Distribučné a logistické centrá Prednáška z predmetu Distribučný manažment        Ing. Ľuboš Oláh
Megatrendy• internacionalizácia a globalizácia obchodovania,• koncentrácia obchodných firiem,• spolupráca a partnerstvo,• ...
Faktory ovplyvňujúce zmeny na    trhu v 21 storočí:• globalizácia a internacionalizácia obchodovania,• budovanie vzťaho...
Pokračovanie• online distribúcia a online distribučné kanály,• skracovanie životného cyklu tovarov a služieb,• rastúca pot...
Trendy v oblasti distribúcie• Privátne obchodné značky,• Distribučné kanály riadené dopytom,• Nové modely odmien,• Spájani...
DefiníciaDistribučné centrum:- veľkoplošný,  veľkokapacitný   sklad  vybavený špičkovou technikou a technológiou, in...
Definícia DC - pokračovanie- veľký vysokoautomatizovaný sklad určený na to, aby prijímal tovar od rôznych dodávateľov, pri...
Trendy vo vývoji distribučných       centier1. Optimalizácia sietí2. Optimalizácia transportu3. Zvýšovanie pracovne...
Hlavné druhy činností DC rozdeľovanie väčších zásielok – break-bulk, konsolidácia zásielok, manipulácia s tovarom, pln...
Funkcie a činnosti DC- na strategickej a taktickej úrovni: stanovenienákupných,    predajných   a   colnýchpodmi...
Funkcie a činnosti DC 2.na   administratívnej   úrovni:   vypisovaniea sledovanie objednávok a príkazov na nákupa ex...
Funkcie a činnosti DC 3.na operatívnej úrovni: realizácia prepravysurovín, materiálov a dielov do závodu, ichvyskladňovani...
Základné typy distribučných centier• Podľa typu vlastníctva delíme distribučné centrá na:• súkromné,• verejné,• zmiešané ...
Základné typy distribučných centier        2.• Podstatným kritériom je i napojenie na dopravnú infraštruktúru:• m...
Tvorba distribučného centra
Vlastné DCVýhody:       Nevýhody:Náklady       KapitálKomunikácia     ZodpovednosťŠpecializácia    ...
Cudzie (externé) DCVýhody:       Nevýhody:Kapitál       voľba logistickéhoNáklady       partneraSledovan...
DizHub – nový koncept DC- moderné   DC,   kt.  vzniká  vplyvom multikanálových dodávateľských reťazcov a zákaz...
DizHub – nový koncept DC• Obchodníci                  • Nákupcovia        Optimalizácia  Optimali...
DefiníciaLogistické centrum:- regionálny dodávateľsko - distribučný uzol, ktorý poskytuje širokú škálu služieb pre zákazn...
Definícia LC - pokračovanie- dopravné centrum, v ktorom sa zabezpečujú komplexné služby, t.j. preprava od zákazníka do lo...
Definícia LC – pokračovanie II• logistické centrum tvoria administratívne budovy, skladovacie haly, parkoviská pre kamió...
Logistické   centrum    je   miesto   pre prekládku, skladovanie, balenie zásielok a deponovanie kontajnerov (o...
Služby logistických centierZákladné logistické služby: obstaranie prepravy, nakladanie, prekladanie, vykladanie, prepra...
Služby logistických centierDodatkové logistické služby: leasing, oprava a údržba dopravných strojov a manipulačných zaria...
Služby logistických centierOstatné služby: zabezpečenie poštových, hotelových, stravovacích, propagač ných, bankových a i...
4 typy logistických centier1. typ: poskytuje základné logistické funkcie  týkajúce sa prepravy tovarov medzi dodávateľmi ...
Hlavné úlohy a funkcie LCPrimárnou funkciou centra je dodávanie tovaruzákazníkom požadovaným spôsobom v požadovanomsortime...
Hlavné funkcie a úlohy LC spájanie rôznych druhov prepráv do prepravných reťazcov, projektovanie a realizovanie komplex...
LC na Slovensku1. Logistické centrá maloobchodných reťazcov2. JIT dodávatelia3. Logistickí operátori
Logistické technológieLogistická technológia: relatívne ustálené súbory informačných, manipulačných, skladových, pr epravn...
Logistické technológie•  Kanban,•  JIT,•  Quick Response,•  Efficient Consumer Response,•  Hub and Spoke,•  Cross-do...
Kanban• technológia bezzásobovanie,• vyvinutá spoločnosťou Toyota,• využitie v automobilovom a strojárenskom priemysle,• ...
JIT• spôsob uspokojovania dopytu po určitom materiály vo výrobe, resp. hotového výrobku v distribučnom kanáli v presne d...
Quick response (QR)• technológia, v kt. články celého logistického reťazca   zdieľajú   informácie    o predajo...
Efficient Consumer Response - ECR• efektívne reagovanie na potreby zákazníka,• cieľ: zefektívnenie distribučného reťazca, ...
Hub and Spoke technológia dopravnej obsluhy územia, spoločný bod pre zariadenia v sieti, konsolidácia menších zásielok ...
Cross-Docking tovar dodaný do DC nie je určený na skladovanie, ale je plynulo predisponovaný v požadovanom množstve a zl...
Cross-Docking2 typy techník Cross-Dockingu:1.  „paletový“ CD – palety sa bez úprav nakladajú na dopravný   prostriedok....
Informačné a komunikačné      technológieIKT umožňujú efektívny prenos, spracovanie a  uchovávanie  dát  a  inf...
Informačné a komunikačné       technológie4 druhy technológií v distribúcii a logistike:A. Technológie zberu dátB. I...
Informačné a komunikačné      technológieRFID, operácie riadené hlasom, warehouse management system, GPS.
RFID prenos dát prostredníctvom rádiových vĺn, sledovanie  pohybu   tovaru  v  celom dodávateľsko-odberateľskom ...
Warehouse management system -       WMS- skupina programov, ktoré pomáhajú manažmentu spoločnosti   kontrolovať ...
Warehouse management system -       WMSVýhody: znižovanie nákladov, skrátenie času na vybavenie objednávok, zlepš...
Operácie riadené hlasom technológia riadenia založená na diaľkovom prenose hlasovej komunikácie, uplatnenie pri veľkých...
GPS- globálny družicový navigačný systém,- poskytuje info o okamžitej polohe, smere a rýchlosti pohybu, ako aj o presnom ...
GPSMožnosti využitia v doprave a logistike:1. Pri sledovaní prepravcu resp. dopravného prostriedku,2. Na sledovanie poloh...
DC vs. LCDistribučné centrum – zameriava sa na tovary spotrebného charakteru (FMCG).Logistické centrum – na všetok tovar.
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ A PRAJEM PEKNÝ DEŇ. 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Distribučné a logistické centrá

4,701 views

Published on

Prednáška z predmetu Distribučný manažment.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Distribučné a logistické centrá

 1. 1. Distribučné a logistické centrá Prednáška z predmetu Distribučný manažment Ing. Ľuboš Oláh
 2. 2. Megatrendy• internacionalizácia a globalizácia obchodovania,• koncentrácia obchodných firiem,• spolupráca a partnerstvo,• dominantné postavenie na medzinárodných trhoch,• diverzifikačné stratégie distribučných medzičlánkov,• rozvoj informačných a komunikačných technológií.
 3. 3. Faktory ovplyvňujúce zmeny na trhu v 21 storočí:• globalizácia a internacionalizácia obchodovania,• budovanie vzťahov so zákazníkmi a ich špecifické vnímanie hodnoty,• tlak na znižovanie nákladov kvôli udržaniu konkurencieschopnosti na globálnych trhoch.• čas ako konkurenčný faktor,• požiadavky zákazníkov na individualizované tovary a služby,• nové informačné a komunikačné systémy a technológie,• zavádzanie internetu do všetkých distribučných a logistických procesov,
 4. 4. Pokračovanie• online distribúcia a online distribučné kanály,• skracovanie životného cyklu tovarov a služieb,• rastúca potreba inovácií,• rozvoj tzv. autonómnej logistiky,• riadenie a podpora marketingovej logistiky,• výrazné skracovanie dodávkového času konečným zákazníkom a odberateľom,• požiadavky a zmeny v legislatíve.
 5. 5. Trendy v oblasti distribúcie• Privátne obchodné značky,• Distribučné kanály riadené dopytom,• Nové modely odmien,• Spájanie so zákazníkmi (CRM, PRM),• Zvyšujúci sa tlak na kvalitu.
 6. 6. DefiníciaDistribučné centrum:- veľkoplošný, veľkokapacitný sklad vybavený špičkovou technikou a technológiou, informačným systémom, komunikačným systémom, ktorého činnosť je orientovaná na minimalizáciu potrebnej skladovej plochy pre jeden druh tovaru (sortiment), na minimalizáciu času potrebného na skladovanie, resp. na minimalizáciu času potrebného na špecifické úkony s tovarom (osobitné označenie tovaru podľa želania zákazníkov a pod.), na prijímanie dodávok tovaru od rôznych dodávateľov a na minimalizáciu času na vybavovanie objednávok rôznym zákazníkom. (Lexikón logistiky)
 7. 7. Definícia DC - pokračovanie- veľký vysokoautomatizovaný sklad určený na to, aby prijímal tovar od rôznych dodávateľov, prijímal objednávky, hospodárne ich plnil a čo najrýchlejšie dodával tovar zákazníkom. (Veľká ekonomická encyklopédia)
 8. 8. Trendy vo vývoji distribučných centier1. Optimalizácia sietí2. Optimalizácia transportu3. Zvýšovanie pracovnej produktivity4. Zmena dizajnu distribučných centier
 9. 9. Hlavné druhy činností DC rozdeľovanie väčších zásielok – break-bulk, konsolidácia zásielok, manipulácia s tovarom, plnenie objednávok, cross-docking.
 10. 10. Funkcie a činnosti DC- na strategickej a taktickej úrovni: stanovenienákupných, predajných a colnýchpodmienok, foriem dodávok a obalov nazásobovanie a distribúciu, postupov pri príjmea expedícii , dopravných ciest, dopravnýchprostriedkov, spôsobov manipuláciea skladovania manipulačných prostriedkov, sleduoperácií a priebehu procesov v tokoch,
 11. 11. Funkcie a činnosti DC 2.na administratívnej úrovni: vypisovaniea sledovanie objednávok a príkazov na nákupa expedíciu, vypisovanie príjemok, vybavovaniecolných dokladov pri dovoze, kompletizáciaexterných dodávok s internými , vstup dát doinformačného systému podniku, vypisovanieinterných dopravných príkazov, expedičnýchpríkazov, inštrukcií pre zasielateľa, expedičnýcha colných dokladov, zúčtovanie vykonanýchdopravných, manipulačných a skladových výkonova nákladov, poskytovanie informácií partnerom,
 12. 12. Funkcie a činnosti DC 3.na operatívnej úrovni: realizácia prepravysurovín, materiálov a dielov do závodu, ichvyskladňovanie a premiestňovanie do výroby(prípadne vnútro závodnápreprava), balenie, preprava a uskladňovaniehotových výrobkov (prípadne preprava týchtovýrobkov do distribučných skladov), tvorbaprepravných jednotiek pre vonkajšiu prepravu.
 13. 13. Základné typy distribučných centier• Podľa typu vlastníctva delíme distribučné centrá na:• súkromné,• verejné,• zmiešané (verejno - súkromné).• Distribučné centrá môžeme ďalej rozdeliť podľa veľkosti skladovacích plôch na:• malé s rozlohou do 10 000 m2,• stredné s rozlohou od 10 000 m2 do 35 000 m2,• veľké, kde rozloha presahuje 35 000 m2.
 14. 14. Základné typy distribučných centier 2.• Podstatným kritériom je i napojenie na dopravnú infraštruktúru:• monomodálne- jeden druh dopravy, najčastejšie cestnej,• multimodálne- minimálne dva druhy dopravnej infraštruktúry,• intermodálne- napojené minimálne na dva druhy dopravy a zároveň umožňujúce manipuláciu s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy (ISO kontajnery a pod.).
 15. 15. Tvorba distribučného centra
 16. 16. Vlastné DCVýhody: Nevýhody:Náklady KapitálKomunikácia ZodpovednosťŠpecializácia Personálne otázkyPrehľad Zmeny Pružnosť
 17. 17. Cudzie (externé) DCVýhody: Nevýhody:Kapitál voľba logistickéhoNáklady partneraSledovanie tokov KomunikáciaPružnosť NákladyZodpovednosť Strata know-howKnow-how Vzťahyúspory z rozsahu neexistencia vhodnéhoPersonálne otázky partnera
 18. 18. DizHub – nový koncept DC- moderné DC, kt. vzniká vplyvom multikanálových dodávateľských reťazcov a zákaznícky orientovaného prístupu,- umožňuje kombinovať pokročilé koncepty multikanálovej manipulácie s tovarom s podnikovo orientovanými procesmi a systémami,- DC je „nervové centrum“, kt. optimalizuje tok tovaru,- transformácia operácií v dodávateľskom reťazci z reakčného prístupu na proaktívny.
 19. 19. DizHub – nový koncept DC• Obchodníci • Nákupcovia Optimalizácia Optimalizácia transportu sietí Dizajn Produktivita distribučného práce centra• Predajne • Dodávatelia
 20. 20. DefiníciaLogistické centrum:- regionálny dodávateľsko - distribučný uzol, ktorý poskytuje širokú škálu služieb pre zákazníkov. Popri dopravných a manipulačných procesoch vykonávajú činnosti, ktoré sú spojené so všestranným zabezpečením výroby a predaja výrobkov. Logistické centrá realizujú komplexné služby na základe deľby práce špecializovaných firiem, ktoré poskytujú logistické a iné dodatkové služby spojené s realizáciou materiálových tokov podľa požiadaviek zákazníkov. Využívajú pritom vhodnú lokalitu v regióne, moderné dopravné a manipulačné prostriedky vrátane informačných a komunikačných technológií. (Kiss)
 21. 21. Definícia LC - pokračovanie- dopravné centrum, v ktorom sa zabezpečujú komplexné služby, t.j. preprava od zákazníka do logistického centra, prevzatie na sklad, zaistenie manipulácie s tovarom, preprava medzi logistickými centrami, manipulácia s tovarom v logistickom centre a rozvoz k zákazníkovi vo výhodných dodacích lehotách. Pri medzinárodnej preprave k tomu patrí aj zaistenie colného vybavenia za zákazníka. (Buková)- nezávislá obchodná jednotka lokalizovaná blízko väčšieho ekonomického a priemyselného centra v blízkosti dvoch alebo viacerých druhov prepravy s priamym napojením na dopravnú infraštruktúru, so špeciálnym vybavením a kvalifikovanými pracovníkmi, s výhradným právom na logistické služby a výhradným právom na uzatvorenie dlhodobých dohôd s externými dodávateľmi. (Buková)
 22. 22. Definícia LC – pokračovanie II• logistické centrum tvoria administratívne budovy, skladovacie haly, parkoviská pre kamióny, úžitkové i osobné autá, manipulačné plochy, umývacie linky, servisné strediská na údržbu áut, stanice pohonných hmôt. Logistické centrum sa obvykle umiestňuje do centra spádovej oblasti územia s väzbou na zásobované časti územia. (Viestová)• podnik, ktorý pomáha a realizuje logistické služby, ktoré ostatné podniky využívajú v rámci outsourcingu. (Viestová)
 23. 23. Logistické centrum je miesto pre prekládku, skladovanie, balenie zásielok a deponovanie kontajnerov (odsun prázdnych kontajnerov zo železnice na vlečku v čase, kedy kontajnery neboli na vlečku objednané na nakládku).Hlavná myšlienka LC: optimálne vzájomné prepojenie jednotlivých dopravných prostriedkov s cieľom vytvárať optimálne prepravné prúdy a prepojiť logistické uzly jednotlivých regiónov.
 24. 24. Služby logistických centierZákladné logistické služby: obstaranie prepravy, nakladanie, prekladanie, vykladanie, preprava, skladovanie, informatizácia a komunikácia, dokončovacie operácie.
 25. 25. Služby logistických centierDodatkové logistické služby: leasing, oprava a údržba dopravných strojov a manipulačných zariadení, colné vybavenie zásielok, poistenie zásielok, poradenské služby v oblasti distribúcie a logistiky, rekvalifikačné kurzy.
 26. 26. Služby logistických centierOstatné služby: zabezpečenie poštových, hotelových, stravovacích, propagač ných, bankových a iných služieb.
 27. 27. 4 typy logistických centier1. typ: poskytuje základné logistické funkcie týkajúce sa prepravy tovarov medzi dodávateľmi a odberateľmi,2. typ: plní funkcie predchádzajúceho typu a naviac poskytuje funkcie vnútrozávodnej dopravy a manipulácie,3. typ: poskytuje naviac obstarávanie, skladovanie, vychystávanie, kompl etizáciu a distribúciu tovaru,4. typ: poskytuje komplexné logistické služby.
 28. 28. Hlavné úlohy a funkcie LCPrimárnou funkciou centra je dodávanie tovaruzákazníkom požadovaným spôsobom v požadovanomsortimente, čiže plní funkciu kompletizácie a expedície.Sekundárna funkcia vychádza z funkcie udržiavaniapotrebných zásob tovaru.Treťou významnou funkciou je proces urýchľovaniamedzinárodnej výmeny tovarov. To má výrazný vplyvna posilňovanie medzinárodného charakterulogistických distribučných reťazcov a na predĺženievzdialeností, ktoré musia prekonávať.
 29. 29. Hlavné funkcie a úlohy LC spájanie rôznych druhov prepráv do prepravných reťazcov, projektovanie a realizovanie komplexných logistických reťazcov medzi dodávateľmi a odberateľmi, poskytovanie rozličných logistických úloh pre zákazníka, príprava, realizácia a údržba potrebnej infraštruktúry pre kooperujúce podniky, príprava, realizácia a údržba potrebného informačného, riadiaceho a komunikačného systému.
 30. 30. LC na Slovensku1. Logistické centrá maloobchodných reťazcov2. JIT dodávatelia3. Logistickí operátori
 31. 31. Logistické technológieLogistická technológia: relatívne ustálené súbory informačných, manipulačných, skladových, pr epravných a ďalších operácií, ktoré zaručujú žiadúci vzťah medzi logistickými výkonmi a nákladmi.
 32. 32. Logistické technológie• Kanban,• JIT,• Quick Response,• Efficient Consumer Response,• Hub and Spoke,• Cross-docking.
 33. 33. Kanban• technológia bezzásobovanie,• vyvinutá spoločnosťou Toyota,• využitie v automobilovom a strojárenskom priemysle,• systém založený na kontrolných kartách,• japonský systém JIT,• plynulosť procesov, vysoká produktivita, efektívnosť,• nie je potrebná výpočtová technika.
 34. 34. JIT• spôsob uspokojovania dopytu po určitom materiály vo výrobe, resp. hotového výrobku v distribučnom kanáli v presne dohodnutých a dodržiavaných termínoch dodávaním „práve včas“ podľa potrieb odberateľov,• rozšírená technológia Kanban,• koncepcia neustáleho zlepšovania,• filozofia: dostať správne materiály/tovary na správne miesto a správny čas.
 35. 35. Quick response (QR)• technológia, v kt. články celého logistického reťazca zdieľajú informácie o predajoch, objednávkach a zásobách s ostatnými článkami,• predpoklad pre zavedenie QR: vytvorenie informačného prepojenia na báze čiarových kódov a EDI – elektronická výmena dát,
 36. 36. Efficient Consumer Response - ECR• efektívne reagovanie na potreby zákazníka,• cieľ: zefektívnenie distribučného reťazca, t.j. zefektívniť vzťahy výrobca – obchod – spotrebiteľ,• odstránenie neefektívnych nákladov pri dodávke a predaji spotrebných tovarov s cieľom dosiahnuť maximálny efekt s minimálnymi nákladmi,• snaha o efektívnejšie reakcie výroby a obchodu na potreby spotrebiteľa s cieľom splniť očakávania spotrebiteľa lepšie, rýchlejšie, lacnejšie.• predpoklad: EDI
 37. 37. Hub and Spoke technológia dopravnej obsluhy územia, spoločný bod pre zariadenia v sieti, konsolidácia menších zásielok do väčších celkov, ktoré sú po preprave veľkokapacitnými dopravnými prostriedkami a systémami opäť dekonsolidované, HaS umožňuje dobrú dopravnú obsluhu odľahlých regiónov, podporuje rozvoj malého a stredného podnikania v takých regiónoch, kam by sa neoplatilo jazdiť s jednotlivými malými zásielkami, dobrý vplyv na demografické zloženie a je podporovaná štátnou správou.
 38. 38. Cross-Docking tovar dodaný do DC nie je určený na skladovanie, ale je plynulo predisponovaný v požadovanom množstve a zložení (proces kompletizácie dodávok) do konkrétnej MOJ, je založený na synchronizácii tokov tovarov smerujúcich do distribučného centra a ďalej k spotrebiteľom, hl. prínosy:- redukcia skladových zásob v DC pri súčasnom zlepšení efektívnosti dopravy,- skrátenie dodacích lehôt a zníženie nákladov na skladovanie,- redukcia skladových priestorov,- zvýšenie likvidity,- zvyšovanie kvality tovaru v mieste spotreby (predajné miesto), pretože vďaka skráteniu prepravného času sa môže tovar rýchlejšie dopĺňať, a tak nevznikajú nepredajné zvyšky z dôvodu prekročenia lehoty trvanlivosti
 39. 39. Cross-Docking2 typy techník Cross-Dockingu:1. „paletový“ CD – palety sa bez úprav nakladajú na dopravný prostriedok. Palety od jednotlivých dodávateľov sú zoskupené podľa miesta určenia a prepravené konkrétnemu príjemcovi,2. „škatuľový“ CD – tovar na paletách je vzájomne kombinovaný do jednej zásielky. Všetky palety, ktoré prichádzajú od dodávateľa, sú premiestňované priamo do expedičných skladov, kde sa obsah paliet rozoberie na komponenty, tie sa potom skompletizujú s tovarom od iných dodávateľov. Takto pripravené palety sú naložené na dopravný prostriedok a prepravené k spotrebiteľom.
 40. 40. Informačné a komunikačné technológieIKT umožňujú efektívny prenos, spracovanie a uchovávanie dát a informácií v nadväznosti na automatickú identifikáciu.
 41. 41. Informačné a komunikačné technológie4 druhy technológií v distribúcii a logistike:A. Technológie zberu dátB. Informačné technológieC. Technológie skladovaniaD. Prepravné technológie
 42. 42. Informačné a komunikačné technológieRFID, operácie riadené hlasom, warehouse management system, GPS.
 43. 43. RFID prenos dát prostredníctvom rádiových vĺn, sledovanie pohybu tovaru v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci, RFID tag a RFID snímač (reader), Wal-Mart a Metro Cash & Carry.
 44. 44. Warehouse management system - WMS- skupina programov, ktoré pomáhajú manažmentu spoločnosti kontrolovať každodenné aktivity skladového hospodárstva:a) riadenie stavu zásob,b) riadenie tovarov na vstupe a výstupe,c) riadenie aktivít súvisiacich so zberom a s balením,d) skladová dokumentácia,e) meranie produktivity v sklade,f) automatický zber dát,g) reporting.
 45. 45. Warehouse management system - WMSVýhody: znižovanie nákladov, skrátenie času na vybavenie objednávok, zlepšenie zákazníckeho servisu, zvýšenie kvality informácií.
 46. 46. Operácie riadené hlasom technológia riadenia založená na diaľkovom prenose hlasovej komunikácie, uplatnenie pri veľkých DC/LC a pri vysokom počte zahraničných pracovných síl, výhody:1. vyššia produktivita,2. zrýchlenie procesov v sklade a DC,3. nižšie náklady,4. vyššia efektivita,5. neexistuje jazyková bariéra.
 47. 47. GPS- globálny družicový navigačný systém,- poskytuje info o okamžitej polohe, smere a rýchlosti pohybu, ako aj o presnom čase,- tvorí ho 24 družíc vo výške 20 200 km na 6 obežných dráhach pod uhlom 60 ,
 48. 48. GPSMožnosti využitia v doprave a logistike:1. Pri sledovaní prepravcu resp. dopravného prostriedku,2. Na sledovanie polohy a stavu zásielky v reálnom čase.
 49. 49. DC vs. LCDistribučné centrum – zameriava sa na tovary spotrebného charakteru (FMCG).Logistické centrum – na všetok tovar.
 50. 50. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ A PRAJEM PEKNÝ DEŇ. 

×