Pag unawa at komprehensyon

24,362 views

Published on

Pag unawa at komprehensyon
metodolohiya sa pagtuturo ng Filipino

Published in: Education
0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
24,362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
320
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pag unawa at komprehensyon

 1. 1. Ang Pagunawa/ Komprehensyon
 2. 2.  Ang pag-unawa ay ang pagbuo ng kahulugan habang nagaganap ang interaksyon sa teksto Ang pag-unawa/komprehensyon masalimuot na prosesong pangkaisipan ay isang  Kapag tayo’y nagbabasa, ang mga istratehiya natin sa pag-unawa ang dagliang nagbubunsod sa atin upang maiugnay ang ating kaalaman at mga karanasan sa mga impormasyon sa teksto upang makabuo tayo ng isang pagpapakahulugan  Ang pag-unawa sa teksto ay nakakaapekto
 3. 3. TAKSONOMIYA NG PAGUNAWA SA PAGBASA (Barrett 1968) Apat na Barrett: antas  pag-unawang literal  paghihinuha  ebalwasyon  pagpapahalaga ng Taksonomiya ni
 4. 4. Nila Banton Smith (1969) Apat na antas ng kategorya sa pagunawa ni Smith: 1) pag-unawang literal 2) interpretasyon 3) kritikal o mapanuring pagbasa 4) malikhaing pagbasa
 5. 5. Pag-unawang Literal  nakapokus sa mga ideya at impormasyong tuwirang nakalahad sa teksto  ang mga kasagutan sa tanong na literal ay ang simpleng pag-alaala sa mga impormasyon at detalyeng nakapaloob sa babasahin
 6. 6. Halimbawa na mga tanong sa Pag-unawang Literal 1. Kailan at saan naganap ang kwento? 2. Anong uri ng paglalakbay ang kanilang isasagawa?
 7. 7. Interpretasyon  nangangailangan ng mas mataas na antas ng pag-iisip  ang mga sagot sa mga tanong sa kategoryang ito ay hindi tuwirang nakalahad sa teksto ngunit nakapahiwatig lamang  upang masagot ang mga katanungan kailangang taglay ng tagabasa ang kakayahan sa paglutas ng mga suliranin at marunong siya sa paghalaw ng mga
 8. 8. Ilan sa mga kasanayan sa pagbasa sa kategoryang ito ay ang sumusunod:  Pagbibigay-kahulugan sa tulong ng pahiwatig  Pagkuha ng pangunahing ideya  Paghihinuha  Pagbibigay ng kongklusyon  Pagbibigay ng paglalahat  Pagkilala sa sanhi at bunga  Pagkilala ng pagkakatulad/pagkakaiba
 9. 9. Halimbawa na mga tanong sa Interpretasyon 1. Sa iyong palagay, anong oras sila nagdesisyon na ihinto na ang paglalakbay? 2. Mag ilang tao ang kasangkot pagsisimula ng paglalakbay? 3. Humigit-kumulang anong oras narating ang tuktok ng bundok? sa nila
 10. 10. Mapanuring Pagbasa Ilan sa mga kasanayan sa kategoryang ito ay ang mga sumusunod:  Napapahalagahan ang kaangkupan, katiyakan at pagkamakatotohanan ng impormasyong nakalahad sa teksto  Naibabahagi ang sariling paninindigan ayon sa kaangkupan, pagkamakatotohanan at pagiging kasiyasiya ng akda  Naihahambing ang kaisipang ipinahahayag sa teksto sa tulong ng pamantayang pansarili, pamantayang galing sa guro, sa ibang tao, at sa ibang babasahin
 11. 11. Halimbawa na mga tanong sa Mapanuring Pagbasa 1. Ano sa palagay mo ang naramdaman ng pangunahing tauhan nang marating nila ang tuktok ng bundok? 2. Masasabi mo bang makatarungan ang desisyon na ginagawa ng ibang tauhan? Ipaliwanag.
 12. 12. Malikhaing Pagbasa  gumagamit ang tagabasa ng kakaibang kasanayan sa pag-iisip na lagpas sa antas ng pag-unawang literal, interpretasyon at mapanuring pagbasa  sinisikap ng tagabasa na makabuo ng bago o pamalit na solusyon sa inihain ng awtor
 13. 13. Halimbawa na mga tanong sa Malikhaing Pagbasa 1. Ano sa palagay mo ang naramdaman at sinabi ng mga tauhang nakarating sa tuktok ng bundok nang makita nila ang mga kasamahang nagpasiyang umuwi na lamang?
 14. 14. Mga Prosesong Kasangkot sa Pag-unawa
 15. 15. Anderson at Pearson,1984; Spiro, 1980  ang pagbasa ay tinatanaw na ngayon bilang isang aktibong proseso sa pagbuo ng kahulugan  iskemata – tawag sa dating kaalaman - mga teoryang o sariling pananaw sa mga pangyayari, bagay at mga sitwasyon na nakalagak sa isipan at maayos na nakasalansan ayon sa kategorya Rumelhart (1980)  ang bawat iskema ay nahahawan ng landas tungo sa pagunawa ng bagong impormasyon  ang ating iskema ang tumitiyak kung paano
 16. 16.  Kaalaman sa paksa (topic knowledge)  Kaalaman sa interaksyong sosyal ( social interaction knowledge  Kaalaman sa kayarian ng teksto (text structure)  Kasanayang metakognitib pagmomonitor ng komprehensyon sa
 17. 17. Ang Paglinang ng Komprehensyon
 18. 18.  ang pangunahing tunguhin sa pagtuturo ng komprehensyon ay ang debelopment ng mga kakayahan sa pag-unawa sa pagbasa  paglinang ng mataas na lebel ng proseso pag-iisip at hindi lamang iyong simpleng paggunita ng mga impormasyong tuwirang nakalahad sa teksto
 19. 19. Mga Tampok na Katangian ng Komprehensyon
 20. 20. Ang mga tampok na katangian na nagbibigay liwanag sa proseso ng komprehensyon sa konteksto ng klasrum ay ang mga sumusunod: 1. Makabuluhang pagbasa na ginagabayan ng mga layuning malinaw na inilahad; 2. Paggising ng mga dating kaalaman na kaugnayan sa nilalaman/paksa ng kwento; may 3. Pagpapasigla ng mga istratehiya sa pagpoproseso ng mga dating kaalaman angkop sa layuning itinakda sa pagbasa; 4. Pagpapakilos/pag-antig ng mga saloobin at ang mga pagpapahalaga na may kaugnayan sa
 21. 21. 5. Paggising ng istratehiyang sa pagmomonitor na siyang magkokontrol sa pagbuo ng pagpapakahulugan; at 6. Interaktibong paggamit ng mga prosesong binabanggit upang makamit ang layuning inilahad sa pagbasa.
 22. 22. Ang Tungkulin ng Guro sa Paglinang ng Komprehensyon
 23. 23. Ang tungkulin ng guro sa paglinang ng komprehensyon ay napakaloob sa sumusunod: 1. Pagpapaunawa ng layunin sa pagbasa at ng inaasahang paggamit ng karanasang matatamo sa pagbasa; 2. Paggising ng mga dating kaalaman at pagtulong kung paano gagamitin at maiugnay ang mga kaalamang ito sa nilalaman ng teksto; 3. Paglinang ng mga istratehiya sa pagpoproseso ng teksto at pagpapaunawa kung kailan gagamitin ang mga istratehiyang ito batay sa layunin sa pagbasa at ang uri ng tekstong babasahin;
 24. 24. 4. Pagtulong sa mga bata na maiugnay ang kanilang mga saloobin at pagpapahalaga sa nilalaman ng teksto; 5. Paglinang ng kamalayan ng mga bata sa kahalagahan ng pagmomonitor ng mga nabuong pagpapakahulugan sa pagitan ng dating kaalaman at impormasyon sa teksto; at 6. Pagtatanim sa isipan ng mga bata na sapagtatamo ng epektibong komprehensyon, kailangang may magandang pag-uugnay ang layunin, dating kaalaman mga istratehiya saloobin para sa nilalaman, at pagmomonitor ng pagpapakahulugang bubuuin.
 25. 25. Uri ng mga Tanong ng Guro Ruddell at Williams,1972; Durkin, 1978-1979; Guszak, 1967  nagpapatunay na humigit-kumulang 70% ng mga tanong ng guro ay nasa literal lebel lamang ng pag-unawa  Open-ended
 26. 26. Ang mga Lebel ng Pag-iisip at mga Kasanayan sa Komprehensyon
 27. 27. Mga Kasanayan sa Komprehensyon Paktwa l Interpreta tib Aplikati b Transakti b 1 . Pagtukoy sa mga detalye X X 2 . Pagkasunod-sunod ng mga pangyayari X X 3 . Sanhi at bunga X X X X 4 . Pangunahing diwa X X X X 5 . Paghula sa maaaring maganap X X X X 6 . Pagpapahalaga X X X X 7 . Paglutas ng suliranin X X X X Isang Balangkas na Pampagtuturo para sa Debelopment ng Komprehensyon
 28. 28. Ang Apat na Lebel/Antas ng Pag-iisip
 29. 29. Paktwal Lebel
 30. 30. Interpretatib lebel o Pagpapakahuluga n
 31. 31. Aplikatib Lebel o Paglalapat
 32. 32. Transaktib Lebel

×