• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Echipament de baza pentru bucatarie
 

Echipament de baza pentru bucatarie

on

 • 326 views

 

Statistics

Views

Total Views
326
Views on SlideShare
326
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Echipament de baza pentru bucatarie Echipament de baza pentru bucatarie Presentation Transcript

  • Echipamentul de bază pentruEchipamentul de bază pentrubucătăriebucătărie
  • PrefaPrefaţăţăÎn zilele noastre tehnologiile de preparare aÎn zilele noastre tehnologiile de preparare ammââncării se dezvoltă rapid. Munca manuală greancării se dezvoltă rapid. Munca manuală grease reduce pe măsură ce se utilizeazăse reduce pe măsură ce se utilizeazăechipamente noi de preparare a mechipamente noi de preparare a mââncării. Viitoriincării. Viitoriilucrători în domeniul gastronomiei trebuie sălucrători în domeniul gastronomiei trebuie săînveţe cum să opereze aceste echipamente, cînveţe cum să opereze aceste echipamente, cââttşi alte ustensile de bucătărie, în condiţii deşi alte ustensile de bucătărie, în condiţii desiguranţă.siguranţă.
  • PrefaPrefaţăţăUtilajele recente au o calitate bună şi unUtilajele recente au o calitate bună şi undesign excelent.design excelent. Multe dintre ele au unMulte dintre ele au unaspect atractiv, sunt stabile şi comod deaspect atractiv, sunt stabile şi comod deutilizat, au sisteme de microprocesare şiutilizat, au sisteme de microprocesare şicontrol.control. Se implementează noi deciziiSe implementează noi deciziitehnice de economisire a energiei.tehnice de economisire a energiei.Echipamentele tehnologice noi îndeplinescEchipamentele tehnologice noi îndeplinesctoate normele europene şi li se acordă untoate normele europene şi li se acordă uncertificat internaţional de calitate ISOcertificat internaţional de calitate ISO9001.9001.
  • Clasificarea echipamentelorClasificarea echipamentelorde bucătăriede bucătărieEchipamentele de bucătărie se clasifică în următoarele grupe:Echipamentele de bucătărie se clasifică în următoarele grupe:e
  • Maşini de curăţat legumeleMaşini de curăţat legumeleÎÎn bucătăriile restaurantelor legumele suntn bucătăriile restaurantelor legumele suntselectate, spălate, tăiate fie mecanic, fie manual.selectate, spălate, tăiate fie mecanic, fie manual.ÎÎn cazul curăţatului mecanic, coaja legumelor esten cazul curăţatului mecanic, coaja legumelor estecurăţată de părţile aspre ale camerei decurăţată de părţile aspre ale camerei deprocesareprocesare şi de suprafaţa pieselor de lucru. Înşi de suprafaţa pieselor de lucru. Înfinal, se curăţă cu apă.final, se curăţă cu apă.
  • Maşini de curăţat legumeleMaşini de curăţat legumeleCealaltă metodă constă înCealaltă metodă constă încurăţarea legumelor cucurăţarea legumelor cuun disc rotativ prevăzutun disc rotativ prevăzutcu lame.cu lame. Legumele suntLegumele suntcurăţate cu un disccurăţate cu un discabraziv sau cu lame şiabraziv sau cu lame şisunt spălate, fiindsunt spălate, fiindaşezate pe un disc deaşezate pe un disc despălare.spălare.
  • Maşini de curăţat legumeleCeapa esteCeapa estecurăţată cu un disccurăţată cu un discspecial pentruspecial pentrucurăţat ceapa.curăţat ceapa.Verdeţurile suntVerdeţurile suntspălate şi uscatespălate şi uscateîntr-o centrifugă.într-o centrifugă.
  • Maşini de feliat legumeleMaşini de feliat legumeleFeliatoarele de legume taieFeliatoarele de legume taielegumele în forme diferitelegumele în forme diferitesau zdrobesc legumelesau zdrobesc legumeleproaspete sau fierte.proaspete sau fierte.Forma legumelor tăiateForma legumelor tăiatedepinde de discul de tăieredepinde de discul de tăiereşi de forma cuţitelor deşi de forma cuţitelor detăiat. Diferă performanţatăiat. Diferă performanţa(de la 40 la 900 kg(de la 40 la 900 kg//oră).oră).Puteţi opta pentru oPuteţi opta pentru ovarietate de lame de tăiatvarietate de lame de tăiat(chipsuri, pai, grătar,(chipsuri, pai, grătar,cuburi şi beţigaşe).cuburi şi beţigaşe).
  • Activitate practicăActivitate practicăa elevilor la curăţata elevilor la curăţatlegume, tăiatlegume, tăiatmorcovi, varză şimorcovi, varză şiceapă.ceapă.Noiembrie 2010
  • Maşina electrică de tocatMaşina electrică de tocatcarnecarneExistă maşini şiExistă maşini şimecanisme pentru tocareamecanisme pentru tocareacărnii. Carnea poate ficărnii. Carnea poate fitocată mai mare sau maitocată mai mare sau maimărunt. Se utilizează unmărunt. Se utilizează unmecanism de amestecatmecanism de amestecatpentru mixarea cărnii cupentru mixarea cărnii cualte produse.alte produse.
  • Maşina electrică de tocat carnePentru bucătăriilePentru bucătăriileprofesionaleprofesionaleputem utilizaputem utilizamaşini de tocatmaşini de tocatcarne de putere şicarne de putere şiperformanţăperformanţădiferită (de la 50diferită (de la 50la 500 kgla 500 kg//oră).oră).
  • Malaxoarele pentru aluatMalaxoarele pentru aluatMalaxoarele se folosescpentru preparareadiferitelor aluaturi.Construcţia modernă amalaxoarelor permiteamestecarea aluatuluirapid şi eficient.
  • Malaxoarele pentru aluatAluatul astfelamestecat are oconsistenţă uniformăşi este bine saturat cuaer. Malaxoarele potavea un vas staţionarsau care se ridică.Capacitatea vasuluipoate fi de la 45 la340 litri.
  • PlitePlitePlitele electrice aparţinPlitele electrice aparţingrupului degrupului deechipamente deechipamente deîncălzire. Plitele electriceîncălzire. Plitele electricepot avea partea de suspot avea partea de susdin sticlă ceramică saudin sticlă ceramică saucu plăci de fontă. Elecu plăci de fontă. Elepot fi prevăzute cupot fi prevăzute cucuptor sau fără cuptor.cuptor sau fără cuptor.
  • PlitePliteClasificare:Clasificare:Plite cu suprafaţă platăPlite cu suprafaţă platăPlite cu ceramicăPlite cu ceramicăPlite cu inducţiePlite cu inducţiePlite de fontăPlite de fontăPlite cu gazPlite cu gaz
  • PlitePlite
  • Tigăi electrice pentru copt sauTigăi electrice pentru copt sauprăjitprăjitTigăile sunt platouri din metal folosite la prăjit,Tigăile sunt platouri din metal folosite la prăjit,pregătit la grătar sau preparat diferite feluri cupregătit la grătar sau preparat diferite feluri cualuat ( clătite, injera –paluat ( clătite, injera –pââine etiopianăine etiopianănecrescută, tortilla- pnecrescută, tortilla- pââine mexicană necrescută,ine mexicană necrescută,chapatis- pchapatis- pââine indiană necrescută şi crepes-ine indiană necrescută şi crepes-clătite subţiri). Tigăile tradiţionale din fier suntclătite subţiri). Tigăile tradiţionale din fier suntcirculare, cu un inel semicircular fixat decirculare, cu un inel semicircular fixat demarginile opuse ale tigăii şi înălţat deasupramarginile opuse ale tigăii şi înălţat deasupramarginii pentru a forma un mmarginii pentru a forma un mââner.ner.
  • Tigăi electrice pentru coptTigăi electrice pentru coptsau prăjitsau prăjitSunt comune acumSunt comune acumtigăile dreptunghiularetigăile dreptunghiularecare acoperă douăcare acoperă douăarzătoare pe plită, caarzătoare pe plită, caşi tigăile cu nervurişi tigăile cu nervuripentru preparat lapentru preparat lagrătar.grătar.
  • Tigăi electrice pentru copt sau prăjitTigăi electrice pentru copt sau prăjitCapacitate de 80 la 120Capacitate de 80 la 120litri, adaptate la gaz şilitri, adaptate la gaz şitigăi din oţel inoxidabil.tigăi din oţel inoxidabil.Puteţi alege o suprafaţăPuteţi alege o suprafaţăde gătit din inox tratatde gătit din inox tratatspecial cu mecanismspecial cu mecanismmanual sau electric demanual sau electric deînclinare.înclinare.
  • Tigăi electrice pentru clătiteTigăi electrice pentru clătiteSunt utile pentruSunt utile pentruprepararea diferitelorprepararea diferitelorfeluri de clătite subţiri.feluri de clătite subţiri.Placă fixă din fontă.Placă fixă din fontă.Carcasă din inox.Carcasă din inox.Termostat 50-300˚C.Termostat 50-300˚C.230 V230 V // 3,0 kW3,0 kW
  • Elevii învaţă practicElevii învaţă practiccum să prăjeascăcum să prăjeascădiferite clătite,diferite clătite,utilizutilizâând tigăi electricend tigăi electriceşi cu gaz, precum şişi cu gaz, precum şitigăi electrice pentrutigăi electrice pentruclătite subţiri.clătite subţiri.Decembrie 2010Decembrie 2010
  • Friteuze electriceFriteuze electriceFriteuzele electrice seFriteuzele electrice sefolosesc la gătit înfolosesc la gătit încantităţi mari decantităţi mari degrăsime sau ulei.grăsime sau ulei. ÎnÎnfuncţie de construcţiafuncţie de construcţialor, friteuzele pot avealor, friteuzele pot aveauna sau două vase deuna sau două vase defript şi unul sau douăfript şi unul sau douăcoşuri. Pot fi portabilecoşuri. Pot fi portabilesau fixate de podea, cusau fixate de podea, cudiferite capacităţi (de ladiferite capacităţi (de la3 la 25 litri).3 la 25 litri).
  • Cuptorul electricCuptorul electricCuptoarele electrice seCuptoarele electrice sefolosesc la copt produsefolosesc la copt produseculinare şi dulciuri.culinare şi dulciuri.Conform construcţiei lor,Conform construcţiei lor,pot fi simple şi modularepot fi simple şi modularepe secţiuni.pe secţiuni.
  • Cuptorul electricCuptoareleCuptoareleelectrice au unul,electrice au unul,două sau treidouă sau treicompartimente.compartimente.CuptoareleCuptoareleelectrice pot fielectrice pot fiîncălzite clasic, cuîncălzite clasic, cuconvecţie, cuconvecţie, cumicrounde saumicrounde sausistem grill.sistem grill.
  • Elevii învaţă practicElevii învaţă practicsă utilizeze cuptorulsă utilizeze cuptorulelectric la pregătireaelectric la pregătireafelurilor calde cufelurilor calde culegume.legume.Noiembrie 2010Noiembrie 2010
  • Elevii învaţă practicElevii învaţă practicsă utilizeze cuptorulsă utilizeze cuptorulelectric laelectric laprepararea felurilorprepararea felurilorcalde cu carne şicalde cu carne şipeşte.peşte.Decembrie 2010Decembrie 2010
  • Cuptorul cu microundeCuptorul cu microundeCuptoarele cu microundeCuptoarele cu microundese folosesc la prepararease folosesc la prepararearapidă şi de mare calitaterapidă şi de mare calitatea felurilor de ma felurilor de mââncare.ncare.Cu ajutorul acestorCu ajutorul acestorcuptoare se pot decongelacuptoare se pot decongelaşi încălzi produsele.şi încălzi produsele.Felurile pregătite înFelurile pregătite încuptorul cu microundecuptorul cu microundesunt delicioase şisunt delicioase şihrănitoare.hrănitoare.
  • Cuptorul cu microundeCuptorul cu microundeProdusele nu pierdProdusele nu pierdsubstanţelesubstanţelenutritive care suntnutritive care suntsensibile lasensibile latemperaturi înalte,temperaturi înalte,nici suculenţa.nici suculenţa.Ele îşi păstreazăEle îşi păstreazăaroma, vitaminelearoma, vitamineleşi mineralele.şi mineralele.
  • Cuptorul cu microundeCuptorul cu microunde
  • Vase electrice pentru gătitVase electrice pentru gătitFirmele deFirmele decatering utilizeazăcatering utilizeazăvasele electricevasele electricepentru gătit depentru gătit dediferite capacităţi.diferite capacităţi.ConformConformconstrucţiei, pot ficonstrucţiei, pot fistaţionare ,staţionare ,modulare pemodulare pesecţiuni.secţiuni.
  • Vase electrice pentru gătitÎn vasele electrice se pot fierbeÎn vasele electrice se pot fierbesupe, garnituri, sosuri, produse dinsupe, garnituri, sosuri, produse dincarne, legume, băuturi calde, etc.carne, legume, băuturi calde, etc.Prdusele fierb fără a se arde.Prdusele fierb fără a se arde.
  • Elevii învaţă practic cum să pregăteascăElevii învaţă practic cum să pregăteascăsupe diferite în vasele de gătit electrice.supe diferite în vasele de gătit electrice.Noiembrie 2010Noiembrie 2010
  • Elevii învaţă practicElevii învaţă practiccum să utilizezecum să utilizezevasele electrice devasele electrice degătit la preparareagătit la preparareaşi fierberea supelorşi fierberea supelorde legume.de legume.Noiembrie 2010Noiembrie 2010
  • Sistemele de răcireSistemele de răcireCongelatoarele,Congelatoarele,frigiderele, răcitoarelefrigiderele, răcitoarelesunt echipamentesunt echipamentemoderne de bucătăriemoderne de bucătăriepentru restaurante şipentru restaurante şicafenele.cafenele.Se folosesc la păstrareaSe folosesc la păstrareadiferitelor mdiferitelor mââncăruri şincăruri şimaterii prime.materii prime.
  • CongelatoareleCongelatoareleCongelatoareleau mărimiau mărimidiferite (de la 2diferite (de la 2la 40 metri cubi).la 40 metri cubi).Pot fi sub formăPot fi sub formămonobloc (ca omonobloc (ca ocameră separată)cameră separată)sau care se potsau care se potmuta.muta.
  • Sisteme de răcireSe pot alegeSe pot alegediferite mărimidiferite mărimide uşi saude uşi sauvitrine,vitrine,prevăzute cuprevăzute curafturi şi grătare.rafturi şi grătare.