20110421_seminars_Teritorijas_planojums

1,022 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,022
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20110421_seminars_Teritorijas_planojums

 1. 1. Līvānu novada teritorijas plānojums 2012-2024 SIA grupa93 Līvāni, 12/04/2011
 2. 2. ”grupa93” SIA pilsētplānošanas speciālisti OMA, Arup, Jacobs, Fletcher Priest Architects, Spacegroup, Davis Langdon, Cowi, Terra Firma Consultancy, Schaller Architects17 gadu pieredze Latvijā un Baltijas reģionā www.grupa93.lv
 3. 3. Mārtiņš Upmanis Alevtina Mosijenko grupa93 Jurijs Kondratenko Līga Ozoliņa Krista Pētersone Neils Balgalis Kristīne Casno Lolita Čače Lāsma Lediņa Anita Beikule Aļģirts LazdauskisMarita Nikmane Viesturs Laiviņš Ronalds Krūmiņš Sarmīte Lesiņa
 4. 4. Processcieši saistīts/balstīts attīstības programmālaika grafiksKonteksts - kas notiek plānošanā Latvijā? 2014-2020TAPISlikumdošanas izmaiņasPlānojuma saturs
 5. 5. laika grafiks• Aprīlis – Jūlijs, 2011 – informācijas apkopošana, kartogrāfiskais materiāls, institūciju nosacījumi• Jūlijs – Decembris, 2011 - 1.redakcijas izstrāde, pamatojoties attīstības programmas risinājumos; lēmuma pieņemšana domē• Janvāris – Marts, 2012 – sabiedriskā apspriešana, institūciju atzinumi• Aprīlis – Jūlijs, 2012 – gala redakcija, atzinumi
 6. 6. Nr. Pasākumi Termiņi1. Līvānu novada TP izstrādes uzsākšana. 2011.gada marts2. Nosacījumu pieprasījumu izsūtīšana Darba uzdevuma 9. punktā nosauktajām 2011. gada marts institūcijām.3. Līvānu novada TP 1. redakcijas projekta izstrāde. 2011. gada aprīlis – 2011. gada novembris4. TP 1. redakcijas iesniegšana Līvānu novada domē izskatīšanai un lēmuma 2011. gada decembris pieņemšanai par 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.5. Paziņojuma par sabiedrisko apspriešanu publicēšana laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 2011. gada janvāris Latgales reģiona laikrakstā, pašvaldības mājas lapā, vietējā bezmaksas laikrakstā;6. Atzinumu pieprasīšana par TP 1. redakciju no darba uzdevuma 9. punktā minētajām 2012. gada janvāris – 2012. gada institūcijām. marts7. Institūciju atzinumu iestrāde TP un pārskata par institūciju saņemtajiem atzinumiem 2012. gada marts – 2012. gada sagatavošana. aprīlis8. Gala redakcijas iesniegšana Līvānu novada domē izskatīšanai un lēmuma 2012. gada maijs pieņemšanai.9. TP gala redakcijas iesniegšana Latgales plānošanas reģionam atzinuma par galīgo 2012. gada jūlijs redakciju saņemšanai.10. TP gala redakcijas iesniegšana Līvānu novada domē apstiprināšanai un saistošo 2012. gada septembris noteikumu izdošanai.11. Paziņojuma par saistošo noteikumu izdošanu publicēšana laikrakstā „Latvijas 2012. gada oktobris Vēstnesis”, Latgales reģiona laikrakstā, pašvaldības mājas lapā, vietējā bezmaksas laikrakstā.12. Līvānu novada TP iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, 2012. gada novembris Latgales plānošanas reģionā, Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē un Valsts zemes dienestā.
 7. 7. maijs - jūnijs• statistikas datu apkopošana;• statistikas datu telpiskā analīze (salīdzināšana, prognozēšana, piemēram, iedzīvotāju skaita prognozēšana, modelēšana, piemēram, apdzīvojuma struktūras attīstības modelēšana, pakalpojumu centru modelēšana saistībā ar iedzīvotāju vajadzībām);• nacionālā un reģiona līmeņa attīstības plānošanas dokumentu analīze;• intervēšana (valsts un pašvaldību institūciju vadītāji, uzņēmēji, lielākie zemes īpašnieki);• ekspertu vērtējums (plānotāji, sabiedrībā pazīstami cilvēki, speciālisti);• fotofiksācijas;• ģeotelpisko datu apstrāde uztveramām,, shematiskām vizualizācijām, kas tiks pievienotas Paskaidrojuma rakstam.
 8. 8. Konteksts - kas notiek plānošanā Latvijā?2014-2020 (pilsētvide, ražošanas teritorijas, enerģētika)TAPISlikumdošanas izmaiņaspastāvīga līdzdalība, informācija, lēmumi
 9. 9. • Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma 2011.- 2023.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana
 10. 10. Līvānu novada platība ir 622,3 km2. Iedzīvotāju skaits 2011.gada sākumā bija 13906. Līvānu novads ir vidēji liela pašvaldība Latvijā gan pēc platības (41.lielākā pašvaldība no 109 novadiem), gan iedzīvotāju skaita (25.vietā).
 11. 11. Mērķis izstrādāt Līvānu novada teritorijas plānojumu, realizējot vienotu teritorijas izmantošanas un apbūves politiku novadā (Līvānu pilsēta un 5 pagasti – Turku, Rožupes, Jersikas, Sutru un Rudzātu pagastos) un izsverot atsevišķo teritoriālo daļu identitāti.
 12. 12. Kas ir teritorijas plānojums? teritorijas izmantošanas noteikumi, nosakot saimnieciskās darbības un apbūves attīstības iespējas un nosacījumus pašvaldības teritorijā (pašvaldības saistošie noteikumi) ilgtermiņa dokuments - ar perspektīvu uz 12 gadiem
 13. 13. Plānojuma pielietojums Pašvaldībai: tiesisks pamats (saistošie noteikumi) pieņemot turpmākos lēmumus par teritorijas izmantošanu un apbūves iespējām Zemes īpašniekiem: viennozīmīgi interpretējami nosacījumi un garantijas nekustamā īpašuma izmantošanai. Interesentiem: informācija par pašvaldības teritoriju - iespējām un nosacījumiem skaidri definēti nosacījumi - droša investīciju vide
 14. 14. Teritorijas plānojuma saturs Kartogrāfiskais materiāls (kartes un kartoshēmas) Tekstuālā daļa (situācijas apraksts un vērtējums, teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un tā pamatojums, mērķi un nosacījumi)  Saistošā daļa:  karte “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”,  “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Apspriešanas procedūras – interešu saskaņošana
 15. 15. Teritorijas plānojuma sastāvs Saistošās daļa:  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  Plānotās (atļautās) izmantošanas karte  Papildus kartes:  Aizsargjoslas  Apbūves augstums  Aizsargājamās apbūves teritorijas  Detalizētās plānošanas teritorijas Informatīvā daļa:  Paskaidrojuma raksts  Izpētes un izvērtējumi  Tematiskās kartes un kartoshēmas
 16. 16. Pilsēta ir attīstības centrs, kurā koncentrējas izaugsmes resursi, sociālās un ekonomiskās aktivitātes un pakalpojumi.....” koncentrēti parāda Līvānu novada prioritāti – uzņēmējdarbības veicināšanu.
 17. 17. Kā būtiskākos teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros risināmos jautājumus saskatām:Līvānu pilsētā (arī pagastu centros):• Degradēto teritoriju sakārtošana un priekšnoteikumu radīšana ražošanas un saimnieciskās darbības attīstīšanai šajās teritorijās;• Mājokļa, pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, t.sk. domājot par iedzīvotāju ierobežoto maksātspēju, par daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu un pilsētas publiskās telpas labiekārtošanu;• Pilsētai un videi draudzīgas ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība;• Transporta shēmas nostiprināšana (t.sk. pārceltuvju, dzelzceļa pārbrauktuvju infrastruktūra kā savienojumi ar Zemgali, starp pilsētas daļām),• Sadarbība ar lielajiem uzņēmumiem pilsētas tehniskās infrastruktūras sakārtošanā (Latvijas dzelzceļš, Latvenergo Sadales tīkli, sakaru operatori)• Lauku teritorijā• Ceļu tīkla uzturēšana,• Pakalpojumu pieejamība un pakalpojumu centru attīstība,• Mežu apsaimniekošana,• Hidrotehnisko būvju apsaimniekošana, aplūšanas risku mazināšana.

×