017 kreket 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

017 kreket 2011

on

 • 4,335 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,335
Views on SlideShare
4,334
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 1

http://www.ucitelji.hr 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

017 kreket 2011 017 kreket 2011 Document Transcript

 • LIST OSNOVNE ŠKOLE DON MIHOVILA PAVLINOVIÆA - METKOVIÆGODINA VI. LISTOPAD 2010. BROJ 6 TEMA BROJA: NOGOMET 1 0. 20 ra No LI LiD K Državno zlato 20 10 .
 • Dragi èitatelji! IZ SADRŽAJA Pred vama je šesti i novi brojškolskoga lista „Kreket“. I ovoga smo seputa zajednièkim snagama potrudili dativam pregršt zanimljivosti. Naporan rad, išèitavanje,fotografiranje, terenski rad, skupljanjematerijala - sve su to mali i slatki poslovikoji su obilježili atmosferu u redakcijinašega školskoga lista prošle školskegodine. Želja nam je nastaviti komunikacijus vama, a vi nas i dalje izvješæujte osvojim idejama i prijedlozima. Nadamose da æe svatko pronaæi barem djeliæonoga što ga zanima u novom broju kojije pred vama. Uživajte uz novi broj „Kreketa“! Uredništvo 9 Školski projekti Godina VI., broj 6, listopad 2010. List OŠ don Mihovila Pavlinoviæa Alojzija Stepinca 2, Metkoviæ e-mail: os-don-pavlinovica@du.t-com.hr Tel./fax. 020 686 098; 020 685 948 www.os-mpavlinovica-metkovic.hr Nakladnik: OŠ don Mihovila Pavlinoviæa, Metkoviæ Za nakladnika: Petar Jakiæ Uredništvo: Katica Salacan (glavna urednica), Josipa Mioè i Božidar Lovriæ Lektorica: Josipa Mioè Grafièko oblikovanje: 20 LiDraNo 2010. Blagotvor Grgurinoviæ Naslovna stranica: Dizajn: Blagotvor Grgurinoviæ Zadnja stranica: Dizajn: Blagotvor Grgurinoviæ Èlanovi novinarske skupine: Mate Rogliæ (5.a), Marin Dodig (5.b), Monika Sokol (6.c), Marija Jerkoviæ (6.c), 18 Državno zlato Draga Krstièeviæ (6.c), Katarina Volareviæ (6.c), Melanie Soldo (6.c), Ana Gujinoviæ (7.a), Nikolina Šetka (7.a), Danijela Èarapina (7.a), Ante Jakiæ (7.a), Mihovil Rogliæ (7.a), I van Taslak (7.a), Duje Æeliæ (7.a), Martina Manenica (7.b), Ana Jurkoviæ (8.c) i Andrea Talajiæ (8.c) Odabir likovnih radova: Dubravka Šešelj i uèitelji razredne nastave 33 Nogomet Fotografije: Katica Salacan, Ivo Veraja, novinari škole, internetske stranice Tisak: Tiskara PLEÆAŠ, Metkoviæ Naklada: 1200 primjeraka 30 LIK 2010.2
 • PRONAÐITE U OVOM BROJU43 Marko Tolja 4 Dogaðajnica 8 Fotodogaðajnica 9 Školski projekti 15 Izleti 16 Produženi struèni postupak 18 Državno zlato 20 Lidrano 2010. 23 Moje pjesme, moji snovi 24 Kreativni kutak najmlaðih uèenika 26 Tragom duha44 Film i glumci 27 In English, please! 28 Povijest metkovskih mostova 30 LIK 2010. 31 Natjecanja 32 Sporterica 33 Tema broja: Nogomet 36 Najbolji nogometaši 38 Najveæi nogometni stadioni 39 Kviz znanja: Nogomet 40 Zabavni psihotest: Kojem tipu sportaša pripadaš? 41 Strip: Srna i Modriæ na popravnom ispitu 42 Prijateljstvo 43 Marko Tolja 44 Film i glumci 46 Biseri prvaša 48 Novi naslovi u školskoj knjižnici 50 Kviz znanja: Knjigopitalice 51 Knjiga izjava 52 Zabavni psihotest: Jesi li kampanjac ili štreber ili …? 53 Naša škola iz snova 54 Modni kutak 56 Zabavni psihotest: Koje je tvoje modno lice? 58 Sastanak s vitezovima 60 Kreketoskop 62 Kreketaljka 63 Strip: Kreket na Neretvi56 Modni kutak 3
 • Petar Pan u Metkoviæu U Gradskom kulturnom središtu Metkoviæ 3.11.2009. održana je lutkarska predstava Petar Pan koju je za uèenike naše Škole izvelo kazalište Licem u lice iz Splita.SUSRET S PISCEM Prema prièi škotskog autora J. M. Barrie tekst za predstavu napisala je Natalija Viciæ, režiju potpisuje Peter Pashov, a uloge su odigrale: Roma Erceg, Ivana Višiæ i Mirna Simsig. Kako i sam naslov kaže, glavni lik je Petar Pan, djeèak koji nikada ne želi odrasti te vrijeme provodi u igri, zabavi i magiènim avanturama u zemlji Nigdjezemskoj zajedno s vilom Zvonèicom, djevojèicom Wendy i njezinom braæom. Djeca su s oduševljenjem odgledala predstavu jer i sama èesto sanjaju kako bi bilo prelijepo nikada ne odrasti i uvijek imati vremena za prijatelje i igru. Ana Jurkoviæ, 8.c Potpisivanje knjigaPovodom Mjeseca hrvatske jezika. Rado se sjeæa svogaknjige našu školu je 27. djetinjstva, roditelja, braæe ilistopada posjetio pisac Josip sestara i svega što je proživioLaæa. u rodnim Dubravicama. Jedan Josip Laæa je roðen 30. 11. roman posvetio je svojim1946. u mjestu Dubravice sinovima i supruzi o kojimapokraj Šibenika. Završio je rado govori. Rekao je da knjigustudij književnosti i povijesti nije tako lako napisati i da je S predstave Petar Panumjetnosti na Filozofskom teško maknuti se od svako-fakultetu u Zadru. Radio je kao dnevice i posvetiti se pisanju.hotelski recepcioner, gim- Laæa je jedan od rijetkih pisacanazijski profesor, komercijalist koji podjednako dobro piše za Priredba za Svetog Nikolui novinar. Sada je jedan od djecu i za odrasle.urednika u nakladnièkoj kuæi Posebno je ponosan na Veæ tradicionalnu priredbu za blagdan Svetog Nikole„Mosta”. svoj roman za djecu Gospodar pripremili su uèenici nižih razreda naše Škole te Mali i Književnik Josip Laæa od kljuèa iz 1990. za koji je Veliki školski zbor.uèenicima je poznat kao autor dobio nagradu Ivane Brliæ- Svi nazoèni uživali su u lijepim recitacijama, igokazima ipopularnih romana: Kamion Mažuraniæ. Dobio je i nagradu pjesmama.trubi dvaput, Gospodar od Veèernjeg lista za kratku prièu Na kraju priredbe sveti Nikola je pozdravio sve uèenike i podijelio im bombone.kljuèa, Nema mira meðu Muke sa snovima iz 1991. Cijeli program koordinirala je uèiteljica Ljubica Kraljeviæ.maslinama, Grand hotel, Dobri Trenutno piše dva romana, Andrea Talajiæ, 8.cduh rijeke, Pravedni pohod, Alfi a jedan je vezan uz njegovose vraæa kuæi, Ovdje èuva King, djetinjstvo.Pa Šu, Rocker i Alkemièarka, U ugodnoj atmosferu pisacAtentat i drugi. je rado potpisivao knjige, a i Pisca smo razveselili èita- školska knjižnica je bogatija zanjem jednog odlomka iz jedan lektirni naslov – Grandnjegovog djela Nema mira hotel.meðu maslinama. Nakon toga U ovakvim književnimje slijedilo upoznavanje, a onda susretima uèenici imaju prilikuje odgovarao na naša mnogo- upoznati pisca èije knjige èitajubrojna pitanja kojima smo kroz obveznu školsku lektiru.otkrili pojedinosti iz njegova Mnoge od njih razgovor sživota i stvaralaštva. piscem potakne da proèitaju i Saznali smo da je sklonost pokoji naslov koji nije obveznoprema pisanju pokazao veæ od lektirno štivo.malih nogu, a prepoznao ju jenjegov profesor hrvatskoga Nikolina Šetka, 7.a4 Sveti Nikola meðu uèenicima
 • I ove godine – snijeg BOŽIÆNA PRIREDBA Kako su se približili božiæni blagdani, došlo je vrijeme da božiæni duh prenesemo i meðu naše uèenike. Stoga je 23. prosinca 2009. u školskom holu održana prigodna božiæna priredba. Voditeljsku palicu preuzela je Martina Manenica iz 7.b razreda. Dramska družina nižih razreda izvela je dva božiæna igrokaza. Nakon toga je slijedila monodrama u izvedbi Martine Manenice te recitacije u izvedbi Kristine Paponje i Vicka Krstièeviæa. Gledali smo i repersku toèku Sretan Božiæ te igrokaz Naša škola u bijelom ruhu Audicija za Djeda Božiænjaka uSnijeg nas je i ove godine ugodno iznenadio. Nažalost, nije se dugo zadržao. izvedbi dramske družine naše Škole.Krajem sijeènja, toènije, 27.1.2010. pokazao Nadamo se da æe nas dogodine ponovoje svoje pravo lice. iznenaditi i izmamiti nam osmijehe na lica! Pjevaèki zbor naše Škole pjevao namBijeli pokrivaè pokrio je naš grad, školu i je Tihu noæ i Happy Christmas.sve nas iznova razveselio. Andrea Talajiæ, 8.c Cijelu priredbu koordinirala je profesorica Josipa Mioè. Poplava u Neretvi Nikolina Šetka, 7.aDolinu Neretve veæ u prvim danima sijeènja poslužile su tradicionalne neretvanske trupepogodila je prirodna nepogoda, poplava. i gumeni èamci.Poplava je najviše zahvatila desnu obalu Obuvale su se i ribarske èizme i tako serijeke Neretve, a poplavljena su bila i naselja jedino moglo funkcionirati u ovojVid, Prud, Krvavac, Kula Norinska i Komin. vremenskoj nepogodi.Stanovnicima desne obale Neretve te naselja Nakon što se voda napokon povukla izGlibuša, Jerkovac, Mileževac, Crni put voda poplavljenih podruèja, trebalo je istaje ušla u kuæe i do 70 cm. podruèja i dezinficirati.Voda je bila i oko naše škole, ali nasreæu Tjedan nakon poplave nastava u našoj školiipak nije prodrla. se nije održavala (od 7. sijeènja do 11.Buduæi da su navedena podruèja bila sijeènja).poplavljena, kao prijevozna sredstva, Marija Jerkoviæ, 6.c Igrokaz Audicija za Djeda Božiænjaka Poplavljene metkovske ulice 5
 • rike Naši uèenici zai Ivica Vukoviæ rukaHaitija i Af djecu ma U Gradskom kulturnom središtu Kapiæ u Metkoviæu 27. sijeènja 2010. su oživjeli marionete. održana je lutkarska predstava Tije kom cije le pre dsta ve za uèenike nižih razreda naše með uso bno su se pro žim ali Škole. glum ci, glaz ba, lutk e i naši Lutkarska udruga Mutogras iz uèenici. Na kraju predstave veæi Podstrane kod Splita izvela je dio naš ih uèe nika dob io je predstavu pod nazivom pril iku oku šati se u ulo zi Lutkarski show, upoznavanje lutkara. Èetvero najspretnijih marioneta. uèenika nagraðeno je darom za Predstava je bila humanitarnog pokazana plesna umijeæa. karaktera, a novac od ulaznica Tu priliku su dobili i uèitelji što veæim dijelom namijenjen je je dod atno pod iglo dob ro djec i potr eso m pog oðe nog rasp olo žen je u Gra dsk om Haitija kao i djeci Afrike. kulturnom središtu. Ana Gujinoviæ, 7.a Glu mci Bra nko Kat iæ, Duj e Naši uèenici na pozorniciVATROGASCI U NAŠOJ ŠKOLINa Dan svoga zaštitnika - svetog Florijana, 4. svibnja 2010. su se upoznali i s vatrogasnim vozilom koje je opremljenopripadnici JVP-a Metkoviæ održali su prigodnu prezentaciju. najsuvremenijom vatrogasnom opremom.Na prezentaciji su sudjelovali uèenici nižih razreda naše Škole. Naši uèenici su najviše uživali isprobavajuæi vožnju u košariNa uvodnom predavanju vatrogasci su ih upoznali sa svojim autoplatforme.aktivnostima, a uèenici su upozoreni na opasnosti od neopreznoga Danijela Èarapina, 7.arukovanja zapaljivim sredstvima. NOÆ MUZEJA U VIDUTijekom prezentacije uèenici su upoznati s radom na autoplatformikoja je opremljena korpom koja se izvlaèi 14 metara visoko. Uèenici U veæ tradicionalnoj Noæi muzeja, muzeji diljem Hrvatske širom otvaraju svoja vrata i nude besplatan ulaz. U Arheološkom muzeju u Vidu Noæ muzeja obilježena je 29. sijeènja 2010. Na samom ulazu doèekivale su domaæice odjevene u replike rimskih kostima. Posjetitelji su mogli degustirati vino pripravljeno prema starorimskoj recepturi, kušati datulje, ali i plodove karakteristiène za današnje vidonjsko podneblje. Muzej je tu veèer posjetilo 873 posjetitelja. Prikazan je i film što je još više obogatilo program veèeri. Muzej je tom prilikom posjetilo dosta nastavnika i uèenika naše Škole. I oni su ovom prilikom pokazali da imaju sluha za ovakve kulturne manifestacije. Monika Sokol, 6.c Edukacija uèenikaProjektni dan povodom ValentinovaLjubav je na Valentinovo bila Sat matematike bio je punsvuda oko nas i vjerno nas je ljubavnih jednadžbi, a nastavnikpratila i na nastavi. povijesti je govorio o srednjo-Svi su nas nastavnici ugodno vjekovnim ljubavima.iznenadili temama vezanim uz Na kraju je ipak bilo najljepše:ljubav. sat glazbene kulture donio namNa satu hrvatskoga jezika je najljepše ljubavne melodije.prisjeæali smo se velike ljubavi Ovo Valentinovo sigurno æuRomea i Julije te Orfeja i dugo pamtiti, ponajviše poEuridike. kreativnosti naših nastavnika.6 Andrea Talajiæ, 8.c Prikazivanje filma o Naroni
 • DAN ŠKOLE školskim, županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima.Dan škole u našoj je školi Na kraju sjednice ravnatelj je uzobilježen 29. svibnja 2010. Tom prigodan poklon zahvalioprigodom održana je sveèana uèiteljici Milki Dodig koja jesjednica koju je vodio naš umirovljena nakon 40 godinaravnatelj Petar Jakiæ. Naš rada. Dvjema uèenicamaravnatelj je dao kratko izvješæe o dodijeljene su nove nagrade:prošloj školskoj godini. Istaknuo Kristini Vištici za humanost ije kako je posebno ponosan na Martini Manenici za svestranost.rezultate koje su uèenici voðeni Priznanja su uruèena i èetvoricisvojim mentorima ostvarili na uèenika koji su postali državni Sveèana sjednica prvaci u krosu: Darku Dodigu, Naši uèenici trèali su veæ Hrvoju Marušiæu, Marku Puljiæu tradicionalni kros, a uèenici nižih i Anti Dodigu. Vrijedno priznanje razreda igrali su nogomet, jedna dobili su i njihovi mentori prof. smjena protiv druge. Za turnir su Nino Šešelj i prof. Divna ih pripremali uèitelji Ivan Dragoviæ. Barbariæ (smjena B) i Željan Nakon sjednice vidjeli smo i Brljeviæ (smjena A). Pobijedila prigodni program koji je vodila je smjena A (2:0). prof. Ana Tot, a koordinirala prof. Naposljetku je održan domjenak Marinka Jurkoviæ. Èuli smo i za zaposlenike naše Škole. školski zbor pod vodstvom prof. Tradicionalni kros Zrinke Boras. Danijela Èarapina, 7.a Razmjena udžbenika U prvom tjednu nakon zav 24. lipnja 2010. u našoj je ršetka nastave, toènije 21., 23. i školi organizirana besplatna udžbenika. razmjena Uèenici naše Škole dono sil koji su završili, a udžbenik i su oèuvane udžbenike razreda e godinu pronalazili su pre koji im trebaju za sljedeæu školsku ma popisu kod starijih uèe uèenici popis udžbenika nika. Svi za od svojih razrednika. Popis iduæu školsku godinu dobili su u školi pa se tako odma je bio istaknut i na oglasnoj ploèi h naslovi predviðeni za idu moglo provjeriti koji su autori i æu Ova razmjena je organizir školsku godinu. njihovim roditeljima pomo ana kako bi se našim uèenicima i glo u pripremama za iduæu godinu. školsku Marija Jerkoviæ, 6.c U potrazi za potrebnim udž benicimaU objekte i opremanje uloženo 800 tisuæa kuna U protekloj školskoj godini sredstvima za Za nova raèunala, LCD-projektore s osposobljen razglas, svaka uèionicainvesticije, održavanje i opremanje koja su platnima i jednu garnituru klupa i stolica opremljena je raèunalom, uveden je Internetosigurala Dubrovaèko-neretvanska županija Dubrovaèko-neretvanska županija izdvojila u sve uèionice, nabavljeno je ili dobiveno iz(600.000,00 kuna) te OŠ don Mihovila je 50 tisuæa kuna. donacija 50 fiksnih i prijenosnih raèunala,Pavlinoviæa (oko 200.000,00 kuna), obavljen U našoj podruènoj školi u Prudu ugraðen kupljena su tri fotokopirna ureðaja, šestje veliki posao. je videonadzor, a podruèna škola u Vidu dobila grafoskopa, 9 LCD-projektora s platnima. Za U saniranje ravnih ploèa na zgradi matiène je opremu za TZK-u. Na površini uz matiènu nabavu novih lektirnih naslova utrošeno ješkole (836 metara èetvornih) uloženo je školu postavljena je crpka za navodnjavanje 40 tisuæa kuna. U podruènoj školi u Prudu410.000,00 kuna, za nove PVC-e otvore (23 zelenih površina. ugraðen je videonadzor.komada) izdvojeno je 85 tisuæa, za nova Podsjetimo se što je sve napravljeno u Za uèenike s invaliditetom ugraðeno jerasvjetna tijela (štedljiva i ekološka) u sedam protekle tri godine. dizalo, ureðeni su WC-ovi, postavljeneuèionica 55 tisuæa, za ureðenje parketa u èetiri Sanirano je 2500 metara èetvornih ravne ploèe, prilazne rampe te opremljen edukacijsko-uèionice 21 tisuæa, bojenje vanjskih zidova obojeno 1900 metara èetvornih vanjskih rehabilitacijski centar.50 tisuæa te za 8 klimatizacijskih ureðaja 27 zidova, postavljeno 36 metara metalne ograde Nakon 2003. naša je Škola godine 2008.tisuæa kuna. u Prudu, izmijenjeno 40 otvora (prozora i drugi put dobitnica priznanja za najljepši vrt Škola je nabavila i 8 novih ormara za vrata), u 10 uèionica postavljena je ekološka u Hrvatskoj.uèionice, šest stolova za raèunala, èetiri TV- i štedljiva rasvjeta, parket je ureðen u 12 Uredništvoprijemnika, 24 ureðaja za digitalnu sliku, petantenskih ureðaja, tri DVD-e ureðaja te trikazetofona. uèionica, a u 13 uèionica postavljeni su klimatizacijski ureðaji. U matiènoj školi ugraðen je videonadzor, 7
 • Dani jabuka Posjet poluiciji Maškare u treæem razredu Eko Prud Terenska nastava Izlet u Ploèe Nastava u prirodi Priredba u PŠ Vid Oproštaj od uèiteljice Zadnji dan nastave Oproštaj od osmaša Odlazak u mirovinu c a a jni a ð og todFo8 Prozivka petaša Prijam prvaša
 • DANI KRUHA Školski projekti U našoj su Školi Dani kruha izloženih darova obavio je župnipostali dio tradicije. I ove školske kapelan don Tomislav Bašiæ.godine obilježili smo ih na samo Na stolovima su se mogli naæinama prepoznatljiv naèin. kruh, peciva, razlièite slastice te U ovom projektu sudjelovali su plodovi zemlje. Zbog lošeg vremenasvi razredi naše Škole, i naravno, izložba se održala u holu škole i unjihovi razrednici. Kroz cijeli mjesec športskoj dvorani. Sav prihod odlistopad nastavnici su u svojim prodaje donirat æe se Župi sv. Nikoleuèionicama vrijedno obraðivali teme kao mali doprinos izgradnji novevezane uz plodove zemlje i kruh. crkve i pastoralnog centra. Prodajna izložba 23. listopada Roditelji su, kao i uvijek do2009. bila je vrhunac projekta. sada, rado sudjelovali u projektu, iIzložbu su pripremili uèenici sa po tko zna koji put prepoznalisvojim razrednicima. Blagoslov njegovu svrhu i vrijednost. Nikolina Šetka, 7.a Nenadmašni trgovci Prodajna izložba uz folkloraše Narodna nošnja krasi još jedan stolVUKOVAR U MOM SRCU Svijeæe za Vukovar U ovom humanom školskom OŠ Mitnica i OŠ Blage Zadre. Veæ je projektu pod nazivom: Vukovar u mom obièaj da razne udruge idu u Vukovar na srcu sudjelovali su svi razredi naše Škole. dan njegova pada pa smo iskoristili Projekt je organiziran povodom 18. priliku i po njima poslali ove zlatne obljetnice pada Vukovara, a trajao je cijeli plodove. HVIDR-a iz Metkoviæa, Udruga mjesec studeni. branitelja domovinskog rata iz Metkoviæa U sklopu projekta govorilo se o i Udruga „Prijatelj“ iz Metkoviæa povezli Vukovaru, a u svim razredima èitala se su voæe u vukovarske škole. prièa Siniše Glavaševiæa Prièa o Gradu. Na sam dan pada Vukovara ispred Gledali su se filmovi o Vukovaru, pisala škole i u Gradskom parku palile su se su se pisma prijateljima u Vukovaru i svijeæe za vukovarske žrtve. obnavljala stara poznanstva. Jedan je Nakon nekoliko dana po završetku razred èak skladao i otpjevao pjesmu o projekta na adresu naše škole iz Vukovaru. Prikupljali su se i tradicionalni vukovarskih osnovnih škola stigla su neretvanski plodovi i slali u vukovarske zanimljiva pisma i zahvale za voæe. škole. Prikupljeno je oko 1000 kg voæa. Ovim projektom ponovo smo Još jednom smo vidjeli kako naši uèenici pokazali zajednišvo i veliku humanost. i njihovi roditelji imaju veliko srce i Ana Jurkoviæ, 8.c razumijevanje za ovakve projekte. Voæe smo poslali u tri vukovarske osnovne škole: OŠ Siniše Glavaševiæa, 9
 • Školski projekti PROŠLOST Posjetili smo i Arheološki muzej Narona u Vidu te se i na taj naèin upoznali s prošlošæu Neretve. Nakon toga smo glinamolom modelirali i oblikovali viðene predmete iz muzeja. Završnu prezentaciju projekta održali smo u razredu 26. veljaèe 2010. godine. Izradili smo plakate na kojima smo predstavili zadane teme. Istražene teme izlagali smo pred prijateljima iz razreda i uèiteljicom. Cilj ovog projekta bio je upoznavanje uèenika s prošlošæu, obièajima i naèinom življenja, i to osobito u Neretvi. Branka Volareviæ, 3.a U posjetu muzeju Narona Tijekom cijelog sijeènja i veljaèe naš 3.a razred s uèiteljicomDragicom Jerkoviæ provodio je školski projekt „Prošlost“. U sklopu projekta po skupinama smo dobili zadatak prouèititeme: Odijevanje u prošlosti, Djeèje igre u prošlosti, Prijevoznasredstva u prošlosti, Obiteljsko stablo - imena i prezimena, Predmetiiz svakodnevne uporabe u prošlosti. Oblikovanje viðenih predmeta iz muzejaMOJA ŽUPANIJA DUBROVAÈKO-NERET VANSKA Mo j 3.b raz red s uèi telj ico m Katicom Vladimir kroz mjesec listopad i studeni provodio je projekt: Mo županija Dubrovaèko-neretvanska. ja Uèiteljica nam je objasnila èim æemo se baviti i koji su naši zadatcie Podijelila nas je u grupe, a svaka grupa . je mo rala istr ažit i jed nu od tem Smještaj županije i njeni krajolici, Otoa: i poluotok Pelješac, Zanimljivosti ci Donjoneretvanskog kraja, Stari jelovnic iz i Narodne pjesme i kulturna baština. i Kroz dva mjeseca rada na projektu bilo je jako zanimljivo. Išli smo i na jednodnevni izlet u Dubrovnik i tim još bolje upoznali glavni grad Županij e Fotografirali smo krajolike, crtali ihe. opisivali. Uèili smo pjevati neretvanske i nar odne pje sm e te uèi li kuh ati neretvanska jela. Naša izložba plakata održala se 18. prosinca 2009. godine. Govorili smo tome što smo nauèili i nauèeno popratil o plakatima. i Moja županija mi je najljepša i na ovaj naèin sam je još bolje upoznao zavolio. i Prezentacija projekta Ivan Kežiæ, 3.b10
 • Školski projekti Brodiæi prednjaèe u povorci MAŠKARE U našem gradu je 14. veljaèe 2 0 1 0 . g o d i ne o d r ž a n a v e æ tradicionalna povorka maškara. Preko 200 maškaranih uèenika i Beskrajna kolona Brodiæa uèitelja naše Škole ponosno je prednjaèilo metkovskom povorkom. Ovogodišnji školski projekt povodom maškarskih sveèanosti koordinirala je nastavnica Dubravka Šešelj. Ona je osmislila i najveæim dijelom izradila našu masku pod nazivom „Brodiæi“. Osvojena nagrada još je veæi motiv za daljnje sudjelovanje u veseloj maškaradi. Ana Jurkoviæ, 8.cI ravnatelj se pridružio Brodiæima 11
 • Školski projekti KNJIGA Poznato je da se 22. travnja obilježava Dan hrvatske knjige. Ove godine u našoj Školi taj smo dan obilježili na poseban naèin. Proveli smo školski projekt Knjiga. O projektu Cilj ovog projekta bio je upoznati se s knjigom i to od samih njenih poèetaka do danas. Trebalo je nauèiti i kako se izraðuje podlistak i kako teèe proces tiskanja knjige. Na poèetku projekta razredi su dobili svoje teme koje su prouèavali kroz veljaèu, ožujak i travanj, koliko je trajao projekt. Teme su bile: Rukopisna knjiga, Tiskana knjiga, Elektronièka knjiga, Izrada podlistka i Knjiga u tisku. Koordinatorica projekta bila je knjižnièarka Katica Salacan, a nosi- teljice aktivnosti nastavnice hrvatskoga Izrada podlistka jezika s jednim svojim sedmim ili osmim razredom. Na projektu je suraðivala i nastavnica informatike Mladenka Vukojeviæ. Tijek projekta Razred 8.e s nastavnicom Sanjom Jurkoviæ prouèavao je rukopisnu knjigu. Ova tema je uèenike posebno zanimala jer su proširili i upotpunili gradivo prouèavano na nastavi. Upoznali su i neke potpuno nove zanimljivosti, koristili se Internetom, pisali glago- ljicom, izraðivali prezentaciju i plakate. Nauèili su koliko je knjiga bila važna od samih njenih poèetaka kada se pisala rukom. Uèenici 7.a razreda s nastavnicom Manuelom Šiljeg obraðivali su temu Tiskana knjiga. Prouèili su same poèetke tiskane knjige u svijetu kao i kod nas. U tiskari s grafièarom Pratili su njen razvoj kroz povijest sve do današnjih dana. Shvatili su koliko je bio važan izum tiskarskog stroja, pretraživali su internetske stranice, izraðivali plakate i prezentaciju. Razred 7.c u suradnji s nasta- vnicom Helenom Bjeliš pripremio je opsežno izlaganje o elektronièkoj knjizi. Kao i sve ostale skupine krenuli su od samih poèetaka elektronièke knjige, koji i nisu tako daleki, pa do današnjih dana. Istaknuli su važnost elektronièke knjige te poèetak njezine dominacije u današnjem vremenu. Razred 8.a s nastavnicom Marinkom Jurkoviæ prouèavao je temu Izrada podlistka. To je tema koja je razveselila sve uèenike jer im je zadatak bio izrada podlistka za naš školski list Kreket. Uèenici su najprije odabrali Istraživaèki rad u tiskari naslov podlistka, birali su fotografije,12 a zatim su se posvetili pisanju literarnih radova. To su unijeli u raèunalo i dali na lektoriranje. Odlazak u tiskaru i
 • susret s grafièarom BlagotvoromGrgurinoviæem jako ih je razveselio.On im je pokazao kako se podlistakgrafièki ureðuje, a uèenici su i samipredlagali kako ga urediti. Nakon togaje slijedila izrada plakata i prezentacije. Uèenici 8.d razreda s nastavnicomJosipom Mioè posjetili su tiskaru„Pleæaš“. Ondje su mogli najboljeprouèiti svoju temu - Knjiga u tisku.Vidjeli su i èuli od grafièara što sedogaða kada gotov materijal (raèunalnounesen i lektoriran) doðe u tiskaru.Vidjeli su strojeve za tiskanje, rezanje,bušenje i druge koji su potrebne zatiskanje knjige. Prouèili su sam procestiskanja knjige, vidjeli sve prostoretiskare i grafièaru postavljali brojnapitanja koja su ih zanimala. Zatim jeslijedila izrada prezentacije i plakata.Prezentacija projekta Prostori tiskare Nakon uspješno obavljenog poslauèenici i nastavnici, sudionici projekta,sastali su se 23. travnja 2010. u holuškole na veliku prezentaciju samogprojekta i izložbu plakata. Nakon kraæegupoznavanja s projektom predstavnicirazreda prikazali su i objašnjavalipripremljene prezentacije. Razred 8.e istaknuo je važnost isamu ljepotu rukopisne knjige, njenihminijatura i neponovljivih inicijala,razred 7.a govorio je o važnostiGutenberga i njegovog tiska, 7.c razredje naglasio sve veæu potražnju inezamjenjivost elektronièke knjige,razred 8.a se predstavio kreativnimpodlistkom, a 8.d nam je govorio otiskari i procesu tiskanja knjige. Svim prisutnim je postalo jošjasnije koliko je knjiga važna zaèovjeèanstvo, ali i koliko je zanimljivanjena povijest. Ana Gujinoviæ, 7.a Prezentacija projekta Izložba plakata u školskom holu 13
 • Školski projekti KAKO JE ZEMLJI BUBA S NAMA? U sklopu 40. obljetnice obilježavanja Dana planeta Zemlje naš 3.b razred u suradnji s našom uèiteljicom realizirao je projekt vezan uz tu temu. Projekt je trajao mjesec dana. U sklopu projekta prouèavali smo odreðene teme i izraðivali plakate o vodi, tlu i o tome kako smanjiti volumen smeæa. Tijekom mjeseca i na sam 22. travnja 2010. posadili smo nove sadnice lavande. Na Dan planeta zemlje održana je priredba u školskom holu pod nazivom: Zemlji treba spas. U njoj su sudjelovali bivši i sadašnji uèenici ekološke grupe i 3.b razred. Posebno je zanimljivo istaknuti nekoliko reèenica kojim nam Zemlja poruèuje: „Èovjeèe ludi, razuman budi. Ako je život dosadio tebi, meni se živi – umrla ne bih.” Jurja Jerkoviæ, 3.b Petaši uoèi prezentacije Ve æ d v i j e g o d i ne napor za rješavanje zadatakarazrednici i uèenici naše koji ukljuèuje zajednièki radŠkole uspješno provode i uèenika i njihovih roditelja.realiziraju projekt pod Koliko su to dobro inazivom BUBA (Bistar Um uspješno proveli, najbolje seBez Alkohola). Ove školske vidjelo na završnojgodine u projektu su prezentaciji i izložbi plakatasudjelovali naši peti i šesti koja se održala 9. travnjarazredi. 2010. u školskom holu. Peti razredi i njihovi Naši šesti razredi i njihovirazrednici: Manuela Šiljeg, razrednici: MarinkaVera Jerkoviæ, Divna Jurkoviæ, MladenkaDragoviæ, Božidar Lovriæ i Vukojeviæ, Josipa Mioè,Zrinka Boras provodili su Josip Vuletiæ i Ana Šutaloprogram „Kuæni tim Luke sudjelovali su u programu Igrokaz: Zemlji treba spasVrlog”. Uz posao razrednika „Fantastiène alternative“.trebalo je uložiti dodatni Mate Rogliæ, 5.a KAKVA JE NAŠA PR EHRANA? Svibanj i lipanj ove školske razredu obilježio je godine u projekt pod nazivo mom 3.b naša prehrana? m: Kakva je Odmah na poèetk podijelila u grupe u projekta uèitelji te nam objasnila št ca nas je Grupe su dobile slj o æemo raditi. edeæe teme: Moj tje Istražujemo hranu, dni I oèima jedemo, K jelovnik, manje, Reklame ila više ili u pr prouèiti teme, a po ehrani. Naš zadatak bio je tom izraditi plakat U sklopu projekta e. prouèavali smo pt radili smo kompo ic stiranje, korisni u školskom e moèvarice, bili smo jako vrtu (èistili smo vr zelenilo). t i pazili na Prezentaciju projek lipnja 2010. Grupe ta održali smo u razr uèenika govorile edu 18. temi i predstavljale su o svojoj svoje plakate. Bilo zanimljivo i puno nam je jako smo toga nauèili. Izložba plakata14 Sara Èolakoviæ, 3. b
 • Izleti IZLET UDUBROVNIK Izlet na Krku To jutro svi smo bili jako uzbuðeni i jedva smo èekali polazak. Zajedno s našim 4.c išao je i 3.c razred i njihova uèiteljica Nevenka Mareviæ. U veselom žamoru stigli smo do prve stanice, do Veprica. Kada smo izašli, razgledavali smo svetište, pomolili se i zapalili svijeæe. Poslije Veprica krenuli smo u Sokolarski centar. Tamo nas je doèekao vodiè koji nam je prièao o sokolovima i sovama. Bilo ga je zanimljivo slušati jer je govorio o životu ptica, o tome èime se hrane i gdje žive. Vidjeli smo i sve ostale ptice koje žive u kavezima. Ispred crkve svetog Vlahe Svi treæi razredi naše Škole posjetili suDubrovnik, glavni grad Dubrovaèko-neretvanskežupanije. Razlog odlaska je lekcija iz prirode idruštva „Moja županija“. Dubrovnik je grad pod zaštitom UNESCO-a.Kroz grad nas je pratio vodiè koji nam je prièaoo bogatoj povijesti grada i naèinu izgradnje U Vepricupoznatih dubrovaèkih zidina èija je svrha ponovo Napokon smo krenuli i na slapove Krke. Kada smo stigli,zaživjela u Domovinskom ratu. dugo smo šetali uz slapove i divili se njihovoj ljepoti. Ruèali Posjetili smo samostan Male braæe, Akvarij, smo u obližnjem restoranu, a zatim smo brodom krenuli doÐuroviæevu špilju i Zraènu luku Æilipi. Oko 13 Visovca. Ondje smo razgledavali prelijepi samostan i muzej.sati ruèali smo u restoranu Mimoza. Poslije ruèka U muzeju smo vidjeli mnoge znamenitosti i zanimljive stvari:smo šetali Stradunom i uživali u sladoledu. maèeve i najmanju knjižicu na svijetu. Nakon nekog vremena došao je autobus. Puni S Visovca smo se puni dojmova vratili svojim kuæama.dojmova vratili smo se svojim kuæama. Aurora Kraljeviæ, 3.a Danica Parun, 4.c Istražujemo u prirodi Na ulazu u staru jezgru grada 15
 • Produženi struèni postupak Tekst napisala: Željka Æeliæ, prof. rehabilitator Veæ je poznato da naša Škola jako dobro brine da uèenici s posebnim potrebama budu ravnopravni drugim uèenicima u svim aktivnostima i da im školski dani ostanu u što ljepšem sjeæanju. Kao dokaz toga, naša škola je opremljena dizalom za neometano kretanje uèenika s veæim motorièkim teškoæama te WC-ima ureðenima samo za njih. Jedan od rezultata te neprestane brige je i Produženi struèni postupak (PSP) koji je uveden u 2. polugodištu ove školske godine. Ovaj struèni postupak je prvi u Dalmaciji, a meðu rijetkima je u Hrvatskoj. Vježbamo ravnotežu Èitamo i pišemo Peremo zube16 Zbrajamo i oduzimamo
 • PSP je program koji se sastoji od: obrazovnog dijela – uèimo, èitamo, pišemo i suraðujemo s nastavnicima rehabilitacijskog dijela – vježbamo kako postati jaèi i samostalniji u svakodnevnom životu interesnih grupa – uèimo kako planirati svoje slobodno vrijeme, razvijamo svoje interese kroz likovno izražavanje, ispitujemo raèunalne moguænosti i sliène stvari.U kabinetu opremljenom spravama za vježbanje i didaktièkimmaterijalima, sedmero uèenika gotovo svakodnevno uèi ivježba te ustraje u naporima kako bi ravnopravno sudjelovaliu svim školskim aktivnostima.Prikazane fotografije vam pobliže doèaravaju što radimo ièime se bavimo u neobiènom kabinetu. Vježbe rastezanja Ravnoteža na lopti Kontroliramo svoje pokrete I Lucija radi s nama 17
 • Državno zlato NOVA TITULA DRŽAVNIH PRVAKA Mnogi nisu oèekivali, ali ponovo smo državni prvaci. Nakon samo dvije godine uèenici naše Škole ponovo su osvajaèi državnog zlata. Naši novi zlatni trkaèi Nakon samo dvije godine uèenici naše Škole ponovo su se okitili titulom državnih prvaka. Ovaj vrijedan uspjeh ostvarili su naši trkaèi u krosu na završnici prvenstva sportskih društava osnovnih škola Hrvatske. Ovogodišnja završnica održala se na sportskim terenima Primorsko-goranske županije, a kros se trèao u Gornjem Jelenju. Uspjeh vrijedan pažnje naši uèenici ostvarili su u sastavu: Darko Dodig, Hrvoje Marušiæ, Ante Matiæ i Marko Puljiæ. Njihov voditelj bio je prof. Nino Državni prvaci s mentorima i ravnateljem Šešelj. Na ovaj naèin samo su potvrdili da titula državnih prvaka u atletici prije dvije godine nije nikakva sluèajnost te da je atletika pustila duboke korijene u našoj Školi. Od županije do državne titule Inaèe, ovi metkovski gusari bili su dominantni i na županijskom i regionalnom natjecanju na kojima su osvojili prva èetiri mjesta. Veæ tada se naziralo da bi se na državnom natjecanju mogla dogoditi prava „eksplozija“. Ipak, prema Primorsko-goranskoj županiji otputovali su skromno, ali su vjerovali u svoju izdržljivost i brzinu. Na stazi u Gornjem Jelenju su iznimno taktièno i momèadski odradili cijelu utrku, što im je na kraju donijelo odlièan rezultat. Najbolji plasman ostvario je Darko Dodig osvojivši treæe mjesto, za njim je u cilj ušao Hrvoje Naši zlatni momci Marušiæ, dok je Ante Matiæ bio šesti. Tek nešto slabiji bio je Marko Puljiæ koji je ostvario 17. mjesto.18 „Staza je bila dosta teška s nekoliko veæih uspona, ali mi smo se èvrsto držali
 • dogovora prije starta. Mislim da smosvi dali svoj maksimum, posebno ufinišu gdje se odluèivalo o pobjedniku.Presretni smo zbog ovog velikoguspjeha“, preprièavao nam je DarkoDodig. On je najbolje plasirani èlanmomèadi „Gusar“ u utrci u GornjemJelenju. Zasigurno je da znatne zaslugepripadaju voditeljima Divni Dragoviæte Ninu Šešelju, koji unatoè skromnimuvjetima za rad u našoj Školi, s velikimentuzijazmom dolaze do vrhunskihrezultata. „Sigurno je da su nas ovi uèenicimaksimalno razveselili. Prije starta smobili sumnjièavi jer nismo poznavalikvalitetu ostalih. Ali ova èetvorka jeiskazala svoju vrijednost, nisu se nièegapreplašili te su se sasvim zasluženo Pohvale i priznanjaokitili zlatom“, rekao nam je prof. NinoŠešelj.Sveèani doèek Vrlo brzo nakon ostvarenog uspjeha,vijest se pronijela našom Školom.Ponovo je zavladala euforija jer ipak,nije tako lako okititi se titulom državnogprvaka. Dva dana nakon ostvarenog podviga,svojim sportskim junacima, njihovekolege te uèitelji priredili su vrlo srdaèandoèek uz poseban program, a ravnateljPetar Jakiæ uruèio im je prigodnepoklone. Emocije su bile iznimno izražene,kao i nada da æe se ovakva tradicijanastaviti. KONAÈNI PLASMAN: 1. ŠŠK Gusar OŠ don Mihovila Pavlinoviæa; 2. ŠŠK Mladost OŠ A. Cesarec Ivankovo 56; 3. ŠŠK Toplice OŠ Krapinske Toplice 54; 4. ŠŠK Èuèerje OŠ Èuèerje Zagreb 5. ŠŠK Izvor OŠ LJ. Modeca Križevci. Od srca èestitamo! Mate Rogliæ, 5.a 19
 • *Sad cijela Hrvatska zna tko je Kika i tko je Martina M. !!! * LiDraNo 2010. Trud se isplatio Malim autobusom na veliko putovanje!Rad i veliki trud odveli su naše dvije uèenice i njihove Od veljaèe i nastupa na županijskom natjecanju kadamentorice u Šibenik na Državnu smotru Lidrano smo saznali da smo predloženi za državnu smotru, prošlo je dosta vremena i nestrpljenje je raslo. Svakim danom su se2010. oèekivali rezultati. I jedno popodne, kad sam onako premorena „Ja sam Martina M. Što? Ne poznate me? Pa Martina malo odmarala poslije škole, zazvoni mobitel: „Prošliiz 7.b! Ona Martina s radija Narone!” smooo!”. Sam usklik koji mi je uputila moja mentorica prof. „Tko je Kika? […] Pomiješate li bol i tugu, zdravlje i Marinka Jurkoviæ bio je dovoljan da me baci u potpuni trans.bolest, gubitak i dobitak dobili ste obitelj jedne sasvim obiène Osjeæaj velikog uzbuðenja nije jenjavao ni taj èetvrtakjedanaestogodišnje Kike.” ujutro kad smo se našle na gradskom kolodvoru spremne za polazak u Šibenik. Tamo su nas veæ èekale Kika i prof. Josipa …ovako poèinju dva literarna rada, koja sadržajno Mioè. Kristininu mentoricu, prof. Sanju Jurkoviæ, sprijeèilinemaju nikakve veze, no dogodila im se ista sudbina. su privatni razlozi, pa nam se umjesto nje rado pridružilaPrvi rad je napisao Tomislav Zagoda, a drugi naša Kika. nastavnica Josipa . I tako smo, ni same svjesne što je sveJedan je šaljiv i veseo, a drugi tužan i emotivan, jedan je pred nama, èekale mali sivi autobus s drugim sudionicimaizveden na daskama koje život znaèe, a drugi je pak ostao iz naše županije. Kika i ja sjele smo zajedno i nedugo zatim krenulo jevjeèno zabilježen na stranicama knjige i u srcima ljudi. upoznavanje; nama zdesna sjedila je sedmašica iz Slanog, Osim što oba predstavljaju dvije osnovnoškolke, imaju Nikoleta Radiæ, koju je na smotru doveo njezin literarni radjoš nešto zajednièko: Državnu smotru Lidrano 2010!!! Svagdašnji razgovori. Tu su bile još i cure iz Cavtata, uèenice Upravo su to dva rada iz naše Škole koje je rad, trud, petih i šestih razreda koje su sudjelovale s dramsko-scenskomupornost, volja i malo sreæe i talenta dovelo do Šibenika gdje igrom Prièam ti prièu, pojedinaènim nastupom Ivane Blaževiæje smotra održana! Maèka i glasovir te s intervjuom Istina evanðelja mijenja život Afrike Anðele Topiæ.Što je LiDraNo? Vrijeme smo provele razgovarajuæi s novim prijateljicama Smotra literarnog, dramskog i novinarskog stvaralaštva (nije bilo teško naæi sugovornika jer je jedini muškarac uuèenika osnovnih i srednjih škola LiDraNo 2010. održana autobusu bio vozaè ), slušajuæi muziku i razmišljajuæi štoje u Šibeniku od 25. do 29. ožujka 2010. nas sve oèekuje. Oni koji to nisu iskusili, Lidrano smatraju još jednimškolskim natjecanjem. No,Lidrano je nešto posebno!Takvim ga èini i sama èinjenicada nema brojki, bodova pa nimjesta. Svi koji su došli nadržavnu smotru došli su kaopobjednici! A bilo ih je jako puno…Izvedeno je 36 predstavadramskih skupina, na izložbi semoglo vidjeti 36 školskihlistova, svoje umijeæe pokazaloje 77 uèenika u pojedinaènimscenskim nastupima,predstavljeno je 76 literarnihradova i 35 novinskih,pogledano je i preslušano 13televizijskih i 11 radijskihemisija. Bilo je to puno poslaza 30-ak èlanova Državnogpovjerenstva. Oni su svojemišljenje, dobronamjerne kritikei pohvale iznijeli na okruglimstolovima, sastancima poslijenastupa. Domaæini ovogodišnjesmotre bili su OŠ Brodarica iGimnazija Antuna Vranèiæa.20 S LiDraNa u Šibeniku
 • Wauu!! Znaèi, to tako izgleda? I evo nas! Nakon 4 sata vožnje hotelsko naselje Solarisi hotel Ivan su pred nama. Na vratima nas je doèekao velikinatpis „Lidrano 2010” i simpatièni brkati gospodin koji seposebno radovao našoj županiji jer je podrijetlom iz Lapada,dijela Dubrovnika. Nakon što smo jedva dovukle svoje torbe i kofere prekovelikih skala do ulaznih vrata, unutra nas je èekalo prekrasnopredvorje hotela Ivan koje je veæ vrvjelo glasovima i licimasudionika iz svih krajeva Lijepe Naše. Sjeli smo na ugodnekauèe, a svojim smo mentoricama prepustile brigu okosmještaja. Stigle su noseæi kljuèeve soba, akreditacije ibedževe. Nakon što smo se smjestile, trodnevna pustolovina jemogla poèeti, ali ništa praznog želuca, zar ne? Ogromna blagovaonica i izbor hrane sve nas je oduševio!Tako siti, mogli smo nastaviti s programom koji nas je èekao. Nika i Kika (bar mi je to bilo lako upamtiti) imale suzajednièko okupljanje voditelja i uèenika dok je mene èekalaproba u Hotelu Jure. Kad sam stigla u dvoranu Murter, moje je oduševljenje Kristina sa svojom mentoricom Sanjommalko splasnulo… Poslije sjaja i blještavila, dvorana u kojojsam trebala nastupiti bila je mala i jednostavna, podsjeæajuæi Dan II. Pustolovine za pamæenje!više na uèionicu, nego konferencijsku dvoranu. Drveni podij Nakon otvorenja mnogi su se odluèili za odlazak u hotelbio je premal za moj nastup pa sam tako dvije stolice postavila Jure na prvi dio nastupa pojedinaca, a Kika i ja smo pripadaleni više ni manje nego na pod gdje je bila publika! No, smotru onoj manjini koja se odluèila za povratak u sobe.su skratili na samo tri dana (Razlog? Koja je ono rijeè koju Potaknuta svojim iskustvom s razlièitih ekskurzija iodrasli tako èesto koriste u zadnje vrijeme? Ah, da… recesija!) uèenièkih putovanja, iskreno me iznenadila mirna veèer bezpa su organizatori morali nešto žrtvovati. Nakon mene buke i jurnjave po hodnicima. Valjda su svi bili preumorniizredalo se još izvoðaèa, a nastavnica i ja smo se vratile u nakon takvog dana! A drugi je bio još bolji!naš hotel. Nakon doruèka slijedio je odlazak u hotel Jure i… nastup! Kako su Nika i Kika još bile na sastanku, ja sam se Ušle smo u skoro praznu dvoranu i sjele negdje ušetala hodnicima u svom kostimu èiji je glavni dio bio predzadnje redove. Dvije djevojke lijepo su nas pozdravilesimpatièni šeširiæ (hvala Tihe, još jednom ). „Ej, ti! Ti sa i poèele najavljivati glumce. Malena slatka lica sa svojimšeširom!” „Tko? Ja?” „Da, pa tko drugi! Vidio sam te danas jednako slatkim recitacijama, ozbiljna i odrasla lica sna balkonu kad si vježbala svoju toèku! Baš si mi super! emotivnim i tužnim prièama. „Sada nam slijedi Martina Manenica sa svojom monodramom Prièa iz nježnijeg spola,Doði, sjedni s nama!” Bio je to glas simpatiènog Mate iz a poslije nje…”Makarske, samo jednog od mnoštva novih prijatelja koje Pokušavam pribrati erupciju razlièitih emocija, onosam upoznala sjedeæi na jednom dijelu hodnika, ispod malo pozitivne treme, uzbuðenja i svega ostalog što se našlostepenica. u meni dok vuèem i postavljam svoje stolice. Spremna! (Zar jesam??) Došao je trenutak koji sam èekala! Mojih 5 minuta! Nakon obilne veèeri u blagovaonici èekalo nas je sveèano Bogu hvala da sam skinula naoèale pa lica povjerenstva i gledatelja mutno vidim. S prvim reèenicama teksta svi miotvorenje smotre, gdje su nam se obratili organizatori i èlanovi poèinju slièiti na biljke na prozoru uèionice hrvatskog br. 8povjerenstava, meðu ostalim i poznati književnik i predsjednik gdje sam toliko puta vježbala samo za njihove i nastavnièineSredišnjeg odbora Enes Kiševiæ. Nastupili su zbor OŠ uši. Svakom izgovorenom rijeèi sve sam se više opuštala iBrodarica i Andrija Saviæ iz Pirovca koji je nasmijao sve uživljavala pa je onaj posljednji uzvik „Yes”, osim svojeokupljene svojom novom verzijom Crvenkapice. Na radost idejne namjene u tekstu, poslužio i kao izraz ushita i sreæesvih mladih, a posebice djevojaka , zapjevao je i bivši uèenik što je sve dobro prošlo!škole domaæina Matej Milièiæ digavši sve na noge velikimhitom Ti si mi u krvi. 21
 • LiDraNo 2010. Naravno, slika mog voljenog neretvanskog kraja veoma brzo mi je vratila dobro raspoloženje. Vozeæi se kuæi, razmišljala sam o svemu što sam doživjela i iskusila, a najviše o No, nisam samo ja imala svojih 5 minuta to jutro… I naša prekrasnim ljudima koje sam upoznala, prisjeæajuæi se gdjeKika takoðer se predstavila sa svojim djelom na okruglom stolu sam sve zapisala njihove mailove, imena Internet profila iza literarce. I sam Enes Kiševiæ ostao je paf ne mogavši vjerovati brojeve mobitela. Ðina, Josipa i Mate (tata ) iz Makarske, Filipda je tako duboko i emotivno djelo napisala jedna petašica. (mama) iz Splita, Emina, Klara, Iva, Antonija i Antun iz Nakon što mi je u sobu donijela zbornik u kojem su Zagreba, Josip iz Križevaca, Lorna, Ivona (Nikina rodica kojusadržani svi literarni i novinski radovi i sama sam dijelila je prvi put upoznala) i Martina iz Osijeka, Matea Elena izmišljenje poznatog pjesnika. (Ako veæ niste, i vi svakako Pirovaca (cura koju sam upoznala na pultu za desert) Tea i Deaproèitajte Kikin rad. Pritom pripremite: èisto srce, mjesta za iz Donje Pušæe (dvije šašave Zagorke) samo su neki od ljudirazmišljanje i kutiju s rupèiæima. Vidjet æete zašto! ) koji su zaslužili posebno mjesto u mom srcu i sjeæanju. Tu su i cure iz Cavtata (Ivana, Mateica, Tina, Anðela), NikoletaOno najvažnije je za nama! (najbolja cimerica ) te naravno naša Kika!Uživanje pred nama! Svi koji su ikad pomislili: „Školska natjecanja?! Bez veze!”, zapitajte se još jedanput… Jer trud se uvijek isplati! Drugi dio dana proveli smo u potpuno opuštenoj atmosferi, Volja i rad omoguæili su nam tri prekrasna dana novih iskustava,družeæi se, zabavljajuæi se i gledajuæi scenske nastupe. Nika i saznanja i prijateljstava.Kika ponovno su imale okupljanje, a ja sam uživala u dramskim Martina Manenica, 7.bigrama i igrokazima. Poslije veèere èekala nas je sigurno najbolja veèer! Za svesudionike (odnosi se na one malo starije jer su prvaši i drugašiveæ slatko spavali) prireðena je zabava u disku hotela Ivan! Upoèetku su svi sjedili bez obzira što smo dvije Zagorke i ja našu Tko je Kika ?ekipu uporno pokušavale podignuti na noge. No, kad je krenulo, Svatko nosi svoj križ i živi svoju sreæu. Nekikrenulo je ludo! Možda bih se i bolje osjeæala da nisam pritomizgubila novèanik (pa ne možeš misliti na sve ) , no zabava je èine i jedno i drugo, a samo oni znaju kako.bila NeZaBoRaVna !!! Promiješate li bol i tugu, zdravlje i bolest, gubitak Iako su nas organizatori u ponoæ pokušali potjerati u krpe, i dobitak dobili ste obitelj jedne sasvim obiènenije im pošlo za rukom! I van diska ludovanje se nastavilo jedanaestogodišnje Kike.svuda po hotelu!!! Kad su se sati poèeli brojati samo jednom Tko je Kika ?znamenkom, i sami smo bili svjesni da je vrijeme za spavanje… Kika je djevojèica koju svi gledaju, a nitko ne vidi. Ona se smije dok njena duša plaèe.Zadnji dan?! Zar veæ?! Kikina majka ima sestru, velièanstveni dar prirode s grješkom Downova sindroma. Kika ima i od roðenja Na naše veliko iznenaðenje i žalost, prekrasni provod teško bolesnoga brata. On je lijep. On je sretan. Onprivodio se kraju. ima oèi boje morske puèine, a pogled bolan poput Nakon doruèka i pakiranja kofera, uslijedio je okrugli stol neostvarene ljubavi.za scenske nastupe. Veæinom su nas slijetale samo pohvale, ali U okrilju noæi, kad tišina bolno vlada, Kikapodvukla se i koja konstruktivna kritika. Trojac u povjerenstvu razmišlja. Ona se pita èuje li itko vapaje njena brataiskreno se iznenadio kako na pozornici djelujemo odrasli i veliki, u tim utvrdama od leda kao što ona sluša jecaje svojea ovako smo ponovno mali i nejaki. No, zar nisu velike rijeèi majke, njen plaè i krik rastanka.i djela ono što i male ljude èini velikima? Kika èvrsto grli svoj križ i voli svoj život, svojuI ova prelijepa smotra bila je satkana prvenstveno od rijeèi, a tužnu prièu.posljednje rijeèi koje smo u Solarisu èuli bile su rijeèi pozdrava. Ja sam Kika. Nismo stigli prisustvovati sveèanom zatvaranju jer smo Ja nemam ramena za križ koji nosim. Za zabavužurili prema središtu grada èiji smo gosti bili ova prekrasna 3 na facebooku vremena nemam, a raèunalo imam. Zadana… bezbrižnost vremena nemam, ali zavidim bezbrižnicima. Ja sviram klavir, a klavira nemam. JaTužni, ali i sretni! Svugdje je lijepo, sam sretna kad dan ne proðe brzo i kad ne èujem nijednu lošu vijest.ali kod kuæe je najljepše! Ja sam Kika, na prvi pogled sasvim obièna djevojèica, u vrtlogu neobièna života. Preponosna Ponovno u mali sivi bus, no ovog puta svjesni svega, kao sam da bi me sažalijevali, a preslaba za velika djela. èinjenice da je prelijepa pustolovina za nama. Naravno da Ja sam sigurna luka svojoj obitelji i njen putokaz.smo bili tužni što je sve gotovo („nema toga što dobar šoping Ja sam sretna. Ja se nadam, jer je nada moj jedinine može popraviti”, bila je filozofija mojih malih prijateljica štit.koje su se iz trgovaèkog centra vratile punih ruku), ali s drugestrane i sretni što nam se pružila takva prilika. Kristina Vištica, 5.e22
 • Moje pjesme, moji sno viUmorna prièa Jesen je. Hladnoæa vlada. Puste su našeulice bez veseloga djeèjega žamora. Magla Sanjari a cvrèka polako n. Umilna pjesmodijeva ogoljele krošnje. Sve je sivo i sneno. Vruæ je ljetni da na ušæu drage mi arim borovima Dolina se kiti plodovima žuljevitih ruku. me opija pod st ojom pjesmom unosi radost Neretve . Mali pjevaè sv tan, a glasaSatovi su stali, ne èuje se njihov bat. Bake svojim sitan i neprimje u svoj i moj život. Tako žavam se naunucima prièaju prièe iz davnina. lavi život. Izle se zano sno i snažno. S u krošnji dom ga tražim Južni vjetar fijuèe i svom snagom lupa po prostranoj ljuljaèki. Pogleškurama ostavljenih ognjišta. Kapljice kiše , priznati bora. eriti, razotkritiprebiru napukline bedema. ih mu se povj li m Odluè ta jn u ko li ko vo U lišæe i trudno voæe preselila se živost. sv oj u za lj ub lj en os t. O da ti školi. riveæki prate po njegove plav e oèi koje me sk olim U jednom obiènom jesenjem danu pokaže t i koliko se m liko volim živose umjetnik umornih prièa, slikar zlaæanih Isprièati mu i ko ost ljudi koje vo lim. za zd ravlje i buduæn ga pogledom.krajolika. Jesen. Iznova oslu škujem i tražim Tko može tako dobro obojiti sivilo jednog starom mjestu. ovom raju na Ugledah ga na oj, uživaš li unujnog jesenjeg dana? Tko može tako buèno i A ti, prijatelju m bo i more?huèno dozivati sjeæanja na neka toplija i bolja ljube rijeka, ne zemlji gdje se poput nas! jesto za sanjarevremena? Ovo je pravo m c Nitko, nitko tako dobro kao jesen. Petra Gustin, 8. Ante Bebiæ, 5.c Bura Maslina . , steže srce Mudro stoji stoljeæi stišæe tijelo ma. Hrabro odolijeva Hladna bu ra ši do boli. godinama. ahom gr ize nos i u a Ledenim d e ugrijale, Dok je bura dere oge žur e ne bi li s . i grane joj èešlja Promrzle n pu kaputa ponosito gleda. , moæno stisle u dže em ruke se ne vitom, divlj K o ri je n je jo j d u ole gr ane u grèe t iz Dosegnuti nebo on b o k o , b es k ra jn o . Sablasno g ožutjeli lis a može. Stara i odva ušta ju zadnji p om žna. plesu ne p ci jure neb Pod prstima mi njen Snje žnosivi obla . a naborana kora. zagrljaja. jnom moru Plodovi se ljeskaju na suncu, a ona broj kao jedre njaci po olu ovište! nova ljeta. i u toplo skr Brzo, brzo u toploj zr aci a dušu , skrila se Bura nem sunca. Katarina Bunoza, 8.d n, 8.c Petra Gusti 23
 • VRBA Kreativni kutak I ove godine smo posjetili školski vrt i vrbu.Njene savijene grane i duguljasti listovi sežu do poda. Krozgustu krošnju proviruju sunèeve zrake. One je miluju, a vrbablista kao zvijezda na nebu. Mi smo vidjeli, èuli i osjetilinjenu radost. Vrba je radosna i zbog našeg dolaska. Ona nosi mojeime – Iva. Iva Rastoèiæ, 3.a PROLJEÈE, Marijeta Šiljeg, 3.a Sunce Sunce sja, obasjalo je cijeli grad. Osušilo se sve, sve je isto kao tad. Raduju se svi, sretna djeca i vi. VRBA, Aurora Kraljeviæ, 3.a Sve je lijepo, sve sja ha ha ha! Sunce pleše od radosti. Sunce sja bez prestanka. To je sreæa za sve ljude, koji su sad van. LEPTIR Lucija Vekiæ, 2. a U šumici pokraj m ora ispletena je èahura nova. Iz nje izaðe leptir mal i sleti odmah na ža l. Njegova su krila cr vena kao mak, plava kao zrak, od sunca žuta, i zelena kao da su ljuta. Ljubièaste toèke, ko` u proljeæe cvje tne u naranèastim kruž voæke, iæ i sate njegovog živo ima stoje ta broje. Marija Bebiæ, 4.a24 VOÆNJAK, Branka Volareviæ, 3.a
 • najmlaðih uèenika Kiša MOJA DALMACIJA Dok kiša lije, Kišobrani se otvaraju, Dalmacija darove daje, Dalmacija se ne kaje. A ptice sakrivaju. Dalmacija ima dušu, Njome divni vitri pušu. I dok kišobrani Dalmacijo, divna damo, Uživaju u šetnji, Dalmacijo, moja mamo. Dalmacija dobra, draga. Ljudi su u velikoj pometnji. Dalmacija mirna, blaga Dalmacija divno dite ite. Ana Marija Primorac, 2. b Dalmacija ne da da joj pr Dalmacija mo ja mila Divna kao morska vila. Matea Mariæ, 4.c LJUBAV Ljubav u zraku leti i iznenada u naše sr Ljubav nas mori ce sleti. i naše srce gori. Ljubav je kao mal koji poznaje cijeli i cvijet Ljubav je kao maš svijet. koja èini svašta. ta Edo Šiljeg, 4.c LUTKARSKA PREDSTAVA, Ivona Jonica, 1.a MOJE SELO Moje malo selo ujutro èuje pjev je Prud. U nje ptica, a sunce im mu se izlazak. Moje a najljepši selo ima puno školu u kojoj u djece i jednu èimo i družimo U mom selu im se. Mislim da je se a puno šarenih lo poznato po st leptira. iz prošlosti. arim kuæama Kroz Prud protj za mene najljep eèe rjeèica Nori še selo na svijet n. To je u. David Volarevi æ, 4. r. PŠ Prud 25 USKRSNI ZEKO, Martin Rogliæ, 1.b
 • Tragom duha SVETI NIKOLA BISKUP - METKOVIÆ, Sven Mareviæ, 2.b MOLITVA ISUS ISUSOVA ZA TEBE PORUÈUJE PORUKA Isuse, mi djeca znamo da MOJOJ LJUBAVI si pravi Bog i èovjek, da si sin nebeskog Oca. ŠKOLI Cijenite starije i slušajte Popularniji si od svakog uèitelje! Uèenici, uèitelji, trudite se glumca i pjevaèa. Veæi si od Vjerujte da sam tu meðu biti bolji! svakog èovjeka i planeta. vama! Više molite i više se Moæniji si od svakog èaro- Ne psujte i ne klevetajte! ljubite! bnjaka. Ne pravite se oholi i Idite ne sve mise i primajte Isuse, kad si tako popu- važni! sakramente! laran, velik i moæan, prosvijetli U svako doba dana Ja sam s vama, èekam vas pamet onima koji ne vjeruju, molite! u ispovjedaonicama! daj zdravlje invalidima! Podari Nikome se nikada ne Hranim vas svojom rijeèju mudrost sveæenicima, èasnim rugajte! i tijelom! sestrama i dobro srce svim Doðite svi: i veliki i mali, Molite da ne padnete u ljudima! i uèeni i neuki. napast! Neka te svi vole i hvale Tu æete kod mene svoje Vaš anðeo èuvar je s zauvijek! Marko Butigan, 3.a probleme riješiti! vama, zato se ne bojte, nego se vedro i veselo igrajte i uèite! Sara Èolakoviæ, 3.b26 Marin Talajiæ, 3.a
 • In English, please! This is me My name is Anamarija and my surname is Jelèiæ. Im eleven years old. I live in Metkoviæ in Croatia. And this is This is me how I look. My hair is brown and my eyes are green. Im not quite tall but not so small; Im middle height. Im pretty and slim. My family have six members. These are: my parents, My name is Antonela Su ton. I am 10, I live my thee sisters and me. I have a lot of free time. I hang out in the village Vid with my with my friends and we spend a lot of time together. family: parents, older sister Matea and younge I attend OŠ don Mihovila Pavlinoviæa. Its a great school. r sister Karla. Vid is a beautiful village near M I like many things. Some of them are: fun, sports, music, etkoviæ. I love doing so many thing ice-cream, summer, swimming and diving, computer… And s, playing outside, I dislike studying, peaches, cabbage, lies… doing sports, playing co mputer games. In my I have a lot of hobbies. I ride a bike, dance and play free time I watch movie s, read books and learn some sports. I dont have a pet but I would like to have a about stars. My favorit e hobbies are writting dog. And thats me. books, learning languages, Anamarija Jelèiæ, 6.a like Spanish, Japanese, French, German and En glish. My friends are Karla and Kristina, girls frommy class. I have five cats IS IS ME… and a dog, but I wantto have a snake, some fri TH endly snake. Strange?Maybe, but this is me! eljak. surname is Mat Antonela Suton, 4. r. PŠ My name is Karmen. My æ, a small town in vi Vid am from Metko I am eleven. I am very Croatia. d brown hair. I I have go t brown eyes an d Zoran. My brother e Zdravka an es tall . My parents ar and we fight a lot. Then com is Karlo. He is eight . She is older then a. She is thirteen . m y sister Nikolet en to her, what we never do to list e each us so we have of friends, but we dont se ary I have a lot prim kend. I go to a I love other a lot, ex cept at the wee æ. viæa in Metkovi school don M ihovila Pavlino is maths. In my free t vourite subjec . school. My fa de a bike s or ri t one MY SUMMER time I read book s and I would like to have a ca I love an imal jak, 6.a HOLIDAYS da y… Karmen Matel My summer holidays were nice, but they didnt take soo long. I spent summer holidays with lot of my friends and we were enjoying them. Also, my parents who helped me in many things, took me This is me swimming. I was very happy. I met some new people My name is Neda, my surname is Vekiæ. I live in from other cities and we were talking about Metkoviæ and I am 11 years old. I go to grade 4.a. Ive got everything. There were also my friends Marin and blue eyes and long blond hair. I am tall and thin. Marija and we played together many games. Ive got two brothers and one sister. Their names are: This summer I visited my grandma in Bosnia. Josip, Nikola and Lucija. My little brother Nikola is a sweet That moment was too exciting for me. I started huging baby. and kissing her at the same time so that she couldn´t My hobby is playing computer games. In my free time I play with my friends or watch my favourite programme. breathe. There I spent three weeks. When I came My favourite subject is Maths because I like to solve back my friends were happy for me. We started maths riddles. All my friends are happy and in good mood. playing our games again. Every day there was My best friend is Antea Nižiæ. She is special and dear something different, something new for us and because she is smart and funny. interesting. So, my wishes are: I want more holidays I like animals very much. At home Ive got some cats and less school days! and a parrot. This is me! Neda Vekiæ, 4.a Matea Jurèeviæ, 6.a 27
 • Povijest Od drvenog do armi- rano-betonskog mosta Prvi spomen našega grada potjeèe iz 1422. godine i vezan je uz jedan spis koji se èuva u dubrovaèkom arhivu. Njegov pravi razvoj poèinje u 18., a poseban zamah doživio je tijekom 19. stoljeæa. U tom razdoblju naselje se postupno širi s lijeve na desnu stranu Neretve što æe potaknuti potrebu gradnje mosta. Most iz 1878. godine Potkraj 19. stoljeæa poèinje povezivanje obala Neretve. Pojava skele Tek 1873. godine preko Neretve je uspostavljena podvodnica odnosno skela èime je na sigurniji naèin osigurana veza izmeðu dviju strana rijeke. Služila je za promet ljudi i stoke izmeðu dviju obala. Drveni most Prvi most u Metkoviæu izgraðen Iz prošlosti Metkoviæa je u listopadu 1878. godine. Bio je drvene konstrukcije u dužini od 140 metara. Sagradila ga je austro- -ugarska vojska za svoje potrebe. Željezni most Godine 1894. zapoèela je izgradnja novog željeznog mosta koji je pušten u promet 5. prosinca 1895. godine. Na temelju odluke tadašnje vlasti nazvan je Elizabetin most po carici Elizabeti (Jelisavi, Sisi), ženi cara Franje Josipa I., a poslije je u nekoliko navrata mijenjao ime. U noæi s 29./30. sijeènja 1945. godine ovaj most je bio porušen te Fotografija mosta iz 1938. godine se kraæe vrijeme nije koristio, a28 promet se privremeno održavao skelom.
 • metkovskih m ostovaArmirano-betonskimost Zbog poveæanog obima prometakrajem srpnja 1972. godine zapoèelo jerušenje željezne konstrukcije mosta.Zbog toga je postavljen pontonski mostkoji je bio u uporabi dok nije završilarekonstrukcija mosta. Armirano-betonski most pušten jeu promet 14. svibnja 1973. godine.Dugaèak je 157 metara, ukupna mu ješirina 12,70 metara, a izdignut je petmetara iznad kritiène toèke vode.Sagraðen je na ojaèanim kolonamaželjeznog mosta, a u èeliènukonstrukciju ugraðeno je preko 261 toneèelika. Nakon otvaranja nosio je imeMost maršala Tita, a od 1993. nosi imeLuèki most. Most i luka Start Maratona laða ispod Luèkog mosta Povijesna grupa 29
 • LIK 2010. REDEFINICIJA PORTRETA, Mihaela Volareviæ, 6.c REDEFINICIJA PORTRETA, Kristina Paponja, 8.a Državna smotra likovnog stvaralaštva Ovogodišnji domaæin Smotre likovnog stvaralaštva bila je èetiri uèenice su predstavljale našu Školu. To su: MihaelaOsnovna škola Žrnovo na Korèuli. Volareviæ (6.c), Kristina Paponja (8.a), Petra Šiljeg (8.a) i Za županijsku smotru predloženo je 25 likovnih radova. Monika Grgiæ (8.c).Tema natjecanja bila je Redefinicija portreta poznatih liènosti Na izvrsnim rezultatima još jednom èestitamo svimiz hrvatske kulture. Od ukupno 25 radova, 10 radova je izabrano uèenicima i njihovoj mentorici Dubravki Šešelj. Njezin rad iza županijsku izložbu, a od tog broja 8 ih je predloženo za radovi naših uèenika redovito su zapaženi i prepoznatljivi nadržavnu smotru. Od 8 uèenika – sudionika Državne izložbe svim likovnim natjecanjima i struènim skupovima. Draga Krstièeviæ, 6.c REDEFINICIJA POPRTRETA, Petra Šiljeg, 8.a30 REDEFINICIJA PORTRETA, Monika Grgiæ, 8.c
 • NATJECANJA ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZŽUPANIJSKO NATJECANJE GEOGRAFIJE IZ MATEMATIKE U Dubrovniku je u ožujku 2010. godine održano županijsko natjecanje iz geografije za osnovne škole. (RAZREDNA NASTAVA) U kategorije osmih razreda sudjelovale su Kristina Paponja (8.a) i Anðelina Boškoviæ (8.b). Na konaènoj U kategoriji èetvrtih razreda na ovogodišnjem županijskom ljestvici poretka Kristina je osvojila osmo, a Anðelinanatjecanju iz matematike, održanom u Dubrovniku, našu Školu dvanaesto mjesto.je predstavljao Ante Iliæ (4.c). Za natjecanje su ih pripremale nastavnice Nedjeljka Na konaènoj ljestvici poretka zauzeo je jedanaesto mjesto. Kurt i Diana Glušèeviæ. Za natjecanje ga je pripremala njegova uèiteljica Davorka Monika Sokol, 6.cGovorko. Nikolina Šetka, 7.a LIDRANO 2010. ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ KEMIJE Nakon meðugrads Na ovogodišnjem županijskom natjecanju iz – smotre literarnih, kog natjecanja LIDRANO 2010. kemije održanom u Dubrovniku natjecali su se uèenici dr uèenika, u Dubrovn amskih i novinarskih ostvarenja naših sedmih razreda. Našu Školu su predstavljale: iku je održano župa Martina Manenica (7.b), Ana Ramiæ (7.a) i Tihana N a ov og od iš nj em nijsko natje kategoriji literarnih žu pa ni js ko m na tje canje. Barbir (7.b). ra ca nj u u Na konaènoj ljestvici poretka Martina je osvojila Petra Gustin (8.c) dova natjecale su se naše uèenice: drugo, Tihana peto, a Ana šesto mjesto. s radom „Bura“ i (5.e) s radom „Tko Kristina Vištica Za natjecanje ih je pripremala profesorica Zrinka je Kik Njihove mentoric a?” Baæe. Sanja Jurkoviæ. e su profesorice Jo Marija Jerkoviæ, 6.c sipa Mioè i Monodramom „Priè scenskog nastupa a iz nježnijeg spola“ natjecala se Martin u kategoriji a i naš školski lis a Manenica (7.b), t „Kreket” natjeca novinarskih ostvar o se u kategoriji enja uè M ar tin in a m en to enika. CANJE ri ca je pr of es or KO NATJE Jurkoviæ, a školsk i list ureðuju knjiž ic a M ar in ka ŽUPANIJS Salacan i profesor nièarka Katica Božidar IKA Na državnu smotru Lovriæ. ÈKOG JEZ IZ NJEMA Vištica i Martina M su pozvane uèenic e Kristina anenica. jezika aèkog Èestitamo na velik anju iz njem ). om uspjehu! skom natjec Barbara Arapoviæ (8.e . Na županij dstavljala je pre je peto mjesto Nikolina Šetka, 7.a našu Školu j ljestvici poretka zauzela sorica Kristina o Na konaèn canje je pripremala p rofe Za natje iæ, 7.a Laura. Ana GujinovŽUPANIJSKO I REGIONALNO NATJECANJE IZ Ž U P A N I J S K O MATEMATIKE N AT J E CA N J E IZ (PREDMETNA NASTAVA) HRVATSKOG JEZIKA Županijsko natjecanje iz matematike održalo se uDubrovniku. Županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika održalo Našu Školu su predstavljale: Ema Boras (5.a) i Martina se u veljaèi 2010. godine u Dubrovniku. Našu Školu jeManenica (7.b). predstavljala uèenica Matea Kolovrat (8.c). U kategoriji sedmih razreda na konaènoj ljestvici poretkaMartina Manenica je zauzela èetvrto mjesto. Ema Boras je Zauzela je odlièno èetvrto mjesto.zauzela prvo mjesto i time se plasirala na regionalno Njena mentorica bila je profesorica Sanja Jurkoviæ.natjecanje. Unatoè njenom velikom trudu, ostvareni rezultatinisu joj omoguæili plasman za daljnje natjecanje. Monika Sokol, 6.c Njihove mentorice bile su nastavnice Aninka Senta iMarija Raiè. Danijela Èarapina, 7.a 31
 • Nogometom protiv droge Sporterica I ove školske godine najmasovniji izrasla je u jedinstvenu sportsku turnira, a pobjedama su se posebno radovalesportski dogaðaj u našoj Školi bio je turnir manifestaciju u kojoj aktivno sudjeluje ovogodišnje pobjednièke momèadi 6.e iNogometom protiv droge koji je održan veæina uèenika naše Škole kao i njezinih 8.a kod djevojèica i 2.a, 5.d te 8.e kodosmi put. podruènih Škola. djeèaka. Ovaj veæ tradicionalni turnir uspješno Na ovogodišnjoj manifestaciji nastupiloorganiziraju Škola nogometa NK Metkoviæ je 59 ekipa s oko 800 sudionika. Posebno Rezultati završnice - djevojèice:i OŠ don Mihovila Pavlinoviæa. Ova smotra neizvjesne su bile utakmice završnice 6.e – 5.b 3:0; 8.a – 7.d 2:0 Djeèaci - niži razredi: 2.a – 1.b 3:0; 4.c – 3.b 3:0; viši razredi: 5.d – 6.c 1:0; 8.e – 7.c 2:1 Organizatori su tradicionalno medaljama i peharima nagradili i najbolje pojedince. Za najbolju igraèicu proglašena je Ivana Šiljeg (8.a), vratarku Janja Dodig (8.a), dok je Ivana Galiæ (5.b) s èetiri postignuta gola najbolji strijelac. U kategoriji uèenika od 1. do 4. razreda najbolji igraè je Mario Æuže (4.c), vratar Mihovil Družijaniæ (3.b), dok je sa sedam postignutih golova Stipe Talajiæ (2.a) najbolji strijelac. U konkurenciji viših razreda Hrvoje Zubac (8.e) proglašen je najboljim igraèem, nagrada za najboljeg vratara pripala je Marinu Æužiæu (5.d), dok je najuspješniji strijelac Kristijan Æerlek (5.d) s èetiri postignuta gola. Dodjela medalja Ante Jakiæ, 7.aRukometom protiv nasilja U kategoriji 5. i 6. razreda Ivan Koncul (5.e) sa 78 proglašen najboljim igraèem, Na inicijativu Škole slavile su uèenice i uèenici postignutih golova bili najbolji Dino Jelaviæ najboljim rukometa Jerkovac 6.a. Najbolji pojedinci su bili strijelci. vratarom, a Ante Dodig održano je prvenstvo Ana Mijoè (6.d) i Krešo Æeliæ U kategoriji 7. i 8. razreda najboljim strijelcem. škole u rukometu koje (6.e), vratari Nikolina Mrvalj igrale su mješovite momèadi, je dio projekta (6.a) i Ante Ramiæ (6.a), dok a najviše uspjeha ostvario je „Rukometom protiv su Iva Borovac (6.a) s 72 i 8.b. Hrvoje Marušiæ je Mihovil Rogliæ, 7.a nasilja”. Prvenstvo je organiziranou pet kategorija, a nastupilesu 33 momèadi s oko 400uèenica i uèenika. U kategoriji 3. i 4. razredakod djevojèica slavio je 3.crazred. Za najbolju igraèicuproglašena je Matija Golemac(3.c), vratarku Iva Kataviæ(3.c), a Iva Parmaæ (4.b) jes 52 gola bila najbolji strijelac. U istoj kategoriji koduèenika najbolji je bio 4.b.Njihov èlan Luka Èupiæproglašen je najboljimigraèem, Mario Æuže (4.c)najboljim vratarom, a ToniKežiæ (4.c) je s 38 golova bionajbolji strijelac.32 Odigravanje turnira
 • Tekst napisali: nog ometu O Ivan Taslak, 7.a Duje Æeliæ, 7.a U današnje vrijeme svoj NOGOMET NAJVAŽNIJA SPOREDNA STVAR NA status najpopularnijeg SVIJETU sporta na svijetu nogomet Ove se pozicije dalje razraðuju. unaprijed odreðenoj poziciji, oni duguje jednostavnim Razrada se najèešæe oèituje u mogu prijeæi na neku drugu poziciju. pravilima i minimalnoj postavljanju igraèa na odreðenu Odreðivanje pozicije na kojoj æe opremi. Nogomet se da- stranu, npr.: postoje centralni igraèi igrati zove se nogometna nas igra na profesio- (središnji) branièi te lijevi i desni formacija. Formacija ujedno definira vezni igraèi. Iako igraèi igraju na i taktiku, a odreðuje je trener. nalnoj razini u više od dvjesto zemalja svijeta. Više od 250 milijuna ljudi Povijest nogometa igra za neki profesionalni ili amaterski klub. Pravila nogometa donesena su Najstarije nogometno natjecanje Nogomet je jednostavno sredinom 19. stoljeæa kako bi se engleski je FA Cup, prvi put održan postao nezamjenjiv. konaèno ujedinile sve vrste 1872. Engleska je takoðer dom nogometa koje su se igrale po raznim najstarije lige, osnovane 1888. od školama diljem Ujedinjenog strane Aston Ville.O nogometu Kraljevstva. Prva su pravila izmišljena u Cambridgeu 1848., ali FIFA je osnovana 1904. u Parizu s namjerom unaprjeðenja nisu bila usvojena. Tijekom 50-ih nogometnih pravila. Nogomet je ekipni sport koji se godina 19. stoljeæa brojni su klubovi U kasnim 90-im godinama 20.igra nogometnom loptom izmeðu diljem država, s engleskim kao stoljeæa I FA B j e p o è e odviju ekipa na pravokutnom igralištus travnatom ili umjetnom podlogom. materinskim jezikom, igrali nogomet eksperimentirati s naèinima koji biGolovi su smješteni nasuprot jedan koji se razlikovao od jednog do omoguæavali završetak utakmice bezdrugome na kraju igrališta. Ekipe su drugog mjesta. Neki su klubovi izvoðenja jedanaesteraca. To su bilisastavljene od 10 igraèa i vratara, a donosili vlastita pravila. zlatni gol i srebrni gol. Zlatni golcilj je igre ubaciti loptu u protivnièki Sva pravila za pozitivnu su znaèi trenutni završetak utakmice igol. Dopušteno je igrati bilo kojim posljedicu imala stvaranje prvog pobjedu ekipi koja je zabila gol.dijelom tijela osim rukom. nogometnog saveza koji je osnovan Srebrni gol donosi pobjedu ekipiPobjednièka ekipa je ona koja 26. listopada 1863. Prvo okupljanje koja ima prednost na krajupostigne više pogodaka. Osnovne nogometne pozicije su: saveza bilo je u Freemasons Tavern produžetaka. Pravilo zlatnog golavratar, braniè, vezni igraè i napadaè. u Londonug, gdje su i donesena uvedeno je prvi put na svjetskomVratar brani gol i može se koristiti službena pravila koja su s manjim prvenstvu mladih 1993., a srebrnirukama. Napadaèima je glavna uloga izmjenama na snazi i danas. gol na EP-u 2004. u Portugalu.zabijanje golova. Vezni igraèi trebaju Danas pravila donosi IFAB Eksperimenti sa zlatnim i srebrnimoduzimati loptu protivniku te (International Football Association golom su ukinuti te se IFAB vratioupošljavati napadaèa kvalitetnim Board). Ovo je tijelo osnovano 1886. tradiciji i odigravanju produžetakaloptama. Branièima je uloga 33 u Manchesteru. do kraja.sprjeèavanje protivnièke ekipe dazabije gol.
 • O nogometu Nogometno igralište u metrièkim mjerama Nogometna tijela Najutjecajnije i najviše nogometno tijelo je FIFA. (Nogometna konfederacija karipskog, sjevernoamerièkogSjedište FIFA-e je u Zürichu. i srednjeamerièkog nogometa) Europa: UEFA (Zajednica europskih nogometnih Postoji šest regionalnih konfederacija koje su u saveza)savezu s FIFA-om: Oceanija: OFC (Nogometna konfederacija Oceanije) Južna Amerika: CONMEBOL (Nogometna Azija: AFC (konfederacija) (Azijska nogometna konfederacija južnoamerièkog nogometa) konfederacija) Neki nogometni savezi nadilaze poneki nogometni Afrika: CAF (Afrièka nogometna konfederacija) propis. Kada se održava službeno natjecanje, sva pravila Srednja/Sjeverna Amerika i Karibi: CONCACAF FIFA-e i pripadajuæe konfederacije moraju se poštovati.34 O nogometu
 • O nogometu Najveæa meðunarodna natjecanja u Los Angelesu 1932. Olimpijske igre imale su status najveæeg meðunarodnog natjecanja u nogometu prije nastanka SP-a u nogometu. Olimpijski nogometni turnir u poèetku je bio predviðen iskljuèivo za amatere. Od OI-a u Los Angelesu nastup je dopušten i profesionalcima. Kod žena i ženskog nogometa na OI-ama stvari su potpuno drugaèije. Od Igara 1996. u Atlanti i žene igraju nogomet, i to sa svim profesionalnim igraèicama bez dobnih ogranièenja. Nakon SP-a najvažnija meðunarodna nogometna natjecanja kontinentalna su prvenstva. Njih o r g a n i z i r a j u k o n t i ne n t a l ne Najveæe meðunarodno natjecanje kvalifikacijama pod nadzorom konfederacije, a okupljaju najboljeorganizira FIFA, a to je Svjetsko pripadajuæih konfederacija za mjesto nogometne momèadi s pojedinogprvenstvo u nogometu. Ovo se u završnom turniru. U završnom kontinenta. One u glavni turnir ulazenatjecanje održava svake èetiri turniru natjeèu se 32 momèadi. kroz sustav kvalifikacija. Ti turnirigodine. Više od 190 nacionalnih Nogomet je zastupljen na po kontinentima i nadležnenogometnih momèadi nastupa u Olimpijskim igrama od 1990., osim konfederacije jesu: Europa: Europsko prven-stvo u nogometu (UEFA) Južna Amerika: Copa América (CONMEBOL) Afrika: Afrièki kup nacija (CAF) Azija: Azijski kup (AFC) Srednja/Sjeverna Amerika: Gold Cup (CONCACAF) Oceanija: OFC kup nacija (OFC) Postoje i klupska natjecanja po kontinentima koja su takoðer vrlo popularna. Ona kvalitetom ne zaostaju za nacionalnim kontinentalnim natjecanjima. Najpoznatija su klupska natjecanja Liga prvaka u Europi te Copa Libertadores u Južnoj 35 Americi.
 • O nogometu NAJBOLJI NOGOMETAŠI San gotovo svakog djeèaka je postati slavan nogometaš. Meðutim, samo nekima to poðe za rukom. Tekst napisao: Predstavit æemo vam neke od najboljih nogometaša svijeta.Mate Rogliæ, 5.a Slijedi naš izbor! DAVOR ŠUKER DARIJO SRNA Davor Šuker roðen je 1. sijeènja 1968. u Osijeku i bivši je hrvatski nogometaš. Igrajuæi na mjestu napadaèa, Šuker je 90- ih godina bionevjerojatno popularan i jedan od najboljih napadaèasvijeta. I danas je u velikom broju svjetskih zemaljaprva asocijacija na rijeè Hrvatska Davor Šuker. Šuker je karijeru zapoèeo 1984. u rodnom muOsijeku igrajuæi za prvoligaša NK Osijek. Uslijedioje prijelaz u redove jaèeg hrvatskog kluba NK Dinamo.Uspio je zabilježiti sjajne rezultate s klubom, a 1991.godine odlazi u španjolsku Primeru, u Sevillu. U tomje gradu i klubu proveo sljedeæih 5 godina i u tom je Darijo Srna roðen je 1. svibnja 1982. urazdoblju postao ikona kluba zabivši 76 pogodaka u Metkoviæu. Igra na poziciji desnog branièa i veznog153 nastupa. Prije europske smotre 1996. u Engleskoj igraèa. Neko vrijeme provodi u NK Neretvi, a kasnijekupio ga je veliki Real Madrid. Tamo je Šuker osvojio nastupa za splitski Hajduk gdje njegov talent dolazinaslov prvaka Španjolske 1997. pa onda i Ligu prvaka do potpunog izražaja. Godine 2003. zajedno sa Stipom1998. Tu godinu pamtit æe i po Svjetskom prvenstvuu Francuskoj gdje je sa 6 golova u 7 utakmica odveo Pletikosom odlazi u ukrajinski Šahtar. U zadnjesvoju zemlju do 3. mjesta na svijetu. Dobio je nagradu vrijeme povezuje ga se s jakim engleskim klubovima,Zlatna kopaèka koja se dodjeljuje najboljim strijelcima ali predsjednik Šahtara Rinat Ahmetov ne želi gaSvjetskog prvenstva, Srebrnu loptu za drugog pustiti. Unatoè ponudama iz engleskog Liverpoolanajboljeg igraèa Svjetskog prvenstva i Bronèani trofej i francuskog PSG-a, potpisao je iznimno bogatiFIFA za treæe mjesto u izboru igraèa sezone prema ugovor sa Šahtarom koji vrijedi do 2011.glasovanju izbornika svih svjetskih reprezentacija. Teiste godine dobitnik je nagrade za najboljeg sportaša Standardni je èlan prvih 11 hrvatske nogometnegodine u izboru Sportskih novosti. Dvostruki je dobitnik reprezentacije. Za nacionalnu vrstu debitirao je krajemi najviše Državne nagrade za šport Franjo Buèar i kao 2002. godine u susretu protiv Rumunjske.pojedinac i kao èlan stožera reprezentacije. Uz Darijev se uspjeh najviše spominje ime Igora Legendardni Pelé uvrstio ga je u svoj popis 125 Štimca, ali on uvijek posebno zahvaljuje treneru Ivanunajboljih nogometaša svih vremena. Gudelju. U više navrata istaknuo je da se želi vratiti u Hajduk i to istekom ugovora u Donjecku.36
 • Edison Arantes do Nascimento – Pelé IVICA OLIÆ rijeèi pelado što znaèi bosonog ili pak po dijalektalnom izrazu za dvorište. S 11 godina uoèio ga je umirovljeni brazilski nogometaš Waldemar de Brito i ukljuèio u klub Santos iz São Pauloa. Sa 16 godina Santosov trener ga ubacuje u prvu momèad i veæ na prvoj utakmici zabija gol. O nadarenom mladiæu glasine su se brzo proširile pa ga je pozvao brazilski izbornik Silvio Pirila na utakmicu protiv Argentine u Rio de Janeiru. Pelé je pogotkom i atraktivnim potezima odmah osvojio navijaèe. Te godine Pelé je za Santos postigao 58 pogodaka, a potom i dobio poziv za Edison Arantes do Nascimento, Svjetsko prvenstvo u Švedskoj 1958. Tada poznatiji po svome nadimku Pelé, roðen je je imao 17 godina i tako postao najmlaði 23. listopada 1940. u Brazilu. svjetski prvak u nogometu. Roðen je u mjestu Três Corações i Uz Diega Maradonu po mišljenju Ivica Oliæ roðen je 14. odrastao u siromaštvu. Svoj je nadimak FIFA-e smatra se najboljim nogometašem rujna 1979. Trenutno je jedan Pelé najvjerojatnije dobio po portugalskoj u povijesti nogometa. od najboljih svjetskih napadaèa, a nastupa za minhenski Bayern. Karijeru zapoèinje u Lionel Andrés Messi brodskoj Marsoniji gdje igra od 1996. do 2001., s pauzom Old Boysa i s obitelji se preselio u 1998./99. kada je u berlinskoj Europu. Debitiravši u sezoni 2004./05., Herthi. Godine 2001. prelazi u srušio je ligaški rekord za najmlaðeg NK Zagreb s kojim osvaja igraèa koji je zaigrao u ligaškoj prvenstvo, a godinu kasnije u utakmici. Postao je i najmlaði strijelac redovima je Dinama s kojim u povijesti. Slijedila su velika priznanja takoðer osvaja prvenstvo. U buduæi da je Barcelona u Messijevoj polusezoni 2006./07. potpisao debitantskoj sezoni osvojila prvenstvo je ugovor na dvije i pol sezone i Ligu prvaka. s njemaèkim HSV-om. Iste Njegova do sada najbolja sezona polusezone spasio je klub od bila je 2008./09., u kojoj je postigao 38 ispadanja u drugu ligu. golova i postao sastavni dio momèadi U Ligi prvaka 2009./2010. koja je osvojila tri trofeja. napokon dokazuje da spada u Godine 2006. postao je standardni najbolje nogometaše današnjice. Lionel Andrés Messi roðen je 24. èlan argentinske seniorske nogometne Na utakmici polufinala izmeðu lipnja 1987. u Argentini. Krilni je reprezentacije. Iste je godine postao Lyona i Bayerna 27. travnja napadaè koji trenutaèno igra za najmlaði Argentinac koji je zaigrao na 2010. zabija hat-trick i uvodi španjolsku Barcelonu i argentinsku Svjetskom nogometnom prvenstvu. Bayern u finale Lige prvaka nogometnu reprezentaciju. Messi se Sljedeæe je godine postao osvajaè nakon 9 godina èekanja. smatra jednim od najboljih nogometaša srebrne medalje na Copa Américi. Na U hrvatskoj reperezentaciji svoje generacije. Njegov igraèki stil Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu takoðer bilježi uspješne nastupe izazvao je usporedbe s legendarnim osvojio je zlatnu medalju i to mu je od kojih svakako treba izdvojiti Diegom Maradonom. prvo meðunarodno priznanje. onaj protiv Italije na Svjetskom Messi je vrlo rano poèeo igrati U prosincu 2009. osvojio je Zlatnu prvenstvu 2002. nogomet, a njegov je potencijal ubrzo loptu France Footballa, nagradu World primijetila Barcelona. Godine 2000. Soccera za nogometaša godine i FIFA- napustio je mladu momèad Newells inu nagradu za nogometaša godine.Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro - Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dos Santos dvije godine, a zatim prelazi uAveiro poznat kao Cristiano Ronaldo nogometni klub Nacional. Godine 1997.roðen je 5. veljaèe 1985. u Portugalu. prelazi u Sporting CP iz Lisabona zaKrilni je napadaè Portugala i èlan kojega igra sve do 2003. Zatim gamadridskog Reala. Reprezentativac je kupuje Manchester United (Velikai kapetan Portugala te jedan od najboljih Britanija) za kojeg nastupa sve do 2009.svjetskih nogometaša. Dobitnik je Dana 11. lipnja 2009. objavljenoZlatne lopte i FIFA-ine nagrade za je da je Manchester United prihvationogometaša godine u 2008. godini. ponudu madridskog Reala za Ronalda 37 Ronaldo je poèeo igrati nogomet u iznosu oko 94 milijuna eura. To jeu ranoj dobi, a 1993. je poèeo igrati za postao najveæi transfer u povijesti Andorinhu iz Portugala. Za nju igra nogometa.
 • O nogometu NAJVEÆI NOGOMETNI STADIONI Veæina ljudi smatra da je brazilska Maracana najveæi nogometni stadion na svijetu. Meðutim, ta monumentalna ljepotica iz Rio de Jeneira nije ni meðu prvih pet, a upravo toliko prikaza najveæih stadiona slijedi u nastavku. Još uvijek je najveæe stadionsko zdanje Strahov iz Praga, ali on se više ne koristi za Tekst napisao: odigravanje utakmica, i stoga nije dio ovog izbora. Ante Jakiæ, 7.c1.Rungnado May Day Stadium - Pyongyang 3. Estadio Azteca – Ciudad de Mexico Ovo divovsko zdanje iz Sjeverne Koreje prima 150 000 Ovaj stadion se nalazi u Mexicu i može smjestiti 114 465 ljudi.ljudi. Na njemu su se sportska dogaðanja prvi put poèela Otvoren je 1968. godine i sve do danas je ostao dom meksièkedogaðati na Praznik rada 1989. godine. Osim za nogometne nogometne reprezentacije. Ovo je jedini stadion koji je ugostio dva finala nogometnih svjetskih prvenstava.utakmice koristi se i za sletove, atletska natjecanja i ostale Na prilazu stadiona nalazi se bronèana statua „golu stoljeæa“sportske dogaðaje. koji je Englezima rukom zabio Maradona. Na njemu je odigrana Prije dvadesetak godina ovaj stadion je bio mjesto gdje i popularna utakmica stoljeæa u polufinalu SP-a 1970. kad je Italijase režim obraèunao s generalima koji su pokušali izvesti svladala Njemaèku rezultatom 4:3.državni udar. 4. Michigan Stadium – Ann Arbor2. Salt Lake Stadium – Kolkata Ovo èetvrto po redu nogometno zdanje smješteno je u SAD-u. I drugo najveæe nogometno zdanje dolazi iz Azije, ali Ovaj stadion prima 107 500 ljudi, ali æe vrlo brzo moæi primiti iovo je smješteno u Indiju. Ono može primiti 120 000 ljudi. do 150 000 ljudi jer se planiraju nove nadogradnje. Zanimljivo je napomenuti da gradiæ, Ann Arbor, u kojem se nalazi stadionOtvoreno je 1984. godine, a dom je èak triju klubova. ima ukupno 120 000 stanovnika. Ovaj stadion ima vrlo specifièan sustav obrane od požara. Ovaj stadion nazvan Velika kuæa Sveuèilišta Michigan najviše seOko travnjaka se nalaze spremnici zapremnine 10 000 galona koristi za utakmice sveuèilišnog kluba u amerièkom nogometu.vode koji se mogu aktivirati u svakom trenutku. 5. Beaver Stadium – University Park Još jedan sveuèilišni stadion smješten u SAD-u. Stadionje sagraðen prije 50 godina i ima 107 280 mjesta. Ovaj stadion je nadograðivan osam puta i od 2001. godineima današnji kapacitet. Dvoboje sveuèilišnih momèadi gledai više od 100 000 ljudi. Rekord je postavljen 2002. godinekada se na utakmici amerièkog nogometa okupilo nešto višeod 110 000 ljudi.38
 • O nogometu KVIZ ZNANJA NOGOMET Za nogomet se kaže da je najvažnija sporedna stvar na svijetu. Riješite kviz znanja i saznajte koliko znate o nogometu, svjetskim prvenstvima i Svjetskom prvenstvu Kviz izradio: 2010. koje se održalo u Južnoj Africi. Mihovil Rogliæ, 7.a1. Koje je mjesto osvojila hrvatska 8. Kojim je rezultatom završeno 12. Koja je država osvojila Svjetsko nogometna reprezentacija na 16. prvo Svjetsko prvenstvu u nogometno prvenstvo 2006. Svjetskom nogometnom prven- Urugvaju 1930. godine? godine? stvu u Francuskoj 1998. godine: a) 2:0 a) Francuskaa) prvo mjesto b) 4:2 b) Italijab) drugo mjesto c) 1:3 c) Španjolskac) treæe mjesto 9. Koja država nije nikada igrala u 13. Za koju državu igra Ronaldinho?2. Tko je bio kapetan hrvatske finalu Svjetskog nogometnog a) Brazil reprezentacije na Svjetskom prvenstva? b) Argentinu nogometnom prvenstvu u a) Portugal c) Francusku Francuskoj 1998.? b) Švedskaa) Dražen Ladiæ c) Brazil 14. Koje je mjesto osvojila Njemaèkab) Zvonimir Boban na Svjetskom nogometnomc) Slaven Biliæ 10. Koji je igraè suspendiran u finalu prvenstvu 2006. godine? Svjetskog nogometnog prvenstva a) prvo mjesto3. Kojem je našem reprezentativcu 2006. godine? b) drugo mjesto nadimak „Vatreni lakat“? a) Marco Matterazi c) treæe mjestoa) Aljoši Asanoviæu b) Paulo Maldinib) Robertu Prosineèkom c) Zinedine Zidane 15. Tko je trenutno najbolji igraèc) Davoru Šukeru svijeta? 11. Tko je bio najbolji igraè Svjetskog a) Cristiano Ronaldo4. Koji je naš reprezentativac najbo- nogometnog prvenstva u b) Lionel Messi lji strijelac u povijesti „Vatrenih“? Njemaèkoj 2006. godine? c) Wayne Rooneya) Davor Šuker a) Lionel Messib) Goran Vlaoviæ b) Kakac) Alen Bokšiæ c) Fabio Cannavaro 11. c), 12. b), 13. a), 14. c), 15. b). a), 5. b), 6. a), 7. c), 8. b), 9. a), 10. c),5. Koji je izbornik vodio hrvatsku Toèni odgovori: 1. c), 2. b), 3. a), 4. reprezentaciju 2006. godine?a) Otto Bariæb) Cico Kranjèarc) Miroslav Æiro Blaževiæ6. Kako se zove lopta s kojom se igralo Svjetsko nogometno prvenstvo u Africi 2010. godine?a) Jabulanib) Selectc) Tango7. Tko je osvojio prvo Svjetsko nogometno prvenstvo u Urugvaju 1930. godine?a) Brazilb) Jugoslavijac) Urugvaj 39
 • Zabavni psihotest KOJEM TIPU SPORTAŠA PRIPADAŠ? Sigurno si se mnogo puta zapitao koji ti sport najviše odgovara. Riješi ovaj test i saznat æeš! Pogledaj tablicu i pronaði rješenja: Test izradio: Marin Dodig, 5.b a b c d1. Što najbolje opisuje tvoju osobnost?a) radoznalostb) druželjubivost 1c) samopouzdanostd) kreativnost2. Što te najprije podsjeti na sport? 2 Najveæi broja) pripadanje timu :KLASIÈARb) borilaèke vještine Nogomet, rukomet i košarka su tvoji omiljenic) avanturad) upornost 3 sportovi. S loptom se odlièno zabavljaš. Ipak se trebaš3. Što ti je najvažnije u pokušati baviti i nekim sportu? drugim sportom gdje se igraa) ljepota pokreta 4 s loptom. Za poèetak tib) individualizam predlažemo tenis!c) opasnostd) sportski duh Najveæi broj 54. Za koju bi se od ponu- : BORAC ðenih sportskih akti- Karate, judo, boks i sl. su vnosti odluèio/la? stvoreni za tebe. U tima) vježbe na gredib) judo 6 sportovima trošiš višak svoje energije. Ipak trebaš pazitic) rukomet kada æeš i na komed) penjanje na konop primijeniti nauèene poteze. Takvo što se ipak ostavlja za5. Koji od navedenih ško- treninge i natjecanja. lskih predmeta ti je najdraži?a) geografija Najveæi brojb) tjelesnic) likovna kultura :UMJETNIÈKA DUŠAd) matematika Tebi najbolje pristaje gimnastika, ples, klizanje jer6. Kako najèešæe navijaš? se u tim sportovima uspješnoa) osobno èestitam povezuju dvije ljubavi: sportb) bodrim uzvicima i umjetnost. Lijepi i elegantnic) bodrim pljeskom pokreti su u prvom planu.d) mašem transparentom Najveæi broj : AVANTURIST Sport doživljavaš kao veliku pustolovinu pa su zato sportovi poput slobodnog penjanja, raftinga, utrke automobila kao stvoreni za tebe. Ne zaboravi da veæina tvojih prijatelja nije sklona ovakvim sportovima i da40 neæeš imati njihovu pažnju. Ti s i i n d i v i d u a l a c i avansturist i uživaj u tome.
 • STRIP 41
 • PRIJATELJS TVOBUDI TREND, BUDI FREND! Veæ u osnovnoj školi kroz tvoj život prolazi mnogo ljudi. Sklapaš poznanstva koja se kasnije razviju u prijateljstva, u neke se razoèaraš, nekima se oduševiš. Imaš li prijatelje? Jesi li ti prijatelj? Potraži odgovor! Tekst napisala: Andrea Talajiæ, 8.cŠto je prijateljstvo? Muško-ženska Prijateljstvo je lijep odnos prijateljstva izmeðu dvoje ljudi. Prijateljstvo je vrijedno jer kroz prijateljstvo Jesu li moguæa muško-ženska primamo ljubav i potporu, ali i prijateljstva? To je pitanje o kojem su kritiku koja æe nam pomoæi u se mnogo puta vodile rasprave. izgradnji karaktera. Vaš prijatelj Dovoljno je samo malo prošetati ne mora biti savršena, nadarena ili blogovima na kojima se vode nepresušne snažna osoba. Ona je takva kakva rasprave o toj vjeènoj temi i vidjeti kako jest, vi je prihvaæate, a i ona su mišljena o tome podijeljena. Jedni prihvaæa vas. Ako imate takvu odluèno tvrde kako su muško-ženska osobu, jako ste sretni jer pravog je prijateljstva moguæa i to potvrðuju prijatelja danas teško naæi. svojim životnim iskustvom. Drugi pak tvrde suprotno, govoreæi da æe uvijek postojati zainteresiranost jedne straneOsobine pravog prebroditi probleme da se prijateljstvo pretvori u ljubavnu vezu. Ali i to je opet dobro jer iskustvaprijatelja - pravi prijatelj te prihvaæa onakvim kakvim jesi; prijatelj je osim tvojih govore da su najbolje ljubavne veze one vrlina svjestan i svih tvojih mana, koje su se razvile iz prijateljstva. Dobro Koje su osobine dobrog prijatelja i je i ponoviti da u muško-ženskimkako znati da nakon poèetnog i ako se ponekad ne slaže s nekom tvojom odlukom, uvijek æe ostati prijateljstvima vrijede jednaka pravilaoduševljenja odreðenom osobom možeš kao i u ostalim meðuljudskim odnosima,biti siguran da se na nju možeš osloniti? uz tebe. a to su iskrenost i povjerenje.- pravi prijatelj je iskren, ne predstavlja ti se lažno i uvijek kaže Kako steæi prijatelje? koje su mu namjere Prijatelja možeš imati jedino ako si Prijateljstva putem- pravi prijatelj je zanimljiv i zabavan; dobro, možda i ne treba ti prijatelj. Znaèi, da bismo primili, raèunala najprije moramo dati. Što više ulažemo imati uroðeni smisao za humor, ali u prijateljstvo, više i primamo. Zahvaljujuæi mailovima, blogovima važno je da ti vrijeme s njim brzo Vrijednost nam raste, a krug prijatelja i chatovima sve su èešæa prijateljstva prolazi i da ti nije dosadno se širi. Vrlo èesto su siromašniji ljudi sklopljena putem raèunala. Druga- pravi prijatelj zna slušati; nije mnogo bogatiji od onih koji imaju krajnost virtualne ovisnosti o raèunalima sebièan, uvijek rado sluša tvoje mnoga novca jer su razvili brojna jest i to što sve više mladih za prijatelja probleme, daje ti savjete i suosjeæa iskrena prijateljstva. ima samo raèunalo. s tobom- pravi prijatelj te podržava; ako nekad i nisi u pravu, pravi prijatelj je na tvojoj strani bez obzira koliko tvoje želje i ciljevi bili nemoguæi- pravom prijatelju možeš vjerovati; on ti neæe ukrasti deèka ili curu, neæe te kopirati, širiti laži o tebi niti èiniti išta što bi te dovelo na loš glas- pravi prijatelj ostaje uz tebe i kad stvari krenu loše; kada ti je jako teško, on je uz tebe i pomaže ti42
 • MARKO TOLJA Tek mu je 26 godina, a veæ je svojim šarmom, pjevanjem i stilom osvojio brojna srca. Rijeèanin Marko Tolja novu je godinu doèekao izlaskom svog drugog albuma Vrijeme briše istinu te odlièno odigranom ulogom u mjuziklu Za dobra stara vremena. Dok mu je na poslovnom planu odlièno ide, na ljubavnom malo kaska. No, ovom jednostavnom, otvorenom i jako duhovitom pjevaèu to sigurno neæe zadugo biti problem. Marko je i zvijezda novog hit-mjuzikla „Za dobra stara Tekst napisala: vremena”. Danijela Èarapina, 7.a modnim detaljima svog oca, jer su Osobna iskaznica ponovno u modi. Èak i junaci njegovih IME: Marko stripova, koje crta u slobodno vrijeme, PREZIME: Tolja moraju „paziti” kako su odjeveni. Nema DATUM I MJESTO ROÐENJA: stilista, ne robuje odjeæi s potpisom, nije šopingholièar, a kod djevojaka više 3. srpnja 1984. godine, Rijeka cijeni osobnost nego izgled. ZANIMANJE: pjevaè Prvo odijelo je odjenuo, poput ALBUMI: Stare dobre stvari veæine mladiæa, za maturalnu zabavu. (2007.) i Vrijeme briše istinu Sašili su mu ga po mjeri u jednom (2009.) rijeèkom butiku, a uz njega je nosio GLAZBENI ODABIR: swing i jazz crvenu kravatu. Frank Sinatra za njega NAJBOLJA PJESMA: Ostavljam je ikona stila. U ormaru ima desetak te samu - Oliver Dragojeviæ traperica koje lako kombinira uz svu NAJBOLJI FILM: Amadeus odjeæu. Traperice su mu omiljeni NAJBOLJA PREDSTAVA: Za odjevni predmet. dobra stara vremena NAJDRAŽE JELO: škampi Novi album NAJDRAŽE PIÆE: Cedevita NAJDRAŽA EMISIJA: Milijunaš Marko je zadovoljan svojim novim i Ples sa zvijezdama albumom „Vrijeme briše sve”. Kad radi ŽIVOTNI MOTO: Živi svaki dan na projektu, najvažnije mu je da je bolji kao da je posljednji! od prethodnoga. Produkcija i aranžmani nastupa na „Dori”. Iste godine u 11. su podignuti na viši nivo. U dvije mjesecu izlazi njegov prvi album „Stare pjesme je sam koautor glazbe, a jednu dobre stvari” koji je zainteresirao i je napisao sam. I ranije je pokazivao publiku i kritiku zbog jedinstvenog sklonost prema pisanju glazbe, no tekO Marku zvuka. Album je iznjedrio singlove sad se kao tekstopisac odluèio Deja vu, Putujem, Stare dobre stvari, predstaviti publici. Prve profesionalne glazbene korake Program tvog kompjutera…Marko je napravio još u gimnaziji kada Nastavio je s uspješnim i vrloje tri i pol godine pjevao s klapom. Pri posjeæenim koncertnim promocijama Ljubavkraju gimnazije shvatio je da je glazba albuma u Rijeci i Zagrebu. Godine 2008.njegov život i da tim putem treba nominiran je u tri kategorije za On voli stare stvari, stvari s dušom.krenuti. Marko potjeèe iz glazbene diskografsku nagradu „Porin”: najbolja Starija vremena su mu nekako ljepša.obitelji: otac mu je imao bend u Rijeci, muška vokalna izvedba, najbolja U djetinjstvu je slušao tatine albume testric Davor je nastupao s grupom vokalna suradnja (s Rivesicama u pjesmi je od njega naslijedio ljubav premaDenis&Denis, a brat je završio glazbenu „Program tvog kompjutera”) i najbolji swingu, a voli i filmove s Deanomškolu. Godine 2006. Marko zapoèinje novi izvoðaè godine (nagrada „Porin”). Martinom i Frankom Sinatrom.suradnju s producentom Oljom Njegov drugi album „Vrijeme briše sve”Dešiæem, a prvo predstavljanje široj iz 2009. godine doživio je veliki uspjeh. Marko je omiljen meðu ženama.publici dogodilo se na MIK-u 2006. s Kako i ne bi bio? Lijep, pametan,pjesmom „Partila je mala”. Tada dobiva šarmantan… ali djevojku trenutno nema.nagradu za najbolji scenski nastup. Markov stil Zato cure, okušajte sreæu, ima on i svojNakon toga izlazi njegov prvi službeni facebook i odgovara svima! 43singl „Program tvog kompjutera” u Marko pred ogledalom ne provodisuradnji s vokalnom grupom Rives. sate, ali pazi kako æe izaæi na ulicu.Godine 2007. s pjesmom „Deja vu” Nerijetko posegne i za odjeæom ili
 • FILM FILM I GLUMCI Što je to film? Ako odgovore tražite u knjigama, saznat æete da je: - film celuloidna vrpca za snimanje - filmska traka - dokumentarno ili igrano (glumljeno) djelo snimljeno na film. Filmsku industriju rado pratimo. Tekst napisala: Ovom prilikom preporuèit æemo vam filmove koje smo gledali i ocijenili dobrima. Ujedno æemo vam predstaviti i omiljene nam glumce. Ana Gujinoviæ, 7.a avanturu, Jake polako upoznaje njihov stavljen na najveæu kušnju, povest æeAVATAR naèin života. Odnos Jaeka i Neytiri se ih u bitku u kojoj æe se odluèivati produbljuje. Meðutim, uskoro æe biti sudbina cijeloga svijeta… SVE ŠTO DJEVOJKA MOŽE POŽELJETI Sažetak: Mlada Amerikanka Daphne Reynolds naizgled ima sve što bi ORIGINALNI NASLOV: djevojka mogla poželjeti: jedinstven Avatar stil, dobru majku Libby i buduænost ŽANR: akcija, spektakl koja nudi nebrojene moguænosti. GODINA IZDANJA : 2009. Usprkos tome, osjeæa se nepotpunom. ZEMLJA: SAD ULOGE: Sam Worthigon, Ona sanja o susretu s ocem kojeg nikad Sigourney Weaver, Michelle nije upoznala, èovjekom s kojim je Rodriguez, Zoe Saldana, Originalni naslov: What a Girl njezina majka imala romansu prije Giovanni Ribisi Wants sedamnaest godina. REDATELJ: James Cameron Žanr: romansa, komedija Daphne odlazi u London potražiti SCENARIST: James Cameron Godina izdanja: 2003. oca. Ubrzo otkrije da je on visoko- PRODUCENTI: James Zemlja: SAD pozicionirani politièar lord Henry Cameron, Jon Landau Uloge: Amanda Bynes, Colin TRAJANJE: 166 minuta Firth, Kelly Preston, Eileen Dashwood. Atkins, Anna Chancellor, Njezino pojavljivanje u visokom Jonathan Pryce, Christina društvu stvori uzbunu koja prijeti Cole, Sylvia Syms uništavanju Henryjeve politièke karijere.SAŽETAK: Redatelj: Dennie Gordon Ne želeæi ugroziti oèevu kampanju za Scenarist: William Douglas- nadolazeæe izbore, potiskuje svoju Jake Sully je bivši marinac koji je Homeprikovan za invalidska kolica. Bez prirodno živahnu osobnost .Uz pomoæ Producent: E.K.Gaylord II, lokalnog glazbenika Iana, Daphneobzira na invaliditet, Jake je ratnik i Alison Greenspan, Cosey Laborac. Regrutiran je i poslan na Pandoru. Scala nastoji dokazati da ljubav može sveTo je daleki planet na kojem korporacije Trajanje: 105 minuta pobijediti. Meðutim, shvaæa da joj sevade rijedak mineral kojim æe riješiti ne sviða osoba u koju se pretvorila...energetsku krizu na Zemlji. Buduæi jePandorina atmosfera otrovna, stvorenje program Avatar. To je biološko tijelona daljinsko upravljanje koje može NIKAD SE NEæU ORIGINALNI NASLOV: Howpreživjeti na smrtonosnom Pandorinomzraku. ZALJUBITI to Deal ŽANR: romantièna komedija Avatari su genetski modificirani GODINA IZDANJA: 2003.hibridi ljudskog DNK-a i DNK-a ZEMLJA: SADNa´vija, uroðenika s Pandore. Ponovno ULOGE: Mandy Moore, Trentroðen u svom Avataru Jake može Ford, Dylan Baker, Allisonhodati. Njegova je misija infiltrirati se Janney, Peter Gallaghermeðu Na´vije koji su postali glavna REDATELJ: Clare Kilnerprepreka vaðenju dragocjene rude. SCENARIST: Heidi Ferrer,Stvari krenu drugim putem kada lijepa Neena BeberNa´vijka Neytiri Jaeku spasi život. PRODUCENT: William Teitler, Erica Huggins, Scott Kroopf44Prolazeæi kroz mnoga iskušenja i TRAJANJE: 101 minuta
 • I GLUMCISAŽETAK: Slijedi uspješna romantièna komedija Ja u ljubav vjerujem u kojoj glumi s Julijom Roberts. U Dnevniku Bridget Jones Halley je srednjoškolka koja je duboko razoèarana u i nastavku Bridget Jones: Na rubu pameti Hugh Grant jeljubav, a ponajviše zbog previše neuspjelih ljubavnih veza neodluèni zavodnik. Zanimljiva je i Grantova uloga neženjeljudi koji je okružuju. I roditelji su joj rastavljeni. Tata je s u filmu Sve zbog jednog djeèaka, a glumio je i u glazbenojmlaðom djevojkom koju ona baš i ne voli, a majka je uvijek komediji Glazba i stihovi.sama… Sestra je preko glave zauzeta pripremama za svoje Hugh Grant ostvaruje uloge i u svijetu kazališta. S Elizabethvjenèanje, ekipa iz škole za nju je predosadna. Jadna Halley Hurley osnovao je produkcijsku kuæu Simian Films.izgubila je svaku nadu da æe joj se dogoditi ljubav. Nakon Jedan je od najpopularnijih glumaca na svijetu.jednog tragiènog dogaðaja, u njenom životu se pojavi Macon.On je prezgodan, prepametan, jednostavno savršen. On jojje dokazao da je ljubav moguæa i pod neobiènim Angelina Jolieokolnostima…Hugh Grant Angelina Jolie (1975.) je popularna amerièka glumica i humanitarna aktivistica, ambasadorica dobre volje Ujedinjenih naroda. Roðena je u Los Angelesu, otac joj je glumac Jon Voight (proslavljen ulogom u Ponoænom kauboju). Ostavio je svoju obitelj zbog èega se Angelina odrekla njegovoga prezimena. Prvu filmsku ulogu dobiva sa 7 godina, a s jedanaest godina pohaða glumaèku školu. Radila je kao model, a èesto se Hugh Grant (1960.) popularni je britanski glumac poznat pojavljivala i u spotovima bendova Rolling Stonesa i Thepo ulogama simpatiènih, zbunjenih junaka u romantiènim Lemonheadsa te pjevaèa Lennyja Kravitza. Nakon nizakomedijama. krimiæa i drama svjetsku slavu i popularnost stekla je 2001. Diplomirao je engleski jezik i književnost na Oxfordu. ulogom u akcijskoj fantaziji Lara Croft : Tomb Raider. FilmNa filmskom platnu je debitirao ulogom u filmu Privilegirani. je snimljen prema raèunalnoj igrici, a dvije godine kasnijeGlumio je i u krimiæu White Mischief i hororu The Lair of snimljen je i nastavak - Lara Croft: Kolijevka života.the White Worm. Tumaèio je i ulogu skladatelja Federica U povijesnom spektaklu Alexsander glumi majkuChopina u filmu Imprompt, a u komediji Sirens glumio je Aleksandra Makedonskog, a u akcijskom krimiæu Gospodinbritanskog ministra. Crna komedija Èetiri vjenèanja i sprovod i gospoða Smith partner joj je Brad Pitt.doživjela je svjetski uspjeh, a Hugh Grant je zahvaljujuæi Angelina je èesto uvrštavana meðu najljepše žene svijeta.ulozi šarmantnog, pomalo zbunjenog Engleza nagraðen Proglašena je najveæom humanitarkom u 2007. godini.Zlatnim globusom. I komedija Devet mjeseci postala jesvjetski hit. 45
 • Biseri prvaša Anketu provela: Ana Jurkoviæ, 8.c ● To je kad se nema za kruh. Ivana, 1.c ● To je kad se nema para. Alen, 1.c ● Recesija je kad se u crkvi moli. Mladen, 1.c ● Recesija je kad nešto skladaš. Stanko, 1.c Što je kriza? ● Èovjek koji nešto radi. Tomislava, 1.b ● Kriza je u nedjelju. Ana M., 1.b ● Praznici. Mihovil, 1.b ● Novac. Filip K., 1.b ● To je kad je èovjek pod stresom. Filip Æ., 1.b ● To je utrka. Ana B., 1.b ● Kriza je ljubav. Gabrijela, 1.b ● Kriza je kad nemamo novaca. Ante K., 1.b ● Recesija. Martin, 1.b ● To je veliki praznik. Filip B., 1.b ● Kad kupujemo nešto. Lana J., 1.b ● Kriza je film. Barbara, 1.b Što je to moda? ● Moda je kad se lijepo oblaèiš. Duje, 1.c ● Moda je ljepota. Ivan, 1.c ● Moda znaèi biti uredan. Nada, 1.c ● Moda je kad imaš dobro odijelo. Mladen, 1.c ● Moda je stil. Danijela Z., 1.c ● To je lijepa roba. Dora, 1.c ● Moda je kad je nekom nešto lijepo. Petar, 1.c Tko je modni maèak? I.c ● Ivo Josipoviæ. Roko, 1.b ● Modni maèak je maèak u èizmama. Martin, 1.bZavirili smo u škrinje 1.b i 1.c razreda. ● Modni maèak je Marko Grubiniæ. Ana M., 1.bNaðosmo najrazlièitije bisere! ● Garfild. Ante Æ., 1.b ● Barak OBama. Lana B., 1.bŠto znaèi biti bogat? Tko je Barak OBama?● Bogat je kad si zloèest. Sara, 1.c● Kad si lijep. Danijela Z., 1.c ● On je bogataš. Duje, 1.c● Imati sve na svijetu. Ivana, 1.c ● Predsjednik Sabora. Roko, 1.b● Imati puno zlata. Matea, 1.c ● Barak OBama je predsjednik Amerike. Leo, 1.c● Da možeš bilo što kupiti. Petar, 1.c ● On je èarobnjak. Ana B., 1.b● Bogat znaèi biti pun novaca. Mia, 1.c ● Barak je èovik. Stanko, 1.c● Imati puno para i puno stvari. Dora, 1.c ● Èudesni djeèak. Ante D., 1.b ● On je predsjednik Engleske. Marin, 1.cŠto znaèi biti siromašan? ● Vlasnik Amerike. Dora, 1.c● Kad nemaš auto, biciklo. Roko, 1.b Tko je Palèica?● Da nemaš novaca. Ana M., 1.b● Kad se nema ništa za jesti i piti. Lana B., 1.b ● Palèica je lik iz bajke. Sara, 1.c● To znaèi da nemaš za loptu. Ana B., 1.b ● Palèica je crtani. Duje, 1.c● To znaèi da nemaš stvari. Martin, 1.b ● Ona je princeza. Slaven, 1.c ● Crvenkapica. Matej, 1.cŠto je recesija? ● To je mama. Mladen, 1.c● Recesija je kad idu po putu do crkve. Dora, 1.c Tko je Petar Pan?● To je kupovina. Petar, 1.c46 ● Djeèak koji se zaljubio. Roko, 1.b ● Junak iz prièe i svijeta. Ante Æ., 1.b ● Petar Pan je glumac. Milan, 1.b
 • ● Petar je djeèak. Mihovil, 1.b ● Atletika je igra. Tomislava, 1.b● Djeèak s dugim nosom. Lana B., 1.b ● Atletika je rad. Danijela Æ., 1.c● Novi heroj. Ante D., 1.b ● Vježba. Mihovil, 1.b● Èarobnjak. Lana J., 1.b ● Sport. Marko, 1.b ● Tu se vježba, radi i rasteže. Alen, 1.cTko je Ivo Josipoviæ? ● Gdje treniraš. Lana B., 1.b ● Atletika je za uèenje. Nada, 1.c● Ivo je predsjednik Hrvatske. Nikolina, 1.c ● Atletika ima dvije knjige. Ante D., 1.b● Novi predsjednik Hrvatske. Ana B., 1.b ● Atletika je šala. Gabrijela, 1.b● Onaj za kojeg ste glasovali. Ante D., 1.b ● Atletika je grad. Stanko, 1.c● Ivo je glumac. Nada, 1.c ● Atletika je knjižnica. Duje, 1.c● On je pjevaè. Stanko, 1.c● Predsjednik HDZ-a. Martin, 1.b● On je bogat. Petar, 1.c Kakva treba biti uèiteljica?Tko je ravnatelj? ● Treba biti stroga kad smo zloèesti, a blaga kad smo dobri. Mia, 1.c● Ravnatelj je glavni u školi. Mia, 1.c ● Zabavna. Roko, 1.b● Upravitelj škole. Roko, 1.b ● Dobra i nekad stroga. Petar, 1.c● On je zapovjednik u školi. Petar, 1.c ● Treba biti stroga. Tomislava, 1.b● Šef škole. Lana B., 1.b ● Uèiteljica treba biti dobra. Ana M., 1.b● Ravnatelj je dobar. Stanko, 1.c● Onaj koji se brine o školi. Ante D., 1.b ● Uèiteljica treba malo vikati. Danijela Æ., 1.c● Ravnatelj je vlasnik ove škole. Nada, 1.c ● Treba biti poslušna. Filip Æ., 1.b● Èuvar škole. Lana J., 1.b ● Dobra i pametna. Ana B., 1.b● Don Mihovil Pavlinoviæ. Mladen, 1.c ● Ona treba biti zaljubljena. Gabrijela, 1.b ● Nekad dobra, nekad ljuta. Matea, 1.cŠto je to atletika? ● Lijepo se odjenuti. Eni, 1.c● Moda. Danijela Z., 1.c I.b 47
 • Novi naslovi u školskoj knjžnici Uèenici naše Škole rado dolaze u školsku knjižnicu i ondje provode svoje slobodno vrijeme. Uglavnom èitaju knjige i èasopise i rješavaju domaæe zadaæe. U posljednje vrijeme smo primijetili da je u našu knjižnicu stiglo dosta novih naslova. Predstavit æu vam nekoliko naslova poznatih domaæih i stranih pisaca. Odabrala sam djela razlièite tematike i razlièitog uzrasta uèenika kako bi se za svakog našlo ponešto. Nadam se da æete svoje slobodno vrijeme Tekst napisala: i ubuduæe ispunjavati dobrim tekstovima. Melanie Soldo, 6.cZDENKO SLOVOJED razred i zaljubljuje se u Lanu. Da privuèe njenu pažnju, namjerno popušta u školi i misli da su svi protiv njega. Bježi baki u Novu Gradišku i ostavlja Lani oproštajno pismo. Roditelji ga vraæaju u Zagreb. Otada je sve krenulo nabolje. Mario u rekordnom roku ispravlja sve jedinice te saznaje da je Lana oduvijek zaljubljena u njega. Uronite u ovu uzbudljivu knjigu i dobro æete se zabaviti. Upoznat æete svog vršnjaka koji je zaljubljen do ušiju! POLJUBIT ÆU JE USKORO, MOŽDANapisala: Željka Horvat-VukeljaIlustrirala: Andrea Petrlik-Huseinoviæ ZALJUBLJEN DO Ovo je prièa za naše najmlaðe UŠIJUèitatelje. Ona nam govori o djeèakuZdenku koji je krenuo u prvi razred.On ima jedan problem: guta slova. Mane guta ih on zapravo, samo dok èita ilipiše. Uèiteljica je nezadovoljna, zovemu mamu u školu. Malo po malo,Zdenkov problem se rješava. Èitajuæi ovu prièu, prisjetit æete sesvojih problema kada ste krenuli uškolu.PINOKIONapisao: Carlo CollodiIlustrirala: Sanja Piliæ Ovo je prièa o lutku Pinokiju i Napisao: Šime Storiænjegovom ocu, postolaru Ðepetu.Ðepeto pravi lutka i naziva ga Pinokio. Ilustrirala: Irene LeonardPinokio je nestašan. Ne sluša oca i dobruvilu. Nedugo zatim, s nekim djeèacima Djeèak po imenu Filip dolazi naodlazi u Èarobnu zemlju i tamo ostaje ljetovanje kod svoje bake u Dalmaciju.nekoliko mjeseci. On i djeèaci postaju Tamo upoznaje Žarca, djeèaka koji gapravi magarci. Ah, nisam spomenula; je sprijateljio sa svojim prijateljima .kada Pinokio laže, naraste mu nos. Napisao: Miro Gavran Filip se zaljubljuje u Mirelu pa nakon Ova prièa, koju svatko zna, uèi nas toga saznaje da ona ima deèka. Nakonda se ne isplati lagati. Ilustrirao: Niko Barun nekog vremena upoznaje Liviju, bolesnu48 djevojèicu koju zavoli. Mario je djeèak iz Nove Gradiške. A što æe se dogoditi na kraju, Uskoro se seli u Zagreb. Dolazi u novi saznajte sami!
 • KONRAD ILI DIJETE Ovo je posve neobièna knjiga. Ona SASVIM SAM ne robuje pravilima o lijepom ponašanjuIZ LIMENKE niti propisima. U njoj je mnogo POPUBERTETIO èudnovatih likova: djece, odraslih i posve neobiènih svjetloplavih ljudi. Što je najzanimljivije, nijedno dijete nije zloèesto samo zato što je dijete, a nijedan odrasli èovjek u ovoj knjizi nije dobar i mudar samo zato što je nauèio pravila i propise. Ovdje je sve posve obrnuto: likovi su prikazani sa svim svojim i vrlinama i manama, a prave su i opravdane samo one odluke koje se donesu srcem. Glavni lik je djeèak Konrad, koji je stvarno iz limenke, i greškom je stigao na adresu Bertti Bartolloti. Ona i Kiti Rustika su nauèile Konrada kako se ponašati kada ljudi iz tvornice doðu poNapisala: Cristine Nötlinger njega. A jesu li ga odveli ili je ostao sIlustrirao: Frantz Wittkamp Bertti, otkrijte sami! Novi naslovi Napisala: Sanja Piliæ Ilustrirao: Niko Barun toga i on se s tim jako loše nosi. NjegaNOVI JADI ADRIANA muèe i drugi problemi poput lošeg tena, Petnaestogodišnji Luka je tipièniMOLEA sazrijevanja i neostvarene želje da osmaš; razapet je izmeðu ljubavnih, školskih i obiteljskih problema. Muèi postane pjesnik. Uz sve to, ulazi u loše društvo i ostavlja ga djevojka. On sve ga završetak osnovne škole i nastavak to zapisuje u svoj dnevnik koji mu je školovanja te raspad obitelji uzrokovan poput ispovjedaonice. oèevim odlaskom. Ova knjiga je namijenjena Ovaj roman nagraðen je nagradom tinejdžerima. Svakako je proèitajte, jer „Grigor Vitez“ za najbolju knjigu za æete se s istim problemima kao Adrian mlade. Preporuèujem ga zbog šaljive i Mole i vi susretati! pouène poruke èitateljima. DEBELA (KEKS, ÈIPS I LJUBAVNA BOL) Napisala: Silvija Šesto Stipanèiæ Ilustrirao: Svjetlan Junakoviæ Ovaj zanimljiv i smiješan roman govori o petnaestogodišnjoj Zagrepèanki Ladi koja muku muèi sa suvišnim kilogramima, ljubavnim problemima i prijateljima. Roman govori i o njenim vršnjacima. Svi oni imaju sliène probleme i o tome meðusobno vode beskonaèno duge razgovore. Knjiga je svojevrsni dnevnik u kojem Lada opisuje osjeæaje i koristi žargon mladih. Ladina ispovijest pouèanNapisala : Sue Townsend je i duhovit tekst koji govori o problemima odrastanja o kojima seIlustracija naslovnice: Kristina Martin uglavnom šuti. Debela æe vas sigurno osvojiti! Ovo je drugi nastavak iz serije Posudite je u školskoj knjižnici!romana o Adrianu Moleu. Adrian jepetnaestogodišnjak koji ima punoproblema, a jedan od njih je njegovaproblematièna obitelj. Muèi ga još puno 49
 • Kviz znanja KNJIGOPITALICE Knjige su svuda oko nas i dio su naše svakodnevnice. Koliko znate o knjigama, njenim poèetcima te o književnosti za djecu i mlade? Riješite ovaj kviz i provjerit æete svoje znanje! Kviz izradila: Katarina Volareviæ, 6.c 12. Koji je pisac napisao književno djelo Romeo i Julija?1. Na èemu je napisana Bašæanska a) Ernest Hemingway ploèa? b) Nick Hornbya) Papirusu c) William Shakespeareb) Kamenoj ploèic) Povoštenoj ploèici 13. U kojoj je knjizi Mungos glavni lik? a) Junaci Pavlove ulice2. Koliko je pisama obilježilo hrvatsku b) Strah u Ulici lipa jeziènu pismenost? c) Trojica u trnjua) 3b) 2 14. Kako se zove najbolji prijateljc) 4 Harry Pottera? a) Dracko Marfoy 6. Koja je najèitanija hrvatska b) Sereus Black3. Tko je izumio tiskarski stroj? književnica? c) Ronald Weaslya) Nikola Tesla a) Marija Juriæ Zagorkab) Isaac Newton b) Ivana Brliæ-Mažuraniæ 15. Što je napisao August Šenoa?c) Johannes Gutenberg c) Nada Iveljiæ a) Zlatarovo zlato4. Koja je prva hrvatska tiskana b) Breza 7. Koji je hrvatski pjesnik rodom iz c) Mor knjiga? Vrgorca?a) Misal kneza Novaka a) Dobriša Cesariæb) Misal po zakonu rimskoga dvora b) Tin Ujeviæc) Prvi vrbnièki misal c) Ivan Goran Kovaèiæ5. Koje se knjige danas najviše 8. Tko je hrvatski Andersen? koriste? a) Mato Lovraka) Rukopisne knjige b) Vladimir Nazorb) Tiskane knjige c) Ivana Brliæ-Mažuraniæc) Elektronièke knjige 9. Koji je pisac ove školske godine posjetio našu školu? a) Šime Storiæ b) Luko Paljetak c) Josip Laæa 10. Koja je od navedenih knjiga lektira prvog razreda? a) Pale sam na svijetu b) Pinokio c) Èuvarice novih krovova 14.c), 15.a) 11. Koja je od navedenih knjiga lektira 8.c), 9.c), 10.a), 11.c), 12.c), 13.b), osmog razreda? 1.b), 2.a), 3.c), 4.b), 5.b), 6.a), 7.b), a) Zaljubljen do ušiju50 b) Mali ratni dnevnik c) Meæava Toèni odgovori:
 • Knjiga izjava Tekst pripremila: Andrea Talajiæ, 8.c Neke od ovih izjava su izazvale salve smijeha u našim uèionicama. 12. Od svih osmih razreda 23. Limes je državna Nadamo se da æemo najgori je 7. e. tajnica. izmamiti osmijehe i na 13. Endemi su jako èeste 24. Osjeæao sam se vaša lica! pojave. dvadeset kilometara 14. Kvadrat je omeðena lakši.1. Amerika je èlanica EU. ploha. 25. Brusnica je životinja.2. Od snijega se dobije 15. Modra galica je crvena. 26. Marshallov plan je temperatura. amerièka pomoæ 16. Èovjek je najveæi3. Maroko je u Italiji. grabežljivac. financijskim zemljama.4. Tambura može biti 17. Prva žrtva 27. Kolonijalizam je elektrièna i akustièna. Domovinskog rata na iseljavanje iz5. Obolijevanjem jetre Plitvièkim jezerima bio nenaseljenih podruèja. dolazi se do raka pluæa. je Josip Broz. 28. Vatroslav Lisinski je6. On nema nijedne dlake 18. Stjuardesa je avionka. poznati hrvatski na kosi. vaterpolist. 19. Grenland je grad.7. Izjavna reèenica je ona 29. Volim tjelesni jer mi je 20. Vuk je domaæa gušt gledati Antu kako s uskliènikom. životinja.8. Pernica i zemlja se je smotan. 21. Roza je kožna boja. 30. Vitezovi su pokrenuli meðusobno privlaèe. 22. Dekolonizacija je Seljaèku bunu.9. Veliki petak je na oslobaðanje od Veliku srijedu. kolonijalne vlasti.10. U kifli ima kilometar.11. Sunce izlazi na zapadu. 51
 • Zabavni psihotest JESI LI KAMPANJAC ILI ŠTREBER ILI ...? Nisam sigurna imam li dovoljno vremena za tu aktivnost. Odmah se upisujem. 8. Pitaš li se èesto koja je korist od Test izradila: škole i uèenja. Draga Krstièeviæ, 6.c Samo kad dobijem lošu ocjenu. Ne, nikada. Da, svaki dan. Èekaš li da ti se nakupi gradivo ili redovito uèiš ? Jesi li ti "kombinirani" tip? Riješi ovaj test i saznat 6. Pripremaš li se vikendom za æeš. radni tjedan? Sve nauèim vikendom jer imam više vremena.1. Za 7 dana æe test iz geografije. Ponekad. Uèit æu dan prije testa pa što Vikendom nikada ne uèim. bude… Ima još vremena, vjerojatno æu 7. U školi se nudi nova školska prepisati od nekoga. aktivnost: modni ples. Odmah danas poèinjem s uèenjem. Ne želim se upisati jer moram uèiti.2. Za vikend s obitelji ideš na odmor na more. Ponijet æu sve knjige koje mi ZBROJI BODOVE trebaju u ponedjeljak za nastavu. Trebam uèiti i ponavljati. To æe biti pravi odmor i uživancija. 1 2 3 4 5 6 7 8 Možda æu ponijeti neku dobru knjigu. 5 2 3 4 1 3 1 33. Simpatija te pozvala na spoj prije testa iz povijesti. Spoj nikako ne propuštam! Stavit 2 5 1 2 3 5 5 5 æu knjigu pod jastuk. Idem na spoj, ali æu se zadržati nešto kraæe i tako æu stiæi nauèiti. 3 4 4 3 4 1 4 1 Ništa od spoja! Meni je važnija škola.4. Što misliš o najlošijem uèeniku 11-15 bodova: kampanjac u razredu? Pravi si kampanjac i loše ti se piše. Ne izvlaèi se uvijek u zadnji Jadnik, tko zna kako li æe samo trenutak. proæi ovaj razred. Dobro ugrij stolicu i vidjet æeš rezultate! Nema veze što ima sve jedinice, važno je da dobro igra nogomet. Neodgovorna lijenèina. 16-27 bodova: „in the middle” Ti si u „zlatnoj” sredini. Nauèiš kada treba i onoliko koliko od5. Kad dobiješ lošu ocjenu, dobiješ tebe traže. Ipak bi se mogao trgnuti i pokazati još više i bolje. i lekciju od roditelja. Tvoja reakcija je: 28-37 bodova: štreber Obeæavaš da æeš popraviti ocjene. Hej, štreberu, zar moraš uvijek imati sve petice? Jesi li ikada Negoduješ što te uznemiravaju. Prevræeš oèima. dobio èetvorku? Izaði malo vani, opusti se. Naði vremena za52 sebe i prijatelje!
 • Anketu provela: Ana Gujinoviæ, 7.a Naša škola iz snova U mojoj školi iz snova komunikacija se odvija putem raèunala i posebnih mikrofona. Matea Umjesto ploèe veselile bi me velike televizije s DVD-e ureðajima. Klara Voljela bih da nikada nemamo više od 4 nastavna sata. Tako bismo imali više vremena za sebe i svoje hobije. Anketu „Naša škola iz snova” Teaproveli smo u 6.e razredu. Naša školaiz snova pravi je mali ovozemaljski raj.Proèitajte i saznajte o kakvoj školisanjaju naši uèenici! Bilo bi super kada bi našu školu Volio bih školu veliku kao dvorac s posjeæivale poznate osobe. Mene biprostranim i lijepo ureðenim površinama razveselila Lana Jurèeviæ.za igru i zabavu. Andrea Marin U našoj školi iz snova birali bismo Škola iz snova je odmah uz more, a predmete koji nas zanimaju, npr.pored nje je plaža i zabavni park. kuhanje, modeliranje, šivanje… Hrvoje Sanja U sklopu škole je frizerski salon, Zadnji dan u tjednu u našoj školiteretana, bazen, fontana, veliki prodajni nikad nema nastave. Taj dan organi-centar… ziramo veliku zabavu na kojoj gostuje Ines poznati pjevaè ili pjevaèica i ludo se Voljela bih da èešæe odlazimo na zabavljamo. U školi su kantine u kojima se izlete, obiðemo Lijepu Našu, a onda Barbaraposlužuju najslasnije delicije. put Europe! Antonia Marija U ovoj školi iz snova nema ocjena, ispitivanja, testova i nitko ne ponavlja U školi nosimo posebne uniforme Bilo bi baš cool da su matematika i razred. Svi su veseli i bezbrižni i(cure roze, deèki plave) i udobne papuèe. povijest izborni predmeti. obožavaju provoditi vrijeme u školi! Dragana Nikola Lucija Škola iz snova ima himnu koju smomi skladali. Ta je himna pravi hit! Ante U svakoj uèionici postavljeni suklima-ureðaji. Kristina Bilo bi lijepo kada bismo uuèionicama imali udobnije stolice (nakotaèiæe, po moguænosti) i prikladnijeradne stolove! Anðela Naša škola iz snova nema ravnateljani videonadzor. Ivan Umjesto udžbenika i bilježnica, uškolu nosimo samo laptope. Naše torbesu napokon puno laganije. Josip V. Želio bih barem dva nastavna satadnevno provesti surfajuæi Internetom. 53Na taj naèin mogu saznati mnogekorisne informacije. Filip
 • Modni kutak Odjeæa (ne)èini èovjeka Koji modni smjerovi vladaju u našoj školi? Što se nosi? Što je osobito popularno? Koje su frizure u modi? Što je zapravo moda? Moda je ono što odgovara ukusu Napisala i ilustrirala: vremena. Modni kreator svoje ideje Ana Jurkoviæ, 8.c prenosi na papir, a zatim na materijalModa koji æe odgovarati odreðenom vremenu u godini. Dvije su modne kolekcije: O modi svi govore i pišu, ali što je proljeæe-ljeto i jesen-zima.to moda? To je odreðen naèin odijevanjasvojstven jednom vremenskom Moda u našoj školi Deèki su posebna prièa. Veæinarazdoblju, društvu i grupi. njih takoðer voli eksperimentirati, što U našoj školi svatko ima svoj stil Majica s reklamnom natpisom, uglavnom završava uspješno.- netko obièan, sportski, a netko se traper-suknja, jakna i špangica u kosi Meðu uèenicima viših razredaodijeva prema vrsti glazbe koju sluša. tipièni su za djevojèice u prvom i omiljen je buntovnièki stil, za razlikuNo, dogodi se i poneki modni ispad, a od uèenika nižih razreda meðu kojima drugom razredu osnovne škole. Uonaj tko ga je napravio postaje meta èetvrtom i petom razredu stalno se nešto je popularnija „dobrica“ stil. Deèki suogovaranja. Iako ogovaranje neodobravamo, ti su ispadi ponekad tako eksperimentira, što ne završi uvijek uglavnom u tamnijoj odjeæi, a malosmiješni da se ne možemo suzdržati. sretno. Cure u višim razredima veæ su hrabrije cure nose fluorescentne boje pronašle svoj stil, pa im se stoga (zelenu, žutu, ružièastu). Krpene tenisice ponekad dodjeljuje titula najbolje nisu više samo tenisice, nego su postale odjevenih cura u školi. i imenici, šalabahteri, spomenari, na njima su svakakve èrèkarije. Ista je prièa i sa školskim torbama. NAŠE KREACIJE Ovu kombinaciju cure Uvijek æeš biti in kada jednostavno obožavaju. obuèeš traperice bilo Obièna, ali jako kojeg kroja. Mi vam ovaj moderna majica u dva put predlažemo one sloja s kratkom traper- superuske. Uz njih -suknjom doæi æe u odlièno ide uska rolka potpunosti do izražaja. (bilo koje boje) i èizme Uz to idu supermoderne bez pete. Frizuru ti starke u boji. Dodaj još ostavljamo na izbor. samo jedan detalj – crne Izgledat æeš super! tajice i bit æeš potpuno in.54
 • Utjecaj idola u našoj školi Tamnija boja trapera odgovara veèernjim izlascima, a svjetliji je traper za školu, šetnje i sl. Mnogo toga utjeèe na trendove. Pojedinci oponašaju Novitet su traperice s tregerima i traperice znatno visokognaèin odijevanja svojih idola, poznatih osoba iz medija. Vide struka.što oni nose, zakljuèuju da je ono što oni sami imaju „out“, Trebaš samo izabrati ono što ti najviše odgovara!a da su krpice iz medija „in“. Na oblikovanje stila odijevanjapodosta utjeèe i glazba. Oni koji slušaju rock--glazbu nose Kako biti jedinstven?kožnu odjeæu i lance, puštaju dugu kosu, dok oni koji slušajuhip-hop nose široko, odvezano i s razlièitim detaljima (razlièite Nekoliko savjeta kako biti jedinstven:kape). Pod utjecajem glazbe, postalo je uèestalo i tetoviranje - ne marite za modne trendove, odijevajte ono što vam se(rock), kao i stavljanje piercinga koji pogotovo dolaze do sviða i nosite odjeæu u kojoj se osjeæate udobnoizražaja kod onih koji slušaju punk. - ne marite za tuðe mišljenje - ne reklamirajte modne marke s natpisima (njih nose svi) - ne kopirajte prijateljièin stil, pronaðite svojVjeène traperice - ne hvalite se gdje ste kupili odjeæu ili obuæu jer æe vas sto posto netko kopirati. Traperice su najprije nosili robovi i beraèi pamuka, apotom kauboji. Danas ih nose svi, tijekom svih godišnjihdoba i gotovo u svim prilikama. Trenutaèno su najpopularnije Upamtite!superuske traperice, a trapezice su veæ pomalo out. Vaši modni pokušaji ne trebaju uvijek ispasti savršeno. Uz vjeèni klasièni plavi traper nosi se i bijeli, crveni ili Važno je da se u njima osjeæate udobno i posebno. I nenaranèasti. zaboravite da æete, bez obzira na to koliko æete biti (ne)zadovoljni svojom kreacijom, imati nešto unikatno. KREACIJE S MODNIH PISTA 55
 • Zabavni psihotest KOJE JE TVOJE MODNO LICE? Test izradila: Nikolina Šetka, 7.a Tvoja odjeæa mnogo govori otebi. Tvoj odjevni stil dosta govorio tvom stavu prema životu. Odgovorina sljedeæa pitanja i saznaj koje jetvoje modno lice.1. Izaðeš li ikada iz kuæe u zaprljanoj odjeæi?➼ Nikada. Ponekad.m Èesto.2. U odjeæi koju nosiš po kuæi mogla bi otiæi …m na rock-koncert.© na trening.➼ na spoj.3. Koliko vremena dnevno provedeš pred ogledalom?m Malo, petnaestak minuta.➼ Barem sat vremena. Ovisi, nekad više, nekad manje. 4. Oblaèiš li nekad suknju 7. Koliko marki odjeæe preko traperica? poznaješ? ➼ Ne, to mi je grozno! ➼ Sve marke. m Simpa! Poznajem neke. Pomalo smiješno. m Nijednu, ne marim za tim. 5. Što najèešæe odijevaš? 8. Tvoj uzor u odijevanju je… ➼ Odjeæu koja ima potpis. m Maja Morales. Traperice i uske majice. Lana Jurèeviæ. m Minicu i èizme. ➼ Jelena Veljaèa. 6. Tenisice su stvorene… 9. Što misliš u odijevanju „sva ➼ za slobodno vrijeme. u crnom“? za sport. ➼ Cool! m za bilo koju prigodu. Može proæi.56 m Ne hvala, ne furam se na taj stil.
 • ➼ NAJVIŠEPristojna si i elegantna i uvijekznaš što želiš. Zbog toga seèesto doimaš hladnom iarogantnom osobom. Pazi dadrugi o tebi ne misle tako idopusti im da te upoznaju jernisi onakva kakvom se èiniš. NAJVIŠEVoliš lijepo izgledati, ali neluduješ odabiruæi što æešodjenuti. Pristupaèna si,ulijevaš povjerenje i s tobomse lako družiti. Imaš mnogoprijatelja i uživaš u tome.m NAJVIŠETvoj stil odijevanja je uvijekprepoznatljiv i jedinstven. Nemariš za tuða mišljenja i uvijekse sjajno zabavljaš. Ipak pazida u svemu tome ne pretjerašjer te to može dovesti dosukoba s autoritetima(roditeljima, nastavnicima). 57
 • SASTANAK S VITEZOVIMA Vitezovi, tko su oni? To su naši uèenici hrabroga i viteškoga srca spremni na pružanje razlièitih oblika pomoæi uèenika uèeniku. Bave se uglavnom vršnjaèkim problemima, a prema potrebi i uz suradnju s uèiteljima pomažu i u uèenju onima kojima je to potrebno. Pogledajte na koji su naèin riješili neke od vaših problema! I vi im se možete javiti sa svojim problemom na adresu: Tekst napisala: vitezovi.hrabroga.srca@gmail.com Marija Jerkoviæ, 6.cDragi vitezovi! Javljam vam se prvi put i molim vas za pomoæ jer imamjedan veliki problem. Zaljubila sam se, ali ta mi ljubav nijeuzvraæena. Idem u sedmi razred, imam 13 godina i odlièna samuèenica. U njega sam se zaljubila u petom razredu. Dugo,zar ne? No, taj se deèko zaljubio u drugu. Ona ga poznajetek godinu, a ja veæ tri, otkad je doselio iz drugog grada.Najprije smo bili najbolji prijatelji, a onda su moji osjeæajiprema njemu prerasli u nešto više. Nikada mu to nisam priznala. On sada ide u osmi razred,kao i ona. U šestom razredu sam radila mnoge „gluposti“zbog njega. To nitko ne zna osim moje najbolje prijateljice. Kako riješiti ovu situaciju? Unaprijed zahvalna! Vrijeme je da nešto poduzmeš. Tvoj osmaš æe uskoro napustiti školu i bit æe možda prekasno. Otiði Hi! do njega i priznaj mu svoje osjeæaje. Puno sreæe i hrabrosti! Imam 14 godina i idem u osmi razred. Moj je problem ljubavne naravi. Zaljubila sam se u jednog deèka, a moja mu je prijateljica to rekla. Nakon nekoliko dana prišao mi je i poèeo se šaliti sa mnom. Shvatila sam da i ja njega zanimam, a ubrzo nakon toga poèeli smo hodati. Svaki dan sam sve sretnija i sretnija. No, ipak me muèi to što ne znam voli li on svoju bivšu curu (ona je njega napustila). Kako æu to prepoznati? Pomozite mi! NM Kako te ne muèi voli li on još onu koju je volio prije nego što je poèeo hodati s bivšom? Što misliš, muèi li njega pomisao na to da ti možda još voliš svog bivšeg deèka? Vidiš kako je jednostavno zakomplicirati život umjesto uživati u njemu.58 Opusti se i uživaj!
 • Ciao vitezovi! Prvi put vam pišem i nadam se da æete mi pomoæi.1. Imam 14 godina, 50 kg i 174 cm. Pokušavam se udebljati, no kilogrami ostaju isti. Pazim na obroke (nikad ih ne preskaèem), no ništa ne djeluje, a moji roditelji postaju zabrinuti. Molim za savjet.2. Beznadno sam zaljubljena i ne vidim izlaz iz te situacije. Deèko koji mi se sviða zaljubljen je u moju najbolju prijateljicu i za mene uopæe ne mari. Ali ja malo previše marim za njega! Pomozite! XYZ1. Ako nemaš zdravstvenih tegoba, ne moraš se brinuti, neki su ljudi jednostavno mršavi.2. Pruži priliku i nekom drugom, nije on jedini na svijetu. Osvrni se malo oko sebe i malo bolje pogledaj! Jesi li se veæ ponovo zaljubila?Hej vitezovi! Imam 11 godina i idem u peti razred. Otkada sam krenulau školu u mom je razredu djevojèica koju nitko nije volio.Potkraj treæeg razreda postale smo najbolje prijateljice. Kad smo krenule u peti razred, svi su je zavoljeli, a onase prema meni poèela grozno ponašati. Zašto to radi? Èini mi se da me samo iskorištavala jer sam sesuprostavljala svakome tko je ružno govorio o njoj. Sadaona svima govori protiv mene. Molim vas za savjet. Hello! Sanja Imam problem! Zaljubila sam se u brata svoje prijateljice, ali ona nas stalno razdvaja. Molim vas da mi odgovorite na ova pitanja: Druženje s njom znaèilo bi da æeš se ponašati 1. Hoæu li mu priæi ili da èekam njegov prvi korak? poput nje, a to je loše. Odmakni se od nje i ne obaziri 2. Trebam li priznati prijateljici? se na njene prièe, svi æe veæ nakon nekoliko dana Sandy vidjeti što je prava istina. Naði novu najbolju prijateljicu, a od ove bivše si nauèila dobru lekciju. 1. Budi hrabra, priði prva! 2. Otvoreno porazgovaraj s prijateljicom i priznaj joj svoje osjeæaje. Možda ti ona pomogne u tvojojCiao vitezovi! ljubavnoj misiji. Imam nekoliko problema i treba mi vaša pomoæ.1. Imam 12 godina, visoka sam 161 cm i teška 66 kg. Željela Aloha vitezovi! bih smršavjeti, Što mi savjetujete?2. Kako da se pomirim s najboljom frendicom koja je postala nepodnošljiva? Ne razgovaramo veæ tjednima. Ova rubrika mi je super i drago mi je da postoji. Ipak,3. Kako æu izdržati bez facebooka, zbog ocjena sam u kazni nisam vas samo htjela pohvaliti, imam problem. 15 dana? Jedna me prijateljica traèa, i to jedna od NAJBOLJIH Tužna prijateljica. Privatno se pravi da sam joj najbolja prijateljica, a ipak me traèa. Jako se ljutim jer ne razumijem. Zašto mi ne kaže da joj se ne sviðam? 1. Sporije jedi, više se kreæi, pij puno tekuæine. I nemoj Anonimna koristiti Èang šlang! 2. Pozovi je na razgovor i otvoreno razgovarajte. Možda Ako si predmet traèeva, znaèi da si popularna. se iznenadiš koliko si i ti njoj postala nepodnošljiva! Gledaj to tako i uživaj. 3. Svoja prva dva problema možeš povezati s treæim. Prema svojoj NAJBOLJOJ prijateljici budi Kreæi se, idi vani i razgovaraj s prijateljicom, a manje pretjerano ljubazna i vjeruj da æe je to najviše komunicirajte putem Interneta. Zdravije je i zaboljeti i potaknuti je na razmišljanje. jednostavnije. Nakon ovoga æeš sigurno moliti roditelje da ti produže kaznu! 59
 • Kreketoskop Napisala i ilustrirala: Monika Sokol, 6.c JEGULJE (od 22.5. do 21.6.) ZELEMBAÆ (od 23.7. do 23.8.) Škola: U školi ti ide dobro, što æe uèitelji sigurno primijetiti i pohvaliti Škola: Školske obveze prihvaæaš jako te pred razredom. Samo tako ležerno. Neæe te brinuti ni nešto slabije nastavi. ocjene. Sreæom, stiæi æeš ih na vrijeme ŽABA ispraviti. Ljubav: Ne znaš za koga se odluèiti (od 21.3. do 20.4.) pa bi ti se moglo dogoditi da se i Ljubav: Tvoja simpatija te neæe primjeæivati pa æeš se utješiti s onom jedna i druga simpatija, na kraju, kojoj se ti sviðaš. Škola: Upornost se uvijek isplati. Za umjesto za tebe odluèe za nekog Prijateljstvo: Nemoj se ljutiti zbog potpuni uspjeh još ti nedostaje samo drugog. U tom sluèaju, neæe ti sitnica jer prijatelji ne mogu znati što malo radne discipline i redovitog pomoæi ni ljubomora. ti misliš i što ti smeta ako im to ne kažeš. uèenja. Ljubav: Za jednu tvoju tajnu simpatiju Prijateljstvo: Ako prijatelj bude uskoro bi mogli svi znati. Sijeèanj je od tebe tražio ono što ne želiš, ili vrijeme kada bi ti ljubav mogla biti ne možeš uèiniti, nije ti pravi uzvraæena. prijatelj. Prijateljstvo: Novo æe prijateljstvo niknuti na sportskim ili plesnim aktivnostima. Neko vrijeme neæeš se odvajati od svog novog prijatelja ili prijateljice. POSKOK (od 24.8. do 23.9.) PATKA (od 22.6. do 22.7.) Škola: Ako si po prirodi „kampanjac” ÈAPLJA i draža ti je igra od škole, uèitelji neæe imati milosti i neæe ti progledavati kroz (od 21.4. do 21.5.) Škola: Izvlaèenje i ispriènice nisu prste. Zato veæ u veljaèi slijede najbolji put za probleme u školi.Škola: Neki su ti predmeti zanimljivi, a „sankcije” i grijanje stolice. Nasreæu, veæina problema se uzneki dosadni. To æe se vidjeti i po tvojim Ljubav: Nemoj se miješati u ljubavne malo truda može brzo riješiti.ocjenama. Potrudi se još malo! prièe prijatelja i prijateljica jer æe naLjubav: Iako silno želiš biti u društvu Ljubav: Netko za koga misliš da kraju, bude li nešto pošlo krivo, svaonoga tko ti se sviða, to neæe uvijek biti ti je samo prijatelj u tebe je ustvari krivnja pasti na tvoja leða. Onom tkomoguæe. Strpljivo èekaj svojih pet minuta! posakrice zaljubljen. Razmisli što ti se sviða to trebaš i reæi, a ne slatiPrijateljstvo: Imati najboljeg prijatelja ne æeš uèiniti! „izaslanike”.znaèi da bez prestanka morate biti zajedno. Prijateljstvo: Dobro pazi s kime Prijateljstvo: Neka prijateljstva naæiRoditelji se neæe slagati s tvojim dijeliš svoje tajne! Putem sms-a ili æe se na ozbiljnoj kušnji jer se jedandugotrajnim boravkom u njegovom ili facebooka mogli bi ih saznati svi! tvoj prijatelj druži s tobom zbognjenom domu.60 interesa, a ne zbog pravog i iskrenog prijateljstva.
 • ŠTIPAVAC PUŽ (od 23.11. do 21.12.) (od 21.1. do 18.2.) Škola: Nedostajat æe ti pažnja RAKOVICA na nastavi jer æeš sve vrijeme Škola: Iako æeš uvijek biti (od 24.9. do 23.10.) maštati o raznim drugim spreman, ipak æeš se plašiti stvarima, što bi se moglo odraziti pojedinih uèitelja! No, oni æeŠkola: Dobre ocjene zaslužit æeš samo na školski uspjeh. Odredi vrijeme primijetiti da si vrijedno uèio itrudom i radom. Možda æe te prijatelji u danu samo za uèenje i školske nagradit æe te.iz razreda izabrati na neko važno mjesto: obveze. Ljubav: Svoju simpatiju ugledatpredsjednika razreda ili zamjenika. Ljubav: Kad se najmanje nadaš, æeš kad se najmanje budeš nadao.Ljubav: Ako ti se dogodi nesretna iznenadit æe te ljubav. Slušaj Bit æe to ljubav na prvi pogled!ljubav, nije svijet propao jer æeš na svoje srce jer æeš propustiti Prijateljstvo: Smetat æe ti kritikepoèetku ove školske godine sresti svoju priliku da te netko iskreno zavoli. nekih tvojih prijatelja na tvoj raèun.„srodnu dušu”. Strpi se još malo! Prijateljstvo: Nemoj tužakati i Iskreni razgovor uvijek rješavaPrijateljstvo: Neka æe prijateljstva žaliti se na one koji su te problem.prestati, a nova zapoèeti. To æe ti ostaviti povrijedili. Nemoj im ni vraæatimalo vremena za razmišljanje „tko je istom mjerom. U ovoj godinikriv”. Ne treba ti biti žao jer novi æe upoznat æeš jednog pravog iprijatelji biti bolji od prethodnih. iskrenog prijatelja. KOMARAC CIPOL (od 24.10. do 22.11.) (od 22.12. do 20.1.) LISKA (od 19.2. do 20.3.) Škola: U razredu æeš biti u središtu Škola: Voliš biti prvi i najbolji, pažnje, kako uèitelja tako i onih s uspijevaš u mnogoèemu, jedino s Škola: Baš sve æe ti iæi od ruke, i kojima dijeliš školske klupe. ocjenama znaš zakazati. U ovoj svakodnevne obveze i izvanškolske Potrudi se da to bude zbog uzornog školskoj godini bit æeš puno aktivnosti. Ove godine se možeš ponašanja, a ne zbog kašnjenja i ukljuèiti u još neku od aktivnosti i uspješniji negoli u prošloj. neposluha. nauèiti nešto novo, neobièno i vrlo Ljubav: Iako ti nije problem priæi Matematika æe ti iæi za pet! zanimljivo. i reæi nekome da ti se sviða, ipak Ljubav: U tvom je srcu još uvijek Ljubav: Tvoje srce æe htjeti nekoga tko prije toga nastoj ispitati osjeæa li jedna stara ljubav zbog koje ne te uopæe ne primjeæuje. U veljaèi æeš ona ili on isto. Pravi prijatelj u primjeæuješ nova lica i osmjehe. ipak privuæi pažnju svoje simpatije i tome æe ti pomoæi bez puno buke Ove godine æe ti ta ljubav biti biti sretno zaljubljena. i galame. uzvraæena. Prijateljstvo: Sve se mora zaslužiti pa Prijateljstvo: Kao pèela letiš s Prijateljstvo: Budi iskren s tako i dobar i vjeran prijatelj. Ukoliko cvijeta na cvijet, tražeæi uvijek nove prijateljima jer bi jedna sitna laž to želiš nekome biti, pomozi onima koji i zanimljivije prijatelje. Nemoj mogla pokvariti jedno veliko nisu tako spretni i snalažljivi poput tebe. 61 zbog toga zaboraviti one stare koje poznaješ veæ dugo godina. prijateljstvo.
 • Kreketaljka OSMOSMJERKA Pronaði svih 19 pojmova u križaljci. T N A P A T K A LJ U M P U Ž Š R J K O M A R A C L O P O Æ E S E B S G L I Š T I P A V A C K G O K Ž A B A S T P J E P N A U R O K R L R I B A O E LJ U K LJ E K T ! E A K S I L A S R A K O V I C A B R I J E K A POJMOVI PUŽ KOMARAC ŠTIPAVAC RIJEKA JEGULJA PATKA GALEB MULJ ÈAPLJA ŽABA LOPOÈ BOR CIPOL POSKOK SUNCE LISKA RAKOVICA TRSKA RJEŠENJE: Osmosmjerku izradila:ispunjalJka Monika Sokol, 6.cOdgonetni vodoravne pojmove i otkrij glavno rješenje!1.2.3. 1. Lokot se zatvara …4. 2. Životinjica koja ima kliješta… 3. Deveto slovo abecede…5. 4. Životinja koju jašemo… 5. Prva žena bila je … 6. Biljka koju nalazimo uz baru…6. Rješenje :62 Ispunjaljku izradila : Marija Jerkoviæ , 6.c
 • STRIP 63
 • LI K 20 10 . Državno zlato TEMA BROJA:NOGOMET 1 0. 20 ra No L iD
 • Literarni podlistakU bjelini rijeèi
 • Zima aslina S M M tigla zi Hladna ma bajkovita ra na aslina sta stoji Mraz k i Gdje su roz gol žalovita. brežuljku broji. e sjajni d krošnje šeta ge dane ani ljet a? i svoje du zgrbljena, stara Prsti m i zebu, Izborana, svog gospodara. A nos èeka ruku više starog Duje, Sivo nese crveni. Ali nema mor više ne èuje. Zašto s bo tugom pr njezin šu režuljku još stoji nje nijeg n i e pada jeti. Ona na b Duje nebeske kroš ljeti? dok stari Matea Galiæ, broji. 8.a amac, 8.a Darko DrOna moj anðeo Ljubav I L jubav. Jaka, važna i snažna rijeè zgleda kao anðeo. za nas èetrnaestogodišnjake. Ima zlatna krila anðela. U svom životu sada po prvi put Ona jest anðeo. osjeæamo znaèenje te rijeèi. Postajemo svjesni da nekoga volimo. Znamo bit Ima hod anðela. tog važnog glagola. Dok prolazi kraj mene, lebdi. Ljubav je kada ste nervozni u Ima oèi anðela, njegovoj blizini, kada promijenite kao da u njima zvijezde spavaju. ponašanje i boju glasa. Ljubav je kada ne želiš razgovor s njim, jer ne znaš što reæi. Ljubav je poput navike, Ima dodir anðela nakon toliko vremena još uvijek vam Ruke tople kao žar sunca je stalo do njega. Ljubav je i onaj brišu sve moje tuge i brige. osjeæaj sigurnosti, kada znate da su vam osjeæaji uzvraæeni. Ljubav nikada Ima dušu anðela, ne bira mjesto i vrijeme, ona je tu da ona jest anðeo. se dogodi. Ljubav je kada prolazite Moja majka. pored njega ne dodirujuæi se, a osjeæate da je tu. Matea Galiæ, 8.a Ljubav je osjeæaj kojeg svatko treba osjetiti, teško ga je opisati. Dora Iviæ, 8.a2
 • Vratit æu se… VOLIM TEN e podnosim više ovu samoæu i koraèanje B iti milijun ništa nije kad u mom srcu zavrije. Volim te volim, na kvadrat više od svih za tebe napisat æu Shakespearov stih.dugom pustom ulicom. Izvest æu slobodan skok s desetog kata, taknut æu struju od milijun vata.Vratit æu se Volim te ludo po subjektu i predikatuu vedrinu mladosti i s tisuæu petsto kilometara po satu.u zagrljaj ljubaviu okrilje sreæe… Nikolina Gujinoviæ, 8.aVratit æu se…Još danas. Matea Galiæ, 8.a Nije lako biti moj roditeljD ora, požuri se, za 30 minuta majka svijetu, ja sam u pravu, a moji roditelji se dolazi s posla!“, svaki dan mi govori svim silama trude uvjeriti me suprotno! otac. „Aha, sada æu, pusti me!“- Naravno, to me vrijeða, naljutim se i odem odgovorim i zakolutam oèima. Kao u svoje malo, ali meni važno carstvo, mojui obièno, na meni je red da sredim kuhinju! dragocjenu sobu! Kada nakon škole doðem Prolazim odliènim uspjehom i dobra kuæi, odmah se uputim u tamo. Legnemsam uèenica, pa vjerojatno zato mnogi u krevet, gledam televiziju, pišem svojmisle kako je mojim roditeljima lako, ali dnevnik i utonem u razmišljanja.nije! Odavno je poznato kako nam se Odjednom me netko trgne iz misli!tijekom puberteta u glavi dogaða zbrka, Naravno, moja sestra! „Dora, doði gledatite èesto mijenjamo raspoloženje. Èas smo televiziju s nama!“ Teškom mukom senajsretnije osobe na svijetu a onda, kao dignem i glumim kako mi odgovara to štoda nas je netko polio hladnom vodom! I æu veèer provesti s obitelji!kako æe oni preživjeti s nama ? Problem Zaista, nije bitno kakav si uèenik ije ako nam se obrate, svi im tada hoæeš li upisati gimnaziju. Svi smo mi uzakolutamo oèima i ironièno odgovaramo pubertetu isti! Neki bi roditelji bilina svaku njihovu rijeè. najsretniji da su im djeca odlièni uèenici, U mojoj kuæi je najveæi problem to što ali time se problemi neæe riješiti! Neæesam najstarija, pa se od mene oèekuje da prestati kolutanje oèima, vjeèni sarkazamsve uèinim kako treba i budem primjer i ironija, niti mušice koje nam se svakisestrama. One mogu èiniti što god hoæe i dan motaju glavama!!!ostavljati stvari po kuæi, a ako ja to uradim,sve se pretvori u veliki problem! U mom Dora Iviæ, 8.a 3
 • Požalila samp ožalila sam neke stvari u životu snaga i suzdržanost te „puknemo“! iako imam tek 14 godina. Svi To ima i dobrih strana. Ozbiljno! smo mi barem jednom ili više Veliko je olakšanje kada jasnoputa požalili što smo nešto uèinili, izraziš što misliš i što te muèi. Sveili još gore, što nešto nismo uèinili. je nekako lakše. Pada nam onajToga se gomilalo svakim danom teški kamen sa srca, pa se osjeæamosve više i više. Kao kada balon mirnije! Riskirati, to je velika stvar!puniš zrakom, tlaèiš ga i tlaèiš, Ako ne riskiraš ne možeš znatimože eksplodirati. To zaista nije na èemu si, ne možeš dati drugimadobar osjeæaj, kada poželiš puknuti do znanja što osjeæaš, ne možeškao atomska bomba i povrijediti olakšati dušu! Tako je teškosve oko sebe. Ali u tom trenu, procijeniti dan, sat, trenutak iosjetiš neki glas, neku dobru volju mjesto kada trebaš nešto reæi. Akokoja te sprjeèava da povrijediš nešto kažeš u krivo vrijeme, sve jedruge svojim histeriènim ispadima, uzaludno. I zato nije lako biti dobarali ona istodobno dopušta da i tebe i iskren èovjek!drugi povrijede. I kada je najteže, Riskirati je dobro, ali ne previše,valja stisnuti zube, i suzdržati se! niti premalo! U svemu trebaNo, ponekad nas iznevjeri naša postojati neka granica, neka zlatna sredina, po kojoj se treba živjeti! Matea Milanoviæ, 8.a U suton z rake dana veæ se gase Sunce u more tone Suton. Na obali sjedim sama. Matea Milanoviæ, 8.a4