Gljive - Fungi

32,017 views

Published on

za ucenike VI gimnazije

2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • evo su i mrtve gljive :/ xD
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • konacno....
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
32,017
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13,743
Actions
Shares
0
Downloads
428
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Gljive - Fungi

  1. 1. Gljive Regnum: Fungi
  2. 2. <ul><li>Gljive su dugo smatrane biljkama, ali one to zasigurno nisu </li></ul><ul><li>Eukariotski organizmi sa potpuno diferenciranim jedrom </li></ul><ul><li>Heterotrofno se hrane </li></ul><ul><li>Ćelijski zid izgrađen od hitina, nikada celuloze </li></ul><ul><li>Rezervna materija je glikogen, nikada skrob </li></ul>
  3. 5. Talus gljiva (a) M i celi j um (b) pojedinačna hif a (c) Presek hife ćelijski zid septa p or a ci topla z m a haploidno jedro
  4. 6. <ul><li>Micelijum - talus gotovo svih gljiva. </li></ul><ul><ul><li>Isprepletena masa končića koji se nazivaju hife </li></ul></ul><ul><ul><li>Hife većine gljiva su izdeljene na ćelije pomoću pregrada – septi. Pore na septama omogućavaju da citoplazma struji od jedne do druge ćelije </li></ul></ul><ul><ul><li>Svaka ćelija ima jedno ili više jedara </li></ul></ul>
  5. 7. Ishrana gljiva <ul><li>Heterotrofi </li></ul><ul><ul><li>Saprofiti </li></ul></ul><ul><ul><li>Paraziti </li></ul></ul><ul><ul><li>Simbionti </li></ul></ul><ul><li>Za optimalno razviće pored određenih hranljivih materija potrebna je povoljna temperatura i dovoljno vlage </li></ul>
  6. 8. Razmnožavanje gljiva <ul><li>Vegetativno: </li></ul><ul><ul><li>fragmentacijom micelijuma ili pupljenjem </li></ul></ul><ul><li>Bespolno: </li></ul><ul><ul><li>Sporulacija </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Endogene ili egzogene spore (konidije) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Haploidni micelijum mitozom proizvodi haploidne bespolne spore. Spore se spajaju i razvijaju u novi micelijum u seriji mitoza </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rezultat: brza i efikasna produkcija genetički identičnih klonova </li></ul></ul></ul>
  7. 10. Razmnožavanje: Polno <ul><li>Izogamija, heterogamija, oogamija – spajanje gameta </li></ul><ul><li>Gametangiogamija – spajaju se cele hife tj. gametangije </li></ul><ul><li>Somatogamija – spajaju se dve hife micelijuma koje inače nisu diferencirane kao polne ćelije </li></ul>
  8. 13. Životni ciklus zigomiceta Zigospora klija Sporangi j a Spore (haploid ne ) (b) Fotografija sporangija Hife “suprotnih polova se spajaju formirajući zigospore Haploid 1 n Diploid 2n
  9. 14. Životni ciklus zigomiceta Hife “suprotnih” micelijuma (+ & -) se spajaju Spajaju se nukleusi Formira se DIPLOIDNA zigospora MEJOZA ZIGOSPORA klija Diploid no stanje 2 n Haploid no stanje 1 n
  10. 17. <ul><li>Razmnožavaju se polno i bespolno </li></ul><ul><ul><li>U polnom procesu se formiraju spore u vrećestim tvorevinama askusima </li></ul></ul><ul><li>Tokom bespolnog razmnožavanja: </li></ul><ul><ul><li>u specijalizovanim hifama formiraju se haploidne spore u mitozi </li></ul></ul><ul><ul><li>Spore s e rasipaju i klijaju u nove haploidne hife </li></ul></ul><ul><li>U polnom procesu: </li></ul><ul><ul><li>Vrhovi hifa se spoje u askus koji sadrži dva haploidna jedra </li></ul></ul><ul><ul><li>Posle mejoze i mitoze u askusu nastaju 8 haploidnih askospora. </li></ul></ul><ul><ul><li>Askospore klijaju u plodonosno telo </li></ul></ul>
  11. 18. Haploidne spore Spore klijaju Hife suprotnih “polova” se susreću i formiraju reproduktivne strukture Formira se mostić, “muško” haploidno jedro se premešta u “žensku struktruru Razvija se peharasto plodonosno telo Polni proces Vrhovi nekih hifa se spajaju u askus sa dva haploidna jedra Bespolno razmnožavanje Jedra se u askusu spajaju Spore klijaju Askus prska rasipajući spore 8 askospora 4 haploidna jedra diploidno jedro
  12. 25. <ul><li>Obično se razmnožavaju polno </li></ul><ul><ul><li>Polne spore se formiraju u štapićastoj bazidiji </li></ul></ul><ul><li>Tokom polnog procesa: </li></ul><ul><ul><li>Bazidiospore se spajaju dajući plodonosno telo </li></ul></ul>
  13. 26. Životni ciklus bazidiomiceta Haploid 1 n Diploid 2 n Šešir pečurke sa donje strane nosi bazidije bazidije Haploidno jedro Fuziom se formira diploidni zigot MEJOZA Basidiospore (haploid ne )
  14. 27. Životni ciklus bazidiomiceta Haploid 1 n Diploid 2 n Bazidije na šeširu Basidiospore (haploid ne ) “ +” učesnik u parenju “ -” učesnik u parenju Bazidiospore klijaju formirajući haploidne hife + - Hife se fuzionišu ali haploidna jedra ostaju razdvojena u dvojedarnim ćelijama Hife se prepliću formirajući pečurku
  15. 31. Vilinska kola
  16. 32. <ul><li>Vilinska kola su kružne forme rasta pečurki </li></ul><ul><li>Formiraju se na krajevima stalno rastućeg podzemnog micelijuma </li></ul><ul><ul><li>Što je dijametar prstena veći, micelijum je stariji </li></ul></ul><ul><ul><li>Za neka vilina kola se smatra da su stara i do 700 godina </li></ul></ul>

  ×