Florante at Laura Aralin 17-21

46,698 views
45,674 views

Published on

0 Comments
22 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
46,698
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
22
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Florante at Laura Aralin 17-21

 1. 1. TALASALITAAN• bunyi • nagsimula • bantog• kabagun-tauhan • nag-iingat• magaso • nagpanggap• huwaran • modelo• nanilag • nasusuklam• narimarim • kabinataan• nagsipanggilalas • magaslaw• nakatalas • nakaalam• binalatkayo • tutulo• minunakala • nagsimulan • isinagawa
 2. 2. BUOD PagdatingSa pagsasalaysay ni Florante, hindi siyamakakain, sa pagpapahulugang walang ganangkumain, nang halos isang buwan noong nakaratingna siya sa Atenas; siya rin ay hindi makapigil-luha.Lahat ito ay dahil sa kalungkutan, at sa pag-ulila sakanyang ma magulang na malayung-malayo mula sakanya. At dahil doon, ipinapayapa naman siya, kahithindi mabisa, ng kanyang gurong si Antenor upangmawalanlumbay si Florante. Sa pagdating niya saAtenas, nakita niya ang kanyang mga kamag-aral, kasama roon si Adolfo.
 3. 3. BUODMga iniaralAng pangunahing mga iniaral ni Florante ay, sapagkakabanggit niya ay ang P:ilosopiya, Astrolohiyaat Matematika.
 4. 4. BUODAdolfo at FloranteSi Adolfo [adolfo] ay, kagaya ng kanyang amangsi Sileno, isang konde ng Albanyang nakatatandakay Florante nang dalawang taong gulang. Bilangisang mag-aaral sa Atenas, si Adolfo ay kilalabilang pinakamatalino at pinakamabuti salahat, isang kapurihang pilit naagaw ni Florantepagkatapos ng anim na taon ng kanyang pag-aaral.
 5. 5. BUODSa pagsasalaysay ni Florante, siya ay nagmamay-ari ng mahinhing asal, hindi magagalitlapastanganin man, at nagpapakita ngpagpapakumbaba. Bagaman lahat ng ito, ayon kayFlorante, isa siyang napakamalihim na tao. Angmga paglalarawang ito ay lubhang taliwas sa mgasusunod na paglalarawan sa kanya, at sa buongpagkakakilanlan niya sa awit, isang bagay na higitna bibigyanlinaw sa mga susunod na kabanata.
 6. 6. BUOD at Florante; itoHindi malapit sa isa at isa sina Adolfoay batid nilang dalawa at ng buong paaralan. Ayonkay Florante, hindi niya malasap ang kabutihang asalna ipinapakita ni Adolfo nang kagaya ng mula sakanyang mga magulang, ang bukal na kabutihan. Atdahil doon pilit silang nag-iiwasan sa isa at isa.Pagkatapos ng anim na taon ng pag-aaral ni Florantesa Atenas, gaya ng sinabi sa naunangseksyon, nalagpasan ni Florante ang galing niAdolfo, at dito rin nakita ng lahat na hindi bukal angkabutihan ni Adolfo, at siya ay nagbabalat-kayolamang upang mapuri.
 7. 7. BUOD LAGOMBilang karugtong ng pagsasalaysayni Florante, itinutuloy dito ang unang sinabisa naunang kabanatang lumalabas na angtotoong ugali, na taliwas sa kanyang unangmga ipinapakita, ni Adolfo. Lalo pa itongnapalala sa mga sunod niyang ginawa kayFlorante sa sa isang dula.
 8. 8. BUODDULAIsang araw, inilabas nina Florante at ngkanyang mga kamag-aral, kasamasi Adolfo, ang isang dula tungkolsa epikong buhayni Edipo, isang bayani ng mitholohiyangGriyego.
 9. 9. BUODSa dula, gumanap si Florante bilang Eteocles, siAdolfo bilang Polinise, isang di-ipinangalanangkamag-aral ni Florante bilang Adrasto, atsi Menandro bilang Yokasta, isang pagganap nataliwas sa kasarian ni Menandro dahil si Yokastaay isang babae ngunit ito ay karaniwan noongunang panahon dahil sa malawakang mababangpagtingin sa kababaihan kaya hindi silapinapayagang gumanap sa mga dula.
 10. 10. BUODNang isinasagawa na nila ang dula, imbis nasabihin ni Adolfo ang itinakda sakanyang ditso, isinabi ni Adolfo ang nasasaadsa kaliwa. Sunod niya namang sinugod siFlorante, at isinabi muli ang nasasaad sakaliwa. Kaya naman napahiga si Florantehabang iniilagan ang mga tagang malalakas niAdolfo gamit ang kanyang patalim na unanang hinanda.
 11. 11. BUODSa pagmamadali, agad tinulungan niMenandro si Florante sa isang di-inilarawangparaan, at sunod namang namagitan siAntenor. Lahat ito ay dahil sa lubha niyangpagkagalit kay Florante dahil lahat ng kanyangkapurihan ay napunta na kay Florante. Dahil salahat ng iyon, ipinaalis si Adolfo nang arawding iyon mula sa Atenas pabalik ng Albanya.
 12. 12. BUODSULAT SA PAGKAMATAY NG KANYANG INAMatapos ang isang taon, nakatanggap si Florante ngisang sulat mula sa kanyangamang, si Briseo, nagsasabing namatay na angkanyang ina, si Floresca, sa isang di-binanggit nadahilan. Nagpalungkot nang lubha kay Florante angpangyayari, halos dalawang oras siyang hindinakaimik, at hindi niya mapapigil ang pagluha.Lahat naman itong pagluluksa ay sinubukang alisinni Antenor ngunit ang kanyang pag-aliw ay walaring nagawa. Lubha talagang malungkot si Florante.
 13. 13. BUOD Kagaya ng isinalaysay ni Florante sa huling kabanata, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang amang si Briseong nagsasabing patay na ang kanyang ina, at dahil naman doon lubha siyang nalungkot. Ang kabanatang ito ang pagtutuloy niyon. Matapos ang dalawang buwan sa pagkakatanggap niya ng sulat naiyon, nakatanggap muli siya ng isang panibagong sulatna mula muli sa kanyang ama ngunit ngayon mayroon itong kasamang sampung sasakyang panundo kay Florante. Ito ay dahil iniuutos sa sulat ang pag-uwi ni Florante sa kanyang bayang tinubuang Albanya.
 14. 14. BUODBagong umuwi si Florante, ipinagpayuhan muna siya ni Antenor. Ayon kay Antenor, kailangangpag-ingatan ni Florante ang mga kilos ni Adolfolalo na kung magiliw ang pagsalubong sa kanya nito dahil malamang ay mayroon siyang inihandang higanti. Kailangan ding daw mag-ingat ni Florante dahil maaari siyang kabakahinni Adolfo at ng iba pang mga kalabang lihim na hindi niya nalalaman.
 15. 15. BUOD Sa huli, kailangan ding daw maghanda niFlorante ng mga lihim na sandata upang sa araw ng pakikidigma ay mayroon siyang magamit.Pagkatapos sabihin ni Antenor ang mga iyon, si Antenor ay napaluha, niyakap niya si Florante, at huling ibiniling hinihintay si Florante ng maraming sakit.
 16. 16. BUOD Matapos ang lahat ng iyon nagbitiwan na sina Antenor at Florante; buong kamag-aralan niya ang nalulungkot, lalo na si Menandro, ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit angkalungkutang ito ni Menandro ay nagtapos nang ipinayagan ni Antenor, ang kanyang amain, bukod pa sa pagiging guro niya, na sumama kay Florante pauwing Albanya.
 17. 17. BUOD Inihatid ni Antenor at ng mga kamag-aral ni Florante sina Florante, Menandro at ang mga sumusundo sa kanya hanggang sa daungan ng barko. Ito ay dahil barko, na inilarawan ni Florante bilang isang napakamablis nabarko, ang gagamitin nila upang makapuntang Albanya. At dahil nga sa bilis nito, agad dinsilang nakayapak sa dalampasigan ng Albanya.
 18. 18. BUOD Pagdating nilang dalawa nina Florante at Menandro sa Albanya, pinuntahan nila kaagadang ama ni Florante, ang Duke Briseo. Naging napakasaya ng kanilang pagkikita, na nakita naman ng embahador ng Crotono, ang pinagmulan ng pumanaw nang ina niFlorante, ang Prinsesa Floresca, anak ng hari ng Krotona.
 19. 19. TALASALITAAN• kubkob ng kabaka – iiaaaunubllpt • pangingilagan – ynaallua • amis – wkaawa • kiyas – gtniid • basalyo – miaakkp • mag-adya – ggganmalot • kabihasnan - kaannayasna
 20. 20. TALASALITAANkubkob ng kabaka - napalilibutan pangingilagan - layuan amis - kawawa kiyas - tindig basalyo - kakampi mag-adya - magtanggol kabihasnan - kasanayan
 21. 21.  Sa salaysay niFlorante, humingi ng tulong angCrotona na napaliligiran ng mgakalaban. Si Heneral Osmalik ang punong hukbo. Ito umano ay pangalawalamang sa prinsipeng gerero sakatapangan. (saknong 258-260)
 22. 22.  Napangiti si Aladin satinuran ni Florante at sinabinghuwag kaagad ito maniwala sabalita o sabi-sabi dahilmaaaring hindi ito totoo. (saknong 261; 263)
 23. 23.  Inatasan ng hari si Florantengmamuno sa hukbong magliligtas saCrotona. Umayon sina Duke Briseo atFlorante sa ipinahayag ng hari nasi Florante ang mamuno sahukbong magtatanggol saCrotona. (saknong 269-270; 272-273)
 24. 24. TALASALITAAN • sasalitin - sasabihin • pamimitak – madaling-araw• alipusta – hamak; aba; api; kawawa • linsil – hindi tama • magsukab - magtaksil • sumansala - pumigil • nagkakalisya
 25. 25.  Habang nag-uusap sinaHaring Linceo, DukeBriseo, atFlorante, nasilayan niya angkagandahan ni Laura. Agad humanga ang binatasa kagandahan ni Laura atinihambing niya ito kayVenus, ang diyos ng
 26. 26.  Labis ang nagingkasiyahan ni Florante nangpag-ukulan siya ng tingin ngdalaga. Nag-ibayo pa ito nangpilitin ng haring makiumpokang dalaga sa kanila.Talagang humanga siFlorante sa kagandahan niLaura kaya hindi niya lubosmaisip na nakuhang

×