ASPECTES RELLEVANTS SOBRE LA
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE
L’EMBARÀS
Aspectes ètics
Enfronta dues posicions irreconciliables: La que defensa
l’autonomia reproductiva de la dona. La que defens...
Aspectes jurídics I
La Sentència del Tribunal Constitucional
53/1985 va declarar que: El nasciturus no és
titular del dret...
Aspectes jurídics II

 La regulació penal actual crea una gran
 inseguretat jurídica:
En les dones que volen interrompre l...
Aspectes jurídics III

En la legislació actual, la decisió de la
dona d’interrompre l’embaràs està
condicionada a la inter...
Aspectes jurídics IV

És necessari canviar l’actual marc legislatiu per una
  nova norma que contempli:
 La introducció ...
Aspectes sanitaris I
Cal superar la situació que es produeix en
algunes comunitats autònomes on es
constata dificultat per...
Aspectes sanitaris II
A dia d’avui s’ha de millorar la poca
consideració, ratllant a la deslegitimització,
que té aquest t...
Aspectes sanitaris III
En general, la connivència entre professionals i autoritats institucionals
   en la poca consider...
Aspectes sanitaris IV
Davant de la situació analitzada convé prendre una sèrie de mesures:
   Polítiques d’educació sex...
Aspectes sanitaris V
Fer un estudi de planificació dels serveis
sanitaris hospitalaris i extrahospitalaris per
tal d’avalu...
Aspectes socials I

Més enllà del canvi normatiu i de la millora de la pràctica
  de la prestació des de la vessant socia...
Aspectes socials II

Creació de mecanismes de col·laboració entre el
  sistema educatiu i el sanitari per tal d’aconsegui...
RECOMANACIONS
Necessitat d’un canvi legislatiu

Cal una legislació que reguli com es
realitzarà la interupció de la gestació i vagi
més ...
Necessitat d’una terminologia
      adequada

Una nova legislació haurà de discutir
quina expressió és la més adequad...
Una llei de terminis
En la línea del document del Consell
d’Europa “Per l’accés a un avortament
sense risc i legal”, cal u...
La voluntarietat de la dona com a
inspiració de la proposta normativa

 La nova llei ha de reconèixer explícitament
 que l...
La viabilitat com justificació del
       termini

Les propostes més avançades en
l’establiment del límit temporal ...
Necessitat de les indicacions
La llei ha de possibilitar també que la interrupció
voluntària de l’embarás es pugui realitz...
La realització del informe mèdic
 És convenient ampliar als metges de
 família, la possibilitat de valorar el
 patiment ps...
El supòsit socioeconòmic
Algunes propostes de la regulació de
l’avortament    introdueixen  les   raons
socioeconò...
El consentiment informat
Es considera suficient la realització curosa
d’un procediment d’informació ampli i
detallat per o...
El consentiment del menor madur
Tot i que la Llei d’autonomia del pacient i dels
drets d’informació permet interpretar que...
La cobertura pública
La interrupció de la gestació és una prestació
que el sistema públic català ha de garantir
independen...
La millora de l’atenció dels
      professionals
El fet que només el 2,6% de les interrupcions de
la gestació s’hagin...
La implantació de polítiques
    d’educació sexual
En el nostre país no està encara implantada de
manera efectiva l’ed...
La interrupció de la gestació a les
    dones immigrants
La informació disponible sobre el seguiment de les
interrupci...
L’administració vetllarà pel compliment
estricte de la llei i establirà mecanismes
d’avaluació sistemàtica de totes les
me...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informebioeticacatalunyanpive

1,053 views

Published on

Informe sobre la interrupció voluntària de l’embaràs del Comitè Consultiu de Bioètica.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,053
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informebioeticacatalunyanpive

 1. 1. ASPECTES RELLEVANTS SOBRE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS
 2. 2. Aspectes ètics Enfronta dues posicions irreconciliables: La que defensa l’autonomia reproductiva de la dona. La que defensa el valor inviolable de la vida del fetus des del moment de la concepció La hipòtesi del valor inviolable del fetus des de la concepció no té justificació científica i du a contradiccions que fan impossible qualsevol regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs. L’autonomia reproductiva de la dona és un dret però s’ha d’exercir de manera responsable i coherent amb altres valors constitucionals, ja que compromet la vida futura d’una altra persona. La regulació de la interrupció de la gestació ha de tenir com a finalitat: Propiciar la interrupció segura i evitar els embarassos no desitjats amb politiques de promoció, prevenció i educació sexual. Un estat laic, davant la confrontació d’opinions igualment legítimes, ha d’optar per la tolerància.
 3. 3. Aspectes jurídics I La Sentència del Tribunal Constitucional 53/1985 va declarar que: El nasciturus no és titular del dret a la vida encara que és un bé jurídic que cal protegir. Al mateix temps, l’estat no pot ignorar: El dret de la dona a decidir com un aspecte de la seva dignitat. El dret a la integritat física i moral El dret a la llibertat de creences i idees El dret a l’honor El dret a la intimitat personal i familiar.
 4. 4. Aspectes jurídics II La regulació penal actual crea una gran inseguretat jurídica: En les dones que volen interrompre l’embaràs En els professionals sanitaris. Aquesta inseguretat provoca inhibició dels professionals sanitaris que s’acullen a l’objecció de consciència per evitar problemes.
 5. 5. Aspectes jurídics III En la legislació actual, la decisió de la dona d’interrompre l’embaràs està condicionada a la intervenció de terceres persones, la qual cosa és una falta de reconeixement del dret de la dona a l’autonomia reproductiva.
 6. 6. Aspectes jurídics IV És necessari canviar l’actual marc legislatiu per una nova norma que contempli: La introducció d’un sistema de terminis que permeti interrompre lliurement l’embaràs dins d’un termini no inferior a 16 setmanes ni superior a 24, amb el consentiment de la dona com a únic requisit. La possibilitat d’interrompre la gestació sense que existeixi un límit de temps per fer-ho en el cas que existeixi risc per la salut física o psíquica de la dona o existeixin malformacions fetals greus.
 7. 7. Aspectes sanitaris I Cal superar la situació que es produeix en algunes comunitats autònomes on es constata dificultat per desenvolupar la normativa vigent a Espanya, que despenalitza la interrupció de la gestació. Això ha de permetre equiparar definitivament la interrupció de la gestació a qualsevol altra prestació i establir un diàleg honest i fructífer amb l’administració sanitària.
 8. 8. Aspectes sanitaris II A dia d’avui s’ha de millorar la poca consideració, ratllant a la deslegitimització, que té aquest tipus d’assistència. L’atenció professional és millorable, com ho són també els dispositius que haurien de garantir la coordinació entre les unitats hospitalàries i extrahospitalàries que poden atendre aquestes pacients en diferents moments.
 9. 9. Aspectes sanitaris III En general, la connivència entre professionals i autoritats institucionals en la poca consideració a la salut sexual i reproductiva explica els problemes greus que es detallen a continuació: Manca de seguretat clínico-jurídica: les dones no reben el tractament adequat i els professionals que les atenen no tenen assegurat el suport de la resta de la xarxa. Maltractament a la dona dins de la xarxa sanitària i manca de consideració i respecte davant l’opció que ha fet. Barreres per obtenir informació tant en la xarxa pública com en la privada, el que incrementa la culpabilització de la dona que pren una decisió legítima i legal. Barreres econòmiques que afecten especialment les interrupcions en setmanes avançades, per malformació o una altra causa i les interrupcions en persones amb greus problemes econòmics. Manca de resposta davant la patologia fetal greu, situació que incrementa els riscos, complicacions i traumes intrínsecs als problemes esmentats.
 10. 10. Aspectes sanitaris IV Davant de la situació analitzada convé prendre una sèrie de mesures: Polítiques d’educació sexual, prevenció i promoció de la salut més integrals i efectives. Garantia per part de l’autoritat sanitària de la continuïtat entre la interrupció de la gestació i qualsevol altra intervenció que es requereixi del sistema sanitari públic o privat. Establiment d‘una regulació sobre els aspectes següents: Informe d’alta estandarditzat i obligatori en els centres. Obligació dels hospitals que fan diagnòstic prenatal de fer-se càrrec de totes les interrupcions de la gestació que prescriguin. Assegurar la qualitat i seguretat en les interrupció de la gestació prescrites després del diagnòstic de malformació fetal . Incorporar l’atenció psicològica com a part integrant del circuit de la interrupció de la gestació . Establir protocols que garanteixin la confidencialitat de tota la informació sobre les persones ateses.
 11. 11. Aspectes sanitaris V Fer un estudi de planificació dels serveis sanitaris hospitalaris i extrahospitalaris per tal d’avaluar les seves possibilitats. Elaborar un pla de sectorialització de l’assistència que delimiti els casos que han de ser atesos en cada nivell de complexitat. Elaborar un estudi de les necessitats de recursos humans i un pla d’acció per a la seva formació.
 12. 12. Aspectes socials I Més enllà del canvi normatiu i de la millora de la pràctica de la prestació des de la vessant social són necessàries una sèrie de mesures: Garantir la cobertura de la prestació sanitària d’interrupció de la gestació la xarxa pública hospitalària i extrahospitalària. Revisió de l’enfocament i la metodologia de les campanyes de prevenció dels embarassos no desitjats, especialment entre les adolescents i els col·lectius on aquests tipus d‘embaràs és més alt. Pel que fa als embarassos en adolescents, els pares, escoles i serveis sanitaris han d’assumir que els joves tindran relacions sexuals a edats molt precoces. Més efectiu que intentar retardar l’edat d’inici és assumir la realitat i facilitar els mitjans perquè aquestes relacions siguin el més segures possible.
 13. 13. Aspectes socials II Creació de mecanismes de col·laboració entre el sistema educatiu i el sanitari per tal d’aconseguir que a l’inici de la seva vida sexual, tots els joves tinguin accés a serveis específics d’educació i orientació sexual culturalment adaptades a les seves necessitats. Donat que l’edat d’inici s’està avançat, sembla convenient donar aquests serveis a partir dels 11 anys. Facilitar mecanismes especials d’accés als mitjans anticonceptius durant l’etapa de la adolescència i primera joventut.
 14. 14. RECOMANACIONS
 15. 15. Necessitat d’un canvi legislatiu Cal una legislació que reguli com es realitzarà la interupció de la gestació i vagi més enllà de la despenalització d’aquesta pràctica.
 16. 16. Necessitat d’una terminologia adequada Una nova legislació haurà de discutir quina expressió és la més adequada per referir-se a l’avortament per superar la confusio actual que sovint es produeix al utilitzar termes com: “Interrupció voluntària de l’embaràs” (IVE) o “Interrupció legal de l’embaras” (ILE) Una possibilitat és utilitzar el terme de Interrupció de la Gestació (IG).
 17. 17. Una llei de terminis En la línea del document del Consell d’Europa “Per l’accés a un avortament sense risc i legal”, cal una llei de terminis que faci menys restrictiva la regulació actual, que solventi el problema dels embarassos no desitjats així com el de la incertesa jurídica. Resolució 1607 del Consell d’Europa (2008) Accés a un avortament sense risc i legal a Europa.
 18. 18. La voluntarietat de la dona com a inspiració de la proposta normativa La nova llei ha de reconèixer explícitament que les dones tenen dret a l’autonomia reproductiva d’acord amb el qual és la voluntat de la dona la única condició necessària per realitzar la interrupció de la gestació en el termini establert per la llei.
 19. 19. La viabilitat com justificació del termini Les propostes més avançades en l’establiment del límit temporal màxim per avortar tenen en compte el criteri de la viabilitat fetal. La nova llei haurá d’establir aquest límit el qual no ha d’ésser inferior a les 16 setmanes ni superior a les 24.
 20. 20. Necessitat de les indicacions La llei ha de possibilitar també que la interrupció voluntària de l’embarás es pugui realitzar més enllà del termini establert quan existeixi risc per la salut física o psíquica de la dona o existeixin malformacions fetals greus. En aquests casos, per tal de compaginar el dret de la dona, amb l’especial protecció que mereix el nasciturus aquesta indicació haurà d’ésser valorada i autoritzada ja sigui amb l’informe mèdic que certifiqui el sofriment físic o psíquic o per una comissió adhoc que valori la gravetat de la lesió fetal. En tot cas les condicions de qualitat de la vida futura han d’ésser un altre dels criteris que determini la viabilitat fetal en cas de malformacions fetals greus.
 21. 21. La realització del informe mèdic És convenient ampliar als metges de família, la possibilitat de valorar el patiment psicològic de la dona i realitzar l’informe pertinent, doncs sovint aquest professional està més proper a la realitat de la dona, i té més coneixement de les causes i motivacions que la porten a sol·licitar la IG que no un psiquiatre que visita de manera puntual a una pacient desconeguda.
 22. 22. El supòsit socioeconòmic Algunes propostes de la regulació de l’avortament introdueixen les raons socioeconòmiques, la mort o incapacitat de la parella com a motiu per a interrompre la gestació. Atès que aquesta possibilitat es pot produir passat el termini establert i que les possibles situacions es presten a interpretacions molt subjectives per part de qui les hagi de valorar, no és convenient introduir aquest supòsit i es recomana que l’administració faciliti l’ajut econòmic i social perquè les dones que volen tenir un fill, no hagin de renunciar-hi per aquestes raons.
 23. 23. El consentiment informat Es considera suficient la realització curosa d’un procediment d’informació ampli i detallat per obtenir el consentiment que és un requisit legal ja previst. D’altra banda, es recorda la conveniència de fer un consell sobre salut sexual i reproductiva tant abans com després de la IG. L’assessorament hauria de ser el més neutre possible limitant-se a informar sobre les diferents opcions.
 24. 24. El consentiment del menor madur Tot i que la Llei d’autonomia del pacient i dels drets d’informació permet interpretar que la persona menor de 18 anys no pot donar el consentiment per interrompre una gestació encara que el seu grau de maduresa li permeti entendre la transcendència i conseqüències de la seva decisió, el CCBC entén que la majoria d’edat en salut queda establerta en els 16 anys i que sempre cal atendre al grau de maduresa de la persona que sol·licita interrompre la gestació.
 25. 25. La cobertura pública La interrupció de la gestació és una prestació que el sistema públic català ha de garantir independentment que sigui dins d’una xarxa pública pròpia o concertada. Perquè aquesta cobertura sigui realment equitativa s’ha d’eliminar l’estigmatització i marginalització que es dóna actualment i garantir un bon acompanyament per part dels professionals que intervenen en les diferents fases del procés.
 26. 26. La millora de l’atenció dels professionals El fet que només el 2,6% de les interrupcions de la gestació s’hagin realitzat en l’àmbit públic ha comportat un desconeixement més o menys generalitzat en aquest àmbit de quin és el procediment a seguir. Molts dels residents formats en els darrers anys no han assistit a la pràctica de cap interrupció de la gestació. Conseqüentment la millora de la cobertura d’aquesta prestació ha de tenir en compte la necessitat de formar adequadament els professionals.
 27. 27. La implantació de polítiques d’educació sexual En el nostre país no està encara implantada de manera efectiva l’educació sexual i reproductiva a les escoles i aquest és un greu dèficit que té conseqüències en la prevenció d’embarassos no desitjables i la promoció de la salut sexual i reproductiva saludable i segura. Un pas previ en el nostre entorn és preparar adequadament els qui han de fer aquesta educació ja siguin ensenyants com professionals sanitaris de l’àmbit de la planificació.
 28. 28. La interrupció de la gestació a les dones immigrants La informació disponible sobre el seguiment de les interrupcions de la gestació evidencia que les taxes d’IG són molt més elevades entre les dones que fa poc temps que resideixen a Catalunya i que provénen de països on no existeixen programes de SSR i que en alguns casos la IG és vista com un mètode més de planificació familiar. Aquesta realitat ha de ser tinguda en compte a l’hora de planificar campanyes i estratègies de prevenció d’embarassos no desitjables. Al mateix temps, cal posar mesures per evitar que el fet cultural o de procedència no provoqui l’estigmatització i marginalització de les dones immigrades. Informe sobre els avortaments a Catalunya 2006 Registre d’avortaments Departament de Salut.
 29. 29. L’administració vetllarà pel compliment estricte de la llei i establirà mecanismes d’avaluació sistemàtica de totes les mesures que s’implantin.

×