Uddannelse for ledere i hele organisationen

2,332 views
2,244 views

Published on

Overblikket over, hvordan hele din organisation får en konsistent udviklingsplatform - og hvordan du kommer videre i din egen udvikling

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,332
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uddannelse for ledere i hele organisationen

 1. 1. DI’s kurser oguddannelser ° Ledelse ° Produktivitet ° Innovation ° Leadership around the world ° HR ° Personalejura og overenskomst
 2. 2. Bolette ChristensenDirektør— Cand.psych. og specialist i organisationsudviklings­ psykologi – E*MBA— Spidskompetencer i rådgiv­ ning af virksomhedsledere på strategisk niveau i ledelses­ og organisationsudvikling— 23 års erfaring med ledere på alle niveauer i virksomheder nationalt og internationaltJens Kristian JensenProduktivitetschef— Ingeniør— Spidskompetencer i rådgivning på chef­ og strategisk niveau. Erfaring og viden inden for produktivitetsudvikling, særligt lean— Bred erhvervserfaring med produktudvikling og ledelse på chef­ og underdirektørniveau
 3. 3. praktisk info | 1KompetenceudViKlingder betaler sig– langt ind i 2012I disse år hvor du sikkert mere end nogensinde har været tvunget til at vendehver en øre i din virksomhed, ved du, hvor vigtigt det er, at din og dine lederesefteruddannelse skal passe præcist til det behov, I har i virksomheden. I DI lavervi kompetence- og lederudvikling for og med vores medlemmer, og det gør, at vibedre end de fleste kender til de behov, din virksomhed har.Vækst for dig – og for din virksomhedSammen med dig håber og tror vi på, at 2011 bliver året, hvor de dystre udsigterbliver vendt til opadgående formkurver – men vi ved også, at vækst først og frem-mest kræver kompetent ledelse ude i de mange danske virksomheder, der harkæmpet de seneste år. Derfor er det hér, DI’s uddannelsesfokus ligger. Vi sam-mensætter gerne et samlet lean- eller lederudviklingsprogram, der hjælper jer tilat sikre hele virksomhedens vækst langt ind i 2012.Fleksibel uddannelse passer ind i dagligdagenVi ved, at det ofte kan være svært at få kompetenceudvikling til at passe ind ide mange ansvar og opgaver, ledere har, uden at det går ud over lederens – ja,ledelse. Derfor er DI’s længere uddannelser og kurser hver især bygget op omen række kortere, tematiserede moduler, der tilsammen udgør en uddannelse.På denne måde får deltageren undervejs mulighed for at arbejde med, teste ogvidereudvikle de værktøjer, han eller hun har mest behov for – og derfor bliver ud-dannelsen naturligt tilpasset til de behov og det niveau, hver enkelt deltager har.Så tag det næste skridt. Vurdér jeres behov for ledelse, og find frem til netop deuddannelsesprogrammer og kurser, der hurtigt og effektivt giver jer den nødven-dige kompetenceudvikling for øget vækst i jeres virksomhed.Vi har brug for kompetente ledere i Danmark. Det betaler sig.Bolette Christensen Jens Kristian Jørgensen Direktør Produktivitetschef
 4. 4. 2 | praktisk info begynd med overblikket her Uddannelser og kurser, der styrker dine strategiske le- Uddannelser og kurser, der styrker dine taktiske derevner – For dig, der beskæftiger dig løbende med stra- lederevner – For dig, der har en række ledelsesopga- tegiske ledelsesopgaver samtidig med, at du har ansvaret ver, ofte leverer til topledelsen, men også arbejder med for, at hele eller en større del af virksomhedens drift kører. lederne under dig. ≥ ≥ DI’s videregående lederuddannelse – side 7 DI’s Executive Program – side 8 DI’s ejerlederuddannelse – side 10 Bestyrelsens arbejde – side 11 Bæredygtig ledelse – side 12 Harlekinledelse – side 14 Den mangfoldige arbejdsplads – side 14 DI’s Lean Leadership – side 18 DI’s Lean Behaviour – side 19 DI’s Lean Facilitator – side 20 Strateginedbrydning og opfølgning – side 22 Lederens standardarbejde – side 23 Problemløsning – side 24 DI’s innovationsuddannelse – side 28 Lean i virksomhedens produktudvikling – side 29 DI’s Global Leadership Program – side 32 Lean Excellence USA – side 34 Lean Excellence Storbritannien – side 35 DI’s Innovation and Diversity Executive Program – side 36 De nye økonomier i innovationens overhalingsbane – side 37 Innovation ”over there” – side 37 DI’s videregående HR-uddannelse – side 47
 5. 5. praktisk info | 3> DI’s uddannelser tilbyder kompetenceudvikling veau – og det er en mundfuld for de fleste. DI’s kur-for ledere, personale- og HR-medarbejdere på alle ser og uddannelser hjælper jer med at sikre, at I kanniveauer, uanset hvilke behov de har. I virksomhe- det.der af i dag er der sjældent vandtætte skodder mel-lem strategitanker og udrulning af strategien. Derfor Nedenfor giver vi dig overblikket over DI’s uddan-vil både mellem- og topledere ofte skulle performe nelsestilbud, så du selv kan se, hvad der er relevantpå strategisk såvel som taktisk og operationelt ni- for din virksomheds videre kompetenceudvikling. Uddannelser og kurser, der styrker dine operationelle Uddannelser og kurser, der styrker din personale- lederevner – For dig, der indgår i et linjelederteam, men håndtering og dine personalejuridiske evner. også deltager i sparring med lederne over dig. – For dig, der til daglig arbejder med HR- og personale- juraopgaver ≥ ≥ DI’s lederuddannelse – side 6 DI’s ejerlederuddannelse – side 10 Bæredygtig ledelse – side 12 Harlekinledelse – side 14 Den mangfoldige arbejdsplads – side 14 DI’s Lean Facilitator – side 20 Kaizen Lederen – side 22 Grøn Lean – side 23 Lederens standardarbejde – side 23 Problemløsning – side 24 DI’s innovationsuddannelse – side 28 Lean i virksomhedens produktudvikling – side 29 DI’s Global Leadership Program – side 32 Lean Excellence USA – side 34 Lean Excellence Storbritannien – side 35 DI’s HR-uddannelse – fra side 39 DI’s videregående HR-uddannelse – side 47 Personalejura – særlige ansættelsesforhold – side 48 Industriens overenskomst – side 52 Personalejuridisk update – side 52 Lønforhandling i praksis – side 53 Personale- og lønadministrative rutiner – side 53 I dybden med sygedagpengeloven – side 54 I dybden med orlovsregler – side 54 Arbejdstidsregler – side 55 Stil skarpt på reglerne for funktionæransatte – side 55 Emballageoverenskomsten i grundtræk – side 56 Introduction to the Danish Labour Market – side 56
 6. 6. 4 | LedeLse – kurser bente toftkær Ledelsesudviklingskonsulent — Cand.lact. og Proceskonsulent — Spidskompetencer i lederudvik- ling og facilitering af udbytterige netværk — 13 års erfaring fra fødevare- branchen både som leder og specialist, tre års erfaring med lederudvikling og facilitering af netværk Henrik Wedell-neergaard Chefkonsulent — Proceskonsulent og Cash Management rådgiver — Spidskompetencer i ledelses- og kompetenceudvikling på tværs af virksomheden — Leder gennem otte år. Mere end 15 års erfaring med leder- udvikling
 7. 7. LedeLse – kurser | 5ledelse– Ledelsesudvikling, der betaler sigUanset om du er teamleder, afdelingschef eller hed med det samme. Samtidig kommer uddannelserneadministrerende direktør vokser kravene fra dine omkring hele ledelsesbegrebet, så vi både behandler le-medarbejderne, fra cheferne over dig, fra ejerne derens ret til at fastlægge rammer for arbejdets udførelseeller kunderne, og det gør dit job som leder mere og lederens pligt til at tage lederrollen på sig. Det giver handlekraftig ledelse.komplekst og krævende end nogensinde. Derforer det vigtigt, at du og dine lederkolleger er godt Få styr på virksomhedens ledelseskraftrustet til hverdagen – og derfor er det vigtigt, at De fleste er enige i, at der skal være kraft i den ledelse,god ledelse kommer på jeres agenda. virksomheden er udstyret med. Men de færreste kan de- finere, hvad der udgør en virksomheds stærke eller svageDI arbejder med ledelse i både akademisk og praktisk ledelseskraft. Derfor har DI, på baggrund af omfattendeperspektiv. Dette betyder, at vi kan tilbyde kurser og samarbejde med tusindvis af medlemsvirksomheder oguddannelser med konkrete værktøjer, som er funderet ledelseseksperter, gjort det lettere for danske virksomhe-i velunderbygget teori og gennemtestet praksis, og som der at udpege de forhold, det er muligt for dem at ændredeltagerne kan tage med hjem og bruge i deres virksom- for at øge deres ledelseskraft.· dis ledelsesmodel: grundlag for ledelseskraft Det giver et fuldendt billede at tale om ledelse ud fra DI’s ledelsesmodel. Derfor danner modellen udgangspunkt for de uddannelser, DI udbyder inden for ledelsesudvikling. Ledelsesfunktionens kompetence til at udøve ledelse i virksomheden Ledelses- kompetencer Medarbejdernes engage- Personuafhængige ledel- ment i virksomheden for Medarbejder- Intern struktur sesmetoder, organisati- at bidrage og deltage i at Ledelseskraft onsstukturer, systemer, engagement og processer nå virksomhedens mål og rammer for kommunika- udvikle dem. tion, aktiviteter mv. Ram- mevilkår for udøvelse af ledelse Forhold og betingelser, som virksomheden har for at udøve ledelse (arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, lokalaftaler, lovgivning o.lign.)
 8. 8. 6 | LedeLse – kurser di’s lederuddannelse God ledelse er tæt forbundet med din personlige fremtræden og gen- ModuL 1 (1 dag) nemslagskraft. Du skal fastholde de gode medarbejdere og et sundt og motiverende arbejdsklima. Og du skal tage stilling til både din ret Den personlige lederprofil Lederuddannelsesforløbet og pligt til at lede dine medarbejdere. DI’s lederuddannelse lærer dig, DIʼs ledelsesmodel hvad god ledelse er og træner dig i, hvordan du bliver en god leder. Personlig profil ≥ · Hvad bliver jeg undervist i? DI’s lederuddannelse er en praktisk orienteret lederuddannelse, hvor konkrete øvelser ModuL 2 (3 dage) på kurset og hjemme i din virksomhed vægtes højt. Du får øget indsigt i lederrollen, og Ledelsesfundament kundskaber og værktøjer, der sikrer dig en større gennemslagskraft som leder. Vi går Ledelsesret og ledelsespligt i dybden med betydningen af virksomhedens strategi for den enkeltes lederrolle, din Delegering ret og pligt til at lede dine medarbejdere, og hvordan lederen fordeler og styrer sin tid Motivation og kommunikation Lederrollen og jura optimalt imellem ledelse og faglighed. Du får kendskab til de væsentligste elementer i Mangfoldighedsledelse personalejuraen, samt mulighed for at træne kommunikation, motivation og coaching som ledelsesværktøjer. Samtidig arbejder vi med situationsbestemt ledelse, konflikt- ≥ håndtering, effektiv teamledelse og beslutningstagning. ModuL 3 (3 dage) · Hvad får jeg ud af at deltage? Ledelse i praksis DI’s lederuddannelse giver dig værktøjer til at håndtere de daglige, ledelsesmæssige Personlig gennemslagskraft udfordringer, og du får indsigt i de personalejuridiske og overenskomstmæssige for- Trivsel og samarbejde hold, som dine medarbejdere er ansat under. Du får et større ledelsesmæssigt over- Forandringsledelse Konflikthåndtering skud til at håndtere både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø samt til at fastholde Den vanskelige samtale og motivere dine medarbejdere. Det giver en fordel, både for dig personligt og for din virksomhed. ≥ · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? ModuL 4 (3 dage) Virksomheden får en professionel leder, der står klar til at iværksætte implemente- Teamledelse ringen af enkle ledelsesværktøjer, som vil kunne optimere samarbejdet mellem dig Effektive beslutninger og dine medarbejdere. Du og din virksomhed styrker dermed muligheden for at opnå Outdoordag – Teamledelse jeres mål, personalemæssigt såvel som økonomisk. Egen udvikling ≥ · Hvem er målgruppen? DI’s lederuddannelse er for dig, der er på vej ind i lederrollen eller har været leder i en ModuL 5 (1 dag) kortere årrække. Den er også for dig, der har fungeret som leder i en årrække, men som stadig mangler en grundlæggende indføring i de vigtigste ledelsesværktøjer og Ledelse af ressourcer Tidstyring -teorier. God ledelse i egen virksomhed Udvikling af lederrolle Varighed Uddannelsen varer 11 dage og gennemføres over 5 moduler dato og sted Uddannelsesstart 24. januar 2011, København Uddannelsesstart 4. april 2011, København Uddannelsesstart 29. august 2011, København Uddannelsesstart 12. oktober 2011, København pris Medlemmer: kr. 46.400. Andre: kr. 69.600 Prisen inkluderer overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 9. 9. LedeLse – kurser | 7di’s videregående lederuddannelseDanske virksomheder skal agere hurtigt og adræt – og det kræver le- ModuL 1 (3 dage)dere, som kan håndtere mange og hyppige forandringer overalt i virk-somheden. DI’s videregående lederuddannelse udfordrer dig fagligt og Fra strategi til handling Strategi og implementeringpersonligt til at lede forandringer fra strategi til handling i din virk- Forandringsledelse i øjenhøjdesomhed. Ledelsesret og -pligt samt rammevilkår Kommunikation og involvering· Hvad bliver jeg undervist i?I starten af uddannelsen får du gennemført en 360 graders ledervurdering, der ≥danner basis for arbejdet med dit personlige lederskab. Du modtager herefter inden ModuL 2individuel coaching på dine ledelsesmæssige udfordringer ud fra dine kommuni-kations- og konfliktledelsesprofiler, som du også får udarbejdet. Alt dette hjælper 360 graders ledervurderingdig i arbejdet med din handlekraft i forhold til at omsætte strategiske ambitioner til 360 graders lederrapport Individuel samtalekonkrete organisatoriske tiltag med din autoritet som leder og med dit samspil op-adtil, nedadtil og på tværs i virksomheden. Ligeledes arbejder vi med din evne til ≥at motivere dine medarbejdere og med din ledelse af selvledende medarbejdere.Undervejs i uddannelsen tager vi fat i dagsaktuelle problemstillinger, som f.eks. ModuL 2 (3 dage)CSR, sundhed og trivsel på arbejdspladsen og mangfoldighed i virksomheden. Balance i lederskabet Ledelse og autoritet· Hvad får jeg ud af at deltage? Kommunikation og egen profilDu får viden og redskaber til at omsætte virksomhedens og din afdelings strate- Coaching og feedbackgiske mål til konkrete forandringer. Uddannelsen giver dig indsigt i dine styrker Samarbejde på tværs og SUog udvikler dig dér, hvor du har behov for det – for eksempel med at forbedre din ≥kommunikation, coachende ledelsesadfærd og konflikthåndtering. Samtidig fårdu opdateret din viden om centrale politikområder både for din virksomhed og ModuL 3 (3 dage)for erhvervslivet som helhed, og du får mulighed for at reflektere over det medligesindede. Daglig ledelsespraksis Den mangfoldige virksomhed Konflikthåndtering og -ledelse· Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? Motivation og den selvledendeVirksomheden får styrket evnen til at implementere strategiske planer på den medarbejdermest effektive måde. Samtidig får den en leder, der er mere kompetent og moti- Aktuelle temaer i dansk erhvervslivveret til at hjælpe med at styre virksomheden igennem en tid med stor turbulensog mange nødvendige forandringsprocesser. ≥· Hvem er målgruppen?Chefer og ledere med ansvar for implementering af virksomhedens og afdelin-gens strategier. Uddannelsen er også for ledere, der har de basale ledelseskund-skaber, men som nu har behov for at blive udviklet yderligere for at komme viderei karrieren.VarighedUddannelsen varer 9 dage og gennemføres over 3 modulerdato og stedUddannelsesstart: 7. februar 2011, MiddelfartUddannelsesstart: 5. september 2011, MiddelfartprisMedlemmer: kr. 40.600. Andre: kr. 60.900Prisen inkluderer overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 10. 10. 8 | LedeLse – kurser di’s executive program Danske virksomheder skal stå stærkt i den globale konkurrence. Det forberedeLse stiller krav til lederens strategiske færdigheder, globale mindset og Virksomhedsstatus ikke mindst til lederens handlekraft. DI’s Executive Program er et am- Personlig udviklingsplan bitiøst udviklingsforløb, der skærper toplederens færdigheder på det strategiske felt, når afgørende beslutninger skal tages. · Hvad bliver jeg undervist i? ModuL 1 (2 dage) ”Den strategiske radar” er et nøgleord i DI’s Executive Program. Den strategiske danMark radar giver dig overblik over de faktorer i omverdenen og i din virksomhed, der Udsyn – den strategiske radar har betydning for strategiske beslutninger. Gennem hele programmet udvikler og Globale trends afprøver du den strategiske radar, der passer til din virksomheds forretningsmæs- sige udfordringer. Du kan se hele programmets indhold på næste side. ≥ ModuL 2 (3 dage) · Hvad får jeg ud af at deltage? studietur europa DI’s Executive Program gør dig i stand til at udvikle og tilpasse forretningsstrate- gier i forhold til en omverden, der forandrer sig hurtigt og overraskende. Du får Global forretningsforståelse en dyb indsigt i vilkårene på hovedmarkederne i Europa og Asien. Du udvikler dit EU som ”lokalt” marked Strategiske scenarier personlige lederskab med fokus på at træffe strategiske beslutninger. Gennem et udviklende forretningsprojekt og intensive studieture til Europa og Asien bliver du ≥ klædt på til at udøve dit lederskab optimalt i en global verden præget af turbulens og uforudsigelighed. Samtidig styrker du dit personlige lederskab gennem indivi- ModuL 3 (5 dage) duelle coachingsamtaler, og du bliver efterfølgende en del af et stærkt og fortroligt studietur asien netværk af topledere. Global forretningsforståelse Markeder i udvikling · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? Nye konkurrenter? I kraft af toplederens uddannelse bliver virksomheden i stand til at følge og ana- lysere begivenheder af relevans i omverdenen – at se markeder, virksomhed og ≥ ledelse i et globalt perspektiv. Det giver et nyt udgangspunkt for at omsætte ana- ModuL 4 (3 dage) lyser til konkrete ændringer i strategi og handling, så virksomheden konstant er på danMark forkant med udviklingen i de globale omgivelser. Ledelse og organisation Eksekvering af strategien · Hvem er målgruppen? CSR Topledere, chefer med strategisk ansvar og nøglemedarbejdere, der er eller snart Personligt lederskab skal være involveret i afgørende strategiske beslutninger i alle typer virksomheder. ≥ ModuL 5 (21/4 dag) danMark Virksomhed og omverdenen Mediehåndtering Projektbedømmelse Afslutning opføLgning Virksomhedsplaner Personlig udviklingsplan
 11. 11. LedeLse – kurser | 9di’s executive program løber over 5 moduler.det første modul skaber overblik over økonomiske, klimamæssige og geopoli-tiske udfordringer, og du definerer dit gennemgående projekt og projektgruppepå uddannelsen.det andet modul sætter fokus på Danmark som en del af EU og på hele Europasom det primære marked for danske virksomheder. Du møder centrale beslut-ningstagere i EU, og du får redskaber til at formulere strategiske scenarier.på modul tre går turen til Asien, som er et af de største vækstområder i ver-den. Det er her de fremtidige markedsmuligheder er, men det er også herfra, dekommende konkurrenter kommer. Hvordan skærper du og din virksomhed jeresstrategier, så de afspejler denne fremtid?på fjerde modul ser vi indad. Er din organisation fit? Passer jeres ledelsesformog -struktur til jeres strategier og udfordringer? Og hvordan eksekverer du stra-tegien? Endvidere ser vi på, hvordan du udviser personligt lederskab, der førervirksomheden frem.på det afsluttende modul handler det om kommunikation. Evnen til at hånd-tere den interne og den eksterne kommunikation kan nemlig være helt afgørendefor virksomhedens konkurrenceevne. Vi afslutter dit gennemgående projekt medkonkret feedback.DI’s Executive Program tilrettelægges i samarbejde med bl.a. DI’s kontorer i Asienog Bruxelles samt DI’s eksperter inden for de berørte områder. andre relevante kurser ogVarighed uddannelser:Uddannelsen varer ca. 6 måneder og foregår over 5 moduler. I alt ca. 22 uddannelsesdage inkl.projektarbejde, forberedelse og personlig coaching. I programmet indgår 2 studieture til henholdsvis DIʼs Lean Leadership side 18Asien og Europa. Strateginedbrydning og opfølgning side 22dato og stedFørste samtale finder sted på deltagerens virksomhed i perioden fra juli til august 2011, DIʼs Innovation andog første modul starter 7. september 2011 i Nyborg. Diversity Executive Program side 36prisMedlemmer: kr. 107.000. Andre: kr. 160.500Prisen inkluderer overnatning og forplejning på alle forløb, samt lokaltransport på studieturen,men er eksklusiv fly ud og hjem på studieturene. Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 12. 12. 10 | LedeLse – kurser di ’s ejerlederuddannelse Det er udfordrende at stå i spidsen for en mindre virksomhed. De fleste før kursus ejerledere eller ansatte direktører i mindre virksomheder har mange Personprofil kasketter på og bruger en stor del af dagen på drift og brandslukning. Virksomhedsprofil Derfor har DI udviklet en speciel lederuddannelse til dig, der er ejerle- der eller direktør i en mindre virksomhed. · Hvad bliver jeg undervist i? ModuL 1 (2 dage) På DI’s ejerlederuddannelse får du som leder og ejer mulighed for at bearbejde de centrale problemstillinger, du skal håndtere i dagligdagen. Vi starter med at Virksomhedens strategi stille skarpt på forretningen: Hvad er din vision for virksomheden, og hvordan ser – Vision og mission Hvad, hvordan og hvornår? din strategi ud? Er der brug for justeringer? Hvordan kan du bruge din bestyrelse Hvordan bruges din bestyrelse? i denne proces? Senere fokuserer vi på styringsværktøjer: Har du det rette be- slutningsgrundlag, og hvor er der brug for, at det bliver forbedret? Hvordan kan ≥ du skabe merværdi gennem optimering af din virksomhed? Til sidst fokuserer vi på din organisation: Hvordan får du som leder dine medarbejdere til at arbejde i ModuL 2 (2 dage) den rigtige retning? Har I de nødvendige kompetencer til at eksekvere strategien? Økonomi Virksomhedens grundlag DI’s ejerlederuddannelse er udviklet i samarbejde med DI’s MMV-sekretariat og Styringsværktøjer trækker på erfarne lederes og specialisters kendskab til ejerlederens udfordringer. Optimering af din virksomhed ≥ · Hvad får jeg ud af at deltage? Du bliver i stand til at udvikle din virksomhed på en endnu mere professionel ModuL 3 (2 dage) måde, så du kan imødegå de stadigt stigende krav, der stilles til virksomheds- ledelse i dag. Du lærer at bruge din bestyrelse rigtigt, og du får feedback på dine Virkeliggør strategien gennem arbejdsmetoder og ledelsesstil. Ved uddannelsens afslutning har du udarbejdet eksekvering Hvordan får vi alle til at arbejde i en udviklingsplan for virksomheden. samme retning? Har vi de rette konpetencer til at · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? eksekvere strategien? DI’s ejerlederuddannelse giver mulighed for, at du kan udarbejde og teste planer for din virksomheds fortsatte udvikling under kyndig vejledning af folk, der har prøvet det før dig. Det gavner både omsætningen og bundlinjen, og det giver jer en mulighed for at styrke sammenhængen mellem ejerskab, bestyrelse, forret- ning, strategi og organisation. · Hvem er målgruppen? Ejere eller ledere af mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker at udvikle virksomheden på det strategiske område. Er du næste generation i virksomhe- den, er du også velkommen på uddannelsen. Varighed Uddannelsen varer 6 dage og gennemføres over 3 moduler dato og sted Uddannelsesstart 2. maj 2011, Nyborg pris Medlemmer: kr. 34.500 Andre: kr. 51.750 Prisen inkluderer overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 13. 13. LedeLse – kurser | 11bestyrelsens arbejdeBestyrelsens fornemmeste opgave er at varetage ejerens og virksomhe-dens interesser på bedst mulig vis. For at kunne gøre det, må du sombestyrelsesmedlem have det fulde overblik over de grundlæggende ju-ridiske, økonomiske og samarbejdsmæssige aspekter i bestyrelsesar-bejdet. Med kurset Bestyrelsens arbejde får du den nødvendige indsigti at føre virksomheden i den rigtige retning.· Hvad bliver jeg undervist i?Kurset giver dig den nødvendige indføring i, hvordan du som bestyrelsesmedlembidrager mest muligt til bestyrelsesarbejdet. Du får f.eks. en basal regnskabsfor-ståelse og indsigt i, hvordan bestyrelsen arbejder sammen med direktionen. Dubliver uddannet i dine rettigheder, pligter og ansvar som bestyrelsesmedlem, ogdu får – uanset om du er medarbejdervalgt eller udpeget bestyrelsesmedlem –sparring på din egen rolle som bestyrelsesmedlem. Du lærer om din kontakt tilvigtige spillere uden for virksomheden, som for eksempel virksomhedens revisorog forholdet til pressen, og du bliver introduceret til centrale aspekter i bestyrel-sesarbejdet som Risk Management og virksomhedens sociale ansvarlighed.I løbet af kurset møder du ledere fra DI’s medlemsvirksomheder og får derigen-nem praktiske og konkrete eksempler på samspillet mellem bestyrelse og direk-tion.· Hvad får jeg ud af at deltage?Du lærer at tackle mange af de situationer, som du typisk vil opleve i dit bestyrel-sesarbejde. På kurset får du større sikkerhed og gennemslagskraft, og vi læggervægt på din rolle, dine pligter og dit ansvar. Du får indblik i den brede vifte af opga-ver, en bestyrelse arbejder med, så du til enhver tid kan varetage virksomhedensinteresser.· Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager?Virksomheden får et mere værdifuldt bestyrelsesmedlem, der med styrkedekompetencer og kendskab til kernen i bestyrelsens arbejde bidrager effektivt til atsikre virksomhedens konkurrenceevne.· Hvem er målgruppen?Nye bestyrelsesmedlemmer samt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.VarighedKurset varer 4 dage og gennemføres over 2 modulerdato og stedKursusstart 17. maj 2011, NyborgKursusstart 4. oktober 2011, NyborgprisMedlemmer: kr. 19.900. Andre: kr. 29.850Prisen inkluderer overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 14. 14. 12 | LedeLse – kurser NYHE » bæredygtig ledelse YH E D D » NY – brancherettet virksomhedsudvikling N HE D» Hvordan udvikler vi bæredygtige virksomheder gennem bæredygtig ModuL 1 (24 tiMer) ledelse? Det er det grundlæggende spørgsmål, vi arbejder med i dette forløb. Hvordan kan danske ledere geare virksomheder til at bidrage Bæredygtige strategier Det forretningsmæssige fokus med løsninger på tidens store udfordringer, som f.eks. klima, energi og fattigdom samtidig med, at de sikrer virksomheden en stærk position ≥ på markedet? ModuL 2 (24 tiMer) · Hvad bliver jeg undervist i? Forløbet består af tre intensive seminarer over 24 timer, hvor du får mulighed for Bæredygtige partnerskaber Leverandører, kunder og CSR sammen med en kollega at gennemarbejde centrale problemstillinger i relation til Bæredygtige processer bæredygtighed. Livscyklus, CO2 og mærkninger bæredygtige strategier: Hvor er virksomheden i dag, og hvor ønsker den at ≥ bevæge sig hen strategisk. Hvad skal der sættes i værk, for at virksomheden kan indfri nye strategiske mål, hvad angår bæredygtighed? ModuL 3 (24 tiMer) Bæredygtigt lederskab bæredygtige partnerskaber: Styring af leverandørkæden i forbindelse med Værdier, indsatser og CSR er en central udfordring for de fleste virksomheder, men der er også andre kommunikation Bæredygtigt engagement væsentlige samarbejdsparter omkring virksomheden. Leder- og medarbejderudvikling bæredygtige processer: Enhver virksomhed indgår i en livscyklus, uanset om ≥ der er tale om produktion eller service. Hvad er virksomhedens bidrag til f.eks. CO2 udledning, og hvilke rapporteringskrav gør sig gældende? bæredygtigt lederskab: Hvilke værdier står virksomheden for, og hvordan øn- sker den derfor at kommunikere sine forskellige bæredygtighedsinitiativer internt såvel som til omverdenen? bæredygtigt engagement: Ledere og medarbejdere skal klædes på til at kunne implementere de forskellige initiativer, hvad angår bæredygtighed, ikke mindst så der bliver et stærkt samspil mellem værdier og engagement. · Hvad får jeg ud af at deltage? Du bliver i stand til: — at vurdere og udvikle virksomhedens strategi og praksis i et bæredygtigt perspektiv — at rådgive ledelsen med henblik på at skabe sammenhængende, bæredygtig strategi og praksis — at implementere bæredygtige strategier og planer med stort medarbejderen- gagement
 15. 15. LedeLse – kurser | 13· Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager?Virksomheden får bearbejdet strategier, arbejdsprocesser, den interne og eks-terne kommunikation samt ledelse set i lyset af bæredygtighed og får startet ud-viklingen af strategier og planer for den fremtidige, bæredygtige ledelse.· Hvem er målgruppen?Ledere med ansvar for forretnings- og strategiudvikling, CSR- og miljøindsatsereller leder- og medarbejderudvikling. Det vil være en stor fordel, at virksomhedendeltager med to ledere på samme hold. Nogle forløb er brancherettet, se neden-for.bæredygtig ledelse – bæredygtigt byggeriI samarbejde med DI Byggematerialer sætter vi fokus på det bæredygtige byg-geri og de opgaver og udfordringer, som de forskellige leverandører har i den for-bindelse. Herunder tager vi fat i, hvordan den enkelte virksomheds produkter ogydelser indgår i hele byggeriets livscyklus, og hvordan f.eks. energiforbrug bådeer et problem i forbindelse med produktionen, men også i forbindelse med deefterfølgende mange års brug.VarighedKurset varer 6 halve dage og gennemføres over 3 modulerdato og stedKursusstart 11. april 2011, Nyborg – DI ByggematerialerKursusstart 3. oktober 2011, NyborgprisMedlemmer: kr. 18.000. Andre: kr. 27.000Pris for to deltagere: kr. 32.000Prisen inkluderer overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 16. 16. 14 | LedeLse – kurser NYHE » Harlekinledelse den mangfoldige YH E D D » NY – ledelse under radikale forandringer arbejdsplads N HE D» Harlekinledelse er et nyt begreb, der handler Det er afgørende for din virksomhed, at I er i om ledelse nu og i fremtiden, og om hvordan du stand til at udnytte hele paletten af kompetencer som leder og medarbejder gebærder dig i en virk- og ressourcer, som jeres medarbejdere besidder. somhed, når I rammes af radikale forandringer. Dette kursus giver dig to dage, der stiller skarpt Kurset giver dig inspiration til at reflektere over på jeres måde at arbejde med mangfoldighed på. virksomhedsledelse og medarbejderledelse i bred forstand. · Hvad bliver jeg undervist i? Kurset tager udgangspunkt i dine egne erfaringer og din · Hvad bliver jeg undervist i? virksomheds konkrete udfordringer og muligheder, hvad Igennem Harlekinledelse lærer du om: angår mangfoldighed. Forskellige værktøjer bliver intro- — Den radikale forandringsanatomi duceret: Kommunikation på tværs af kulturer, værdier og ikke mindst sproglige forskelle, udvikling af dynamiske og — At arbejde med og reflektere over lean, robust og/ mangfoldige team, forebyggelse af konflikter og daglig eller adræt virksomhed lederstil. Du får en god lejlighed til at bearbejde dine ud- — Hvordan opnår du en mangfoldig virksomhed? fordringer og skitsere en konkret handlingsplan, der skal — Hvordan du kan arbejde med følgeskab som ledel- styrke både daglig drift og udvikling. sesbegreb — Hvordan din virksomhed bliver parat til at håndtere · Hvad får jeg ud af at deltage? radikale forandringer I løbet af de to dage får du bearbejdet din egen ledelses- hverdag i relation til de udfordringer, som du møder, når · Hvad får jeg ud af at deltage? det gælder om at få bragt mangfoldigheden i spil på den Du får en række redskaber til overvejelse og refleksion positive måde. over dine ledelsesmæssige udfordringer. Redskaberne trækker ikke på enkeltstående ledelsesmetoder eller · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? strategier, men søger at sammensætte flere tilgange til Virksomheden får styrket de ledelsesmæssige kompe- strategi og til ledelse. tencer og konkret inspiration til, hvordan man kan hånd- tere mangfoldigheden i hverdagen og desuden feedback · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? på konkrete og aktuelle indsatser. Harlekinledelse giver en ressource, der er kvalificeret til, både gennem den praktiske og overordnede strategiske · Hvem er målgruppen? ledelse, at bidrage til at gøre virksomheden parat til radi- Ledere og chefer, som i hverdagen skal lede i mangfoldige kale forandringer. arbejdsmiljøer, og hvor man ønsker at øge den gavn, som man kan få af virksomhedens mangfoldighed. · Hvem er målgruppen? Leder eller med-ledende medarbejdere i virksomheder, som vil positivt gennem radikale forandringer. Varighed: Varighed Kurset varer 3 dage og gennemføres over 3 moduler Kurset varer 2 dage dato og sted: dato og sted Kursusstart: 10. marts 2011, København Kursusstart 8. marts 2011, Nyborg Kursusstart 21. september 2011, Nyborg pris: Medlemmer kr. 9.500 Andre: Sælges ikke pris Prisen inkluderer overnatning og forplejning Medlemmer: kr. 7.600. Andre: kr. 11.400 Prisen inkluderer overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 17. 17. Kan du Klare dig selV?– Bliv stærkere gennem DI’s ledelsesnetværk ”Efter sidste møde kom en af mine netværksdeltagere hen til mig og sagde: Pyha, jeg kunne virkelig mærke, jeg havde behov for luft – ellers havde jeg vist ikke klaret denne hurdle.” bente toftkær, ledelsesudviklingskonsulent og netværksfacilitator, di Find dit netVÆrK di.dk/dinetvaerk
 18. 18. 16 | produktivitet – kurser Frits nygaard christina V. møller anders Harbo Jan Johansen Chefkonsulent Chefkonsulent Chefkonsulent Produktivitetskonsulent — Civilingeniør, — Civilingeniør, virksomheds- — Læreruddannet — Maskiningeniør HD i Organisation system (master of science in — Spidskompetencer i organi- — Spidskompetencer i lean — Ekspert i lean ledelse, med Industrial management) sations- og ledelsesudvikling værktøjer, særligt TPM, OEE spidskompetencer i ledelse — Spidskompetencer i ledelse samt organisatoriske og og kvalitetssikring af produktion af lean i service og produk- individuelle læreprocesser — Arbejdet ni år med lean i — 24 års ledererfaring som tion samt teamudvikling og — Leder gennem 16 år i privat medico produktion.15 års chef og funktionsdirektør logistik og offentlig regi. Ledelses- erfaring med projektledelse — Tre års ledererfaring og konsulent igennem mere 10 års projektledererfaring end 20 år
 19. 19. produktivitet – kurser | 17produKtiVitet– DI sætter turbo på leanLean er en hastigt voksende ledelsesfilosofi, som lean-uddannelser til alle ledelsesniveauerflere og flere ledere og virksomheder ser styrken DI’s lean-uddannelser og -kurser indlærer lean-imple-i. I DI bruger vi kræfter på lean, fordi det er livs- mentering på alle niveauer i virksomheden. På det stra-nødvendigt for Danmarks fortsatte vækst, at dan- tegiske niveau retter vi øjnene mod, hvad det er, tople- delsen skal holde styr på, og hvilke spørgsmål den skalske virksomheder har gode redskaber, der støtter stille sin ledergruppe for at sikre, at lean-udrulningen ogvirksomhederne i jagten på høj produktivitet. Og -opfølgningen sker efter de opsatte målsætninger. På detvi mener, at netop lean kan mønstre de bedste taktiske niveau har vi fokus på, hvordan man realiserereffektiviserings- og produktivitetsredskaber og den enkelte afdelings mål, så virksomhedens samledeværktøjer i øjeblikket. strategiske mål nås. Og på det operationelle niveau foku- serer vi på den ledelsesadfærd og de daglige redskaber,DI’s uddannelser og kurser i lean bygger på et langt som sikrer en løbende forbedring af produktiviteten.samarbejde med internationale kapaciteter på områdetog tæt dialog med medlemsvirksomheder, der konstant gør karriere med di’s lean-uddannelserarbejder med at forbedre sig. Og det er denne viden, ud- i bagagendannelserne og kurserne stiller til rådighed for DI’s med- DI er selvfølgelig garant for, at der er sammenhæng oglemmer. progression mellem de forskellige niveauer i uddannel- serne. En leder kan således uden problemer starte sinOven i dette arbejder DI’s lean-eksperter for fortsat at lean-uddannelse på det operationelle niveau og under-producere frisk viden og nye kompetencer gennem DI’s vejs, som han gør karriere i virksomheden, indhente ny vi-banebrydende projekt Lean-rejsen, der også i de kom- den fra uddannelserne og kurserne på de øvrige niveauer.mende år kontinuerligt vil tilvejebringe ny forskning påområdet. DI’s Lean-rejse kan du se illustreret nedenfor. > Du finder DI’s Lean Excellence programmer i udlandet på side 34 – 35 Lean- filosofi Kultur Organisation StabiliseringKonvertering Strategi- nedbrydning Moderne ledelse se mere på leanrejsen.dk
 20. 20. 18 | produktivitet – kurser di’s lean leadership – fra strategi til handling Hvordan omsætter du din virksomheds strategi til lean-implemente- ModuL 1 ring med konkrete målepunkter og aktionsrammer for virksomhedens fiLosofi og Lederskab enkelte enheder? Dette er det centrale omdrejningspunkt for Lean Lean-filosofi Executive uddannelsen. Det er nemlig et stort arbejde at gøre lean til Lean-organisation en del af virksomhedens kultur, og det medfører ændring af ledelsens Ledelsesopgaver rolle i virksomheden. Lean-økonomi ≥ · Hvad bliver jeg undervist i? Du bliver undervist i de ledelsesmæssige udfordringer, implementering af lean ModuL 2 giver. Herved får du kendskab til lean-filosofien, og hvordan du kan implementere strategi og iMpLeMentering lean i praksis. Du lærer også om de ændringer i adfærd, som både ledere og med- arbejdere skal udvise, efterhånden som lean implementeres. Du får overblik over Handlingsplaner de væsentligste faser i at indføre lean, og hvilke ledelsesmæssige udfordringer Lean-implementering der er i de enkelte faser, og gennem dette lærer du at se, hvordan faldgruberne Policy Deployment Key Point Indicators på vejen mod lean kan omgås. Du bliver endvidere undervist i at holde retning Opfølgning på mål for virksomhedens implementering af lean gennem anvendelse af et værktøj til nedbrydning, formidling og opfølgning for de strategiske mål. ≥ · Hvad får jeg ud af at deltage? ModuL 3 Du bliver i stand til at få organisationen til at indføre de forandringer, der er forud- Lean Leadership og Change ManageMent sætningen for den adfærdsændring, der sammen med forandringerne giver for- bedringerne. Du bliver i stand til at motivere medarbejdere og ledere til at indgå Roller i organisationen i arbejdet og til at måle resultaterne. Og du får overblik over de ledelsesmæssige Samspil i en lean-organisation Besøg på en lean-virksomhed konsekvenser ved at arbejde med lean. ≥ · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? Virksomheden får et konkret udgangspunkt for at implementere lean. Udrulnin- ModuL 4 gen bliver sat i system, så lean ikke bare bliver endnu et projekt, men en kultur- Lean-kuLtur og ændring, der skaber varig værdi for virksomheden gennem forbedring af forret- Lederskab ningsprocesserne. Lean-kurserne opdateres løbende med den nyeste viden fra Konsekvenser for DI’s banebrydende projekt Lean-rejsen. organisationen Fra forretningsstrategi til · Hvem er målgruppen? Lean-strategi Ledelsesstruktur Kurset henvender sig til ledere på højt niveau i organisationen og til de ansvarlige for implementering af lean, som har behov for at vide mere om lean i et ledelses- mæssigt perspektiv. Varighed Kurset varer 8 dage og gennemføres over 4 moduler dato og sted Kursusstart 12. oktober 2011, Kolding pris Medlemmer: kr. 29.500 Andre: kr. 44.250 Prisen inkluderer overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 21. 21. produktivitet – kurser | 19di’s lean behaviour– adfærd og lederrolleSom leder er du ansvarlig for, at anstrengelserne bærer frugt, når I ModuL 1har lavet en plan for jeres implementering af lean. Men kender du dinegen rolle? DI’s Lean Behaviour lærer dig at se ind under overfladen, Lean-konceptet Genba ”Lær at se”at stille de rigtige spørgsmål til fremgangen i jeres implementering, og Value Stream Mappingat stille de rette krav til lederne og medarbejderne under dig i løbet af Future State Maplean-udrulningsprocessen. ≥· Hvad bliver jeg undervist i? ModuL 2På kurset går vi i dybden med konvertering til lean for ledelsen. Via en række PDCAhands-on-øvelser, hvor du kommer tæt på processerne i en af de deltagende virk- 5Ssomheder, lærer du at afdække lean-potentialet, og denne viden danner derefter Lean opfølgningssystemerbasis for resten af kurset. Du bliver gennem øvelser trænet i de værktøjer, som Standardarbejde SMEDdin virksomhed skal anvende i praksis, og du lærer de nye roller, som skal udfyl- Afrapporteringdes, når ændringerne er gennemført. På denne måde lærer du de trin, der skalgennemføres for at kunne indrette processerne, strukturen og adfærden for bådemedarbejdere og ledelse efter principperne for lean.· Hvad får jeg ud af at deltage?Du bliver i stand til at håndtere ledelse i forhold til en række værktøjer inden forlean. Det betyder ikke, at du skal varetage den daglige anvendelse og ledelse afdem, men at du skal kunne fremme brugen af det enkelte værktøj og strukturerearbejdsgange og processer, så værktøjerne virker optimalt. Du får forståelse forværktøjernes muligheder og forudsætningerne for, at de opnåede resultater bliverforankret.· Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager?Virksomheden får et nyt og mere kompetent udgangspunkt for at sikre resultateraf de lean-værktøjer, I implementerer. Gennem arbejdet med ledelses- og med-arbejderadfærd får I bearbejdet jeres kultur, så I får en dybere forankring af leani jeres kultur. Kurset opdateres løbende med den nyeste viden fra DI’s banebry-dende projekt Lean-rejsen.· Hvem er målgruppen?Kurset henvender sig til ledere på højt niveau i organisationen og til de ansvarligefor implementering af lean, som for eksempel har gennemført kurset DIs LeanLeadership.VarighedKurset varer 4 dage og gennemføres over 2 modulerdato og stedKursusstart 8. februar 2011, på en deltagervirksomhedprisMedlemmer: kr. 14.800 Andre: kr. 22.200Prisen inkluderer ikke overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 22. 22. 20 | produktivitet – kurser di’s lean Facilitator – klæder dig på som lean-leder Med lean optimerer du processerne i din virksomhed og skærer det ModuL 1 unødvendige væk, og det kræver et tæt og unikt samspil mellem de værktøjer, du bruger, og din adfærd som leder. DI’s Lean Facilitator Se værdien i processen Ledelsesfilosofi og lean-ledelse giver dig værktøjerne og kompetencerne til at lede en konvertering til Forbered forandringen lean fra A til Z. ≥ · Hvad bliver jeg undervist i? ModuL 2 Der er et stykke vej fra at kende de grundlæggende lean-principper til i praksis at opnå en succesfuld implementering af lean. Det er dette, DI’s Lean Facilitator Skab flow i dine forretningsgange lærer dig. Gennem praktisk træning og øvelser får du kendskab til en række vig- Rollen som Sensei tige lean-værktøjer i det bedst tænkelige miljø for indlæring på en af deltagernes virksomhed. Vi baserer undervisningen på den nyeste viden og erfaringer på om- ≥ rådet, og undervejs får du også overblikket over, hvordan du gennemfører aktivite- terne i respekt for Samarbejdsaftalen, overenskomster og lokalaftaler. ModuL 3 Fjern forhindringer for flow · Hvad får jeg ud af at deltage? gennem SMED og standarder Du bliver klædt på til at være lean-frontfiguren, der kan formidle din viden og træ- Skab træk med ne andre i at gennemføre forbedringer af både service, administration og produk- styringsredskaber som Kanban Kommuniker forandringerne tion. Undervejs arbejder du med et relevant projekt fra din egen virksomhed med sparring på projektet af de øvrige deltagere og DI’s lean-eksperter, så du med det ≥ samme bruger din viden. ModuL 4 · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? Din virksomhed får en kompetent ressource, der allerede under uddannelsen Opbyg en struktur, der understøtter udvikling sætter gang i effektiviseringsprocesser for virksomheden. Dette sætter omgå- Afrapportering ende ekstra skub i jeres egen lean-proces og giver større sikkerhed for fastholdel- sen af de nye aktiviteter. Hvis I ønsker at være vært for de første tre moduler, får virksomheden også gratis lean-assistance i kraft af deltagernes og DI’s eksperters netværk forslag til forbedringer i forbindelse med de praktiske øvelser. Få den nyeste viden og andre virksomheders erfaringer · Hvem er målgruppen? Uddannelsen henvender sig til fabriks- og produktionschefer, driftsledere, værk- førere, teamledere, som har ansvaret for et produktions- eller serviceområde, der ønskes strømlinet med lean, samt specialister, der skal være lean-ansvarlige. Varighed Kurset varer 8 dage og gennemføres over 4 moduler dato og sted Kursusstart 8. marts 2011, holdes på deltagervirksomhed Kursusstart 4. oktober 2011, holdes på deltagervirksomhed pris Medlemmer: kr. 29.900 Andre: kr. 44.850 Prisen inkluderer overnatning og forplejning Supplerende undervisningsdag: kr. 18.000. Prisen inkluderer ikke overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 23. 23. Kan du Klare dig selV?– Bliv stærkere gennem DI’s produktivitetsnetværk ”… der er en høj grad af nærvær og opmærksomhed deltagerne imellem. Vi får skabt et fortroligt frirum gennem tillid og respekt …” frits nygaard, chefkonsulent og netværksfacilitator, di Find dit netVÆrK di.dk/dinetvaerk
 24. 24. 22 | produktivitet – kurser Kaizen lederen strateginedbrydning og opfølgning Lean kan ikke læres i et undervisningslokale – Når ledelsen skal udpege og igangsætte virksom- det skal gennemgås i praksis. På Kaizen Lederen hedens strategi, er det ofte en udfordring at finde arbejder du netop med et lean-værktøj i praksis. frem til den rette udrulningsplan og efterfølgende Du bliver også trukket ind i rollen som Kaizen- opfølgningsmekanik. På dette kursus lærer du to leder ved en Kaizen Event, så du er fuldt påklædt værktøjer at kende, der hjælper dig til at udvæl- til at gå hjem og være Kaizen-leder i din egen virk- ge, formidle, følge og forankre forandringerne, så somhed. virksomheden når sine strategiske mål. · Hvad bliver jeg undervist i? · Hvad bliver jeg undervist i? Du kommer til at arbejde praktisk med ét ud af en række Du får under hele kurset undervisning i to værktøjer, der lean-værktøjer, der forbedrer produktiviteten i virksom- er uvurderlige i dit daglige arbejde med strategiudrulning heden. Det kunne f.eks. være SMED, 5S eller tavlemøder, og -opfølgning. Du lærer først at bruge værktøjet ”Policy som du indgår i et samarbejde med andre ledere om at Deployment” til at nedbryde jeres strategiske mål til for- implementere i praksis. På denne måde kommer du igen- bedring af forretningsprocesser i virksomheden, så de nem en læringsproces, der ud over det teoretiske også bliver lettere at implementere i relevante områder. Efter- lærer dig at arbejde i praksis med at gennemføre en Kai- følgende får du indsigt i et komplet opfølgningsværktøj – zen Event i værktøjet. Performance Management – som sikrer, at ændringerne gennemføres, så I når jeres mål. · Hvad får jeg ud af at deltage? Ved ”hands on” lærer du at anvende et lean-værktøj i · Hvad får jeg ud af at deltage? praksis og gennemføre en Kaizen i det pågældende værk- Du bliver i stand til at sikre implementering og forankring tøj. På denne måde bliver du i stand til at arbejde med af jeres strategiske mål gennem ændringerne i forret- værktøjet i dybden og kan overføre metoder og resultater ningsprocesserne i virksomheden. Herved kan du skabe til din egen virksomhed. et mere solidt og sikkert grundlag for dit og dine kollegers arbejde med at indfri virksomhedens strategiske mål. · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? Gennem kurset får virksomheden mulighed for at kvalifi- · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? cere ledende medarbejdere til selv at kunne gennemføre Virksomheden får en metode til en sikker implementering en Kaizen Event i det pågældende værktøj. Deltagerne og forankring af strategierne i virksomhedens forretnings- får ny inspiration og viden til implementering af lean og processer. Samtidig får I også et uvurderligt værktøj til at til at fastholde de forbedringer, der skabes ved en Kai- følge effektivt og systematisk op på handlingsplanerne zen Event. Kursusmaterialet er baseret på viden, DI har for de udvalgte forretningsprocesser. Kursusmaterialet er indsamlet fra sine medlemsvirksomheder og opdateres baseret på viden, DI har indsamlet fra sine medlemsvirk- løbende med den nyeste viden fra DI’s banebrydende somheder og opdateres løbende med den nyeste viden projekt, Lean-rejsen. fra DI’s banebrydende projekt, Lean-rejsen. · Hvem er målgruppen? · Hvem er målgruppen? Ledere og lean-medarbejdere fra virksomheder, som ar- Kurset er for ledere på højt niveau og medarbejdere i bejder med at indføre lean. stabsfunktioner for ledelsen. Varighed Varighed Kurset varer 4 dage Kurset varer 1 dag dato og sted dato og sted Kursusstart 5. september 2011, på en af deltagernes virksomhed Kursusstart 7. juni 2011, Nyborg pris pris Medlemmer: kr. 15.300 Andre: kr. 22.950 Medlemmer: kr. 3.800 Andre: kr. 5.700 Prisen inkluderer ikke overnatning og forplejning Prisen inkluderer forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 25. 25. produktivitet – kurser | 23 NYHE NYHE »grøn lean lederens standardarbejde » YH E D D » NY YH E D D » NY– brug lean til miljøudfordringerne – fastholdelse af forbedringerne N N HE HE D» D»Lean og modificerede lean-værktøjer fungerer Du kan ikke skabe en forbedringskultur i dingodt i arbejdet med at kortlægge og reducere virksomhed, hvis ikke du som leder har skabtvirksomheders miljøbelastning. På dette kursus en lean-struktur i dit eget arbejde. Og du fasthol-lærer du at modificere lean-værktøjer, så de kan der bedst forbedringerne ved også at opbygge enanvendes af både miljø- og driftsorganisationen lean-struktur i afdelingen, hvor de centrale deletil at kortlægge og reducere jeres miljøbelastning. er en mødestruktur, audit og tavler. Dette kursus giver overblikket til at organisere dit arbejde.· Hvad bliver jeg undervist i?Du bliver undervist i at håndtere de modificerede lean- · Hvad bliver jeg undervist i?værktøjer, I skal anvende på tværs i virksomheden for Du får viden om, hvordan du kan vælge de mål, der un-at optimere de processer, der skal til for at frembringe derstøtter virksomhedens strategi, men lærer samtidig,et produkt eller en ydelse på en mere miljørigtig måde. hvordan du får sat sammenhæng i mødestrukturen, såVægten lægges primært på tilpassede værktøjer for VSM den understøtter en hurtig reaktionsevne på afvigelser fra– værdistrømsanalyse, 5S – struktur og standarder samt det planlagte. Du lærer endvidere, hvordan man laver denpå LSA – lederens standardarbejde. audit, der målrettet undersøger, hvor godt en virksomhed holder fast i de forandringer, der er sat op.· Hvad får jeg ud af at deltage?Du lærer at kortlægge og følge op på arbejdet med at re- · Hvad får jeg ud af at deltage?ducere en udvalgt miljøbelastning for et produkt eller en Du bliver i stand til at sikre, at der er fokus på at fastholdeydelse med modificerede lean-værktøjer. nye vaner og udvikle dem i stedet for at falde tilbage i de gamle. Du får også mulighed for at sammensætte en tavle· Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? med lige netop de nøgletal, der er vigtige for at overvågeVirksomheden bliver kvalificeret til selv at kunne gen- din virksomheds eller afdelings performance.nemføre kortlægning og opfølgning på reduktionen afmiljøbelastninger. Arbejdsmetoden sikrer, at arbejdet · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager?med at reducere miljøbelastningen er struktureret, og at Virksomheden får ny kompetent viden om, hvordanprioriteringen foretages ud fra en vurdering af, hvad der opbygningen af en lean-struktur i ledernes arbejde kangiver størst effekt for investeringen. Kursusmaterialet er bidrage til at skabe en stabil udvikling af virksomheden.baseret på viden, DI har indsamlet fra sine medlemsvirk- Kursusmaterialet er baseret på viden, DI har indsamletsomheder og opdateres løbende med den nyeste viden fra sine medlemsvirksomheder og opdateres løbendefra DI’s banebrydende projekt, Lean-rejsen. med den nyeste viden fra DI’s banebrydende projekt, Lean-rejsen.· Hvem er målgruppen?Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere med an- · Hvem er målgruppen?svar for miljøbelastning for dele af virksomhedens produk- Ledere eller lean-ansvarlige, der har gennemført de førsteter eller ydelser. Det forudsættes, at du har basal viden om forbedringer med lean i virksomheden og gerne vil fast-lean og kendskab til lean-værktøjerne VSM og 5S. holde udviklingen af virksomheden hen mod en forbed- ringskultur. Kurset er for virksomheder inden for både produktion, service og administration.Varighed VarighedKurset varer 1 dag Kurset varer 2 dagedato og sted dato og stedKursusstart 29. marts 2011, Nyborg Kursusstart: 20. september 2011, Middelfartpris prisMedlemmer: kr. 3.800 Andre: kr. 5.700 Medlemmer: kr. 7.600 Andre: kr. 11.400Prisen inkluderer forplejning Prisen inkluderer overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 26. 26. 24 | produktivitet – kurser NYHE » problemløsning YH E D D » NY – forbedringskultur blandt mennesker og maskiner N HE D» I starten af Lean-rejsen kommer der mange ideer frem. Der bliver la- vet handlingsplaner og gennemført forbedringer, men efterhånden lø- ber listen tør for initiativer. En forbedringskultur sikrer, at der fortsat kommer nye forbedringer og aktiviteter på listen, så de problemer, der skaber ustabile arbejdsprocesser, bliver løst. Dette kursus lærer dig at løse problemerne og skabe en struktureret og vedvarende læring i virksomheden. · Hvad bliver jeg undervist i? Du lærer, hvordan du med systematisk problemløsning kan forbedre dine menne- skelige og tekniske processer. Samtidig får du indblik i, hvordan du med Total Pro- ductive Maintenance (TPM) kan stabilisere dit udstyrs performance, og hvordan du kan håndtere problemer med produktets konstruktion med værktøjet Varians Reduktion. · Hvad får jeg ud af at deltage? Du får redskaber til som leder at skabe rammerne for de forbedringer, medarbej- derne skal bidrage med, og du bliver trænet i den adfærd, du skal udvise, når du coacher medarbejderne til at finde årsagen til de problemer, de oplever i udførel- sen af deres daglige arbejde. · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? Virksomheden får udvidet sin kompetence inden for problemløsning og får kend- skab til, hvordan denne kan bidrage til at skabe en forbedringskultur i virksomhe- den. Kursusmaterialet er baseret på viden, DI har indsamlet fra sine medlems- virksomheder og opdateres løbende med den nyeste viden fra DI’s banebrydende projekt, Lean-rejsen. · Hvem er målgruppen? Ledere eller lean ansvarlige, der har gennemført de første forbedringer med lean i virksomheden og gerne vil fastholde udviklingen af virksomheden hen mod en forbedringskultur. Kurset er for virksomheder inden for både produktion, service og administration. Varighed Kurset varer 2 dage dato og sted Kursusstart: 25. oktober 2011, Middelfart pris Medlemmer: kr. 7.600 Andre: kr.11.400 Prisen inkluderer overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
 27. 27. Kan du Klare dig selV?– Bliv stærkere gennem DI’s innovationsnetværk ”Det er de færreste, der har sparet sig til succes i det lange løb – der skal for det meste produkt- udvikling til. I vores netværk har udvekslingen af viden og idéer på tværs åbnet for nye veje til succesfuld innovation.” nicolas boalth, innovationskonsulent og netværksfacilitator, di Find dit netVÆrK di.dk/dinetvaerk
 28. 28. 26 | innovation – kurser nicolas boalth Chefkonsulent — Akademiingeniør — Spidskompetencer inden for produktudvikling. Stor viden om facilitering af lean-kaizen i udviklings- og marketingsregi — 19 års erfaring i produktud- vikling bl.a. med ledelse af produktudviklingsaktiviteter i udlandet. Kristian stokbro Chefkonsulent — Akademiingeniør, HD — Spidskompetencer i innovation, og brug af lean i udviklingspro- cessen — Mange års erfaring med pro- duktudvikling i danske virksom- heder
 29. 29. innovation – kurser | 27innoVation– DI gør mange års varm luft til konkrete kundskaberInnovation skaber virksomhedens fremtid, fordi punkt i virksomheders innovative tiltag i de traditionelleinnovationsprocessen skaber værdi for virksom- fagområder forskning, udvikling, produktion og salg/mar-hedens kunder og virksomheden selv. Men inno- keting. DI vil på bl.a. netværksfronten gennem faciliteringvation kan også spænde ben for virksomheden, og videndeling hjælpe til med, at virksomhedernes egne innovative tiltag i siloerne kortlægges, og derefter sam-hvis processen gribes forkert an, og derfor er mensættes til både sund innovationskultur og brugbardet afgørende at gennemføre innovationsproces- innovationsstrategi til glæde for ledelsen, medarbejderneserne kompetent og uden for megen frustrerende og bundlinjen.spildtid og unødvendige udgifter. DI’s kurser oguddannelser i innovation hjælper dig til at kon- di’s innovationsmodel giver overblikketkretisere innovation, så den varme innovations- Hvis innovation skal fungere i praksis, er det vigtigt, at le-luft pludselig bliver konkret og livsnødvendig vi- delsen sætter liv og retning i hele processen. For at gøre dette lettere, har vi i DI udviklet en procesmodel, derden for alle virksomheder – store såvel som små. hjælper enhver leder med at holde overblikket over inno- vationsprocessen. Modellen illustrerer flowet i processendi’s innovationsunivers og de kompetencer, der er centrale, når innovationsarbej-Hvordan håndteres innovation inden for jeres virksom- det skal virke, og det er dette flow, alle DI’s kurser og ud-hed, når vi spørger ind til områderne ny teknologi, ud- dannelser inden for innovation bygger på.viklingsprocesser, produktionsprocesser og kommercia-lisering? I DI’s innovationsunivers lægger vi vægt på at > Du finder ”De nye økonomier i innovationenskonkretisere innovationens delområder med udgangs- overhalingsbane” og ”Innovation over there” programmer i udlandet på side 37DIʼs innovationsmodel1. Indsigt i kundens verden 3. Idé og konceptudvikling 4. Gennemførelse af 5. Udrulning/"Global roll out" af samt strategisk udvælgelse innovationsprojekter produkter og kundeløsninger2. Beredskab af viden og teknologi se mere på di.dk/innovation
 30. 30. 28 | innovation – kurser di ’s innovationsuddannelse – bliv bedre til at skabe innovative processer og produkter Hvis din virksomhed skal klare den udfordring, det er, når nyt skal ud- vikles, kræver det, at lederne har overblik over hele innovationspro- cessen, og at hele organisationen bidrager til innovationen. Dette gør nemlig, at I kommer effektivt gennem projektet uden at spilde tid på overflødige produkter og processer, der i bedste fald er tidsrøvere og i værste fald forringer hele virksomhedens konkurrencedygtighed. DI’s innovationsuddannelse giver dig styr på dine innovative projekter. · Hvad bliver jeg undervist i? Du lærer at udnytte ledelsesrummet, så de rette kompetencer kommer i spil, når virksomheden skal arbejde målrettet med innovation. Gennem teori og praksis bliver du undervist i at vise, hvordan dine projekter og innovationsaktiviteter bi- drager til virksomhedens overordnede strategi, så I kommer effektivt gennem de enkelte faser i innovationsprocessen. Uddannelsen giver dig konkrete idéer, værktøjer og cases på innovationsaktiviteter og deres rolle i de forskellige faser af et innovationsprojekt. Gennem hele forløbet arbejder du med din egen hverdag i form af et innovationsprojekt for din virksomhed. · Hvad får jeg ud af at deltage? Uddannelsen gør dig i stand til at arbejde struktureret og succesfuldt med innova- tion ved at give dig overblik over de enkelte faser, organisationen skal gennemgå i et succesfuldt innovationsprojekt. Du bliver i stand til at identificere og tilpasse faktorer som organisering, relation, kultur og strategi i din virksomhed og dine projekter. Uddannelsen gør dig desuden i stand til bedre at opsøge, vurdere og implementere nye innovationsaktiviteter i virksomheden og i innovationsarbejdet. · Hvad får min virksomhed ud af, at jeg deltager? Din virksomhed får en handlekraftig leder, der kan iscenesætte og lede projekter med innovationshøjde og gode forretningsmæssige resultater. Virksomheden får i dig en medarbejder, der kan bidrage med viden om innovation til inspiration og faglig sparring med kolleger. Efter uddannelsen kan du deltage i et af DI’s innova- tionsnetværk og derved fortsat få virksomhedsrelevante input. · Hvem er målgruppen? Ledere, projektledere, projektansvarlige, udviklingschefer og projektchefer, der har behov for at få et godt fagligt og operationelt udgangspunkt for at arbejde effektivt med innovation. andre relevante kurser og Varighed uddannelser: Uddannelsen varer 8 dage og gennemføres over 4 moduler DIʼs lederuddannelse side 6 dato og sted DIʼs Lean Facilitator side 20 Uddannelsesstart 28. september 2011, København pris Medlemmer: kr. 34.500. Andre: kr. 51.750 Prisen inkluderer overnatning og forplejning Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser

×