Telnet and SSH

702
-1

Published on

Presentation from my early school time on telnet and SSH. Basic overview of techniques and technical details. In cooperation with Lukas Apalovic. Presentation is in slovak

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
702
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Telnet and SSH

 1. 1. Telnet a ssh Luk áš Apalovič Lukáš Tencer
 2. 2. SSH <ul><li>Secure shell </li></ul><ul><li>kombinácia klienta a servera </li></ul><ul><li>pripájanie na vzdialené servery podobne ako použitím príkazu &quot;telnet&quot; </li></ul><ul><li>spojenie je šifrované a teda bezpečné! </li></ul><ul><li>úplna nahráda telnetu (okrem šifrovania) + ďalšie vymoženosti </li></ul>
 3. 3. SSH vs. OpenSSH <ul><li>dve rôzne &quot;verzie&quot; SSH na Internete: </li></ul><ul><ul><li>komerčné &quot; ssh &quot;: za určitých podmienok použiteľné aj zadarmo (treba si pozrieť licenciu) </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot; OpenSSH &quot;: voľne použiteľné </li></ul></ul><ul><ul><li>Princíp činnosti a konfigurácia sú rovnaké alebo veľmi podobné </li></ul></ul>
 4. 4. Základ balíčka <ul><li>démon &quot;sshd&quot;, ktorého úlohou je počúvať na porte 22 a reagovať na prichádzajúce spojenia </li></ul><ul><li>po pripojení - nový proces na obsluhu požiadavky </li></ul><ul><li>nasleduje autentifikácia používateľa </li></ul><ul><li>potom proces &quot;sshd&quot; zmení identitu na práve prihláseného používateľa </li></ul>
 5. 5. Pripojenie <ul><li>na pripojenie sa používa klientský program &quot;ssh&quot; </li></ul><ul><li>Bleskový návod na pripojenie pomocou SSH: </li></ul><ul><ul><li>ssh -l login server.example.com </li></ul></ul><ul><ul><li>resp. ssh login@server.example.com </li></ul></ul>
 6. 6. Pripojenie (pokr.) <ul><li>pripojenie na server &quot;server.example.com&quot; ako používateľ &quot;login&quot; </li></ul><ul><li>Autentifikácia - štandardne, zadaním hesla pre dané používateľské meno a server </li></ul>
 7. 7. Protokol SSH1 <ul><li>jedna z dvoch verzií protokolu ssh (druhá je SSH2) </li></ul><ul><li>Každý server - RSA identifikačný kľúč (default: 1024 bitov), ktorý ho jednoznačne identifikuje </li></ul><ul><li>Pri štarte démona - ďalší RSA kľúč (default: 768 bitov), ktorý sa generuje každú hodinu (3600 sekúnd), ak bol aspoň raz použitý </li></ul>
 8. 8. SSH1(pokr.) <ul><li>klient pripojí na démona </li></ul><ul><li>ten mu sprístupní svoje verejné RSA kľúče </li></ul><ul><li>klient porovná verejný identifikačný RSA kľúč servera so svojou uloženou kópiou (ak existuje) </li></ul><ul><li>detekuje zmeny kľúča (ku ktorým za normálnych okolností dochádza zriedkavo - typicky po preinštalovaní SSH servera) </li></ul>
 9. 9. SSH1 (pokr.) <ul><li>klient potom vygeneruje náhodné 256-bitové číslo </li></ul><ul><li>zašifruje ho obomi verejnými kľúčmi servera </li></ul><ul><li>server - dešifrovanie vďaka privátnym kľúčom </li></ul><ul><li>toto číslo - symetrický kľúč </li></ul><ul><li>používané šifry - 3DES a Blowfish </li></ul><ul><li>nasleduje autentifikácia </li></ul>
 10. 10. Protokol SSH2 <ul><li>každý server - identifikačný DSA kľúč </li></ul><ul><li>Diffie-Hellmanov algoritmus - obe strany získavajú kľúč, ktorý sa použije na symetrické šifrovanie (Blowfish, 3DES a ďalšie) </li></ul><ul><li>dve prístupové metódy: autentifikáciu verejným kľúčom alebo pomocou hesla </li></ul><ul><li>Autentifikácia pomocou súborov &quot;.rhosts&quot; je nebezpečná </li></ul>
 11. 11. Konfigurácia SSH démona <ul><li>z väčšej časti upravením konfiguračného súboru &quot;/etc/ssh/sshd_config&quot; </li></ul><ul><li>Najdôležitejšie direktívy: </li></ul><ul><ul><li>Port 22 : port, na ktorom počúva &quot;sshd&quot; (default: 22) </li></ul></ul><ul><ul><li>Protocol 2,1 : podporované protokoly, primárne sa používa SSH2 </li></ul></ul><ul><ul><li>ListenAddress : adresa, na ktorej počúva &quot;sshd&quot; (default: všetky sieťové rozhrania servera) </li></ul></ul><ul><ul><li>RSAAuthentication : umožní používať autentifikáciu pomocou verejného a privátneho kľúča (nie heslom na server). Platí pre protokol SSH1. </li></ul></ul>
 12. 12. Obmedzenie prístupu <ul><li>na základe používateľského mena (na ktoré sa používateľ prihlasuje) - direktívy PermitRootLogin, AllowGroups, AllowUsers, DenyGroups, DenyUsers v &quot;/etc/ssh/sshd_config&quot; </li></ul><ul><li>na základe IP adresy klienta: položky &quot;ssh&quot; v súboroch TCP wrappera - (&quot;/etc/hosts.allow&quot;, &quot;/etc/hosts.deny&quot;), ak bol démon skompilovaný s knižnicou &quot;libwrap&quot; (o tom sa môžete jednoducho presvedčiť príkazom &quot; ldd `which sshd` &quot;) </li></ul>
 13. 13. Generovanie serverových kľúčov <ul><li>ssh-keygen -t rsa1 -f /etc/ssh/ssh_host_key -N '' </li></ul><ul><li>ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key -N '' </li></ul><ul><li>nové kľúče sú platné po reštartovaní &quot;sshd&quot; démona: </li></ul><ul><li>/etc/init.d/sshd restart </li></ul>
 14. 14. Súbor &quot;/etc/ssh/ssh_config&quot; (&quot;~/.ssh/config&quot;) <ul><li>nastavenia klientského programu &quot;ssh&quot; </li></ul><ul><li>súbor &quot;~/.ssh/config&quot; (v domácom adresári používateľa) a parametre na príkazovom riadku však majú prednosť </li></ul><ul><li>klient &quot;Putty&quot; - stačí nastaviť adresu vzdialeného servera a zadať používateľské meno </li></ul>
 15. 15. Používanie sftp a scp <ul><li>dva protokoly na prenos súborov </li></ul><ul><li>&quot;scp&quot; funguje pre SSH1 aj SSH2 </li></ul><ul><li>&quot;sftp&quot; je určený iba pre SSH2 </li></ul><ul><li>šifrovanie sieťovej prevádzky </li></ul><ul><li>Linux - rovnomenné klientské programy &quot;scp&quot;, resp. &quot;sftp&quot; </li></ul><ul><li>Windows - &quot; WinSCP &quot; , &quot;SecureFX &quot; (sftp), &quot;FileZilla&quot; (sftp,scp) </li></ul>
 16. 16. Používanie sftp a scp (pokr.) <ul><li>Ak chcete používať &quot;sftp&quot; => &quot;/etc/ssh/sshd_config&quot; obsahovať direktívu &quot;Subsystem sftp /usr/lib/ssh/sftp-server&quot; </li></ul><ul><li>Na klientskom počítači stačí spustiť program &quot;sftp&quot;: </li></ul><ul><ul><li>sftp server.example.com </li></ul></ul><ul><ul><li>resp. sftp login@server.example.com </li></ul></ul>
 17. 17. Telnet <ul><li>vzájomná spolupráca dvoch svojich zložiek </li></ul><ul><li>ich postavenie vychádza z architektúry klient-server </li></ul><ul><li>jedna zložka beží na &quot;lokálnom&quot; počítači (Telnet klient), druhá zložka na &quot;vzdialenom&quot; počítači (Telnet server) </li></ul>
 18. 18. Ako funguje Telnet <ul><li>klient príma všetky vstupy od terminálu </li></ul><ul><li>ich po sieti svojej partnerskej zložke v roli servera na &quot;vzdialenom&quot; počítači </li></ul><ul><li>táto zložka potom príslušné vstupy &quot;podstrkuje&quot; svojmu okoliu tak, ako keby šlo o vstupy terminálu, pripojeného k miestnemu vzdialenému počítaču </li></ul><ul><li>zložky nie sú &quot;pevne zabudované&quot; v operačnom systéme </li></ul><ul><li>majú formu aplikačných programov </li></ul>
 19. 19. Výhody/nevýhody <ul><li>výhodou je väčšia flexibilita a ľahkosť robenia prípadných zmien </li></ul><ul><li>nevýhodou menšia efektívnosť </li></ul><ul><li>jednotlivý znak prechádza celkom päťkrát &quot;cez&quot; celý operačný systém: </li></ul><ul><ul><li>od terminálu ku klientskej zložke </li></ul></ul><ul><ul><li>zložka ju odosiela na vzdialený počítač </li></ul></ul><ul><ul><li>na vzdialenom počítači až ku zložke v úlohe serveru </li></ul></ul><ul><ul><li>serverová zložka ju &quot;podstrkuje&quot; späť svojmu operačnému systému </li></ul></ul><ul><ul><li>operační systém ju predáva inej aplikačnej úlohe </li></ul></ul>
 20. 20. Unix a Telnet <ul><li>nutné, aby operačný systém (aspoň na strane serveru) vychádzal v ústrety vyššie citovanej možnosti &quot;podstrkovania&quot; vstupov </li></ul><ul><li>Unix - zvláštne vstupné/výstupné body </li></ul><ul><li>napodobňujú chovanie skutočného terminálu </li></ul><ul><li>pseudoterminály (v AT&T Unixe), pseudo tty (v BSD Unixe) </li></ul>
 21. 21. Telnet a iné OS <ul><li>TELNET sa zámerne snaží neviazať na vlastnosti, schopnosti a služby určitého konkrétneho prostredia </li></ul><ul><li>príklad: keď sa užívateľ prihlási na prácu v operačnom systéme určitého počítača (tj. urobí tzv. login), a potom si prostredníctvom TELNET-u otvorí vzdialenú terminálovú reláciu s iným počítačom, musí sa na ňom znovu sám prihlásiť </li></ul><ul><li>TENLNET nepozná konkrétne konvencie pre prihlasovanie a zadávanie hesiel, spôsob uchovávania informácií o užívateľoch a ich heslách a veľa iné konkrétne informácie </li></ul>
 22. 22. Telnet a iné OS (pokr.) <ul><li>Telnet môže byť implementovaný v prostrediach rôznych operačných systémov </li></ul><ul><li>vďaka tomu, že sa nesnaží o automatické prihlasovanie </li></ul><ul><li>z rozličných operačných systémov je možné si zriaďovať vzdialené terminálové relácie s Unixovskými počítači </li></ul><ul><li>obrátene (zložka v úlohe serveru môže byť implementovaná v inom prostredí než v Unixe) to platí tiež </li></ul><ul><li>implementácií TELNET serverov je zatiaľ akosi menej </li></ul>
 23. 23. TELNET server na PC <ul><li>existujú implementácie serverových zložiek protokolu TELNET pre operačný systém MS DOS – je to zaujímavosť, lebo MS DOS je jednoúlohový a jednouživatelský operačný systém, ktorý pojem terminálovej relácie vôbec nepozná </li></ul><ul><li>vlastne formou diaľkového ovládania (remote control) počítača PC ako celku </li></ul>
 24. 24. TELNET server na PC(pokr.) <ul><li>výhodou TELNET serveru na počítači PC je možnosť využitia štandardnej klientskej zložky protokolu TELNET, ktorá môže byť navyše používaná i inde, než len v prostredí MS DOSu </li></ul><ul><li>vďaka tomu je možné, aby napríklad Unixový počítač na diaľku ovládal počítač PC </li></ul><ul><li>problémy: </li></ul><ul><ul><li>obmedzenej prenosovej rýchlosti </li></ul></ul><ul><ul><li>odlišnosť v počte riadkov (Unixový počítač – 24 riadkov, PC – 25 riadkov) </li></ul></ul>
 25. 25. Rlogin <ul><li>TELNET nie je zďaleka jediným protokolom pre realizáciu vzdialených terminálových relácií </li></ul><ul><li>existuje rada ďalších, omnoho prepracovanejších a komplexnejších protokolov pre vzdialené terminálové relácie, ktoré ponúkajú väčší rozsah služieb, ale za svoju dokonalosť platia obmedzenejšími možnosťami nasadenia, než jednoduchší TELNET </li></ul><ul><li>rlogin pochádza z prostredia BSD Unixu </li></ul><ul><li>Rozdiel oproti Telnetu - &quot;vníma&quot; prostredie, v ktorom pracuje jeho klientska i serverová zložka, a snaží sa využívať špecifické vlastnosti a schopnosti týchto prostredí - napr. pre zaistenie automatického prihlasovania </li></ul>
 26. 26. NVT - Network Virtual Terminal <ul><li>Virtuálny terminál používaný protokolom TELNET </li></ul><ul><li>obojsmerné, znakovo orientované zariadenie, ktoré možno najlepšie prirovnať k dvojici klávesnica - tlačiareň </li></ul><ul><li>klávesnica generuje jednotlivé znaky v kódu ASCII, zatiaľ tlačiareň je priebežne tlačí </li></ul><ul><li>Celok zodpovedá predstave tzv. znakového , resp. riadkového terminálu </li></ul>
 27. 27. NVT (pokr.) <ul><li>predpokladá, že prenos dát bude tzv. bufferovaný - teda že dáta nebudú vysielané po jednotlivých znakoch, ale že sa budú najprv hromadiť vo vhodných vyrovnávacích pamätiach (anglicky: buffers) </li></ul><ul><li>vysielané potom budú až väčšie celky </li></ul><ul><li>jednoznačným kandidátom je riadok </li></ul><ul><li>ak nie je dĺžka riadku dopredu obmedzená, môže sa stať, že pre ňu nebude k dispozícii dostatočne veľká vyrovnávacia pamäť </li></ul><ul><li>niekedy môže byť vhodné, či dokonca nutné odosielať menšie celky než celé riadky </li></ul>
 28. 28. Ostatné je na vzájomnej dohode <ul><li>každý virtuálny terminál vždy obmedzuje &quot;individualitu&quot; konkrétnych terminálov </li></ul><ul><li>redukuje ich vlastnosti a schopnosti na takú úroveň, ktorá môže byť spoločná prakticky všetkým fyzicky existujúcim terminálom </li></ul><ul><li>Protokol TELNET chápe NVT len ako &quot;povinné minimum&quot; a pripúšťa, aby sa obe strany mohli v konkrétnom prípade dohodnúť &quot;na lepšom&quot; - teda na tom, že majú a sú schopné používať nejaké rozšírenia voči tomu, čo požaduje NVT </li></ul><ul><li>TELNET samozrejme musí definovať konkrétny spôsob, akým majú obe strany postupovať pri vzájomnej &quot;licitácií&quot; (anglicky: options negotiation) </li></ul>
 29. 29. Sedembitové znaky v osembitových bytoch <ul><li>pre kódovanie jednotlivých znakov používa protokol TELNET znakový kód ASCII </li></ul><ul><li>znaky sedembitového kódu ASCII sú prenášané zásadne v ôsmich bitoch </li></ul><ul><li>vďaka tomu je možné k nim &quot;pridať&quot; ešte i riadiace príkazy </li></ul><ul><li>obe strany sa ale môžu dohodnúť na tom, že si budú predávať osembitové znaky </li></ul>
 30. 30. Zaistenie transparentnosti <ul><li>využíva sa riadiaci bit </li></ul><ul><li>pre kódovanie riadiacich príkazov sa tvorcom protokolu TELNET ponúkalo všetkých 128 možných 8-bitových hodnôt </li></ul><ul><li>najvyšší bit nastavený na jednotku </li></ul><ul><li>zaistenie potrebnej transparentnosti dát: pred samotný riadiaci znak je zaradený špeciálny znak, ktorý zmení interpretáciu jedného, resp. niekoľko nasledujúcich znakov </li></ul><ul><li>v prípade protokolu TELNET bol zvolený znak s číselných kódom 255 - označovaný ako IAC (Interpret As Command) </li></ul>
 31. 31. Príkazy protokolu TELNET <ul><li>reprezentovaná jedným riadiacim znakom, ku ktorému sa pridáva povinný prefix - znak IAC </li></ul><ul><li>3 skupiny príkazov: </li></ul><ul><ul><li>príkazy pre editáciu (sú len dva: pre vymazanie aktuálneho riadku a pre vymazanie predchádzajúceho znaku </li></ul></ul><ul><ul><li>príkazy pre riadenie komunikácie medzi oboma stranami (napr. pre prerušenie aplikačného procesu na strane serveru, pre zastavenie jeho výstupu, pre vzájomnú synchronizáciu apod.) </li></ul></ul><ul><ul><li>príkazy, umožňujúce obom stranám dohodnúť sa na použití konkrétnych rozšíreniach </li></ul></ul>
 32. 32. Koniec
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×