Stelt u zich eens voor… <ul><li>Twee buren </li></ul><ul><li>Eén: Hond moet dood! </li></ul><ul><li>Ander: Ga toch verhuiz...
De kracht van mediation Maarten Tromp (NMI mediator) 2 november 2004 MTA Academy
Menu <ul><li>Mediation </li></ul><ul><li>Onderhandelingsstijlen </li></ul><ul><li>De mediator </li></ul><ul><li>Machtsvers...
Wat is mediation? <ul><li>Vorm van conflictbemiddeling </li></ul><ul><li>ADR </li></ul><ul><li>Anders Dan Rechtspraak </l...
Kenmerken mediat i on <ul><li>Neutrale derde (de mediator) </li></ul><ul><li>Helpt partijen </li></ul><ul><li>Om er zelf ...
Plaats van mediation Juridische context  Gedrags- wetenschap- pelijke context Bindend advies Mediation Med-arb Arbitrag...
Mediation: 6 V’s <ul><li>Vertrouwelijk </li></ul><ul><li>Vrijwillig </li></ul><ul><li>Verplichte inspanning </li></ul><ul>...
Voordelen van mediation <ul><li>Partijen komen er samen uit </li></ul><ul><li>Hogere acceptatiegraad van de oplossing </li...
Contra-indicaties <ul><li>Precedent gewenst </li></ul><ul><li>Openbare uitspraak gewenst </li></ul><ul><li>Zuiver juridisc...
Het mediationproces 1 5 4 2 3 <ul><li>Openen </li></ul><ul><li>Exploreren </li></ul><ul><li>Categoriseren </li></ul><ul><l...
1 Openen (plenair)
1 Openen (plenair) <ul><li>Zorgen voor: </li></ul><ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>Positief gespreksklimaat </li></ul...
2 Exploreren (plenair en/of apart)
2 Exploreren (plenair en/of apart) <ul><li>Bereiken dat: </li></ul><ul><li>PP inhoudelijk en emotioneel worden gehoord </l...
3 Categoriseren  (plenair)
3 Categoriseren  (plenair)  <ul><li>mediator doet verslag van de gehoorde belangen </li></ul>
3 Categoriseren  (plenair)  <ul><li>mediator doet verslag van de gehoorde belangen </li></ul><ul><li>Doelen: </li></ul><...
4 Onderhandelen  (plenair en/of apart) <ul><li>Activiteit verschuift van mediator naar PP </li></ul><ul><li>PP komen in b...
5 Afronden  (plenair) <ul><li>Overeenstemming? </li></ul>
5 Afronden  (plenair) <ul><li>Overeenstemming? </li></ul><ul><li>Zo ja, vastleggen </li></ul>
5 Afronden  (plenair) <ul><li>Overeenstemming? </li></ul><ul><li>Zo ja, vastleggen </li></ul><ul><li>Zo nee, hoe verder? ...
Menu <ul><li>Mediation </li></ul><ul><li>Onderhandelings-stijlen </li></ul><ul><li>De mediator </li></ul><ul><li>Machtsver...
Klassiek onderhandelen A B
Klassiek onderhandelen A B
Klassiek onderhandelen A B ?
10 Frustraties
10 Frustraties <ul><li>Extreme eisen stellen </li></ul><ul><li>Met kleine stapjes concessies doen </li></ul><ul><li>Commit...
Voorkomende termen/associaties
Voorkomende termen/associaties <ul><li>Wat is hun standpunt? </li></ul><ul><li>Tegenargumenten? </li></ul><ul><li>Tactiek...
Hoe voelt dat? <ul><li>Spanning </li></ul><ul><li>Wantrouwen </li></ul><ul><li>Prestigeslag </li></ul><ul><li>Niet “open” ...
Onderhandelingsstijlen <ul><li>Vechten </li></ul><ul><li>Aanpassen </li></ul><ul><li>Ontwijken/vermijden </li></ul><ul><li...
Effectief onderhandelen Aanpassen Vermijden Vechten Samen-werken zorg voor relatie/resultaat anderen zorg voor het eigen r...
Harvard model <ul><li>Scheid mensen van het probleem </li></ul><ul><li>Richt op belangen en niet op posities </li></ul><ul...
Harvard in a nutshell Aan de hand van het OH-wiel van Hans van der Hoeven
Het OH-wiel Inhoud 2 6 4 3 1 5 Relatie Structuur Van 5 terug naar 1 en dan naar 6
5. Criteria <ul><li>RM: redelijkheid en billijkheid </li></ul><ul><li>Kun je ook zelf zoeken </li></ul><ul><li>Zoeken naa...
4. Taart vergroten <ul><li>Met creativiteit </li></ul><ul><li>Zo veel mogelijk opties bedenken </li></ul><ul><li>Creativit...
4. Taart vergroten <ul><li>Met creativiteit </li></ul><ul><li>Zo veel mogelijk opties bedenken </li></ul><ul><li>Creativit...
4. Taart vergroten <ul><li>Met creativiteit </li></ul><ul><li>Zo veel mogelijk opties bedenken </li></ul><ul><li>Creativit...
4. Taart vergroten <ul><li>Met creativiteit </li></ul><ul><li>Zo veel mogelijk opties bedenken </li></ul><ul><li>Creativit...
3. Belang(en)rijk <ul><li>Gemeenschappelijke belangen </li></ul><ul><li>Verenigbare belangen </li></ul><ul><li>Tegenstrijd...
Twee Trechters
Twee Trechters Belangen Zienswijze Standpunt
Abstractie niveau Voortgang mediation
2. Werkbare relatie  <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><ul><li>wees betrouwbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>wees onafhankel...
2. Werkbare relatie  <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Borgen </li></ul>
2. Werkbare relatie  <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Borgen </li></ul><ul><ul><li>kameel </li></ul></ul>
2. Werkbare relatie  <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Borgen </li></ul><ul><ul><li>kameel </li></ul></ul><ul><ul><li>...
2. Werkbare relatie  <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Borgen </li></ul><ul><ul><li>kameel </li></ul></ul><ul><ul><li>...
2. Werkbare relatie  <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Borgen </li></ul><ul><ul><li>kameel </li></ul></ul><ul><ul><li>...
1. Inhoud  <ul><li>Waar gaat het om? </li></ul><ul><li>Het eigenlijke probleem in zijn volledige feitelijke context </li>...
1/2 Goed scheiden <ul><li>Inhoud met inhoud oppakken </li></ul><ul><li>Relatie met relatie oppakken </li></ul><ul><li>Indi...
Terug naar 6 <ul><li>Nog eens kijken naar 3,  4 en 5 </li></ul><ul><li>Wat als ik wegloop? </li></ul><ul><li>Deal vastleg...
Het OH-wiel in volgorde <ul><li>Inhoud </li></ul><ul><li>Relatie/vertrouwen </li></ul><ul><li>Belang(en)rijk </li></ul><ul...
Menu <ul><li>Mediation </li></ul><ul><li>Onderhandelingsstijlen </li></ul><ul><li>De mediator </li></ul><ul><li>Machtsvers...
De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul>
De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul><ul><ul><li>communicatieleer </li></ul><...
De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul><ul><li>Persoonlijkheid (#) </li></ul>
De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul><ul><li>Persoonlijkheid (#) </li></ul><...
De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul><ul><li>Persoonlijkheid (#) </li></ul><...
De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul><ul><li>Persoonlijkheid (#) </li></ul><...
Vragen <ul><li>Lineaire vragen </li></ul><ul><li>Relationele vragen </li></ul><ul><li>Hypothetische vragen </li></ul><ul><...
Interventies <ul><li>Samenvatten </li></ul><ul><li>Reflecteren </li></ul><ul><li>Heretiketteren </li></ul><ul><li>Gemeensc...
Wel / niet doen <ul><li>Wel </li></ul><ul><li>Neutraal </li></ul><ul><li>Onafhankelijk </li></ul><ul><li>Respectvol </li><...
Terug naar de buurmannen
Mediator herformuleert <ul><li>Ik begrijp dat er veel opgelost zou zijn als de hond er niet meer zou zijn (5) </li></ul>
Mediator herformuleert <ul><li>In zoverre beschouw ik uw voorstel als een van de mogelijkheden (4) </li></ul>
Mediator herformuleert <ul><li>Evenwel zou ik graag willen begrijpen waarom die oplossing voor u goed is (3) </li></ul>
Mediator herformuleert <ul><li>En dat kan ik pas begrijpen als ik iets meer weet over hoe het conflict is ontstaan (2) </...
Stelt u zich eens voor… <ul><li>Man komt thuis </li></ul><ul><li>“ Wanneer eten we?” (moet nog weg) </li></ul><ul><li>V: “...
Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud
Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud M
Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud V M
Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud V M
Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud V M
Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud V M
Stelt u zich eens voor… <ul><li>V komt thuis na shoppen </li></ul><ul><li>M kijkt tv (voetbal) </li></ul><ul><li>V: “Dag s...
Communicatiemuur <ul><li> Bedoeld  #  Gezegd </li></ul><ul><li> Gezegd  #  Gehoord </li></ul><ul><li> Gehoord #  ...
Menu <ul><li>Mediation </li></ul><ul><li>Onderhandelingsstijlen </li></ul><ul><li>De mediator </li></ul><ul><li>Machtsvers...
Bij wie zit de (on)macht? A B Mediator
Goed of fout? A B Mediator
Wat dan wel? (1/2) <ul><li>Bespreekbaar maken </li></ul><ul><li>Herdefiniëren tot belangen </li></ul><ul><li>Opties bedenk...
Wat dan wel? (2/2) A B Mediator
M  /  V verschillen <ul><li>Verschil in ruzie maken </li></ul><ul><li>Verschil in communiceren </li></ul>
M  /  V? <ul><li>Zorg voor relatie met ander? </li></ul><ul><li>Zorg voor eigen doelen/belangen </li></ul>
Woede
Woede <ul><li>Extern gericht </li></ul><ul><li>door ander te beschuldigen sussen van </li></ul><ul><li>eigen schuldgevoel ...
Woede <ul><li>Extern gericht </li></ul><ul><li>door ander te beschuldigen sussen van </li></ul><ul><li>eigen schuldgevoel ...
Communicatie <ul><li>M en V bij mediator </li></ul><ul><li>M praat zakelijk en inhoudelijk </li></ul><ul><li>V zegt niets ...
Cultuurverschillen
Individualisme Collectivisme <ul><li>Voor je zelf opkomen </li></ul><ul><li>Eigen  verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li...
Machtsafstand <ul><li>Statussymbolen </li></ul><ul><li>Top-down beslissingen </li></ul><ul><li>Vb: Maleisië </li></ul><ul>...
Masculien  Feminien <ul><li>Sekserollen gescheiden </li></ul><ul><li>Ieder eigen circuit </li></ul><ul><li>Dominante eige...
Onzekerheid <ul><li>Tolerantie </li></ul><ul><li>Gemakkelijk met/in: onduidelijkheid, onbekende risico’s, angst, confront...
Tijdsbeleving <ul><li>Circulair </li></ul><ul><li>Geen einde, geen begin </li></ul><ul><li>Verleden, heden en toekomst do...
Non-verbaal gedrag
Non-verbaal gedrag <ul><li>Gesticuleren (mediterranen) </li></ul><ul><li>Aankijken  (# Arabieren) </li></ul><ul><li>Fysie...
Stel: u staat bij de slager… <ul><li>V (NL) 25 </li></ul><ul><li>M (Hindoe Surinamer) 45 </li></ul><ul><li>M maakt weegfou...
Evaluatie <ul><li>M: onzekerheid mijdend (# kritiek krijgen) </li></ul><ul><li>M: masculiene cultuur (# kritiek van V) </l...
Hoe voelt macht? <ul><li>Vb: Twee voorzitters RvB in lift </li></ul><ul><li>Ruimte nemen/geven </li></ul><ul><li>Omgaan me...
Menu <ul><li>Mediation </li></ul><ul><li>Onderhandelingsstijlen </li></ul><ul><li>De mediator </li></ul><ul><li>Machtsvers...
Onderhandelen: <ul><li>Het verdelen van schaarse goederen </li></ul>
Conflict: <ul><li>Onenigheid over het verdel en van schaars te </li></ul>
Conflictbemiddeling: <ul><li>Perspectief toevoegen aan verdeling </li></ul>
Soorten conflictbemiddeling
Rechterlijke macht <ul><li>Doet uitspraak over wat rechtmatig is </li></ul><ul><li>( geven perspectief ) </li></ul>
Arbitrage <ul><li>Doet uitspraak over wat redelijk is </li></ul><ul><li>( geven perspectief ) </li></ul>
Mediation <ul><li>Helpt perspectief te vinden  </li></ul><ul><li>voor wat redelijk is </li></ul><ul><li>( ontwikkelt ...
En d us… <ul><li>K an het anders </li></ul><ul><li>L igt het mede aan ons zelf </li></ul><ul><li>Anders omgaan met wee...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wat is Mediation?

1,528 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wat is Mediation?

 1. 1. Stelt u zich eens voor… <ul><li>Twee buren </li></ul><ul><li>Eén: Hond moet dood! </li></ul><ul><li>Ander: Ga toch verhuizen man! </li></ul>
 2. 2. De kracht van mediation Maarten Tromp (NMI mediator) 2 november 2004 MTA Academy
 3. 3. Menu <ul><li>Mediation </li></ul><ul><li>Onderhandelingsstijlen </li></ul><ul><li>De mediator </li></ul><ul><li>Machtsverschillen </li></ul><ul><li>Samenvatting </li></ul>
 4. 4. Wat is mediation? <ul><li>Vorm van conflictbemiddeling </li></ul><ul><li>ADR </li></ul><ul><li>Anders Dan Rechtspraak </li></ul>
 5. 5. Kenmerken mediat i on <ul><li>Neutrale derde (de mediator) </li></ul><ul><li>Helpt partijen </li></ul><ul><li>Om er zelf uit te komen </li></ul>
 6. 6. Plaats van mediation Juridische context Gedrags- wetenschap- pelijke context Bindend advies Mediation Med-arb Arbitrage Rechter-lijke pro-cedure Therapie Coaching Team- building
 7. 7. Mediation: 6 V’s <ul><li>Vertrouwelijk </li></ul><ul><li>Vrijwillig </li></ul><ul><li>Verplichte inspanning </li></ul><ul><li>Voorlopige wapenstilte </li></ul><ul><li>Volmacht </li></ul><ul><li>Vrij tot vaststelling </li></ul>
 8. 8. Voordelen van mediation <ul><li>Partijen komen er samen uit </li></ul><ul><li>Hogere acceptatiegraad van de oplossing </li></ul><ul><li>Oplossing “past” beter </li></ul><ul><li>Oplossing kan/mag afwijken van recht </li></ul><ul><li>Vormvrij proces </li></ul><ul><li>Ruimte voor emoties </li></ul>
 9. 9. Contra-indicaties <ul><li>Precedent gewenst </li></ul><ul><li>Openbare uitspraak gewenst </li></ul><ul><li>Zuiver juridische kwestie </li></ul>
 10. 10. Het mediationproces 1 5 4 2 3 <ul><li>Openen </li></ul><ul><li>Exploreren </li></ul><ul><li>Categoriseren </li></ul><ul><li>Onderhandelen </li></ul><ul><li>Afronden </li></ul>
 11. 11. 1 Openen (plenair)
 12. 12. 1 Openen (plenair) <ul><li>Zorgen voor: </li></ul><ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>Positief gespreksklimaat </li></ul><ul><li>Commitment </li></ul><ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Mandaat </li></ul><ul><li>(OVK) tekenen </li></ul>
 13. 13. 2 Exploreren (plenair en/of apart)
 14. 14. 2 Exploreren (plenair en/of apart) <ul><li>Bereiken dat: </li></ul><ul><li>PP inhoudelijk en emotioneel worden gehoord </li></ul><ul><li>Conflict deëscaleert </li></ul><ul><li>Spanning vermindert </li></ul><ul><li>Onnuttige info - nuttige info </li></ul><ul><li>Perspectief PP verschuift van verleden naar toekomst </li></ul>
 15. 15. 3 Categoriseren (plenair)
 16. 16. 3 Categoriseren (plenair) <ul><li>mediator doet verslag van de gehoorde belangen </li></ul>
 17. 17. 3 Categoriseren (plenair) <ul><li>mediator doet verslag van de gehoorde belangen </li></ul><ul><li>Doelen: </li></ul><ul><li>- PP in beweging krijgen </li></ul><ul><li>- opstellen OH agenda </li></ul><ul><li>- categoriseren van belangen </li></ul><ul><li>- kiezen van een OH volgorde </li></ul>
 18. 18. 4 Onderhandelen (plenair en/of apart) <ul><li>Activiteit verschuift van mediator naar PP </li></ul><ul><li>PP komen in beweging </li></ul><ul><li>Mediator waakt er voor dat PP niet in oude gewoonten vervallen </li></ul>
 19. 19. 5 Afronden (plenair) <ul><li>Overeenstemming? </li></ul>
 20. 20. 5 Afronden (plenair) <ul><li>Overeenstemming? </li></ul><ul><li>Zo ja, vastleggen </li></ul>
 21. 21. 5 Afronden (plenair) <ul><li>Overeenstemming? </li></ul><ul><li>Zo ja, vastleggen </li></ul><ul><li>Zo nee, hoe verder? </li></ul><ul><li>- deeloplossing? </li></ul><ul><li>- alles of niets? </li></ul><ul><li>- wat met impasse? </li></ul>
 22. 22. Menu <ul><li>Mediation </li></ul><ul><li>Onderhandelings-stijlen </li></ul><ul><li>De mediator </li></ul><ul><li>Machtsverschillen </li></ul><ul><li>Samenvatting </li></ul>
 23. 23. Klassiek onderhandelen A B
 24. 24. Klassiek onderhandelen A B
 25. 25. Klassiek onderhandelen A B ?
 26. 26. 10 Frustraties
 27. 27. 10 Frustraties <ul><li>Extreme eisen stellen </li></ul><ul><li>Met kleine stapjes concessies doen </li></ul><ul><li>Commitment tactieken </li></ul><ul><li>Take it or leave it </li></ul><ul><li>Uitnodigen om beter bod te doen </li></ul><ul><li>Laten terugdeinzen </li></ul><ul><li>Beledigen en imponeren </li></ul><ul><li>Bluffen/opdrijven/liegen </li></ul><ul><li>Dreigen/waarschuwen </li></ul><ul><li>Alternatieven van Pij kleineren </li></ul>
 28. 28. Voorkomende termen/associaties
 29. 29. Voorkomende termen/associaties <ul><li>Wat is hun standpunt? </li></ul><ul><li>Tegenargumenten? </li></ul><ul><li>Tactieken/trucs </li></ul><ul><li>Wapengekletter </li></ul><ul><li>Overbluffen </li></ul><ul><li>Stennis schoppen </li></ul><ul><li>Sfeer creëren </li></ul><ul><li>Niet laten uitpraten </li></ul><ul><li>Oorlog </li></ul><ul><li>Elkaar onderuit halen </li></ul><ul><li>Kaart aan de borst </li></ul><ul><li>Geen concessies </li></ul><ul><li>Wisselgeld </li></ul><ul><li>Salamitactiek </li></ul>
 30. 30. Hoe voelt dat? <ul><li>Spanning </li></ul><ul><li>Wantrouwen </li></ul><ul><li>Prestigeslag </li></ul><ul><li>Niet “open” </li></ul><ul><li>Op je qui-vive </li></ul>
 31. 31. Onderhandelingsstijlen <ul><li>Vechten </li></ul><ul><li>Aanpassen </li></ul><ul><li>Ontwijken/vermijden </li></ul><ul><li>Samenwerken </li></ul>
 32. 32. Effectief onderhandelen Aanpassen Vermijden Vechten Samen-werken zorg voor relatie/resultaat anderen zorg voor het eigen resultaat
 33. 33. Harvard model <ul><li>Scheid mensen van het probleem </li></ul><ul><li>Richt op belangen en niet op posities </li></ul><ul><li>Zoek naar oplossingen in wederzijds belang </li></ul><ul><li>Hanteer objectieve criteria </li></ul>
 34. 34. Harvard in a nutshell Aan de hand van het OH-wiel van Hans van der Hoeven
 35. 35. Het OH-wiel Inhoud 2 6 4 3 1 5 Relatie Structuur Van 5 terug naar 1 en dan naar 6
 36. 36. 5. Criteria <ul><li>RM: redelijkheid en billijkheid </li></ul><ul><li>Kun je ook zelf zoeken </li></ul><ul><li>Zoeken naar objectieve criteria </li></ul><ul><li>Voor het verdelen van de taart </li></ul>
 37. 37. 4. Taart vergroten <ul><li>Met creativiteit </li></ul><ul><li>Zo veel mogelijk opties bedenken </li></ul><ul><li>Creativiteit bevorderen: </li></ul>
 38. 38. 4. Taart vergroten <ul><li>Met creativiteit </li></ul><ul><li>Zo veel mogelijk opties bedenken </li></ul><ul><li>Creativiteit bevorderen: </li></ul><ul><ul><li>de helft van 8? </li></ul></ul>
 39. 39. 4. Taart vergroten <ul><li>Met creativiteit </li></ul><ul><li>Zo veel mogelijk opties bedenken </li></ul><ul><li>Creativiteit bevorderen: </li></ul><ul><ul><li>de helft van 8? </li></ul></ul><ul><ul><li>glas water: hoe water eruit? </li></ul></ul>
 40. 40. 4. Taart vergroten <ul><li>Met creativiteit </li></ul><ul><li>Zo veel mogelijk opties bedenken </li></ul><ul><li>Creativiteit bevorderen: </li></ul><ul><ul><li>de helft van 8? </li></ul></ul><ul><ul><li>glas water: hoe water eruit? </li></ul></ul><ul><ul><li>torentje, torentje, bussekruit </li></ul></ul>
 41. 41. 3. Belang(en)rijk <ul><li>Gemeenschappelijke belangen </li></ul><ul><li>Verenigbare belangen </li></ul><ul><li>Tegenstrijdige belangen </li></ul>
 42. 42. Twee Trechters
 43. 43. Twee Trechters Belangen Zienswijze Standpunt
 44. 44. Abstractie niveau Voortgang mediation
 45. 45. 2. Werkbare relatie <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><ul><li>wees betrouwbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>wees onafhankelijk </li></ul></ul>
 46. 46. 2. Werkbare relatie <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Borgen </li></ul>
 47. 47. 2. Werkbare relatie <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Borgen </li></ul><ul><ul><li>kameel </li></ul></ul>
 48. 48. 2. Werkbare relatie <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Borgen </li></ul><ul><ul><li>kameel </li></ul></ul><ul><ul><li>Hendrik de Grote (ca 1662) </li></ul></ul>
 49. 49. 2. Werkbare relatie <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Borgen </li></ul><ul><ul><li>kameel </li></ul></ul><ul><ul><li>Hendrik de Grote (ca 1662) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tol: % lading </li></ul></ul></ul>
 50. 50. 2. Werkbare relatie <ul><li>Vertrouwen </li></ul><ul><li>Borgen </li></ul><ul><ul><li>kameel </li></ul></ul><ul><ul><li>Hendrik de Grote (ca 1662) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tol: % lading </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>recht op koop voor aangegeven waarde </li></ul></ul></ul>
 51. 51. 1. Inhoud <ul><li>Waar gaat het om? </li></ul><ul><li>Het eigenlijke probleem in zijn volledige feitelijke context </li></ul>
 52. 52. 1/2 Goed scheiden <ul><li>Inhoud met inhoud oppakken </li></ul><ul><li>Relatie met relatie oppakken </li></ul><ul><li>Indien beide: eerst relatie </li></ul><ul><li>- voorbeeld: echtscheiding </li></ul><ul><li>- voorbeeld: % korting </li></ul>
 53. 53. Terug naar 6 <ul><li>Nog eens kijken naar 3, 4 en 5 </li></ul><ul><li>Wat als ik wegloop? </li></ul><ul><li>Deal vastleggen + verbeteren </li></ul><ul><li># Kaasschaaf er over </li></ul>
 54. 54. Het OH-wiel in volgorde <ul><li>Inhoud </li></ul><ul><li>Relatie/vertrouwen </li></ul><ul><li>Belang(en)rijk </li></ul><ul><li>Taart vergroten </li></ul><ul><li>Verdelen pijn & fijn </li></ul><ul><li>Kiezen of kabelen </li></ul>
 55. 55. Menu <ul><li>Mediation </li></ul><ul><li>Onderhandelingsstijlen </li></ul><ul><li>De mediator </li></ul><ul><li>Machtsverschillen </li></ul><ul><li>Samenvatting </li></ul>
 56. 56. De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul>
 57. 57. De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul><ul><ul><li>communicatieleer </li></ul></ul><ul><ul><li>conflictenleer </li></ul></ul>
 58. 58. De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul><ul><li>Persoonlijkheid (#) </li></ul>
 59. 59. De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul><ul><li>Persoonlijkheid (#) </li></ul><ul><ul><li>levenservaring </li></ul></ul><ul><ul><li>- basishouding </li></ul></ul>
 60. 60. De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul><ul><li>Persoonlijkheid (#) </li></ul><ul><li>Vaardigheden </li></ul>
 61. 61. De mediator <ul><li>Bewaakt structuur (#) </li></ul><ul><li>Kennis (#) </li></ul><ul><li>Persoonlijkheid (#) </li></ul><ul><li>Vaardigheden </li></ul><ul><ul><li>vragen stellen </li></ul></ul><ul><ul><li>interventies </li></ul></ul>
 62. 62. Vragen <ul><li>Lineaire vragen </li></ul><ul><li>Relationele vragen </li></ul><ul><li>Hypothetische vragen </li></ul><ul><li>Reflectieve vragen </li></ul><ul><li>Circulaire vragen </li></ul><ul><li>Strategische vragen </li></ul>
 63. 63. Interventies <ul><li>Samenvatten </li></ul><ul><li>Reflecteren </li></ul><ul><li>Heretiketteren </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijk maken </li></ul><ul><li>Feed-back </li></ul><ul><li>Paradoxale interventie </li></ul>
 64. 64. Wel / niet doen <ul><li>Wel </li></ul><ul><li>Neutraal </li></ul><ul><li>Onafhankelijk </li></ul><ul><li>Respectvol </li></ul><ul><li>Verbindend </li></ul><ul><li>Creatief </li></ul><ul><li>Vertrouwen opwekkend </li></ul><ul><li>Niet </li></ul><ul><li>Psychologiseren </li></ul><ul><li>Moraliseren </li></ul><ul><li>Sympathiseren </li></ul><ul><li>Bevoogden </li></ul><ul><li>Kruisverhoren afnemen </li></ul>
 65. 65. Terug naar de buurmannen
 66. 66. Mediator herformuleert <ul><li>Ik begrijp dat er veel opgelost zou zijn als de hond er niet meer zou zijn (5) </li></ul>
 67. 67. Mediator herformuleert <ul><li>In zoverre beschouw ik uw voorstel als een van de mogelijkheden (4) </li></ul>
 68. 68. Mediator herformuleert <ul><li>Evenwel zou ik graag willen begrijpen waarom die oplossing voor u goed is (3) </li></ul>
 69. 69. Mediator herformuleert <ul><li>En dat kan ik pas begrijpen als ik iets meer weet over hoe het conflict is ontstaan (2) </li></ul>
 70. 70. Stelt u zich eens voor… <ul><li>Man komt thuis </li></ul><ul><li>“ Wanneer eten we?” (moet nog weg) </li></ul><ul><li>V: “Jij bent ook nooit thuis” </li></ul><ul><li>M pakt agenda (laat zien) </li></ul><ul><li>V: “Daar heb ik het niet over…” </li></ul><ul><li>M: “Je vraagt er toch zelf om…” </li></ul><ul><li>V: “Zo gaat het nou altijd!” </li></ul><ul><li>M: “I.p.v. dat je nou…” (borrel/waardering) </li></ul>
 71. 71. Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud
 72. 72. Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud M
 73. 73. Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud V M
 74. 74. Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud V M
 75. 75. Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud V M
 76. 76. Communicatieniveaus Gevoel Relatie Procedure Inhoud V M
 77. 77. Stelt u zich eens voor… <ul><li>V komt thuis na shoppen </li></ul><ul><li>M kijkt tv (voetbal) </li></ul><ul><li>V: “Dag schat, je zult mijn nieuwe jurk wel weer niet mooi vinden hè?” </li></ul><ul><li>M (zonder op te kijken): “Tuurlijk wel, pak je nog een biertje voor me?” </li></ul>
 78. 78. Communicatiemuur <ul><li> Bedoeld # Gezegd </li></ul><ul><li> Gezegd # Gehoord </li></ul><ul><li> Gehoord # Begrepen </li></ul><ul><li> Begrepen # Akkoord </li></ul><ul><li> Akkoord # Gedaan </li></ul>
 79. 79. Menu <ul><li>Mediation </li></ul><ul><li>Onderhandelingsstijlen </li></ul><ul><li>De mediator </li></ul><ul><li>Machtsverschillen </li></ul><ul><li>Samenvatting </li></ul>
 80. 80. Bij wie zit de (on)macht? A B Mediator
 81. 81. Goed of fout? A B Mediator
 82. 82. Wat dan wel? (1/2) <ul><li>Bespreekbaar maken </li></ul><ul><li>Herdefiniëren tot belangen </li></ul><ul><li>Opties bedenken om belangen te dienen </li></ul><ul><li>1: wat nodig om belangen te realiseren? </li></ul><ul><li>2: van wie nodig (uzelf, pij, derde)? </li></ul>
 83. 83. Wat dan wel? (2/2) A B Mediator
 84. 84. M / V verschillen <ul><li>Verschil in ruzie maken </li></ul><ul><li>Verschil in communiceren </li></ul>
 85. 85. M / V? <ul><li>Zorg voor relatie met ander? </li></ul><ul><li>Zorg voor eigen doelen/belangen </li></ul>
 86. 86. Woede
 87. 87. Woede <ul><li>Extern gericht </li></ul><ul><li>door ander te beschuldigen sussen van </li></ul><ul><li>eigen schuldgevoel </li></ul>
 88. 88. Woede <ul><li>Extern gericht </li></ul><ul><li>door ander te beschuldigen sussen van </li></ul><ul><li>eigen schuldgevoel </li></ul><ul><li>Intern gericht </li></ul><ul><li>door boos op jezelf te zijn voorkom je </li></ul><ul><li>dat agressie zich op anderen richt </li></ul>
 89. 89. Communicatie <ul><li>M en V bij mediator </li></ul><ul><li>M praat zakelijk en inhoudelijk </li></ul><ul><li>V zegt niets maar zit “onrustig” </li></ul><ul><li>Is er meer aan de hand? </li></ul>
 90. 90. Cultuurverschillen
 91. 91. Individualisme Collectivisme <ul><li>Voor je zelf opkomen </li></ul><ul><li>Eigen verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>NL scoort hoog </li></ul><ul><li>Groepsbelang gaat voor </li></ul><ul><li>Groep biedt be- scherming </li></ul><ul><li>Niet-westerse culturen </li></ul><ul><li>En Zuid-Europa (Italië/Griekenland) </li></ul>
 92. 92. Machtsafstand <ul><li>Statussymbolen </li></ul><ul><li>Top-down beslissingen </li></ul><ul><li>Vb: Maleisië </li></ul><ul><li>Gelijkheid </li></ul><ul><li>Recht van spreken </li></ul><ul><li>Vb: NL </li></ul>Groot Klein
 93. 93. Masculien Feminien <ul><li>Sekserollen gescheiden </li></ul><ul><li>Ieder eigen circuit </li></ul><ul><li>Dominante eigenschappen: hard zijn, presteren, rationeel, tegen een stootje kunnen </li></ul><ul><li>Vrouwen zijn: volgzaam, zorgzaam </li></ul><ul><li>Vb: Japan en VS </li></ul><ul><li>Overlappende rollen </li></ul><ul><li>M en V presteren, zijn zorgzaam, zijn emotioneel </li></ul><ul><li>Zorg voor de ander </li></ul><ul><li>Zorg voor de zwakkeren </li></ul><ul><li>Kwaliteit van relatie belangrijker dan materieel succes </li></ul><ul><li>Vb: Scandinavië en NL </li></ul>
 94. 94. Onzekerheid <ul><li>Tolerantie </li></ul><ul><li>Gemakkelijk met/in: onduidelijkheid, onbekende risico’s, angst, confrontaties </li></ul><ul><li>Vb: VS </li></ul><ul><li>Vermijding </li></ul><ul><li>Behoefte aan voorspelbaarheid </li></ul><ul><li>Veel (in)formele regels </li></ul><ul><li>Angst voor veranderingen </li></ul><ul><li>Liefst geen risico </li></ul><ul><li>Liefst geen confrontatie </li></ul><ul><li>Vb: Japan en België </li></ul>
 95. 95. Tijdsbeleving <ul><li>Circulair </li></ul><ul><li>Geen einde, geen begin </li></ul><ul><li>Verleden, heden en toekomst door elkaar </li></ul><ul><li>Vb: Verre Oosten en Italië </li></ul><ul><li>Lineair </li></ul><ul><li>Tijd als meetlat </li></ul><ul><li>Sterk besef van heden en toekomst </li></ul><ul><li>Verleden minder belangrijk </li></ul><ul><li>Agendacultuur </li></ul><ul><li>Vb: de Noord- Atlantische culturen </li></ul>
 96. 96. Non-verbaal gedrag
 97. 97. Non-verbaal gedrag <ul><li>Gesticuleren (mediterranen) </li></ul><ul><li>Aankijken (# Arabieren) </li></ul><ul><li>Fysieke afstand </li></ul><ul><li>Elkaar aanraken </li></ul><ul><li>Hard/zacht praten bij conflict </li></ul><ul><li>Emoties verbergen </li></ul><ul><ul><li>- glimlach (Indonesië) </li></ul></ul><ul><li> - stiff upperlip (UK) </li></ul>
 98. 98. Stel: u staat bij de slager… <ul><li>V (NL) 25 </li></ul><ul><li>M (Hindoe Surinamer) 45 </li></ul><ul><li>M maakt weegfout </li></ul><ul><li>V grapt: “Kijk toch beter op die schaal!” </li></ul><ul><li>M loopt weg (komt later terug) </li></ul><ul><li>Er ontstaat spanning </li></ul><ul><li>V maakt praatje </li></ul><ul><li>M zwijgt </li></ul><ul><li>M heeft bij chef geklaagd </li></ul><ul><li>V woedend over “klagen achter rug om” </li></ul>
 99. 99. Evaluatie <ul><li>M: onzekerheid mijdend (# kritiek krijgen) </li></ul><ul><li>M: masculiene cultuur (# kritiek van V) </li></ul><ul><li>M: machtsafstand (V is jonger en uit kritiek) </li></ul><ul><li>M: collectivistisch (is door collega voor schut gezet) </li></ul><ul><li>V: kleine machtsafstand, samen oplossen en dus praten </li></ul><ul><li>M: grote machtsafstand, via chef spelen om escalatie te voorkomen </li></ul>
 100. 100. Hoe voelt macht? <ul><li>Vb: Twee voorzitters RvB in lift </li></ul><ul><li>Ruimte nemen/geven </li></ul><ul><li>Omgaan met weerstand </li></ul><ul><li>Ai ki do: 7 oefeningen </li></ul>
 101. 101. Menu <ul><li>Mediation </li></ul><ul><li>Onderhandelingsstijlen </li></ul><ul><li>De mediator </li></ul><ul><li>Machtsverschillen </li></ul><ul><li>Samenvatting </li></ul>
 102. 102. Onderhandelen: <ul><li>Het verdelen van schaarse goederen </li></ul>
 103. 103. Conflict: <ul><li>Onenigheid over het verdel en van schaars te </li></ul>
 104. 104. Conflictbemiddeling: <ul><li>Perspectief toevoegen aan verdeling </li></ul>
 105. 105. Soorten conflictbemiddeling
 106. 106. Rechterlijke macht <ul><li>Doet uitspraak over wat rechtmatig is </li></ul><ul><li>( geven perspectief ) </li></ul>
 107. 107. Arbitrage <ul><li>Doet uitspraak over wat redelijk is </li></ul><ul><li>( geven perspectief ) </li></ul>
 108. 108. Mediation <ul><li>Helpt perspectief te vinden </li></ul><ul><li>voor wat redelijk is </li></ul><ul><li>( ontwikkelt perspectief ) </li></ul>
 109. 109. En d us… <ul><li>K an het anders </li></ul><ul><li>L igt het mede aan ons zelf </li></ul><ul><li>Anders omgaan met weerstand </li></ul><ul><li>Onderhandel beter anders </li></ul>

×