017 kreket 2011

4,279 views
4,181 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

017 kreket 2011

 1. 1. LIST OSNOVNE ŠKOLE DON MIHOVILA PAVLINOVIÆA - METKOVIÆGODINA VI. LISTOPAD 2010. BROJ 6 TEMA BROJA: NOGOMET 1 0. 20 ra No LI LiD K Državno zlato 20 10 .
 2. 2. Dragi èitatelji! IZ SADRŽAJA Pred vama je šesti i novi brojškolskoga lista „Kreket“. I ovoga smo seputa zajednièkim snagama potrudili dativam pregršt zanimljivosti. Naporan rad, išèitavanje,fotografiranje, terenski rad, skupljanjematerijala - sve su to mali i slatki poslovikoji su obilježili atmosferu u redakcijinašega školskoga lista prošle školskegodine. Želja nam je nastaviti komunikacijus vama, a vi nas i dalje izvješæujte osvojim idejama i prijedlozima. Nadamose da æe svatko pronaæi barem djeliæonoga što ga zanima u novom broju kojije pred vama. Uživajte uz novi broj „Kreketa“! Uredništvo 9 Školski projekti Godina VI., broj 6, listopad 2010. List OŠ don Mihovila Pavlinoviæa Alojzija Stepinca 2, Metkoviæ e-mail: os-don-pavlinovica@du.t-com.hr Tel./fax. 020 686 098; 020 685 948 www.os-mpavlinovica-metkovic.hr Nakladnik: OŠ don Mihovila Pavlinoviæa, Metkoviæ Za nakladnika: Petar Jakiæ Uredništvo: Katica Salacan (glavna urednica), Josipa Mioè i Božidar Lovriæ Lektorica: Josipa Mioè Grafièko oblikovanje: 20 LiDraNo 2010. Blagotvor Grgurinoviæ Naslovna stranica: Dizajn: Blagotvor Grgurinoviæ Zadnja stranica: Dizajn: Blagotvor Grgurinoviæ Èlanovi novinarske skupine: Mate Rogliæ (5.a), Marin Dodig (5.b), Monika Sokol (6.c), Marija Jerkoviæ (6.c), 18 Državno zlato Draga Krstièeviæ (6.c), Katarina Volareviæ (6.c), Melanie Soldo (6.c), Ana Gujinoviæ (7.a), Nikolina Šetka (7.a), Danijela Èarapina (7.a), Ante Jakiæ (7.a), Mihovil Rogliæ (7.a), I van Taslak (7.a), Duje Æeliæ (7.a), Martina Manenica (7.b), Ana Jurkoviæ (8.c) i Andrea Talajiæ (8.c) Odabir likovnih radova: Dubravka Šešelj i uèitelji razredne nastave 33 Nogomet Fotografije: Katica Salacan, Ivo Veraja, novinari škole, internetske stranice Tisak: Tiskara PLEÆAŠ, Metkoviæ Naklada: 1200 primjeraka 30 LIK 2010.2
 3. 3. PRONAÐITE U OVOM BROJU43 Marko Tolja 4 Dogaðajnica 8 Fotodogaðajnica 9 Školski projekti 15 Izleti 16 Produženi struèni postupak 18 Državno zlato 20 Lidrano 2010. 23 Moje pjesme, moji snovi 24 Kreativni kutak najmlaðih uèenika 26 Tragom duha44 Film i glumci 27 In English, please! 28 Povijest metkovskih mostova 30 LIK 2010. 31 Natjecanja 32 Sporterica 33 Tema broja: Nogomet 36 Najbolji nogometaši 38 Najveæi nogometni stadioni 39 Kviz znanja: Nogomet 40 Zabavni psihotest: Kojem tipu sportaša pripadaš? 41 Strip: Srna i Modriæ na popravnom ispitu 42 Prijateljstvo 43 Marko Tolja 44 Film i glumci 46 Biseri prvaša 48 Novi naslovi u školskoj knjižnici 50 Kviz znanja: Knjigopitalice 51 Knjiga izjava 52 Zabavni psihotest: Jesi li kampanjac ili štreber ili …? 53 Naša škola iz snova 54 Modni kutak 56 Zabavni psihotest: Koje je tvoje modno lice? 58 Sastanak s vitezovima 60 Kreketoskop 62 Kreketaljka 63 Strip: Kreket na Neretvi56 Modni kutak 3
 4. 4. Petar Pan u Metkoviæu U Gradskom kulturnom središtu Metkoviæ 3.11.2009. održana je lutkarska predstava Petar Pan koju je za uèenike naše Škole izvelo kazalište Licem u lice iz Splita.SUSRET S PISCEM Prema prièi škotskog autora J. M. Barrie tekst za predstavu napisala je Natalija Viciæ, režiju potpisuje Peter Pashov, a uloge su odigrale: Roma Erceg, Ivana Višiæ i Mirna Simsig. Kako i sam naslov kaže, glavni lik je Petar Pan, djeèak koji nikada ne želi odrasti te vrijeme provodi u igri, zabavi i magiènim avanturama u zemlji Nigdjezemskoj zajedno s vilom Zvonèicom, djevojèicom Wendy i njezinom braæom. Djeca su s oduševljenjem odgledala predstavu jer i sama èesto sanjaju kako bi bilo prelijepo nikada ne odrasti i uvijek imati vremena za prijatelje i igru. Ana Jurkoviæ, 8.c Potpisivanje knjigaPovodom Mjeseca hrvatske jezika. Rado se sjeæa svogaknjige našu školu je 27. djetinjstva, roditelja, braæe ilistopada posjetio pisac Josip sestara i svega što je proživioLaæa. u rodnim Dubravicama. Jedan Josip Laæa je roðen 30. 11. roman posvetio je svojim1946. u mjestu Dubravice sinovima i supruzi o kojimapokraj Šibenika. Završio je rado govori. Rekao je da knjigustudij književnosti i povijesti nije tako lako napisati i da je S predstave Petar Panumjetnosti na Filozofskom teško maknuti se od svako-fakultetu u Zadru. Radio je kao dnevice i posvetiti se pisanju.hotelski recepcioner, gim- Laæa je jedan od rijetkih pisacanazijski profesor, komercijalist koji podjednako dobro piše za Priredba za Svetog Nikolui novinar. Sada je jedan od djecu i za odrasle.urednika u nakladnièkoj kuæi Posebno je ponosan na Veæ tradicionalnu priredbu za blagdan Svetog Nikole„Mosta”. svoj roman za djecu Gospodar pripremili su uèenici nižih razreda naše Škole te Mali i Književnik Josip Laæa od kljuèa iz 1990. za koji je Veliki školski zbor.uèenicima je poznat kao autor dobio nagradu Ivane Brliæ- Svi nazoèni uživali su u lijepim recitacijama, igokazima ipopularnih romana: Kamion Mažuraniæ. Dobio je i nagradu pjesmama.trubi dvaput, Gospodar od Veèernjeg lista za kratku prièu Na kraju priredbe sveti Nikola je pozdravio sve uèenike i podijelio im bombone.kljuèa, Nema mira meðu Muke sa snovima iz 1991. Cijeli program koordinirala je uèiteljica Ljubica Kraljeviæ.maslinama, Grand hotel, Dobri Trenutno piše dva romana, Andrea Talajiæ, 8.cduh rijeke, Pravedni pohod, Alfi a jedan je vezan uz njegovose vraæa kuæi, Ovdje èuva King, djetinjstvo.Pa Šu, Rocker i Alkemièarka, U ugodnoj atmosferu pisacAtentat i drugi. je rado potpisivao knjige, a i Pisca smo razveselili èita- školska knjižnica je bogatija zanjem jednog odlomka iz jedan lektirni naslov – Grandnjegovog djela Nema mira hotel.meðu maslinama. Nakon toga U ovakvim književnimje slijedilo upoznavanje, a onda susretima uèenici imaju prilikuje odgovarao na naša mnogo- upoznati pisca èije knjige èitajubrojna pitanja kojima smo kroz obveznu školsku lektiru.otkrili pojedinosti iz njegova Mnoge od njih razgovor sživota i stvaralaštva. piscem potakne da proèitaju i Saznali smo da je sklonost pokoji naslov koji nije obveznoprema pisanju pokazao veæ od lektirno štivo.malih nogu, a prepoznao ju jenjegov profesor hrvatskoga Nikolina Šetka, 7.a4 Sveti Nikola meðu uèenicima
 5. 5. I ove godine – snijeg BOŽIÆNA PRIREDBA Kako su se približili božiæni blagdani, došlo je vrijeme da božiæni duh prenesemo i meðu naše uèenike. Stoga je 23. prosinca 2009. u školskom holu održana prigodna božiæna priredba. Voditeljsku palicu preuzela je Martina Manenica iz 7.b razreda. Dramska družina nižih razreda izvela je dva božiæna igrokaza. Nakon toga je slijedila monodrama u izvedbi Martine Manenice te recitacije u izvedbi Kristine Paponje i Vicka Krstièeviæa. Gledali smo i repersku toèku Sretan Božiæ te igrokaz Naša škola u bijelom ruhu Audicija za Djeda Božiænjaka uSnijeg nas je i ove godine ugodno iznenadio. Nažalost, nije se dugo zadržao. izvedbi dramske družine naše Škole.Krajem sijeènja, toènije, 27.1.2010. pokazao Nadamo se da æe nas dogodine ponovoje svoje pravo lice. iznenaditi i izmamiti nam osmijehe na lica! Pjevaèki zbor naše Škole pjevao namBijeli pokrivaè pokrio je naš grad, školu i je Tihu noæ i Happy Christmas.sve nas iznova razveselio. Andrea Talajiæ, 8.c Cijelu priredbu koordinirala je profesorica Josipa Mioè. Poplava u Neretvi Nikolina Šetka, 7.aDolinu Neretve veæ u prvim danima sijeènja poslužile su tradicionalne neretvanske trupepogodila je prirodna nepogoda, poplava. i gumeni èamci.Poplava je najviše zahvatila desnu obalu Obuvale su se i ribarske èizme i tako serijeke Neretve, a poplavljena su bila i naselja jedino moglo funkcionirati u ovojVid, Prud, Krvavac, Kula Norinska i Komin. vremenskoj nepogodi.Stanovnicima desne obale Neretve te naselja Nakon što se voda napokon povukla izGlibuša, Jerkovac, Mileževac, Crni put voda poplavljenih podruèja, trebalo je istaje ušla u kuæe i do 70 cm. podruèja i dezinficirati.Voda je bila i oko naše škole, ali nasreæu Tjedan nakon poplave nastava u našoj školiipak nije prodrla. se nije održavala (od 7. sijeènja do 11.Buduæi da su navedena podruèja bila sijeènja).poplavljena, kao prijevozna sredstva, Marija Jerkoviæ, 6.c Igrokaz Audicija za Djeda Božiænjaka Poplavljene metkovske ulice 5
 6. 6. rike Naši uèenici zai Ivica Vukoviæ rukaHaitija i Af djecu ma U Gradskom kulturnom središtu Kapiæ u Metkoviæu 27. sijeènja 2010. su oživjeli marionete. održana je lutkarska predstava Tije kom cije le pre dsta ve za uèenike nižih razreda naše með uso bno su se pro žim ali Škole. glum ci, glaz ba, lutk e i naši Lutkarska udruga Mutogras iz uèenici. Na kraju predstave veæi Podstrane kod Splita izvela je dio naš ih uèe nika dob io je predstavu pod nazivom pril iku oku šati se u ulo zi Lutkarski show, upoznavanje lutkara. Èetvero najspretnijih marioneta. uèenika nagraðeno je darom za Predstava je bila humanitarnog pokazana plesna umijeæa. karaktera, a novac od ulaznica Tu priliku su dobili i uèitelji što veæim dijelom namijenjen je je dod atno pod iglo dob ro djec i potr eso m pog oðe nog rasp olo žen je u Gra dsk om Haitija kao i djeci Afrike. kulturnom središtu. Ana Gujinoviæ, 7.a Glu mci Bra nko Kat iæ, Duj e Naši uèenici na pozorniciVATROGASCI U NAŠOJ ŠKOLINa Dan svoga zaštitnika - svetog Florijana, 4. svibnja 2010. su se upoznali i s vatrogasnim vozilom koje je opremljenopripadnici JVP-a Metkoviæ održali su prigodnu prezentaciju. najsuvremenijom vatrogasnom opremom.Na prezentaciji su sudjelovali uèenici nižih razreda naše Škole. Naši uèenici su najviše uživali isprobavajuæi vožnju u košariNa uvodnom predavanju vatrogasci su ih upoznali sa svojim autoplatforme.aktivnostima, a uèenici su upozoreni na opasnosti od neopreznoga Danijela Èarapina, 7.arukovanja zapaljivim sredstvima. NOÆ MUZEJA U VIDUTijekom prezentacije uèenici su upoznati s radom na autoplatformikoja je opremljena korpom koja se izvlaèi 14 metara visoko. Uèenici U veæ tradicionalnoj Noæi muzeja, muzeji diljem Hrvatske širom otvaraju svoja vrata i nude besplatan ulaz. U Arheološkom muzeju u Vidu Noæ muzeja obilježena je 29. sijeènja 2010. Na samom ulazu doèekivale su domaæice odjevene u replike rimskih kostima. Posjetitelji su mogli degustirati vino pripravljeno prema starorimskoj recepturi, kušati datulje, ali i plodove karakteristiène za današnje vidonjsko podneblje. Muzej je tu veèer posjetilo 873 posjetitelja. Prikazan je i film što je još više obogatilo program veèeri. Muzej je tom prilikom posjetilo dosta nastavnika i uèenika naše Škole. I oni su ovom prilikom pokazali da imaju sluha za ovakve kulturne manifestacije. Monika Sokol, 6.c Edukacija uèenikaProjektni dan povodom ValentinovaLjubav je na Valentinovo bila Sat matematike bio je punsvuda oko nas i vjerno nas je ljubavnih jednadžbi, a nastavnikpratila i na nastavi. povijesti je govorio o srednjo-Svi su nas nastavnici ugodno vjekovnim ljubavima.iznenadili temama vezanim uz Na kraju je ipak bilo najljepše:ljubav. sat glazbene kulture donio namNa satu hrvatskoga jezika je najljepše ljubavne melodije.prisjeæali smo se velike ljubavi Ovo Valentinovo sigurno æuRomea i Julije te Orfeja i dugo pamtiti, ponajviše poEuridike. kreativnosti naših nastavnika.6 Andrea Talajiæ, 8.c Prikazivanje filma o Naroni
 7. 7. DAN ŠKOLE školskim, županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima.Dan škole u našoj je školi Na kraju sjednice ravnatelj je uzobilježen 29. svibnja 2010. Tom prigodan poklon zahvalioprigodom održana je sveèana uèiteljici Milki Dodig koja jesjednica koju je vodio naš umirovljena nakon 40 godinaravnatelj Petar Jakiæ. Naš rada. Dvjema uèenicamaravnatelj je dao kratko izvješæe o dodijeljene su nove nagrade:prošloj školskoj godini. Istaknuo Kristini Vištici za humanost ije kako je posebno ponosan na Martini Manenici za svestranost.rezultate koje su uèenici voðeni Priznanja su uruèena i èetvoricisvojim mentorima ostvarili na uèenika koji su postali državni Sveèana sjednica prvaci u krosu: Darku Dodigu, Naši uèenici trèali su veæ Hrvoju Marušiæu, Marku Puljiæu tradicionalni kros, a uèenici nižih i Anti Dodigu. Vrijedno priznanje razreda igrali su nogomet, jedna dobili su i njihovi mentori prof. smjena protiv druge. Za turnir su Nino Šešelj i prof. Divna ih pripremali uèitelji Ivan Dragoviæ. Barbariæ (smjena B) i Željan Nakon sjednice vidjeli smo i Brljeviæ (smjena A). Pobijedila prigodni program koji je vodila je smjena A (2:0). prof. Ana Tot, a koordinirala prof. Naposljetku je održan domjenak Marinka Jurkoviæ. Èuli smo i za zaposlenike naše Škole. školski zbor pod vodstvom prof. Tradicionalni kros Zrinke Boras. Danijela Èarapina, 7.a Razmjena udžbenika U prvom tjednu nakon zav 24. lipnja 2010. u našoj je ršetka nastave, toènije 21., 23. i školi organizirana besplatna udžbenika. razmjena Uèenici naše Škole dono sil koji su završili, a udžbenik i su oèuvane udžbenike razreda e godinu pronalazili su pre koji im trebaju za sljedeæu školsku ma popisu kod starijih uèe uèenici popis udžbenika nika. Svi za od svojih razrednika. Popis iduæu školsku godinu dobili su u školi pa se tako odma je bio istaknut i na oglasnoj ploèi h naslovi predviðeni za idu moglo provjeriti koji su autori i æu Ova razmjena je organizir školsku godinu. njihovim roditeljima pomo ana kako bi se našim uèenicima i glo u pripremama za iduæu godinu. školsku Marija Jerkoviæ, 6.c U potrazi za potrebnim udž benicimaU objekte i opremanje uloženo 800 tisuæa kuna U protekloj školskoj godini sredstvima za Za nova raèunala, LCD-projektore s osposobljen razglas, svaka uèionicainvesticije, održavanje i opremanje koja su platnima i jednu garnituru klupa i stolica opremljena je raèunalom, uveden je Internetosigurala Dubrovaèko-neretvanska županija Dubrovaèko-neretvanska županija izdvojila u sve uèionice, nabavljeno je ili dobiveno iz(600.000,00 kuna) te OŠ don Mihovila je 50 tisuæa kuna. donacija 50 fiksnih i prijenosnih raèunala,Pavlinoviæa (oko 200.000,00 kuna), obavljen U našoj podruènoj školi u Prudu ugraðen kupljena su tri fotokopirna ureðaja, šestje veliki posao. je videonadzor, a podruèna škola u Vidu dobila grafoskopa, 9 LCD-projektora s platnima. Za U saniranje ravnih ploèa na zgradi matiène je opremu za TZK-u. Na površini uz matiènu nabavu novih lektirnih naslova utrošeno ješkole (836 metara èetvornih) uloženo je školu postavljena je crpka za navodnjavanje 40 tisuæa kuna. U podruènoj školi u Prudu410.000,00 kuna, za nove PVC-e otvore (23 zelenih površina. ugraðen je videonadzor.komada) izdvojeno je 85 tisuæa, za nova Podsjetimo se što je sve napravljeno u Za uèenike s invaliditetom ugraðeno jerasvjetna tijela (štedljiva i ekološka) u sedam protekle tri godine. dizalo, ureðeni su WC-ovi, postavljeneuèionica 55 tisuæa, za ureðenje parketa u èetiri Sanirano je 2500 metara èetvornih ravne ploèe, prilazne rampe te opremljen edukacijsko-uèionice 21 tisuæa, bojenje vanjskih zidova obojeno 1900 metara èetvornih vanjskih rehabilitacijski centar.50 tisuæa te za 8 klimatizacijskih ureðaja 27 zidova, postavljeno 36 metara metalne ograde Nakon 2003. naša je Škola godine 2008.tisuæa kuna. u Prudu, izmijenjeno 40 otvora (prozora i drugi put dobitnica priznanja za najljepši vrt Škola je nabavila i 8 novih ormara za vrata), u 10 uèionica postavljena je ekološka u Hrvatskoj.uèionice, šest stolova za raèunala, èetiri TV- i štedljiva rasvjeta, parket je ureðen u 12 Uredništvoprijemnika, 24 ureðaja za digitalnu sliku, petantenskih ureðaja, tri DVD-e ureðaja te trikazetofona. uèionica, a u 13 uèionica postavljeni su klimatizacijski ureðaji. U matiènoj školi ugraðen je videonadzor, 7
 8. 8. Dani jabuka Posjet poluiciji Maškare u treæem razredu Eko Prud Terenska nastava Izlet u Ploèe Nastava u prirodi Priredba u PŠ Vid Oproštaj od uèiteljice Zadnji dan nastave Oproštaj od osmaša Odlazak u mirovinu c a a jni a ð og todFo8 Prozivka petaša Prijam prvaša
 9. 9. DANI KRUHA Školski projekti U našoj su Školi Dani kruha izloženih darova obavio je župnipostali dio tradicije. I ove školske kapelan don Tomislav Bašiæ.godine obilježili smo ih na samo Na stolovima su se mogli naæinama prepoznatljiv naèin. kruh, peciva, razlièite slastice te U ovom projektu sudjelovali su plodovi zemlje. Zbog lošeg vremenasvi razredi naše Škole, i naravno, izložba se održala u holu škole i unjihovi razrednici. Kroz cijeli mjesec športskoj dvorani. Sav prihod odlistopad nastavnici su u svojim prodaje donirat æe se Župi sv. Nikoleuèionicama vrijedno obraðivali teme kao mali doprinos izgradnji novevezane uz plodove zemlje i kruh. crkve i pastoralnog centra. Prodajna izložba 23. listopada Roditelji su, kao i uvijek do2009. bila je vrhunac projekta. sada, rado sudjelovali u projektu, iIzložbu su pripremili uèenici sa po tko zna koji put prepoznalisvojim razrednicima. Blagoslov njegovu svrhu i vrijednost. Nikolina Šetka, 7.a Nenadmašni trgovci Prodajna izložba uz folkloraše Narodna nošnja krasi još jedan stolVUKOVAR U MOM SRCU Svijeæe za Vukovar U ovom humanom školskom OŠ Mitnica i OŠ Blage Zadre. Veæ je projektu pod nazivom: Vukovar u mom obièaj da razne udruge idu u Vukovar na srcu sudjelovali su svi razredi naše Škole. dan njegova pada pa smo iskoristili Projekt je organiziran povodom 18. priliku i po njima poslali ove zlatne obljetnice pada Vukovara, a trajao je cijeli plodove. HVIDR-a iz Metkoviæa, Udruga mjesec studeni. branitelja domovinskog rata iz Metkoviæa U sklopu projekta govorilo se o i Udruga „Prijatelj“ iz Metkoviæa povezli Vukovaru, a u svim razredima èitala se su voæe u vukovarske škole. prièa Siniše Glavaševiæa Prièa o Gradu. Na sam dan pada Vukovara ispred Gledali su se filmovi o Vukovaru, pisala škole i u Gradskom parku palile su se su se pisma prijateljima u Vukovaru i svijeæe za vukovarske žrtve. obnavljala stara poznanstva. Jedan je Nakon nekoliko dana po završetku razred èak skladao i otpjevao pjesmu o projekta na adresu naše škole iz Vukovaru. Prikupljali su se i tradicionalni vukovarskih osnovnih škola stigla su neretvanski plodovi i slali u vukovarske zanimljiva pisma i zahvale za voæe. škole. Prikupljeno je oko 1000 kg voæa. Ovim projektom ponovo smo Još jednom smo vidjeli kako naši uèenici pokazali zajednišvo i veliku humanost. i njihovi roditelji imaju veliko srce i Ana Jurkoviæ, 8.c razumijevanje za ovakve projekte. Voæe smo poslali u tri vukovarske osnovne škole: OŠ Siniše Glavaševiæa, 9
 10. 10. Školski projekti PROŠLOST Posjetili smo i Arheološki muzej Narona u Vidu te se i na taj naèin upoznali s prošlošæu Neretve. Nakon toga smo glinamolom modelirali i oblikovali viðene predmete iz muzeja. Završnu prezentaciju projekta održali smo u razredu 26. veljaèe 2010. godine. Izradili smo plakate na kojima smo predstavili zadane teme. Istražene teme izlagali smo pred prijateljima iz razreda i uèiteljicom. Cilj ovog projekta bio je upoznavanje uèenika s prošlošæu, obièajima i naèinom življenja, i to osobito u Neretvi. Branka Volareviæ, 3.a U posjetu muzeju Narona Tijekom cijelog sijeènja i veljaèe naš 3.a razred s uèiteljicomDragicom Jerkoviæ provodio je školski projekt „Prošlost“. U sklopu projekta po skupinama smo dobili zadatak prouèititeme: Odijevanje u prošlosti, Djeèje igre u prošlosti, Prijevoznasredstva u prošlosti, Obiteljsko stablo - imena i prezimena, Predmetiiz svakodnevne uporabe u prošlosti. Oblikovanje viðenih predmeta iz muzejaMOJA ŽUPANIJA DUBROVAÈKO-NERET VANSKA Mo j 3.b raz red s uèi telj ico m Katicom Vladimir kroz mjesec listopad i studeni provodio je projekt: Mo županija Dubrovaèko-neretvanska. ja Uèiteljica nam je objasnila èim æemo se baviti i koji su naši zadatcie Podijelila nas je u grupe, a svaka grupa . je mo rala istr ažit i jed nu od tem Smještaj županije i njeni krajolici, Otoa: i poluotok Pelješac, Zanimljivosti ci Donjoneretvanskog kraja, Stari jelovnic iz i Narodne pjesme i kulturna baština. i Kroz dva mjeseca rada na projektu bilo je jako zanimljivo. Išli smo i na jednodnevni izlet u Dubrovnik i tim još bolje upoznali glavni grad Županij e Fotografirali smo krajolike, crtali ihe. opisivali. Uèili smo pjevati neretvanske i nar odne pje sm e te uèi li kuh ati neretvanska jela. Naša izložba plakata održala se 18. prosinca 2009. godine. Govorili smo tome što smo nauèili i nauèeno popratil o plakatima. i Moja županija mi je najljepša i na ovaj naèin sam je još bolje upoznao zavolio. i Prezentacija projekta Ivan Kežiæ, 3.b10
 11. 11. Školski projekti Brodiæi prednjaèe u povorci MAŠKARE U našem gradu je 14. veljaèe 2 0 1 0 . g o d i ne o d r ž a n a v e æ tradicionalna povorka maškara. Preko 200 maškaranih uèenika i Beskrajna kolona Brodiæa uèitelja naše Škole ponosno je prednjaèilo metkovskom povorkom. Ovogodišnji školski projekt povodom maškarskih sveèanosti koordinirala je nastavnica Dubravka Šešelj. Ona je osmislila i najveæim dijelom izradila našu masku pod nazivom „Brodiæi“. Osvojena nagrada još je veæi motiv za daljnje sudjelovanje u veseloj maškaradi. Ana Jurkoviæ, 8.cI ravnatelj se pridružio Brodiæima 11
 12. 12. Školski projekti KNJIGA Poznato je da se 22. travnja obilježava Dan hrvatske knjige. Ove godine u našoj Školi taj smo dan obilježili na poseban naèin. Proveli smo školski projekt Knjiga. O projektu Cilj ovog projekta bio je upoznati se s knjigom i to od samih njenih poèetaka do danas. Trebalo je nauèiti i kako se izraðuje podlistak i kako teèe proces tiskanja knjige. Na poèetku projekta razredi su dobili svoje teme koje su prouèavali kroz veljaèu, ožujak i travanj, koliko je trajao projekt. Teme su bile: Rukopisna knjiga, Tiskana knjiga, Elektronièka knjiga, Izrada podlistka i Knjiga u tisku. Koordinatorica projekta bila je knjižnièarka Katica Salacan, a nosi- teljice aktivnosti nastavnice hrvatskoga Izrada podlistka jezika s jednim svojim sedmim ili osmim razredom. Na projektu je suraðivala i nastavnica informatike Mladenka Vukojeviæ. Tijek projekta Razred 8.e s nastavnicom Sanjom Jurkoviæ prouèavao je rukopisnu knjigu. Ova tema je uèenike posebno zanimala jer su proširili i upotpunili gradivo prouèavano na nastavi. Upoznali su i neke potpuno nove zanimljivosti, koristili se Internetom, pisali glago- ljicom, izraðivali prezentaciju i plakate. Nauèili su koliko je knjiga bila važna od samih njenih poèetaka kada se pisala rukom. Uèenici 7.a razreda s nastavnicom Manuelom Šiljeg obraðivali su temu Tiskana knjiga. Prouèili su same poèetke tiskane knjige u svijetu kao i kod nas. U tiskari s grafièarom Pratili su njen razvoj kroz povijest sve do današnjih dana. Shvatili su koliko je bio važan izum tiskarskog stroja, pretraživali su internetske stranice, izraðivali plakate i prezentaciju. Razred 7.c u suradnji s nasta- vnicom Helenom Bjeliš pripremio je opsežno izlaganje o elektronièkoj knjizi. Kao i sve ostale skupine krenuli su od samih poèetaka elektronièke knjige, koji i nisu tako daleki, pa do današnjih dana. Istaknuli su važnost elektronièke knjige te poèetak njezine dominacije u današnjem vremenu. Razred 8.a s nastavnicom Marinkom Jurkoviæ prouèavao je temu Izrada podlistka. To je tema koja je razveselila sve uèenike jer im je zadatak bio izrada podlistka za naš školski list Kreket. Uèenici su najprije odabrali Istraživaèki rad u tiskari naslov podlistka, birali su fotografije,12 a zatim su se posvetili pisanju literarnih radova. To su unijeli u raèunalo i dali na lektoriranje. Odlazak u tiskaru i
 13. 13. susret s grafièarom BlagotvoromGrgurinoviæem jako ih je razveselio.On im je pokazao kako se podlistakgrafièki ureðuje, a uèenici su i samipredlagali kako ga urediti. Nakon togaje slijedila izrada plakata i prezentacije. Uèenici 8.d razreda s nastavnicomJosipom Mioè posjetili su tiskaru„Pleæaš“. Ondje su mogli najboljeprouèiti svoju temu - Knjiga u tisku.Vidjeli su i èuli od grafièara što sedogaða kada gotov materijal (raèunalnounesen i lektoriran) doðe u tiskaru.Vidjeli su strojeve za tiskanje, rezanje,bušenje i druge koji su potrebne zatiskanje knjige. Prouèili su sam procestiskanja knjige, vidjeli sve prostoretiskare i grafièaru postavljali brojnapitanja koja su ih zanimala. Zatim jeslijedila izrada prezentacije i plakata.Prezentacija projekta Prostori tiskare Nakon uspješno obavljenog poslauèenici i nastavnici, sudionici projekta,sastali su se 23. travnja 2010. u holuškole na veliku prezentaciju samogprojekta i izložbu plakata. Nakon kraæegupoznavanja s projektom predstavnicirazreda prikazali su i objašnjavalipripremljene prezentacije. Razred 8.e istaknuo je važnost isamu ljepotu rukopisne knjige, njenihminijatura i neponovljivih inicijala,razred 7.a govorio je o važnostiGutenberga i njegovog tiska, 7.c razredje naglasio sve veæu potražnju inezamjenjivost elektronièke knjige,razred 8.a se predstavio kreativnimpodlistkom, a 8.d nam je govorio otiskari i procesu tiskanja knjige. Svim prisutnim je postalo jošjasnije koliko je knjiga važna zaèovjeèanstvo, ali i koliko je zanimljivanjena povijest. Ana Gujinoviæ, 7.a Prezentacija projekta Izložba plakata u školskom holu 13
 14. 14. Školski projekti KAKO JE ZEMLJI BUBA S NAMA? U sklopu 40. obljetnice obilježavanja Dana planeta Zemlje naš 3.b razred u suradnji s našom uèiteljicom realizirao je projekt vezan uz tu temu. Projekt je trajao mjesec dana. U sklopu projekta prouèavali smo odreðene teme i izraðivali plakate o vodi, tlu i o tome kako smanjiti volumen smeæa. Tijekom mjeseca i na sam 22. travnja 2010. posadili smo nove sadnice lavande. Na Dan planeta zemlje održana je priredba u školskom holu pod nazivom: Zemlji treba spas. U njoj su sudjelovali bivši i sadašnji uèenici ekološke grupe i 3.b razred. Posebno je zanimljivo istaknuti nekoliko reèenica kojim nam Zemlja poruèuje: „Èovjeèe ludi, razuman budi. Ako je život dosadio tebi, meni se živi – umrla ne bih.” Jurja Jerkoviæ, 3.b Petaši uoèi prezentacije Ve æ d v i j e g o d i ne napor za rješavanje zadatakarazrednici i uèenici naše koji ukljuèuje zajednièki radŠkole uspješno provode i uèenika i njihovih roditelja.realiziraju projekt pod Koliko su to dobro inazivom BUBA (Bistar Um uspješno proveli, najbolje seBez Alkohola). Ove školske vidjelo na završnojgodine u projektu su prezentaciji i izložbi plakatasudjelovali naši peti i šesti koja se održala 9. travnjarazredi. 2010. u školskom holu. Peti razredi i njihovi Naši šesti razredi i njihovirazrednici: Manuela Šiljeg, razrednici: MarinkaVera Jerkoviæ, Divna Jurkoviæ, MladenkaDragoviæ, Božidar Lovriæ i Vukojeviæ, Josipa Mioè,Zrinka Boras provodili su Josip Vuletiæ i Ana Šutaloprogram „Kuæni tim Luke sudjelovali su u programu Igrokaz: Zemlji treba spasVrlog”. Uz posao razrednika „Fantastiène alternative“.trebalo je uložiti dodatni Mate Rogliæ, 5.a KAKVA JE NAŠA PR EHRANA? Svibanj i lipanj ove školske razredu obilježio je godine u projekt pod nazivo mom 3.b naša prehrana? m: Kakva je Odmah na poèetk podijelila u grupe u projekta uèitelji te nam objasnila št ca nas je Grupe su dobile slj o æemo raditi. edeæe teme: Moj tje Istražujemo hranu, dni I oèima jedemo, K jelovnik, manje, Reklame ila više ili u pr prouèiti teme, a po ehrani. Naš zadatak bio je tom izraditi plakat U sklopu projekta e. prouèavali smo pt radili smo kompo ic stiranje, korisni u školskom e moèvarice, bili smo jako vrtu (èistili smo vr zelenilo). t i pazili na Prezentaciju projek lipnja 2010. Grupe ta održali smo u razr uèenika govorile edu 18. temi i predstavljale su o svojoj svoje plakate. Bilo zanimljivo i puno nam je jako smo toga nauèili. Izložba plakata14 Sara Èolakoviæ, 3. b
 15. 15. Izleti IZLET UDUBROVNIK Izlet na Krku To jutro svi smo bili jako uzbuðeni i jedva smo èekali polazak. Zajedno s našim 4.c išao je i 3.c razred i njihova uèiteljica Nevenka Mareviæ. U veselom žamoru stigli smo do prve stanice, do Veprica. Kada smo izašli, razgledavali smo svetište, pomolili se i zapalili svijeæe. Poslije Veprica krenuli smo u Sokolarski centar. Tamo nas je doèekao vodiè koji nam je prièao o sokolovima i sovama. Bilo ga je zanimljivo slušati jer je govorio o životu ptica, o tome èime se hrane i gdje žive. Vidjeli smo i sve ostale ptice koje žive u kavezima. Ispred crkve svetog Vlahe Svi treæi razredi naše Škole posjetili suDubrovnik, glavni grad Dubrovaèko-neretvanskežupanije. Razlog odlaska je lekcija iz prirode idruštva „Moja županija“. Dubrovnik je grad pod zaštitom UNESCO-a.Kroz grad nas je pratio vodiè koji nam je prièaoo bogatoj povijesti grada i naèinu izgradnje U Vepricupoznatih dubrovaèkih zidina èija je svrha ponovo Napokon smo krenuli i na slapove Krke. Kada smo stigli,zaživjela u Domovinskom ratu. dugo smo šetali uz slapove i divili se njihovoj ljepoti. Ruèali Posjetili smo samostan Male braæe, Akvarij, smo u obližnjem restoranu, a zatim smo brodom krenuli doÐuroviæevu špilju i Zraènu luku Æilipi. Oko 13 Visovca. Ondje smo razgledavali prelijepi samostan i muzej.sati ruèali smo u restoranu Mimoza. Poslije ruèka U muzeju smo vidjeli mnoge znamenitosti i zanimljive stvari:smo šetali Stradunom i uživali u sladoledu. maèeve i najmanju knjižicu na svijetu. Nakon nekog vremena došao je autobus. Puni S Visovca smo se puni dojmova vratili svojim kuæama.dojmova vratili smo se svojim kuæama. Aurora Kraljeviæ, 3.a Danica Parun, 4.c Istražujemo u prirodi Na ulazu u staru jezgru grada 15
 16. 16. Produženi struèni postupak Tekst napisala: Željka Æeliæ, prof. rehabilitator Veæ je poznato da naša Škola jako dobro brine da uèenici s posebnim potrebama budu ravnopravni drugim uèenicima u svim aktivnostima i da im školski dani ostanu u što ljepšem sjeæanju. Kao dokaz toga, naša škola je opremljena dizalom za neometano kretanje uèenika s veæim motorièkim teškoæama te WC-ima ureðenima samo za njih. Jedan od rezultata te neprestane brige je i Produženi struèni postupak (PSP) koji je uveden u 2. polugodištu ove školske godine. Ovaj struèni postupak je prvi u Dalmaciji, a meðu rijetkima je u Hrvatskoj. Vježbamo ravnotežu Èitamo i pišemo Peremo zube16 Zbrajamo i oduzimamo
 17. 17. PSP je program koji se sastoji od: obrazovnog dijela – uèimo, èitamo, pišemo i suraðujemo s nastavnicima rehabilitacijskog dijela – vježbamo kako postati jaèi i samostalniji u svakodnevnom životu interesnih grupa – uèimo kako planirati svoje slobodno vrijeme, razvijamo svoje interese kroz likovno izražavanje, ispitujemo raèunalne moguænosti i sliène stvari.U kabinetu opremljenom spravama za vježbanje i didaktièkimmaterijalima, sedmero uèenika gotovo svakodnevno uèi ivježba te ustraje u naporima kako bi ravnopravno sudjelovaliu svim školskim aktivnostima.Prikazane fotografije vam pobliže doèaravaju što radimo ièime se bavimo u neobiènom kabinetu. Vježbe rastezanja Ravnoteža na lopti Kontroliramo svoje pokrete I Lucija radi s nama 17
 18. 18. Državno zlato NOVA TITULA DRŽAVNIH PRVAKA Mnogi nisu oèekivali, ali ponovo smo državni prvaci. Nakon samo dvije godine uèenici naše Škole ponovo su osvajaèi državnog zlata. Naši novi zlatni trkaèi Nakon samo dvije godine uèenici naše Škole ponovo su se okitili titulom državnih prvaka. Ovaj vrijedan uspjeh ostvarili su naši trkaèi u krosu na završnici prvenstva sportskih društava osnovnih škola Hrvatske. Ovogodišnja završnica održala se na sportskim terenima Primorsko-goranske županije, a kros se trèao u Gornjem Jelenju. Uspjeh vrijedan pažnje naši uèenici ostvarili su u sastavu: Darko Dodig, Hrvoje Marušiæ, Ante Matiæ i Marko Puljiæ. Njihov voditelj bio je prof. Nino Državni prvaci s mentorima i ravnateljem Šešelj. Na ovaj naèin samo su potvrdili da titula državnih prvaka u atletici prije dvije godine nije nikakva sluèajnost te da je atletika pustila duboke korijene u našoj Školi. Od županije do državne titule Inaèe, ovi metkovski gusari bili su dominantni i na županijskom i regionalnom natjecanju na kojima su osvojili prva èetiri mjesta. Veæ tada se naziralo da bi se na državnom natjecanju mogla dogoditi prava „eksplozija“. Ipak, prema Primorsko-goranskoj županiji otputovali su skromno, ali su vjerovali u svoju izdržljivost i brzinu. Na stazi u Gornjem Jelenju su iznimno taktièno i momèadski odradili cijelu utrku, što im je na kraju donijelo odlièan rezultat. Najbolji plasman ostvario je Darko Dodig osvojivši treæe mjesto, za njim je u cilj ušao Hrvoje Naši zlatni momci Marušiæ, dok je Ante Matiæ bio šesti. Tek nešto slabiji bio je Marko Puljiæ koji je ostvario 17. mjesto.18 „Staza je bila dosta teška s nekoliko veæih uspona, ali mi smo se èvrsto držali
 19. 19. dogovora prije starta. Mislim da smosvi dali svoj maksimum, posebno ufinišu gdje se odluèivalo o pobjedniku.Presretni smo zbog ovog velikoguspjeha“, preprièavao nam je DarkoDodig. On je najbolje plasirani èlanmomèadi „Gusar“ u utrci u GornjemJelenju. Zasigurno je da znatne zaslugepripadaju voditeljima Divni Dragoviæte Ninu Šešelju, koji unatoè skromnimuvjetima za rad u našoj Školi, s velikimentuzijazmom dolaze do vrhunskihrezultata. „Sigurno je da su nas ovi uèenicimaksimalno razveselili. Prije starta smobili sumnjièavi jer nismo poznavalikvalitetu ostalih. Ali ova èetvorka jeiskazala svoju vrijednost, nisu se nièegapreplašili te su se sasvim zasluženo Pohvale i priznanjaokitili zlatom“, rekao nam je prof. NinoŠešelj.Sveèani doèek Vrlo brzo nakon ostvarenog uspjeha,vijest se pronijela našom Školom.Ponovo je zavladala euforija jer ipak,nije tako lako okititi se titulom državnogprvaka. Dva dana nakon ostvarenog podviga,svojim sportskim junacima, njihovekolege te uèitelji priredili su vrlo srdaèandoèek uz poseban program, a ravnateljPetar Jakiæ uruèio im je prigodnepoklone. Emocije su bile iznimno izražene,kao i nada da æe se ovakva tradicijanastaviti. KONAÈNI PLASMAN: 1. ŠŠK Gusar OŠ don Mihovila Pavlinoviæa; 2. ŠŠK Mladost OŠ A. Cesarec Ivankovo 56; 3. ŠŠK Toplice OŠ Krapinske Toplice 54; 4. ŠŠK Èuèerje OŠ Èuèerje Zagreb 5. ŠŠK Izvor OŠ LJ. Modeca Križevci. Od srca èestitamo! Mate Rogliæ, 5.a 19
 20. 20. *Sad cijela Hrvatska zna tko je Kika i tko je Martina M. !!! * LiDraNo 2010. Trud se isplatio Malim autobusom na veliko putovanje!Rad i veliki trud odveli su naše dvije uèenice i njihove Od veljaèe i nastupa na županijskom natjecanju kadamentorice u Šibenik na Državnu smotru Lidrano smo saznali da smo predloženi za državnu smotru, prošlo je dosta vremena i nestrpljenje je raslo. Svakim danom su se2010. oèekivali rezultati. I jedno popodne, kad sam onako premorena „Ja sam Martina M. Što? Ne poznate me? Pa Martina malo odmarala poslije škole, zazvoni mobitel: „Prošliiz 7.b! Ona Martina s radija Narone!” smooo!”. Sam usklik koji mi je uputila moja mentorica prof. „Tko je Kika? […] Pomiješate li bol i tugu, zdravlje i Marinka Jurkoviæ bio je dovoljan da me baci u potpuni trans.bolest, gubitak i dobitak dobili ste obitelj jedne sasvim obiène Osjeæaj velikog uzbuðenja nije jenjavao ni taj èetvrtakjedanaestogodišnje Kike.” ujutro kad smo se našle na gradskom kolodvoru spremne za polazak u Šibenik. Tamo su nas veæ èekale Kika i prof. Josipa …ovako poèinju dva literarna rada, koja sadržajno Mioè. Kristininu mentoricu, prof. Sanju Jurkoviæ, sprijeèilinemaju nikakve veze, no dogodila im se ista sudbina. su privatni razlozi, pa nam se umjesto nje rado pridružilaPrvi rad je napisao Tomislav Zagoda, a drugi naša Kika. nastavnica Josipa . I tako smo, ni same svjesne što je sveJedan je šaljiv i veseo, a drugi tužan i emotivan, jedan je pred nama, èekale mali sivi autobus s drugim sudionicimaizveden na daskama koje život znaèe, a drugi je pak ostao iz naše županije. Kika i ja sjele smo zajedno i nedugo zatim krenulo jevjeèno zabilježen na stranicama knjige i u srcima ljudi. upoznavanje; nama zdesna sjedila je sedmašica iz Slanog, Osim što oba predstavljaju dvije osnovnoškolke, imaju Nikoleta Radiæ, koju je na smotru doveo njezin literarni radjoš nešto zajednièko: Državnu smotru Lidrano 2010!!! Svagdašnji razgovori. Tu su bile još i cure iz Cavtata, uèenice Upravo su to dva rada iz naše Škole koje je rad, trud, petih i šestih razreda koje su sudjelovale s dramsko-scenskomupornost, volja i malo sreæe i talenta dovelo do Šibenika gdje igrom Prièam ti prièu, pojedinaènim nastupom Ivane Blaževiæje smotra održana! Maèka i glasovir te s intervjuom Istina evanðelja mijenja život Afrike Anðele Topiæ.Što je LiDraNo? Vrijeme smo provele razgovarajuæi s novim prijateljicama Smotra literarnog, dramskog i novinarskog stvaralaštva (nije bilo teško naæi sugovornika jer je jedini muškarac uuèenika osnovnih i srednjih škola LiDraNo 2010. održana autobusu bio vozaè ), slušajuæi muziku i razmišljajuæi štoje u Šibeniku od 25. do 29. ožujka 2010. nas sve oèekuje. Oni koji to nisu iskusili, Lidrano smatraju još jednimškolskim natjecanjem. No,Lidrano je nešto posebno!Takvim ga èini i sama èinjenicada nema brojki, bodova pa nimjesta. Svi koji su došli nadržavnu smotru došli su kaopobjednici! A bilo ih je jako puno…Izvedeno je 36 predstavadramskih skupina, na izložbi semoglo vidjeti 36 školskihlistova, svoje umijeæe pokazaloje 77 uèenika u pojedinaènimscenskim nastupima,predstavljeno je 76 literarnihradova i 35 novinskih,pogledano je i preslušano 13televizijskih i 11 radijskihemisija. Bilo je to puno poslaza 30-ak èlanova Državnogpovjerenstva. Oni su svojemišljenje, dobronamjerne kritikei pohvale iznijeli na okruglimstolovima, sastancima poslijenastupa. Domaæini ovogodišnjesmotre bili su OŠ Brodarica iGimnazija Antuna Vranèiæa.20 S LiDraNa u Šibeniku
 21. 21. Wauu!! Znaèi, to tako izgleda? I evo nas! Nakon 4 sata vožnje hotelsko naselje Solarisi hotel Ivan su pred nama. Na vratima nas je doèekao velikinatpis „Lidrano 2010” i simpatièni brkati gospodin koji seposebno radovao našoj županiji jer je podrijetlom iz Lapada,dijela Dubrovnika. Nakon što smo jedva dovukle svoje torbe i kofere prekovelikih skala do ulaznih vrata, unutra nas je èekalo prekrasnopredvorje hotela Ivan koje je veæ vrvjelo glasovima i licimasudionika iz svih krajeva Lijepe Naše. Sjeli smo na ugodnekauèe, a svojim smo mentoricama prepustile brigu okosmještaja. Stigle su noseæi kljuèeve soba, akreditacije ibedževe. Nakon što smo se smjestile, trodnevna pustolovina jemogla poèeti, ali ništa praznog želuca, zar ne? Ogromna blagovaonica i izbor hrane sve nas je oduševio!Tako siti, mogli smo nastaviti s programom koji nas je èekao. Nika i Kika (bar mi je to bilo lako upamtiti) imale suzajednièko okupljanje voditelja i uèenika dok je mene èekalaproba u Hotelu Jure. Kad sam stigla u dvoranu Murter, moje je oduševljenje Kristina sa svojom mentoricom Sanjommalko splasnulo… Poslije sjaja i blještavila, dvorana u kojojsam trebala nastupiti bila je mala i jednostavna, podsjeæajuæi Dan II. Pustolovine za pamæenje!više na uèionicu, nego konferencijsku dvoranu. Drveni podij Nakon otvorenja mnogi su se odluèili za odlazak u hotelbio je premal za moj nastup pa sam tako dvije stolice postavila Jure na prvi dio nastupa pojedinaca, a Kika i ja smo pripadaleni više ni manje nego na pod gdje je bila publika! No, smotru onoj manjini koja se odluèila za povratak u sobe.su skratili na samo tri dana (Razlog? Koja je ono rijeè koju Potaknuta svojim iskustvom s razlièitih ekskurzija iodrasli tako èesto koriste u zadnje vrijeme? Ah, da… recesija!) uèenièkih putovanja, iskreno me iznenadila mirna veèer bezpa su organizatori morali nešto žrtvovati. Nakon mene buke i jurnjave po hodnicima. Valjda su svi bili preumorniizredalo se još izvoðaèa, a nastavnica i ja smo se vratile u nakon takvog dana! A drugi je bio još bolji!naš hotel. Nakon doruèka slijedio je odlazak u hotel Jure i… nastup! Kako su Nika i Kika još bile na sastanku, ja sam se Ušle smo u skoro praznu dvoranu i sjele negdje ušetala hodnicima u svom kostimu èiji je glavni dio bio predzadnje redove. Dvije djevojke lijepo su nas pozdravilesimpatièni šeširiæ (hvala Tihe, još jednom ). „Ej, ti! Ti sa i poèele najavljivati glumce. Malena slatka lica sa svojimšeširom!” „Tko? Ja?” „Da, pa tko drugi! Vidio sam te danas jednako slatkim recitacijama, ozbiljna i odrasla lica sna balkonu kad si vježbala svoju toèku! Baš si mi super! emotivnim i tužnim prièama. „Sada nam slijedi Martina Manenica sa svojom monodramom Prièa iz nježnijeg spola,Doði, sjedni s nama!” Bio je to glas simpatiènog Mate iz a poslije nje…”Makarske, samo jednog od mnoštva novih prijatelja koje Pokušavam pribrati erupciju razlièitih emocija, onosam upoznala sjedeæi na jednom dijelu hodnika, ispod malo pozitivne treme, uzbuðenja i svega ostalog što se našlostepenica. u meni dok vuèem i postavljam svoje stolice. Spremna! (Zar jesam??) Došao je trenutak koji sam èekala! Mojih 5 minuta! Nakon obilne veèeri u blagovaonici èekalo nas je sveèano Bogu hvala da sam skinula naoèale pa lica povjerenstva i gledatelja mutno vidim. S prvim reèenicama teksta svi miotvorenje smotre, gdje su nam se obratili organizatori i èlanovi poèinju slièiti na biljke na prozoru uèionice hrvatskog br. 8povjerenstava, meðu ostalim i poznati književnik i predsjednik gdje sam toliko puta vježbala samo za njihove i nastavnièineSredišnjeg odbora Enes Kiševiæ. Nastupili su zbor OŠ uši. Svakom izgovorenom rijeèi sve sam se više opuštala iBrodarica i Andrija Saviæ iz Pirovca koji je nasmijao sve uživljavala pa je onaj posljednji uzvik „Yes”, osim svojeokupljene svojom novom verzijom Crvenkapice. Na radost idejne namjene u tekstu, poslužio i kao izraz ushita i sreæesvih mladih, a posebice djevojaka , zapjevao je i bivši uèenik što je sve dobro prošlo!škole domaæina Matej Milièiæ digavši sve na noge velikimhitom Ti si mi u krvi. 21
 22. 22. LiDraNo 2010. Naravno, slika mog voljenog neretvanskog kraja veoma brzo mi je vratila dobro raspoloženje. Vozeæi se kuæi, razmišljala sam o svemu što sam doživjela i iskusila, a najviše o No, nisam samo ja imala svojih 5 minuta to jutro… I naša prekrasnim ljudima koje sam upoznala, prisjeæajuæi se gdjeKika takoðer se predstavila sa svojim djelom na okruglom stolu sam sve zapisala njihove mailove, imena Internet profila iza literarce. I sam Enes Kiševiæ ostao je paf ne mogavši vjerovati brojeve mobitela. Ðina, Josipa i Mate (tata ) iz Makarske, Filipda je tako duboko i emotivno djelo napisala jedna petašica. (mama) iz Splita, Emina, Klara, Iva, Antonija i Antun iz Nakon što mi je u sobu donijela zbornik u kojem su Zagreba, Josip iz Križevaca, Lorna, Ivona (Nikina rodica kojusadržani svi literarni i novinski radovi i sama sam dijelila je prvi put upoznala) i Martina iz Osijeka, Matea Elena izmišljenje poznatog pjesnika. (Ako veæ niste, i vi svakako Pirovaca (cura koju sam upoznala na pultu za desert) Tea i Deaproèitajte Kikin rad. Pritom pripremite: èisto srce, mjesta za iz Donje Pušæe (dvije šašave Zagorke) samo su neki od ljudirazmišljanje i kutiju s rupèiæima. Vidjet æete zašto! ) koji su zaslužili posebno mjesto u mom srcu i sjeæanju. Tu su i cure iz Cavtata (Ivana, Mateica, Tina, Anðela), NikoletaOno najvažnije je za nama! (najbolja cimerica ) te naravno naša Kika!Uživanje pred nama! Svi koji su ikad pomislili: „Školska natjecanja?! Bez veze!”, zapitajte se još jedanput… Jer trud se uvijek isplati! Drugi dio dana proveli smo u potpuno opuštenoj atmosferi, Volja i rad omoguæili su nam tri prekrasna dana novih iskustava,družeæi se, zabavljajuæi se i gledajuæi scenske nastupe. Nika i saznanja i prijateljstava.Kika ponovno su imale okupljanje, a ja sam uživala u dramskim Martina Manenica, 7.bigrama i igrokazima. Poslije veèere èekala nas je sigurno najbolja veèer! Za svesudionike (odnosi se na one malo starije jer su prvaši i drugašiveæ slatko spavali) prireðena je zabava u disku hotela Ivan! Upoèetku su svi sjedili bez obzira što smo dvije Zagorke i ja našu Tko je Kika ?ekipu uporno pokušavale podignuti na noge. No, kad je krenulo, Svatko nosi svoj križ i živi svoju sreæu. Nekikrenulo je ludo! Možda bih se i bolje osjeæala da nisam pritomizgubila novèanik (pa ne možeš misliti na sve ) , no zabava je èine i jedno i drugo, a samo oni znaju kako.bila NeZaBoRaVna !!! Promiješate li bol i tugu, zdravlje i bolest, gubitak Iako su nas organizatori u ponoæ pokušali potjerati u krpe, i dobitak dobili ste obitelj jedne sasvim obiènenije im pošlo za rukom! I van diska ludovanje se nastavilo jedanaestogodišnje Kike.svuda po hotelu!!! Kad su se sati poèeli brojati samo jednom Tko je Kika ?znamenkom, i sami smo bili svjesni da je vrijeme za spavanje… Kika je djevojèica koju svi gledaju, a nitko ne vidi. Ona se smije dok njena duša plaèe.Zadnji dan?! Zar veæ?! Kikina majka ima sestru, velièanstveni dar prirode s grješkom Downova sindroma. Kika ima i od roðenja Na naše veliko iznenaðenje i žalost, prekrasni provod teško bolesnoga brata. On je lijep. On je sretan. Onprivodio se kraju. ima oèi boje morske puèine, a pogled bolan poput Nakon doruèka i pakiranja kofera, uslijedio je okrugli stol neostvarene ljubavi.za scenske nastupe. Veæinom su nas slijetale samo pohvale, ali U okrilju noæi, kad tišina bolno vlada, Kikapodvukla se i koja konstruktivna kritika. Trojac u povjerenstvu razmišlja. Ona se pita èuje li itko vapaje njena brataiskreno se iznenadio kako na pozornici djelujemo odrasli i veliki, u tim utvrdama od leda kao što ona sluša jecaje svojea ovako smo ponovno mali i nejaki. No, zar nisu velike rijeèi majke, njen plaè i krik rastanka.i djela ono što i male ljude èini velikima? Kika èvrsto grli svoj križ i voli svoj život, svojuI ova prelijepa smotra bila je satkana prvenstveno od rijeèi, a tužnu prièu.posljednje rijeèi koje smo u Solarisu èuli bile su rijeèi pozdrava. Ja sam Kika. Nismo stigli prisustvovati sveèanom zatvaranju jer smo Ja nemam ramena za križ koji nosim. Za zabavužurili prema središtu grada èiji smo gosti bili ova prekrasna 3 na facebooku vremena nemam, a raèunalo imam. Zadana… bezbrižnost vremena nemam, ali zavidim bezbrižnicima. Ja sviram klavir, a klavira nemam. JaTužni, ali i sretni! Svugdje je lijepo, sam sretna kad dan ne proðe brzo i kad ne èujem nijednu lošu vijest.ali kod kuæe je najljepše! Ja sam Kika, na prvi pogled sasvim obièna djevojèica, u vrtlogu neobièna života. Preponosna Ponovno u mali sivi bus, no ovog puta svjesni svega, kao sam da bi me sažalijevali, a preslaba za velika djela. èinjenice da je prelijepa pustolovina za nama. Naravno da Ja sam sigurna luka svojoj obitelji i njen putokaz.smo bili tužni što je sve gotovo („nema toga što dobar šoping Ja sam sretna. Ja se nadam, jer je nada moj jedinine može popraviti”, bila je filozofija mojih malih prijateljica štit.koje su se iz trgovaèkog centra vratile punih ruku), ali s drugestrane i sretni što nam se pružila takva prilika. Kristina Vištica, 5.e22
 23. 23. Moje pjesme, moji sno viUmorna prièa Jesen je. Hladnoæa vlada. Puste su našeulice bez veseloga djeèjega žamora. Magla Sanjari a cvrèka polako n. Umilna pjesmodijeva ogoljele krošnje. Sve je sivo i sneno. Vruæ je ljetni da na ušæu drage mi arim borovima Dolina se kiti plodovima žuljevitih ruku. me opija pod st ojom pjesmom unosi radost Neretve . Mali pjevaè sv tan, a glasaSatovi su stali, ne èuje se njihov bat. Bake svojim sitan i neprimje u svoj i moj život. Tako žavam se naunucima prièaju prièe iz davnina. lavi život. Izle se zano sno i snažno. S u krošnji dom ga tražim Južni vjetar fijuèe i svom snagom lupa po prostranoj ljuljaèki. Pogleškurama ostavljenih ognjišta. Kapljice kiše , priznati bora. eriti, razotkritiprebiru napukline bedema. ih mu se povj li m Odluè ta jn u ko li ko vo U lišæe i trudno voæe preselila se živost. sv oj u za lj ub lj en os t. O da ti školi. riveæki prate po njegove plav e oèi koje me sk olim U jednom obiènom jesenjem danu pokaže t i koliko se m liko volim živose umjetnik umornih prièa, slikar zlaæanih Isprièati mu i ko ost ljudi koje vo lim. za zd ravlje i buduæn ga pogledom.krajolika. Jesen. Iznova oslu škujem i tražim Tko može tako dobro obojiti sivilo jednog starom mjestu. ovom raju na Ugledah ga na oj, uživaš li unujnog jesenjeg dana? Tko može tako buèno i A ti, prijatelju m bo i more?huèno dozivati sjeæanja na neka toplija i bolja ljube rijeka, ne zemlji gdje se poput nas! jesto za sanjarevremena? Ovo je pravo m c Nitko, nitko tako dobro kao jesen. Petra Gustin, 8. Ante Bebiæ, 5.c Bura Maslina . , steže srce Mudro stoji stoljeæi stišæe tijelo ma. Hrabro odolijeva Hladna bu ra ši do boli. godinama. ahom gr ize nos i u a Ledenim d e ugrijale, Dok je bura dere oge žur e ne bi li s . i grane joj èešlja Promrzle n pu kaputa ponosito gleda. , moæno stisle u dže em ruke se ne vitom, divlj K o ri je n je jo j d u ole gr ane u grèe t iz Dosegnuti nebo on b o k o , b es k ra jn o . Sablasno g ožutjeli lis a može. Stara i odva ušta ju zadnji p om žna. plesu ne p ci jure neb Pod prstima mi njen Snje žnosivi obla . a naborana kora. zagrljaja. jnom moru Plodovi se ljeskaju na suncu, a ona broj kao jedre njaci po olu ovište! nova ljeta. i u toplo skr Brzo, brzo u toploj zr aci a dušu , skrila se Bura nem sunca. Katarina Bunoza, 8.d n, 8.c Petra Gusti 23
 24. 24. VRBA Kreativni kutak I ove godine smo posjetili školski vrt i vrbu.Njene savijene grane i duguljasti listovi sežu do poda. Krozgustu krošnju proviruju sunèeve zrake. One je miluju, a vrbablista kao zvijezda na nebu. Mi smo vidjeli, èuli i osjetilinjenu radost. Vrba je radosna i zbog našeg dolaska. Ona nosi mojeime – Iva. Iva Rastoèiæ, 3.a PROLJEÈE, Marijeta Šiljeg, 3.a Sunce Sunce sja, obasjalo je cijeli grad. Osušilo se sve, sve je isto kao tad. Raduju se svi, sretna djeca i vi. VRBA, Aurora Kraljeviæ, 3.a Sve je lijepo, sve sja ha ha ha! Sunce pleše od radosti. Sunce sja bez prestanka. To je sreæa za sve ljude, koji su sad van. LEPTIR Lucija Vekiæ, 2. a U šumici pokraj m ora ispletena je èahura nova. Iz nje izaðe leptir mal i sleti odmah na ža l. Njegova su krila cr vena kao mak, plava kao zrak, od sunca žuta, i zelena kao da su ljuta. Ljubièaste toèke, ko` u proljeæe cvje tne u naranèastim kruž voæke, iæ i sate njegovog živo ima stoje ta broje. Marija Bebiæ, 4.a24 VOÆNJAK, Branka Volareviæ, 3.a
 25. 25. najmlaðih uèenika Kiša MOJA DALMACIJA Dok kiša lije, Kišobrani se otvaraju, Dalmacija darove daje, Dalmacija se ne kaje. A ptice sakrivaju. Dalmacija ima dušu, Njome divni vitri pušu. I dok kišobrani Dalmacijo, divna damo, Uživaju u šetnji, Dalmacijo, moja mamo. Dalmacija dobra, draga. Ljudi su u velikoj pometnji. Dalmacija mirna, blaga Dalmacija divno dite ite. Ana Marija Primorac, 2. b Dalmacija ne da da joj pr Dalmacija mo ja mila Divna kao morska vila. Matea Mariæ, 4.c LJUBAV Ljubav u zraku leti i iznenada u naše sr Ljubav nas mori ce sleti. i naše srce gori. Ljubav je kao mal koji poznaje cijeli i cvijet Ljubav je kao maš svijet. koja èini svašta. ta Edo Šiljeg, 4.c LUTKARSKA PREDSTAVA, Ivona Jonica, 1.a MOJE SELO Moje malo selo ujutro èuje pjev je Prud. U nje ptica, a sunce im mu se izlazak. Moje a najljepši selo ima puno školu u kojoj u djece i jednu èimo i družimo U mom selu im se. Mislim da je se a puno šarenih lo poznato po st leptira. iz prošlosti. arim kuæama Kroz Prud protj za mene najljep eèe rjeèica Nori še selo na svijet n. To je u. David Volarevi æ, 4. r. PŠ Prud 25 USKRSNI ZEKO, Martin Rogliæ, 1.b
 26. 26. Tragom duha SVETI NIKOLA BISKUP - METKOVIÆ, Sven Mareviæ, 2.b MOLITVA ISUS ISUSOVA ZA TEBE PORUÈUJE PORUKA Isuse, mi djeca znamo da MOJOJ LJUBAVI si pravi Bog i èovjek, da si sin nebeskog Oca. ŠKOLI Cijenite starije i slušajte Popularniji si od svakog uèitelje! Uèenici, uèitelji, trudite se glumca i pjevaèa. Veæi si od Vjerujte da sam tu meðu biti bolji! svakog èovjeka i planeta. vama! Više molite i više se Moæniji si od svakog èaro- Ne psujte i ne klevetajte! ljubite! bnjaka. Ne pravite se oholi i Idite ne sve mise i primajte Isuse, kad si tako popu- važni! sakramente! laran, velik i moæan, prosvijetli U svako doba dana Ja sam s vama, èekam vas pamet onima koji ne vjeruju, molite! u ispovjedaonicama! daj zdravlje invalidima! Podari Nikome se nikada ne Hranim vas svojom rijeèju mudrost sveæenicima, èasnim rugajte! i tijelom! sestrama i dobro srce svim Doðite svi: i veliki i mali, Molite da ne padnete u ljudima! i uèeni i neuki. napast! Neka te svi vole i hvale Tu æete kod mene svoje Vaš anðeo èuvar je s zauvijek! Marko Butigan, 3.a probleme riješiti! vama, zato se ne bojte, nego se vedro i veselo igrajte i uèite! Sara Èolakoviæ, 3.b26 Marin Talajiæ, 3.a

×