Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

16,012
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
16,012
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
162
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

 1. 1. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου: Διαδικασίες Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα
 2. 2. Γιατί ξεκινάμε από την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας; <ul><li>Οι εμπειρίες του παρελθόντος έχουν δαιμονοποιήσει την αξιολόγηση γενικά. </li></ul><ul><li>Μια σοβαρή παρέμβαση στο ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου προϋποθέτει απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη Σχολική Μονάδα. </li></ul><ul><li>Η αυτοαξιολόγηση: </li></ul><ul><ul><li>Κινητοποιεί όλους τους παράγοντες του Σχολείου. </li></ul></ul><ul><ul><li>Τους εμπλέκει σε κοινά αποφασισμένες δράσεις. </li></ul></ul><ul><ul><li>Τους δεσμεύει απέναντι στους προαποφασισμένους από τους ίδιους σχεδιασμούς. </li></ul></ul><ul><ul><li>Εμπεδώνει συνεργατικές συμπεριφορές. </li></ul></ul><ul><ul><li>Συγκεκριμενοποιεί προβλήματα. </li></ul></ul><ul><ul><li>Υποδεικνύει πεδία για αυτομόρφωση και επιμόρφωση. </li></ul></ul><ul><ul><li>Δεν έχει στόχο τον έλεγχο, αλλά τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. </li></ul></ul><ul><li>Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί προτεραιότητα στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. </li></ul>
 3. 3. Σκοπός & Στόχοι <ul><li>Γενικός σκοπός: </li></ul><ul><li>Η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. </li></ul><ul><li>Στόχοι: </li></ul><ul><li>Η ανάδειξη της Σχολικής Μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου. </li></ul><ul><li>Η δημιουργία κουλτούρας αξιολόγησης στα Σχολεία. </li></ul><ul><li>Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης. </li></ul><ul><li>Η διαμόρφωση κουλτούρας λήψης πρωτοβουλιών για σχεδιασμό δράσεων και επίλυση προβλημάτων. </li></ul><ul><li>Η συνεχής ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη συγκεκριμενοποίηση επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων. </li></ul>
 4. 4. Έξι Κρίσιμα Ερωτήματα <ul><li>Προκειμένου να πετύχουμε την ικανοποίηση του Σκοπού και των Στόχων της αυτοαξιολόγησης, καλούμαστε να απαντήσουμε στα εξής έξι κρίσιμα ερωτήματα: </li></ul><ul><li>Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα; </li></ul><ul><li>Πού θέλουμε να φτάσουμε; </li></ul><ul><li>Τι πρέπει και πώς πρέπει να το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε; </li></ul><ul><li>Τι πρόοδο κάναμε; </li></ul><ul><li>Πόσο και πώς ωφεληθήκαμε ως άτομα και ως σύνολο από την παραπάνω διαδικασία; </li></ul><ul><li>Σε ποιους τομείς βελτιώθηκε η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και η εικόνα του σχολείου μας; </li></ul>
 5. 5. Αναγκαιότητες που προκύπτουν <ul><li>Επιχειρώντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά, αναδεικνύονται οι ακόλουθες αναγκαιότητες: </li></ul><ul><li>Συστηματική αρχική μελέτη, διερεύνηση και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. </li></ul><ul><li>Διατύπωση κοινά αποδεκτών στόχων και προτεραιοτήτων δράσης. </li></ul><ul><li>Σχεδιασμός και υλοποίηση των κοινά αποφασισμένων δράσεων. </li></ul><ul><li>Παρακολούθηση και αξιολόγηση του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού έργου. </li></ul><ul><li>Ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού έργου και καθορισμός νέων στόχων. </li></ul>
 6. 6. Επίπεδα Αυτοαξιολόγησης <ul><li>Το πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα διακρίνεται σε τέσσερα κλιμακωτά επίπεδα, τα οποία αποτελούνται από: </li></ul>
 7. 7. 1 ο Επίπεδο: Πεδία Αυτοαξιολόγησης <ul><li>Το πρώτο επίπεδο αυτοαξιολόγησης, αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε Πεδία: </li></ul><ul><li>1ο Πεδίο: Μέσα και Πόροι </li></ul><ul><li>2ο Πεδίο: Οργάνωση και Διοίκηση σχολείου </li></ul><ul><li>3ο Πεδίο: Κλίµα και Σχέσεις </li></ul><ul><li>4ο Πεδίο: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες </li></ul><ul><li>5ο Πεδίο: Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα </li></ul>
 8. 8. 2 ο Επίπεδο: Τομείς Αυτοαξιολόγησης <ul><li>Το δεύτερο επίπεδο αυτοαξιολόγησης, περιλαμβάνει τους τομείς αυτοαξιολόγησης, οι οποίοι κατανέμονται στα πεδία αυτοαξιολόγησης, ως εξής: </li></ul><ul><li>Πεδίο 1. Μέσα και Πόροι </li></ul><ul><ul><li>Τομείς: α) Υλικοτεχνική υποδομή, β) Οικονομικοί Πόροι, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>γ) Ανθρώπινο δυναμικό. </li></ul></ul></ul><ul><li>Πεδίο 2: Οργάνωση και Διοίκηση σχολείου </li></ul><ul><ul><li>Τομείς: α) Οργάνωση του σχολείου, β) Διοίκηση του σχολείου, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>γ) Αξιοποίηση Μέσων-Πόρων </li></ul></ul></ul><ul><li>Πεδίο 3: Κλίµα και Σχέσεις </li></ul><ul><ul><li>Τομέας: Κλίµα και Σχέσεις στο σχολείο </li></ul></ul><ul><li>Πεδίο 4: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες </li></ul><ul><ul><li>Τομείς: α) Εφαρμογή προγράμματος σπουδών, β) Ποιότητα της διδασκαλίας, γ) Οργάνωση της τάξης, δ) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες , ε) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. </li></ul></ul><ul><li>Πεδίο 5: Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα </li></ul><ul><ul><li>Τομείς: α) Φοίτηση/Διαρροή, Επίδοση/Πρόοδος μαθητών, Ατοµική και Κοινωνική Ανάπτυξη Μαθητών. </li></ul></ul>
 9. 9. 3 ο Επίπεδο: Δείκτες Αυτοαξιολόγησης <ul><li>Κάθε τομέας αυτοαξιολόγησης, διακρίνεται σε επιμέρους βασικούς δείκτες ή κατηγορίες δεικτών αυτοαξιολόγησης . </li></ul><ul><li>Ο κάθε δείκτης αντιπροσωπεύει / εκφράζει / χαρακτηρίζει / αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες παραμέτρους που θεωρούνται καθοριστικές στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Ο δείκτης αποτελεί το ουσιαστικό επίπεδο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. </li></ul><ul><li>Για παράδειγμα, ο τομέας «Υλικοτεχνική υποδομή» διακρίνεται, ενδεικτικά, στους δείκτες: </li></ul><ul><ul><li>Γενικά Χαρακτηριστικά του σχολείου (είδος, θέση, μορφή κτιρίου). </li></ul></ul><ul><ul><li>Χώροι του σχολείου (εξωτερικοί – εσωτερικοί/αίθουσες). </li></ul></ul><ul><ul><li>Επίπλωση. </li></ul></ul><ul><ul><li>Εξοπλισμός (διδακτικά – εποπτικά μέσα). </li></ul></ul>
 10. 10. 4 ο Επίπεδο: Κριτήρια Αυτοαξιολόγησης <ul><li>Κάθε δείκτης ή κατηγορία δεικτών αποτιμάται με κριτήρια . </li></ul><ul><li>Τα κριτήρια διακρίνονται σε ποσοτικά και σε ποιοτικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δείκτη που αξιολογείται. Έτσι έχουμε κριτήρια ποσοτικής αποτίμησης και ποιοτικής αποτίμησης . </li></ul><ul><li>Στην αξιολόγηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται φόρμες αποτύπωσης . </li></ul><ul><li>Στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια . </li></ul><ul><li>Στο προηγούμενο παράδειγμα της υλικοτεχνικής υποδομής: </li></ul><ul><ul><li>Ενδεικτικά ποσοτικά κριτήρια του δείκτη «αίθουσες» είναι: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>αριθμός αιθουσών, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>επιφάνεια αιθουσών ανά μαθητή, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>επιφάνεια γραφείου εκπαιδευτικών ανά εκπαιδευτικό, κτλ. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Τα αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης του δείκτη «αίθουσες» είναι: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>επάρκεια, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>καταλληλότητα, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>λειτουργικότητα, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ασφάλεια. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Διαδικασία υλοποίησης του έργου της Αυτοαξιολόγησης στα σχολεία (1) <ul><li>Το έργο προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά σε 1.500 Σχολεία και βασίζεται στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας και ανατροφοδότησης μεταξύ όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας. </li></ul><ul><li>Ο κάθε σχολικός σύμβουλος Π/θμιας και Δ/θμιας εκπ/σης, θα επιλέξει 2 Σχολικές Μονάδες και θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου της αυτοαξιολόγησης σ’ αυτές. </li></ul><ul><li>Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα παρακολουθούν και θα παρεμβαίνουν συμβουλευτικά όπου χρειάζεται, έχοντας άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια και την Επιστημονική Επιτροπή. </li></ul><ul><li>Προβλέπονται επιμορφωτικές συναντήσεις σε τοπικό και σε ενδοσχολικό επίπεδο από τους Σχολικούς Συμβούλους και από μέλη της επιστημονικής ομάδας, όπου κριθεί αναγκαίο. </li></ul>
 12. 12. Διαδικασία υλοποίησης του έργου της Αυτοαξιολόγησης στα σχολεία (2) <ul><li>Τη βασική ευθύνη για την εφαρμογή του έργου της αυτοαξιολόγησης στις σχολικές μονάδες έχουν ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων . </li></ul><ul><li>Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με ομάδες εργασίας από μέλη του συλλόγου διδασκόντων. </li></ul><ul><li>Οι διευθυντές των σχολείων, οι σχολικοί σύμβουλοι και η επιστημονική ομάδα θα υποβάλλουν εκθέσεις ανά τετράμηνο και ανά έτος στις οποίες θα αποτυπώνονται όλες οι δράσεις του προγράμματος. </li></ul><ul><li>Η Επιστημονική Επιτροπή θα υποβάλλει ετήσια έκθεση στην οποία: </li></ul><ul><ul><li>Θα αποτυπώνονται οι επιμέρους δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του έργου. </li></ul></ul><ul><ul><li>Θα αξιολογείται η πρόοδος του έργου με βάση ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία ( ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις ). </li></ul></ul>
 13. 13. Διανομή υλικού <ul><li>Η διανομή του απαραίτητου υλικού (ενδεικτικά σχέδια δράσης, φόρμες, ερωτηματολόγια κλπ) θα γίνεται σταδιακά. </li></ul><ul><li>Το συνολικό υλικό θα υπόκειται σε συνεχή ανατροφοδότηση που θα δίνει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής και προσθηκών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου. </li></ul>
 14. 14. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης <ul><li>Το αρχικό στάδιο της εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει: </li></ul>
 15. 15. Ε. Παρατηρητήριο Αξιολόγησης <ul><li>Δημιουργία Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο με αντικείμενο: </li></ul><ul><li>Τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών. </li></ul><ul><li>Την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας του έργου. </li></ul><ul><li>Τη δημιουργία δικτύου για τη συμβουλευτική υποστήριξη στελεχών και εκπαιδευτικών. </li></ul><ul><li>Τη διάχυση καλών πρακτικών σε εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της χώρας. </li></ul>
 16. 16. Κατανομή επιπέδων αυτοαξιολόγησης ανά πεδίο <ul><li>Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε αναλυτικά όλα τα επίπεδα αυτοαξιολόγησης, κατανεμημένα ανά πεδίο. Η παρουσίαση είναι ενδεικτική και μπορούν να γίνουν προσθήκες. </li></ul>
 17. 17. 1ο Πεδίο: Μέσα και Πόροι
 18. 18. 2ο Πεδίο: Οργάνωση & Διοίκηση σχολείου
 19. 19. 3ο Πεδίο: Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο
 20. 20. 4ο Πεδίο: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
 21. 21. 5ο Πεδίο: Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα
 22. 22. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×