Stivas Magazine 9

791
-1

Published on

Uitgave van Stivas Noord-Holland. Voor nieuws, tips of ideen? m.e.vandalen@stivasnh.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
791
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stivas Magazine 9

 1. 1. NR. 9 | DECEMBER 2010 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING TER VERBETERING VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUROproep ‘massief protest’ tegen bezuinigingenHVC en glastuinbouw werken aan CO2-leiding
 2. 2. WWW.Inhoud Jan & Gert-Jan Smit Kijk volle voor he dig t www e verhaa .s l o port tivasnh.n p rette l/ ngal erij3 Wie, Waar, Wat 4 Interview 6 AchtergrondJan en Gert-Jan Smit Jan Kuiper zou graag HVC en glastuinbouwkrijgen met Don Bosco massief protest zien streven met CO2-pijpovergrote deel van tegen bezuinigingen het label ‘dubbelpercelen achter huis in het buitengebied duurzaam’ na8 Reportage 10 www.boerzoektgrond.nl 11 Drie meningenMedewerkers van Google Adviseur Het Grootslag geeftrentmeesterskantoor G.J. Bramer velt maatschappelijkelaten praktijk ‘ruimte oordeel over functies aanvoor ruimte’ zien vindbaarheid site waterberging14 Wisselgesprek 16 Portret 18 Focus op de regioGeen sentimenten Burgemeester Joan Bezuinigingen, bij samenvoeging de Zwart waakt over hunkering naar van Stivas-regio’s landelijke identiteit succes en van ‘haar’ Blaricum hypotheekvoordeel Wie Waar Wat19 Ruilcolumn Jan en zijn zoon Gert-Jan Smit runnen in Oudeschild een melkveebedrijf. Jan nam in Kavelruilen zoals Don Bosco zijn op een eiland als Texel extra belangrijk. Omdat de Smit bracht voor de kavelruil Don Bosco enkele percelen op afstand in en kreeg erRentmeester Joan het verleden al vaker deel aan kavelruilen. De veehouder houdt nieuwe ruimtelijke grondhonger lastiger met extra ruimte bij een buurgemeente kan worden gestild. een strategisch gesitueerd weiland dichtbij de boerderij voor terug. Met het bewuste stukNaus ziet zichzelf ont wikkelingen scherp in de gaten en is vaak De boerderijnaam ‘De Leste’ verwijst nog grond ligt 80 procent van al het eigendomals regisseur van aan het puzzelen op een nog optimalere naar de laatste boerderij die in 1965 werd aan de Middellandseweg. Hoewel de situatiehet buitengebied bedrijfsvoering. Sinds oktober 2010 melken gebouwd in het kader van de ruilverkaveling na de ruil sterk is verbeterd, blijft Smit vader en zoon bijna honderd koeien met twee ‘oude stijl’, voor de uitbreiding van Den Burg. puzzelen op een nog optimalere structuur. robots. Naast Smit namen een agrarische Tot die bewuste dorpsuitbreiding kwam het Don Bosco en de melkrobot zorgen voor pachter en de Dienst Landelijk Gebied deel overigens nooit. Smit boert sindsdien aan een flinke stap voorwaarts, maar al het land aan de ruil van in totaal 30 hectare. de Middellandseweg. rondom de boerderij blijft het doel. STIVAS DECEMBER 2010 3
 3. 3. INTERVIEWDirecteur Jan Kuiper van Landschap Noord-Holland: Nu de staats ecretaris op de rem trapt bij nieuwe s investeringen, staat het ILG-beleid ook op de tocht...‘Bezuiniging buitengebied “Het heeft lang geduurd voordat de ILG-commissies een beet- je functioneerden. En nog steeds verloopt het niet optimaal. Er moeten zeker één of meer bureaucratische lagen tussenuit. Sommige subsidieregelingen zijn zo ingewikkeld, dat we ervraagt om massief protest’ administratief speciaal iemand op moeten zetten, zeker als het ook om geld uit Brussel gaat. Aan de andere kant heeft ILG ons ook vruchtbare vormen van samenwerking gebracht. En begrip voor elkaar. Nu zitten we in een impasse. Noord-Holland maakt een pas op de plaats, want die kan de kar ook niet alleen trekken. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Ik ken meerdere voorbeelden van Het nieuwe kabinet trekt dikke strepen door gevoerd beleid in het buitengebied. projecten die na lang onderhandelen eindelijk de finish Betrokkenen moeten snel de rijen sluiten, vindt Jan Kuiper. De directeur van naderden, maar die nu weer op losse schroeven komen te Landschap Noord-Holland wil dat het liefst publiekelijk doen. “Zo’n massief protest staan. Voor sommige terreinen, die bijna waren verworven, is nu geen geld meer. Dat is richting die boeren onverkoopbaar. als dat van de cultuursector, spreekt tot de verbeelding. Voor natuur en landschap Die hebben er rekening mee gehouden, met hun investe- staat er ook veel op het spel, dus laten we als één blok opkomen voor een sterk ringen. Het is weer een flinke deuk in het vertrouwen in de buitengebied.” overheid. Het haalt het enthousiasme eruit.” Worden er coalities gesloten met de andere belang- Het hoofdkantoor van Landschap Noord-Holland in Heiloo Wat betekent het kabinetsbeleid voor de Ecologische hebbenden in het buitengebied? ligt er begin december vredig bij, zo onder een deken van Hoofdstructuur? “Zeker. We moeten niet trappen in de valkuil van tegen- sneeuw. Maar schijn bedriegt. Voor de natuurorganisatie “De precieze gevolgen zijn nog onbekend, maar de hoofdlijnen gestelde belangen. Dit beleid zet de verhouding tussen dreigt een koude winter. Kuiper houdt de moed erin en zijn schokkend genoeg. Het betekent dat het natuurbeleid van landbouw en natuur op scherp. En dat vind ik misschien grapt: “Er waait een gure wind, komend uit de richting van de afgelopen twintig jaar in één klap onderuit wordt gehaald. nog wel het aller vervelendste. Niet alleen de natuur wordt Den Haag….” En dat is frustrerend en totaal onnodig. Natuurlijk is er nú gepakt, maar ook de boeren.” minder geld. Maar waarom vasthouden aan realisatie EHS Welke gevolgen heeft het nieuwe kabinetsbeleid in 2018? In 2021 kan het toch ook? Heeft u daar nog een concreet voorbeeld van? voor Landschap Noord-Holland? Ik krijg sterk de indruk dat staatssecretaris Bleker niet veel “In het kader de Robuuste Ecologische verbindingszone ‘Van Kuiper: “Desastreus. Op zich heb ik er begrip voor dat er moet opheeft met de natuur. Overigens heeft het me ook sterk Kust tot Kust’ waren we druk bezig om het laatste stuk in te worden bezuinigd. Maar vergeleken met 2010 wordt natuur en verbaasd dat VVD en CDA zich unaniem achter zijn voorstel vullen rond Castricum. Samen met LTO Noord is een opzet landschap volgend jaar in de rijksbegroting 38 procent gekort. hebben geschaard. Daar zitten ook veel mensen met een groot gemaakt voor een planmatige kavelruil. Door te schuiven met Dat is buiten elke proportie. De klap komt voor ons werk gevoel voor natuur en landschap. Er wordt geschermd met een gronden zouden we een aangesloten ecologisch lint kunnen ‘Dit beleid zet de verhouding dubbel hard aan. We worden van twee kanten gepakt. herijking van de EHS, maar dat is in Noord-Holland onlangs maken en tegelijk de agrariërs een betere kavelstructuur tussen landbouw en natuur Vorig jaar hebben we al een bezuiniging van vier ton van de nog gebeurd. Dat was op zich ook goed, maar dit gaat veel kunnen bieden. Dat nieuwe perspectief staat nu op de tocht.” provincie moeten doorvoeren. Dit jaar kwam daar nog een verder. Het oordeel van het kabinet lijkt: ‘wat we nu hebben, op scherp’ ton bij. Nu moeten we dus nog verder snijden in eigen vlees. is eigenlijk wel genoeg’. En als er toch nog iets moet gebeuren, Welke rol kunnen boeren (blijven) spelen in het Dat betekent dat we bepaalde vacatures in het veld niet meer dan kunnen de boeren dat wel doen. Dat is wel heel simplis- beheer? kunnen invullen en er zelfs banen verdwijnen. tisch gedacht. “Die rol blijft groot. We hebben terreinen in de duinen, maar Op kantoor is de rek eruit. We hebben tot nu toe zo min Nu heeft Bleker als Groningse gedeputeerde wel vaker hoog vooral ook in het cultuurland. Daar zijn de boeren de belang- mogelijk bezuinigd op beheer, maar dat is niet langer vol te ingezet, om vervolgens ergens op een middenweg te eindigen. rijkste partij. Met de insteek van de staatssecretaris komt er brengen. Wat dat betreft verwacht ik dat de druk toeneemt houden. Dat is extra zuur, want we zijn een organisatie van Ik vind dat sowieso een onsympathieke manier van werken. misschien nog wel meer op de schouders van de boeren te om de grondbanken in Noord- Holland beter te benutten. doeners. Daar worden we ook op afgerekend door onze Het zorgt namelijk voor veel onnodige onrust. Trouwens, liggen. Tenminste, als ze dat nog willen…. Want de onduide- Daarnaast reken ik erop dat Stivas – ondanks de stop op veertigduizend donateurs. Daarom snoeien we pas op het het ziet er vooralsnog naar uit dat de harde lijn wordt door- lijkheid blijft voorlopig. Dat is ook het benauwende. Het is ILG-gelden – ingeschakeld blijft worden. Ik verwacht dat allerlaatste moment in het fysieke beheer, omdat we zeker gevoerd. Dit is toch een enorme kapitaalsvernietiging? bijna onmogelijk om verantwoord te investeren.” in de toekomst meer op projectbasis wordt gewerkt. Wat nu sympathie verliezen als de kwaliteit van onze terreinen Niet voor niks is destijds ingestoken op een sterke hoofd- soms vrijblijvend of voor niks gebeurt, daar zal straks toch een zichtbaar achteruit gaat. De bezuiniging zal straks het meest structuur om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Welke waarde hecht u aan het instrument kavelruil? marktconforme nota voor worden gestuurd. We leven in een voelbaar zijn op het vlak van voorlichting, excursies en Internationaal heeft die aanpak zelfs een voorbeeldfunctie. “Een steeds grotere. Als er geen geld meer is voor aankopen, van de rijkste landen ter wereld. De noodzaak tot aanpassing toezicht.” We zijn al heel ver, maar mogen het dus niet afmaken.” is ruilen nog de enige manier om ontwikkelingen tot stand te is er, dan komt het geld er ook.” 4 STIVAS DECEMBER 2010 STIVAS DECEMBER 2010 5
 4. 4. ACHTERGRONDWil Sierhuis en Peter Raven hopen op aanleg CO2-leiding:HVC en tuinbouw strevenlabel ‘dubbel duurzaam’ naDe levering van warmte en CO2 biedt de Noord-Hollandse glastuinbouw nieuw perspectief. Uitvoerend secretaris Peter Raven van LTO Noord Glaskracht hoopt dat de inspanningen van HVC in Alkmaar om een CO2-leiding te trekken naar de ‘Tracékeuze pijpleidingnoordelijk gelegen kassencomplexen hun vruchten afwerpen. “Dat zou enorm heeft ook invloed oppositief zijn voor de concurrentiepositie van de Noord-Hollandse glastuinbouw ruimtelijk beleid provincie’en een impuls voor de herstructurering.” Duurzaamheidsmanager Wil Sierhuis van HVC waakt voor te bassin. Zo’n opslag is nodig voor de nachtperiode. Als de hoge verwachtingen. “We zitten nog steeds in de verkennen- zon niet schijnt is namelijk ook geen CO2 nodig.” Wil Sierhuis Peter Raven de fase. Technisch zijn de voortekenen goed, maar het wordt Het eerste concrete verzoek voor de mogelijkheden om een nog een hele complexe opgave om de fikse investeringen in CO2-pijp te trekken door een deel van Noord-Holland, kwam duurzaamheid uiteindelijk ook terug te kunnen verdienen.” van AgriportA7. Een snelle rekensom leerde dat een 35 Verduurzamen energieprijzen zijn daar mede debet aan, weet Raven. Ondanks die relativerende woorden, geeft Sierhuis toe nog kilometer lange leiding specifiek voor het tuinbouwcomplex Eigenlijk is het idee achter de CO2-leiding heel eenvoudig, “Als straks voor een concurrerende prijs warmte kan worden steeds een droom te hebben. Het toppunt van duurzaamheid in de Wieringermeer financieel onhaalbaar was. Sierhuis: stelt Sierhuis. “HVC wil verduurzamen en de glastuinbouw geleverd, dan heeft de sector daar uiteraard baat bij. Vandaar is een afvalenergiecentrale zonder schoorsteen, waarbij alle “Agriport was een brug te ver. Vervolgens zijn we het ook. De eerste heeft een restproduct dat de tweede goed dat we graag de optie openhouden om ook een aansluiting op rookgascomponenten (CO2 en water) nuttig worden toege- dichterbij gaan zoeken. Uiteindelijk kom je dan al snel uit op kan gebruiken als voedingsstof voor de planten. De vraag is Het Grootslag mee te nemen in de berekeningen.” past. De eerste uitkomsten van enkele onderzoeken door Heerhugowaard, met het glastuinbouwgebied Alton.” Raven alleen hoe krijgen we dat zodanig efficiënt voor elkaar dat onderzoeksbureau Joulz stemmen Sierhuis licht optimistisch. knikt: “Op dat moment waren we met de gemeente aan het we het voor een aantrekkelijke prijs kunnen aanbieden?” Ruimtelijk beleid Zeker in combinatie met de interesse die de agrarische sector kijken hoe we het kassengebied konden herstructureren. Bij het verbranden van afval en biomassa in Alkmaar wordt Raven verwacht dat de tracékeuze voor de pijpleidingen ook en de provincie Noord-Holland tonen. “Met een haalbare Een betere energie-infrastructuur was daarbij de sleutel. per jaar circa 650.000 ton CO2 geproduceerd. De drie invloed heeft op het ruimtelijke beleid van de provincie. business case, eventueel met een subsidie, kan het project Zodoende was de link snel gelegd.” Noord-Hollandse glastuinbouwgebieden kunnen jaarlijks “Zo’n 1000 tot 1500 hectare in Noord-Holland is nog daadwerkelijk van start gaan. Overigens duurt het dan ongeveer 450.000 ton CO2 verwerken. De kosten van het aangewezen als zoekgebied. Wat dat betreft is het ook van nog zeker tot 2014 voor de leiding is getrokken en de eerste project zijn geraamd op 45 miljoen, waarvan tweederde belang om te achterhalen wat de plannen van de onder- glastuinders kunnen worden aangesloten”. nodig is om een speciale installatie te bouwen die CO2 kan nemers zijn. We weten dat er in Heerhugowaard behoefte scheiden van de andere rookgassen. De eerste twee tracés is aan hervestiging. Dan is het essentieel om te achterhalen Ruime voldoende voor de pijpleidingen zijn inmiddels van tafel. Ze waren er welke contracten ondernemers hebben afgesloten met hun Voorlopig kringelen er dus nog wel een pluimen uit de hoge voornamelijk op gericht om via de bestaande infrastructuur energieleverancier en hoe het staat met de afschrijving van pijp van het enorme gebouw aan de A9. De centrale scoort zo snel mogelijk bij Agriport uit te komen. Raven: “Door in investeringen. Ik zie daar een belangrijke rol weggelegd al jaren een ruime voldoende voor het opvangen van schade- ieder geval een tussenstop te maken in het Altongebied, voor Stivas. De stichting heeft in het verleden al bewezen lijke stoffen uit de rook. Onderzoek heeft uitgewezen dat kunnen meer ondernemers aanhaken. Daarnaast is de dergelijke inventarisaties goed te kunnen uitvoeren.” het technisch mogelijk is om daarnaast ook zuivere CO2 te nieuwe infrastructuur een cruciale factor in het toekomst- Sierhuis knikt instemmend. “Als HVC steken we onze nek filteren, met een kwaliteit die voldoende is voor de glas- perspectief voor de glastuinbouw. Vooral omdat ook een uit, met deze ontwikkeling. Dit is toch een vrij maagdelijk tuinbouw. “Dat willen we uiteraard ook keihard kunnen koppeling met restwarmte van HVC wordt gemaakt. Gedacht gebied. Hier zijn nog geen ervaringen mee, zeker niet op zo garanderen, vandaar dat we in een volgende fase een soort wordt aan een warmteretourleiding over de hele noordelijke grote schaal. Het enthousiasme bij de glastuinbouw is proefopstelling willen bouwen met een kleine kas naast de glasdriehoek. Daarnaast is ook de leveringsgarantie een gelukkig groot. Dat is de basis. Als het ons samen lukt, dan HVC. Daar kunnen dan ook enkele praktische toepassingen groot pluspunt. De kans dat alle verbranders uitvallen is is dat een knap staaltje werk, al zeg ik het zelf. Daar mag In een eerste verkennende studie door HVC zijn enkele tracés worden getest. Bijvoorbeeld het opslaan van CO2. We zitten doorgerekend. De precieze ligging van de leidingen moet nog nader verwaarloosbaar.” zeker het label ‘dubbel duurzaam’ aan worden gehangen.” te denken om dat te doen onder een laag folie in het water- worden bepaald. De glastuinbouwsector zit in zwaar weer en de hoge 6 STIVAS DECEMBER 2010 STIVAS DECEMBER 2010 7
 5. 5. REPORTAGE APELDOORN, MAANDAG 13 DECEMBER Bezoek landgoederen in spé met rentmeesterkantoor: - tuigschuur worden gesloopt. Op de vergunningaanvraag om een nieuwe woning te bouwen naast het complex is geen bezwaar binnengekomen. “We willen dit plan heel graag zelf uitvoeren,” glundert Van Baak. Nog steeds, ondanks de moeite die het kost. Want hoewel de gemeente vanaf het eerste moment positief reageerde, staat het echt- paar nog bijna dagelijks versteld van de berg papieren en procedures die dat met zich meebrengt. “We hadden alles ook kunnen overdragen aan een projectontwikkelaar, maar dit is veel leuker. Ik kijk er echt naar uit om nog een nieuw huis te mogen bouwen, uiteraard passend in de sfeer van de rest van het complex. Ik mag dan 64 zijn, ik ga er van uit 13.09 uur hier toch nog zeker dertig jaar te kunnen wonen,” zegt Arie met een knipoog. Die scheppingsdrang is kenmerkend voor Van Baak, die al eerder heeft bewezen oog te hebben voor cultureel en landschappelijk schoon. Enkele jaren geleden liet hij achter het bedrijf een poel graven. “Als boer had ik het eerst niet zo op natuurontwikkeling, maar toen ik wat‘Samenleving geniet mee’ ouder werd,dacht ik toch anders over de dingen na….” 14.09 uur We wandelen richting het eigen natuurterrein ’t Kleine Woud. Op de poel ligt een laagje ijs. Van Baak heeft er met de kleinkinderen al eens geschaatst. Nu is het een oase van rust. Op de graswal zijn enkele bankjes getimmerd. “Ieder- 14:09 uur 12.08 uur vertegenwoordigt de waarde van hun bedrijfslocatie een die geniet van de natuur, is hier van harte welkom,” Op verzoek mag Stivas Magazine aanschuiven bij rentmees- grotendeels de pensioenvoorziening of het is dé kans om te zegt Marie. De Graaf benadrukt die meerwaarde: “Een ter Wouter Haaksema (Noordanus & Partners) en land- herinvesteren op een andere locatie. Natuurlijk verdienen terrein als dit, geeft het geheel duidelijk meer cachet. schapsarchitecte Lara de Graaf (Agroplan) in hun kantoor de ondernemers er aan, maar de samenleving geniet mee. De combinatie van natuur en open cultuurgrond, heeft iets aan de Linie, direct aan station Apeldoorn-Osseveld. Het is Er komen namelijk gelden vrij om oude opstallen te slopen. authentieks. In de schetsen borduren we voort op wat er een van de vijf vestigingen van het rentmeesterkantoor, dat Het landschap knapt er echt van op.” vroeger was. Dat maakt het zo aansprekend.” momenteel zeker dertig projecten voor functieverandering in de portefeuille heeft. Het zegt iets over de populariteit 13.03 uur 14.17 uur van het instrument ‘ruimte voor ruimte’, maar ook over We rijden het erf op van Arie en Marie - Van Baak. De oud- Hoewel Van Baak nog honderduit kan en wil vertellen over de lange looptijd. De Graaf: “Er hangt toch een schimmig melkveehouder heeft al enkele jaren plannen voor het op- de rijke historie van de hoeve, mogen we onze volgende waas over de regeling. Het zou een verkapte manier zijn waarderen van zijn monumentale boerderij met bijbehoren- afspraak niet langer laten wachten. Via de kronkelende om eenzijdig snel geld te verdienen. De praktijk wijst de schuren tot een multifunctioneel landgoed. De gebouwen wegen rond Klarenbeek, stuurt Haaksema zijn auto naar anders uit. Het zijn sowieso meestal langdurige procedures, zijn destijds ontworpen door architect L.H. Eberson, die de A50 om vandaar koers te vatten richting Twello, waar 14:17 uur terwijl we daarnaast echt nastreven een locatie een pure ook veel tekende in opdracht van het koningshuis. De ont- kuipplantenkwekers Willem Diks en Annemieke Goossens meerwaarde mee te geven. We verdiepen ons niet voor ginningsboerderij dateert van 1875 . Het werd gebouwd in zich al enkele maanden serieus beraden op hun toekomst. niets in de historie van het gebied en het vastgoed.” het Beekbergerwoud, het laatste oerbos van Nederland, om Rijdend door de regio wordt wel duidelijk waar De Graaf gronden van daaruit cultuurrijp te maken. Van Baak woont en Haaksema hun inspiratie voor landgoederen vandaan 12.42 uur er al meer dan zestig jaar. “We zouden hier graag willen halen. In bijna iedere bocht doemt in de rustieke omgeving Tijd om te gaan rijden. Haaksema toetst ‘Woudweg 63 – blijven. Zoals het er nu naar uitziet gaat dat lukken ook.” een volgend statig pand op. Wouter mijmert vanachter zijn Klarenbeek’ in op zijn navigatiesysteem. De route leidt stuur: “Tja, het is hier mooi wonen.” En dat is een under- langs de Leigraaf, waar een klein dorp wordt ontwikkeld, 13.19 uur statement. waar nu nog een kippenbedrijf en een varkenshouderij Marie van Baak schenkt koffie in en serveert er een kerst- staan. Het project wordt ook door het samenwerkings- krans bij. Op de keukentafel ligt het plan voor de Woudweg 14.56 uur verband begeleid en trok al veel publiciteit. Niet altijd even 63. De bedoeling is om de twee schuren om te vormen tot Ook Diks heeft niks te mopperen, qua onderkomen. Het positief. Onterecht vindt Haaksema. “Voor de ondernemers meerdere woningen. De ‘moderne’ ligboxenstal en werk- voormalige koetshuis, horend bij landhuis ‘De Witte Brug’, 14:56 uur 8 STIVAS DECEMBER 2010 STIVAS DECEMBER 2010 9
 6. 6. DRIE MENINGEN de bouw van drie vrijstaande woningen op de plek van Grootslag geeft maatschappelijke functies aan waterberging De kwestie kas. Het bewuste principeverzoek werd eerder deze maand Bij kavelruil Grootslag voldoet Het Groot- voorgelegd aan de gemeente Voorst. De eerste reactie is slag BV door de uitruil van gronden niet ten positief, hoewel Diks ook wel een zekere terughoudendheid proeft. “Eigenlijk willen ze precies weten wat onze revenuen noorden maar ten zuiden van het glastuin- zijn. Dat is een beetje vreemd. Het zou de gemeente toch bouwgebied aan de verplichting om voldoende vooral om het fysieke resultaat moeten gaan?” De eerste waterberging te realiseren. De nieuwe locatie ligt tegen het bestaande natuurgebied De Weelen schetsen zijn gebaseerd op een historische kaart uit 1891. aan dat daardoor, als onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), robuuster wordt. Uitgangspunt is een lommerrijk park, gelegen langs het Inclusief het beheer wordt de waterberging straks overgedragen aan Staatsbosbeheer. beekje De Fliert. “En dat is toch vele malen beter dan een De gronden ten noorden van het kassengebied worden eigendom van de rooms-katholieke kerk verouderde kas, zo aan de entree van het dorp,” meent Diks. in Lutjebroek, die ze in twee grote, rechte blokken gaat verpachten aan twee vollegronds-15.09 uur groentetelers. De kavelruil biedt bollenteler J. de Wit de mogelijkheid om zijn bedrijfskavel 15.09 uur te vergroten en een afscheidingssloot te graven tussen deze kavel en het kassengebied. staat er fantastisch bij. Als we binnenstappen via de achter- De tuinder gaat ons voor naar de kas. De helft staat nog leeg, Directeur Roelof de Haan van Het Grootslag BV, Gerard Broersen lid van de financiële deur, zit de ondernemer gewapend met een geodriehoek, om straks alle groene aanwas te kunnen herbergen. Bevlogen commissie van de rooms-katholieke kerk in Lutjebroek en Nathan Krab van Staatsbosbeheer wat linialen en potloden net te schetsen. Komend voorjaar vertelt Diks over het kweken van kleinere soorten. Door de geven hun mening over de kavelruil die door Stivas in goede banen werd geleid. Naar ieders worden er nog planten gekweekt, maar daarna is de schaalvergroting in de sierteelt is het helaas onmogelijk om toekomst ongewis. Momenteel wordt gekeken naar de concurrentie met de prijsvechters nog aan te gaan. tevredenheid? Ja, al zijn en blijven er mensen die zich laten leiden door wrevel over de komst alternatieven om de periode te overbruggen, die het kost “Omdat we ook geen bedrijfsopvolger hebben, zijn we gaan van glas tussen de bloemkool en de tulpen. om het plan verder te ontwikkelen. nadenken over de toekomst. De gemeente Voorst is bezig om De reacties een tuinbouwconcentratiegebied aan te leggen. Dit is toch 15.01 uur een perfecte kans om op een betaalbare manier glas uit de Op tafel ligt een rapport van 26 pagina’s, met uitleg over dorpskern te plaatsen?”WWW.BOERZOEKTGROND.NL G. J. Bramer functioneert de site ook niet goed.” doel – kavels ruilen – is het dus een perfect in- Zijn er sites die aan alle voorwaarden strument. De potentie is groot. Wat dat betreft voldoen? zou het ook best buiten de Noord-Hollandse “Uiteraard, maar er zijn er veel meer waarbij provinciegrenzen ingezet kunnen worden.” dat niet het geval is. Sommige bedrijven Wat zou u aan de site veranderen? besteden duizenden euro’s aan een site, “Hoewel ik geen bezoekersaantallen ken, maar vergeten een of meer van de genoemde kan ik me voorstellen dat de site niet snel Wat voor bedrijf heeft u? aspecten. Vooral de vindbaarheid heeft weinig wordt gevonden. Het geheel is opgebouwd “WSI Alkmaar houdt zich bezig met zoek- prioriteit. En da’s niet handig met het enorme uit plaatjes en bevat nauwelijks tekst. Dat machineoptimalisatie. Kort gezegd ben ik een aanbod aan sites, dat nog iedere dag groeit.” betekent dat er geen elementen zijn, die soort Google Adviseur. Ik probeer klanten Hoe staat het met sites waarop eventueel belangstellenden op het spoor van optimaal gebruik te laten maken van de wijze agrarische kavels worden aangeboden? ‘boerzoektgrond’ zetten. Als de site meer waarop zoekmachines werken.” “Op zich valt er in deze branche nog een bezoekers trekt, verbetert daarmee uiteraard Waar moet een goede site aan voldoen? wereld te winnen. Sites van makelaars blinken ook het functioneren ervan.” “Een goede site rust op een aantal pijlers: niet bepaald uit in finesse. Veel verder dan Zou u zelf (als u agrarisch ondernemer ‘Goede oplossing ‘Tuinders denken ‘Vollegrondstuin ouw b allereerst moet het er aantrekkelijk uitzien het erop plempen van aanbod, gaat het niet. was) van een dergelijke site gebruik qua ontwerp. Daarnaast is de technische Er is te weinig kennis van de mogelijkheden. willen maken? voor ruimtelijke niet meer in is niet het kind van opbouw van belang. Een derde aspect is de Daarom haalt eigenlijk niemand nog het opti- “Lijkt me wel. De site kan agrariërs helpen om ordening en gemeentegrenzen’ de rekening’ vindbaarheid van een site. En uiteraard is het essentieel dat de site wordt gebruikt, zoals male uit het enorme potentieel van internet.” Wat vindt u de sterke punten van de hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Er zijn voor de gebruikers geen kosten aan verbon- structuur tuinbouw’ de opdrachtgever voor ogen staat. Als aan site www.boerzoektgrond.nl? den, dus als ondernemer loop je geen risico. Roelof de Haan Gerard Broersen Nathan Krab een van die voorwaarden niet wordt voldaan, “De site is duidelijk en overzichtelijk. Voor het Plaatsen dus die kavels en zoekopdrachten!” DIRECTEUR LID FINANCIËLE COMMISSIE VAN DE BEHEERDER/ PROJECTLEIDER HET GROOTSLAG BV ROOMS-KATHOLIEKE KERK IN LUTJEBROEK STAATSBOSBEHEER 10 STIVAS DECEMBER 2010 STIVAS DECEMBER 2010 11
 7. 7. DRIE MENINGEN Roelof de Haan hebben we al 16 hectare waterberging gerealiseerd. Dat zijn we ook verplicht. vanwege de negatieve effecten op de vollegrondstuinbouw eromheen. Die tare ten noorden van Het Grootslag. We gaan er 5 hectare waterberging onrealistische eisen, van tuinders die zich laten leiden door sentimenten rond het “Het Grootslag is een bijzonder glastuin- Als we nog 3,5 hectare waterberging weerstand was voor Het Grootslag realiseren, die deel uit gaat maken van glastuinbouwgebied. Voor Het Grootslag bouwgebied van 370 hectare bruto, dat realiseren, heeft Het Grootslag aan zijn aanleiding om samen met Stivas verder de EHS. Het Grootslag gaat het gebied is het bijzonder lastig om rechtstreeks te een substantiële bijdrage levert aan de verplichting voldaan: 7,8 procent water te gaan zoeken in de omgeving. We inrichten en draagt het daarna om niet onderhandelen met mensen die gewoon werkgelegenheid in de regio. Er is veel binnen hetzelfde peilgebied. Voor die hebben veel tuinders benaderd, allerlei over aan Staatsbosbeheer, dat het gaat het liefst helemaal geen glas hadden aandacht besteed aan de inrichting, met resterende wateropgave hadden we ten varianten onderzocht en uiteindelijk ons beheren. Het beheer van natuurgebieden, gezien tussen de bloemkool en de tulpen. veel groen en water. Het is een mooi ge- noorden van het kassengebied ongeveer oog laten vallen op een gebied ten wegen of fietspaden is tenslotte niet de Als onafhankelijke partijen hebben Stivas bied, dat bezoekers aangenaam verrast. 16 hectare grond aangekocht. Wat we zuiden van Het Grootslag. Naast natuur- core business van Het Grootslag. en LTO Noord dit vanuit een totaalvisie Dat kregen we ook letterlijk zo te horen voor ogen hadden was een recreatieplas, gebied De Weelen bezat de rooms- Zonder Stivas had deze uitstekende op de landbouwontwikkeling benaderd, van de provinciale delegatie die in 2008 met watersportmogelijkheden en katholieke kerk van Lutjebroek 15,75 ‘Zonder Stivas had deze oplossing voor de structuur van de met als resultaat een uitstekende op- een kijkje komen nemen in Het Groot- misschien zelfs een restaurant. Die hectare tuinbouwgrond. Daarvan wordt oplossing de eindstreep tuinbouw en de ruimtelijke ordening de lossing die de grenzen van gemeenten en slag. Mensen fietsen of wandelen er met noordvariant stuitte op weerstand. De circa 10,33 hectare in het kader van de niet gehaald’ eindstreep niet gehaald. Het Grootslag sectoren overschrijdt. En zo hoort het ook plezier. Varen kan ook: in Het Grootslag gemeente en LTO Noord waren tegen, kavelruil geruild tegen circa 11,60 hec- is een paar keer geconfronteerd met in een klein, vol land als Nederland.” Gerard Broersen de mogelijkheden om daar te voldoen aan zijn waterbergingsopgave en haalde laagwatersloten zodat we van de water- overlast verlost zijn. boerenkool en vooral spinazie huurt en ruilt ons bedrijf ook overal in de regio Hun percelen, die los van elkaar lagen, zijn samengevoegd en worden met een “Wat grond betreft mogen we er niet Stivas erbij om te kijken of een kavel- De kavelruil heeft de agrarische struc- land. op hun wensen aangepast kavelpad goed op achteruit gaan. En onze pachters ruil haalbaar was. tuur verbeterd en was voor de parochie Bij dit soort processen merk je wel dat de ontsloten. Dat die percelen zo dicht bij moeten er mee instemmen. Die twee Dat bleek het geval. Stivas heeft alle financieel interessant. We hebben er bollentelers en vollegrondsgroentetelers de EHS en de waterberging liggen, leidt voorwaarden hebben we als bestuur pachters benaderd en is er in recht- iets meer grond aan overgehouden en rond Het Grootslag weinig gemeen niet tot een grotere kans op wildschade. van de rooms-katholieke kerk in streekse onderhandelingen met hen hebben een vergoeding gekregen, die hebben met de glastuinders in het gebied. De grens agrarische grond/natuur- Lutjebroek meteen gesteld toen Stivas uitgekomen: twee zijn er blijven zitten, we goed kunnen gebruiken want de kerk Het zijn verschillende sectoren met gebied is in deze constructie niet langer bij ons aanklopte met de vraag of we twee hebben de pacht beëindigd en wordt momenteel gerestaureerd en dat weinig overlap. Hooguit valt er op geworden. Grauwe ganzen veroorzaakten mee wilden werken aan een kavelruil. twee zijn er verhuisd naar het gebied kost handenvol geld. Dat de wateropgave logistiek gebied wat winst te behalen. voorheen vooral schade in de buurt van Naast natuurgebied De Weelen bezaten van 11,60 hectare ten noorden van van Het Grootslag uiteindelijk niet in Nee, dat twee van de zes pachters niet natuurgebieden, maar tegenwoordig we 15,75 hectare grond, die we verpach- Het Grootslag dat we hebben geruild Andijk maar in Lutjebroek, op grond- participeren in de kavelruil heeft niets te zitten ze overal in de polder en vormen ten aan zes tuinders. Prima tuinbouw- tegen 10,33 hectare naast De Weelen. gebied van de gemeente Stede Broec, maken met eventuele negatieve senti- een groot probleem.” ‘Grauwe ganzen vormen grond, maar de hoogwatersloot rond Zelf houden we daar ongeveer 4,5 wordt opgelost, vind ik niet relevant. menten richting de glastuinbouw. Zij tegenwoordig overal in de De Weelen veroorzaakte wel regelmatig hectare over, verdeeld over twee Tuinders denken allang niet meer in hebben een gezamenlijk bedrijf en gaan polder een groot probleem’ wateroverlast. Het Grootslag herkende blokken die worden omgrind door gemeentegrenzen. Voor de teelt van er ook flink zij er op vooruit. Nathan Krab voor krijgen, wordt beheer door ons dan wel interessant. Bovendien maakt een schoolvoorbeeld van een veel- belovende combinatie van functies, aan de roep om een oplossing waarmee meer maatschappelijke doelen worden Blijft over de ganzenproblematiek. In het voorkaar was ik een van de “Staatsbosbeheer kwam al in beeld toen zo’n uitbreiding de EHS robuuster, die voorheen scherp van elkaar werden gediend. sprekers op een bijeenkomst van LTO Het Grootslag nog plannen had om ten iets waar we altijd voor te porren zijn. gescheiden. Als je niet denkt in pro- Ik vind niet dat de vollegrondstuinbouw Noord. In het hol van de leeuw, zoals noorden van het glastuinbouwgebied En tenslotte biedt het ook nieuwe blemen maar in oplossingen, blijkt er daarbij het kind van de rekening is. ik het gekscherend noemde, heb ik een waterberging te realiseren. Ik zag recreatieve mogelijkheden: er komen heel veel mogelijk. Voorwaarde is wel Die waterberging moest er komen en dit uitgelegd dat wij het beleid niet maken echter geen heil in het beheer van zo’n een uitkijktoren en een wandelpad rond dat je partijen hebt die verder kunnen is misschien wel de allerbeste plek er maar uitvoeren. Zodra ik van de pro- solitaire waterplas die wordt omringd de waterberging en je kunt er straks kijken dan de eigen horizon. Wat dat voor, juist door de mogelijkheid het aan vincie eieren mag schudden, doe ik dat. door glas en percelen met kool en bol- vissen en met een bootje rondvaren en betreft heb ik waardering voor de drie De Weelen te linken en er een waardevol Ik heb begrip voor de emoties rond dit len. Qua natuur is dat niet interessant aanmeren. betrokken wethouders. En ook voor Het onderdeel van de EHS van te maken. onderwerp. Juist door de locatie, tegen en bovendien zijn er geen potjes waar Met Stivas hebben we al vaker projec- Grootslag. Vergeet niet dat de grond om Als je rekent vanaf het moment dat Het De Weelen aan, ben ik er overigens van het beheer van kan worden betaald. ten gerealiseerd, waarbij functies als de waterbergingsopgave ten noorden Grootslag grond voor waterberging wist overtuigd dat de extra wildschade door Heel anders wordt het als je zo’n water- waterberging, natuurontwikkeling, van het kassengebied in te vullen al te verwerven ten noorden van het de waterberging van Het Grootslag ‘Die waterberging berging onderdeel kunt maken van de landbouw en recreatie met succes zijn was gekocht. Het Grootslag was in feite moest er komen en dit kassengebied, kost deze oplossing de beperkt blijft.” EHS. Omdat we er een reële vergoeding gecombineerd. Ook deze kavelruil is al klaar maar heeft gehoor gegeven is misschien wel de land- en tuinbouw geen extra grond. aller este plek er voor’ b 12 STIVAS DECEMBER 2010 STIVAS DECEMBER 2010 13
 8. 8. HET WISSELGESPREKVorming Stivas Zaan en Kennemer is ‘nieuw begin’ dagelijks bestuur als het algemeen bestuur kleiner worden. Het lijkt me bijvoorbeeld niet meer nodig dat alle ook in ons werkgebied de laatste jaren aangetoond dat Stivas nodig blijft. De agrarische structuur zal nooit gemeenten in het veel grotere werkgebied van Stivas Zaan klaar, nooit af zijn. En juist omdat ze op basis van vrij-‘Geen sentimenten bij en Kennemer nog zitting krijgen in het algemeen bestuur.” Begin van het einde? willigheid plaatsvinden, krijg je zonder een onafhankelijke, professionele organisatie als Stivas geen kavelruil van de grond.”samenvoegen regio’s’ Van Tunen: “Het samengaan van De Groene Buffer en Van Tunen: “Zelf melken we 70 koeien. We hebben 55 Stivaseo is zeker niet het begin van het einde. Stivas heeft hectare land tot onze beschikking, maar de huiskavel tegen nog steeds bestaansrecht. Er zal altijd behoefte blijven de A9 aan is maar zeven hectare groot. Mede daardoor lukt bestaan aan verbetering van de agrarische structuur. Juist het hier niet om de beweiding goed rond te zetten, reden de laatste twee jaar, toen we al in gesprek waren met het om de koeien al een jaar of tien binnen te houden en met bestuur van Stivaseo, hebben hier weer enkele kavelruilen behulp van een melkrobot te melken. Of een kavelruil in plaatsgevonden. In Spaarnwoude moest bijvoorbeeld een onze situatie uitkomst zou bieden? Nee, echt uitbreidenStivas Zaan en Kennemer. Dat is sinds 1 januari 2011 de nieuwe naam van de bedrijf worden verplaatst voor de Polderbaan. Dat was de kunnen we pas als het bedrijf compleet wordt verplaatst.”regionale Stivas, die is ontstaan door het samengaan van Stivas De Groene Buffer aanleiding voor een grote kavelruil die in een gebied van Vahl: “Mijn famous last words richting de provincie? misschien wel 200 hectare de agrarische structuur flink Wees trots op de land- en tuinbouw in Noord-Holland.en Stivaseo. Een ‘wisselgesprek’ met de ex-voorzitters van beide Stivassen, heeft verbeterd.” En blijf het grote belang inzien van Stivas bij de verbeteringrespectievelijk Nico van Tunen en Gerardine Vahl-Res, maakt duidelijk dat het een Vahl: “Diverse complexe, slepende kavelruilen hebben van de agrarische structuur in de provincie.”afscheid én een nieuw begin zonder sentimenten is. Nico van Tunen: “Ik zit inmiddels een jaar of tien in het Destijds was ik de eerste vrouwelijke voorzitter van een bestuur van De Groene Buffer en fungeer al acht jaar als regionale Stivas. Hoe ik er in verzeild ben geraakt? Via het voorzitter. Vooral de eerste jaren hebben we weinig kavel- agrarische jongerenwerk. Mijn broers hebben een gemengd ruilen gehad. Dat leidde tot minder contacten met agrariërs. bedrijf aan de provinciale weg tussen Castricum en Uitgeest. En hoewel het tot dusver steeds is gelukt om alle bestuurs- En mijn man had tot zeven jaar geleden een bollenbedrijf. ‘Een cultuurshock? functies te vervullen, zagen we wel aankomen dat het steeds Zelf heb ik altijd in het onderwijs gewerkt, dat doe ik trou- Ben je gek. We hebben lastiger zou worden. Twee jaar geleden hebben we een wens nog steeds, maar ik had en heb veel affiniteit met de eerste gezamenlijke bijeenkomst met Stivaseo gehouden. land- en tuinbouw. Toen ik tien jaar geleden werd gevraagd te maken met nuchtere Dat beviel goed en was voor beide besturen aanleiding om als voorzitter van Stivaseo, heb ik gezegd: goed, maar dan Noord-Hollanders’ de koppen eens bij elkaar te steken. Samenvoeging van wordt ik alleen technisch voorzitter.” beide Stivassen tot één grote, sterke regionale Stivas, leek Van Tunen: “Natuurlijk verschillen De Groene Buffer en de meest voor de hand liggende manier om het hoofd te Stivaseo van elkaar, maar dat heeft geen rol gespeeld bij het bieden aan het afnemende aantal boeren en tuinders waar samengaan. De Groene Buffer heeft veengrond en alleen zowel De Groene Buffer als Stivaseo mee te maken heeft.” maar veehouders, Stivaseo heeft veel zandgrond en ook veel Gerardine Vahl-Res: “De eerste aanzet voor de fusie- tuinders. Het nieuwe bestuur vormt een goede afspiegeling besprekingen werd een paar jaar geleden gegeven door de van beide gebieden. Het zal in het begin even wennen zijn, plannen voor het OerIJ, de robuuste verbindingszone die maar in de praktijk verwacht ik dat het zijn weg wel zal door beide werkgebieden loopt. In plaats van twee presenta- vinden. Letterlijk en figuurlijk: veertig jaar geleden was het ties is er toen één presentatie geweest, voor beide Stivassen. een wereldreis als je vanuit Assendelft naar Bergen moest, Na afloop zeiden we: dit smaakt naar meer.” tegenwoordig ben je er in een vloek en een zucht.” Vahl: “Een cultuurshock? Ben je gek. We hebben te maken ‘De vorming van Stivas Géén fusie met nuchtere Noord-Hollanders. Dat bleek ook wel tijdens Van Tunen: “Formeel is het geen fusie. Daar zaten wat de gezamenlijke bestuursvergaderingen die we hebben Zaan en Kennemer is meer haken en ogen aan. Stivaseo wordt opgeheven, De gehad. Dat waren bepaald geen sentimentele bijeenkomsten. zeker niet het begin Groene Buffer gaat door, met een nieuw bestuur, een groter Iedereen is trots op wat De Groene Buffer en Stivaseo de van het einde’ werkgebied en een nieuwe naam: Zaan en Kennemer.” afgelopen decennia hebben bereikt en ziet vooral de voor- Vahl: “Een fusie zou duurder en complexer zijn geweest delen in van het samengaan. De vorming van Stivas Zaan en meer tijd hebben gekost. Al met al is het verrassend snel en Kennemer komt de efficiëntie van de Stivas-organisatie gegaan. Voor mij is de opheffing van Stivaseo aanleiding bijvoorbeeld ten goede. Voor de twee veldmedewerkers om helemaal te stoppen met mijn bestuurswerk voor Stivas. wordt het overzichtelijker. Op termijn zal zowel het 14 STIVAS DECEMBER 2010 STIVAS DECEMBER 2010 15
 9. 9. PORTRETJoan de Zwart, burgemeester met landbouw in portefeuille De ASB speelt dan ook een belangrijke rol in het behoud we gebrainstormd over neventakken die een kans van van de landelijke sfeer. De Zwart maakt deel uit van de slagen zouden kunnen hebben. Het herintroduceren van stichting. Logisch want ze heeft onder meer agrarische ‘vergeten groenten’ is zo’n mogelijkheid met potentie. zaken in haar portefeuille. En dat is een stuk minder Zeker met de vele restaurants die Blaricum rijk is.” logisch. “Ik denk inderdaad dat weinig collega’s mij dat De aandacht voor het landelijk gebied is een behoorlijke ommezwaai voor De Zwart. “Eigenlijk ben ik een stadsmens. Ik heb in het hart van Amsterdam, Haarlem ‘Het herintroduceren van ‘vergeten en Zutphen gewoond. Met name de laatste stad lag wel in een prachtige landelijke omgeving, waarvan ik erg heb groenten’ is hier een mogelijkheid genoten. Dit is dus voor het eerst dat ik in een dorp woon met potentie’ en dat bevalt me uitstekend.” De Blaricumse burgemeester heeft een verpleegkundige achtergrond. Via de raadsfractie van D66 in Zutphen, kunnen navertellen. Het heeft deels te maken met de klom ze langzaam op in de politiek. “Ik heb het altijd kleine omvang van de gemeente. Ik ben de enige fulltime interessant gevonden om met beleid bezig te zijn dat bestuurder. Aan de andere kant is het ook een bewuste de mensen echt raakt”, aldus De Zwart. In 2002 wordt keuze geweest bij mijn komst. Samen met kunst & cultuur, ze wethouder, met onder meer welzijn en zorg in haar is landbouw een wezenlijk onderdeel van mijn taken- portefeuille, maar ook toerisme en recreatie. “Vanaf dat‘Agrarisch beheer cruciaal pakket. Dat is niet voor niets. Beide aandachtsvelden zijn moment ben ik me dus meer met het buitengebied gaan van groot belang voor de identiteit van Blaricum. Een bezighouden. Ik moet zeggen dat ik het een heel interes- betere manier om in te burgeren is er niet. Ik ben hier dan sant beleidsterrein vind.” Dat laatste komt zeker ook doorvoor identiteit Blaricum’ ook helemaal op mijn plek.” De zetel in de ASB heeft daar zeker een grote bijdrage aan geleverd, vertelt De Zwart. “Het is een club met razend ‘Blaricum zit niet te wachten op enthousiaste mensen. Een heel inspirerende omgeving. de bouw van allerlei nep-villa’s’ Er leven van allerlei ideeën om de landelijke uitstraling te behouden. Lang niet allemaal zijn ze haalbaar of uitvoerbaar, maar de verbondenheid en de liefde voor het het enthousiasme van de betrokkenen, zegt De Zwart.Joan de Zwart-Bloch kende Blaricumvooral uit de tijd dat ze nog in Amsterdam dorp maken het iedere keer heel boeiende bijeenkomsten.” “We mogen hier dan niet zo veel en geen grote agrarischewoonde. Tijdens de vakanties bracht ze geregeld een bezoek aan het fraaie De gemeente Blaricum stond enkele jaren geleden voor ondernemers hebben, ze zijn wel heel betrokken en een tweesprong: of opstoten in de vaart der volkeren of merendeels vastbesloten om door te zetten. Dat verdientdorp in het Gooi. Sinds april 2008 is de D66-politica er burgemeester. “Ik moet behouden wat er was. “Het lijkt misschien eenvoudiger een steun in de rug van de gemeente. Dat hoeft niet altijdzeggen: de eerste maanden voelde het bijna weer als vakantie. En nog steeds om aan iets vast te houden, maar dat gaat hier niet in de vorm van geld, maar kan ook in de vorm van hulp bijvind ik het een voorrecht om hier te wonen en te werken.” op. Blaricum is een populaire woongemeente. Het zou vergunningaanvragen, het organiseren van evenementen eenvoudiger zijn om dat uit te buiten en her en der nog of het generen van een subsidies bij provincie of het Rijk.” enkele wijken uit de grond te stampen. De bevolking wil ‘Blaricum, authentiek dorp in ’t Gooi’, luidt de toekomst- het echter houden zoals het is. Als in de tekeningen van visie van de gemeente. De Zwart: “Dat zijn we en willen we Met name de karakteristieke landelijke sfeer van Blaricum aan speculanten. In april hebben we de laatste hectares Anton Pieck. Daarop is ons beleid dus gericht.” graag blijven. Daar zijn we hard mee bezig en daar speelt spreekt De Zwart aan. Inmiddels weet ze dat dit geen in het buitengebied overgedragen aan de Agrarische Steun aan de overgebleven agrariërs is dan ook onont- de agrarische sector dus een voorname rol in. Zeker met vanzelfsprekendheid is. De gronden in en rondom het Stichting Blaricum (ASB), die ze verpacht aan agrarische beerlijk vindt De Zwart. Schaalvergroting is geen optie. de constante dreiging van gemeentelijke herindelingen. dorp zijn erg in trek bij projectontwikkelaars. “Blaricum Ondernemers moeten het zoeken in verbreding. Mede Blaricum is altijd zuinig geweest op zijn identiteit. Dat kun zit niet te wachten op de bouw van allerlei ‘nep-villa’s”, om die reden bracht de ASB onlangs een bezoek aan de je niet zomaar verloren laten gaan….” stelt de burgemeester zonder omwegen. “Vandaar dat het ‘Bevolking wil Blaricum houden als Achterhoek om daar enkele agrarische bedrijven met gemeentelijk beleid er op is gericht om de gronden zo lang in de tekeningen van Anton Pieck’ een neventak te bekijken. “Het was een hele leerzame mogelijk agrarisch te laten beheren.” Dat is op zich niets excursie. We hebben bewust ingezet op voorbeelden die T-B LOC H NA AM : JOA N DE ZW AR nieuws. Vroeger had Blaricum verschillende meenten, ook van toepassing waren op Blaricum. Zo hebben we 9 GE BO RE N: 15 AP RIL 195 waar boeren gemeenschappelijk hun vee konden weiden. ondernemers in de buurt. De gebieden zijn overgedragen een zorgboerderij, een boerderijwinkel en een wijngaard BE RO EP : BU RG EM EE STE R “De gemeente heeft die gronden in eigendom gehouden en onder de voorwaarden dat het huidige gebruik in stand bezocht. Stuk voor stuk activiteiten die hier ook spelen PLA AT S: BL AR ICU M AR ICU M IS waar mogelijk extra weiland en akkers verworven, met als wordt gehouden en het agrarisch karakter behouden of kunnen gaan spelen. Wat ook aardig is dat tijdens zo’n HA AR KO MS T NA AR BL PE RS OO NL IJK : SIN DS DE RE N. DO RP SE LEV EN GA AN WA AR belangrijkst oogmerk dat ze niet ten prooi zouden vallen wordt.” uitje de tongen ook wat losser komen. Zo hebben JOA N DE ZW AR T HE T ZE PA AR DR IJL ES SE N DE N VO LGT SIN DS EN KE LE MA AN 16 STIVAS DECEMBER 2010 STIVAS DECEMBER 2010 17

×