CRH Klinkier - Folder bruk klinkierowy

4,556 views

Published on

Więcej na www.luskar.pl

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CRH Klinkier - Folder bruk klinkierowy

 1. 1. CEGŁY I BRUKI KLINKIEROWE CRH KLINKIER Specjaliści od klinkieru Bruk klinkierowy 4Dlaczego bruk klinkierowy? 4Oferta 4Ile to kosztuje? 4Jak to wykonać? 4Przykłady aranżacji
 2. 2. Szanowni Państwo, Kupując przetwory spożywcze czy kosmetyki zwra- camy uwagę na to czy są zdrowe, zrobione z natural- nych składników - bliskie naturze. Planując wakacje wyszukujemy pięknych zakątków przyrodniczych, aby regenerować siły w bliskim kontakcie z naturą. To myślenie o zdrowiu przenosi się także na place bu- dowy, gdzie coraz częściej gości drewniana stolarka, naturalna ceramiczna dachówka, tradycyjna cegła w ścianach oraz cegła klinkierowa na elewacji i w ogrodzeniu. Teraz spójrzmy co dzieje się wokół powstających domów. Nazbyt często widzimy tu tandetne i wątpliwe estetycznie rozwiązania – szarą Ochra miOdOwa N betonową płytę chodnikową zastępuje szara beto- nowa kostka, czasami sztucznie podbarwiona. Wokół domów, a także wokół biur, urzędów, dworców, cen- ści sprawdzonej przez stulecia. Bruk klinkierowy, bo A jeśli w elewacji domu jest klinkier to dobry archi- trów handlowych płyną szare rzeki betonu. o nim mowa, jest jak prawdziwy twardziel w filmach tekt może tak to połączyć z klinkierowymi, wspo- akcji: sprawdzony, odporny, trwały, niemal nieznisz- mnianymi detalami, że powstanie przestrzenne Na zdjęciach zrobionych przez tych, którzy bywają czalny, czego dowodem są wykonane z niego kilku- dzieło sztuki. Kiedy nam się znudzi pierwotny układ w miastach Europy Zachodniej nie zobaczymy po- setletnie uliczki w naszych miastach. W konfrontacji aranżacyjny (np. położenie alejek w ogrodzie) może- dobnych rozwiązań, nie usłyszymy zachwytów nad z brukiem klinkierowym szare betonowe bloczki ja- my je rozebrać i ułożyć w innym miejscu, ponieważ wybetonowanymi centrami słynnych metropolii, wią się jak nieudacznicy, parweniusze, ubodzy krew- bruku klinkierowego nie przykleja się do podłoża, bo takich rozwiązań tam nie ma. Nawet w centrum ni. Wystarczy spojrzeć na zestawienie na sąsiedniej tylko luźno układa na podsypce żwirowej. Bruk klin- niedalekiej Pragi czeskiej w trosce o estetykę pla- stronie. kierowy dobrze znosi składowanie, więc jeśli prace ców, chodników i ulic nie dopuszcza się betonu. Czy adaptacyjne się przedłużą, może poleżeć i poczekać u nas nie ma takiej troski? Jest, ale wielu inwestorów Bruk klinkierowy jest produktem naturalnym - po- na kolejne ułożenie. To nie powinno dziwić, wszak i projektantów uważa betonowe bloczki za rozwiąza- wstaje z gliny i piasku. Wypalany w bardzo wysokich tak został wymyślony, tak wypalony, aby służył nam nie praktyczne, ba - nowoczesne (!). Czy prowizorka, temperaturach zyskuje cechy na całe swoje „życie”: i następnym pokoleniom. Klinkier wokół domu to rozwiązanie tymczasowe to nowoczesność? - Pro- niezwykłą trwałość mechaniczną oraz kolor, który prestiż, świadectwo eleganckiego wykończenia, gu- wizorka, tymczasowość? – ktoś zapyta. Owszem, bo dziś i za sto lat będzie taki sam. Dodatkowo klin- stownego postawienia kropki nad „i”. jak nazwać stosowanie produktu nietrwałego, któ- kier ma ciepłe tonacje kolorystyczne i dużo bardziej rego kolor blaknie, a konstrukcja szybko i łatwo się wyraziste kolory niż sztucznie podbarwiany beton. Wiedzą o tym zwolennicy markowych produktów ściera, kruszeje na mrozie i po kilku sezonach trzeba Są to kolory niemal identyczne jak kolory cegieł klin- (np. samochodów, ubrań, kosmetyków, trunków) będzie ją wymieniać na nową. Tym, których zdziwiły kierowych, co daje znakomite możliwości aranżacyj- oraz tacy, którzy lubią mieć wszystko dopracowane, tak postawione pytania proponujemy poznanie kilku ne. Do tego donice, rabaty otoczone cegłą - wszystko dopieszczone do końca w oparciu o produkty wyso- faktów o bruku betonowym i zestawienie ich z pro- współgra, stanowi ładną całość i pięknie komponuje kiej klasy. Klinkier jest produktem markowym, stwo- duktem tradycyjnym, naturalnym, o jakości i trwało- się z zielenią. rzonym i dla koneserów i dla zwykłych, choć niezwy- kłych inwestorów – wszystkich ceniących estetykę i trwałość. Cieszymy się, że jest ich coraz więcej. Porównanie bruku klinkierowego i betonowego Odbarwienia Przekrój Kolory bruk betonowy bruk betonowy ze bruk klinkierowy bruk klinkierowy sztucznie barwioną - naturalny, jednolity powierzchnią kolor w całym przekroju bruk klinkierowy bruk betonowy Brak odporności bruku betonowego nawet na słabe Kostka betonowa jest barwiona jedynie powierzchnio- Powyżej widoczny jest proces blaknięcia, jakiemu ulega kwasy [plaster cytryny] powoduje na jego powierzchni wo, więc po starciu górnej warstwy, uszkodzeniu (prze- kostka betonowa w porównaniu z brukiem klinkiero- trwałe odbarwienia, a przy odpowiednio długim działa- łamaniu czy obiciu) widoczna staje się jej szara, betono- wym. Zdjęcie wykonane zostało po 2 latach od momen- niu także wżery. Na zdjęciu nieusuwalne plamy na bru- wa struktura. Zupełnie inaczej jest w przypadku bruku tu wykonania ścieżki. W trakcie jej wykonywania oba ku betonowym po 12-godzinnym teście z cytryną. Bruk klinkierowego, którego kolor uzyskuje się dzięki wyko- rodzaje bruku miały zbliżony kolor. klinkierowy jest odporny na działanie tego typu czynni- rzystaniu glin, które naturalnie wypalają się na określone ków, bo w wyniku obróbki termicznej przyjmuje postać kolory. Dzięki temu bruk klinkierowy posiada jednolitą niereaktywną. barwę w całym swoim przekroju. 2 www.crh-klinkier.pl
 3. 3. Porównanie bruku klinkierowego i betonowego Opracowano na podstawie PN EN 1338 2005 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”; PN EN 1344 2004 „Ceramiczna cegła drogowa. Wymagania i metody badań” oraz kart technicznych producentów bruków. Bruk klinkierowy Bruk betonowy po kilku latach użytkowania po kilku latach użytkowania materiał ceramika – glina wypalana w temperaturze 1050oC. Beton – stwardniała mieszanka betonowa. Kolor Trwały i odporny na blaknięcie, taki sam w całym Nietrwały i nieodporny na blaknięcie. Naturalny przekroju. Bogactwo barw uzyskuje się dzięki wyko- jest tylko kolor szary, a inne kolory uzyskuje się rzystaniu różnych glin, które naturalnie wypalają się przez dodawanie sztucznych barwników lub po- na różne kolory, bez żadnych sztucznych dodatków wierzchniowe nakładanie na warstwę konstruk- czy barwników. wieczysta gwarancja koloru. cyjną barwionej warstwy ścieralnej. wytrzymałość Bruk klinkierowy o grubości 45 mm posiada pa- Bruk betonowy jest wykonywany z mieszanki be- na ściskanie rametry, którymi nie tylko dorównuje, ale wręcz tonowej, której wytrzymałość jest ograniczona do przewyższa kostkę betonową o grubości 80 mm. 50 MPa (przy grubości 80 mm). Jest to zwykły be- Ma 4 x większą wytrzymałość, ponieważ uformo- ton wlewany do form, twardniejący przez 28 dni. wana i sprasowana glina w czasie wypału tworzy spieki gwarantujące bardzo wysoką wytrzymałość materiału. Odporność Klasa A3 - Najwyższa. Średnia ilość startego w wy- Klasa I – średnia ilość startego w wyniku badania na ścieranie niku badania na podstawie PN EN 1344 materiału na podstawie PN EN 1338 materiału nie powinna nie powinna przekroczyć 450 mm3 (poddana ściera- przekroczyć 18000 mm3 lub 5000 mm2 (poddana niu kostka klinkierowa o wymiarach 200 x 100 mm ścieraniu kostka betonowa 200 x 100 mm może może zetrzeć się w czasie badania tylko o 0,025 mm). zetrzeć się w czasie badania aż o 0,9 mm), czyli do 40 x mniejsza ścieralność! niemal 40 razy więcej niż kostka bruku klinkiero- wego. Odporność Najwyższa odporność na poślizg (klasa U3) w każ- Zadowalająca, pod warunkiem, że na skutek na poślizg dych warunkach (powierzchnia sucha i wilgotna), użytkowania nie została odsłonięta warstwa kru- ponieważ w wyniku użytkowania jego powierzchnia szywa łatwo ulegająca polerowaniu. Z upływem nie ulega polerowaniu. czasu bruk betonowy ściera się, więc jego odpor- ność na poślizg jest coraz mniejsza. Zastosowanie Prosty i ponadczasowy kształt gwarantuje bardzo Mimo, że występuje w kilku różnych kształtach, duże możliwości aranżacyjne. Z takich samych kostek nie daje dużych możliwości aranżacyjnych, po- bruku, które układane są na powierzchniach płaskich nieważ posiada tylko jedną powierzchnię licową. można wykonywać obrzeża, stopnie schodów, murki Do wykonania obrzeży potrzebne są dodatkowe i inne elementy małej architektury. elementy - krawężniki lub palisady betonowe. ilość 5 możliwych do wykorzystania powierzchni w po- 1 (tylko jedna powierzchnia płaska). powierzchni jedynczej kostce bruku (2 powierzchnie płaskie + 2 główki + 1 wozówka). Odporność Odporny. Odporność na słabe kwasy (np. sok z cy- Brak odporności. W wyniku działania kwa- na słabe tryny czy ocet) jest cechą naturalną ceramiki, ponie- sów lub ich roztworów beton ulega korozji. Np. kwasy waż wykorzystywana do produkcji klinkieru glina w w wyniku działania na beton roztworu kwasu siar- czasie obróbki termicznej zmienia swą strukturę do kowego (np. kwaśny deszcz) cement przechodzi postaci niereaktywnej. W wyniku tego staje się od- w uwodniony siarczan wapnia (gips), który jest porna na działanie kwasów, detergentów i innych bardzo łatwo wypłukiwany przez wodę i znacznie substancji żrących. mniej wytrzymały. www.crh-klinkier.pl 3
 4. 4. KaLahari N SAHARA N SAHARA CIeNIOWANA N OCHRA MIODOWA N 4 www.crh-klinkier.pl
 5. 5. Ochra miOdOwa N BRU K Sahara ciENiOwaNa N AMBeR N KALAHARI N Ochra miOdOwa N KaLahari N Sahara N amBEr N bruk producent: OBErLaUSiTZ wymiar [mm]: 200 x 100 x 45 200 x 100 x 52 200 x 100 x 71 klasa wytrzymałości 65 65 65 65 65 do do do do do nasiąkliwość 6% 6% 6% 6% 6% zapotrzebo- wanie [szt/m2] 48 48 48 48 48 ilość sztuk na palecie: 200 x 100 x 45 630 630 630 630 630 200 x 100 x 52 540 540 540 540 540 200 x 100 x 71 420 420 420 420 420 - produkty oznaczone tym symbolem dostępne są wyłącznie na specjalne zamówienie. Okres oczekiwania uzgadniany jest indywidualnie. cLaSSic www.crh-klinkier.pl 5
 6. 6. ETNa N CLASSIC KöLN eTNA N 6 www.crh-klinkier.pl
 7. 7. TYTaN N BRU K TYTaN N cLaSSic wEGa N WeGA N TYTAN N ETNa N KÖLN bruk producent: OBErLaUSiTZ STradaLiT PaTOKa wymiar [mm]: 200 x 100 x 45 200 x 100 x 51 200 x 100 x 52 200 x 100 x 71 klasa wytrzymałości 65 65 65 65 65 do do do do do nasiąkliwość 6% 6% 6% 6% 6% zapotrzebo- wanie [szt/m2] 48 48 48 48 48 ilość sztuk na palecie: 200 x 100 x 45 - 630 630 630 630 200 x 100 x 51 720 - - - - 200 x 100 x 52 - 540 540 540 540 200 x 100 x 71 - 420 420 420 420 - produkty oznaczone tym symbolem dostępne są wyłącznie na specjalne zamówienie. Okres oczekiwania uzgadniany jest indywidualnie. TYTaN N www.crh-klinkier.pl 7
 8. 8. BaSTEi BASTeI BeRLIN UNNA 8 www.crh-klinkier.pl
 9. 9. EmdEN BRU K eMDeN EmdEN BErLiN BaSTEi UNNa bruk producent: OBErLaUSiTZ STradaLiT wymiar [mm]: 200 x 100 x 52 klasa wytrzymałości 65 65 65 65 do do do do nasiąkliwość 6% 6% 6% 6% zapotrzebo- wanie [szt/m2] 48 48 48 48 ilość sztuk na palecie: 200 x 100 x 52 540 540 540 540 UNNa - produkty oznaczone tym symbolem dostępne są wyłącznie na specjalne zamówienie. Okres oczekiwania uzgadniany jest indywidualnie. BErLiN www.crh-klinkier.pl 9
 10. 10. Produkty na specjalne zamówienie Patoka - klinkier dla koneserów Tajemnica niezwykłej jakości klinkieru z Pa- toki związana jest z piecem i technologią wypalania. Sercem Patoki jest tradycyjny, opalany węglem piec Hoffmana - jeden z naprawdę nielicznych tego typu obiektów na świecie. Wypalane w nim cegły i bruki są unikatowe zarówno pod względem właści- wości fizycznych jak i kolorystyki, przez co są bardzo cenione wśród inwestorów zwią- zanych z rynkiem budowlanym. Liczne jest też grono architektów zafascynowanych produktami z Patoki - w tworzonych przez siebie projektach potrafią oni umiejętnie wykorzystać całą gamę kolorystyczną tych wyrobów (przechodzącą od czerwieni do grafitu), a także drobne deformacje i ożuż- lenia, które nadają elewacjom i nawierzch- niom wyjątkowy charakter. W cegielni w Patoce odbywa się również produkcja specjalnych form przeznaczonych do renowacji zabytkowych obiektów i prac konserwatorskich. Powstające tu produkty odnaleźć możemy między innymi na Zamku Królewskim na Wawelu, Klasztorze na Jasnej Górze, Barbakanie w Warszawie czy Zamku w Malborku. PŁYTKA CLASSIC BRUK ANTIKA PŁYTKa cLaSSic BrUK mOZaiKa bruk BrUK aNTiKa producent: PaTOKa wymiar [mm]: 200 x 200 x 40 200 x 100 x 50 50 x 50 x 50 klasa wytrzymałości 50 80 80 do do do BRUK MOZAIKA nasiąkliwość 6% 6% 6% zapotrzebowanie 25 48 384 [szt/m2] ilość sztuk na palecie: 360 720 2096 i Czas realizacji produktów na specjalne zamówienie uzgadniany jest indywidualnie. 8 10 www.crh-klinkier.pl
 11. 11. cLaSSic cLaSSic cLaSSic cLaSSic www.crh-klinkier.pl 11
 12. 12. inspiracje KaLahari N, wEGa N Ochra miOdOwa N, TYTaN N 12 www.crh-klinkier.pl
 13. 13. KÖLN cLaSSic KaLahari N KÖLN mOZaiKa Ochra miOdOwa N www.crh-klinkier.pl 13
 14. 14. inspiracje amBEr N TYTaN N 14 www.crh-klinkier.pl
 15. 15. cLaSSic ETNa N BaSTEi KaLahari N www.crh-klinkier.pl 15
 16. 16. inspiracje KaLahari N Sahara ciENiOwaNa N 16 www.crh-klinkier.pl
 17. 17. Ochra miOdOwa N, TYTaN N Ochra miOdOwa N ETNa N TYTaN N www.crh-klinkier.pl 17
 18. 18. inspiracje Sahara N TYTaN N 18 www.crh-klinkier.pl
 19. 19. TYTaN N Ochra miOdOwa N ETNa N Ochra miOdOwa N KÖLN www.crh-klinkier.pl 19
 20. 20. dlaczego bruk klinkierowy? Tarasy, ścieżki, schody z bruku klinkierowego kie, co podnosi komfort ich użytkowania. Mogą być one wykończone brukiem klinkierowym kła- Tarasy, ścieżki i schody są elementami architektury harmonijnego przejścia i nie stawiać sztucznych dzionym na rolkę lub też kostką granitową. łączącymi dom z przylegającym do niego ogrodem. barier architektonicznych; Harmonijne skomponowanie tych przestrzeni wy- 4ich powierzchnie powinny mieć 1,5-2% spadku, Tarasy i schody wykonane jedną z najbardziej zna- maga kreatywności, a jednocześnie praktycznego aby ułatwić w ten sposób odprowadzanie wody nych i tradycyjnych metod – z płytek ceramicz- podejścia, które zintegruje wszystkie funkcje, jakie do ogrodu. W tarasach, ścieżkach i schodach nych przyklejonych do podłoża, to rozwiązanie, powinny spełniać dobrze zaprojektowane i wyko- zbudowanych na warstwach przepuszczalnych które z czasem może przysporzyć wielu trudności. nane elementy małej architektury. dopuszczalne jest wykonywanie spadku 0%, po- Częste pękanie, łuszczenie się czy odspajanie płytek Wybierając projekt i decydując się na określoną nieważ woda opadowa nie spływa wtedy po po- od podłoża to tylko część problemów spotykają- technologię budowy tarasu należy pamiętać, iż wierzchni, ale przesącza się przez szczeliny mie- cych właścicieli tarasów. Można tego uniknąć sto- powinien on spełniać kilka podstawowych wymo- dzy kostkami bruku spływając w głębsze partie sując prostszą i jak się okazuje tańszą technologię gów: podbudowy aż do warstw gruntu rodzimego; – z użyciem bruku klinkierowego. Nie wymaga ona 4materiały użyte do budowy tych konstrukcji mu- specjalistycznych materiałów (np. klejów elastycz- 4współgrać z architekturą i bryłą budynku; szą być odporne na wahania temperatur, mróz nych i mrozoodpornych), wykonywania dość dro- 4być oddzielone od bryły budynku niewielkim i ścieranie. Tylko takie cechy pozwolą uniknąć giej i czasochłonnej izolacji przeciwwilgociowej, jest progiem, który będzie przeciwdziałał napływa- szybkich zniszczeń i kosztownych remontów; szybsza w wykonaniu i na dodatek pozwala powtór- niu wody do budynku, a jednocześnie będzie 4wierzchnia warstwa powinna być zawsze równa nie wykorzystać bruk w tym samym bądź innym stanowił płynne i naturalne przedłużenie po- i antypoślizgowa; miejscu z zachowaniem jego pierwotnej jakości wierzchni użytkowej domu; 4w przypadku tarasu ze schodkami ważne jest, aby i estetyki (ponieważ nie jest przyklejony na stałe do 4być położone nieco powyżej poziomu gruntu, stopnie, które go tworzą były dość niskie i szero- podłoża, a jedynie ułożony na warstwie podsypki). jednak na tyle nieznacznie, aby nie zakłócać ile to kosztuje? 1 Taras z bruku klinkierowego 2 Taras z bruku betonowego 3 Taras z płytek ceramicznych Porównanie kosztów Robocizna 2 283,60 zł Robocizna 2 283,60 zł Robocizna 2 488,70 zł wykonania tarasu Materiały 3 954,01 zł Materiały 4 109,62 zł Materiały 4 774,92 zł w różnych technologiach: Razem 6 237,61 zł Razem 6 393,22 zł Razem 7 263,62 zł Kosztorys według KNR i cen SEKOCENBUD-u IV kwartał 2008 cena za 1 m2 194,93 zł cena za 1 m2 199,79 zł cena za 1 m2 226,99 zł (ceny netto). Kopie kosztorysu do wglądu. W kosztorysie przyjęto: Taras z bruku klinkierowego 4m x 8m Taras z barwionego na czerwono Taras na płycie żelbetowej - bruk klinkierowy KALAHARI N 200 x 100 = 32m2 z dwoma schodami (o długości bruku betonowego, 4m x 8m = 32m2 4m x 8m = 32m2 z dwoma x 45 mm w cenie 74,88 zł za 1m2, obrzeża 8m każdy), na podbudowie z kruszywa z obrzeżami schodów wykonanymi schodami (o długości 8m każdy), schodów założono jako wykonane z łamanego drogowego 2-32 mm z palisady betonowej. wykończony płytkami gresowymi. bruku ustawionego na sztorc na zaprawie ze stopniami mocowanymi na zaprawie 4Nie wymaga wylewki. 4wymaga wylewki. do murowania klinkieru. do murowania klinkieru. 4Nie wymaga izolacji przeciwwilgociowej. 4wymaga izolacji - bruk betonowy barwiony na czerwono 4Nie wymaga wylewki. 4wymaga wprowadzenia dodatkowych przeciwwilgociowej. 200 x 100 x 60 mm w cenie 36,72 zł / 4Nie wymaga izolacji przeciwwilgociowej. elementów (np. palisad lub 4Nie wymaga dodatkowych m2, obrzeża schodów założono jako 4Nie wymaga dodatkowych materiałów krawężników betonowych) na materiałów aranżacyjnych wykonane z palisady o średnicy 11 cm w aranżacyjnych (wykończeniowych). obrzeżach ścieżek, schodów itp. (wykończeniowych). kolorze czerwonym, w cenie 4,60 zł/szt na zaprawie cementowo-piaskowej. SEKOcENBUd - ogólnopolska baza cen materiałów budowlanych i kosztów robocizny. KNr - Katalog Nakładów Rzeczowych - gromadzi dane o - płytki gresowe 30 x 30 cm w cenie czasie wykonywania danej czynności lub pracy. Bazy te zawierają uśrednione ceny materiałów i robocizny w budownictwie (uśrednione, ze względu 53,64 zł za 1m2 netto układane na kleju na różnice cenowe występujące w poszczególnych regionach Polski), które wykorzystywane są przez kosztorysantów do wszelkiego rodzaju wycen elastycznym mrozoodpornym. robót i obiektów budowlanych. Dzięki nim możliwe jest obiektywne porównanie kosztów wykonania danej inwestycji w różnych technologiach. Jak to wykonać? Wykonanie tarasu na warstwach żwiru to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Umożliwia bowiem odprowadzenie wilgoci i eliminu- je uszkodzenia elementów nawierzchni - woda i skutki wywołane jej obecnością są największym wrogiem każdej konstrukcji. Jak to wykonać? Budując konstrukcję, jaką może być taras, ścieżka czy schody, na- leży najpierw zamocować krawężnik [np. z bruku lub cegły pełnej ustawionej na sztorc] przy użyciu zaprawy do murowania klin- kieru. Następnie wypełniamy wnętrze obramowania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu, zagęszczamy i układamy wierzchnią warstwę bruku. W przypadku schodów mocujemy kolejny stopień, układamy ko- lejną warstwę kruszywa, zagęszczamy i powtarzamy te czynności, aż do osiągnięcia żądanego poziomu. Szczegółowa instrukcja układania bruku na warstwach żwirowych znajduje się na stronach 22 - 25. Przekrój tarasu na warstwie przepuszczalnej wykonany z bruku klinkierowego. 20 www.crh-klinkier.pl
 21. 21. wymiana nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej. Materiał, którego użyjemy do budowy tarasu, schodów i ścieżek musi być odporny na czynniki atmosferycz- ne, mróz czy ścieranie. Jeśli jego parametry techniczne będą niewystarczające z biegiem czasu nawierzchnia zacznie pękać i konieczna stanie się wymiana nawierzchni na nową. Pozostaje nam wówczas wybór właściwe- go rozwiązania, które przywróci piękno wspomnianych elementów architektury ogrodowej. Poniżej propo- nujemy Państwu dwa rozwiązania wymiany zniszczonej nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej na nawierzchnię z bruku klinkierowego. wymiana nawierzchni tarasu, schodów i ście- żek z użyciem warstwy podsypki żwirowej. Najlepszym rozwiązaniem wymiany nawierzchni ta- rasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej jest wyłożenie 4 - 5 cm warstwy pod- sypki żwirowej bezpośrednio pod brukiem. Wariant ten możliwy jest do wykonania jedynie w sytuacji, kiedy dysponujemy wystarczająco dużą ilością miej- sca - różnica między poziomem tarasu i progu drzwi tarasowych budynku jest na tyle duża [8-10 cm], że pozwala na wykonanie kilkucentymetrowej warstwy podsypki oraz ułożenie kostki brukowej o grubości 4,5 cm. Rozwiązanie to gwarantuje pewny i bez- pieczny sposób odprowadzania wody z tarasu, bez konieczności inwestowania w elastyczny klej. Jak to wykonać? W najniższym miejscu tarasu [zwykle na jego końcu] wykonujemy wzdłuż całej jego krawędzi otwór [dre- naż] w płycie betonowej, pozwalający odprowadzić wodę poza taras lub pod taras jeśli pod płytą znaj- duje się podbudowa przepuszczalna dla wody [kru- Przekrój wymiany nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej z warstwą podsypki żwirowej z wykorzystaniem bruku klinkierowego. szywo, tłuczeń, itp.]. Na powierzchni płyty wykonu- jemy izolację przeciwwilgociową w postaci, np. folii w płynie. Izolujemy również pionowe płaszczyzny Na tak przygotowaną powierzchnię wysypujemy wykonać izolację poziomą, a następnie „zatopić” płyty tworzące drenaż, po czym wypełniamy go gru- 4 - 5 cm warstwę drobnego kruszywa [2-5 mm], kostki bruku w elastycznym kleju mrozoodpornym. bym kruszywem [16-32 mm], aby woda spływająca wyprowadzamy płaszczyznę i układamy bruk Przestrzeń pomiędzy kostkami bruku [około 5-8 z powierzchni tarasu mogła swobodnie się przez nie- klinkierowy. W miejscach gdzie nie jest możliwe mm] wypełniamy szczelnie zaprawą do spoinowa- go przesączać. ułożenie bruku na podsypce (np. schody) należy nia klinkieru. wymiana nawierzchni tarasu, schodów i ście- żek bez użycia warstwy podsypki żwirowej. W przypadku, gdy ze względu na ograniczoną ilość miejsca między istniejącym poziomem tarasu, a kra- wędzią otworu drzwiowego nie jest możliwe wyko- nanie warstwy podsypki, jedynym rozwiązaniem jest ułożenie bruku na warstwie kleju. Jak to wykonać? Na betonowej płycie o wyprofilowanym spadku wykonujemy izolację przeciwwilgociową, rozprowa- dzamy klej elastyczny mrozoodporny o rozpływowej konsystencji i „zatapiamy” w nim kostki brukowe, zachowując między nimi 5-8 mm odstępy, które po związaniu kleju wypełniamy szczelnie zaprawą do spoinowania klinkieru. Wariant ten wymaga dużej dokładności i czysto- ści wykonania prac, w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, w której woda przez nieszczelną spoinę dostanie się pod powierzchnię bruku, a po Przekrój wymiany nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istniejącej podbudowie zamarznięciu odspoi kostkę brukową. betonowej bez podsypki żwirowej z wykorzystaniem bruku klinkierowego. www.crh-klinkier.pl 21
 22. 22. Ogólny przebieg brukowania Podłoże - musi być stabilne, wolne od warstwy próchniczej, by mogło Krok 1 bezpiecznie przenieść obciążenia z nawierzchni za pośrednictwem Przygotowanie warstwy nośnej. warstwy warstwa nośna - ma za zadanie gruboziarnistej rozłożenie ciężaru przyjmowanego przez warstwę klinkieru i odprowadzenie materiały i narzędzia: równiarka, łopata, zagęszczarka. wsiąkającej deszczówki. Podsypka - w postaci drobnego żwiru Z podłoża usypanego z pozbawionej warstwy lub gruboziarnistego piasku płukanego próchniczej ziemi powstaje warstwa wyrównaw- - stanowi warstwę ochronną dla klinkieru cza, która po zagęszczeniu stanowić będzie pierw- (zapobiega uszkodzeniom bruku przez szą warstwę podbudowy. należytą stabilizację w podłożu) i służy jednocześnie do zaznaczania pochyłości. W przekroju pionowym warstwa klinkieru - odporna struktura powierzchni warstwa bruku na ścieranie nawierzchnia z klinkieru, klinkierowej tarasu lub wjazdu do garażu podsypka - o grubości 4-5 cm ułożona z bruku o dowolnych kolorach, wygląda następująco: (kruszywo o frakcji 2 - 5 mm) formatach i kształtach. warstwa nośna - o grubości min. 10 cm (mieszanka kruszywa o frakcji 2 - 32 mm) UwaGa: podłoże - zagęszczona warstwa Nie stosować cementu wyrównawcza w żadnej z warstw. 1 Krok 2 Przygotowanie warstwy nośnej materiały i narzędzia: kruszywo o grubości ziaren 2-32 mm, łopata, zagęszczarka, poziomica, łata, metrówka, sznurki. Zadaniem warstwy nośnej jest rozłożenie ciężaru nawierzchni klinkierowej w ten sposób, żeby został on przyjęty przez warstwy leżące niżej oraz przez podłoże. Poza tym warstwa ta musi przepuszczać wnikającą przez szczeliny między brukiem wodę i odprowadzać ją w głębsze partie gruntu. Warstwę nośną usypuje się zwykle z mieszanki kruszyw o frakcji 2-32 mm i ubija warstwowo z uwzględnie- niem spadku ok. 1,5-2%. Powstała w ten sposób Usypanie pierwszej części warstwy nośnej warstwa ma grubość min. 10 cm. 2 3 Odmierzenie pochylenia za pomocą Zaznaczenie spadku za pomocą sznurków poziomicy i łaty 22 www.crh-klinkier.pl
 23. 23. 4 6 Ubijanie poszczególnych warstw mieszanki mineralnej przy pomocy zagęszczarki 5 Rozmieszczenie dalszych części warstwy nośnej Ostateczne ubicie warstwy nośnej zgodnie z zaznaczonym sznurkiem nachyleniem z uwzględnieniem spadku 1,5 – 2,0% spadek ok. 1,5 - 2,0% Krok 3 warstwa klinkieru rolka Przygotowanie podsypka leżąca obramowania warstwa nośna podłoże bocznego z zaprawy materiały i narzędzia: zaprawa, bruk klinkierowy, łata, kielnia, szpachlówka, ubijarka wibrująca, poziomica. Zadaniem obramowania bocznego jest zapobieganie 1 2 przesuwania się bruku klinkierowego podczas jego układania i użytkowania. Kostki brukowe tworzące krawędź układamy na zaprawę cementową i umac- niając je od zewnątrz warstwą zaprawy. Aby podczas brukowania uniknąć konieczności częstego przyci- nania klinkieru, należy ustalić odległość między kra- wędzią, a, np. ścianą domu, układając rząd klinkieru z 3-5 mm odstępem pomiędzy kostkami. Wysokość na jaką wystaje ponad warstwę nośną wyliczamy dodając do grubości kruszywa (ok. 4-5 cm) wybraną grubość Układanie klinkieru w celu ustalenia odstępu Wysypywanie podsypki pod obramowanie bruku klinkieru. Zaprawę wokół krawężnika należy odpo- między krawędzią a ścianą domu od strony budynku wiednio wyprofilować nadając jej spadek. 3 4 5 Układanie obramowania od strony budynku Układanie obramowania bocznego Umieszczenie prowadnic ułatwiających wykonanie w postaci kostek granitowych w postaci kostek granitowych równej powierzchni (płaszczyzny) do ułożenia bruku www.crh-klinkier.pl 23
 24. 24. Ogólny przebieg brukowania materiały i narzędzia: kruszywo o grubości ziaren Krok 4 2-5 mm, prowadnica, sznurki, metrówka, łopata, gładzice, ubijarka wibrująca. Przygotowanie podsypki W obrębie zamkniętego obramowania bocznego krawędzi, ew. do ogrodu wynosi ok. 1,5-2%. Rów- umieszczamy podsypkę (kruszywo o grubości zia- nocześnie należy zwrócić uwagę na to, by warstwa ren 2-5 mm). Ilość potrzebnego materiału można podsypki umieszczona była na tyle głęboko, żeby obliczyć zakładając, że grubość tej warstwy po ubi- ułożony na niej klinkier wystawał nieznacznie nad ciu nie powinna przekroczyć 4-5 cm. Powierzchnia obramowanie. W ten sposób w trakcie opadów podsypki zostaje dokładnie wygładzona między woda może swobodnie spływać do ogrodu. Na ko- prowadnicami. Jako szablon służą rury, które ukła- niec podsypkę należy ubić. damy w taki sposób, że ich spadek od domu do 1 2 Naniesienie drobnego kruszywa Równomierne rozłożenie podsypki (grubość ziaren: 2 - 5 mm) 3 4 Wyrównanie podsypki między dwoma Usunięcie prowadnic po wyrównaniu podsypki prowadnicami 5 6 Wypełnienie podsypki po usunięciu prowadnic Ubicie podsypki 24 www.crh-klinkier.pl
 25. 25. materiały i narzędzia: bruk klinkierowy, kruszywo o grubości ziaren 2-5 mm, sznurki, łata, szlifierka z przecinarką lub piła diamentowa, miotła, wąż gumowy, ubijarka wibrująca z nakładką gumową. Krok 5 Układanie bruku klinkierowego Bruk klinkierowy powinno się układać mieszając go z kilku palet, aby otrzymać naturalną grę kolo- rów. Należy rozpocząć przy umocnionym obrzeżu (krawędź boczna, mury, schody) i wyłożyć najpierw 1 kilka rzędów lub małą powierzchnię według obra- nego wzoru. W ten sposób powstanie moduł, który za pomocą sznurów zostanie przeniesiony na całą powierzchnię, którą chcemy wybrukować. Dzięki podczas układania kostek. Mniejsze kawałki nale- sznurom łatwiej jest wyznaczyć przebieg spoin ży przyciąć za pomocą tarczy do cięcia kamienia w dalszej części brukowania. Należy przy tym lub piły diamentowej. Przed ubiciem gotowej po- zwrócić uwagę na zachowanie jednakowej szero- wierzchni zagęszczarką z gumową lub neopreno- kości szczelin, przynajmniej 3-5 mm. Żeby uniknąć wą płytą ochronną należy spoiny zaszlamować płu- przesuwania się klinkieru podczas pracy zaleca się kanym piaskiem lub kruszywem o tej samej frakcji, Wyprofilowana płaszczyzna do ułożenia bruku wypełnianie szczelin gruboziarnistym piaskiem już na której bruk był układany. 2 3 4 Układanie pierwszego rzędu klinkieru Układanie kolejnych rzędów klinkieru Ułożona posadzka klinkierowa z brakującymi połówkami kostek 5 6 7 Przycinanie pasujących kawałków za pomocą Wypełnianie szczelin odpowiednio Wmiatanie kruszywa w otwarte szczeliny przecinarki lub piły diamentowej przyciętymi kostkami 8 9 10 Zaszlamowanie szczelin piaskiem Ubicie wybrukowanej powierzchni za pomocą Gotowa i wymyta nawierzchnia za pomocą węża z wodą i szczotki zagęszczarki z gumową płytą, w kierunku od krawędzi do środka. www.crh-klinkier.pl 25
 26. 26. Przykładowe projekty Bruk klinkierowy można układać na płasko, na sztorc i z widoczną wozówką. aranżacji bruku w celu urozmaicenia kompozycji można połączyć kilka kolorów bruku lub też zaaranżować go z granitem, drewnem czy innymi materiałami. klinkierowego bruk ułożony na płasko wozówka główka granit 10 x 10 cm lub połówka bruku klinkierowego wybrane wzory układania bruku 26 www.crh-klinkier.pl
 27. 27. Ochra miOdOwa N, TYTaN N Ochra miOdOwa N Najczęściej zadawane pytania czy bruk klinkierowy na pewno nie straci Unikniemy w ten sposób czyszczenia z wykorzysta- tową cegłę do murowania elementów małej swego koloru pod wpływem słońca? niem środków chemicznych. architektury. Bruk klinkierowy nie utraci swego koloru z uwa- gi na swą naturalność. Jego kolor uzyskuje się czy bruk klinkierowy można układać wyłącznie czy na podjazd dla samochodów osobowych w całym przekroju - nie tylko na powierzchni - na płasko? można zastosować bruk 45 mm? w wyniku stosowania glin wypalających się na- Nie, nie tylko. Bruk klinkierowy posiada aż pięć Oczywiście że tak - bruk klinkierowy mimo nie- turalnie na rozmaite kolory. Bruk klinkierowy to powierzchni użytkowych. Dla porównania bruk wielkiej grubości posiada ogromną wytrzymałość glina i piasek wypalane w temp. 1050oC, więc betonowy posiada taką powierzchnię tylko jedną. (200 MPa, czyli 4 razy więcej niż bruk betonowy w całej jego strukturze kolor jest taki sam. Bruk klinkierowy można układać zarówno na pła- o grubości 80 mm). Należy jedynie pamiętać, że sko jak i na sztorc i w każdym z tych ułożeń będzie każda nawierzchnia by móc przenosić obciąże- czy to prawda że bruk klinkierowy można tak samo estetyczny i praktyczny. Dzięki tym wła- nia musi spoczywać na wytrzymałym i sztywnym wykorzystać dwustronnie? snościom każdą kostkę bruku klinkierowego moż- podłożu. Jeśli na podjeździe zostanie wykonana Tak, to prawda. W sytuacji mechanicznego na wykorzystać w wielu miejscach i w różnoraki stabilna i mocna podbudowa to będą się po nim uszkodzenia bruku lub zabrudzenia go olejem sposób - na powierzchniach płaskich, obrzeżach, mogły poruszać również cięższe pojazdy (cięża- silnikowym, wystarczy kostkę wyjąć i obrócić. krawężnikach, schodach, a także jako małoforma- rowe samochody dostawcze, śmieciarki itp). Koncern crh plc Koncern crh plc Koncern crh plc powstał w 1970 roku w Irlandii. Dziś jest światowym liderem w branży materiałów budowlanych. Podczas swojej niemal czterdziestoletniej historii rozszerzył zasięg terytorialny na 34 kraje - jest obecny między innymi w USA, Kanadzie, Chile, Europie Zachodniej, Polsce, Ukrainie, Rosji i Chinach. W 3.500 zakładów na całym świecie pracuje ponad 92.000 pracowników. crh plc jest obecny w Polsce od 1995 roku, a jednym z segmentów jego działania jest branża ceramiki budowlanej. crh KLiNKiEr grupuje 6 należących do koncernu cegielni - Patokę, Cerg, Gozdnicę, Krotoszyn, Witaszyce oraz niemiecką cegielnię Oberlausitz. Dzięki wieloletniej tradycji cegielni na polskim rynku, a także dostępowi do najnowszych światowych technologii, produkty firmy crh KLiNKiEr charakteryzują się najwyższą jakością i nowoczesnym stylem. www.crh.com www.crh-klinkier.pl 27
 28. 28. crh KLiNKiEr crh KLiNKiEr Sp. z o. o. ul. Pszczyńska 309, 44-100 Gliwice, tel. sekretariat: 032 23 94 100 Dział Logistyki: 032 23 94 115, Dział Marketingu: 032 23 94 140 Informacje o ofercie: 032 23 94 145, fax: 032 23 94 101 crh-klinkier@crh-klinkier.pl GOZdNicKiE ZaKŁadY cEramiKi BUdOwLaNEJ Sp. z o. o. ul. Świerczewskiego 35, 68-130 Gozdnica, tel. 068 360 19 22, 068 360 19 55 fax: 068 360 19 23, gozdnica@crh-klinkier.pl cErG Sp. z o. o. ul. Pszczyńska 309, 44-100 Gliwice tel.: 032 23 94 105, fax: 032 23 94 106, cerg@crh-klinkier.pl PaTOKa iNdUSTriES Ltd. Sp. z o. o. TYTaN N mOZaiKa Panoszów, ul. Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna tel. 034 353 80 68, 034 353 80 64, fax: 034 353 80 17, patoka@crh-klinkier.pl cEraBUd S.a. i ul. Przemysłowa 16, 63-700 Krotoszyn tel.: 062 722 38 75, fax: 062 725 37 14, krotoszyn@crh-klinkier.pl cEraBUd S.a. Zapraszamy również do zapoznania się ul. Kolejowa 10, 63-200 Witaszyce z naszymi publikacjami tel.: 062 740 11 55, fax: 062 740 10 88, witaszyce@crh-klinkier.pl dotyczącymi cegieł klinkierowych - „cegły i płytki klinkierowe” oraz architektury ceglanej - „Klinkierowe inspiracje”. W celu zlokalizowania najbliższego punktu sprzedaży produktów crh KLiNKiEr zapraszamy do serwisu www.crh-klinkier.pl lub prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży z danego województwa. Gdańsk regionalni Kierownicy Sprzedaży: Olsztyn Szczecin II I Piotr Gruszeczka p.gruszeczka@crh-klinkier.pl 0-694 439 176 Bydgoszcz Białystok II michał hycza m.hycza@crh-klinkier.pl 0-600 010 788 I IV Toruń VII V III dariusz Sajbura d.sajbura@crh-klinkier.pl 0-600 010 778 Poznań Zielona Warszawa IV rafał Beśka r.beska@crh-klinkier.pl 0-694 439 179 Góra wiTaSZYcE Łódź V Paweł Borychowski p.borychowski@crh-klinkier.pl 0-694 439 180 KrOTOSZYN VII OBEr- GOZdNica PaTOKa VI Radom Lublin VI dariusz Figlarski d.figlarski@crh-klinkier.pl 0-600 010 786 LaUSiTZ Wrocław Częstochowa VII maciej Skrzeczyński III Kielce m.skrzeczynski@crh-klinkier.pl 0-694 439 177 Opole VIII VIII Tomasz Bartosik t.bartosik@crh-klinkier.pl 0-606 839 501 cErG Katowice Kraków Rzeszów IX wojciech Gumulak w.gumulak@crh-klinkier.pl 0-600 010 777 IX Ekspert crh KLiNKiEr - fachowe doradztwo techniczne. mgr inż. Piotr Wojtasik: marzec 2009 design: ad-venture.pl tel. 032 23 94 142, p.wojtasik@crh-klinkier.pl www.crh-klinkier.pl

×