Využití seo

233 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Využití seo

  1. 1. Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví INTERAKTIVNÍ DESIGN Seminární práceSeminární práce k předmětu KPI11 Kurz práce s informacemi. Autor: Lukáš Závodný UČO: 399511 Typ studia: prezenční Ročník: 2. Počet znaků: 5726 Brno Datum odevzdání 2.1.2012
  2. 2. ArgumentaceTéma s názvem Využití SEO, jsem si vybral z důvodu, že se v budoucnosti chci zabývat tvorbou wwwstránek. Podrobnějšímu studiu jak www stránky vytvářet a toho co s tím souvisí se věnuji od druhéhosemestru. S oborem Informačních studií a knihovnictví toto téma souvisí z důvodu, že se jedná oposkytování informací na internetu a také s jejich vyhledáváním. Dalším důvodem výběru tohototématu byl můj zájem o zjištění jakým způsobem pracují vyhledávače na internetu a do jaké mírymůže SEO změnit výsledky vyhledávání.AnotaceTato práce zkráceně popisuje, co je Search Engine Optimalization, jak se využívá a jakých výsledků ses využitím této metody dá dosáhnout. Jedná se tedy spíše o krátké seznámení se SEO. Nejprve je zdekrátký popis, co SEO je a k čemu se vztahuje. Dále na internetové stránky a jejich hodnocení nazákladě určitých kritérií. Následují příklady metod, jaké SEO využívá a závěr, ve kterém je řečendůvod, proč je SEO užitečné.Klíčová slovaSEO, internet, optimalizace, vyhledávání,page rank, indexace
  3. 3. Využití SEOCo je SEO?Search engine optimalization, zkráceně SEO se využívá k optimalizaci internetových stránek provyhledávače, aby byly lépe vyhledatelné. Takto se dá jednoduše shrnout, co SEO znamená, ovšemv praxi je to poměrně složitá a především dlouhodobá práce. To z důvodu, že se SEO skládá z mnohadílčích úkonů,a některé z nich se pokusím v této práci alespoň nastínit.Pro koho se provádí?Nejprve bychom se měli zaměřit na to, pro koho se tato optimalizace provádí. Internet je velký početinternetových stránek, dat, katalogů, atd. Návštěvníci internetu ve většině případů navštěvujíinternet kvůli potřebě vyhledat nějaké odpovědi na nějakou otázku. Jednoduše řečeno informace.Mají dvě možnosti, hledat tyto informace skrze katalogy, nebo vyhledávače. Dnes je zhruba 90%hledání prováděno skrze vyhledávače1. Návštěvníci zadají dotaz, nebo klíčová slova do vyhledávače aten jim poskytne výsledky hledání pokud možno relevantní k jejich dotazu. Tyto vyhledávače jsounapříklad: Seznam, Google, Jyxo, atd.Otázkou může být, jak vyhledávače zjistí, že na těchto stránkách opravdu návštěvník nalezneinformaci kterou hledá a proč jsou některé výsledky na prvních místech, i když poskytují méněhodnotné informace pro daný dotaz, než stránka o několik příček pod první nabízenou sránkou.Každý z internetových vyhledávačů přiděluje různým stránkám různě velké hodnocení. Google totohodnocení nazývá PageRank.2PageRankPageRank nabývá různých hodnot podle určitých kritérií, kterými se budeme zabývat dále. Platípravidlo, že čím větší PageRank, tím je stránka jednodušeji vyhledatelná a zobrazuje se vevyhledávačích na vyšších příčkách. Naopak nulový PageRank znamená, že stránku pomocívyhledávače nenajdeme. Tímto se dostáváme k otázce, jak je tento PageRank generován a kdo taktostránky hodnotí. Zde je vzorec převzatý ze SEOwebmaster, který Google využívá pro výpočetPageRanku: PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn))1 SMIČKA, Radim. SEO: Optimalizace pro vyhledávače.str.222 Podíl společností na celosvětovém hledání v prosinci 2009. In: Webčesky.cz
  4. 4. PR(A) je PageRank stránky A,PR(Ti) je PageRank stránek Ti, které odkazují na A,C(Ti) je počet odchozích odkazů na stránce Tid je faktor útlumu (damping factor), který je mezi 0 a 1.Programy pro indexaci stránekK hodnocení stránek na internetu se používají programy, které se nazývají např.: Googlebot,Jyxobot,... Tyto programy procházejí internet a indexují stránky, které navštíví. Touto indexacímůžeme rozumět stažení stránky a následně při vyhledávání porovnává dotaz s obsahy stránek. Dálezde existují off-page faktory, které mají na zobrazené výsledky nemalý vliv. Jedná se o odkazy mezistránkami, které mohou přidat na hodnotě, nebo také ubrat. Zničit reputaci stránek mohou, kdyždáme na stránku, která využívá zakázané metody SEO, odkaz na naši stránku, nebo odkážeme nadanou stránku.Optimalizace pomocí SEO se využívá, aby umožnila vyhledávacím robotům snadnější a komplexnějšíindexaci našich stránek. Mnohdy, při neoptimalizovaných stránkách, roboti zaindexují jen zlomekstránek cca. 10%. Většinou úvodní stránku a případně několik dalších. Ovšem to může být problém,protože návštěvníci internetu často vyhledávají různá slovní spojení, ale ne názvy společností, kterébývají uvedeny v nadpisech úvodních stran. Tím pádem, pokud se lidé nedozví o našich stránkáchz jiných zdrojů, tak ji pravděpodobně nenaleznou.Musíme si uvědomit, že indexační roboti nejsou myslící lidé. Postupují podle toho jak jsounaprogramováni. Neumějí prohlížet obrázky, dělá jim problémy javascript a flashové animace.Rolovací menu, také většinou nezvládají indexovat. Proto se stránky musí přizpůsobit jejichpotřebám. Každopádně důležitá věc, co si lidé musí uvědomit je, že se stránky nedělají pro roboty, alepro lidi. Proto je SEO poněkud obtížné. Při optimalizaci se musí najít jistý kompromis, aby stránky bylypřitažlivé a přehledné pro lidi a zároveň srozumitelné pro indexační roboty.Techniky SEOJak již bylo řečeno, pro optimalizaci se využívá několik technik. První takovou technikou může býtoptimalizace klíčových slov. Je zapotřebí, aby se v textu na stránkách objevila klíčová slova, kterásouvisí s tématem stránky a nejlépe vystihují téma. Ovšem nemělo by jich v textu být více jak 7%3,potom má takováto optimalizace přesně opačný efekt. Dále by například měla každá jednotlivástránka vlastní nadpis (H1), meta popisky, statickou URL, pokud možno absenci javascriptu aflashových animací, atd.ZávěrDopady využití SEO jsou poměrně velké. Například internetový bazar elektroniky, zaměřený na PCBazos.cz získal po optimalizaci mnohem více zákazníků4, než tomu bylo dříve. SEO umožňuje i malýminternetovým obchodům získat velkou klientelu díky snadné nalezitelnosti jejich stránek na internetu.Například slovo pneumatika bylo vyhledáno zhruba 11 milionkrát za jeden měsíc, to znamená, že jepro obchodníky zabývající se prodejem pneumatik velmi důležité, aby měly své stránkyoptimalizované5. Z toho vyplývá, že SEO hraje velmi důležitou roli v oblasti tvorby www stránek,stejně jako například interaktivní design. Jelikož naše internetové stránky, mohou mít sebelepšívzhled a obsah, ale když nebudou vyhledatelné, tak postrádají svůj význam. Ovšem na druhou stranuvýborně vytvořené stránky, většinou své návštěvníky dokážou přilákat i přes absenci dobréoptimalizace. Existují zde i možnosti plateb za umístění na horních příčkách vyhledávačů, ale pokudnemáme dostatek financí, abychom si tyto příčky udrželi, tak by měly být stránky optimalizovány.3 SMIČKA, Radim. SEO: Optimalizace pro vyhledávače. Str.524 SMIČKA, Radim. SEO: Optimalizace pro vyhledávače. Str.985 SANDONE, Patrick. Search Engine Optimization
  5. 5. Zdroje 1. SMIČKA, Radim. SEO: Optimalizace pro vyhledávače. Dubany: Knihkupectví Jasminka, 2004. ISBN 80–239–2961–5. 2. SANDONE, Patrick. Search Engine Optimization [online]. 1. vyd. 2011[cit. 2012-12-28]. Přeložil: Lukáš Závodný. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=481d7e21- c76b-4b28-90a3- f60a407a1fb7%40sessionmgr11&vid=1&hid=7&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1sa XZl#db=bth&AN=60804613 3. KVAPIL, Luděk. SEOwebmaster. [online]. [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://seowebmaster.cz/ 4. Podíl společností na celosvětovém hledání v prosinci 2009. In: Webčesky.cz [online]. 2008 [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://www.webcesky.cz/fulltextove-vyhledavani/Hodnocení Zdrojů:Zdroj č. 1: 1. Knihu napsal člověk, který optimalizaci provádí. 2. Kniha obsahuje příklady z praxe. 3. Přehledně psaná. 4. Ukázky problematiky více do hloubky. 5. Doplněno grafy a obrázky.Zdroj č. 2: 1. Text je více ekonomicky zaměřen, proto nabízí pohled na optimalizaci z jiného hlediska, než z informačního. 2. Srozumitelně psaný text. 3. Různé příklady. 4. Pokus nastínit uvažování návštěvníka stránky. 5. Krátký životopis člověka co text napsal.Zdroj č. 3: 1. Stránka zabývající se nejen problematikou SEO. 2. Informace přehledně rozdělené do podkategorií. 3. Možnost diskutovat o problémech v diskusních fórech. 4. Aktuální informace. 5. Jednoduchý vhled do problematiky.

×