• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Հաշվետվություն
 

Հաշվետվություն

on

 • 1,425 views

Գեղարվեստի դպրոց-պարտեզ

Գեղարվեստի դպրոց-պարտեզ
1-ին դասարան
Դասվար' Լուսինե Բարսեղյան

Statistics

Views

Total Views
1,425
Views on SlideShare
1,425
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Հաշվետվություն Հաշվետվություն Presentation Transcript

  • «ՄխիթարՍեբաստացի» կրթահամալիր2010-2011ուս. տարվա1-ին կիսամյակիհաշվետվություն
   Գեղարվեստիդպրոց-պարտեզ
   1-ին դասարան
   դասվար` ԼուսինեԲարսեղյան
  • 1-ին դասարանի ուսումնական ծրագիր
   Ծրագիրն ընդգրկված է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրում, որը մայրենի լեզու, մաթեմատիկա, երգեցողություն, մարմնակրթություն, օտար լեզուներ /անգլերեն, ռուսերեն`միկրոդասերիձևով/, տեխնոլոգիա, ես և շրջակա աշխարհը, շախմատ, համակարգչային գրագիտություն առարկաների ինտեգրված ուսուցումն է:
   Այնհամապատասխանումէ պետական կրթակարգին և առարկայական պետական չափորոշիչներին,իսկնպատակն է սովորողի ուսումնառության, ստեղծագործական.հետազոտական ակտիվ գործունեության արդյունքում տարիքային առանձնահատկություններին համապատասխան ձեռք բերած գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների, ինչպես նաև արժեքային համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը:
   1-ին կիսամյակի ընթացքում ծրագիրը որոշմշակումներիև փոփոխությունների էենթարկվել` նկատի առնվելով սովորող երեխաների առանձնահատկությունները` նյութն ընկալելու աստիճանը:
   1-ին կիսամյակումիրագործվել են ներքոնշյալ ծրագրային առարկայական խնդիրները, որոնց մի մասը, իհարկե, դեռ շարունակական բնույթ ունի:
  • Մայրենի լեզու`
   Մտքերը հստակ, հասկանալի ձևակերպելու և բանավոր արտահայտելու կարողությունների ձևավորում
   Ազատ, անկաշկանդ մտածելու, երևակայելու, հաղորդակցվելու կարողությունների ձևավորում
   Գրական ստեղծագործություննունկնդրելու, բովանդակությունը /միտքը/ համառոտ վերարտադրելու, դեպքերի հաջորդականությունը պահպանելով` այն պատմելու կարողության ձևավորում և զարգացում
   Տեսածի կամ լսածի շուրջ խոսելու կարողության ձևավորում և զարգացում
   Պատմություն-հատված-նախադասություն-բառ-վանկ-հնչյուն շղթայում յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ տարրի հասկացության տարբերակում և ընկալում
   Համապատասխան աշխատանքային նախագծերով /սար, տուն, շուն, կատու, մուկ, լուսին,հասկ,ցորեն, ես, նոր օր, Ամանոր /Նոր տարի/` ձմեռ, ձյուն, փաթիլ, Ձմեռ պապ,տոնածառ/ ծանոթացում ս, ա, ր, հ,կ, տ, ու, շ, ն, մ, լ, ի, ե, ձ, յ, ռ, փ, թ, պ, ց, օ, ո, ծ տառերին
   Կարդալ և գրել 2-3 վանկ ունեցող բառեր, բառակապակցություններ
   Նախադասություններ կազմել և գրի առնել: Հորինել փոքրիկ պատմություններ, հանելուկներ և գրի առնել /բառ- պատկերների, անցած տառերի օգնությամբ/
   Շարունակել կիսատ թողած միտքը
   Նկարչական կարողությունների ձևավորում` իբրև պատկերային խոսքի ինքնատիպ եղանակ
   Մանր և մեծ մոտորիկայի զարգացում
  • Առարկայիընդհանուրխնդիրները`
   Լեզվատրամաբանական մտածողության ձևավորում
   Ստեղծագործական-երևակայական, սիմվոլիկմտածողությանզարգացում
   Կռահելու և վելուծելու
   կարողությունների ձևավորում
   և զարգացում
   Հիշողության, ուշադրության և դիտողականության զարգացում
   Ձեռք բերած գիտելիքներն ու կարողությունները գործնականում կիրառելու հմտությունների ձևավորում
  • Մաթեմատիկա`
   Համեմատելև խմբավորել առարկաներն ըստ գույնի, ձևի, չափի, նյութի
   Պատկերացում կազմել առարկաների տարածական առնչությունների մասին`վերև-ներքև, աջ-ձախ, մոտ-հեռու, ներս դուրս և այլն
   Տարբերել երկրաչափական պատկերները
   Պատկերացում կազմել թվի, թվանշանի և թվերի կազմության մասին
   Բանավոր ուղիղ և հետ հաշվել 20-ի սահմանում` 1- ական, 2-ական, 5-ական, 10-ական
   Գաղափարկազմելզույգ և կենտթվերիմասին
   Գաղափարկազմելնաև տասնյակի մասին
   Գումարել և հանել15-ի սահմանում `ոչ կարգային անցումով
   Գրել, կարդալ և համեմատել թվերը`գրանցելելովմեծ, փոքր, հավասար հարաբերությունները
   Թվերն օգտագործել հաշվում, համարակալումպահանջող կիրառական խնդիրներկազմելիս /լուծելիս/ և գործնական առաջադրանքներ կատարելիս
   Օգտվել պարզ աղյուսակներից/աղյուսակենքկազմելերեխաներիբերած` մրգերիամանորյաառևտրիցուցակներով/
  • Շախմատ և տրամաբանական խնդիրներ`
   Ձևավորել և զարգացնել տրամաբանական-վերլուծական մտածողությունը
   Ծանոթացումշախմատիպատմությանը, խաղատախտակին, խաղաքարերին, նրանցիցյուրաքանչյուրիհնարավորքայլերին
   Հետաքրքրաշարժ, տրամաբանական խնդիրներ լուծելուկարողությանձևավորում և զարգացում
  • Ես և շրջակաաշխարհ
   Պատմել իր, իր ընտանիքի, իրեն շրջապատող մարդկանց, իր հետ կապված դեպքերի և իրադարձությունների մասին
   Անվանել և տարբերել տարվա եղանակաները
   Ծանոթլինելհիգիենայիտարրականկանոններին
   Ճանաչել օրվա մասերը
   Տարբերելվայրի և ընտանիկենդանիներին
   Աշնանացան /ցորեն, հասկ, հինավանդույթներ/
   Բնագիտականփորձեր /հրթիռ
   փուչիկը, լողացողձվիկը, հրաբուխ,
   անձրև/
  • Մարմնակրթություն`
   Շարային վարժությունների/շարային հրամանների/ կատարում
   Շարժական, ազգային, էստաֆետայինխաղեր
   Համակարգչային գրագիտություն`
   • Ճիշտ միացնել և անջատել համակարգիչը
   • Բացել Paint և SMART Notebook ծրագրերը
   • Ձևավորել Paint ծրագրովաշխատելու, նկարելուկարողություն
   • Ճանաչել և գործածել
   «SMART Notebook»
   ծրագրի գործիքները
  • Տեխնոլոգիա`
   Ուրախձեռնոց-տիկնիկներիպատրաստում
   Աշխատանքմկրատով, սոսնձով, վրձնով, ջրաներկով
   Ապլիկացիա, աշխատանքգունավոր թղթերով, այլնյութերով /փրփրապլաստ, թափոններ, կոճակներ, թելեր, ուլունքներև այլն/
   Ծննդյան, տոնականբացիկներիպատրաստում
   Թխվածքաբլիթութոտնուկներիպատրաստում
   Ամանորյաիրերիպատրաստում /անսովորտոնածառ, խաղալիքներ, շղթաներ, փաթիլներ, օրացույց, ձմեռպապ, դիմակներ.../
   Ամանորյատարեգաթայիպատրաստում
   Ծեփագործում / կավով, պլաստիրինով, խմորով/
  • Ուսումնական գրականություն
   Ծուղրուղու
   Ոսկեփորիկ, Ա. Պետրոսյան
   Թվաբանություն, մաթեմատիկայի գիրք-տետրեր 1-ին դասարանցիների համար,առաջին և երկրորդ մասերը, Ա. Արնաուդյան, հր.«Շաղիկ» , Երևան 1995թ.
   Այբբենարան, գիրք-տետր, Ա. Արնաուդյան
   Այբբենարան, 1-ինդասարան, Վ.Ա.Սարգսյան
   Մաթեմատիկա, 1-ինդասարան, 1-ինմաս, Վ. Ա. Հովհաննիսյան
   Համացանց
   Անհատական աշխատանքային թերթիկներ
   Notebook ծրագրով ստեղծված էլ. նյութեր
  • Մեդիամիջոցների` ժամանակակից տեխնիկական միջոցներիգործածություն
   Էլ. կրիչ
   բջջային հեռախոս
   թվային ֆոտոխցիկ
   տեսախցիկ
   ձայնագրիչ
   ինտերնետին միացված համակարգիչ
   էլեկտրոնային գրատախտակ
   համացանց` կրթահամալիրի կայքը
  • Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը
   լեզվագործունեություն/նաևօտարլեզվով/
   մաթեմատիկա, տրամաբանություն
   մարմնակրթություն
   բնագիտական
   թատերական
   երաժշտական
   տեխնոլոգիական /նաև
   թվային տեխնոլոգիական/
   գեղագիտական /նկարչություն,
   ձեռարվեստ/
  • Մասնակցությունկրթահամալիրյանմիջոցառումներին
   Կրթահամալիրյանմարզատոն
   Տիկնիկների շքերթ
   Հոկտեմբերյանբացդռներիօրեր
   Աշնանացանիծես
   Թթուդրիկ
   Թթու էքսպո
   Ձմեռայինճամբար
   Ամանորյածես
  • Ուսումնական ճամփորդություններ
   Ջրաշխարհ
   Բուսաբանականայգի
   Օշական, Աշտարակիձոր` ջրաղաց
   Տիկնիկայինթատրոն
  • Հետազոտական աշխատանքներ
   Ուսումնականնյութեր, տեսանյութեր
   Դասարանական թատերական ներկայացումներ
   Էլեկտրոնային առաջադրանքների փաթեթներ
   Էլեկտրոնային այբբենարանի էջեր
   Կրթահամալիրիկայքիսպասարկում /ուս. նյութերիտեղադրում/
  • Սովորողի գիտելիքների ստուգման ձևեր եղելեն`
   Անհատական ուսումնական թղթապանակի կազմումը
   Ինքնաստուգման թերթիկների լրացումը
   Կրթահամալիրյան միջոցառումների մասնակցությունը
   Սովորողիանհատականաճիբնութագիրը
  • Մասնակցություն մասնագիտական սեմինարներին /ինքնազարգացում/
   Էլեկտրոնային գրատախտակը`ուսումնական գործիք
   Հատուկկարիքովերեխաներին վերաբերող սեմինար
   Չորեքշաբթիօրերիդասվարականսեմինարներ
   Ամիսը մեկ անգամ կազմակերպվել ենծնողական
   սեմինարներ:Անընդհատապահովվելէ
   սովորող - ուսուցիչ - ծնողհամագործակցային
   կապը, քննարկվել և ներկայացվելեննրանց
   hետաքրքրողծրագրայինև սովորողներիհետ
   կապվածբոլորհուզողհարցերը:
    
  • Լուսինե Բարսեղյան և չարաճճի ընկերներ
   mskh.am