Your SlideShare is downloading. ×
Di Se Li 22
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Di Se Li 22

169
views

Published on

Published in: Business, Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
169
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. DiSeLi
  COPETENCIAS BÁSICAS E COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
  Reunión Grupo
  22 de xaneiro
  Seminario B. FacultadeFiloloxía
 • 2. COMPETENCIAS BÁSICAS
  Capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversos, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas.
  O concepto de competencia inclúe:
  Saberes, habilidades e actitudes
  A inclusión das competencias básicas no currículo ten varias finalidades:
  - integrar as diferentes aprendizaxes, incorporadas ásdiferentes áreas ou materias,
  - permitirllea todo o alumnado integrar as súasaprendizaxes, poñelasen relación con distintos tipos de contidose utilizalas de xeito efectivo cando lleresulten necesarias en diferentes situacións e contextos,
  - orientar o ensino, ao permitir identificar os contidose os criterios de avaliación que teñen carácter imprescindible
 • 3. COMPETENCIAS NO MARCO EUROPEO
  No marco da proposta realizada pola Unión Europea, identificáronseoito competencias básicas:
  1. Competencia en comunicación lingüística.
  2. Competencia matemática.
  3. Competencia no coñecemento e na interacción co
  mundo físico.
  4. Tratamento da información e competencia dixital.
  5. Competencia social e cidadá.
  6. Competencia cultural e artística.
  7. Competencia para aprender a aprender.
  8. Autonomía e iniciativa persoal
 • 4. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
  Refíreseá utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade,
  de construción e comunicación do coñecemento
  e de organización e autorregulación do pensamento das emocións e da conducta.
 • 5. Ler e escribir
  Lere escribir son accións que supoñen e reforzanas habilidades que permiten buscar, recompilar e procesar información, e ser competente á hora de
  comprender, compoñere utilizar distintos tipos de textos con intenciónscomunicativas ou creativas diversas
 • 6. Comprender e saber comunicar
  Comprender e saber comunicar son saberes prácticos que se deben apoiar no coñecementoreflexivo sobre o funcionamento da linguae as súas normas de uso, e implican a capacidade de tomar a linguacomo obxectode observación e de análise.
 • 7. Linguasestranxeiras
  Con distinto nivel de dominio e de formalización -especialmente en lingua escrita- esta competencia significa, no caso das linguasestranxeiras, poder comunicarse nalgunhasdelas e, con iso, enriquecer as relaciónssociaise desenvolverse en contextos distintos ao propio.
 • 8. COMPETENCIAS GALEGO
  1. Comprender discursos orais e escritos nos diversoscontextosda actividade social, cultural e académica.
  2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente,creativoe adecuado aos distintos contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o diálogo actitudes de respecto e de colaboración cosdemais.
  3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente,creativoe adecuado aos distintos contextos da actividade social, laboral e cultural.
 • 9. COMPETENCIAS GALEGO
  4. Utilizar eficazmente a linguanaactividadeescolar para buscar, procesar e analizar información e mais para redactar ouexpoñer textos propios do ámbitoacadémico.
  5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes
 • 10. Competencias galego
  6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para comprender textos orais e escritos e mais para escribir e falar con adecuación, coherencia e corrección.
  7. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, afirmándoacomo propia de Galicia, así como as que hoxe condicionan o seuuso, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen obstáculos para a súautilización.
 • 11. Competencias galego
  8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de Europa e do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representa e entender as situacións que provoca o contacto de linguas.
  9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñenxuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas.
  10. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de enriquecementopersoal e de coñecemento do mundo.
 • 12. Competencias galego
  11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos.
  12. Aproximarse aocoñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos histórico-culturais.
 • 13. IMPORTANTE
  Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as posibilidades dos procesadores de textos, correctores ortográficos.

×