International Seaports Festival 2012 - Vung Tau City

257 views

Published on

Đăng ký vé tham dự tại đây

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

International Seaports Festival 2012 - Vung Tau City

 1. 1. M I ĂNG KÝ THAM D L KHAI M C “Vi t nam thương c ng hoà bình và phát tri n” L khai m c Festival c ng bi nqu c t t i Vi t nam l n I – 2012v i ch “Vi t nam thương c nghoà bình và phát tri n” ư c th chi n b i Ekip o di n n i ti ng n t Pháp, o di n k thu t âmthanh, ánh sáng, n t Australia,ph i h p v i o di n sân kh u,văn hóa Vi t t i Vi t nam th chi n chương trình l khai m c c s c v i phong cách qu c t hi n i. Sân kh u l khai m c ư c thi t k sát b bi n, v i hình nh như con tàu ang u trên b nc ng. Backgroud là hình nh c a chi c tàu, thuy n và các phương ti n hàng h i trên vùng bi nt o Ánh sáng trên n n bi n như m t thành ph c ng bi n. Hình th c sân kh u t o c m giác hình nh sinh ng, s d ng t i a hi u qu c a ánh sáng Led, laser t o ra nh ng k x o c bi t, hi n i mang phong cách qu c t và mang l i s c m nh n hài hòa và lãng m n như m t thiên th nbi n c . n v i l khai m c, quý khách s c m nh n ư c ý tư ng hi n i do Ban t ch c ph i h pcùng Ekip o di n th c hi n nh m gi i thi u ư c tình yêu quê hương, tình yêu bi n c ti mnăng và th m nh c a bi n Vi t Nam v i ch : “Vi t nam thương c ng hoà bình và pháttri n” Th i gian: 20h00 n 21h30 ngày 10/11/12 a i m: Sân kh u t i Khuôn viên b bi n Bãi Trư c. Giá vé tham d : 500.000 VND/ 01 vé.
 2. 2. M I ĂNG KÝ THAM D ĐÊM BI U DI N ÂM NH C QU C T “Chào bi n Vi t Nam” Chương trình bi u di n âm nh cqu c t “Chào bi n Vi t Nam” v i stham gia c a các ca sĩ, nhóm nh c,nh c sĩ n i ti ng trên th gi i ntcác nư c và thành ph qu c t :Rotterdam (Hà Lan), Sidney (Úc),Busan (Hàn Qu c), Vladimir Vostoc(Nga), Sanfransico (M ),Philippines... và các ngôi sao ca nh chàng u Vi t Nam. T t c các ca sĩ ư c m i u d a trên tiêu chí ch t lư ng ngh thu t cao,hình nh p mang tính toàn c u, tr trung, thân thi n. Là chương trình ca nh c t p k ph i h p v i chương trình bi u di n th i trang Vi t Nam vàQu c t có qui mô l n nh t l n u tiên xu t hi n t i TP.Vũng Tàu – Vi t Nam. M t sân kh un i trên bi n v i h th ng âm thanh, ánh sáng hi n i ư c ph i h p th c hi n b i nhi uchuyên gia qu c t . Toàn b sân kh u s là hình nh m t con tàu l n ang u trên b n c ngv i dòng ch HELLO VIET NAM SEA b ng k thu t èn LED ph kín m t sàn sân kh u.Hơn th n a s góp m t c a Màn hình LED và Laser công ngh m i và các du thuy n, duthuy n bu m, thuy n bu m, tàu du l ch, tàu v n t i, ca nô du l ch s bi n Background phía sausân kh u bi n thành m t sân kh u trên bi n như m t ô th c ng bi n th c th . Âm nh c qu c t , công ngh ánh sáng và ngh thu t trình di n trên c hai sân kh u s h i ttrong m t êm duy nh t t i Thành ph bi n Vũng Tàu. Th i gian: T 20h00 n 22h00 ngày 11/11/2012. a i m: Sân kh u khuôn viên b bi n Bãi Trư c. Giá vé tham d : Giá vé khán ài A: 1.000.000 /1 vé Giá vé khán ài B & C: 500.000 /1 vé
 3. 3. M I ĂNG KÝ THAM D VƯ N ÁNH SÁNG “V p tài nguyên bi n Vi t Nam” Vư n ánh sáng là m t trong nh ng ý tư ng sáng t o và h t s c c áo c a Ban t ch cFestival C ng bi n qu c t l n u tiên ư c t ch c t i Vi t Nam năm 2012. ư c dàn d ng trên khuônviên hơn 2000m2 t i MũiNghinh Phong. Vư n ánh sáng làs h i t và k t tinh gi a y u tcông ngh hi n i, ti t ki mnăng lư ng và ngh thu t dànd ng bi u di n. Nơi ây h i t t t c nh ngcông ngh âm thanh, ánh sángled, laser tiên ti n nh t hi n naydo các t p oàn gi i trí qu c tcung c p. Chương trình bi udi n ngh thu t trên n n nh c hi n i cùng v i ph n trình di n c a các ngh s qu c t , ánhsáng s khiêu vũ cùng các mô hình ư c dàn d ng như mô hình tàu bi n, mô hình thuy n bu m,mô hình èn h i ăng, mô hình nàng tiên cá, mô hình o san hô, mô hình ô th c ng bi n, câyc nh... Vô cùng s ng ng và khác bi t, l n u tiên ư c t ch c t i Vi t Nam. Ngoài các h ng m c trên s nghiên c u và ưa ra gi i pháp th c hi n slogan “Save time –Save cost“ b ng công ngh ánh sáng ư c l p t trên sư n núi mũi Nghinh Phong. ng hànhcùng các t trình di n công ngh ánh sáng, là các màn trình di n âm nh c Flashmob, các nhómPop & Rock, Dance sport, Hip hop n t Vi t Nam và qu c t .Th i gian: T 19h00 n 24h00 các ngày 10, 11 & 12/ 11/2012. a i m: Toàn b khuôn viên Mũi Nghinh Phong.Giá vé tham d : 200.000 VND/ 01 vé
 4. 4. M I ĂNG KÝ THAM D DI N ÀN & H I TH O QU C T H i th o & Di n àn qu c t v nhhư ng phát tri n C ng bi n, kinh t bi nvà ô th c ng bi n Vi t Nam v i stham gia c a lãnh o Chính ph , các bngành TW và các chuyên gia h i quanqu c t và Vi t nam, các công ty ho t ng trong lĩnh v c logistics trong vàngoài nư c di n ra trong hai ngày 11 vàngày 12/11/2012. ây là cơ h i các nhà u tư,doanh nghi p qu c t & Vi t Nam itho i tr c ti p v i Lãnh o B Giaothông v n t i, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Công Thương, B Tài Nguyên MôiTrư ng, T ng c c H i quan, lãnh o các a phương có c ng bi n l n trong c nư c v chínhsách u tư và phát tri n c ng bi n, hàng h i t i Vi t Nam… ư c nghe các di n gi thương hi uqu c t và Vi t Nam s trình bày tham lu n v chi n lư c xây d ng thương hi u qu c t c a thànhph c ng bi n Bà R a - Vũng Tàu nói riêng và chi n lư c h p tác u tư và phát tri n c ng bi nt i Vi t Nam nói chung. Song song v i ó là s g p g và i tho i gi a các nhà u tư qu c t trong ngành c ng bi n,các hãng tàu, công ty logistics, các ngân hàng qu c t , các t ch c tài chánh qu c t , các t ch ctư v n qu c t , các chuyên gia hàng u th gi i, k t n i h p tác d ch v logistics toàn c u, tăngcư ng xúc ti n u tư, gia tăng s h p tác kinh doanh, xây d ng h th ng i lý, ký k t h p ngd ch v c ng bi n và tàu bi n, logistics và tàu bi n, khách hàng và tàu bi n cùng logistics… Phí tham d : 5.000.000 / 01 ngư i - Ngày 11 & 12/11/2012: Ăn trưa Buffet qu c t t i Khách s n 5 sao Imperial và Nhà hàng Lan R ng. - T ch c tham quan các c ng bi n t i Bà R a – Vũng Tàu.
 5. 5. N I DUNG DI N ÀN H I TH OI) Phiên toàn th Th i gian: T 9h00 – 11h30 ngày 11/11/2012. a i m: Khách s n 5 sao Imperial Vũng Tàu. N i dung: - Bài phát bi u chính th c c a Th tư ng Chính ph ho c Phó Th tư ng (d ki n). - Thông i p chính th c t thành ph c ng bi n Vũng Tàu do Ch t ch y ban Nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu trình bày v i các nhà u tư qu c t & Vi t Nam trong ngành c ng bi n và các i bi u tham d Festival các C ng bi n qu c t t i Vi t Nam l n I - năm 2012. - Chi n lư c u tư & phát tri n c ng bi n Vi t Nam c a Chính ph . - i tho i c a các thành viên Chính ph v chính sách u tư và phát tri n c ng bi n t i Vi t Nam. Lãnh o B Giao thông v n t i, B K ho ch và u tư, B Tài chính, T ng c c H i quan, B Công Thương và C c qu n lý Xu t nh p c nh i tho i tr c ti p v i các nhà u tư qu c t & Vi t Nam trong ngành c ng bi n.II) Phiên chuyên ngành: Phiên chuyên ngành 1: Th i gian: T 13h00 n 15h00 ngày 11/11/2012. a i m: Khách s n 5 sao Imperial Vũng Tàu. N i dung: G m có 6 tham lu n c a các di n gi qu c t i di n các hãng tàu, các nhà kinh doanh c ng bi n hàng u th gi i, các ngân hàng qu c t v chi n lư c h p tác u tư và phát tri n c ng bi n t i Vi t Nam. Phiên chuyên ngành 2: Th i gian: T 15h30 n 16h 30 ngày 11/11/2012. a i m: Khách s n 5 sao Imperial Vũng Tàu. N i dung: G m 04 tham lu n qu c t và 2 tham lu n Vi t Nam c a các chuyên gia thương hi u qu c t và Vi t Nam trình bày tham lu n khoa h c v chi n lư c xây d ng thương hi u qu c t c a thành ph c ng bi n Bà R a - Vũng Tàu. Phiên chuyên ngành 3: Th i gian: T 9h00 n 11h30 ngày 12/11/2012. a i m: Khách s n 5 sao Imperial Vũng Tàu. N i dung: - H i th o chuyên ngành gi a các hãng tàu, công ty logistics, c ng bi n và h i quan và chính sách hi n i hóa h i quan. - H i th o v chính sách qu n lý i u hành c ng bi n, an ninh và an toàn hàng h i. - Các cu c g p g và i tho i gi a các nhà u tư qu c t trong ngành c ng bi n, các hãng tàu, công ty logistics, các ngân hàng qu c t , các t ch c tài chánh qu c t , các t ch c tư v n qu c t , các chuyên gia hàng u th gi i, k t n i h p tác d ch v logistics toàn c u, tăng cư ng xúc ti n u tư, gia tăng s h p tác kinh doanh, xây d ng h th ng i lý, ký k t h p ng d ch v c ng bi n và tàu bi n, logistics và tàu bi n, khách hàng và tàu bi n cùng logistics…
 6. 6. M I ĐĂNG KÝ THAM D TR N GÓI CHƯƠNG TRÌNH FESTIVAL C NG BI N Vé tham d tr n gói ư c bao g m t t c các d ch v ngh ngơi và ăn u ng t i khách s n,d ch v l tân, phiên d ch, hư ng d n viên, xe ưa ón quý khách t TP.HCM ho c sân bay TânSơn Nh t n Vũng Tàu (và ngư c l i), di chuy n gi a các a i m di n ra các ho t ng c aFestival, ư c tham d toàn l h i v i v trí VIP ưu tiên trong toàn b các ho t ng chính th cc a Festival C ng bi n qu c t t i Vi t Nam. Quý khách s ư c hư ng th các d ch v du l ch bi n, ca nh c gi i trí cao c p v i côngngh ánh sáng trên n n âm nh c hi n i, thư ng th c m th c c s n Vi t Nam, khám phánh ng nét c áo c a Thành ph bi n Vũng Tàu theo m t l trình h p lý mà Ban T Ch c l pra cho quý khách. Và ăc bi t quý khách n v i s ki n này không nh ng là s t n hư ng v i kỳ ngh ngơitrong l h i, mà còn là d p thi t l p quan h kinh doanh, t o cơ h i n v i các i tác u tưchuyên ngành hàng h i, c ng bi n, logictics, xu t nh p kh u, du l ch, h t ng c ng bi n, thi t bchuyên ngành, u tư tài chính, u tư thương m i, d ch v t các T p oàn n i ti ng qu c th i t v Festival l n này. L CH TRÌNH TH I GIANVé tr n gói giá 20.000.000 (Bao g m khách s n) Ngày 09/11/2012 - ón Quý khách t i sân bay Tân Sơn Nh t – Tp.HCM và chuy n n các khách s n t i TP Vũng Tàu. - Th i gian check in: sau 12 gi . - Bu i t i: Quý khách t do ăn t i và ngh ngơi. Ngày 10/11/2012 - Quý khách ăn sáng mi n phí t i khách s n; - T 07h00 n 09h00: ón quý khách n tham d ho t ng Carnaval ng hành cùng Festival; - T 09h00 n 11h00: ón quý khách n tham d l khai m c Tri n lãm các c ng bi n, hãng tàu, logictics, thi t b an ninh hàng h i và h i ch các s n ph m hàng hóa có liên quan n ngành kinh t bi n Vi t nam và qu c t … - T 11h00 n 17h30: ón quý khách n tham gia gi i golf h u ngh (N u có ăng ký) - T 17h30 n 19h30: ón quý khách n tham d ti c Welcome party t i khách s n tiêu chu n 4 sao chào ón khách m i Tham d Festival cùng v i các nhà Lãnh o Nhà nư c trong nư c và qu c t ;
 7. 7. - T 20h00 n 21h30: ón quý khách n tham d l khai m c Festival C ng bi n Qu c t l n th nh t t i Vi t nam năm 2012;Ngày 11/11/2012 - Quý khách ăn sáng mi n phí t i khách s n; - T 08h00 n 11h00: ón quý khách n tham d H i th o & Di n àn Qu c t v nh hư ng phát tri n C ng bi n , kinh t bi n và ô th c ng bi n Vi t nam; - T 11h30 n 13h30: Ăn trưa Buffet qu c t và ngh ngơi t i h i trư ng; - T 14h00 n 16h30: Ti p t c tham d H i th o & Di n àn; - T 17h00 n 19h00: ưa quý khách v khách s n ngh ngơi; - T 20h00 n 22h00: ón quý khách n tham d chương trình âm nh c qu c t “Chào bi n Vi t nam” ; ho c - T 20h00 n 24h00: ón quý khách n tham d chương trình âm nh c Flash Mob, Rock, Hip hop… và bi u di n công ngh ánh sáng t bi t t i Vư n ánh sáng ch “V p tài nguyên bi n Vi t Nam”.Ngày 12/11/2012 - Quý khách ăn sáng mi n phí t i khách s n; - T 08h00 n 11h30: ón quý khách n tham d H i ngh và Di n àn theo các phiên chuyên ngành; g p g và i tho i gi a các nhà u tư qu c t trong ngành c ng bi n, các hãng tàu, công ty logistics, các ngân hàng qu c t , các chuyên gia hàng u th gi i, k t n i h p tác d ch v logistics toàn c u, tăng cư ng xúc ti n u tư, xây d ng h th ng i lý, ký k t h p ng d ch v c ng bi n và tàu bi n, logistics và tàu bi n, khách hàng và tàu bi n cùng logistics… - T 12h00 n 13h30: Ăn trưa v i các c s n bi n Vi t Nam t i Nhà hàng Lan R ng. - T 14h00 n 16h30: ưa quý khách i tham quan các C ng bi n t i Bà R a – Vũng Tàu; - T 19h00 n 22h30: ón quý khách n tham d ti c Gala-dinner và l b m c Festival t i khu thiên th n bãi bi n thu c khách s n 5 sao Imperial Vũng tàu. Ti c Gala-dinner và l b m c là m t ho t ng t p k c s c bao g m trình di n th i trang, ca nh c, múa hi n i theo dòng nh c Latinh…v i s tham gia c a nhi u ngh s n i ti ng, doanh nhân, các nhà Lãnh o trong nư c và qu c t …Ngày 13/11/2012 - Quý khách ăn sáng mi n phí t i khách s n; - Quý khách tr phòng trư c 12h00; - Xe c a Ban t ch c s ưa Quý khách tr l i Tp.HCM và k t thúc chương trình tham d Festival c a Quý khách.
 8. 8. M I ĐĂNG KÝ THAM D TR N GÓI CHƯƠNG TRÌNH FESTIVAL C NG BI N Vé tham d tr n gói ư c bao g m t t c các d ch v l tân, phiên d ch, hư ng d n viên, xe ưa ón quý khách t TP.HCM ho c sân bay Tân Sơn Nh t n Vũng Tàu (và ngư c l i), dichuy n gi a các a i m di n ra các ho t ng c a Festival, ư c tham d toàn l h i v i v tríVIP ưu tiên trong toàn b các ho t ng chính th c c a Festival C ng bi n qu c t t i Vi tNam. Quý khách s ư c hư ng th các d ch v du l ch bi n, ca nh c gi i trí cao c p v i côngngh ánh sáng trên n n âm nh c hi n i, thư ng th c m th c c s n Vi t Nam, khám phánh ng nét c áo c a Thành ph bi n Vũng Tàu theo m t l trình h p lý mà Ban T Ch c l pra cho quý khách. Và ăc bi t quý khách n v i s ki n này không nh ng là s t n hư ng v i kỳ ngh ngơitrong l h i, mà còn là d p thi t l p quan h kinh doanh, t o cơ h i n v i các i tác u tưchuyên ngành hàng h i, c ng bi n, logictics, xu t nh p kh u, du l ch, h t ng c ng bi n, thi t bchuyên ngành, u tư tài chính, u tư thương m i, d ch v t các T p oàn n i ti ng qu c th i t v Festival l n này. L CH TRÌNH TH I GIANVé tr n gói giá 12.000.000 (Không bao g m khách s n) Ngày 09/11/2012 - ón Quý khách t i sân bay Tân Sơn Nh t – Tp.HCM và chuy n n thành ph Vũng Tàu. - Bu i t i: Quý khách t do ăn t i và ngh ngơi. Ngày 10/11/2012 - T 07h00 n 09h00: ón quý khách n tham d ho t ng Carnaval ng hành cùng Festival; - T 09h00 n 11h00: ón quý khách n tham d l khai m c Tri n lãm các c ng bi n, hãng tàu, logictics, thi t b an ninh hàng h i và h i ch các s n ph m hàng hóa có liên quan n ngành kinh t bi n Vi t nam và qu c t … - T 11h00 n 17h30: ón quý khách n tham gia gi i golf h u ngh (N u có ăng ký) - T 17h30 n 19h30: ón quý khách n tham d ti c Welcome party t i khách s n tiêu chu n 4 sao chào ón khách m i Tham d Festival cùng v i các nhà Lãnh o Nhà nư c trong nư c và qu c t ;
 9. 9. - T 20h00 n 21h30: ón quý khách n tham d l khai m c Festival C ng bi n Qu c t l n th nh t t i Vi t nam năm 2012; Ngày 11/11/2012 - T 08h00 n 11h00: ón quý khách n tham d H i th o & Di n àn Qu c t v nh hư ng phát tri n C ng bi n , kinh t bi n và ô th c ng bi n Vi t nam; - T 11h30 n 13h30: Ăn trưa Buffet qu c t và ngh ngơi t i h i trư ng; - T 14h00 n 16h30: Ti p t c tham d H i th o & Di n àn; - T 17h00 n 19h00: ưa quý khách v khách s n ngh ngơi; - T 20h00 n 22h00: ón quý khách n tham d chương trình âm nh c qu c t “Chào bi n Vi t nam” ; ho c - T 20h00 n 24h00: ón quý khách n tham d chương trình âm nh c Flash Mob, Rock, Hip hop… và bi u di n công ngh ánh sáng t bi t t i Vư n ánh sáng ch “V p tài nguyên bi n Vi t Nam”. Ngày 12/11/2012 - T 08h00 n 11h30: ón quý khách n tham d H i ngh và Di n àn theo các phiên chuyên ngành; g p g và i tho i gi a các nhà u tư qu c t trong ngành c ng bi n, các hãng tàu, công ty logistics, các ngân hàng qu c t , các chuyên gia hàng u th gi i, k t n i h p tác d ch v logistics toàn c u, tăng cư ng xúc ti n u tư, xây d ng h th ng i lý, ký k t h p ng d ch v c ng bi n và tàu bi n, logistics và tàu bi n, khách hàng và tàu bi n cùng logistics… - T 12h00 n 13h30: Ăn trưa v i các c s n bi n Vi t nam Nhà hàng Lan R ng. - T 14h00 n 16h30: ưa quý khách i tham quan các C ng bi n t i Bà R a – Vũng Tàu; - T 19h00 n 22h30: ón quý khách n tham d ti c Gala- dinner và l b m c Festival t i khu thiên th n bãi bi n thu c khách s n 5 sao Imperial Vũng tàu. Ti c Gala-dinner và l b m c là m t ho t ng t p k c s c bao g m trình di n th i trang, ca nh c, múa hi n i theo dòng nh c Latinh…v i s tham gia c a nhi u ngh s n i ti ng, doanh nhân, các nhà Lãnh o trong nư c và qu c t … Ngày 13/11/2012 - Xe c a Ban t ch c s ưa Quý khách tr l i Tp.HCM và k t thúc chương trình tham d Festival c a Quý khách. BAN T CH C FESTIVAL C NG BI N QU C T T I VI T NAM Đ a ch : 2/28 Võ Trư ng To n - Phư ng An Phú - Qu n 2 - TP. HCM Đi n tho i: 84-837446770 - 37446773 (Trunk line) Fax: 84-837446766Email: office@seaportfestival.net Website: www.seaportfestival.net
 10. 10. PHI U ĂNG KÝ VÉ THAM D FESTIVAL CÁC C NG BI N QU C T T I VI T NAM L N TH NH T NĂM 20121. Vé tr n gói giá 20.000.000 VND S lư ng vé:2. Vé tr n gói giá 12.000.000 VND S lư ng vé:3. Vé tham d l khai m c : 500.000 VND/ 01 vé S lư ng vé: Th i gian: 20h00 đ n 21h30 ngày 10/11/12 Đ a đi m: Sân kh u t i Khuôn viên b bi n Bãi Trư c4. Vé tham d Vư n ánh sáng: 200.000 VND/ 01 vé S lư ng vé: Th i gian: T 19h00 đ n 24h00 các ngày 10, 11 & 12/ 11/2012. Đ a đi m: Toàn b khuôn viên Mũi Nghinh Phong.5. Vé tham d h i th o và di n đàn qu c t : 5.000.000 VND/1vé S lư ng vé: Tham d H i th o & Di n đàn ngày 11 và ngày 12/11/2012. Ngày 11/11/2012: Ăn trưa Buffet qu c t t i Khách s n 5 sao Imperial. Ngày 12/11/2012: Ăn trưa v i các đ c s n bi n Vi t nam t i Nhà hàng Lan R ng T ch c tham quan các c ng bi n t i Bà R a – Vũng Tàu.6. Vé tham d Đêm bi u di n âm nh c qu c t S lư ng vé A: Th i gian: T 20h00 đ n 22h00 ngày 11/11/2012. S lư ng vé B & C: Đ a đi m: Sân kh u khuôn viên b bi n đ i di n công viên Tam giác. Giá vé khán đài A: 1.000.000 VND/1 vé Giá vé khán đài B & C: 500.000 VND/1 vé7. Vé tham d Gala Dinner và L B M c: 3.000.000 VND/ 01 khách S lư ng vé: Th i gian: 19h00 đ n 22h30 ngày 12/11/2012 Đ a đi m: khu thiên th n bãi bi n thu c khách s n 5 sao Imperial Vũng Tàu THÔNG TIN ĂNG KÝ VÉ H tên: ............................................................ Năm sinh: ……………………………Gi i tính: ………………………………. Qu c t ch: ……………………………………. Đ a ch :................................................................................................................... Đi n tho i: ................................................... Di đ ng: .................................... Email: .....................................................................................................................

×