19th Sunday In Ordinary Time Updated
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

19th Sunday In Ordinary Time Updated

on

 • 1,561 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,561
Views on SlideShare
1,561
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
38
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

19th Sunday In Ordinary Time Updated 19th Sunday In Ordinary Time Updated Presentation Transcript

 • 19 th Sunday In Ordinary Time
 • PARISH ANNOUNCEMENT
 • CHAPLAINCY ANNOUNCEMENT
  • COUNCIL OF ELDERS FOR PASTORAL CONCERNS
  • August 9, 2009
  • (Sun, Today), 8 pm
  • Sto. Nino Center
 • MASS INTENTIONS
 • GLIMPSE OF FAITH
 • BAPTISM
  • What does the child to be baptized promise through his parents and godparents?
 • Through his parents and godparents, the child to be baptized promises to strive after holiness by renouncing sin and the devil, and by living the faith according to
  • the teachings of Christ and His Church .
 • BAPTISM
  • What do parents and godparents do for infants during their baptism ?
  • Parents and godparents profess the faith and
  renounce sin and the devil with all his works and
  • empty promises in behalf of those children.
 • BAPTISM
  • What do we mean by the works and empty promises of the devil ?
  • By the works and empty promises of the devil , we mean
  the sins , perverse teaching and vanities of this world.
 • WAY OF LIFE FOR THE WAYFARERS
 • ENTRANCE
 • SA HAPAG NG PANGINOON
  • Sa hapag ng Panginoon,
  • Buong bayan ngayo’y natitipon
 • SA HAPAG NG PANGINOON
  • Upang pagsaluhan ang kaligtasan,
  • Handog ng Diyos sa tanan.
 • SA HAPAG NG PANGINOON
  • Sa panahong tigang ang lupa,
  • Sa panahong ang ani’y sagana,
 • SA HAPAG NG PANGINOON
  • Sa panahon ng digmaan at kaguluhan,
  • Sa panahon ng kapayapaan.
 • SA HAPAG NG PANGINOON
  • Sa hapag ng Panginoon,
  • Buong bayan ngayo’y natitipon
 • SA HAPAG NG PANGINOON
  • Upang pagsaluhan ang kaligtasan,
  • Handog ng Diyos sa tanan.
 • SA HAPAG NG PANGINOON
  • Upang pagsaluhan ang kaligtasan,
  • Handog ng Diyos sa tanan.
 • PENITENTIAL RITE
 • PAPURI SA DIYOS
  • Papuri sa Diyos,
  • papuri sa Diyos.
  • Sa kaitaasan,
  • papuri sa Diyos.
 • PAPURI SA DIYOS
  • At sa lupa’y kapayapaan,
  • sa mga taong kinalulugdan Niya.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Sinasamba Ka Namin, ipinagbubunyi Ka namin.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
  • Sa kaitaasan,
  • papuri sa Diyos.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Pinasasalamatan
  • Ka namin
  • sa ‘Yong dakila’t angking kapurihan.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Panginoong Diyos Hari ng Langit,
  • Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
  • Sa kaitaasan,
  • papuri sa Diyos.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
  • ng mundo,
  • Maawa Ka sa amin, maawa Ka.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo,
  • Tanggapin Mo ang aming kahilingan,
 • PAPURI SA DIYOS
  • Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.
  • Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Sa kaitaasan,
  • papuri sa Diyos.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Sapagkat Ikaw lamang ang
  • banal at ang
  • kataas-taasan
 • PAPURI SA DIYOS
  • Ikaw lamang O Hesukristo,
  • ang Panginoon
 • PAPURI SA DIYOS
  • Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
  • Sa kaitaasan,
  • papuri sa Diyos.
 • PAPURI SA DIYOS
  • Sa kaitaasan,
  • papuri sa Diyos.
 • FIRST READING
 • 1 Kings 19: 4-8
 • RESPONSORIAL PSALM
 • Psalm 34
  • Taste and see the goodness of the Lord
 • SECOND READING
 • Ephesians 4:30 - 5:2
 • GOSPEL ACCLAMATION
 • ALELUYA
  • Aleluya ! Aleluya !
  • Ikaw, Panginoon, ang Siyang Daan,
 • ALELUYA
  • ang Buhay
  • at ang Katotohanan.
  • Aleluya !
 • GOSPEL
 • John 6: 41-51
 • HOMILY
 • PROFESSION OF FAITH
 • PRAYER OF THE FAITHFUL
 • PRAYER OF THE FAITHFUL
  • Lord, graciously hear us!
 • PREPARATION OF THE GIFTS
 • TINAPAY NG BUHAY
  • Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay,
  • Binasbasan,
  • hinati’t inialay.
 • TINAPAY NG BUHAY
  • Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob,
  • At pagsasalong walang hanggan.
 • TINAPAY NG BUHAY
  • Basbasan ang buhay naming handog,
  • Nawa’y matulad sa pag-aalay Mo.
 • TINAPAY NG BUHAY
  • Buhay na laan nang lubos, sa mundong
  • Sa pag-ibig ay kapos.
 • TINAPAY NG BUHAY
  • Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay,
  • Binasbasan,
  • hinati’t inialay.
 • TINAPAY NG BUHAY
  • Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob,
  • At pagsasalong walang hanggan.
 • TINAPAY NG BUHAY
  • Marapatin sa kapwa maging tinapay,
  • kagalakan sa nalulumbay,
 • TINAPAY NG BUHAY
  • Katarungan sa naapi,
  • at kanlungan ng bayan Mong sawi.
 • TINAPAY NG BUHAY
  • Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay,
  • Binasbasan, hinati’t inialay.
 • TINAPAY NG BUHAY
  • Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob,
  • At pagsasalong walang hanggan.
 • TINAPAY NG BUHAY
  • At pagsasalong walang hanggan.
 • PREFACE III
 • SANTO
  • Santo! Santo! Santo!
  • Panginoong Diyos!
 • SANTO
  • Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Mo!
 • SANTO
  • Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
 • SANTO
  • Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
 • SANTO
  • Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon!
 • SANTO
  • Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
 • SANTO
  • Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
 • CONSECRATION
 • ACCLAMATION
 • SA KRUS MO AT PAGKABUHAY
  • Sa krus Mo at pagkabuhay,
  • Kami’y tinubos Mong tunay.
 • SA KRUS MO AT PAGKABUHAY
  • Poong Hesus naming mahal,
  • Iligtas Mo kaming tanan!
 • SA KRUS MO AT PAGKABUHAY
  • Poong Hesus naming mahal,
  • Ngayon at magpakailanman!
 • DOXOLOGY
 • DOXOLOGY
  • Through Him,
  • with Him and in Him
  • In the unity of the Holy Spirit
 • DOXOLOGY
  • All glory and honor is Yours,
  • Almighty Father, forever and ever
 • AMEN
  • Amen! Amen! Amen!
  • Amen! Amen!
  • A--amen!
 • OUR FATHER
 • AMA NAMIN
  • Ama namin, sumasalangit Ka,
  • Sambahin ang ngalan Mo
 • AMA NAMIN
  • Mapasaamin ang kaharian Mo,
  • Sundin ang loob Mo
 • AMA NAMIN
  • Dito sa lupa para nang sa langit.
  • Bigyan Mo po kami
 • AMA NAMIN
  • ngayon ng aming kakanin sa
  • araw-araw,
 • AMA NAMIN
  • At patawarin
  • Mo kami sa aming mga sala,
 • AMA NAMIN
  • Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
 • AMA NAMIN
  • At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
  • At iadya Mo kami sa lahat ng masama…
 • SIGN OF PEACE
 • BREAKING OF THE BREAD
 • KORDERO NG DIYOS
  • Kordero ng Diyos na nag-aalis
  • Ng mga kasalanan ng sanlibutan,
  • Maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin.
 • KORDERO NG DIYOS
  • Kordero ng Diyos na nag-aalis
  • Ng mga kasalanan ng sanlibutan,
  • Maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin.
 • KORDERO NG DIYOS
  • Kordero ng Diyos na
  • nag-aalis
  • Ng mga kasalanan ng sanlibutan,
  • Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.
 • COMMUNION
 • POWER OF YOUR LOVE
  • Lord, I come to You,
  • let my heart be changed, renewed,
 • POWER OF YOUR LOVE
  • Flowing from the grace, that I found in You.
 • POWER OF YOUR LOVE
  • Lord, I've come to know,
  • The weaknesses I see in me,
 • POWER OF YOUR LOVE
  • Will be stripped away, by the power of Your love.
 • POWER OF YOUR LOVE
  • Hold me close,
  • let Your love
  • surround me
  • Bring me near,
  • draw me to Your side
 • POWER OF YOUR LOVE
  • And as I wait, I'll rise up like the eagle
  • And I will soar with You,
 • POWER OF YOUR LOVE
  • Your Spirit leads
  • me on
  • In the power of Your love.
 • POWER OF YOUR LOVE
  • Lord unveil my eyes,
  • let me see You face to face
 • POWER OF YOUR LOVE
  • The knowledge of Your love,
  • a s You live
  • in me.
 • POWER OF YOUR LOVE
  • Lord renew
  • my mind,
  • As Your will unfolds in my life
 • POWER OF YOUR LOVE
  • In living every day, In the power of Your love.
 • POWER OF YOUR LOVE
  • Hold me close,
  • let Your love
  • surround me
  • Bring me near,
  • draw me to Your side
 • POWER OF YOUR LOVE
  • And as I wait, I'll rise up like the eagle
  • And I will soar with You,
 • POWER OF YOUR LOVE
  • Your Spirit leads
  • me on
  • In the power of Your love.
 • POWER OF YOUR LOVE
  • And I will soar with You, Your Spirit
  • leads me on
  • In the power of Your love.
 • PRAYER AFTER COMMUNION
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • O Sacred Heart of Jesus * the reality of our deeply wounded and broken country *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • impels us to respond with new urgency * to the most pressing
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • problems of our times. * We are a broken people. * Our hearts are
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • fragmented * and we are discouraged. * We need Your Heart,
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • O Lord, * as we seek to be made whole. *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • Rooted in our faith in You and love for our country, *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • we want to participate in Your work of transformation *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • of persons, families, organizations , and society. *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • Through the transforming power of the love of Your Heart, *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • we draw a new dynamism, a strong inspiration, a fire, *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • which can change and transfigure our lives *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • as individuals and as a nation. *
  • (Please pause for a specific intention).
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • Love of the Heart of
  • Jesus, * give us courage and patience. *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • Wisdom of the Heart of Jesus, * teach us to pray and to act *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • with hope and charity at all times. Amen! *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • Sacred Heart of Jesus,
  • have mercy on us! *
 • PRAYER FOR THE YEAR OF THE TWO HEARTS
  • Immaculate
  • Heart of Mary,
  • pray for us!
 • CONCLUDING RITE
 • TIME TO CHANGE
  • It’s time for us to make our dreams come true
 • TIME TO CHANGE
  • A guiding voice will tell us what to do.
  • It’s a time to change ourselves and show
 • TIME TO CHANGE
  • the world that we still care for men and we’ll lead them there.
 • TIME TO CHANGE
  • We’ll lead them to a place beyond the sea.
  • A place of love
 • TIME TO CHANGE
  • where everyone is
  • is free.
  • Don’t despair, the path to happiness is wide.
 • TIME TO CHANGE
  • If we must change our ways,
  • Call on God for our guide.
 • TIME TO CHANGE
  • If we must change our ways,
  • Call on God….
  • for …. our guide.
 •