Tamna faza fotosinteze

12,138 views
12,115 views

Published on

Published in: Education, Sports, Business
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,138
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
255
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tamna faza fotosinteze

 1. 1. РЕАКЦИЈЕ ТАМНЕ ФАЗЕ ФОТОСИНТЕЗЕ -Калвинов циклус- Превођење неорганског у органски С
 2. 2. Калвинов циклус <ul><li>Превођење неорганског у органски С </li></ul><ul><li>Дешава се у строми хлоропласта </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Да би се добио један молекул фруктозе , циклус се понови 6 пута </li></ul><ul><li>При сваком понављању циклуса угради се по један С атом у органско једињење, а затим се изврши његова редукција </li></ul>
 4. 5. <ul><li>КАЛВИНОВ ЦИКЛУС СЕ ОДВИЈА У ТРИ ФАЗЕ: </li></ul><ul><ul><li>ФИКСАЦИЈА УГЉЕНИКА </li></ul></ul><ul><ul><li>РЕДУКЦИЈА </li></ul></ul><ul><ul><li>РЕГЕНЕРАЦИЈА </li></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>ФИКСАЦИЈА УГЉЕНИКА </li></ul>
 6. 8. <ul><li>CO 2 који улази кроз стоме везује се за рибулозу 1,5-бифосфат ( RuBP) у реакцији карбоксилације коју катализира ензим RuBP -карбоксилаза (Rubisco) </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Добијено једињење је нестабилно, има 6 угљеникових атома и брзо се разлаже на два молекула 3-фосфоглицеринске киселине ( са 3 С атома ) . Ово је уједно први продукт фотосинтезе. </li></ul>
 8. 10. <ul><li>РЕДУКЦИЈА </li></ul>
 9. 12. <ul><li>3-фосфоглицеринска киселина се фосфорилује у 1,3-фосфоглицеринску киселину уз помоћ АТР-а ( продукта светле фазе ) </li></ul>
 10. 13. <ul><li>1,3-фосфоглицеринска киселина се редукује (од киселинске групе -СООН постаје алдехидна –СНОН) уз помоћ NADPH ( из светле фазе ) и настаје глицералдехид-3-фосфат ( G3P) који се конвертује у дихидроксиацетон-фосфат </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Спајањем ове две триозе добија се шећер са 6 С атома, фруктоза 1,6-бифосфат </li></ul>
 12. 15. <ul><li>РЕГЕНЕРАЦИЈА </li></ul>
 13. 17. <ul><li>У даљем току циклуса дешава се процес конверзије шећера у коме се делови угљеничног ланца са 6 С атома комбинују са триозама и дају шећере са 4, 5 и 7 С атома. Овај процес обезбеђује регенерацију рибулоза-фосфата </li></ul>
 14. 18. <ul><li>Један молекул фруктозе 1,6-бифосфата излази из циклуса и даље се конвертује у глукозу која кондензацијом даје скроб </li></ul>
 15. 19. <ul><li>Уз учешће још једног молекула АТР-а рибулоза-фосфат се фосфорилује и настаје рибулоза 1,5-бифосфат ( RuBP) која је спремна да прими још један молекул СО 2 </li></ul>
 16. 20. <ul><li>Остали шећери настали у Калвиновом циклусу ( еритроза, седохептулоза, пентозе ) имају улогу као почетни продукти синтезе сложених органских једињења </li></ul>
 17. 21. <ul><li>Секундарни продукти фотосинтезе су: скроб, сахароза, липиди, органске киселине, амино-киселине </li></ul><ul><li>Они настају у хлоропластима или цитоплазми ћелија мезофила листа одакле се транспортују у друге делове биљке </li></ul>
 18. 22. ДАЉА СУДБИНА ПРОДУКАТА ТАМНЕ ФАЗЕ ФОТОСИНТЕЗЕ
 19. 23. <ul><li>Ш е ћ ери који настају фотосинтезом у листу се транспортују у друге делове биљке, нави ш е у пупољке и нани ж е кроз стабло у корен и др уге подземне органе (кртоле, ризоме, луковице). </li></ul>
 20. 24. <ul><li>Из листа се угљени хидрати транспортују углавном у виду сахарозе која се из ћ елија листа најпре активним транспортом уз утро ш ак ATP -а убаци у ситасте цеви које улазе у састав флоема (проводних снопи ћ а). </li></ul>
 21. 25. <ul><li>Ситастим цевима ш е ћ ери се транспортују кроз стабло до корена пасивним путем јер постоји концентрацијски градијент за ш е ћ ере изме ђ у листа и подземних органа. </li></ul><ul><li>Наиме, у лист у је к онц. ш е ћ ера висока, а у подземним органима она је ниска те постоји концентрацијски градијент и шећери се пасивно транспортују </li></ul>

×