• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Desenvolupament d'aplicacions web (DAW) - UF1 - Act3
 

Desenvolupament d'aplicacions web (DAW) - UF1 - Act3

on

 • 495 views

UF1 - Act3 de Desenvolupament d'Aplicacions Web. Apunts en català.

UF1 - Act3 de Desenvolupament d'Aplicacions Web. Apunts en català.
Basats en els apunts del Milà i Fontanals de M8.

Statistics

Views

Total Views
495
Views on SlideShare
495
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Desenvolupament d'aplicacions web (DAW) - UF1 - Act3 Desenvolupament d'aplicacions web (DAW) - UF1 - Act3 Presentation Transcript

  • UF1 – Act3 Ubuntu (LINUX) APACHELaia Luna – IES Milà i Fontanals
  • Instal·lació UBUNTUhttp://releases.ubuntu.com/12.04/PC (Intel x86) server install CD1. Es descarrega en ISO.2. Instal·lar en un VMWare Player o qualsevol altre màquina virtual.
  • Canviar idioma de teclat (consola) Consola no-servidor:#sudo apt-get install setxkbmap#sudo apt-get install x11-xkb-utils#sudo setxkbmap –layout ‘es,es’ –model pc105 Consola servidor:#sudo nano /etc/default/keyboard XKBLAYOUT=“es”
  • Mètodes per apagar i reiniciar unUbuntu des de la terminal Per parar el sistema, hi ha diferentes maneres:#sudo halt#sudo poweroff#sudo shutdown -h now (en aquest cas és inmediat)#sudo shutdown -h +10 (es poden escollir uns minuts)#sudo shutdown -h 15:15 (es pot escollir una hora entre 0 a 23) Perreiniciar hi ha dues maneres:#sudo shutdown -r now#sudo reboot
  • Mòduls de Multiprocessament1.X. Prefork ◦ Cada procés atendrà un client. És a dir, cada vegada que vingui una petició, un procés l’atendrà i finalitzarà. ◦ Té un numero de processos fixes.2.X. MPM’s (Mínim i màxim de processos parats esperant a un servidor) : ◦ MPM prefork (1p1t): 1 procés * 1 fil d’execució ◦ MPM worker (1pNt): 1 procés * N fils d’execució  és més aficient i és menys estable ◦ MPM de fills variables (1pnt): 1 procés que ho fa tot ◦ MPM-WIN (2pnt): 2 procesos. 1 és el gestor i l’altre crea els fils
  • Instal·lació del Apache#sudo apt-get install apache2Per saber on està la ruta del apache:#whereis apache2Per veure el script en bash del apache#cat /etc/init.d/apache2Obrir, tancar o reestart:#sudo /etc/init.d/apache2 start /stop /reestart
  • Per veure el fitxer de configuració:#cat /etc/apache2/apache2.confServerRoot : indica on estan els fitxers de configuració.LockFile : serialitza les execucionsPidFile : Guarda el PID principal dels processosTimeOut : el temps d’espera abans d’enviar o rebreKeepAlive : Mostra si es permeten connexionsMaxKeepAliveRequest : mostra quantes connexions simultànies pot fer el mateix usuariKeepAliveTimeOut : el temps que permet d’una connexió a la següent connexió successiva
  • En el fitxer de configuració:Prefork : mostra els números de processosMPM : es configura el número de threadsErrorLog : es diu quins errors de sistemes s’han produïtCustomLog : ens diu qui ha accedit en una pàgina, el tamany de la petició que ha fet i es poden veure si les peticions s’han arribat a tractar.LogLevel : utilitza un concentrador de logs (sysklog)Mods-enable / Mods-available : carrega els mòduls (.load i .conf)
  • Per veure les variables que poden haver en el fitxer de configuració:/etc/apache2/apache2.conf/envvarsPer veure els usuaris que estan utilitzant Apache2:#cat /etc/apache2/apache2.conf | grep userEls virtualhosts es defineixen al fitxer:#cat /etc/apache2/sites-available/default
  • SYSLOG (I)PAQUET ◦ SysklogdSERVEI ◦ /etc/init.d/sysklogdFITXER DE CONFIGURACIÓ ◦ /etc/syslog.conf
  • SYSLOG (II)Si volem editar el fitxer de configuració: ◦ Comentaris:  #comentari ◦ Múltiples línies:  /indicar nova línia ◦ Sentència  Facility priority - action
  • SYSLOG (III) The facility is one of the following keywords: ◦ AUTH ◦ AUTHPRIY ◦ CRON ◦ DAEMON ◦ KERN ◦ LPR ◦ MAIL ◦ MARK ◦ NEWS ◦ SECURITY (same of AUTH) ◦ SYSLOG ◦ USER ◦ LOCALO throught LOCAL7
  • Instal·lar el Sysklog:#sudo apt-get install sysklogdPosar tots els missatges d’error en una terminal concreta (a la número 3):#sudo nano /etc/syslog.confIntroduïr: *.* /dev/tty3#sudo /etc/init.d/sysklogd restart#sudo /etc/init.d/apache2 restartCanviarde terminal:CTRL + ALT + F1/F2/F3/F4/F5/F6
  • Configurar la xarxaModificarel arxiu d’interfícies:#sudo nano /etc/network/interfacesPosar:Auto loIface lo inet loopbackAuto eth0Iface eth0 inet dhcp
  • Apache. UbicacióScripts d’iniciBinariFitxer/s de configuracióDades (htdocs)ErrorManualproxy
  • Crear un nou virtualhost:#sudo nano /etc/apache2/sites-available/default<Directory /var/www/D1/> DirectoryIndex i.html Options Indexes FollowSynLink</Directory>
  • Creem un arxiu dins d’una nova carpeta a /var/www :#cd /var/www#sudo mkdir D1#sudo nano i.html Echo “Hola Mon”Canviem de permissos (grp+usr) la carpeta D1:#sudo chown –R www-data:www-data D1
  • Veure el contingut de l’arxiu des d’un navegador que no estigui a la màquina virtual:http://IP/D1/i.htmlhttp://192.168.241.139/D1/i.htmlPer veure la pàgina en la propia consola:#sudo apt-get install links2#links2 http://192.168.241.139/D1/i.html
  • Usuaris i grupsVeure tots els usuaris de Linux:#cat /etc/passwdVeure tots els grups de Linux:#cat /etc/groups
  • ConfiguracióSecció 1: Paràmetres globals. http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/cor e.html#locationSecció 2: Drectives de funcionament ◦ Directory. Referències a directoris (path absolut) ◦ Files. Referència a control d’accés per nom de fitxer ◦ Location. Control d’accés per mitjà de URLSecció 3: Virtual Hosts
  • Paràmetres globals (I)TimeoutKeepAliveMaxKeepAliveRequestKeepAliveTimeOutListenLoadModule
  • Directives de funcionamentServerNameDocumentRootAllowOverride http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/cor e.html#allowoverrideOptions ◦ None / All ◦ FollowSymLinks / SymLinksIfOwnerMatch ◦ Indexes
  • Paths/etc/apache2/apache2.conf/etc/apache2/ports.conf/etc/apache2/sites-available/etc/apache2/conf.d/etc/apache2/mods-available
  • Instal·lació MYSQLComprovem sin MYSQL està instal·lat #sudo apt-cache show mysql #sudo apt-cache showpkgInstal·lem el mysql-server #sudo apt-get install mysql-server-5.5 Contrassenya: adminAccedim al sistema per administrar-lo #mysqladminAccedim per utilitzar-lo #mysql –u root –p
  • Creació DB / TaulaCreate database dbname;Use dbname;Create table t (id int, nom varchar(40));
  • PHPMyAdminInstalar php5 libapache2-mod-php5 php5- mysqlSudo apt-get install phpmyadminNom+password: adminLn –s /usr/share/phpmyadmin /var/www/phpmyadmin
  • ComprovacionsDiferència de versions i mysql desactivat en PHP? ◦ Fitxer /etc/php5/apache2/php.ini ◦ Descomentar l’activació de mysql  ;extension=mysql.soActivar taules innoDB ◦ #sudo nano /etc/mysql/my.cnf ◦ comentar la línia: skip-innodbVeure els paquets instal·lats: ◦ #dpkg -l
  • Exercici 1Crear un arxiu dins d’unes carpetes creades i copiar-lo a una altra carpeta: /var/www/P1/P11/link.html /var/www/P2/hola.html#sudo cd /var/www#sudo mkdir P1#sudo cd P1#sudo mkdir P11#sudo cd P11#cd /var/www
  • Exercici 1#cd /var/www#sudo mkdir P2#cd P2#sudo nano hola.html#cd /var/www/P1/P11#sudo ln –s ../../P2/hola.html ./link.html#sudo suCreem un vincle al link:#echo “<a href=‘hola.html’>Vincle</a>” > link2.html#exitComprovem si funciona el link al navegador:#links2 link2.html
  • Exercici 1#sudo nano /etc/apache2/sites-available/defaultPermet veure el fitxer link: <Directory /var/www/P1/> Options Indexes –FollowSymLinks </Directory>NO permet veure el fitxer link:Per veure els <Directory /var/www/P1/> Options Indexes –FollowSymLinks </Directory>#sudo /etc/init.d/apache2 restartEns connectem en el navegador de la màquina física i mirem els canvis:
  • Exercici 11Control d’accés per usuari i password:#sudo mkdir /var/www/P1/users#cd /var/www/P1/users#sudo htpasswd –c .htpass laialunaCreem un fitxer per indicar el nom dels grups permessos a entrar en el directori /var/www/P1:#sudo nano validargrups.txt
  • Exercici 11#sudo nano /etc/apache2/sites-available/default<Directory /var/www/P1/> Options Indexes –FollowSymLinks AuthType Basic AuthUserFile /var/www/P1/users/.htpass AuthName “nom” Require user laialuna Require valid_user Require group X AuthGroupFile /var/www/P1/users/validgroup.txt </Directory>#sudo /etc/init.d/apache2 restart
  • Exercici 111 Muntar un directori i controlar l’accés per usuaris i després per grups. Grup 1: albert + arnau Grup 11: meritxell + silvia#cd /var/www/#sudo mkdir P3Creem els usuaris:#sudo htpasswd –c .htpass albert#sudo htpasswd .htpass arnau#sudo htpasswd .htpass meritxell#sudo htpasswd .htpass silvia
  • Exercici 111Comprovem el “require user”:#sudo nano /etc/apache2/sites-available/default<Directory /var/www/P1/> Options Indexes –FollowSymLinks AuthType Basic AuthUserFile /var/www/P3/.htpass AuthName “nom” Require user laialuna </Directory>#sudo /etc/init.d/apache2 restartAnem a la màquina fisica i comprovem: http://192.168.241.139/P3/
  • Exercici 111Creem el fitxer dels grups (si fiquem més d’un usuari en el grup, es separa per espais):#sudo nano groupfile group1: albert arnau group2: meritxell silviaComprovem el “require group”:#sudo nano /etc/apache2/sites-available/defaultEliminem: Require userAfegim: Require group group1 + AuthUserFile + AuthGroupFile /var/www/P3/groupfile#sudo /etc/init.d/apache2 restartAnem a la màquina fisica i comprovem: http://192.168.241.139/P3/