Linq to-sql-1221970293242272-9

1,931
-1

Published on

Linq To SQL

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,931
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Linq to-sql-1221970293242272-9

 1. 1. Gi ng viên: Lê Quý L cả ộ Blog: http://loclq.wordpress.com Ngày: 19/09/2008
 2. 2. N i Dungộ • Gi i thi u LINQ To SQLớ ệ • T o ra các l p mô hình d li u LINQ To SQLạ ớ ữ ệ • Truy v n c s d li u s d ng các l p LINQ To SQLấ ơ ở ữ ệ ử ụ ớ • Xác nh n tính h p l c a d li uậ ợ ệ ủ ữ ệ • S d ng stored procedures (SPROC)ử ụ • K t n i d li u (Data binding)ế ố ữ ệ • Xây d ng l p d li u d a trên LINQ To SQLự ớ ữ ệ ự • K t lu nế ậ
 3. 3. • LINQ To SQL cho phép mô hình c s d li u m i quan hơ ở ữ ệ ố ệ b ng các l pằ ớ • Sau đó chúng ta có th truy v n d li uể ấ ữ ệ (update/insert/delete…) thông qua các l p đóớ • Gi ng nh c s d li u SQL, LINQ To SQL có h trố ư ơ ở ữ ệ ỗ ợ transactions, views, and stored procedures • LINQ To SQL cung c p c ch đ cho l p trình viên thêm vàoấ ơ ế ể ậ các ph ng th c đ xác nh n tính h p l c a d li u (dataươ ứ ể ậ ợ ệ ủ ữ ệ validation) • Ngoài ra, LINQ To SQL cung c p c ch đ cho l p trình viênấ ơ ế ể ậ d dàng thêm vào các thao tác tính toán, truy v n c s dễ ấ ơ ở ữ li u, đ truy v n d li u phù h p v i nhu c u c a t ng lo iệ ể ấ ữ ệ ợ ớ ầ ủ ừ ạ h th ng ph n m mệ ố ầ ề Gi i Thi u LINQ To SQLớ ệ
 4. 4. • Click chu t ph i vào projectộ ả  ch nọ add new item  LINQ To SQL classes • Kéo th các b ng c n truy v n vàoả ả ầ ấ object relational designer • Thu đ c các l p th c th (entity classes) t ng ng v iượ ớ ự ể ươ ứ ớ các b ng d li uả ữ ệ • Đ t tên l i các l p và các thu c tínhặ ạ ớ ộ • Các m i quan hố ệ • Delay/Lazy loading T o Ra L p Mô Hình D Li uạ ớ ữ ệ LINQ To SQL (4.1)
 5. 5. T o Ra L p Mô Hình D Li uạ ớ ữ ệ LINQ To SQL (4.2)
 6. 6. T o Ra L p Mô Hình D Li uạ ớ ữ ệ LINQ To SQL (4.3) Kéo th các b ng vào đâyả ả
 7. 7. T o Ra L p Mô Hình D Li uạ ớ ữ ệ LINQ To SQL (4.4)
 8. 8. • L y ra các s n ph m t b ng Productsấ ả ẩ ừ ả Truy V n C S D Li u S D ng Các L pấ ơ ở ữ ệ ử ụ ớ LINQ To SQL (5.1) Tên máy tính c a b nủ ạ
 9. 9. • Xem các phát bi u SQL b ng LINQ Query Visualizerể ằ Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ L p LINQ To SQL (5.2)ớ
 10. 10. • Ch n các c t tr vọ ộ ả ề Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ L p LINQ To SQL (5.3)ớ
 11. 11. • C p nh t c s d li u: thay đ i d li u hàng, thêm 1 hàngậ ậ ơ ở ữ ệ ổ ữ ệ Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ L p LINQ To SQL (5.4)ớ
 12. 12. • Xóa 1 hàng Truy V n C S D Li u S D ng Cácấ ơ ở ữ ệ ử ụ L p LINQ To SQL (5.5)ớ
 13. 13. • M t ví d sai, n u không xác nh n d li u h p lộ ụ ế ậ ữ ệ ợ ệ Xác Nh n Tính H p L C a D Li uậ ợ ệ ủ ữ ệ (3.1) • Thêm vào xác nh n d li u h p lậ ữ ệ ợ ệ
 14. 14. • Thêm vào xác nh n d li u h p l trong tr ng h p tính h pậ ữ ệ ợ ệ ườ ợ ợ l c a d li u có liên quan đ n các d li u khácệ ủ ữ ệ ế ữ ệ Xác Nh n Tính H p L C a D Li uậ ợ ệ ủ ữ ệ (3.2)
 15. 15. • Xác nh n tính h p l c a d li u trong tr ng h pậ ợ ệ ủ ữ ệ ườ ợ insert/update/delete Xác Nh n Tính H p L C a D Li uậ ợ ệ ủ ữ ệ (3.3)
 16. 16. • Ánh x SPROC đ n LINQ To SQLạ ế S D ng Stored Procedures (4.1)ử ụ Kéo th SPROC vào c a s nàyả ử ổ
 17. 17. • G i SPROCọ S D ng Stored Procedures (4.2)ử ụ
 18. 18. • Ánh x ki u tr v c a SPROC đ n l p LINQ To SQLạ ể ả ề ủ ế ớ S D ng Stored Procedures (4.3)ử ụ
 19. 19. • X lý bi n Output c a SPROCử ế ủ S D ng Stored Procedures (4.4)ử ụ
 20. 20. • LINQ To SQL h tr cho vi c k t n i d li u vào các grid,ỗ ợ ệ ế ố ữ ệ win32 controls, WPF controls • H c v k t n i d li u trong các bài gi ng v WPFọ ề ế ố ữ ệ ả ề K t N i D Li uế ố ữ ệ
 21. 21. XâyDngLpDLiuDaựớữệự TrênLINQToSQL(2.1) Dùng LINQ To SQL để xây d ngự l p nàyớ
 22. 22. • Th t s d dàng khi dùng LINQ To SQL đ xây d ng l p dậ ự ễ ể ự ớ ữ li u trong mô hình 3 l pệ ớ 1. T o ra c s d li u, các b ng d li u, các m i quanạ ơ ở ữ ệ ả ữ ệ ố h gi a các b ng b ng công c tr c quan c a VS 2008ệ ữ ả ằ ụ ự ủ 2. Thêm LINQ To SQL classes vào d án đang phát tri nự ể 3. Kéo th các b ng d li u c n thao tác vàoả ả ữ ệ ầ Object Relational Designer c a LINQ To SQLủ 4. Thêm các ph ng th c đ xác nh n tính h p l c a dươ ứ ể ậ ợ ệ ủ ữ li uệ 5. Dùng các ph ng th c nh đã h ng d n trong cácươ ứ ư ướ ẫ slide tr c đ thao tác trên c s d li uướ ể ơ ở ữ ệ 6. DONE! Xây D ng L p D Li u D a Trênự ớ ữ ệ ự LINQ To SQL (2.2)
 23. 23. • LINQ To SQL là công c đ c l c h tr cho l p trình viên t oụ ắ ự ỗ ợ ậ ạ ra l p d li uớ ữ ệ • LINQ chuy n quan ni m thi t k c s d li u theo mô hìnhể ệ ế ế ơ ở ữ ệ m i quan h , và vi c truy v n d li u theo c u trúc thànhố ệ ệ ấ ữ ệ ấ mô hình h ng đ i t ng. T o ra nhi u thu n l i cho l pướ ố ượ ạ ề ậ ợ ậ trình viên trong thói quen l p trình h ng đ i t ng và s aậ ướ ố ượ ử l i ch ng trìnhỗ ươ • LINQ nói chung, không ch giúp chúng ta thao tác trên c sỉ ơ ở d li u SQL, mà còn thao tác trên nhi u ngu n d li u khác:ữ ệ ề ồ ữ ệ objects, xml and databases K t Lu nế ậ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×