ELS FENOMENS MIGRATORIS

17,303 views
21,898 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,354
Actions
Shares
0
Downloads
152
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ELS FENOMENS MIGRATORIS

 1. 1. ELS FENOMENS MIGRATORIS Unitat 15 0.-INTRODUCCIÓ Índex general 1.- LES MIGRACIONS AVUI 2. – LES RUTES MIGRATORIES 3. – ELS EFECTES DE LES MIGRACIONS 4. – LES MIGRACIONS A ESPANYA 5. – LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA I CATALUNYA
 2. 2. 0.- INTRODUCCIÓ Els moviments migratoris són els desplaçaments de població des d’un territori a un altre. Implica canvi de residència temporal o permanent. EMIGRACIÓ IMMIGRACIÓ PAÍS DE PAÍS DESTÍ D’ORIGEN FACTORS DE FACTORS REPULSIÓ D’ATRACCIÓ RETORN EMIGRACIÓ: Moviment de persones que abandonen el seu lloc d’origen. IMMIGRACIÓ: Moviment de persones que entren a un territori nou. RETORN: Moviment de persones que tornen al seu lloc d’origen després de passar un temps fora.
 3. 3. Per a mesurar el moviment migratori en nombres absoluts s’utilitza el Saldo Migratori, que és la diferència entre immigrants i emigrants.Aquest càlcul pot ser negatiu en el cas que hi hagi més emigrants que immigrants o positiu en el cas contrari. SM = I - E Per a calcular el Creixement Real de la Població, cal tenir en compte no sols el Creixement Natural (naixements menys defuncions) sinó també el Saldo Migratori (Immigrants menys emigrants). CRP = CN ± SM = (N – D) ± (I – E)Als darrers anys, el fenomen de les migracions és un factor decisiuper explicar els canvis demogràfics accelerats que es produeixen alspaïsos desenvolupats.
 4. 4. 1.- LES MIGRACIONS AVUI En un món cada vegada més globalitzat i més LES interconnectat, el fenomen migratori ha adquirit una MIGRACIONS dimensió planetària. ECONÒMIQUES: recerca de feina i salaris més alts que els del país dorigen POLÍTIQUES: guerres, persecucions, etc CAUSES MEDIAMBIENTALS: terratremols, sequeres, inundacions, contaminació, etc
 5. 5. CLASSIFICACIÓ DE LES MIGRACIONS INTERIORS (Nacionals): dins d’un mateix país EN FUNCIÓ DELES DISTÀNCIES EXTERIORS (Internacionals) PERMANENTS: sense retorn al país d’origenEN FUNCIÓ DE LA DURACIÓ TEMPORALS: amb retorn al país d’origen QUALIFICATS: persones amb estudis a la recerca de feines qualificades(investigadors, enginiers, etc)EN FUNCIÓ DE LA FORMACIÓ SENSE FORMACIÓ: persones sense estudis a la recerca de treballs no qualificats LEGALITZATS: amb permís residència i de treballEN FUNCIÓ DE LA REFUGIATS: migrants forçosos per guerres i desastresSITUACIÓ LEGAL naturals INDOCUMENTATS: sense permís de residència i treball
 6. 6. 2. – LES RUTES MIGRATORIES Les migracions o moviments de població han estat A) LES MIGRACIONS constants al llarg de tota la història, ja que els Homo HISTÒRIQUES sapiens van colonitzar tot el món a partir de l’Africa
 7. 7. LES MIGRACIONS Del segle XVI al segle XX els europeus han estat EUROPEES protagonistes del fenòmen migratori a nivell mundial •Segles XVI-XVII. Migracions de espanyols i portuguesos cap a LES COLONIES AMERICANES •Segles XVIII-XIX. Migracions dels europeos cap a les seves colònies distribuides a tot el món. A Rússia; poblament de Sibèria Procés •Segles XVI-XIX. Població africana que són portats de forma forçada (esclaus) cap a Amèrica •Segles XIX i XX. Migracions masives d’europeus cap als països ja independents d’Amèrica (particularment EEUU)
 8. 8. B) LES MIGRACIONS ACTUALS Les migracions interiors.  Països subdesenvolupats: èxode rural.  Països desenvolupats: entre ciutats, per motius d’estudis o laborals. Un grup important de jubilats es traslladen de les ciutats a llocs més tranquils o de clima més suau. Les migracions exteriors.  Actualment es poden distingir dos fluxos:  De països subdesenvolupats a països desenvolupats.  Entre països desenvolupats.
 9. 9. La globalització de leconomia ha creat diferències enormes MIGRACIONS entre els països pobres (Sud) i els països rics (Nord). ENTRE SUD I Aquestes diferències provoquen fluxos de migració molt NORD potents, des de les àrees de pobresa cap a les regions de benestar econòmic. En època de desenvolupament econòmic, els països desenvolupats permetien i organitzaven aquesta immigració, ja que necessitava mà dobra barata, poc conflictiva i que fes les feines menys qualificades Amb la crisi econòmica, els països receptors hancaracterístiques establert contingents dentrada, restriccions i controls rigorosos per evitar-ne lentrada il·legal. La situació dels països pobres fa que no s’aturin les migracions, el que ocasiona el fenòmen dels “sense papers”
 10. 10. Causa: la caiguda del sistema comunista a lEuropa de lEst i a lantiga Unió Soviètica.LES MIGRACIONS Conseqüència: emigració cap als països del centre i de ENTRE EST I loest dEuropa. OEST Característiques: migrants amb un nivell de formació alt, que fan feines poc qualificades Causa: persones amb un nivell econòmic i professional MIGRACIONS elevat que cerquen les millors ofertes laborals. ENTRE PAÏSOS Conseqüència: beneficien els països amb recursosDESENVOLUPATS econòmics més elevats (EEUU, Alemanya).
 11. 11. PRINCIPALS RUTES MIGRATÒRIES
 12. 12. 3. – ELS EFECTES DE LES MIGRACIONS EFECTES PELS PAÏSOS D’ORIGEN MERCAT DE Països amb població jove sense feina, el que TREBALL origina una fortes tensions internes BENEFICIS ENTRADA DE Els emigrants envien diners en divises fortes CAPITALS als seus països d’origen FAMILIAR Famílies trencades amb la marxa d’un o dels dos progenitors Els homes emigren més que les dones, el que DESEQUILIBRIS DE SEXES origina un desequilibri en funció del sexe amb greus repercusion demogràfiques i socials PROBLEMÀTICA Els joves emigren més que els vells i els nens, DESEQUILIBRIS PER EDATS el que desequilibra l’estructura per edats de la població Són les persones més formades i emprenedores PERSONAL QUALIFICAT les que emigren, les més necessaries pel desenvolupament del país
 13. 13. EFECTES PELS PAÏSOS RECEPTORS MERCAT DE Arribada de treballadors que cobreixen les TREBALL necessitats de mà d’obra del mercat de treball ECONOMIA Augment de la població que consumeix productes, paga impostos i dinamitza l’economia BENEFICIS DEMOGRAFIA Arribada de població jove que compensa la disminució de la natalitat dels països receptors ENRIQUIMENT La presència de persones amb diferents origens CULTURAL enriqueix la vida social i cultural del país SERVEIS PÚBLICS L’entrada massiva en poc temps pot saturar els serveis públics Sovint viuen en barris marginals de les grans ciutatsPROBLEMÀTICA GUETOS (guetos). Conflictes per la resistència d’alguns immigrants a XENOFÒBIA integrar-se i per conductes racistes o xenòfobes per part d’algunes persones del país receptor
 14. 14. 4. – LES MIGRACIONS A ESPANYA Espanya ha estat un país d’emigrants al segle XIX i el MIGRACIONS segle XX. Només a la darrera dècada del segle XX es va HISTÒRIQUES invertir el corrent migratori Les migracions interiors han transformat radicalment la distribució de la població als darrers 150 anys en dos MIGRACIONS elements claus: INTERIORS - Predomini de la població urbana - Creixement demogràfic de la perifèria enfront del centre de la Península (excepte Madrid) Èxode rural: els agricultors van marxar de forma masiva a les ciutats a partir del segle XIX a la recerca de feina a la indústria característiques Migracions interregionals: els treballadors emigraven de les regions mes endarrerides (Andalusia, Galícia, Extremadura...) cap a les més industrialitzades (Catalunya, País Basc, Madrid...)
 15. 15. Espanya, fins la segona meitat del segle XX, era un país econòmicament endarrerit. Lescassetat de feina i el desig de millorar les condicions de vida van ser les causes MIGRACIONS principals daquesta emigració a lexterior. Les EXTERIORS destinacions principals van ser: - Amèrica Llatina - Europa. Amèrica Llatina: destinació preferent al segle XIX i les primeres dècades del segle XX donada l‘afinitat cultural. Va ser també la destinació dels refugiats republicans desprès de la Guerra Civilcaracterístiques Europa: es consolida com a principal destinació entre 1960 i 1990, gracies al gran desenvolupament econòmic posterior a la Segona Guerra Mundial
 16. 16. 5. – LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA I CATALUNYA Espanya sha convertit en un PAÍS DIMMIGRACIÓ. Lexpansió del mercat laboral va crear una demanda de mà dobra, sobretot en llocs de baixa qualificació, que va provocar una major obertura a la immigració exterior. Entre els anys 2000 i 2005: gairebé un milió d’immigrants anual A partir del 2005 i amb l’inici de la crisi econòmica estancament de l’arribada d’immigrants
 17. 17. Immigració econòmica i laboral: és la cerca duna feina i duna qualitat de vida millors. Aquestes persones vénen de països menys desenvolupats: dÀfrica, dÀsia, de lAmèrica Llatina i de lEuropa de lEst. Immigració de tipus residencial: persones que tenen Tipus uns bons ingressos econòmics i vénen a Espanya per gaudir-ne. Aquestes persones procedeixen de païsosd’immigrants altament desenvolupats, principalment del Regne Unit i Alemanya. Immigració dalt nivell professional i estudiants: personal qualificat que viuen temporalment a Espanya per motius laborals o per estudis.
 18. 18. •La necessitat, per part d’Espanya, de mà d’obra arran del desenvolupament econòmic des de 1995. •La proximitat amb el continent africà converteix Espanya en la porta principal d’entrada d’ immigrants.CAUSES •Els lligams historicoculturals amb América Llatina també afavoreixen l’arribada d’immigrants. •La caiguda del mur de Berlín i l’entrada a la Unió Europea han afavorit la immigració procedent de l’Europa Oriental –especialment de Romania-
 19. 19. CONSEQÜÈNCIES Creixement de la població: actualment Espanya té més de 47 milions dhabitants, 5,7 milions dels quals són estrangers (més del 12% de la població total). Augment de la natalitat. Les dones immigrants tenen una taxa de fecunditat molt més elevada que la de les dones espanyoles. Aquesta aportació de població infantil frena lenvelliment de la població general Creixement econòmic del país, perquè aquestes persones fan feines que difícilment són demanades pels treballadors nacionals, perquè estan mal retribuïdes Impostos.Els immigrants amb permís de treball cotitzen a la Seguretat Social i paguen impostos com qualsevol altre ciutadà, de manera que contribueixen a pagar les pensions dels treballadors jubilats Dificultats dintegració i xenofòbia, perquè són persones amb costums molt diferents, a vegades amb una formació escassa i amb pocs recursos. Com a conseqüència daquests prejudicis de tipus social, els immigrants sovint tenen dificultats per trobar habitatge i per ser acceptats plenament en la societat
 20. 20. LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYALA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA Catalunya ha estat la comunitat autònoma que ha rebut més immigrants. el 2010 hi havia a Catalunya 1.091.433 estrangers amb permís de residència,la qual cosa suposa actualment el 14,5% dels 7.535.251 habitants de Catalunya. Majoritàriament, la principal destinació daquests immigrants ha estat làmbit metropolità de Barcelona. Limpacte de la població migrant també sha deixat sentir a ciutats mitjanes i nuclis rurals Actualment el 62,4% dels catalans són nascuts a Catalunya, un 20,2% van néixer a altres llocs dEspanya i el 17,4% són dorigen estranger. La immigració procedent dAmèrica Llatina (Equador i Colòmbia) i el Marroc són les més destacades. Entre els immigrants de Catalunya la mitjana dedats és duns 30 anys. Domina la població masculina madura-jove. Això comporta un paper rejovenidor de la piràmide dedats catalana.

×