Agile
 
UX
=
True
Mar/n
Christensen
&
Nils‐Erik
Gustafsson
Agila
manifestet
        Vi
finner
bäFre
säF
aF
utveckla
programvara
      genom
aF
utveckla
själva
och
hjälpa
...
12
principer
Vår
högsta
prioritet
är
aF
/llfredställa
kunden      Fungerande
programvara
är
främsta
måFet
på
framste...
Stories
&
Epics

    As a
  [stakeholder]
 I want [feature]
 so that [benefit] Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christen...
Stories
&
Epics

 As a customer
    As a
I [stakeholder]
 want to control
my account from
 I want [feature]
so that [...
Stories
&
Epics

       As a customer
          As a
      I [stakeholder]
       want to con...
Stories
&
Epics

       As a customer
          As a
      I [stakeholder]
       want to con...
Product
Backlog
ID      Story      Importance Estimate        Demo          Notes

     As ...
Scrum
Produktägare        Scrum
master               Team‐medlem
        Agile
 
UX
=
True...
Scrum


         Sprint
          1-5 veckor
Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
Scrum
                            Sprint planning
                     ...
Scrum
                            Sprint planning
                     ...
Scrum
                                    Sprint planning
             ...
Scrum
Sprint retrospective                             Sprint planning


     ?
   Kon...
Risk
              
Värde
           Risk
              Hög    Undvik     ...
Risk
            
Värde


              =

Produktägare                    UX:a...
Effektkartläggning


          Effekt
  Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
Effektkartläggning


          Effekt
     Varför ska vi
     göra detta?  Agile
 
UX
=
True
|
...
Effektkartläggning

                     Mål-
                    grupp    ...
Effektkartläggning

         Vilka är de
        som ska skapa
        effekterna?       Mål-...
Effektkartläggning
                              Mål
           Vilka är de
    ...
Effektkartläggning
                              Mål
           Vilka är de
    ...
Effektkartläggning
                                                Åtgärd


...
Effektkartläggning
                                                  Åtgä...
Effektkartläggning
                               Effekt

             Attraher...
Effektbackloggen
      Effekt         Målgrupp        Användbarhetsmål
ID     (mätbar)      ...
Effektbackloggen


   Effekt Målgrupp Användbarhetsmål
ID                  Story ViktighetsgradEstimat...
UX
Sprin/ng?


              =

Team‐medlem                    UX:are
   Agile
 
UX
=
...
UX
Sprin/ng!

”Leave
all
that
can
be
spared
behind.

We
travel
light.
Let's
hunt
some
Orc.”
    Agile
 
UX
=
True
|...
UX
Sprin/ng!
          Enligt
Nielsen‐Norman
Group
   Observation
    Intervjuer
    Forskning
Konkurre...
UX
Sprin/ng!
          Enligt
Nielsen‐Norman
Group
   Observation
    Intervjuer
    Forskning
Konkurre...
UX
Sprin/ng!
                     Enligt
mig,
Valtech,
m.fl.
      Sprint
Retrospec/ve      ...
UX
Sprin/ng!
                     Enligt
mig,
Valtech,
m.fl.
      Sprint
Retrospec/ve      ...
UX
Sprin/ng!
      Enligt
AutoDesk
               Sprint 0
              Create backlog
...
Tack
för
mig
Läs
och
kommentera
på
hFp://www.kaeru.se/
    Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Agile loves UX equals true

942
-1

Published on

A presentation in mostly Swedish about Agile User Experience Design methods.

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
942
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ber om ursäkt för mycket svengelska i den här presentationen, men så är den agila världen :)


 • Oftast skippar man benefit, för det är för svårt att förstå.
 • Oftast skippar man benefit, för det är för svårt att förstå.
 • Oftast skippar man benefit, för det är för svårt att förstå.
 • Importance factor - vi återkommer till den
  Var har vår Epic tagit vägen? I bästa fall är den sparad någonstans.
 • Ansvarig för Product Backlog är Product owner ... snubben med affärsperspektiv
  Scrum master är ansvarig för processen
 • Sprint review - Produktägaren, dvs. någon med affärsperspektiv testar. Användbarhetstest sker i en testfas, som vanligt.
 • Sprint review - Produktägaren, dvs. någon med affärsperspektiv testar. Användbarhetstest sker i en testfas, som vanligt.
 • Sprint review - Produktägaren, dvs. någon med affärsperspektiv testar. Användbarhetstest sker i en testfas, som vanligt.
 • Sprint review - Produktägaren, dvs. någon med affärsperspektiv testar. Användbarhetstest sker i en testfas, som vanligt.
 • Istället för riskanalys och att försöka styra undan så ger man sig direkt på de risker som ger värde.
  Vad är värde? Vem vet vad värde är? Jo, Produktägaren ...
 • Produktägaren skulle kunna vara en UX:are, eller UX:aren kan iallafall stort stöd för produktägaren.
  UX:arens främsta jobb är att få mer substans i [benefit] och [user] i våra epics/stories.
  Benefits är ju användbarhetsmål. Långsiktighet i kartläggning av mål och effekter • Det ger en annan långsiktighet än vanliga stories.

 • Det här formatet passar bra för Excel, som faktiskt är det verktyg som används mest för backloggen. Ett problem med den här approachen är att många agila projektverktyg inte har stöd för fler kolumner i backloggen än de vanliga.

  Om man kör Scrum på riktigt, så har man ett sprintmål. Detta kan vara samma som användbarhetsmålet. Berätta om Stina.

  Okej, det var planeringsfasen (som förvisso håller på kontinuerligt). Men kan inte UX:aren göra mer? Jodå!
 • Produktägaren skulle kunna vara en UX:are, eller UX:aren kan iallafall vara en del av teamet.
 • Detaljerade specar ersätts med handritade abstrakta modeller. Kommunikation framför dokumentation.
  Hifi prototyper ersätts med lofi prototyper. Förlita er på människans fantasiförmåga.
  Itererande och djup användaranalys ersätts med mod, mod att designa för behov (uppgifter) istället för förväntningar.
  Basera design på enkla modeller, personas, istället.
  Användbarhetsvalidering med många användare ersätts med ”revolving door”, en kontinuerlig ström användare, fast få.
 • Sprint zero tenderar att bli lååååång! Det är inte okej.
  Bättre med översiktliga personas/skisser, som man kan fördjupa senare. • Agile loves UX equals true

  1. 1. Agile
 
UX
=
True Mar/n
Christensen
&
Nils‐Erik
Gustafsson
  2. 2. Agila
manifestet Vi
finner
bäFre
säF
aF
utveckla
programvara genom
aF
utveckla
själva
och
hjälpa
andra
aF
utveckla. Genom
deFa
arbete
har
vi
kommit
aF
värdesäFa: Individer
och
interak/oner
framför
processer
och
verktyg Fungerande
programvara
framför
omfaFande
dokumenta/on Kundsamarbete
framför
kontraktsförhandling Anpassning
/ll
förändring
framför
aF
följa
en
plan Det
vill
säga,
medan
det
finns
värde
i
punkterna
/ll
höger, värdesäFer
vi
punkterna
/ll
vänster
mer. Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  3. 3. 12
principer Vår
högsta
prioritet
är
aF
/llfredställa
kunden Fungerande
programvara
är
främsta
måFet
på
framsteg. genom
/dig
och
kon/nuerlig
leverans
 Agila
metoder
verkar
för
uthållighet.
 av
värdefull
programvara. Sponsorer,
utvecklare
och
användare
skall
kunna
 Välkomna
förändrade
krav,
även
sent
under
utvecklingen. hålla
jämn
utvecklingstakt
under
obegränsad
/d. Agila
metoder
utnyFjar
förändring
/ll
kundens
 Kon/nuerlig
uppmärksamhet
på
förstklassig
teknik konkurrensfördel. och
bra
design
stärker
anpassningsförmågan. Leverera
fungerande
programvara
oWa,
med Enkelhet
–
konsten
aF
maximera
mängden
arbete eF
par
veckors
/ll
eF
par
månaders
mellanrum,
 som
inte
görs
–
är
grundläggande. ju
oWare
desto
bäFre. Bäst
arkitektur,
krav
och
design Verksamhetskunniga
och
utvecklare
måste
arbeta växer
fram
med
självorganiserande
team. /llsammans
dagligen
under
hela
projektet. Med
jämna
mellanrum
reflekterar
teamet
över
 Bygg
projekt
kring
mo/verade
individer. hur
det
kan
bli
mer
effek/vt
och
justerar Ge
dem
den
miljö
och
det
stöd
de
behöver, siF
beteende
däreWer. och
lita
på
aF
de
får
jobbet
gjort. Kommunika/on
ansikte
mot
ansikte
är
det
bästa
 ‐
AgileManifesto.org och
effek/vaste
säFet
aF
förmedla
informa/on,
 både
/ll
och
inom
utvecklingsteamet. Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  4. 4. Stories
&
Epics As a [stakeholder] I want [feature] so that [benefit] Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  5. 5. Stories
&
Epics As a customer As a I [stakeholder] want to control my account from I want [feature] so that [benefit] an ATM so life Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  6. 6. Stories
&
Epics As a customer As a I [stakeholder] want to control my account from I want [feature] so that [benefit] an ATM so life As a customer I want to deposit money so that it feels quick and safe Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  7. 7. Stories
&
Epics As a customer As a I [stakeholder] want to control my account from I want [feature] so that [benefit] an ATM so life As a customer As a customer I want to deposit I want to see my money transaction story so that it feels quick so that I feel in and safe control Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  8. 8. Product
Backlog ID Story Importance Estimate Demo Notes As a customer Log in, open deposit Need an UML I want to deposit page, deposit €10, go sequence diagram. 1 money 30 5 to my balance, check No need to worry so that it feels quick that it has increased about encryption and safe by €10. right now. Log in, click on As a customer transactions. See Use paging to avoid I want to see my transactions. Do a large DB queries. 2 transaction story 28 8 deposit. Go back to Design similar as the so that I feel in transactions. Check view users page. control that the new deposit Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  9. 9. Scrum Produktägare Scrum
master Team‐medlem Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  10. 10. Scrum Sprint 1-5 veckor Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  11. 11. Scrum Sprint planning Del av Product Backlog skapar en Sprint Backlog Sprint 1-5 veckor Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  12. 12. Scrum Sprint planning Del av Product Backlog skapar en Sprint Backlog Sprint 1-5 veckor Daily Scrum En kort projektöversikt en gång per dygn Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  13. 13. Scrum Sprint planning Del av Product Backlog skapar en Sprint Backlog Sprint 1-5 veckor Sprint review Daily Scrum Något körbart En kort projektöversikt presenteras en gång per dygn Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  14. 14. Scrum Sprint retrospective Sprint planning ? Kontinuerlig Del av Product Backlog processförbättring skapar en Sprint Backlog Sprint 1-5 veckor Sprint review Daily Scrum Något körbart En kort projektöversikt presenteras en gång per dygn Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  15. 15. Risk
 
Värde Risk Hög Undvik Gör
först Lågt Högt Värde Gör
sist Gör
sedan Låg Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  16. 16. Risk
 
Värde = Produktägare UX:are Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  17. 17. Effektkartläggning Effekt Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  18. 18. Effektkartläggning Effekt Varför ska vi göra detta? Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  19. 19. Effektkartläggning Mål- grupp Effekt Mål- grupp Mål- grupp Varför ska vi göra detta? Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  20. 20. Effektkartläggning Vilka är de som ska skapa effekterna? Mål- grupp Effekt Mål- grupp Mål- grupp Varför ska vi göra detta? Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  21. 21. Effektkartläggning Mål Vilka är de som ska skapa effekterna? Mål- grupp Mål Mål Effekt Mål- grupp Mål- grupp Mål Mål Varför ska vi göra detta? Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  22. 22. Effektkartläggning Mål Vilka är de som ska skapa effekterna? Mål- grupp Mål Mål Effekt Mål- grupp Mål- grupp Mål Mål Varför ska vi göra detta? Vad vill/behöver målgruppen? Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  23. 23. Effektkartläggning Åtgärd Åtgärd Åtgärd Åtgärd Mål Åtgärd Vilka är de som ska skapa effekterna? Mål- Åtgärd grupp Mål Mål Effekt Mål- Åtgärd grupp Mål- Åtgärd grupp Mål Mål Varför ska vi göra detta? Åtgärd Åtgärd Vad vill/behöver målgruppen? Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  24. 24. Effektkartläggning Åtgärd Åtgärd Hur ska produkten Åtgärd utformas? Åtgärd Mål Åtgärd Vilka är de som ska skapa effekterna? Mål- Åtgärd grupp Mål Mål Effekt Mål- Åtgärd grupp Mål- Åtgärd grupp Mål Mål Varför ska vi göra detta? Åtgärd Åtgärd Vad vill/behöver målgruppen? Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  25. 25. Effektkartläggning Effekt Attrahera fler kunder Målgrupp Familjer Affärsmän Ungdomar Användbarhetmål Vill känna sig Behöver spara trygga pengar Åtgärd Hotellrumsdörrar Hotellrumsdörren Billigare rum, även låsbara från öppnas utåt (för de större insidan paniksituationer) familjerummen Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  26. 26. Effektbackloggen Effekt Målgrupp Användbarhetsmål ID (mätbar) (Persona) (mätbart) Story Som en familj, vill vi att hotelldörrarna endast ska ha en 1 funktion som gör att de endast kan låsas På en skala från 1-7, upp inifrån hur trygga känner ni er när ni bor i ett rum på hotellet? Som en familj, vill vi Familjer att dörren ska öppnas Attrahera fler kunder 2 utåt så att vi vid en (hur många?) paniksituation lätt kan utrymma rummet 2 Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  27. 27. Effektbackloggen Effekt Målgrupp Användbarhetsmål ID Story ViktighetsgradEstimat Demo Anteckningar (mätbar) (Persona) (mätbart) Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  28. 28. UX
Sprin/ng? = Team‐medlem UX:are Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  29. 29. UX
Sprin/ng! ”Leave
all
that
can
be
spared
behind.
 We
travel
light.
Let's
hunt
some
Orc.” Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  30. 30. UX
Sprin/ng! Enligt
Nielsen‐Norman
Group Observation Intervjuer Forskning Konkurrentstudier Storyskapande Storyboarding Prototyping Design Användningstest Rapportering Kundsamarbete Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint N Sprint + 1 Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  31. 31. UX
Sprin/ng! Enligt
Nielsen‐Norman
Group Observation Intervjuer Forskning Konkurrentstudier Kod ersätter Storyskapande prototyp så fort som möjligt Storyboarding Prototyping Design Användningstest Rapportering Kundsamarbete Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint N Sprint + 1 Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  32. 32. UX
Sprin/ng! Enligt
mig,
Valtech,
m.fl. Sprint
Retrospec/ve Sprint
Planning Sprint
Review Start
of
Task
1 Start
of
 Task
2 Sprint N+1 Start
of
 Task
5 Start
of
Task
3 Start
of
Task
4 Design
sessions Usability
tes/ng Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  33. 33. UX
Sprin/ng! Enligt
mig,
Valtech,
m.fl. Sprint
Retrospec/ve Sprint
Planning Sprint 0 Sprint
Review Start
of
Task
1 Create effect map and backlog Create basic design Sprint 1 Start
of
 Design sessions Task
2 Usability testing & QA Sprint N+1 Basic design for later sprints Start
of
 Task
5 Sprint 2 Design sessions Usability testing & QA Basic design for later sprints Start
of
Task
3 Start
of
Task
4 Sprint 3 Design sessions Usability testing & QA Design
sessions Basic design for later sprints Usability
tes/ng Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  34. 34. UX
Sprin/ng! Enligt
AutoDesk Sprint 0 Create backlog Create basic design Developer Sprint 1 Designer Sprint 1 Implement non-UI stories Design for sprint 2 Research for sprint 3 Co n de sig De Developer Sprint 2 Designer Sprint 2 Implement design Test sprint 1 stories Design for sprint 3 Co n d sig Research for sprint 4 e De Developer Sprint 3 Designer Sprint 3 Implement design Test sprint 2 stories Design for sprint 4 Research for sprint 5 Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21
  35. 35. Tack
för
mig Läs
och
kommentera
på
hFp://www.kaeru.se/ Agile
 
UX
=
True
|
Mar/n
Christensen
|
2010‐10‐21

  ×