Organele - rbozomi, ER, GA

 • 2,557 views
Uploaded on

Za prvake Šeste beogradske gimnazije

Za prvake Šeste beogradske gimnazije

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,557
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
110
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Грађа ћелије Митохондри ја Перо ксиз ом Ендоплазматични ретикулум Једро Голџијев комплекс Рибозоми Плазма мембрана
 • 2. ОРГАНИЗАЦИЈА ЋЕЛИЈЕ ЕУКАРИОТА
 • 3. Генерализ ована животињска ћелија Центриоле Једрова опна Ну к леолус Х роматин Нуцлеус Грануларни ендоплазматични ретикулум Рибо зоми Перо ксиз ом Глатки ендоплазматични ретикулум Гол џијев комплекс Л изозом Митохондри ја Е лемент цитоскелета Пла з ма мембран а
 • 4. Генерализ ована биљна ћелија Једрова опна Ну к леолус Хроматин Грануларни ендоплазматични ретикулум Рибо зоми Глатки ендоплазматични ретикулум Гол џијев комплекс Ва к уол а Перо ксиз ом Митохондри ја Пла з ма мембран а Е лемент цитоскелета Ћелијски зид Хлоропласт
 • 5. ЋЕЛИЈСКЕ ОРГАНЕЛЕ-УНУТРАШЊЕ МЕМБРАНЕ
  • у унутрашњости ћелије образује читав систем мембрана које деле ћелију на одељке за обављање различитих функција.
  • Ти одељци су ћелијске органеле.
  • Ћелијске органеле могу бити обавијене једноструком или двоструком мембраном, мада има и органела и структура у ћелији које немају мембрану.
 • 6.
  • Цитоплазмине органеле се могу груписати према сродности њихових функција у ћелији на:
  • органеле које учествују у процесима синтезе; припадају им рибозоми, ендоплазматични ретикулум, Голџијев комплекс
  • органеле у којима се синтетише АТП: митохондрије и хлоропласти
  • органеле у којима се складиште хидролитички ензими; то су: лизозоми, пероксизоми и вакуоле биљне ћелије
 • 7. ЦИТОСОЛ И ЦИТОПЛАЗМА
  • Цитоплазма представља унутрашњи садржај ћелије, одвојен од једра, у коме се налазе ћелијске органеле.
  • Цитоплазму, дакле, чине
   • цитосол и
   • ћелијске органеле.
  • Цитосол је део цитоплазме ван ћелијских органела који заузима око 55% укупне ћелијске запремине.
  • У цитосолу се налазе:
   • на хиљаде ензима који учествују у ћелијском метаболизму;
   • низ различитих протеинских влакана која граде цитоскелет (ћелијски скелет);
   • грануле (зрнца) испуњене резервним материјама, као што су грануле гликогена у ћелијама јетре и мишића или велике капљице масти у масним ћелијама;
   • велики број рибозома на којима се синтетишу протеини цитосола и ензими који учествују у ћелијском метаболизму.
 • 8.
  • Рибозоми су ћелијске структуре без мембране у којима се врши синтеза протеина.
  • То су једине “ органеле ” присутне и у прокариотској и у еукариотској ћелији.
  • Осим у цитосолу, налазе се и на мембранама ендоплазматичног ретикулума, у митохондријама и хлоропластима.
  Рибозоми 100 nm
 • 9. ГРАЂА РИБОЗОМ А
  • Субјединице рибозома н астају у једарцету.
  • Рибозоми се састоје од р-РНК и протеина.
  • Прокариотски рибозоми су 70С , а њихове субјединице су 50С (велика) и 30С (мала). Рибозоми еукариота су 80С , са субјединицама 60С и 40С.
  • Изграђени су од две подјединице (субјединице) – велике и мале .
 • 10. Ф ункција рибозом а
  • Да би рибозоми обављали синтезу протеина неопходно је да се велика и мала субјединица удруже и, истовремено, повежу са и-РНК.
  • Већи број рибозома повезаних молекулом и-РНК образује полирибозоме .
  • Према упутству које је садржано у и-РНК, транспортна РНК доноси аминокиселине до рибозома где се оне повезују у полипептидни ланац.
 • 11. ЕНДОПЛАЗМАТИЧНИ РЕТИКУЛУМ Лумен грануларног ендоплазматичног ретикулума (цистерне) Рибозоми Слободни рибозоми у цитоплазми 200 nm
 • 12.  
 • 13.
  • Састоји се од мембрана које ограничавају унутрашње просторе ( цистерне) и пружају се готово кроз читаву ћелију (попут мреже па отуда и назив лат. reticulуm = мрежа; половину од укупних мембрана у ћелији чине мембране ендоплазматичног ретикулума).
  • Пружа се од једра, од његове спољашње мембране, па кроз ћелију до спољашње ћелијске мембране.
  • Основна улога ове органеле (даље у тексту биће означена као ЕР) је синтеза различитих материја и њихов транспорт кроз ћелију .
  • Према грађи и улози разликују се два облика ЕР-а :
   • рапави (грануларни - ГЕР) и
   • глатки (агрануларни – аГЕР) ЕР.
 • 14.
  • Рапави (грануларни) ендоплазматични ретикулум одликује присуство полирибозома на површини мембране која је окренута ка цитосолу (отуда назив рапави или грануларни, јер лат. гранулум = зрно).
  • Његове мембране образују плоче које су најчешће постављене паралелно.
  • Овај облик ЕР-а гради спољашњу мембрану једра.
  • На мембранама рапавог ЕР-а одвија се синтеза протеина у полизомима .
  • Протеини који се синтетишу у рапавом ЕР-у могу да се:
   • користе за изградњу ћелијских мембрана;
   • транспортују до других органела (Голџијевог апарата, лизозома)
   • избацују у ванћелијску средину процесом егзоцитозе (секреторни протеини).
 • 15.  
 • 16. Glatki endoplazmatični retikulum Lumen glatkog endoplazmatičnog retikulum 200 nm Figure 7-11 Biological Science 2/e ©2005 Pearson Prentice Hall, Inc. Глатки ендоплазматични ретикулум
 • 17.
  • Глатки ендоплазматични ретикулум не садржи рибозоме и у облику је цевчица и везикула. Улоге ове органеле су многобројне:
   • синтеза липида , холестерола и фосфолипида (изграђују ћелијске мембране)
   • синтеза стероидних хормона из холестерола
   • детоксикација многих штетних супстанци (пестициди, конзерванси, лекови, канцерогене материје и др.) коју врше ћелије јетре, плућа, бубрега, црева (детоксикација је претварање отровних материја – токсина, у мање штетне и растворљиве у води тако да се могу избацити из организма путем мокраће)
   • у мишићним ћелијама има посебну улогу у магационирању јона Ca који је неопходан за мишићне контракције; у овим ћелијама се глатки ЕР назива саркоплазматични ретикулум.
  • *Лекови, као што је нпр. фенобарбитол (средство за умирење), које мајка узима током трудноће могу да оштете органе ембриона. У ћелијама јетре ембриона се налази мала количина глатког ЕР-а па ћелије ембриона немају способност да овај лек разграде. Код одраслог човека фенобарбитол утиче на повећање количине глатког ЕР-а у ћелијама јетре, чиме се повећава количина ензима који разграђује овај лек.
  • Материје које су створене у ЕР-у (липиди, протеини и др.) пакују се у мале везикуле, назване транспортне везикуле , и оне се одвајају од ЕР-а и крећу до свог циља: до других органела или ћелијске мембране, где се, или у њу уграђују или избацују у ванћелијску средину.
 • 18. ГОЛЏИЈЕВ АПАРАТ (КОМПЛЕКС или област)
  • Образовање протеина и липида почиње у ЕР-у, али се у њему не одиграва до краја.
  • Протеини своју коначну структуру (кватернерну) стичу у Голџијевом апарату, што важи и за липиде.
  Vezikula cis strana Gol džijevog aparat a Lumen Gol džijevog aparat a Cisterne Ve z i ku le trans strana Gol džijevog aparat a 100 nm Figure 7-10 Biological Science 2/e ©2005 Pearson Prentice Hall, Inc.
 • 19.
  • Састоји се од низа спљоштених, дискоидалних кесица (цистерни), које су међусобно скоро паралелно постављене (као наслагани тањири) и на крајевима су проширене.
  • Уз њих се налазе мање или веће везикуле (мехурићи) у којима се налазе производи синтезе Голџијевог апарата.
 • 20.
  • Материје синтетисане у ЕР-у допремају се транспортним везикулама до Голџијевог апарата где се врши њихово сазревање , обележавање и сортирање да би се усмерили ка тачном одредишту у ћелији.
  • Голџијев апарат, дакле, управља кретањем молекула у ћелији. Из ЕР-а у Голџијев апарат доспевају:
   • секреторни протеини (они које ће ћелија егзоцитозом избацити у међућелијски простор; нпр. инсулин у ћелијама панкреаса); то је секреторна улога
   • протеини и липиди који ће бити послати у ћелијску мембрану;
   • протеини (ензими) који ће образовати лизозоме.
  • у биљним ћелијама у Голџијевом апарату се обавља синтеза производа који су намењени вакуоли, ћелијском зиду и плазма мембрани.
 • 21.  
 • 22.  
 • 23. literatura
  • http://www.bionet-skola.com/w/ Ć elija
  • Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001
  • Grozdanović-Radovanović, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
  • Pantić, R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997
  • Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom genetikom, *Grafopan, Beograd, 2001