Your SlideShare is downloading. ×
0
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02

584

Published on

prezentacja - Doradztwo zawodowe i poradnictwo w Polsce …

prezentacja - Doradztwo zawodowe i poradnictwo w Polsce

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
584
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. DORADZTWO I PORADNICTWO ZAWODOWE W POLSCE Agata Murańska 18560 Wioletta Babińska 18546
 • 2. SPIS TREŚCI Wstęp Struktura doradztwa w Polsce Poradnictwo zawodowe resorcie edukacji 1. 2. 3.        Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy 4.        4. 5. 6. rodzaje świadczonych usług zakres świadczonych usług doradztwo zawodowe w Polsce mocne i słabe strony doradztwa zawodowego w Polsce szanse rozwoju doradztwa zawodowego w szkole zagrożenia rozwoju doradztwa zawodowego w szkole szkolny doradca zawodowy doradcy w powiatowych urzędach pracy doradcy w Centrach Metody poradnictwa zawodowego i zasoby informacji Rozmowa doradcza „Metoda Edukacyjna” i „Kurs Inspiracji” Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” Akademickie Biura Karier Definicje pojęć Podsumowanie Bibliografia / netografia 2
 • 3. DORADZTWO I PORADNICTWO ZAWODOWE W POLSCE  Poradnictwo zawodowe w Polsce oparte jest na doktrynie, która zakłada że planowanie i rozwój kariery zawodowej jest procesem trwającym od wczesnego dzieciństwa i trwa przez całe życie człowieka.  Zadaniem doradcy zawodowego jest towarzyszenie klientowi w istotnych momentach tego procesu i pomaganie w zdobyciu wiedzy zarówno o nim samym jak i o otoczeniu i uwarunkowaniach kluczowych dla podejmowanych decyzji zawodowych. 3
 • 4. DORADZTWO I PORADNICTWO ZAWODOWE W POLSCE OHP MEiN Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej KOWEZiU Wydział Poradnictwa Z awodowego Centra Edukacji i Pracy Młodzieży MBP Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne Szkoły gimnazjalne i ponad gim azjalne Placówki naukowobadawcze Uczelnie wyższe MPiPS S Departament Rynku Pracy MCIZ Kluby Pracy CIiPKZ WUP PUP SzOK Kluby Pracy ABK OŚBK GCI Kolejowe Agencje Aktywizacji Zawodowej Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej 4 – A gencje zatrudnienia – Instytucje dialogu społecznego – Instytucje partnerstwa lokalnego - Instytucje szkoleniowe
 • 5.  Realizacja zadań z zakresu poradnictwa zawodowej należy do dwóch resortów: Ministerstwo Edukacji i Nauki sieć specjalistycznych terenowych instytucji orientacja i poradnictwo zawodowe dla młodzieży szkolnej i studiującej i informacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Publiczne Służby Zatrudnienia poradnictwo i informacja zawodowa dla dorosłych 5
 • 6. 1. Resortu edukacji – orientacja i poradnictwo zawodowe dla młodzieży uczącej się w systemie szkolnym realizowane jest w ramach specjalistycznych instytucji podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej:  poradnie psychologiczno o pedagogiczne;  doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach;  Akademickie Biura Karier 6
 • 7. 2. Resortu pracy – poradnictwo dla dorosłych (zarejestrowanych w urzędach pracy) realizowane jest na 3 poziomach i wykorzystuje w tym celu jednostki publicznej służby zatrudnienia:  poziom pierwszy (krajowy) – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Wydział Poradnictwa Zawodowego i Sieci EURES działający w ramach Departamentu Rynku Pracy – zajmuje się doskonaleniem metod i technik poradnictwa zawodowego, rozwojem krajowej informacji zawodowej; 7
 • 8.  poziom drugi (regionalny) – Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wojewódzkich urzędów pracy ich zadaniem jest bezpośrednia praca z klientami oraz koordynacja usług poradnictwa zawodowego na terenie województwa;  poziom trzeci (podstawowy) – doradcy zawodowi powiatowych urzędów pracy – bezpośrednia praca z klientami;  wiele zadań w obszarze poradnictwa zawodowego, zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży do 25 roku życia wykonują Ochotnicze Hufce Pracy (OHP). 8
 • 9.  W Polsce nie funkcjonują prywatne firmy wyspecjalizowane w świadczeniu odpłatnych usług z zakresu poradnictwa zawodowego, natomiast istnieją firmy komercyjne realizujące usługi z zakresu doradztwa personalnego, czyli związane z doborem wysoko wykwalifikowanych pracowników dla potrzeb pracodawców. 9
 • 10. PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE EDUKACJI  W resorcie edukacji narodowej zadania związane z poradnictwem zawodowym wypełniają poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Obecnie funkcjonuje 598 poradni, z czego 26 to poradnie specjalistyczne, które nastawione są na świadczenie młodzieży pomocy w wyborze zawodu. Wykorzystywane przez nie różnorodne metody diagnostyczne służą do badania predyspozycji psychofizycznych uczniów. Pozostałe poradnie realizują usługi z zakresu poradnictwa zawodowego dzieciom i młodzieży, a tak że udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży 10
 • 11. Rodzaje świadczonych usług      poradnictwo zawodowe poradnictwo dla młodzieży (w tym profilaktyka uzależnień ), poradnictwo rodzinne, pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, wczesna diagnoza i rehabilitacja 11
 • 12. Zakres świadczonych usług         gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjnej i zawodowej, diagnostyka w zakresie sprawności intelektualnej, osobowości, uzdolnień, zainteresowań prelekcje zawodoznawcze, spotkania w specjalistycznych poradniach zawodowych, centrach informacji zawodowej, badania ankietowe nt. wyboru szkoły i zawodu, zajęcia warsztatowe, działania adresowane do rodziców uczniów – prelekcje, pogadanki, spotkania informacyjne, organizowanie giełd i targów zawodoznawczych 12
 • 13. Doradztwo zawodowe w szkole W dobie ciągłych zmian coraz częściej wskazuje się na     potrzebę usytuowania profesjonalnej pomocy z zakresu doradztwa zawodowego, której celem jest zwiększenie trafności decyzji edukacyjnych i zawodowych ucznia blisko niego, a więc w szkole, potrzebę dostosowania rozwiązań polskich do standardów pozostałych krajów UE, potrzebę udzielania uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących instytucji kształcenia i rynku pracy zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego, potrzebę działań w zakresie planowania wspólnie z uczniem jego kariery zawodowej(pomoc, wsparcie A NIE wyręczanie go) - doradca towarzyszący 13
 • 14. Mocne i słabe strony doradztwa zawodowego w szkole Mocne strony    umocowanie prawne doradcy zawodowego w szkole, jego jasno określone zadania,    aktywność działań już zatrudnionych doradców zawodowych /pionierzy, pasjonaci/  Słabe strony mała ilość doradców zawodowych, brak środków finansowych w budżetach organów prowadzących szkoły słabe wyposażenie w potrzebny do działań doradczych sprzęt, narzędzia, literaturę Niewystarczający system szkoleń 14
 • 15. Szanse rozwoju doradztwa zawodowego w szkole  Kształcenie nowych doradców zawodowych /granty na studia podyplomowe dla nauczycieli/  Oczekiwania co do konieczności prowadzenia działań w tym zakresie postulowane przez pracodawców  Powstający zewnętrzny system wsparcia doradców zawodowych w szkole /Platforma Programowa „OHP dla szkoły”, oferta fundacji i stowarzyszeń, inicjatywy lokalne w postaci forów na rzecz doradztwa i poradnictwa zawodowego/. 15
 • 16. Zagrożenia rozwoju doradztwa zawodowego w szkole  Brak jasnego i klarownego systemu takich działań w polskiej oświacie  Brak konsekwentnych i skoordynowanych działań na polu doradztwa zawodowego ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. 16
 • 17. Szkolny doradca zawodowy     Potrzeba profesjonalnej pomocy, usytuowanej blisko ucznia zwiększającej trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizującej koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów i koszty materialne związane z dojazdem do placówek specjalistycznych Zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych działań realizowanych metodami aktywnymi (warsztaty, zajęcia aktywizujące) Udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego Obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji 17
 • 18. PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE PRACY  Doradcy w powiatowych urzędach pracy.  Doradcy zawodowi zatrudnieni w powiatowych urzędach pracy udzielaj pomocy wszystkim zainteresowanym poradnictwem klientom w rozwiązywaniu ich problemów zawodowych. Doradcy zawodowi udostępniaj klientom rzeczywiste i obiektywne dane o możliwościach kształcenia i szkolenia, o zawodach oraz rynku pracy. Pomagaj klientom w określeniu ich postaw wobec złożonych sytuacji życiowych, poznaniu możliwych opcji i konsekwencji ich wyboru. Doradcy pomagaj klientom w poszukiwaniu pracy m.in. poprzez utrzymywanie łączności z pracodawcami oraz prowadzenie treningów autoprezentacji. 18
 • 19.  Doradcy zawodowi współpracują z instytucjami edukacyjnymi (poradniami psychologiczno o pedagogicznymi, szkołami i o środkami szkolenia zawodowego dorosłych), pracodawcami, biurami karier szkół wyższych oraz prowadzą negocjacje z instytucjami na rzecz i w imieniu klienta. Doradcy zawodowi powiatowych urzędów pracy współpracuj z doradcami zawodowymi centrów informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy. 19
 • 20.  Doradcy w Centrach  Na podstawie porozumienia zawartego w 1994 r. pomiędzy Ministerstwami Pracy Polski i Niemiec powstały w Polsce centra informacji zawodowej. Realizacją tego przedsięwzięcia zajmował się Federalny Urząd Pracy Niemiec i Krajowy Urząd Pracy w Polsce. W efekcie tej współpracy centra polskie stanowią adaptację podobnych instytucji działających w niemieckim systemie służb zatrudnienia. W 1999 roku z istniejących dotąd centrów informacji zawodowej utworzono sieć centrów informacji i planowania kariery zawodowej. Posiadaj one status samodzielnych wydziałów wojewódzkich urzędów pracy. 20
 • 21. Metody poradnictwa zawodowego i zasoby informacji  Podstawową metodą pracy doradców zawodowych urzędów pracy z klientami w ramach poradnictwa indywidualnego jest rozmowa doradcza, przebiegająca zgodnie ze ściśle określonymi fazami i z wykorzystaniem specyficznych technik. W poradnictwie dla osób bezrobotnych wykorzystuje się również „Metodę Edukacyjną” oraz „Kurs Inspiracji“. Stosowanie przez doradców zawodowych tych metod pomaga zwłaszcza osobom długotrwale bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem określić własną sytuację zawodową w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy i opracować indywidualny plan działania 21
 • 22. Rozmowa doradcza  Rozmowa doradcza – podstawową metodą pracy doradców zawodowych urzędów pracy z indywidualnymi klientami jest rozmowa doradcza, przebiegająca zgodnie ze ściśle określonymi fazami i etapami z wykorzystaniem specyficznych technik. Ogólnie można stwierdzić, że w wyniku rozmowy doradca otrzymuje niezbędne informacje o sytuacji klienta, przebiegu jego kariery edukacyjnej, warunkach zdrowotnych, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z zawodem. Doradca i klient wspólnie planują dalsze kroki postępowania, a rozmowę kończy wspólne ustalenie planu działania dla klienta. 22
 • 23. „Metoda Edukacyjna” i „Kurs Inspiracji”   "Metoda Edukacyjna" sytuuje osobiste doświadczenie klienta w centrum aktywności doradczej, poszerza jego wiedzę dotyczącą świata zawodów, pomaga określić własną sytuację zawodową w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy i ustalić indywidualny plan działania. "Kurs Inspiracji'‘ jest skuteczną metodą wykorzystywaną w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi i zagrożonymi długotrwałym bezrobociem. Metoda ta wzmacnia motywację i aktywność bezrobotnych w realistycznym budowaniu swojego planu zawodowego. 23
 • 24. Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” Gminne Centra Informacji  Władze samorządowe najniższego szczebla (gminy), a także inne zainteresowane podmioty tworzyć będą warunki umożliwiające dostęp do szerokiej informacji ułatwiającej obywatelom poruszanie się na rynku pracy lokalnym, regionalnym ogólnokrajowym  Placówki ukierunkowane na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji  Aktualnie na terenie kraju funkcjonuje 963 Gminne Centra Informacji, utworzone w wyniku konkursu i wsparcia finansowego ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 24
 • 25. Akademickie Biura Karier       prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych prowadzenie bazy danych studentów zgłaszających się w celu znalezienia pracy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami promowanie idei Biur Karier i przyczynianie się do powoływania Biur przy innych uczelniach 25
 • 26. DEFINICJE POJĘĆ  Doradca zawodowy - osoba udzielająca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca zawodowy powinien posiadać kompetencje społeczne, do których należą: cechy osobowościowe, uzdolnienia i zainteresowania, warunkujące powodzenie pracy z ludźmi. 26
 • 27. DEFINICJE POJĘĆ  Poradnictwo zawodowe - długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. Proces, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na wykonywaniu czynności i działań określonych w art.38 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn.20 kwietnia 2004r. 27
 • 28. DEFINICJE POJĘĆ   Doradztwo zawodowe - świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. Informacja zawodowa - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji. 28
 • 29. DEFINICJE POJĘĆ  Wewnątrzszkolny system doradztwa - ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.  Zawód - wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany i systematyczny sposób, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie. 29
 • 30. DEFINICJE POJĘĆ   Orientacja zawodowa - działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły Informacja edukacyjna - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem. 30
 • 31. PODSUMOWANIE  Jak widać z przedstawionego wyżej materiału poradnictwo zawodowe w Polsce realizowane jest w różnych typach instytucji i różnych sektorach. Podstawową rolę odgrywają placówki edukacji i pracy. Ogólna liczba doradców zawodowych przekracza 2,5 tys. osób. Poza nielicznymi wyjątkami są to wszystko specjaliści z wykształceniem wyższym. Doradcy świadczą usługi o zbliżonym charakterze adresowane do szerokiej grupy odbiorców 31
 • 32. BIBLIOGRAFIA / NETOGRAFIA         Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, 2002, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 22.03.2002r. - Dz.U. Nr 32, poz.304 Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy, 1996, Wyd. KUP) K.Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, 1999, Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Nr 2/11, s.29 Standard usługi - Poradnictwo Zawodowe - wg projektu PHARE finansowanego ze środków UE oraz Budżetu Państwa realizowanego pod nadzorem PARP, 2004) J.Szczepański: Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową. Socjologia zawodów, 1965, KiW) www.doradca-zawodowy.pl www.ohpdlaszkoly.pl www.wup.lodz.pl 32

×