• Like
2nd Sunday Of Advent Year C
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

2nd Sunday Of Advent Year C

 • 781 views
Published

 

Published in Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
22
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 2 nd Week of Advent
 • 2. Parish Announcements
 • 3. Holy Mass Glimpse of Faith
 • 4. Mass Intentions
 • 5. 2 nd Week of Advent
 • 6. Entrance Song Balang Araw
 • 7.
  • 1. Balang araw, ang liwanag matatanaw ng bulag; Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina
 • 8.
  • 2. Balang araw, mumutawi sa bibig ng mga pipi; Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati.
 • 9.
  • Koro: Aleluya, aleluya. Narito na’ng Manunubos, luwalhatiin ang Diyos!
 • 10. Greeting
 • 11. PENITENTIAL RITE Lord have mercy! Christ have mercy! Lord have mercy!
 • 12. Liturgy Of The Word
 • 13.
  • 1 st READING
  • Baruch 5:1-9
  • The Word of the Lord!
  • Thanks be to God
 • 14.
  • RESPONSORIAL PSALM
  • The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
 • 15.
  • The Word of the Lord!
  • Thanks be to God
 • 16. Gospel Acclamation Aleluya
 • 17.
  • Aleluya ! (2x) Ikaw,
  • Panginoon, ang
  • Siyang Daan, ang Buhay at ang Katotohanan.
  • Aleluya !
 • 18. The Gospel of the Lord! Praise to you, Lord Jesus Christ!
 • 19. Homily
 • 20. Profession Of Faith
 • 21.
  • I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ,
  • His only Son, our Lord.
 • 22.
  • He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate was crucified,
 • 23.
  • died and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and
 • 24.
  • seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy
 • 25.
  • Spirit, the Holy Catholic Church, the Communion of Saints, the forgiveness of sins, the
 • 26.
  • resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
 • 27.
  • PRAYERS OF THE FAITHFUL
  • Lord, graciously hear us!
 • 28. Offertory Song Kapuri-puri Ka
 • 29.
  • 1. Kapuri -puri Ka, D’yos Amang, lumikha ng lahat. Sa Iyong kagandahang-loob, narito ang
 • 30.
  • aming maiaalay.
  • Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing
 • 31.
  • nagbibigay- buhay.
  • KORO: Kapuri-puri ang Poong Maykapal,
  • ngayon at magpakailanman.
 • 32.
  • Priest: Pray, brethren..
  • All: May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good, and the good of all His church.
 • 33.
  • Priest: Lord we are nothing without you……..We ask this through Christ our Lord.
  • All: Amen
 • 34.
  • Priest: The Lord be with you.
  • All: And also with you.
  • Priest: Lift up your hearts.
  • All: We lift them up to the Lord.
 • 35.
  • Priest: Let us give thanks to the Lord our God.
  • All: It is right to give Him thanks and praise.
 • 36. Holy, Holy Santo, Santo
 • 37.
  • Santo! Santo! Santo!
  • Panginoong Diyos!
  • Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Mo!
 • 38.
  • Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon!
 • 39.
  • Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
  • Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
 • 40. CONSECRATION
 • 41. Acclamation Sa Krus Mo
 • 42.
  • Sa krus Mo at pagkabuhay,
  • Kami’y tinubos Mong tunay. Poong Hesus naming mahal,
  • Iligtas Mo kaming tanan!
 • 43.
  • Poong Hesus naming mahal,
  • Ngayon at magpakailanman.
 • 44. DOXOLOGY
  • DOXOLOGY
  • Priest: Through Him, with Him and in Him. In the unity of the Holy Spirit all
 • 45.
  • glory and honor is Yours, Almighty Father, forever and ever.
 • 46. AMEN
  • Amen, Amen, Amen, Amen,
  • Amen, Amen,
  • A---amen!
 • 47. Our Father Ama Namin
 • 48.
  • Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo, Sundin ang loob Mo. Dito sa lupa
 • 49.
  • para nang sa langit. Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin
 • 50.
  • Mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
 • 51.
  • At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
 • 52.
  • Priest: Deliver us….
  • All: Sapagkat sa ‘Yo ang Kaharian, Kapangyarihan at Kapurihan, ngayon at magpakailan man, ngayon at magpakailan man.
 • 53. Sign Of Peace
 • 54. Lamb Of God Kordero Ng Diyos
 • 55.
  • Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
  • Maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin.
 • 56.
  • Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin.
 • 57.
  • Kordero ng Diyos na nag-aalis
  • Ng mga kasalanan ng sanlibutan,
  • Ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan.
 • 58.
  • Lord, I am not worthy to receive you but only say the word and I shall be healed.
  INVITATION TO COMMUNION
 • 59.
  • To receive Holy Communion, kindly fall in line by row from the middle aisle.
  COMMUNION ANNOUNCEMENT
 • 60. Communion Huwag Kang Mangamba
 • 61.
  • Koro 1: H’wag kang mangamba, ‘di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika’y mahalaga sa ‘king mga mata
 • 62.
  • Minamahal kita, minamahal kita.
  • 1. Tinawag kita sa ‘yong pangalan. Ikaw ay Akin magpakailanman
 • 63.
  • Ako ang Panginoon mo at Diyos, Tagapagligtas mo at Tagatubos.
 • 64.
  • Koro 1: H’wag kang mangamba, ‘di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika’y mahalaga sa ‘king mga mata
 • 65.
  • Minamahal kita, minamahal kita.
  • 2. Sa tubig kita’y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon
 • 66.
  • At Diyos, Tagapagligtas mo at Tagatubos.
  • Koro 2: H’wag kang mangamba, ‘di ka nag-iisa. Sasamahan kita
 • 67.
  • Saan man magpunta. Ika’y mahalaga sa ‘king mga mata. Minamahal kita, minamahal kita.
 • 68. PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 • 69.
  • O Sacred Heart of Jesus* the reality of our deeply wounded and broken country *
  PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 • 70.
  • impels us to respond with new urgency *
  • to the most pressing problems of our times. *
  PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 • 71.
  • We are a broken people.* Our hearts are fragmented * and we are discouraged.*
  PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 • 72.
  • We need Your Heart, O Lord,* as we seek to be made whole.*
  PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 • 73.
  • Rooted in our faith in You and love for our country, * we want to participate in Your work of transformation *
  PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 • 74.
  • of persons, families, organizations , and society. * Through the transforming power of the love of Your Heart, *
  PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 • 75.
  • we draw a new dynamism, a strong inspiration, a fire,* which can change and transfigure our lives*
  PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 • 76.
  • as individuals and as a nation. * (Please pause for a specific intention). Love of the Heart of Jesus, * give us courage and patience. *
  PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 • 77.
  • Wisdom of the Heart of Jesus,* teach us to pray and to act * with hope and charity at all times. Amen! *
  PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 • 78.
  • Sacred Heart of Jesus,
  • have mercy on us!*
  • Immaculate Heart of Mary, pray for us! *
  PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
 • 79. Concluding Rite
 • 80. Recessional Song Magpasalamat Kayo Sa Panginoon
 • 81.
  • 1. Magpasalamat kayo sa Panginoon,
  • Na S’yang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo.
 • 82.
  • S’ya’y gumawa ng buwan at mga bitwin,
  • Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat
 • 83.
  • sa kanyang mga biyaya at awa.
  • 2. Magpasalamat kayo sa Panginoon,
 • 84.
  • Dahil sa kagandahang loob Nya’y magpakailan man
  • At pagpalain ang Diyos habambuhay,
 • 85.
  • Na S’yang nagligtas sa kanyang hinirang bayang Israel. O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin.
 • 86.
  • Koda:
  • O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. At ating purihin ang Poon na mahabagin sa
 • 87.
  • sa atin. O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa.
 • 88. 2 nd Week of Advent