Your SlideShare is downloading. ×
0
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter  April 6
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

1st Sunday Of Easter April 6

1,356

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,356
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. EASTER SUNDAY Christ, Our Hope, Is Risen! Alleluia!
 • 2. PARISH ANNOUNCEMENTS
 • 3. GLIMPSE OF FAITH
 • 4. ANNOINTING OF THE SICK
 • 5. MASS INTENTIONS
 • 6. EASTER SUNDAY Christ, Our Hope, Is Risen! Alleluia!
 • 7. ENTRANCE SONG
 • 8. Koro: Bayan,magsiawit na! Bayan, pinagpala ka!
 • 9. Dakilang biyayang pangako Niya, sumilay na ! 1.Sinauna Mong hangarin ang tao nga’y tubusin.
 • 10. Upang siya ay makapiling Mapag-irog na Diyos natin.
 • 11. Koro: Bayan,magsiawit na! Bayan, pinagpala ka!
 • 12. Dakilang biyayang pangako Niya, sumi---lay na ! (2x)
 • 13. GREETING
 • 14. GLORIA
 • 15. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 • 16. At sa lupa’y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan Niya.
 • 17. Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin. Sinasamba Ka Namin, ipinagbubunyi Ka namin.
 • 18. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 • 19. Pinasasalamatan Ka namin sa ‘Yong dakila’t angking kapurihan.
 • 20. Panginoong Diyos Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
 • 21. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
 • 22. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 • 23. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Maawa Ka sa amin, maawa Ka.
 • 24. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Tanggapin Mo ang aming kahilingan,
 • 25. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
 • 26. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan
 • 27. Ikaw lamang O Hesukristo, ang Panginoon
 • 28. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen.
 • 29. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 • 30. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
 • 31. OPENING PRAYER
 • 32. LITURGY OF THE WORD
 • 33. 1 st Reading Acts 10:34, 37-43
 • 34. RESPONSORIAL PSALM This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad!
 • 35. 3: 1-4 2 nd Reading
 • 36. SEQUENCE
 • 37. ALLELUIA
 • 38. 20: 1 - 9
 • 39. HOMILY
 • 40. RENEWAL OF BAPTISMAL PROMISES I do !
 • 41. ISANG PANANAMPALATAYA
 • 42. Koro: Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, angkinin nating lahat.
 • 43. 1.Habilin ni Hesus, noong Siya’y lumisan; Kayo ay magkatipon sa pagmamahalan.
 • 44. Koro: Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, angkinin nating lahat.
 • 45. Ama, pakinggan 2. Mo ang amin panalangin; Dalisay na pag-ibig sa ami’y sumapit.
 • 46. Koro: Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, angkinin nating lahat.
 • 47. PRAYER OF THE FAITHFUL Lord, graciously hear us!
 • 48. OFFERTORY
 • 49. Tinapay Ng Buhay Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinati’t inialay.
 • 50. Tinapay Ng Buhay Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob, At pagsasalong walang hanggan.
 • 51. Tinapay Ng Buhay Basbasan ang buhay naming handog, Nawa’y matulad sa pag-aalay Mo.
 • 52. Tinapay Ng Buhay Buhay na laan nang lubos, sa mundong Sa pag-ibig ay kapos.
 • 53. Tinapay Ng Buhay Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinati’t inialay.
 • 54. Tinapay Ng Buhay Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob, At pagsasalong walang hanggan.
 • 55. Tinapay Ng Buhay Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay,
 • 56. Tinapay Ng Buhay Katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan Mong sawi.
 • 57. Tinapay Ng Buhay Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinati’t inialay.
 • 58. Tinapay Ng Buhay Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob, At pagsasalong walang hanggan.
 • 59. Tinapay Ng Buhay At pagsasalong walang hanggan.
 • 60. LITURGY OF THE EUCHARIST
 • 61. Priest: Pray, brethren.. All:May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good, and the good of all His church.
 • 62. PRAYERS OVER THE GIFTS
 • 63. HOLY , HOLY
 • 64. Santo – Arboleda & Francisco Santo! (Repeat 3x) Panginoong Diyos! Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Mo!
 • 65. Santo – Arboleda & Francisco Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! (Repeat 2x)
 • 66. Santo – Arboleda & Francisco Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon!
 • 67. Santo – Arboleda & Francisco Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! (Repeat 2x)
 • 68. CONSECRATION CONSECRATION
 • 69. ACCLAMATION
 • 70. Sa krus Mo at pagkabuhay, kami’y tinubos Mong tunay. Poong Hesus naming mahal, iligtas Mo kaming tanan.
 • 71. Poong Hesus naming mahal, ngayon at magpakailanman.
 • 72. GREAT AMEN
 • 73. Santo – Arboleda & Francisco Amen - Francisco Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
 • 74. OUR FATHER
 • 75. Ama Namin - & Francisco Santo – Arboleda Francisco Ama namin, sumasalangit Ka, Sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo,
 • 76. Ama Namin - Francisco Sundin ang loob Mo. dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
 • 77. Ama Namin - Francisco At patawarin Mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
 • 78. Ama Namin - Francisco At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
 • 79. Ama Namin - Francisco Sapagkat sa ‘Yo ang Kaharian, Kapangyarihan, at Kapurihan,
 • 80. Ama Namin - Francisco Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
 • 81. LAMB OF GOD
 • 82. Kordero Ng Diyos – Arboleda & Francisco Kordero ng Diyos na nag-aalis, ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa Ka. (Repeat 2x)
 • 83. Kordero Ng Diyos – Arboleda & Francisco Kordero ng Diyos na nag-aalis, ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
 • 84. COMMUNION Lord, I am not worthy to receive you but only say the word and I shall be healed.
 • 85. COMMUNION ANNOUNCEMENT To receive Holy Communion, kindly fall in line by row from the middle aisle.
 • 86. COMMUNION
 • 87. REFRAIN: In Him alone is our hope, In Him alone is our strength.
 • 88. REFRAIN: In Him alone are we justified, In Him alone are we saved.
 • 89. What have we to offer that does not fade or wither?
 • 90. Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts, in vain we deny?
 • 91. REFRAIN: In Him alone is our hope, In Him alone is our strength.
 • 92. REFRAIN: In Him alone are we justified, In Him alone are we saved.
 • 93. When will you cease running in search of hollow meaning?
 • 94. Let His love feed the hunger in your soul till it overflows With joy you yearn to know
 • 95. REFRAIN: In Him alone is our hope, In Him alone is our strength.
 • 96. REFRAIN: In Him alone are we justified, In Him alone are we saved.
 • 97. PRAYER AFTER COMMUNION
 • 98. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010
 • 99. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Panginoon, pagpalain Niyo po sana ang darating na eleksyon. Nawa’y ito na ang
 • 100. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Magiging simula ng pagbangon ng amin bayan mula sa kahirapan.
 • 101. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Patnubayan Niyo po sana ang isipan namin, upang mapili namin ang mga karapat-dapat
 • 102. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 na mamuno sa aming bayan: Mga pinunong MAKABAYAN, na mangangalaga sa
 • 103. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 kapakanan ng bansa at di ng kanilang sarili; mga pinunong MARUNONG
 • 104. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 mamahala, upang maging maayos ang pamamalakad ng aming gobyerno;
 • 105. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Mga pinunong MASIPAG sa pagganap ng mga tungkulin nilang sinumpaan;
 • 106. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Mga pinunong MARANGAL, ‘di nasisilaw sa salapi, at matapang na lumalaban sa
 • 107. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 katiwalian; At higit sa lahat, mga pinunong MAKA- DIYOS at laging
 • 108. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 sumusunod sa Inyong kagustuhan. Patnubayan po
 • 109. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 Ninyo ang aming hiling, na maging malinis, mapayapa at makabuluhan ang darating na
 • 110. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 halalan. Gabayan Ninyo po kami, sa lahat ng oras, sa tamang
 • 111. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 pagpili ng mga mamumuno sa aming bayan, upang tuluyan nang magkaisa at
 • 112. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 umunlad ang bayang Pilipinas. Hiling po namin ito sa Inyo, sa ngalan
 • 113. SAMBAYANANG PANALANGIN PARA SA HALALAN 2010 ng Inyong Anak na si Hesukristo. Amen. BUMOTO NG TAPAT. BUMOTO NG NARARAPAT.
 • 114. CONCLUDING RITE
 • 115. RECESSIONAL SONG
 • 116. 1.Magpasalamat kayo sa Panginoon, Na S’yang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo.
 • 117. S’ya’y gumawa ng buwan at mga bitwin, Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat
 • 118. sa kanyang mga biyaya at awa. 2.Magpasalamat kayo sa Panginoon,
 • 119. Dahil sa kagandahang loob Nya’y magpakailan man At pagpalain ang Diyos habambuhay,
 • 120. Na S’yang nagligtas sa kanyang hinirang bayang Israel. O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin.
 • 121. Koda: O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. At ating purihin ang Poon na mahabagin sa
 • 122. sa atin. O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa.

×