PlaTacVic

504 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
192
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PlaTacVic

 1. 1. Lleonard Sanchez LeivaPLA TAC DE CENTRE – 2012-2014 lsanchez@fedac.cat PARE COLL - VIC fedac.vic@fedac.cat
 2. 2. CONTEXT DE L’ESCOLAEl col·legi Pare Coll de Vic, de les Dominiques de l’Anunciata, ésconcertat, amb contracte-programa, i es defineix com una escolaconfessional catòlica, mixta i catalana. La seva finalitat és laformació integral dels nens i les nenes d’acord amb l’esperit i lavoluntat del Pare Coll.S’organitza com una comunitat educativa que, mitjançant laparticipació activa i responsable de cada un dels seus membres, esproposa formar persones amb capacitat d’implicar-se seriosamenten l’assoliment d’una societat més fraterna, tolerant i compromesa.
 3. 3. ALUMNES %Marroc 128 18,42Xina 24 3,45Índia 7 1,01Itàlia 1 0,14Ghana 7 1,01Sudamèrica 55 7,91Polònia 3 0,43Rússia 2 0,29Bulgària 2 0,29Total Emigració 229 32,95País 466 67,05 TOTAL 695 100 El nivell socio-econòmic de la nostra escola el podem situar sobre un 70% Mig-Alt, 25% Mig-Baix i un 5% Alt. En quan als estudis estem sobre un 6% Sense Estudis, un 37% Primaris, un 42% Mitjans i un 15% Superiors. CONTEXT DE L’ESCOLA PARE COLL VIC
 4. 4. UNITATS ESPAISPLANTILLA Infantil 6 CuinaPAS 9 C. Inicial 5 MenjadorsInfantil 10 C. Mitjà 4 TeatreC. Inicial 11 C. Superior 4 Sales polivalentsC. Mitjà 6 Secundària 8 Aules d’informàticaC. Superior 7 TOTAL 27 Aula d’anglèsSecundària 20 Aules de suport TOTAL 63 Tallers La nostra escola està distribuïda en dos grans Laboratoris blocs, un per Educació Infantil i l’altre per Aules d’acollida Primària i Secundària, a l’entorn d’un gran espai Aules per desdoblar grups obert, on hi ha els patis, pavimentats i de sorra, Patis i l’hort. Separat queda el teatre amb una capacitat Hort aproximada de 500 butaques. Jardí CONTEXT DE L’ESCOLA PARE COLL VIC
 5. 5. DOTACIONS TECNOLÒGIQUES DEL CENTREPLA TAC DE CENTRE 2012-2014PARE COLL VIC
 6. 6. TIPUS UTILITZACIÓPentium IV 67 Alumnes 61Pentium III 5 Mestres 16Portàtils 7 PAS 2 TOTAL 79 TOTAL 79 ALTRES EQUIPAMENTS Ordinadors 1X1 a ESO 170 Servidor 1 Impressores B/N 4 Impressores C 3 Projectors 15 Pissarres Digitals 7 Escàners 5 ADSL 6 DOTACIONS TECNOLOGIQUES PARE COLL VIC
 7. 7. CONNECTIVITAT AMB XARXA Aules d’informàtica Sales de professors Secretaria Direcció Administració Aula d’acollida Aula d’anglès TeatrePràcticament la totalitat de l’escola està coberta ambconnectivitat Wifi, amb xarxes diferenciades pels tres cursosd’ESO, inclosos a 1X1, i una xarxa per professors.Educació Infantil no té connexió a Internet a les aules. DOTACIONS TECNOLOGIQUES PARE COLL VIC
 8. 8. NIVELL ALFABETITZACIÓ DIGITAL DEL PROFESSORATPLA TAC DE CENTRE 2012-2014PARE COLL VIC
 9. 9. CONEIXEMENT DIGITAL PUNTUACIONS SOBRE 10 <5 De 5 a 7 >7Presentacions 30% 20% 41%Arxius i carpetes 10% 23% 68%Utilització del correu 10% 24% 62%Processadors de Text 8% 26% 59%Unitats externes 13% 26% 57%Fulls de Càlcul 50% 27% 22%Connexió: pissarres, canons, ... 24% 35% 38%Solucions problemes tècnics 34% 41% 19%Servidor 8% 42% 39%Gestió de correu 8% 48% 44% CORREU Més dun compte 39% Més dun cop al dia 39% Un cop al dia 35% Cada dos dies 7% Cada tres dies 4% Un cop a la setmana 4% Altres 11% ALFABETITZACIÓ DIGITAL PARE COLL VIC
 10. 10. CONEIXEMENT DE DIFERENTS TIPUS DARXIUS .xls, .xlsx, .ods 37% .ppt, .pps 44% .mp4,.avi,.vmp 47% exe 47% .zip, .rar, .7z 56% .jpg, .bmp, .gif, .tif, .png 56% .mp3 72%CONEIXEMENT I UTILITZACIÓ .doc, .docx, .odt 86%DATRES PROGRAMMES .pdf 91%Gimp 18%Audacity 34%WinRar 34%Real Player 34%Adobe Reader 47%PhotoShop 50%JClic 53%Open Office 63%Nero 63%Windows Media Player 66%Altres 13% ALFABETITZACIÓ DIGITAL PARE COLL VIC
 11. 11. NIVELL ALFABETITZACIÓ METODOLÒGICA DELPROFESSORATPLA TAC DE CENTRE 2012-2014PARE COLL VICMETODOLOGIA PUNTUACIONS SOBRE 10 <5 De 5 a 7 >7Estratègies TIC pels NEE 46% 29% 18%Avaluar amb TIC 39% 39% 15%Incorporar TIC als continguts 31% 41% 20%Activitats TIC 34% 45% 22%Utilització de software educatiu 20% 57% 23% NO SI ALTRES Creus que és convenient un canvi metodològic per treure més profit de 15% 65% 20% les TIC?
 12. 12. FREQÜENCIA DUTILITZACIÓ ALEXIA-ELEVENGens 7%De tant en tant 33%Diàriament 35%Cada vegada més 24%UTILITZACIÓ ALEXIA UTILITZACIÓ ELEVENRepositoris arxius 10% Blocs 4%Avaluar controls 26% Exercicis, deures 8%Incidències 57% Estudi 42%Comunicació interna, pares, alumnes 81% Fòrums 50%Entrar notes 93% Comunicació alumnes 54% Altres 25% LLIBRES DIGITALS Els utiltzo tal com estan 4% Dissenyo continguts 8% Els faig servir com un recurs més 32% Faig una tria de continguts i afegeixo 52% Altres 28% ALFABETITZACIÓ METODOLÒGICA PARE COLL VIC
 13. 13. UTILITZACIÓ I CREACIÓ DEINES 2.0 PUNTUACIONS SOBRE 10 <5 De 5 a 7 >7 Estratègies de treball cooperatiu 59% 20% 4% Dissenyo i utilitzo eines de treball cooperatiu 57% 22% 2% Continguts multimèdia a la classe 26% 36% 26% UTILITATS WEB 2.0UTILITZACIÓ Tinc compte El No elDINTERNET A i utilitzo conec conecCLASSE Wallwhisher 2% 4% 63%Fòrums, xats, ... 3% Issuu 4% 0% 65%Comunicació amb els Prezi 4% 17% 50%alumnes 25% Cmaptools 4% 9% 61%Treballs en grup 38% Sites 7% 24% 41%Utilitzar el llibre digital 43% Slideshare 9% 20% 41%Fer exercicis 45% Twitter 11% 52% 20%Buscar informació 88% Blocs 20% 57% 7%Altres 15% Dropbox, Box, Skydrive, ... 22% 17% 26% Skype 24% 41% 15% Picassa 26% 43% 9% Youtube 46% 43% 0% Calendaris compartits 50% 30% 7% Docs compartits 50% 22% 9% Facebook 54% 33% 2% ALFABETITZACIÓ METODOLÒGICA PARE COLL VIC
 14. 14. PLANS D’INNOVACIÓ A L’ESCOLAPLA TAC DE CENTRE 2012-2014PARE COLL VIC
 15. 15. ESCOLA VERDAJa fa quatre anys que hi estem adherits i el curs passat ens van donar el distintiu. Objectius atreballar:• el reciclatge de llibres. Aquest projecte el porta a terme l’AMPA.• ús de materials reciclables i ecològics pels embolcalls dels esmorzars i berenars: carmanyoles, bocanroll… prescindir del paper d’alumini.ESCOLA MULTILINGÜELa nostra escola ha optat per aconseguir la certificació d’Escola MultilingüeObjectius:• millorar l’expressió i comprensió oral en anglès per tal de dotar-los d’eines que els pugui facilitar la comunicació amb persones de parla anglesa.• fomentar l’ús de les TIC per millorar la motivació i l’aprenentatge de la llengua.• fer l’aprenentatge integrat de continguts i llengua anglesa (AICLE).PROJECTE DE RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAREstem ampliant i renovant estèticament la Biblioteca Escolar. Hi haurà un espai destinat a labebeteca (biblioteca infantil), un altre de consulta i un de lectura; a més, d’alguns ordinadorsper a la consulta digital.Continuem amb les activitats de foment de la lectura:• l’hora del conte: activitat mensual destinada als alumnes, que es realitza gràcies a la col·laboració de mestres, alumnes grans, pares, avis…• el club de lectura: adreçat a les famílies i al personal docent. Les trobades són bimensuals. PLANS D’INNOVACIÓ PARE COLL VIC
 16. 16. PROJECTE APSLes activitats d’aprenentatge-servei (APS) són aquelles on els alumnes aprenen però almateix temps ofereixen un servei a la comunitat. Aquestes activitats serveixen per treballar ifomentar valors com ser solidari, compartir, esforçar-se. Mica en mica hem d’anarencaminant als nostres alumnes cap a una societat cívica.L’educació va més enllà de l’escola, per això és important tenir vincles amb diferents entitats,institucions…Al llarg del curs es realitzaran diferents activitats a nivell de cicles i a nivell de tota l’escola.ESCOLA 2.0Les actuacions del nostre centre en tant que Escola 2.0 se centren, principalment, en elstemes següents:• Web del centre• Plataforma Alèxia• Plataforma Eleven• Projecte Educat 1x1• Digitalització dels Treballs de Síntesi PLANS D’INNOVACIÓ PARE COLL VIC
 17. 17. FACILITADORS I DIFICULTADORSPLA TAC DE CENTRE 2012-2014PARE COLL VIC
 18. 18. TIC - DIFICULTADORS N/RespInternet fa que no utilitzem llibres 9% 6%Em crea angoixa treballar amb eines i sistemes nous 17% 5%Les TIC a la classe em creen inseguretat 22% 13%La tecnologia a laula és inviable per problemes técnics 24% 9%La tecnologia a laula requereix més temps de preparació 76% 7%Hi ha qui saferra a les meteodologies que shan utilitzat fins ara 87% 4%TIC - FACILITADORS N/RespLes TIC són adients per totes les matèries 35% 4%Internet és una alternativa al llibre de text 52% 7%Les TIC a laula permeten ladaptació a les necessitats dels 72% 17%alumnes i dels professorsLes TIC a laula fan que els alumnes siguin més actius en els 76% 13%aprenentatgesLes TIC a laula fan que els alumnes es mostrin més interessats 78% 11%Hi ha predisposisió a utilitzar les TIC a la classe 83% 6%És millor que lalumne disposi dordinador 87% 6%Internet complementa al llibre 89% 7% FACILITADORS I DIFICULTADORS PARE COLL VIC
 19. 19. PUNTUACIONS SOBRE 10 <5 De 5 a 7 7Grau de satisfacció amb els resultats de les TIC a classe 12% 61% 15%DISCIPLINASha agreujat molt 11%Sha agreujat una mica 26%No ha canviat 33%Ha millorat 9% RECURSOS I EINES TIC A LESCOLA Deficients 39% Suficients 20% Acceptables 26% Bons 9% No respon 6% FACILITADORS I DIFICULTADORS PARE COLL VIC
 20. 20. ASPECTES MÉS RELLEVANTS DIFICULTADORS  Reticència al canvi de metodologies  Més temps de preparació  Problemes tècnics  Inseguretat FACILITADORS  Internet complementa els llibres  Motivació dels alumnes  Predisposició a utilitzar les TIC per atendre la diversitat  Millor que l’alumne disposi de l’ordinador a l’aula FACILITADORS I DIFICULTADORS PARE COLL VIC
 21. 21. ASPECTES GENERAL DETECTATS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES Ganes de millorar la formació.  Formació deficient. El claustre te ganes de conèixer  Reticència per una part del i aplicar noves metodologies. claustre al canvi. Implicació de la direcció.  Equipament millorable. FACILITADORS I DIFICULTADORS PARE COLL VIC
 22. 22. PLA D’ACTUACIÓDues línies d’actuació:• Dotació tecnològica• Formació del personalPLA TAC DE CENTRE 2012-2014PARE COLL VIC
 23. 23. DOTACIÓ TECNOLÒGICA: Optimització dels recursos  Optimitzar els equips que disposem  Actualitzar i mantenir el software  Mantenir i renovar els equips  ..... Incrementar la dotació de recursos  PDI a Infantil  Connexió a les aules d’Infantil  PDI a CI  Projectors a CM  Ordinadors a les classes d’Infantil i Primària  Ordinadors personals alumnes de CS  Connexió amb fibra òptica PLA D’ACTUACIÓ 2012 - 2014 PARE COLL VIC
 24. 24. NECESSITEM FORMACIÓ?Navegadors 45% NO SI ALTRESOfimàtica 48% Creus que és convenient unSistemes Operatius 53% canvi metodològic per treure 15% 65% 20%Webs 53% més profit de les TIC?Plataformes 73%Treball cooperatiu 73% Queda explicita la demanda de formació, tant aDocuments compartits 75% nivell d’utilització de les TIC com en el nivellN/Resp 18% metodològic, per part dels mateixos professionals PLANS DE FORMACIÓ:  Coneixement digital  Oferir diferents nivells de formació per elevar el nivell de gestió.  Plataformes ALEXIA i ELEVEN  Millorar la utilització de les plataformes  Adequar les plataformes a les nostres necessitats, (si és possible ...!)  Metodologia  Utilització de les TIC a la classe: continguts, NEE, avaluació, ...  Disseny de continguts per ELEVEN.  Web 2.0  Treball cooperatiu, noves eines, ... PLA D’ACTUACIÓ 2012 - 2014 PARE COLL VIC
 25. 25. PRIORITATS I ACCIONS ESTRATÈGIQUES Recursos • Optimitzar els recursos. • Actualitzar i mantenir el software.Tecnològics • Mantenir i renovar els equips.Increment de • PDI a Cicle Inicial. • Projectors i pissarres a Cicle Mitjà. recursos • Ordinadors personals als alumnes de Cicle Superior.Connectivitat • Connectivitat a les aules d’Educació Infantil. PLA D’ACTUACIÓ 2012 - 2014 PARE COLL VIC
 26. 26. PRIORITATS I ACCIONS ESTRATÈGIQUES • Formació dels mestres de CS per utilitzar i generar els continguts digitals de la plataforma abans de començar el curs.Formació ELEVEN • Formació continuada en sessions durant el curs als mestres de Secundària i Cicle Superior. • Formació continuada en sessions al llarg del curs a tot elFormació ALEXIA personal. • Adequació de la plataforma a les nostres necessitats.Formació en noves • Us de les TIC a classe: NEE, avaluació, generar continguts, ... • Web 2.0: treball cooperatiu, noves eines, .... metodologies Formació en • Ofertar formació bàsica. • Ofertar formació a demanda de les necessitats.coneixement digital PLA D’ACTUACIÓ 2012 - 2014 PARE COLL VIC
 27. 27. Actuacions de juny a juny Juny Octubre Desembre Febrer Abril Juny Formació  Formació ELEVEN ELEVEN per CS. per CS. Creació de Formació ALEXIA continguts. Formació bàsica  Formació ALEXIA en TIC.juny set. oct. nov. des. gener febrer març abril maig juny Setembre Novembre Gener Març Maig  Formació ELEVEN  Formació ELEVEN per CS. Creació de per CS. Creació de continguts. continguts.  Formació ALEXIA  Formació ALEXIA  Formació en TIC 2012 2013 PLA D’ACTUACIÓ 2012 - 2014 PARE COLL VIC
 28. 28. Actuacions de juny a juny Juny Octubre Desembre Febrer Abril Junyjuny set. oct. nov. des. gener febrer març abril maig juny Setembre Novembre Gener Març Maig  Jornada TAC de  Jornada TAC de  Jornada TAC de FEDAC FEDAC FEDAC 2012 2013 PLA D’ACTUACIÓ 2012 - 2014 PARE COLL VIC

×