Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

Van Alckmaer Nieuwsbrief Nr.1 2011

on

 • 273 views

 

Statistics

Views

Total Views
273
Views on SlideShare
272
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Van Alckmaer Nieuwsbrief Nr.1 2011 Document Transcript

 • 1. NieuwsbriefAlles wat u wilt weten over wonen en nog niet wist nummer 1 april 2011 Het belang van onderhoud
 • 2. De lente in aantocht Ledenvergadering HuurdersverenigingSnakt u ook zo naar de lente? Lekker in het zonnetje, vrolijke gezichten,de lammetjes dartelend in de wei, heerlijk. Op dinsdagavond 29 maart houdt de Huurdersvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering in de Trefpuntkerk, Louise deMaar is het allemaal wel zo zonnig? Er is De nieuwbouw van 19 stadswoningen Colignystraat 20 in Alkmaar-Zuid. Vanafnogal wat aan de hand. De bouwsector aan de Bergerweg waar we eind van het 19.30 uur bespreken zij de behaalde resultatenkampt met de gevolgen van de economische jaar mee gaan starten, stemt ons blij. in 2010 en de plannen voor 2011. Na eencrisis. Aannemers, onderaannemers, En natuurlijk zijn we trots dat Van pauze met een hapje en een drankje volgt eentoeleveranciers en adviesbureaus gaan Alckmaer als eerste corporatie in presentatie over de gevolgen van hetfailliet, waardoor hardwerkende mensen Nederland de status van Aangewezen kabinetsbeleid voor huurders. Wat betekent ditvan de ene op de andere dag op straat Organisatie voor Monumentenbehoud voor uw portemonnee? De woonlastenkomen te staan. Politieke onrust in het van de Minister van Onderwijs, Cultuur gaan stijgen en nemen een steeds groter deelMidden-Oosten met vele slachtoffers als en Wetenschap heeft gekregen. Een blijk van uw inkomen in beslag! Kunt u in degevolg. Natuurrampen zoals in Nieuw- van waardering en certificering voor onze toekomst nog wel een andere woning huren?Zeeland en recent in Japan. Ik wil u niet inzet in het behoud van cultureel erfgoed. Frank Agterkamp van de Woonbond geefteen langere winterdip bezorgen, maar het Ondanks de misère zijn er gelukkig veel een presentatie aan de hand van concretezijn geen vrolijke ontwikkelingen. Is er dan positieve ontwikkelingen. Ik hoop van voorbeelden. U bent van harte welkom!niets positiefs te melden? Gelukkig wel. harte dat het ook voor u weer eenAls ik mij beperk tot Van Alckmaer dan mooie lente zal worden.worden we opgewekt van de opleveringvan de prachtige monumenten Karenhuis Lente is het beginen de Appelsteeg. Maar ook van de Van nieuwe dingen Woningtoewijzingrestauratie van de eengezinswoningen aan Vogeltjes zingende Uitenboschstraat en de schilaanpak van Jas in de kast Naar aanleiding van een besluit van dede eengezinswoningen Kooimeer. We zijn IJs uit de kast Europese Commissie geldt per 1 januarigestart met de restauratie van de Synagoge We hebben er zin in 2011 voor de toewijzing van woningen meten de daarbij behorende woningen. een huur tot € 652,52 een inkomensgrens.Daarnaast voeren we dit jaar wederom Luuk Hageman Bij 90% van de toewijzingen mag hetplanmatig onderhoud uit in veel woningen. Manager Vastgoed en Ontwikkeling (gezamenlijk) bruto jaarinkomen niet hoger zijn dan € 33.614. De SVNK corporaties hanteren voor de overige 10% van de sociale huurwoningen een inkomensgrens tot € 38.500. Wanneer u een woning krijgt aangeboden, wordt een inkomenstoets over het (gezamenlijk) bruto jaarinkomen gedaan. Hiervoor heeft u een IB-60 formulier of een jaaropgave over het afgelopen jaar en de laatste salarisspecificatie nodig. Een IB-60 formulier kunt u gratis opvragen bij de Belastingdienst. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe woningtoewijzingen. Woningzoekenden met een inkomen hoger dan € 38.500 kunnen alleen nog reageren op vrije sector woningen (vanaf € 652,52). Aanbod in de vrije sector vindt u op www.vanalckmaer.nl en op www.svnk.nl. Op de website van Van Alckmaer kunt u zich inschrijven voor de e-nieuwsbrief. Zo blijft u per e-mail op de hoogte van het recente aanbod.
 • 3. In de SchijnwerpersPlanmatig onderhoudVan Alckmaer vindt het belangrijk omwoningen goed te onderhouden. Iedere zesjaar brengen wij de kwaliteit van het bezit inkaart en volgt een meerjarenplanning. Hette verwachten onderhoud wordt opgenomenin de meerjarenbegroting en jaarlijksbijgesteld. De afdeling projecten draagt zorgvoor de daadwerkelijke uitvoering van hetjaarlijks geplande onderhoud.SchilderwerkSchilderwerk is de grootste kostenpost vanplanmatig onderhoud. Goed schilderwerkis van groot belang voor het behoud vankozijnen en deuren maar ook voor hetaanzien van het pand.Voordat het schilderwerk daadwerkelijkaangebracht is, zijn er al meerdere stappen Met de huidige verfsoorten is het mogelijk zodat het schilderwerk minimaal 6 à 7 jaarondernomen. Zo is de kwaliteit van het om ook met koud en vochtig weer te goed blijft. Een overzicht van het planmatighuidige schilderwerk gemeten. Op basis schilderen. Ondanks deze vooruitgang onderhoud voor 2011 kunt u vinden opvan deze resultaten kiezen wij de juiste probeert Van Alckmaer de werkzaamheden www.vanalckmaer.nl onderbehandeling. Deze wordt vastgelegd in een zoveel mogelijk tussen maart en september Projecten Planmatig onderhoud.werkomschrijving. Van Alckmaer vraagt bij uit te laten voeren. Dit doen we om kwaliteitmeerdere schildersbedrijven een offerte op. te garanderen en overlast van openstaande PublicatiekastjesHet bedrijf met de beste prijs kwaliteit ramen en deuren tot het minimum Bij alle entree’s van de portiek- enverhouding krijgt de opdracht. De klus te beperken. etagewoningen van Van Alckmaer komtwordt voorbereid en ingepland. Vervolgens een publicatiekastje te hangen. Momenteelinformeren wij bewoners over de te Tijdens de uitvoering controleert Van worden deze kastjes geplaatst (zie fotoverwachten werkzaamheden en Alckmaer regelmatig het schilderwerk. voorpagina). Alle wetenswaardigheden overeventuele overlast. Hiermee houden we de kwaliteit in de gaten uw complex kunt u hier terugvindenAOM-status toegekendHet Ministerie van Onderwijs, Cultuur Om in aanmerking te komen voor de opgenomen dat de organisatie zich inzeten Wetenschap heeft Van Alckmaer de AOM-status moest Van Alckmaer aan een voor het beheer en de instandhouding vanstatus Aangewezen Organisatie voor aantal voorwaarden voldoen. Minimaal monumenten. Naast de waardering enMonumentenbehoud (AOM) verleend. 20 Rijksmonumenten in bezit hebben en erkenning biedt het verkrijgen van de AOM-In Nederland zijn slechts 29 organisaties bewezen expertise op het brede terrein van status een aantal voordelen. Zo kan Vanin het bezit van deze bijzondere status. restaureren en beheren van monumenten Alckmaer nu ook subsidie aanvragen voorVan Alckmaer is tot nu toe de enige zijn onder andere de voorwaarden. Ook restauratie en onderhoud van woningenwoningcorporatie in het AOM-gezelschap. moet in de statuten de doelstelling zijn binnen een Rijksmonument.
 • 4. Hulp bij het beheren van de financiënIn Alkmaar zijn veel mensen die het lastig vinden om rond te komen van hun inkomen.Onderzoek wijst uit dat 23% van de mensen ouder dan 18 jaar, financiële problemen heeft.De woonconsulenten van Van Alckmaer komen dit regelmatig tegen in hun dagelijkse werk.Huurders kunnen bij het team schuldpreventie van de gemeente Alkmaar terecht voorondersteuning. Het team geeft voorlichting en ondersteunt bij het beheren van financiën.Dit doen zij onder andere via de Budgetwinkel en de Formulierenbrigade.Budgetwinkel een gratis AlkmaarPas en kwijtschelding van www.alkmaar.nl (Loket, werk enDe Budgetwinkel geeft gratis financieel gemeentelijke- en waterschapsbelasting. inkomen, formulierenbrigade).advies, informatie en hulp aan inwoners van Bij de Formulierenbrigade kunt u De Formulierenbrigade is ookAlkmaar. Samen met een consulent kunt u gratis terecht. Meer informatie, de bereikbaar via 072-548 9030.bijvoorbeeld uw bestedingspatroon in kaart openingstijden en de locaties staan opbrengen. Mogelijke bezuinigingen wordeninzichtelijk gemaakt. De Budgetwinkelbegeleidt ook bij het ordenen van post enhet opzetten van uw administratie. Wanneerer schulden zijn, kan het team u adviserenover de beste oplossing. Doorverwijzingnaar schuldhulpverlening van de gemeenteAlkmaar behoort dan tot de mogelijkheden.Inwoners van Alkmaar kunnen gratis terechtbij de Budgetwinkel. Meer informatie, deopeningstijden en de locaties staan opwww.alkmaar.nl/budgetwinkel. De Budget-winkel is ook bereikbaar via 072-548 8188 ofper e-mail budgetwinkel@alkmaar.nl.FormulierenbrigadeDe Formulierenbrigade helpt mensen diemoeten rondkomen van ongeveer hetminimum inkomen. Zij helpt bij het invullenvan formulieren en het aanvragen vanregelingen en voorzieningen. Denk aanzorg- of huurtoeslag, bijzondere bijstand,GrofvuilBij het verhuizen of het opruimen van de maximaal 1 m3 grofvuil gratis bij u worden Op de afgesproken dag zet u uw grofvuilschuur of zolderverdieping heeft u vaak opgehaald. Hiervoor kunt u een afspraak tussen 06.00 uur en 07.45 uur aan dematerialen die niet in de afvalbak kunnen. maken door te bellen naar 14072 of door weg. U kunt het grofvuil (max. 1 m3)Grofvuil kunt u laten ophalen door de het invullen van het online formulier op ook zelf naar de afvalbrengplaats op degemeente. Bij grofvuil moet u denken aan de website van de gemeente Alkmaar. Herculesstraat 71, brengen. U heeft eenbijvoorbeeld oude meubels, matrassen Wanneer u meer dan 1 m grofvuil heeft, 3 geldig legitimatiebewijs nodig om aan teen fietsen. Eén keer per twee weken kan moet u voor het extra grofvuil betalen. tonen dat u inwoner van Alkmaar bent.
 • 5. Energie besparen met Beter Peter Huurders van Van Alckmaer kunnen energie Tip 2: Ventileer uw huis dagelijks een kwartiertje besparen door deel te nemen aan Beter Het ventileren van uw huis is erg belangrijk. Peter. Online kan een persoonlijk actieplan Met dagelijkse bezigheden als douchen, voor energiebesparing opgesteld worden. de was drogen en koken ontstaat er veel Aanmelden en deelnemen kan via vocht in huis. Als het huis niet geventileerd www.beterpeter.nl. Heeft u geen internet? wordt, kan er ongezonde lucht ontstaan en In iedere nieuwsbrief vindt u een aantal eventueel schimmelvorming. Bovendien besparingstips! is het goedkoper om een droog huis te verwarmen dan een vochtig huis. In eenDe energierekening voor 2010 valt voor veel Tip 1: Ontlucht regelmatig uw verwarming. vochtige eengezinswoning wordt per jaarhuishoudens tegen. Vorig jaar was het in de Maakt uw verwarming veel geluid? namelijk 50 tot 150 m3 meer gaseerste en de laatste maanden langdurig koud Dan weet u dat er lucht in zit. Als er (€ 35 tot € 105) verbruikt om hetin Nederland. Voorlichtingsorganisatie Milieu lucht in uw verwarmingssysteem zit, huis te verwarmen.Centraal heeft berekend dat bewoners van werkt het minder efficiënt. Ontluchteen gemiddelde rijtjeswoning ruim 130 euro daarom regelmatig uw verwarming.meer aan gas kwijt waren. De gemiddelde U zult versteld staan van het verschil!flatbewoner is over 2010 bijna 70 euro extraaan verwarming kwijt. Bewust stoken houdtde stookkosten binnen de perken.TuinonderhoudVoor velen is de tuin of het balkon een plek om lekker bij te komen en te genieten van de buitenlucht. Een leuke tuin geeft woonplezier,maar heeft ook onderhoud nodig. Goed onderhoud verlengt de levensduur van een tuin. Ook dragen verzorgde tuinen, bomen enstruiken bij aan een leefbare buurt.Onderhoudsvrije tuinen bestaan niet! van heggen, vervangen van dodeEen tuin waar totaal geen onderhoud beplanting en repareren van kapotteaan gepleegd moet worden, bestaat niet. erf- en balkonafscheidingen. Wilt u meerVooral in het voorjaar en najaar is er informatie over tuinonderhoud? Neemwerk aan de winkel. U bent als huurder contact met ons op of kijk opverantwoordelijk voor het onderhoud aan www.vanalckmaer.nl. Van Alckmaer heeftuw tuin en/of balkon. Goed onderhoud voor u onderhoudstips voor een fijne tuin ofbetekent: het vrijhouden van onkruid, balkon op een rij gezet.vervangen van gebroken tegels, snoeienOnderhoudstips voor het voorjaar:• Verwijder al het afgestorven • Snoei hagen, zomer- en herfst- • Vergeet niet onkruid te wieden. Bedek materiaal van uw planten; bloeiende heesters en ook rozen; onkruidvrij gemaakte open grond• Haal winterbedekkingen weg; • Maai het gazon en strooi gazonmest. tussen de planten met een laagje• Spuit of schrob uw terras algenvrij; Eventueel ook snelwerkend kalk als er compost. Dat scheelt veel wiedwerk.• Geef uw planten een goede sprake is van sterke mosgroei; biologische voorjaarsbemesting;
 • 6. 25 jaar actiefvoor Buurthuis BloemwijkAnnette Schanssema werd op 9 februari straatspeeldag, snowboarden. Het doel is mogen ze niet meedoen met een activiteit.verrast in buurthuis Bloemwijk met een om de activiteiten gratis of voor een lage De volgende keer zijn ze gewoon weerreceptie. Voor Annette blijft niet veel prijs aan te bieden. Iedereen moet mee welkom, als ze zich maar gedragen.”geheim maar de jubileumreceptie was kunnen doen, vooral mensen die het niet zoeen volledige verrassing. Al 25 jaar zet breed hebben” zegt Annette. Na al die jaren heeft Annette nog steedsAnnette zich in voor het buurthuis. veel plezier in haar werk voor het buurthuis. Annette is ook betrokken bij het wijkteam. Door haar ziekte, zij heeft MS, moet ze In het wijkteam zitten o.a. de gemeente, helaas een stapje terug doen. “WerkgroepjesAnnette: “26 jaar geleden kwam ik in de de wijkagent en Van Alckmaer. “Die hebben gelukkig een deel van mijnBloemwijk wonen, ik kende niemand in de samenwerking is heel erg belangrijk. Door werkzaamheden overgenomen.”buurt. In een buurtkrantje zag ik een oproep te praten en elkaar op de hoogte te houden,voor een vrijwilliger bij de peuteropvang kunnen mogelijke problemen in een vroeg Annette wil nooit meer weg uit haarin het buurthuis. Naast mijn werk in het stadium opgelost worden” geeft Annette Bloemwijk: “Ik woon met veel plezier in deMCA ben ik toen een ochtend in de week aan. Annette neemt zelf geen blad voor Bloemwijk, het is net een Jordaantje. Eenals vrijwilliger gaan werken. Op deze manier de mond en spreekt jongeren aan op hun sociale en gezellige buurt waar buren nogleerde ik mensen in de buurt kennen” gedrag. “Ik ben de ’heks’ van Bloemwijk” voor elkaar klaar staan. Ik hoop echt dat die zegt ze gekscherend. “Als ik een paar keer saamhorigheid blijft.”Inmiddels zet Annette zich alweer 25 gewaarschuwd heb en ze luisteren niet danjaar in voor het buurthuis. “Ze haddeniemand nodig voor het secretariaat.Dat zou niet meer zijn dan een briefjeper week typen. Ze hebben me eringeluisd” lacht Annette. In die tijd ginghet niet goed met het buurthuis: “Toenben ik er ingestapt en met een groepjehebben wij het vanaf nul opgebouwd”.In 1993 werd Annette voorzitter vanbuurthuis Bloemwijk. Er is door de jarenheen veel bereikt. “Sinds het wijkteam enhet buurthuis zich actief op jongerenoverlastrichten, is dit probleem zo goed alsverdwenen.” Het activiteitenprogramma vanhet buurthuis is uitgebreid met een kidscluben een jongerenavond. We organiserenvan alles; bingo, fotografiecursus,Van AlckmaerKeetgracht 1, 1811 AM Alkmaar ColofonOpeningstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Van Alckmaer en wordt verzonden naarTelefoonnummers: tijdens kantooruren (072) 541 03 40, huurders en relaties.na kantooruren (020) 516 04 61. Redactie: Van AlckmaerRiool Reinigings Service: (0800) 099 13 13. Foto’s: Van Alckmaer, De Zaanderwijk GroepDe Glaslijn: (0800) 020 50 50. Productie: Drukkerij van der Eems