Your SlideShare is downloading. ×
ทัศนคติของร้านค้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ทัศนคติของร้านค้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน

408
views

Published on

ทัศนคติของร้านค้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทัศนคติของร้านค้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Published in: Marketing

3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • : )
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • งานวิจัยเล็กๆ ของนักศึกษา น่ารักมากครับ ได้ทราบมุมมองของผู้ค้าในมช. ที่ไม่เคยทราบมาก่อน
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ขอบคุณนะคะ สำหรับอีกมุมมองหนึ่งของชาว มอชอ เชียงใหม่
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
408
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ทัศนคติของผู้ประกอบการร้ านค้ า/ร้ านอาหาร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อนักท่ องเที่ยวชาวจีน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 2. ปัจจุบันนักท่ องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเชียงใหม่ กนมากขึน ในส่ วน ั ้ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวจีนให้ ความสนใจ เมื่อ ถามว่ าทาไมถึงอยากมาเยือน มช. นักท่ องเที่ยวชาวจีนก็ให้ เหตุผลว่ า เป็ นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม และบรรยากาศดีมาก หากมีลูกหลานก็อยากให้ มาเรี ยนที่นี่ ในมิติทางบวก ที่ดีต่อการค้ า นักท่ องเที่ยวเหล่ านี้ สามารถช่ วยพัฒนารายได้ ของชุ มชน ตามแหล่งท่ องเทียวต่ างๆ และร้ านค้ าก็มีรายได้ เพิมขึน ่ ่ ้ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 3. พืนทีศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ้ ่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 4. กลุ่มเป้ าหมาย >> ผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 5. ผู้ประกอบการทีสัมภาษณ์ 30 ราย ่ Coffee man ป้ าเพลินจิต (ขายขนมฝายหิน) ร้ านปาอ่อน (ขายนาสังคม) ้ ้ ร้ านใบจาก หอ 4 ชาย ร้ านผลไม้ ฝายหิน ร้ านไก่ทอดสังคม กาแฟรัฐศาสตร์ ข้ าวราดแกง อมช. MONCONG CAFÉ 7-11 ข้ างหอ 1 หญิง กาแฟภาควิชาสถิติ ก๋วยเตียวต้ มยาสุ โขทัย ๋ ข้ าวมันไก่ อมช. สายทองนาปั่น ฝายหิน ้ ส้ มตา สองลาว ครกหิน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 6. ผู้ประกอบการทีสัมภาษณ์ ่ ร้ านฝ้ าย คณะเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ มช. เครปญีปุ่นฝายหิน ่ นิวสลัดฝายหิน ร้ านพระคุณ นาผลไม้ ปั่นฝายหิน ้ Au choix คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไมโลดิบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้ านอาหารตามสั่ง หอ 6 ชาย ร้ านอาหารตามสั่ง หอ 4 หญิง ร้ านอาหารตามสั่ง หอ 6 หญิง ร้ านก๋วยเตียว ๋ คณะมนุษยศาสตร์ กาแฟหอ 3 ชาย ร้ านอาหารตามสั่ง โรงอาหารคณะมนุษย์ ผลไม้ สดฝายหิน Fresh Milk รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 7. ผลจากการสัมภาษณ์ แบบมี โครงร่ าง ผู้ประกอบการ 30 ราย มค 2557 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 8. ข้ อมูลโดยทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ่ 1. เพศ 27% 73% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ชาย หญิง
 • 9. 3. อายุ 13% 3% 30% 0-20 34% 21-30 20% 31-40 41-50 51 ปี ขึ้นไป รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 10. 3. ลักษณะของร้ านค้ า 3% 3% 4% 10% 30% ร้านอาหารตามสัง ่ ร้านเครื่ องดื่ม ร้านอื่นๆ สหกรณ์มช. 50% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ร้านขายของใต้หอพัก ร้าน 7-11
 • 11. 4. สถานภาพ 37% 63% เจ้าของร้าน พนักงานประจาร้าน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 12. ทัศนคติผู้ประกอบการ 30 ราย รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 13. ท่ านมีความลาบากในการสื่ อสารกับลูกค้ าชาวจีนใช่ หรือไม่ ? “พูดไม่รเรือง ู้ ่ สือสารลาบาก” ่ “บางครังมี ้ อาจารย์ นักศึกษา มาช่วยสือสารให้” ่ “ไม่มปญหา เพราะเมนู ี ั เป็ นภาษาจีน และพอทีจะคุยภาษา ่ อังกฤษได้บาง ้ ป้าชอบอยากให้มาเยอะๆๆ” 20% 80% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 • 14. ภาษาใดทีท่านใช้ ในการสื่ อการกับลูกค้ าชาวจีนมากทีสุด ? ่ ่ “เรืองการสือวารทาง ่ ่ ร้านมีป้ายราคาติดอยู่ แล้ว” 17% “มีป้ายราคาติดอยู่ ก็ชๆเอา(2)” ้ี ภาษาอังกฤษ 83% ภาษามือ ภาษาจีน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 15. ท่ านมีความยินดีทจะให้ บริการลูกค้ าชาวจีนใช่ หรือไม่ ? ี่ 3% “ชอบคนจีนมาเยอะๆ จะได้ ขายดี” “ยินดีบริการลูกค้าทุกคนเท่า เทียมกัน เพราะเราเป็ นผู้ ให้บริการ” 97% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 • 16. ท่ านให้ บริการลูกค้ าชาวจีนเท่ าเทียมกับลูกค้ าคนอืนๆใช่ หรือไม่ ? ่ “บางคนก็ขเี้ หนียว ั มีปญหาเรืองการสือสารบ้าง ่ ่ แต่ทน้ีลกค้าคนจีนเยอะมาก ่ี ู เยอะกว่าคนไทย... มีความยินดีทจะ ่ี ให้บริการลูกค้าทุกคน” 100% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 • 17. ลูกค้ าชาวจีนมีมารยาทในการใช้ บริการใช่ หรือไม่ ? 23% “มักจะเข้ามาถ่ายรูปนังเล่น ่ ทางร้านยินดีให้บริการ อยากให้เข้ามาเยอะๆ” “มีการมาขอเติมกาแฟ บางทีมเี บียดแถวลูกค้าอื่น” 77% ใช่ ไม่ใช่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 18. ลูกค้ าชาวจีนทาตามกฎระเบียบของทางร้ านได้ อย่ างถูกต้ องใช่ หรือไม่ ? ชอบวุนวาย ่ รบกวนลูกค้า คนอื่นๆ มีการแซงคิวบ้าง และเสียงดัง แต่กชอบเพราะ ็ มีรายได้เพิมขึน ่ ้ 30% 70% ใช่ ไม่ใช่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 19. ลูกค้ าชาวจีนพูดคุยกันเสี ยงดังขณะใช้ บริการในร้ านใช่ หรือไม่ ? คุยกันเสียงดัง เข้าร้านที 10-20 คน รบกวนลูกค้าและ เบียดลูกค้าอื่นๆ คุยกันเสียงดังเกินไป ทาให้ลกค้าคนไทย/นศ.มช ู ลุกหนี เดินหนี ลูกค้าคนไทยหาย 37% 63% ใช่ ไม่ใช่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 20. ลูกค้ าชาวจีนมีความสะอาดในการใช้ บริการกับทางร้ านใช่ หรือไม่ ? “ก็สะอาดอยูนะ ่ เค้าเห็นนักศึกษาเก็บจาน ก็เก็บด้วย” 10% 90% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 • 21. ลูกค้ าชาวจีนมีการซื้อสิ นค้ าในแต่ ละครั้งในปริมาณทีมากใช่ หรือไม่ ? ่ ซือเยอะ เหมือนๆ ้ นักศึกษา เค้าจะมอง นศ.และชีเอาแบบนศ.ซือ ้ ้ 100% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 • 22. ลูกค้ าชาวจีนมีการต่ อรองราคาใช่ หรือไม่ ? “ไม่มปญหามี ี ั ป้ายราคาติดอยู่ มีเรือง ่ การทอนเงิน ให้แบงค์ใหญ่ ไม่มตงทอน” ี ั 20% นักท่ อ งเที่ ย วชาวจี นไม่ ค่ อ ยต่ อ รองราคาแต่ มี การมาขอเติ ม อี ก เช่ น การขอเติมน้ าผลไม้ “มีต่อรองราคา แต่กไม่ลดให้ ็ ก็ยงซืออยู่ ต่อทังคนจีน ทังฝรัง” ั ้ ้ ้ ่ “คนจีนชอบต่อรองราคา และเลือกมาก..ไม่คอยชอบ” ่ 80% ใช่ ไม่ใช่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 23. ท่ านมีรายได้ เพิมขึนจากการเข้ ามาท่ องเที่ยวในมช.ของนักท่ องเที่ยวชาวจีนใช่ หรือไม่ ? ่ ้ “ชอบให้มนกท่องเทียวเข้ามา ี ั ่ ชาติไหนก็ได้ เข้ามาเทียว ่ ใน มช.เยอะๆ ทาให้ ขายดียงขึน ชอบๆ” ิ่ ้ “ปีน้ีนกท่องเทียวชาวจีนเยอะมาก ั ่ มากกว่าทุกปี แต่เสียงดังมาก ั ่ ้ ่ ฟงไม่คอยรูเรือง การสังอาหารก็ชเี้ อา ่ ขายได้เยอะขึน” ้ 100% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ไม่ใช่
 • 24. ลูกค้ าชาวจีนสร้ างความราคาญแก่ท่านใช่ หรือไม่ ? ในส่ วนของการเป็ นผูประกอบการ ้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ไม่ ไ ด้ ส ร้ า ง ความราคาญแต่อย่างใด หากแต่เรื่ อง ของการใช้ชีวิต ประจาวัน เช่ นการ ใช้รถใช้ถนน สร้างความราคาญเป็ น อย่างยิง ่ 4% 96% “เห็นใจชาวจีน คิดว่าเขา เป็ นเพือนบ้านไม่มความ ่ ี ราคาญ มองว่าน่ารักดี อยากให้มาเยอะๆ ไม่มความลาบากใดๆใน ี การขายของให้ นักท่องเทียวชาวจีน เห็น ่ เขาจูงลูกจูงหลาน มาก็น่ารักดี” ใช่ ไม่ใช่ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 25. ท่ านมีความพึงพอใจให้ นักท่ องเทียวชาวจีนเข้ ามาท่ องเที่ยวในมช. เพิมมากขึนใช่ หรือไม่ ? ่ ่ ้ “มีลกค้าเข้าร้านเยอะๆ ู ยิงดี ร้านจะได้มรายได้เพิมขึน” ่ ี ่ ้ 3% 97% รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช. ใช่ ใม่ใช่
 • 26. บทสั มภาษณ์ จากร้ านค้ า รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 27. ข้ อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ อยากให้มาเยอะๆ ยอดขายจะได้เพิ่มขึ้น มี ปัญหาเรื่ องการสื่ อ สาร สื่ อสารไม่ ค่ อ ยรู ้ เ รื่ อ ง บางครั้ งก็สูญเสี ย สิ น ค้า เพราะ สื่ อสารกันไม่เข้าใจ ด้านการต่อรองราคา มักไม่ค่อยเกิดขึ้น เนื่ องจาก ร้านค้าจาพวกอาหารเครื่ องดื่ม มักจะมีราคาสิ นค้าที่ตายตัว จึงมักจะไม่ค่อยต่อรอง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 28. ประมวลภาพการสั มภาษณ์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 29. ประมวลภาพการสั มภาษณ์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 30. ผูจดทา ้ั ฉัตรวดี อินทะสา ชุตพร แปงน้อย ิ ไชยวัฒน์ ปลิดตา ั ปณณิกา กันจินะ เอเชีย เสนาหวาน ปิยทัศฯ พริมทองตระกูล ้ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.
 • 31. รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Buyer Behavior มช.

×