Falsafah pendidikan islam dan timur

4,924 views
4,735 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,924
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
331
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Falsafah pendidikan islam dan timur

 1. 1. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN TIMURPENSYARAH : EN HAJI AHMAD BIN ARIF PEMBENTANG : NOORUL LLYANI BINTI BESAR JENNY TING MAY FUN
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM• Berasaskan ajaran al-Quran.• Hassan Langgung (1979) , perkara-perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam ialah : 1. Keesaan Tuhan (Tauhid) 2. Kepercayaan pesuruh-pesuruhnya 3. Kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi 4. Manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian 5. Setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri 6. Kehidupan keduniaan dan akhirat 7. Persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam
 3. 3. Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, ilmu Islam masa kinimerangkumidua disiplin yang utama, iaitu :1. Disiplin Agama : Ajaran Quran, teologi, metafizik, bahasa Arab dan sastera2. Disiplin Kognitif : Kemanusiaan, Alam Sekitar, Sains Gunaan dan Teknologi• Pendidikan menurut agama Islam merupakan usaha-usaha membaiki diri supaya membentuk sifat-sifat kesempurnaan sebagai manusia beriman, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan beramal ikhlas.
 4. 4. TOKOH PENDAPATMuhammad Qatb Pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbangDr.Mohd Athiyah al-Abrasyi Proses pendidikan sebagai pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia di bawah teras ajaran agama islamAmal al-Shaibani Pendidikan digunakan untuk melatih manusia membuat persiapan bagi kehidupan dunia dan akhiratAl-Ghazali Proses pendidikan hendaklah merangkumi aspek intelek latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani dan hormat-menghormatiHamka Pendidikan adalah suatu proses yang boleh membentuk tingkah laku yang baik, sikap yang berani serta budi pekerti yang mulia
 5. 5. Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Di Negara China
 6. 6. FALSAFAH PENDIDIKAN KONFUSIANISME• Berasas daripada pemikiran Confucius (551-479 SM) dan pengikut-pengikutnya seperti Mengzi (372-289 SM), Xunzi (313-238 SM) dan Hanyu (768-824 TM) dari negara China. Dari pandangan tokoh-tokoh pendidikan Konfusianisme, ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yangberakhlak mulia, mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara.
 7. 7. Confucius• Tokoh pendidik dan ahli falsafah• Digelar mahaguru yang arif di China• Mungusulkan amalan li , iaitu peraturan hubungan manusia• Ren, iaitu sifat murni manusia• Menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia• Mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza
 8. 8. Mengzi @ Mencius• Mahaguru arif yang kedua• Memperkembangkan amalan ren• Mencadangkan amalan kemurahan hati (benevolence) dan tingkah laku yang wajar dan adil (rightteousness)
 9. 9. Xun Zi• Pengikut Konfusianisme• Berpendapat fitrah manusia adalah dilahir bersifat jahat yang sentiasa mengejar kepentingan diri sendiri.• Maka, beliau mengutamakan pendidikan moral dan undang-undang untuk menjadikan sistem peraturan sivil sebagai pembentukan masyarakat yang aman dan teratur
 10. 10. Taoisme• Pernah meninggalkan penulisan teks Taoisme berjudul Dao De Jin (Klasik Moral).• Klasik moral mengandungi 81 ajaran berbentuk puisi, dan diklasifikasikan kepada dua komponen yang utama, -Jalan yang Betul dan Prinsip Nilai Murni.• Dao sebagai jalan yang betul membimbing pelaksanaan Den sebagai amalan kesejahteraan hidup.• Oleh itu, menurut Lao Zi, Taoisme mengutamakan etika hidup berdasarkan ilmu komprehensif terhadap realiti semula jadi.
 11. 11. Zhuang zi (369-286 SM)• Mengembangkan idea Doa dengan meliputi kebebasan dan kehidupan berharmoni yang mematuhi peraturan semulajadi dari syurga.• Prisip wu wei , iaitu tiada rancangan dan tiada tindakan, dan hanya mengikut prinsip semula jadi sahaja.• Berpendapat, melalui amalan wu wei , pemerintah negara akan memperolehi De, iaitu nilai-nilai , untuk membimbing rakyatnya mempelajari semula jadi dan amalan hidup bahagia tanpa dikonkong oleh peraturan dan undang negara.
 12. 12. Xiang xiu (221-300 TM) dan Guo Xiang (?-312 TM)• Buku Commentary on Zhuang Zi• Menghuraikan wu wei sebagai tiada aktiviti dan you wei yang bertentang sebagai ada aktiviti.• Mengikut amalan wu wei bermakna menurut semula jadi dan membenarkannya memandu gaya hidup manusia.• Amalan you wei merupakan tindakan yang menentang semula jadi, seorang yang bijaksana tidak mengamal you wei.
 13. 13. NEO-KONFUSIANISMEHan-yu (768-824 TM)• Tokoh pendidik dan pengikut Konfusianisme• Pensyarah di Universiti Di-Raja• Banyak menghasilkan esei dan disertai mengenai falsafah Konfusianisme• Bahan teks pelajaran yang diguna masa kini ialah Asal Dao, Asal Musnah dan lain-lain.
 14. 14. MAZHAB NOE-KONFUSIANISME• Diasaskan oleh dua orang adik-beradik Cheng Hao (1032-1055 TM) dan Cheng Yi (1133-1108 TM)• Menjadi aliran pemikiran utama dalam Dinasti Song MAZHAB LI (THE SCHOOL OF PRINCIPLE)• Diperkembang dan disempurnakan oleh zhu xi (1130-1200 TM)• Turut dikenali sebagai Mazhab Cheng-Chu atau Li Xuan yang bermakna Pengajian Prinsip atau Pengajian Hukum.• Cheng Yi dan Zhu Xi, mengembang konsep Li, berlandaskan Apendiks daripada buku Yi Jing (Book of Changes).• Teori enlightenment Zhu Xi. (ms 145).
 15. 15. Mazhab Minda Universal (School Of Universal Mind)• Dipelopori oleh Cheng Hao• Pelajar harus memahami ren, yang mengandungi nilai-nilai murni• Mazhab ini diperkembangkan dan disempurnakan oleh Lu Qiu Yuan (1139-1193 TM) dan Dinasti Ming (1368-1644 TM)• Dikenali sebagai Mazhab Lu-Wang• Konsep Alam Semesta (merupakan satunya yang seluruh dan di dalam dunia yang kita alami)• Ilmu Intuitif (sinar minda dalaman manusia dan perkembangan)• Ringkasnya, Neo-Kofusianisme adalah falsafah Konfusianisme baru yang diperkembang melalui sintesis intisari falsafah Konfusianisme, Taoisme dan Buddhisme.
 16. 16. Falsafah Pendidikan di India• Tertumpu kepada ajaran agama iaitu Hinduisme dan Buddhisme• Hinduisme, -Bermula 4000 tahun dahulu -Percaya kepada amalan Yoga – mendisiplin mental dan fizikal untuk mencapai peringkat moksa• Buddhisme, -Diasaskan oleh Siddhartha Gautma (563-483 SM) -Penderitaan boleh dilepaskan dengan penghapusan nafsu• Karma – prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya.• Penulisan tertua – vedas – ilmu suci• Moksa/Nirvana – kelepasan daripada penderitaan
 17. 17. Diamalkan oleh penganut agama BuddhaLapan Langkah (Eightfold Path)1. Pengamatan secara betul (right seeing)2. Pemikiran secara betul (right thinking)3. Pertuturan secara betul (right speaking)4. Tindakan secara betul (right acting)5. Cara hidup secara betul (right life style)6. Usaha secara betul (right effort)7. Kesedaran secara betul (right mindset)8. Bertafakur secara betul (ringht meditating)
 18. 18. NASIONALISME DAN INTERNASIONALISMERabindranath Tagore (1861-1941)1. Seorang ahli falsafah dan penyair2. Pendidikan merupakan proses melahirkan manusia yang berfikiran sempurna, berupaya mencapai aspek fizikal, intelek, moral dan kerohanian3. Tidak terikat dengan buku sahaja4. Kecepakan berkhidmat kepada masyarakat5. Banyak dipengaruhi oleh falsafah Pragmatisme dan Progresivisme
 19. 19. Sharifah Alwiah Alsogoff,Menyenaraikan idea penting yang terkandung dalam falsafahRabindranath Tagore untuk membentuk kesempurnaan manusia 1. Pendidikan tubuh badan 2. Pendidikan intelek 3. Pendidikan rohani 4. Pendidikan realistik 5. Pendidikan harus hidup dan dinamik 6. Pendidikan dalam perkara semula jadi 7. Pendidikan nasionalisme 8. Pendidikan internasionalisme 9. Pendidikan perkembangan individu 10.Pendidikan perkhidmatan sosial dan kecekapan

×