• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Osii9
 

Osii9

on

 • 809 views

 

Statistics

Views

Total Views
809
Views on SlideShare
795
Embed Views
14

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

2 Embeds 14

http://rg-fails.iz.rs 12
http://fails.erge.iz.rs 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Osii9 Osii9 Presentation Transcript

  • Ope r ativni sistemi i računarske mreže ( XIX ) Prof. Dušan Tošić
   • 3 . Komunikacija na Internet u
   • Kada pošaljemo poruku preko Internete, onda:
    • Preko TCP-a poruka se razbija u pakete.
    • Paketi se upućuju (lokalnom) servis provajderu (LSP) ili online servisu.
    • P aketi putuju raznim putevima, preko raznih mreža dok ne stignu do odredišta.
    • Paketi se spajaju u celinu pomoću TCP-a i formira se kompletna poruka.
   • U funkcionisanju Interneta ključnu ulogu ima TCP/IP protokol. On se bitno koristi u ostavarivaju koraka 1, 2 i 4. Stoga ć emo ukratko opisati način primene TCP/IP-a.
  • 3.1. Paketi
   • Paketi su osnovne jedinice mrežne komunikacije. Sa podacima koji su podeljeni u pakete ubrzava se mrežna komunikacija, pa svaki računar ima više mogućnosti da šalje ili prima podatke. Kada stignu do svog odredišta, paketi se ponovo pregrupišu i spajaju u prvobitnu celinu.
   Podaci Paketi
  • 3.1.1. Struktura paketa
   • I nformacije : poruke ili datoteke.
   • O dređen i tipov i podataka za kontrolu računara i komande, na primer zahtev i za određen im uslug ama .
   • K odov i za kontrolu prenosa, recimo kodov i za korekciju greške, kojima se može utvrditi da li je došlo do smetnji i grešk e u prenosu, i nakon toga ponoviti prenos tih podataka.
  • 3.1.2. Komponente paketa
   • Adres a izvora kojom se identifikuje računar koji je poslao podatke.
   • Sam i poda ci koji se prenose.
   • Adres a odredišta kojom se identifikuje računar koji prima podatke.
   • Instrukcije kojima se mrežnim komponentama nalaže kako da proslede podatke.
   • Informacije pomoću kojih se računar koji prima podatke upućuje kako da pakete spoji u prvobitnu celinu.
   • Informacije o proveri greške kojima se proverava da li su paketi stigli neoštećeni.
   • Komponente paketa su grupisane u tri dela:
   • u zaglavlju ( header ) , delu sa podacima ( data )
   • i u pratećem zapisu ( trailer ).
   3.1.3. Komponente paketa Zaglavlje Zapis
  • 3.1.4. Zaglavlje
   • S ignal upozorenja da se paket trenutno prenosi .
   • A dresa računara koji je poslao paket .
   • A dresa računara koji prima paket .
   • I nformacija o taktu prenosa, kako bi se prijemni i predajni računar sinhronizovali na isti takt .
  • 3.1.5. Podaci
   • Kod najvećeg broja mreža, veličina ovog dela paketa varira između 512 bajtova (0,5 kilobajta) i 4 KB.
   • Izvorni podaci (oni koji treba da budu prebačeni sa predajnog na prijemni računar) su, uglavnom, mnogo veći tako da moraju biti razbijeni na, nekada, vrlo veliki broj paketa da bi mogli da se prenesu kroz mrežu.
  • 3.1.6. Prateći zapis
   • Uobičajeno je da se ovde nalazi komponenta za proveru grešaka koja se naziva ciklična provera redundantnosti ( cyclical redundancy check ) ili CRC broj. Ovaj broj nastaje određenom računskom operacijom nad paketom koji se šalje u računaru koji šalje podatke. Kada paket stigne do računara koji ga prima, ta računska operacija se ponavlja.
   • Ako su rezultati obe operacije isti, podaci paketa nisu oštećeni prilikom transporta. Ako su rezultati različiti, to je siguran znak da su podaci prilikom prenosa oštećeni. U tom slučaju, prijemni ra č unar signalizira računaru koji je poslao podatke da ceo postupak mora da se ponovi.
  • 3 .2. TCP/IP Tvorci TCP/IP su Vinton G. Cerf i Robert E. Kahn (1974. god.) TCP – razbija informaciju na pakete i ponovo spaja pakete u celinu . IP – odgovoran za to da s e paketi po ša lju na pravu adresu Ovde se radi o paketno prekida č koj mre ži (Port mreže je, u ovom slučaju, posvećen samo jednoj vezi.) Da bi računar mogao da koristi TCP/IP protokol, on mora imati specijalni softver koji to omogućava. Taj softver se naziva sokit (eng. socket ) ili TCP/IP – stek . Za PC-računare (pod Windows operativnim sistemom), ovaj softver se naziva Winsock. To je neka vrsta posrednika između Interneta i PC-a.
   • Šta sve treba da podrži TCP/IP? Treba da:
   • podeli podatke u pakete
   • odredi put koji će podaci slediti
   • prenese podatke na fizički sloj (nivo)
   • reguiše prenosa podataka uskladu sa vezama i mogučnostima primaoca
   • poveže pridošle podatke da budu u propisnom redosledu i bez propuštenih delova
   • kontroliše dolazeće podatke da se ne pojave duplikati
   • obavesti onog ko šalje o bezbednosti prijema
   • isporuči podatke pravoj aplikaciji
   • rukuje greškama ili problematičnim događajima.
  • Kako se prethodno postiže? Već je rečeno da je TCP/IP zasnovan na OSI-stabdardu. Sledeća slika pokazuje vezu TCP/IP i OSI.-slojeva.
  • Kako se prenosi podaci preko mreže? Podaci se prenose u jedinicama koje se nazivaju datagrami. Struktura jednog datagrama prikazana je na sledećoj slici. U datagramu bitnu ulogu ima IP-adresa.
  • TCP/IP i usluge na internetu: