04 ap un_finanses_20110421_g_ozolina

977 views

Published on

Par Līvānu novada attīstību ciparos

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

04 ap un_finanses_20110421_g_ozolina

 1. 1. Attīstības plānošanas dokumentu nozīme finansējuma piesaistē Līvānu novada attīstības projektiem Gunta Ozoliņa Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītāja 21.04.2011.
 2. 2. Saturs <ul><li>Līvānu novada pašvaldības Investīciju plāns 2008.-2014.gadam </li></ul><ul><li>Prognozētā ES atbalsta politika jaunajā plānošanas periodā 2014.-2020.gadam </li></ul><ul><li>Līvānu novada pašvaldības un sabiedrības loma attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un tās ietekme uz finansējumu nākotnē </li></ul>
 3. 3. Investīciju plāns 2008.-2014.g. <ul><li>2007.gada nogalē tika plānoti </li></ul><ul><li>98 projekti </li></ul><ul><li>par kopējo summu </li></ul><ul><li>~ 87 milj. Ls </li></ul><ul><li>2010.gada nogalē investīciju plāns </li></ul><ul><li>tika aktualizēts, apzinot faktisko projektu realizācijas progresu, izmaksas, bet neveicot būtiskus grozījumus. </li></ul>
 4. 4. Investīciju plāns 2008.-2014.g. (1) <ul><li>Prioritāte 1: INOVATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA – </li></ul><ul><li>11 projektu idejas, </li></ul><ul><li>kopējās prognozētās izmaksas 5,5 milj.Ls, </li></ul><ul><li>daļēji realizēti 5 projekti (LIIC un biznesa inkubators, apmācības un konsultācijas), kopējie ieguldījumi no pašvaldības budžeta un piesaistītā finansējuma 2008.-2012.gados ~200 000 LVL. </li></ul>
 5. 5. Investīciju plāns 2008.-2014.g.(2) <ul><li>Prioritāte 2: DZĪVESVIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN VIDES ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA </li></ul><ul><li>70 projektu idejas, </li></ul><ul><li>Kopējās prognozētās izmaksas ~ 50,9 milj.Ls </li></ul><ul><li>Pilnā apjomā realizēti 12 projekti, daļēji realizēti 19 projekti, kopējās investīcijas no pašvaldības budžeta un piesaistītā finansējuma 2008.-2012.gados ~ 20,3 milj. LVL </li></ul>
 6. 6. Investīciju plāns 2008.-2014.g.(3) <ul><li>Prioritāte 3: TŪRISMA ATTĪSTĪBA </li></ul><ul><li>16 projektu idejas </li></ul><ul><li>Kopējās prognozētās izmaksas ~10,1 milj.LVL </li></ul><ul><li>Realizēti 5 projekti pilnībā, daļēji realizēti 5 projekti, faktiskie ieguldījumi no pašvaldības budžeta un piesaistītā finansējuma 2008.-2012.gados tūrisma jomā ~400 000 LVL </li></ul>
 7. 7. Projektu plānošanas periods 2014.-2020.gadam <ul><li>Tiek plānots atbilstoši Eiropas Savienības (ES) budžeta periodiem; </li></ul><ul><li>Ilgstošs, politisks lēmumu pieņemšanas un dokumentu izstrādes process, kur liela nozīme ir ES Komisijas nostādnēm, atsevišķu ES dalībvalstu vajadzībām un spējām aizstāvēt savu viedokli; </li></ul><ul><li>Finansējuma apmērs nākamajam periodam tiek prognozēts 2007.-2013.gada plānošanas perioda apmērā. </li></ul>
 8. 8. Prognozētās prioritātes ES atbalstam 2014.-2020.gadā <ul><li>Reģionālā attīstība (“Policentriskas attīstības” prioritāte); </li></ul><ul><li>Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšana (ražošanas teritoriju sakārtošana); </li></ul><ul><li>Energoefektīva tautsaimniecība (enerģētikas nozaru, energoefektivitātes pasākumu atbalsts). </li></ul>
 9. 9. Policentriskās attīstības punkti
 10. 10. Rīcības plāns ES līdzekļu apguvei <ul><li>Eiropas Savienības līmeņa programmas </li></ul><ul><li>Nacionālā līmeņa programmas </li></ul><ul><li>Latgales stratēģija 2030.g. </li></ul><ul><li>Latgales programma 2011.-2017.g. </li></ul><ul><li>Līvānu novada integrētā attīstības programma (t.sk.Rīcības plāns un Investīciju plāns ar konkrētām projektu idejām un plānoto finansējumu un tā avotiem) </li></ul>
 11. 12. Iespējamās pieejas pilsētvides dimensijai satura veidošanai nākotnē <ul><li>Nacionāla mēroga programma </li></ul><ul><li>1.Bottom – up (vietējā) pieeja </li></ul><ul><li>2.Top – down (nacionālā) pieeja </li></ul>1.1.Atbalsts tikai pašvaldību funkciju īstenošanai 1.2.Atbalsts ne tikai pašvaldību funkciju īstenošanai 2.1.Atbalsts tikai pašvaldību funkciju īstenošanai 2.2.Atbalsts ne tikai pašvaldību funkciju īstenošanai Reģionālās programmas 2. Reģionālā pieeja Atbalsts ne tikai pašvaldību funkciju īstenošanai
 12. 13. Vietējā pieeja 1.1. atbalsts pašvaldības funkciju īstenošanai (II) <ul><li>Riski </li></ul><ul><li>Netiešs projektu ieguldījums valsts prioritāšu īstenošanā </li></ul><ul><li>Tiek risināti tikai pašvaldības kompetencē esošie jautājumi </li></ul><ul><li>Lielāks atbalsta pārklāšanās risks ar nozaru prioritāšu ietvaros risināmajiem jautājumiem </li></ul><ul><li>Iespējas </li></ul><ul><li>Iespēja pašai pašvaldībai identificēt un īstenot to izaugsmei svarīgus projektus </li></ul><ul><li>Iespēja īstenot reālas vajadzības konkrētajā teritorijā atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai </li></ul><ul><li>Iespēja nodrošināt kompleksu atbalstu, kas skar vairākas nozares </li></ul><ul><li>Koordinēti ieguldījumi laikā un telpā </li></ul>
 13. 14. Vietējā pieeja 1.2. atbalsts jomām izejot ārpus pašvaldības tiešās kompetences (II) <ul><li>Iespējas </li></ul><ul><li>Iespēja īstenot reālas vajadzības atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai </li></ul><ul><li>Kompleksa atbalsta iespējas </li></ul><ul><li>Koordinēti ieguldījumi laikā un telpā </li></ul><ul><li>Aptverts plašāks teritoriālajā attīstībā iesaistīto pušu loks </li></ul><ul><li>Lielākas iespējas atbalsta novirzīšanai saskaņā ar minimālo pakalpojumu grozu </li></ul><ul><li>Nozaru prioritāšu īstenošana caur integrētām attīstības stratēģijām: </li></ul><ul><ul><ul><li>lielāka vietējā pārvaldes līmeņa loma nozaru prioritāšu īstenošanā </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nozaru politiku veidotāju lielāka iesaiste teritorijas attīstībā </li></ul></ul></ul><ul><li>Riski </li></ul><ul><li>Vietējo stratēģiju tematiskais aptvērums </li></ul><ul><li>Netiešs projektu ieguldījums valsts prioritāšu īstenošanā </li></ul><ul><li>Lielāks atbalsta pārklāšanās risks ar nozaru prioritāšu ietvaros risināmajiem jautājumiem </li></ul><ul><li>Sarežģītāka administrēšana vietējā līmenī </li></ul>
 14. 15. Nacionālā pieeja 2.1. atbalsts pašvaldības funkciju īstenošanai (II) <ul><li>Iespējas </li></ul><ul><li>Garantēts ieguldījums nacionālā līmenī noteikto prioritāšu un attīstības virzienu īstenošanā </li></ul><ul><li>Iespējams vieglāk novērst atbalsta pārklāšanos </li></ul><ul><li>Riski </li></ul><ul><li>Samazināta vietējās plānošanas nozīme </li></ul><ul><li>Ieguldījumi var nesakrist ar vietējām vajadzībām </li></ul><ul><li>Mazākas iespējas risināt jautājumus integrēti (kompleksi) </li></ul><ul><li>Mākslīgi tiek sašaurināts pašvaldībās risināmo jautājumu loks </li></ul><ul><li>Grūtāk nodrošināt dažādu ieguldījumu pašvaldībās koordināciju laikā </li></ul>
 15. 16. Reģionālā pieeja (II) <ul><li>Priekšrocības </li></ul><ul><li>Iespēja īstenot reālas vajadzības atbilstoši reģionālai attīstības stratēģijai </li></ul><ul><li>Iespēja nodrošināt kompleksu atbalstu, kas skar vairākas nozares </li></ul><ul><li>Koordinēti ieguldījumi laikā un telpā </li></ul><ul><li>Pilnvērtīgāk iespējams risināt pilsētu laiku mijiedarbības jautājumus </li></ul><ul><li>Tiek aptverts plašāks teritoriālajā attīstībā iesaistīto pušu loks </li></ul><ul><li>Iespēja nozaru prioritāšu īstenošanai caur integrētām reģionālās attīstības stratēģijām </li></ul><ul><li>Trūkumi </li></ul><ul><li>Netiešs projektu ieguldījums valsts prioritāšu īstenošanā </li></ul><ul><li>Lielāks atbalsta pārklāšanās risks ar nozaru prioritāšu ietvaros risināmajiem jautājumiem </li></ul>
 16. 17. Cilvēkresursu un infrastruktūras jautājumu kompleksa risināšana <ul><li>Esošā situācija </li></ul><ul><li>Iespējams 15% ESF šķērsfinansējums </li></ul><ul><li>Neviens no atbalsta saņēmējiem uz doto brīdi nav izmantojis šo iespēju </li></ul><ul><li>Nākotnes iespēja? </li></ul><ul><li>Paredzēt iespējas izstrādāt daudz-fondu programmas </li></ul><ul><li>vai </li></ul><ul><li>Šķērsfinansējuma piemērošana darbības programmas līmenī </li></ul>
 17. 18. Līvānu novada pašvaldības uzdevumi attīstības plānošanas dokumentu izstrādē <ul><li>ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzes rezultātus un plānošanas reģiona un pašvaldības definētās ilgtermiņa prioritātes, noteikt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai ; </li></ul><ul><li>izstrādāt Līvānu rūpnieciskās zonas attīstības vīziju, mērķus un uzdevumus; </li></ul>
 18. 19. Līvānu novada pašvaldības uzdevumi attīstības plānošanas dokumentu izstrādē (2) <ul><li>izstrādāt maksimāli sabalansētu un reālu rīcības plānu , lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību visās nozīmīgajās pašvaldības funkciju jomās; </li></ul><ul><li>ievērot ilgtermiņa konceptuālo dokumentu “Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā”; </li></ul><ul><li>ievērot hierarhiski augstākos ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentus – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Nacionālais attīstības plāns. </li></ul>
 19. 20. Sabiedrības uzdevumi attīstības plānošanas dokumentu izstrādē <ul><li>Aktīvi iesaistīties attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmas un teritorijas plānojuma) izstrādes procesā; </li></ul><ul><li>Analizēt pašvaldības noteiktās attīstības prioritātes un investīciju projektus, izvērtējot to atbilstību nepieciešamajiem novada attīstības virzieniem no sava skatu punkta (dažādas interešu grupas, darbības jomas, formas utt.) programmas izstrādes un sabiedriskās apspriešanas gaitā; </li></ul>
 20. 21. Sabiedrības uzdevumi attīstības plānošanas dokumentu izstrādē (2) <ul><li>Sniegt priekšlikumus (sniedzot objektīvu un detalizētu pamatojumu) par SEV svarīgo prioritāšu un projekta ideju iekļaušanu pašvaldības attīstības dokumentos, tādejādi radot priekšnosacījumus projektu realizēšanai nākotnē, piesaistot gan pašvaldības, gan valsts, gan ES un citu starptautisko programmu līdzfinansējumu novada attīstībai. </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Paldies par uzmanību! </li></ul><ul><li>Lai mums visiem kopā izdodas! </li></ul><ul><li>Līvānu novada dome </li></ul><ul><li>Plānošanas un attīstības daļa </li></ul><ul><li>[email_address] , t.65307812 </li></ul>

×