Presentasjon av Odalens DKS-plan for 2010-11

796 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
796
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasjon av Odalens DKS-plan for 2010-11

 1. 1. Den kulturelle skolesekken i Odalen 2010-11
 2. 2. Bestilling av aktiviteter og transport: Alle fakturaer skal merkes med skole og aktivitet - gi beskjed om dette når dere bestiller! Fakturerings-adresse: Sør-Odal Kommune, Den Kulturelle Skolesekken, Postuttak, 2100 Skarnes
 3. 3. Om planen: Denne planen er laget for skoleåret 2010/11. Planen gjelder til ny plan foreligger høsten 2011. Årets plan inneholder bare de tiltakene som finansieres av DKS. Den Kulturelle Skolesekken organiseres gjennom Kulturskolen i Nord/Sør-Odal. Ansvarlige for planen er kulturskole-rektor Njål Føsker og koordinator / daglig leder Målfrid Sand. Skolenes ansvar: Planen skal sikre kulturelle opplegg for alle elevene i tråd med målsettinger i Kunnskapsløftet. Det er viktig at prosjektene flettes godt inn i annen undervisning slik at opplevelsene forankres i læreplanen. Det er ikke anledning til den enkelte skole / lærer å takke nei til oppleggene i planen for Den Kulturelle Skolesekken. Det er heller ikke rom for å endre på oppleggene i særlig grad. Spesielle tiltak : Det settes dette skoleåret av 10 000 kr som skal brukes til prosjekter den enkelte skole ønsker å prøve ut. Skolen må da sende søknad til Den Kulturelle Skolesekken v/koordinator: [email_address] Målfrid Sand, Sundby, 2116 Sander 95217611 Frist for søknad dette skoleåret: 15.februar 2011
 4. 4. 1. Klasse Kåre Tveters bildesamling Keramikkverksted med demonstrasjon av dreiing kunsthåndverk-utstilling Silkeveven
 5. 5. Kunnskapsløftet: Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke det som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer. Besøke Lyshuset og Kulturlåven på Skarnes og få innblikk i de forskjellige aktivitetene der. Tidspunkt: Mai - juni Kontakt: John W. Olsen [email_address] 464 45 534 Organisering: Avtale tidspunkt Bestille buss For og etterarbeid: Knytte temaene til arbeid i K&H.
 6. 6. 2. klasse Skolemuseet på Sand
 7. 7. Kunnskapsløftet: Skape fortellinger om mennesker i fortida og snakke om likheter og ulikheter før og nå. Besøke skolemuséet på Sand. Få en liten omvisning og ha en gammeldags skoletime i skolestua. Tidspunkt: Mai Kontakt: Knut Ola Storbråten [email_address] 46951351 Organisering: Avtale tidspunkt Bestille buss For og etterarbeid: Knytte temaene til arbeid med lokalmiljøet og gamle dager.
 8. 8. 3. klasse Spikking i rått tre
 9. 9. Kunnskapsløftet: Bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre. En halv skoledag med spikking i rått tre under veiledning av husflids-håndverkere. Tidspunkt: Mai Kontakt: Opplegget organiseres gjennom DKS-koordinator Organisering: Tilrettelegge plass for aktiviteten Forberede elevene (klær som tåler litt søl) For og etterarbeid: Arbeidet med spikking bør videreføres i K&H Dagen er ment som en inspirasjons- og idé-dag for lærerne også!
 10. 10. 2.+3.klasse Sør-Odal :”Tåa mi” En leken danseforestilling - med Kirsten Hveding & Schirin Zorriassateiny
 11. 11. Kunnskapsløftet: improvisere dans og bevegelse og samtale om hvordan dans kan illustrere et musikalsk forløp Få besøk av dansere: Kirsten Hveding & Schirin Zorriassateiny med ” Tåa mi” EN LEKEN DANSEFORESTILLING FOR BARN, 3-9 ÅR To venner er på en eventyrreise gjennom sand og vann. De møter eksotiske dyr, og lar tærne føre dem inn i et lekent og humoristisk samspill. Etter forestillingen utfolder barna seg i fri lek, med og uten rekvisitter. Idé/ koreografi: Schirin Z. Tidspunkt: 6./7.september Kontakt: Opplegget organiseres av DKS-koordinator Organisering: Se nettsida vår / e-mail for tid og sted. Bestille busser for de som får forestilling på annen skole. For og etterarbeid: Samtale om og eksperimentere med kropp og uttrykksformer, dans og bevegelse.
 12. 12. 1.,2. og 3.klasse Nord-Odal :”Det utroligste” - en forestilling med FRYD Scenekunst og Formidling bygget på HC Andersens fortellinger for 1.-2.klasse Nord-Odal: Dramaopplegg for 3.klasse
 13. 13. Kunnskapsløftet: samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid Besøk av FRYD Scenekunst og Formidling som viser en forestilling: ”Det utroligste” bygget på HC Andersens fortellinger. Tidspunkt: Desember Kontakt: Opplegget organiseres gjennom DKS-koordinator Organisering: Se nettsida vår / e-mail for tid og sted. Tilrettelegge plass for aktiviteten For og etterarbeid: Diskutere spørsmålene forestillingen tar opp i ettertid. Stoff om forestillingen vil bli lagt ut på nettsida vår. Drama-opplegg for 3.klasse er under utarbeidelse - opplegg kommer senere.
 14. 14. 4. klasse Korps-patruljen: Instrumentopplæring
 15. 15. Kunnskapsløftet: Eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill. Imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger. Korpspatruljen besøker skolen og har instrumentopplæring med elevene i en periode. Tidspunkt: Varierer Kontakt: Opplegget organiseres gjennom Kulturskole-rektor. Organisering: Tilrettelegge timeplan i samarbeid med kulturskolen. For og etterarbeid: Kunnskapen og inspirasjonen bør videreføres i musikk-faget. Finansiering: DKS (lønn og kjøreutgifter)
 16. 16. 4. og 5.klasse Litteraturopplegg/forfatterbesøk
 17. 17. Kunnskapsløftet: drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Litteraturopplegg i samarbeid med bibliotekene. Under utarbeidelse - opplegg vil komme senere. Tidspunkt:? Organisering: Organiseres av DKS-koordinator Skolene bestiller buss For og etterarbeid: Gjøre seg kjent med tema, litteratur og forfatter Finansiering: DKS (Buss).
 18. 18. 6.klasse Lage keramikk med instruksjon og veiledning av lokal keramiker
 19. 19. Kunnskapsløftet: Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon Keramiker kommer til skolen og er med elevene i to dager og lærer de å lage keramikk. Produktene blir glasert og brent i etterkant. Tidspunkt: Januar - februar Kontakt: Gunvor Skog: 97638484 [email_address] Organisering: NB!!! Avtale tidspunkt med keramiker minst 2 mnd i forveien For og etterarbeid: Tilrettelegge lokaler og utstyr, hente/bringe produktene for brenning / glasering hos keramiker
 20. 20. 7.klasse Temadag ved Klevfoss industrimuséum
 21. 21. Kunnskapsløftet: Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis. Besøke Klevfos industrimuseum: Temadag om papirproduksjon, omvisning og papirlaging Tidspunkt: September (mai/juni) Kontakt: Håkon Tosterud 62 50 88 06 [email_address] Organisering: Bestille omvisning og buss For og etterarbeid: Bakgtunnsstoff finnes på www.skogmus.no Klevfoss / historie Finansiering: DKS (buss, opplegg)
 22. 22. 4.-7.klasse (på et av trinnene, skolene bestemmer hvilket) Eidsvollsbygningen
 23. 23. Kunnskapsløftet: Forklare hvorfor vi feirer 17. mai og 6. februar og fortelle om nasjonaldagene til andre land. Besøke Eidsvollsbygningen og få omvisningen: 5.-7.klasse: "Eidsvollsbygningen – en adelsmanns hjem" Nestene som et slott..... Denne omvisningen handler om det vakre huset, familien Ankers, tjenerskapet og ikke minst klasseforskjeller på 1800-tallet, og selvsagt det viktige som skjedde her i mirakelåret 1814. SKOLENE PESTEMMER HVILKET KLASSETRINN DETTE GJENNOMFØRES. Tidspunkt: Mai Kontakt: kontor@eidsvoll1814.no booking tlf: 63922210 Organisering: Bestille omvisning og buss For og etterarbeid: Forberedelser / etterarbeid kan gjøres ved hjelp av nettstedet: www.eidsvoll1814.no
 24. 24. 8.klasse Besøk på Kongsvinger festning og Kvinnemuséet Aktivitet og akrobatikk - workshop
 25. 25. Kunnskapsløftet: Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet, og forklare hvordan de peker fram mot samfunnet i dag. Besøke Kvinnemuséet, omvisning i årets utstilling Vandring i Øvrebyen - fokus arkitektur Besøke festningen - omvisning Tidspunkt: Kontakt: Kvinnemuséet: Mona Holm Festningen: Organisering: Avtale tidspunkt med kontaktpersonene Bestille buss For og etterarbeid: Se filmen om festningshistorien Lære om stilarter (K&H)
 26. 26. Læreplanen : Opplæringen må tilpasses slik at barn og unge får smaken på den oppdagerglede som kan finnes både i nye ferdigheter, praktisk arbeid, forskning eller kunst. Work shop - en dag: Læring og trening på ny-sirkus-aktiviteter, akrobatikk, break dans mm Tidspunkt: Juni Organisering: Skolen ordner lokaler: Idrettshall Organisering foregår gjennom DKS-koordinator Lærerne som har klassene må delta aktivt med tilsyn og praktisk organisering av gruppene i samarbeid med instruktørene. For og etterarbeid: Bruke aktivitetene i gym og kulturforestillinger
 27. 27. <ul><ul><li>Tur til Oppistuen: </li></ul></ul><ul><ul><li>Hans Børlis liv, hjemsted </li></ul></ul><ul><ul><li>og diktning </li></ul></ul>9.klasse:
 28. 28. Læreplanen: Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenlikne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk kulturarv: Kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar. Tur til Oppistuen med presentasjon av Hans Børlis hjemsted, liv og diktning. Kontakt : Organiseres av DKS-koordinator i samarbeid med arrangørene, skolene vil bli kontaktet. Organisering: Bestille buss til Finnholt (gåtur derfra) For og etterarbeid: Bli kjent med Hans Børlis liv og diktning gjennom utlånt materiell. Forberede foto / dikt-prosjekt (norsk / K&H) !
 29. 29. 10.klasse Workshop: Smykker Besøke Kunstbanken på Hamar
 30. 30. Workshop: Lage egne smykker med utgangspunkt i resirkulerte materialer med inspirasjon og veiledning av lokal smykkekunstner Tidspunkt: Juni Kontakt: Organiseres gjennom DKS-koordinator For og etterarbeid: Denne work-shopen er under utarbeidelse, og mer opplysninger kommer senere. Læreplanen: Designe produkter utifra en kravsspesifikasjon for form og innhold. Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare.
 31. 31. Læreplanen: Sammenlikne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tre-dimensjonal kunst. Besøke Kunstbanken på Hamar, der de tar sikte på å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk, med hovedvekt på eksperimentell og nyskapende kunst. De viser både norsk og internasjonal samtidskunst. Tidspunkt: Avhengig av utstillingsplan Kontakt : Kunstbanken: 52542260 [email_address] Organisering: Bør knyttes mot kunsttema fra læreplanen, og det bør velges en utstilling som passer for ungdommer. Tips om dette formidles av DKS-koordinator.

×