La0244

1,350 views
1,294 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La0244

 1. 1. Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam Luận án tiến sĩ - Mã số đề tài: LA0244 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 2. 2. MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan...................................................................................................2 Mục lục.............................................................................................................3 Danh mục các chữ viết tắt..............................................................................4 Danh mục các bảng.........................................................................................5 Danh mục các hình..........................................................................................9 Mởđầu............................................................................................................10 Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân phối thu nhập và phương pháp nghiên cứu thống kê phân phối thu nhập trong doanh nghiệp .............................................................................15 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về phân phối thu nhập...........................15 1.2. Xác định hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê nghiên cứu phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp.................................38 Chương 2: Nghiên cứu thống kê tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam......................................81 2.1. Tình hình các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam những năm gần đây ..............................................................................................................81 2.2. Phân tích tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam ..............................................................................86 2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình biến động thu nhập trong các doanh nghiệp......................................................................113 2.4. Mô hình hồi quy biểu hiện mối liên hệ tương quan giữa giá trị tăng thêm (VA) và các bộ phận cấu thành của nó với các yếu tố đầu vào là vốn và lao động..................................................................................119 2.5. Phân tích tình hình thu nhập của lao động trong các loại hình doanh nghiệp công nghiệp ...........................................................................137 Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chế độ phân phối thu Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 3. 3. nhập trong các loại hình doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam ....................................................................................................148 3.1. Quan điểm về phân phối thu nhập......................................................148 3.2. Phương hướng hoàn thiện phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam .................................................................153 3.3. Các giải pháp hoàn thiện chế độ phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam .............................................159 Kết luận........................................................................................................178 Danh mục công trình của tác giả...............................................................184 Tài liệu tham khảo......................................................................................186 Phụ lục Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 4. 4. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt Viết đầy đủ tiếng Anh ASEAN Hiệp hội các nước Đông Nam Á Association of South - East Asian Nations CNTB Chủ nghĩa tư bản Capitalism CNXH Chủ nghĩa xã hội Socialism DN Doanh nghiệp Enterprise DNNN Doanh nghiệp nhà nước State Enterprise ĐTNN Đầu tư nước ngoài Foreign Investment FDI Vốn đầu trực tiếp nước ngoài Foreign Direct Investment GDP Tổng sản phẩm trong nước Gross Domestic Product GNI Tổng thu nhập quốc gia Gross National Income MPS Hệ thống sản xuất vật chất Material Production System NNI Thu nhập quốc gia thuần Net National Income NVA Giá trị tăng thêm thuần Net Value Added SNA Hệ thống tài khoản quốc gia System of National Account SXKD Sản xuất kinh doanh Bussines Production TBCN Tư bản chủ nghĩa Capitalist TNCC Thu nhập cuối cùng Final Income TSCĐ Tài sản cố định Fixed Assets UNDP Chương trình Phát triển Liên United Nations Development Hợp Quốc Progammes VA Giá trị tăng thêm Value Added WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization XHCN Xã hội chủ nghĩa Socialist DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Mục tiêu và lý do can thiệp của Nhà nước...........................................34 Bảng 1.2 Thu nhập của dân cư trong 2 vùng...................................................76 Bảng 1.3 Bảng tính hệ số GINI.......................................................................78 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 5. 5. Bảng 2.1 Số doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 31/12 năm 2000-2005 phân theo ngành cấp I......................................................................81 Bảng 2.2 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 31/12 năm 2000-2005 phân theo ngành cấp I..................................83 Bảng 2.3 Nguồn vốn có đến 31/12 năm 2000-2005 của các doanh nghiệp công nghiệp phân theo ngành cấp I..........................................................84 Bảng 2.4 Số doanh nghiệp công nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi và lỗ năm 2000 và 2005 phân theo ngành cấp I...............................................85 Bảng 2.5 Phân bố số doanh nghiệp công nghiệp điều tra theo ngành cấp I và loại hình kinh tế ..............................................................................88 Bảng 2.6 Số lao động và tốc độ tăng lao động bình quân của 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I năm 2001 - 2003.......................................89 Bảng 2.7 Số lao động và tốc độ tăng lao động bình quân của 1 DN công nghiệp nhà nước theo ngành cấp I năm 2001 - 2003.......................89 Bảng 2.8 Số lao động và tốc độ tăng lao động bình quân của 1 DN công nghiệp ngoài nhà nước theo ngành cấp I năm 2001 - 2003 ............90 Bảng 2.9 Số lao động và tốc độ tăng lao động bình quân của 1 DN công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo ngành cấp I năm 2001 - 2003....................91 Bảng 2.10 Vốn và tốc độ tăng vốn bình quân của 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I năm 2001 - 2003........................................................92 Bảng 2.11 Vốn và tốc độ tăng vốn bình quân của 1 DN công nghiệp nhà nước theo ngành cấp I năm 2001 - 2003................................................93 Bảng 2.12 Vốn và tốc độ tăng vốn bình quân của 1 DN công nghiệp ngoài nhà nước theo ngành cấp I năm 2001 -2003........................................93 Bảng 2.13 Vốn và tốc độ tăng vốn bình quân của 1 DN công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo ngành cấp I năm 2001 - 2003..................94 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 6. 6. Bảng 2.14 Phân bố số doanh nghiệp công nghiệp và số lao động điều tra theo loại hình kinh tế.............................................................................95 Bảng 2.15 Phân bố số lao động điều tra theo loại lao động và loại hình kinh tế. ....96 Bảng 2.16 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 doanh nghiệp công nghiệp năm 2001-2003 (theo giá hiện hành)........................98 Bảng 2.17 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 doanh nghiệp khu vực nhà nước năm 2001-2003................................................98 Bảng 2.17.1 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN ngành công nghiệp khai thác mỏ khu vực nhà nước năm 2001 - 2003.............99 Bảng 2.17.2 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN ngành chế biến khu vực nhà nước năm 2001-2003.............................100 Bảng 2.17.3 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN ngành sản xuất và cung cấp điện, nước và khí đốt khu vực nhà nước năm 2001 - 2003.......................................................................100 Bảng 2.18 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN khu vực ngoài nhà nước năm 2001-2003...............................................101 Bảng 2.18.1 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN ngành công nghiệp khai thác mỏ khu vực ngoài nhà nước năm 2001-2003.........102 Bảng 2.18.2 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN ngành công nghiệp chế biến khu vực ngoài nhà nước năm 2001-2003............102 Bảng 2.18.3 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN có vốn đầu tư nước ngoài năm 2001-2003...........................................103 Bảng 2.19 Cơ cấu giá trị tăng thêm thuần bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I năm 2001-2003........................................................105 Bảng 2.20 Một số chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I năm 2001-2003....................................108 Bảng 2.21 Cơ cấu giá trị tăng thêm thuần bình quân 1 doanh nghiệp theo loại Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 7. 7. hình kinh tế năm 2001-2003.......................................................110 Bảng 2.22 Một số chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh bình quân của 1 doanh nghiệp theo loại hình kinh tế năm 2001-2003..................111 Bảng 2.23 Biến động của giá trị tăng thêm thuần theo năng suất lao động, số lao động phân theo ngành công nghiệp cấp I..............................114 Bảng 2.24 Biến động của giá trị tăng thêm thuần theo năng suất lao động, số lao động phân theo loại hình kinh tế...........................................116 Bảng 2.25 Biến động thu nhập ròng của doanh nghiệp công nghiệp theo tỷ suất lợi nhuận, thu nhập lần đầu của lao động phân theo ngành cấp I ..................................................................................................117 Bảng 2.26 Biến động thu nhập ròng của doanh nghiệp theo tỷ suất lợi nhuận, thu nhập lần đầu của lao động phân theo loại hình kinh tế..................118 Bảng 2.27 Hệ số tương quan giữa các lợi ích và các yếu tố sản xuất của DN khu vực nhà nước........................................................................121 Bảng 2.28 Hệ số tương quan giữa các lợi ích và các yếu tố sản xuất của DN khu vực ngoài nhà nước..............................................................122 Bảng 2.29 Hệ số tương quan giữa các lợi ích và các yếu tố sản xuất của DN khu vực có vốn đầu tư nước ngoài..............................................123 Bảng 2.30 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố định qui mô lao động của DN khu vực Nhà nước...........................................124 Bảng 2.31 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố định qui mô vốn của DN khu vực Nhà nước..................................................125 Bảng 2.32 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố định qui mô lao động của DN khu vực ngoài nhà nước..................................125 Bảng 2.33 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố định qui mô vốn của DN khu vực ngoài nhà nước.........................................126 Bảng 2.34 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố định qui mô lao động của DN khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.................126 Bảng 2.35 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố định qui mô vốn của DN khu vực có vốn đầu tư nước ngoài........................127 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 8. 8. Bảng 2.36 Cơ cấu thu nhập bình quân của 1 lao động trong các DN công nghiệp phân theo loại hình kinh tế năm 2005..............................138 Bảng 2.37 Tiền lương bình quân tháng của 1 lao động trong các DN công nghiệp phân theo loại lao động và loại hình kinh tế năm 2005 .................139 Bảng 2.38 Phân bố lao động theo mức thu nhập của người lao động và theo loại hình kinh tế năm 2005..........................................................140 Bảng 2.39 Tính hệ số Gini đối với doanh nghiệp công nghiệp nhà nước....141 Bảng 2.40 Tính hệ số Gini đối với doanh nghiệp công nghiệp ngoài nhà nước .....................................................................................................141 Bảng 2.41 Tính hệ số Gini đối với doanh nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...................................................................................142 Bảng 2.42 Tính hệ số Gini đối với các doanh nghiệp công nghiệp nói chung....143 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 9. 9. DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và Hộ gia đình trên thị trường.....17 Hình 1.2 Cân bằng cung - cầu yếu tố sản xuất................................................25 Hình 1.3 Giá cả cân bằng................................................................................26 Hình 1.4 Đường cong Lorenz của hai vùng...................................................77 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 10. 10. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận án Ngày nay, nước ta đã chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Trong giai đoạn này, dường như hệ thống xã hội cũ gắn với nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung vẫn song song tồn tại. Trong đó, còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện hệ thống phân phối sao cho phù hợp với mô hình kinh tế thị trường mới. Trong nề n kinh tế thị trườ ng, công cụ để thự c hiệ n phân phố i thu nhậ p là cung cầ u và giá cả hà ng hoá , dị ch vụ trên cá c thị trườ ng. Cá c doanh nghiệ p chấ p nhậ n cạ nh tranh củ a kinh tế thị trườ ng, chấ p nhậ n sứ c lao độ ng là hà ng hoá và chấ p nhậ n thự c hiệ n phân phố i thu nhậ p chưa công bằ ng theo cá c quy luậ t củ a kinh tế thị trườ ng. Song trong nề n kinh tế thị trườ ng đị nh hướ ng XHCN, Nhà nướ c vớ i quyề n điề u hà nh nề n kinh tế củ a mì nh có thể có cá c chí nh sá ch kinh tế - xã hộ i phù hợ p nhằ m hạ n chế mứ c độ chênh lệ ch về thu nhậ p và sự bó c lộ t lao độ ng nhằ m đả m bả o và duy trì trong công bằ ng 3 loạ i lợ i í ch củ a 3 chủ thể : ngườ i lao độ ng, doanh nghiệ p và Nhà nướ c. Đã có nhiều nghiên cứu về đề tài phân phối thu nhập. Chẳng hạn, ở nước ngoài, các tác giả D. Acemoglu và J. Ventura trường Đại học công nghệ Massachusetts Mỹ, nghiên cứu bức tranh phân phối thu nhập của thế giới cho thấy có sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các nước. Ví dụ, các nước như Hoa Kỳ hay Canada giàu gấp hơn 30 lần so với các nước như Mali hay Uganda. Mặc dù đã có những phát triển diệu kỳ nhưng phân phối thu nhập của thế giới tương đối ổn định từ năm 1960, độ chênh lệch thu nhập không thay đổi nhiều trong thời gian qua [58]. Ximing Wu và Jeffrey M. Perloff, trường Đại học California, Berkeley nghiên cứu “Phân phối thu nhập của Trung Quốc thời kỳ 1985 – 2001” cho biết, cùng với sự tăng trưởng kinh tế gây ấn Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 11. 11. tượng bất bình đẳng về thu nhập của Trung Quốc cũng tăng lên do bất bình đẳng trong các khu vực thành thị và nông thôn tăng lên và khoảng cách về thu nhập giữa thành thị và nông thôn rộng ra [64]. Hafiz A. Pasha và T. Palanivel (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc) nghiên cứu “Chính sách và tăng trưởng vì người nghèo, kinh nghiệm Châu Á”, đã tập hợp một cách có hệ thống số liệu sẵn có của các nước Châu Á,sau đó phân tích quan hệ giữa tăng trưởng và nghèo đói trong một khoảng thời gian dài. Nghiên cứu này đưa ra một số khuyến nghị về chính sách tài khóa có lợi cho người nghèo, hiệu quả của đầu tư công, phát triển khu vực tư nhân bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải cách hành chính nhằm đạt được tăng trưởng nhanh, bền vững và có lợi cho người nghèo, giúp người nghèo tham gia mạnh mẽ hơn vào quá trình phát triển [17]. Ở trong nước, các tác giả John Weeks, Nguyễn Thắng, Rathin Roy và Joseph Lim (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc) trong Báo cáo “Kinh tế vĩ mô của giảm nghèo: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam, tìm kiếm bình đẳng trong tăng trưởng” nghiên cứu các chính sách vĩ mô có thể dẫn tới mô hình tăng trưởng “vì người nghèo”, với ý nghĩa cụ thể là lợi ích của tăng trưởng được phân phối đều hơn trước kia (tức là giảm bất bình đẳng trong thu nhập). Thông điệp chính của báo cáo này là chính sự gia tăng bất bình đẳng ở Việt Nam là trở ngại lớn nhất cho tiến trình xoá đói giảm nghèo bền vững, và có lẽ cũng kìm hãm sự ổn định chính trị - xã hội [20]. Các nghiên cứu trên chủ yếu nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phân phối thu nhập, thu nhập của dân cư và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Hoặc trong cuốn “Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường: Lý luận, thực tiễn, vận dụng ở Việt Nam” PTS. Mai Ngọc Cương và Đỗ Đức Bình (Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái bình Dương) đã nghiên cứu những vấn đề chung về phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường và phân phối thu nhập ở Việt Nam. Tuy nhiên, các tác giả mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu những vấn đề về tiền lương, lợi nhuận và địa tô ở Việt Nam những năm đầu đổi mới (1989 - 1993) [10]. Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 12. 12. Mới đây (2003), Tiến sỹ Nguyễn Công Nhự cùng tập thể tác giả của Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà nội đã nghiên cứu “̉Vấn đề phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam”̃, phân tích thực trạng, nêu ra một số quan điểm và giải pháp hoàn thiện việc phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. Song, nghiên cứu này chưa có điều kiện đi sâu phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập và phân phối thu nhập của các doanh nghiệp, cũng như những biến động của chúng theo thời gian [36]. Luận án “Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam”, ngoài việc nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về phân phối thu nhập, sẽ sử dụng một số phương pháp thống kê (truyền thống và hiện đại) để phân tích các mối quan hệ và các nhân tố ảnh hưởng đến phân phối thu nhập của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây. Luận án đã hệ thống hoá lý luận về phân phối thu nhập, chỉ ra hệ thống các chỉ tiêu và phương pháp thống kê để mô tả, phân tích vấn đề thu nhập và phân phối thu nhập trong doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích số liệu từ mẫu điều tra (2001-2003) của Tổng cục Thống kê và mẫu điều tra (2005) của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội luận án cho thấy tình hình phân phối thu nhập của các doanh nghiệp công nghiệp theo loại hình kinh tế và ngành công nghiệp cấp I, ảnh hưởng của các nhân tố lao động, vốn, lợi nhuận và thu nhập lần đầu của lao động đến biến động thu nhập, đặc điểm phân bố lao động theo mức thu nhập và sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập theo loại hình doanh nghiệp. Luận án nêu kiến nghị về quan điểm và giải pháp cả ở góc độ vĩ mô và vi mô tiếp tục hoàn thiện chính sách phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp công nghiệp. Vì vậy, đề tài luận án mang tính cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn, góp một phần quan trọng vào việc hoàn thiện chế độ phân phối thu nhập phù hợp với mô hình kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta. 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 13. 13. a. Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về thu nhập và phân phối thu nhập làm cơ sở cho việc xác định hệ thống chỉ tiêu và phương pháp thống kê nghiên cứu thu nhập và phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. b. Vận dụng một số phương pháp thống kê để nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây. Từ đó đề xuất một số quan điểm và giải pháp hoàn thiện chế độ phân phối thu nhập đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nhằm góp phần phục vụ đổi mới chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. 3. Phạm vi nghiên cứu Trên cơ sở các tài liệu lý thuyết và số liệu điều tra mẫu về doanh nghiệp trong những năm gần đây, luận án sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, hoàn thiện các khái niệm về thu nhập và phân phối thu nhập; qua đó xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê về thu nhập, phân phối thu nhập và lựa chọn một số phương pháp thống kê để nghiên cứu, phân tích tình hình phân phối thu nhập của các doanh nghiệp ngành công nghiệp những năm gần đây (2000-2005). 4. Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết các vấn đề nêu ra, luận án sử dụng một số phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng, các phương pháp thống kê (truyền thống và hiện đại) và một số phương pháp của toán kinh tế, cụ thể: a.Nghiên cứu tư liệu, kinh nghiệm và phân tích tình hình phân phối thu nhập của các doanh nghiệp trong nước và của một số nước trên thế giới. b.Thu thập các số liệu điều tra doanh nghiệp gần đây; sử dụng các chương trình phần mềm phân tích thống kê để nghiên cứu, phân tích số liệu. c.Phương pháp mô tả và phân tích định lượng. d.Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện chế độ phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. 5. Kết cấu của luận án Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 14. 14. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án có kết cấu gồm 3 chương cụ thể như sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân phối thu nhập và phương pháp nghiên cứu thống kê phân phối thu nhập trong doanh nghiệp Chương 2: Nghiên cứu thống kê tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chế độ phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. Để có được sự thành công của luận án tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của tập thể các giáo viên hướng dẫn, của các thầy cô giáo trong khoa Thống kê trường Đại học kinh tế quốc dân Hà nội, các đồng nghiệp ở Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170

×