• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Changes2012
 

Changes2012

on

 • 1,244 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,244
Views on SlideShare
722
Embed Views
522

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

5 Embeds 522

http://www.maala.org.il 412
http://www.beyondbusinessblog.com 79
http://maala.org.il 29
url_unknown 1
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Changes2012 Changes2012 Presentation Transcript

  • ‫שינויים עיקריים -‬‫דירוג מעלה 2102‬
  • ‫השותפים-‬ ‫הוועדה הציבורית‬ ‫נציגי החברות בדירוג פלטינה‬ ‫לעדכון דירוג ומדד מעלה‬‫2‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫שיתוף מחזיקי עניין‬ ‫• התקיימו 5 ישיבות של ועדות משנה בשנת 0102.‬ ‫• חלוקת הארגונים עסקים ויועצים שהפנו פניות לגבי הדירוג:‬‫3‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫שיתוף מחזיקי עניין‬ ‫ארגונים שהגיבו:‬ ‫קו משווה – קידום העסקת אקדמאים ערבים‬ ‫‪‬‬ ‫עולים ביחד – קידום קליטת אקדמאים אתיופים‬ ‫‪‬‬ ‫ויצו ישראל- האגף לקידום מעמד האישה‬ ‫‪‬‬ ‫שדולת הנשים‬ ‫‪‬‬ ‫מרכז מהות-מידע הדרכה ותעסוקה לנשים‬ ‫‪‬‬ ‫נגישות ישראל‬ ‫‪‬‬ ‫מכון ראות‬ ‫‪‬‬ ‫התאחדות התעשיינים- מטה "רכש כחול לבן"‬ ‫‪‬‬ ‫צה"ל- מפקדת קמל"ר- מילואים‬ ‫‪‬‬ ‫אקי"ם- אגודה לקימום אנשים עם פיגור שכלי‬ ‫‪‬‬ ‫העמותה למניעת אפליה בתעסוקה 04+‬ ‫‪‬‬ ‫אגודת הלהט"ב- הומואים לסביות ביסקסואלים וטרנס גנדרס‬ ‫‪‬‬ ‫ארגון ישראל בשביל אופניים‬ ‫‪‬‬‫4‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫מקורות נוספים‬ ‫)‪Dow Jones Sustainability index (SAM‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪BITC CR Index‬‬ ‫‪‬‬ ‫משרד התמ"ת – הועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בישראל 9002/7‬ ‫‪‬‬ ‫תיקון 61 לחוק החברות (ייעול ממשל תאגידי) – 0102/3‬ ‫‪‬‬ ‫הרשות לני"ע - עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות של הבקרה הפנימית על‬ ‫‪‬‬ ‫הדיווח הכספי וגילוי ע"י הדירקטוריון והנהלה – יוני 0102‬ ‫0102 ‪Ethisphere – Ethics Quotient Questionnaire‬‬ ‫‪‬‬ ‫עבודת רקע על-ידי חברת ‪ GreenEye‬והמלצות של ארגונים סביבתיים כגון ‪CDP‬‬ ‫‪‬‬‫5‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫מפתח הניקוד לפי פרקים‬ ‫ללא שינוי‬ ‫ניקוד‬ ‫פרק‬ ‫02‬ ‫אתיקה‬ ‫02‬ ‫סביבת עבודה‬ ‫02‬ ‫מעורבות בקהילה‬ ‫51 ענף ב / 02 ענף א‬ ‫איכות סביבה‬ ‫31‬ ‫ממשל תאגידי‬ ‫7‬ ‫ניהול ודיווח‬ ‫קטגוריה חדשה בטבלת התוצאות:‬ ‫פלטינה פלוס- לחברות עם ציון מעל 09‬ ‫במענה לעליה השיטתית בציון החברות המשתתפות לאורך השנים‬‫6‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק אתיקה‬ ‫שינויים עיקריים:‬ ‫‪ ‬שאלות העוסקות באופן הטמעת הקוד האתי‬ ‫‪ ‬מדדים לאפקטיביות של הטמעת האתיקה‬ ‫‪ ‬הרחבה בנושא מניעת שחיתות ושוחד‬‫7‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק אתיקה‬ ‫שאלה‬ ‫מס‬ ‫תת-פרק‬ ‫נא לסמן את התהליכים שנעשו בחברה:‬ ‫21‬ ‫קוד אתי‬ ‫‪ ‬הקוד עודכן בשנתיים האחרונות‬ ‫(על‬ ‫תשובה‬ ‫‪ ‬נערכה סקירה של הדילמות והאתגרים העומדים בפני החברה והסקטור‬ ‫אחת יינתן‬ ‫בו היא פעילה בשנתיים האחרונות‬ ‫ניקוד‬ ‫‪ ‬הופעלה ועדת היגוי בהשתתפות עובדים מדרגים שונים וממחלקות‬ ‫מלא)‬ ‫שונות בחברה‬ ‫‪ ‬נסקרו משובים על הקוד ממחזיקי עניין פנימיים וחיצוניים של החברה‬ ‫‪ ‬הופעלה ועדת היגוי אשר לוותה על-ידי יועץ חיצוני‬ ‫‪ ‬קיים קו חם בו הפניות נבדקות/ נציב תלונות/ ‪HELP DESK‬‬ ‫‪ ‬אחר‬‫מניעת שחיתות ושוחד: האם לחברה יש תוכנית ציות/אתיקה/ מדיניות שנועדו‬ ‫31‬ ‫למנוע שוחד הכוללת את התחומים הבאים:‬ ‫(ניקוד‬ ‫מלא יינתן‬ ‫‪ ‬קבלת ומסירת מתנות וטובות הנאה‬ ‫על מילוי 3‬ ‫‪ ‬אירוח, אירועי תרבות ופנאי והוצאות‬ ‫מתוך 5)‬ ‫‪ ‬הזמנת לקוחות לנסיעות עסקיות לחו"ל וסוג ההוצאות שניתן להחזיר להם‬ ‫‪ ‬תרומות וחסויות‬ ‫‪ ‬בדיקת רקע ואמינות ספקים ושותפים עסקיים‬ ‫8‬ ‫‪ ‬הנחיית סוכני משנה בפעילות בחו"ל‬
  • ‫פרק אתיקה‬ ‫שאלה‬ ‫מס‬ ‫תת-פרק‬ ‫מניעת שחיתות ושוחד: האם לחברה יש תוכנית ציות/אתיקה/ מדיניות‬ ‫31‬ ‫קוד אתי‬ ‫שנועדו למנוע שוחד בתחומים שונים (כגון קבלת ומסירת מתנות וטובות‬ ‫הנאה, אירוח בידור והוצאות אחרות ועוד).‬ ‫מהו אחוז הכיסוי של‬ ‫81‬ ‫הטמעה‬ ‫%57+‬ ‫%57-05‬ ‫%05-0‬ ‫הקוד האתי בקרב:‬ ‫ואכיפה של‬ ‫עובדים‬ ‫הקוד האתי‬ ‫קבלני משנה‬ ‫חברות בנות‬ ‫מהו תזמון הכיסוי של תוכנית ההדרכה? (אחת לשנתיים/ מעל שנתיים/‬ ‫91‬ ‫אין כיסוי)‬ ‫מה כוללת תוכנית ההדרכה? נא פרט אמצעי הטמעה‬ ‫02‬ ‫(שאלת‬ ‫מידע ללא‬ ‫ניקוד)‬‫9‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק אתיקה‬ ‫שאלה‬ ‫מס‬ ‫תת-פרק‬ ‫האם נושא האתיקה בארגון מנוהל באמצעות מדדים ויעדים? אם כן, באילו‬ ‫32‬ ‫הטמעה‬ ‫מדדים נעשה שימוש?‬ ‫ואכיפה של‬ ‫‪ ‬אחוז העובדים אשר עברו מבחן אתיקה‬ ‫הקוד האתי‬ ‫‪ ‬מספר הפניות לקו האנונימי‬ ‫‪ ‬מספר הפניות לממונה אתיקה‬ ‫‪ ‬מספר הפניות אשר הצריכו טיפול משמעותי‬ ‫‪ ‬אחר‬ ‫‪ ‬האם קיימים כלים/ כללים מנחים/ אמצעים מסייעים אחרים, שתפקידם‬ ‫42‬ ‫למנוע ולגלות מתן שוחד בהסכמים עם צד ג כגון: סוכנים, מתווכים,‬ ‫(ח)‬ ‫יועצים, מפיצים, נציגים, ספקים ושותפים עסקיים?‬ ‫‪ ‬עדכון השותפים העסקיים על מחויבות החברה למניעת שוחד ועל תכנית‬ ‫הציות/ אתיקה של החברה‬‫01‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק סביבת עבודה‬ ‫שינויים עיקריים:‬ ‫‪ ‬סידור הפרק לפי תתי-פרקים חדשים: בריאות, בטיחות ואיזון,‬ ‫שרשרת אספקה, גיוון בתעסוקה, פיתוח הון אנושי‬ ‫‪ ‬הרחבה בנושא גיוון כח העבודה‬ ‫‪ ‬הרחבה בתחום שרשרת האספקה‬‫11‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק סביבת עבודה‬ ‫מס שאלה‬ ‫תת-פרק‬ ‫92 האם קיימת מדיניות פורמאלית בתחום איזון בין עבודה, משפחה‬ ‫בריאות,‬ ‫(ח) ופנאי?‬ ‫בטיחות‬ ‫ואיזון‬ ‫23 האם בקריטריונים לבחירת ספקים משולבים גם נושאי אחריות‬ ‫שרשרת‬ ‫(ח) תאגידית – אתיקה, סביבת עבודה ואיכות סביבה?‬ ‫אספקה‬ ‫33 האם קודי העסקה והתנהגות לקהילת הספקים הינם בהתאם‬ ‫(ח) לנורמות ההעסקה בתאגיד?‬ ‫53 האם נבדק שוני ברמת התגמול בין גברים ונשים ברמות ההנהלה‬ ‫גיוון‬ ‫בתעסוקה (ח) והעובדים?‬ ‫האם החברה קובעת מדיניות ויעדים לניהול גיוון כח העבודה?‬ ‫63‬‫21‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק סביבת עבודה‬ ‫שאלה‬ ‫מס‬ ‫תת-פרק‬ ‫אנא פרטו אחוזי עובדים בהתאם לעמודות הבאות:‬ ‫73‬ ‫גיוון‬ ‫אחוז מדרגי ניהול‬ ‫אחוז מסך כ"א שגויס‬ ‫אחוז מכ"א‬ ‫קבוצת אוכלוסיה‬ ‫בתעסוקה‬ ‫בשנה האחרונה‬ ‫כללי‬ ‫ערבים‬ ‫חרדים‬ ‫אנשים עם מוגבלויות‬ ‫קבוצת אוכלוסיה אחרת בה‬ ‫החברה מתמקדת‬‫נגישות- האם נערכו הפעילויות הבאות להבטחת נגישות החברה ומתקניה/‬ ‫83‬ ‫שירותיה/ מוצריה?‬ ‫‪ ‬נבדקה והותאמה רמת נגישות נאותה למתקני החברה‬ ‫‪ ‬נבדקה והותאמה רמת נגישות נאותה לשירותי החברה (פרונטלי וטלפוני)‬ ‫‪ ‬נבדקה והותאמה רמת נגישות נאותה לפרסומי החברה (אתר אינטרנט ועוד)‬ ‫‪ ‬האם קיים בחברה רכז נגישות או נאמן לנושא, האחראי על קידום נגישות‬ ‫אתרי החברה, השירות והמוצרים, לעובדים ולצרכנים עם מוגבלות?‬‫31‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק סביבת עבודה‬ ‫שאלה‬ ‫תת-פרק מס‬‫תוכניות הדרכה ופיתוח הון אנושי - האם קיימות בחברה תוכניות פיתוח הון‬ ‫44‬ ‫פיתוח‬ ‫אנושי בתחומים הבאים?‬ ‫(ח)‬ ‫הון‬ ‫‪ ‬תוכנית פיתוח מנהלים/פיתוח ארגוני‬ ‫(ניקוד‬ ‫אנושי‬ ‫על 4‬ ‫‪ ‬מיפוי עתודה ניהולית/שימור עובדי מפתח‬ ‫תשובות‬ ‫‪ ‬תוכנית משוב והערכה‬ ‫מתוך 7)‬ ‫‪ ‬תוכנית אוריינטציה לעובדים‬ ‫‪ ‬תוכנית תהליכי תגמול עובדים‬ ‫‪ ‬תוכנית הדרכה לעובדים‬ ‫‪ ‬האם קיימים תהליכי גיוס מובנים עם הגדרות תפקידים מובנות?‬‫41‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק מעורבות בקהילה‬ ‫שינויים עיקריים:‬ ‫‪ ‬תת-פרק תרומה ומדיניות השקעה חברתית – ללא שינוי‬ ‫‪ ‬התייחסות להכנת תכנית התנדבות עובדים ולמרכיבים שלה‬ ‫‪ ‬פישוט המדידה של התנדבות העובדים‬‫51‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק מעורבות בקהילה‬ ‫שאלה‬ ‫מס‬ ‫תת-פרק‬ ‫האם לחברה יש מדיניות השקעה חברתית המהווה חלק‬ ‫45‬ ‫מדיניות‬ ‫מתוכנית העבודה העסקית?‬ ‫(סף)‬ ‫השקעה‬ ‫חברתית‬ ‫מהו מספר שעות ההתנדבות השנתי של עובדי החברה בארץ‬ ‫95‬ ‫התנדבות‬ ‫(ללא קשר אם קבוע או חד פעמי)?‬ ‫עובדים‬ ‫מהו אחוז העובדים המתנדבים (ללא הבחנה של קבוע או חד‬ ‫16‬ ‫פעמי) ע"ח שעות העבודה?‬ ‫תוכנית ההתנדבות- האם הארגון יוצר קשר ארוך טווח עם‬ ‫26‬ ‫מרבית מקומות ההתנדבות?‬ ‫(ח)‬ ‫‪ ‬האם נמדדת השפעת תוכנית ההתנדבות על הארגון?‬ ‫(ניקוד‬ ‫מלא על 4‬ ‫‪ ‬האם נמדדת השפעת הפעילות ההתנדבותית על קהל היעד?‬ ‫מתוך 5)‬ ‫‪ ‬האם המעביד מסייע לעובדים גם להתנדב בשעות הפנאי?‬ ‫‪ ‬האם לתכנית ההתנדבות מוקצה סל משאבים ייעודי?‬‫61‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק איכות סביבה‬ ‫שינויים עיקריים:‬ ‫‪ ‬סידור הפרק מחדש ל- 4 תתי-פרקים: שינויי אקלים ואוויר, מים‬ ‫ושפכים, פסולת ומיחזור, וניהול ואסטרטגיה‬ ‫‪ ‬מיקוד ביעדי הפחתה וביצועים‬ ‫‪ ‬חיזוק הניקוד בביצועים‬ ‫שינויים בניקוד:‬ ‫שינויים טכניים:‬ ‫מעבר ל- 2 סקטורים (במקום 3) –‬ ‫ניקוד‬ ‫ניקוד‬ ‫תת-פרק‬ ‫ענף א: כימיה, פרמצבטיקה, בנייה, אנרגיה, סמיקונדוקטור, מזון‬ ‫ענף ב‬ ‫ענף א‬ ‫ומשקאות, טקסטיל, אלקטרוניקה, פלסטיק, קמעונאות,‬ ‫01‬ ‫9‬ ‫תת-פרק ניהול‬ ‫מלונאות, חברות יזום נדל"ן.‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫ענף ב: פיננסים, ביטוח, תוכנה, כוח אדם, ניהול ויעוץ, חברות ניהול‬ ‫5‬ ‫5.5‬ ‫תת-פרק שינוי‬ ‫נדל"ן.‬ ‫אקלים‬ ‫57.2‬ ‫תת-פרק מים‬ ‫חברות מענף א עונות על 4 תתי פרקים‬ ‫57.2‬ ‫תת-פרק פסולת‬ ‫חברות מענף ב עונות על 2 תתי פרקים בלבד- ניהול מדיניות‬ ‫ומיחזור‬ ‫ואקלים.‬ ‫51‬ ‫02‬ ‫סה"כ‬‫71‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק איכות סביבה‬ ‫תת-פרק ניהול ואסטרטגיה (למענה 2 הענפים)‬ ‫שאלה‬ ‫מס‬ ‫איזה אחוז מפעילות החברה מכוסה ע"י מערכת הניהול/ תקן ליישום‬ ‫76‬ ‫המדיניות הסביבתית?‬ ‫(ח)‬ ‫פרואקטיביות בהתאמת המודל העסקי (למשל השקעה בפיתוח מוצרים‬ ‫37‬ ‫חדשים ירוקים שיחליפו מוצרים קיימים). האם חברתכם עוסקת בהתאמה‬ ‫(ח)‬ ‫פרואקטיבית של המודל העסקי? איזה אחוז מפעילות החברה יושפע מכך?‬ ‫מעורבות עובדים– כיצד החברה מתקשרת את אחריותה הסביבתית ומעודדת‬ ‫47‬ ‫מעורבות עובדים בקידום האחריות הסביבתית?‬ ‫(ח)‬ ‫‪ ‬החברה מתקשרת פנימית את אחריותה הסביבתית‬ ‫(ניקוד‬ ‫על 1‬ ‫‪ ‬החברה מעודדת מעורבות עובדים בשיפור וקידום אחריותה הסביבתית‬ ‫מתוך 3)‬ ‫‪ ‬החברה מעודדת יוזמות וולונטריות בתחום הסביבתי בתהליך הייצור או‬ ‫שיפור מתן שירות ע"י תהליך עבודה מוסדר/ מובנה‬‫81‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק איכות סביבה‬ ‫תת-פרק שינויי אקלים ואוויר (למענה 2 הענפים)‬ ‫שאלה‬ ‫מס‬ ‫האם החברה ביצעה הליך של דיון ומיפוי של יכולת הפחתת גזי חממה בחברה?‬ ‫57(מרשות‬ ‫לחובה)‬ ‫האם החברה דנה בנושא השינוי האקלימי והשפעתו על עסקי הליבה של החברה?‬ ‫67(מרשות‬ ‫לחובה)‬ ‫האם לחברה תוכנית עבודה להפחתת השפעותיה בתחום שינוי אקלים?‬ ‫77 (ח)‬ ‫האם החברה הציבה לעצמה יעדים כמותיים לגבי נושא הערכותה לשינוי אקלים?‬ ‫87 (ח)‬ ‫האם המרכיבים הבאים כלולים בתוכנית הרב שנתית (נא הציגו הנתונים הכמותיים‬ ‫97 (ח)‬ ‫שלכם) בנושאי: צמצום השימוש באנרגיה, מעבר לאנרגיות חלופיות, צמצום‬ ‫צריכת הדלק והנסיעות?‬ ‫.‬ ‫ביצועים - צריכת אנרגיה- תוספת לגבי אנרגיה מיוצרת ונרכשת‬ ‫08‬ ‫דיווח על פליטות פחמן - האם החברה מדווחת על פליטות הפחמן שלה למנגנון‬ ‫18‬ ‫כלשהו?‬ ‫(בונוס)‬‫91‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק איכות סביבה‬ ‫תת-פרק פסולת ומיחזור (למענה ענף א בלבד)‬ ‫שאלה‬ ‫מס‬ ‫האם החברה ביצעה הליך של דיון ומיפוי לגבי יכולת הפחתת פסולת לרבות הגברת‬ ‫38‬ ‫ניצולת השימוש בחומרי גלם, מיחזור שימוש מחודש וכיוב?‬ ‫(מרשות‬ ‫לחובה)‬ ‫48 (ח) האם לחברה תוכנית עבודה להפחתת השפעותיה בתחום הפחתת פסולת?‬ ‫58 (ח) האם החברה הציבה לעצמה יעדים כמותיים לגבי נושא הפחתת פסולת והגברת‬ ‫השימוש החוזר והמיחזור?‬ ‫68 (ח) האם המרכיבים הבאים כלולים בתוכנית הרב שנתית: צמצום פסולת, מחזור, השבה‬ ‫‪ ,RE-USE‬הפחתה? (נא הציגו הנתונים הכמותיים שלכם)‬ ‫ביצועים - תוספת לגבי שימוש חוזר, מיחזור והשבה‬ ‫78‬ ‫פעילות בתחום מיחזור משרדי- האם יש לכם פעילות בתחום המיחזור (איסוף נייר,‬ ‫301‬ ‫בקבוקים, קרטונים וכו)?‬ ‫(ח)‬ ‫ענף ב‬‫02‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק איכות סביבה‬ ‫תת-פרק מים ושפכים (למענה ענף א בלבד)‬ ‫שאלה‬ ‫מס‬ ‫האם החברה ביצעה הליך של דיון ומיפוי לגבי יכולת הפחתת מים ושפכים?‬ ‫88‬ ‫(מרשות‬ ‫לחובה)‬ ‫האם לחברה תוכנית עבודה להפחתת השפעותיה בתחום המים והשפכים?‬ ‫98 (ח)‬ ‫האם החברה הציבה לעצמה יעדים כמותיים לגבי נושא הפחתת מים ושפכים?‬ ‫09 (ח)‬ ‫האם המרכיבים הבאים כלולים בתוכנית הרב שנתית: צמצום השימוש במים‬ ‫19 (ח)‬ ‫ומניעת זיהום, צמצום הפחתה במים שפירים, מים מטוהרים, שפכים? (נא הציגו‬ ‫הנתונים הכמותיים שלכם)‬ ‫ביצועים‬ ‫29‬‫12‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק ממשל תאגידי‬ ‫שינויים עיקריים:‬ ‫‪ ‬הרחבה בנושא ניהול סיכונים‬ ‫‪ ‬הגדלת הניקוד לעצמאות הדירקטוריון ונהלי תגמול בכירים‬ ‫(5.3 במקום 5.2)‬‫22‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק ממשל תאגידי‬ ‫שאלה‬ ‫מס‬ ‫האם מוגדרת הזרוע בחברה אשר נושא ניהול הסיכונים נמצא תחת אחריותה?‬ ‫921‬ ‫האם קיים בחברה הליך מיפוי סיכונים כולל (החברה מבצעת מיפוי ועדכון מפת‬ ‫031‬ ‫הסיכונים אחת לתקופה)?‬ ‫האם נקבעה תוכנית להתמודדות עם הסיכונים כאמור (החברה מקיימת תוכנית‬ ‫131‬ ‫ליישום בעקבות סקר הסיכונים שבוצע באמצעות תהליך רב שנתי)?‬ ‫האם תוכניות העבודה נקבעות בהתחשב במיפוי זה?‬ ‫231‬ ‫האם החברה מגדירה את "התיאבון לסיכון" שלה?‬ ‫331‬ ‫האם תוכניות העבודה של מבקר הפנים מבוססות על מיפוי הסיכונים כאמור?‬ ‫431‬ ‫האם לחברה קיימת מדיניות/ כללים מנחים:‬ ‫631‬ ‫א. לגיוון אנושי בדירקטוריון בהתאם ליכולות הנדרשות לתחומי העיסוק שלה,‬ ‫(עברה‬ ‫סיכונים וכו (שאלת מידע ללא ניקוד)‬ ‫מפרק‬ ‫ב. לגיוון אנושי בהתאם לאוכלוסיות השונות כגון: נשים, חרדים, רקע אתני וכו‬ ‫דיווח)‬ ‫(שאלת מידע ללא ניקוד)‬ ‫ג. מהו מספר הנשים בדירקטוריון?‬‫32‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק ניהול ודיווח‬ ‫שינויים עיקריים:‬ ‫‪ ‬העמקה בתשומות ורמת הניהול של אחריות תאגידית‬ ‫‪ ‬שאלת בונוס לגבי בקרה ואשרור של השאלון‬‫42‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬
  • ‫פרק ניהול ודיווח‬ ‫שאלה‬ ‫מס‬‫כיצד החברה מבטיחה כי תחום האחריות התאגידית ישולב בהחלטות האסטרטגיות‬ ‫731‬ ‫והניהול השוטף?‬ ‫(מענה על‬ ‫5 ומעלה –‬ ‫‪ ‬קיימת ועדת אחריות תאגידית בדירקטוריון‬ ‫יינתן ניקוד‬ ‫‪ ‬קיים ממונה ייעודי לתחום (מנהל/ת אחריות תאגידית בהיקף %05 משרה לכל‬ ‫מלא)‬ ‫הפחות)‬ ‫‪ ‬מונה חבר הנהלה המפקח על הטיפול בתחום ומדווח להנהלה‬ ‫‪ ‬מונה דירקטור מדירקטוריון החברה לסיוע וקידום התחום ברמת אסטרטגיה‬ ‫ומדיניות כוללת שאלה שהורחבה:‬ ‫‪ ‬בשנה האחרונה התקיימו דיוני הנהלההאחריות התאגידית‬ ‫אסטרטגיה וניהול בנושא‬ ‫‪ ‬בשנה האחרונה התקיימו דיוני דירקטוריון בנושא‬ ‫‪ ‬נושאים חברתיים וסביבתיים נכללים בתהליכי קבלת החלטות על האסטרטגיה‬ ‫העסקית של החברה‬ ‫האם לאחר מילוי השאלון ע"י גורם מוסמך בחברה נערכה בקרה חיצונית לבקרה‬ ‫041 (ח)‬ ‫ואשרור השאלון (ע"י יועץ אחריות תאגידית/רוא"ח/ יועץ משפטי וכו) לפני הגשה‬ ‫(בונוס)‬ ‫לחתימת מנכ"ל?‬‫52‬ ‫ישיבת ועדה ציבורית לדירוג מעלה 11.4.31‬