VPK VM 3PK - atsisakymas pradėti tyrimą dėl Gražulio 13 07 30

1,220 views

Published on

VPK VM 3PK - atsisakymas pradėti tyrimą dėl Gražulio 13 07 30

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VPK VM 3PK - atsisakymas pradėti tyrimą dėl Gražulio 13 07 30

  1. 1. VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VILNIAUS MIESTO TRECIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRIMINALINES POLICIJOS SKYRIUS BiuMetine jstaiga, Birzelio 23-iosios g. 10, LT-03602 Vilnius. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 191688326, PVM moketojo kodas LT916883219. Skyriaus duomenys: Pylimo g. 52, LT-01136 Vilnius, tel. (8 5) 2716078, faks. (8 5) 2716292, el. p. vilniaus3pk.bud@policija.lt @~~~idj~}.~ Liutaurui Uleviciui 2013-07-30 Nr. A0-f4-_~ -/10,91-,j El. p. liutaurasu@gmail.com DEL PRANESIMO ROIK 0113000398403 SiunCiame Jums nutarimq atsisakyti pradeti ikiteismini tyrimq. Pridedama, nutarimas, 2 lapai. Alvydas SimkusVirsininkas Vidmantas Uleckas, tel. (8 5) 271 6271, el.p. vidmantas.u1eckas@po1icija.lt
  2. 2. VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VILNIAUS MIESTO TRECIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRIMINALINES POLICIJOS SKYRIAUS NUSlKALTIMl) TRANSPORTE TYRIMO GRUPES TYREJAS SUDERINTA ATSISAKYTI PRADETI IKITEISMINJ TYRIMi Vilniaus apskr. VPK Vilniau KPS virsininkas NUTARIMAS 2013-07-30 Vilnius Vilniaus apskrities vyriaUSlOJO policijos komisariato Vilniaus miesto treciojo policijos komisariato (toliau - Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 3 PK) Kriminalines policijos skyriaus Nusikaltim4 transporte tyrimo grupes tyrejas V. Uleckas, isnagrinej((s medziagq ROIK. 0113000398403, del Liutauro Uleviciaus pranesimo, nus t a cia u: 2013-07-26 gautas L. UleviCiaus praneSimas apie tai, kad tinklapyje www.15min.lt paskelbta informacija, is kurios akivaizdu, kad Seimo narys Petras grazulis tycia ir vulgariai tyciojasi is homoseksualios seksualines orientacijos asmen4, bei pateikiama nuoroda i minetq informacijq, kuriq atidarius, patenkamq i tinklalapyje ·www. 15min.lt publikuotq straipsni " Gej4 eitynems priestaraujantis Seimo narys Petras Graiulis: homoseksualai turi buti dezinfekuoti". Minetame straipsnyje siiiloma susipazinti su Petro Grazulio pranesimu: "Lietuvai kyla gresme uisikresti homoseksuallf nesamais virusais, todel Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba privalo saugoti ne tik Lietuvos gyvulius, bet ir imones: patiesti speciallf dezinjekuojantj kilimelj "Eitynilf ui Lygyb~" dalyviams, per kurj jie privales pereiti. Policija liepos 27d. pastatys apsaugines tvoras, todel veterinarijos specialistams beliktlf viruso nesiotojus apipurkSti dezinJekuojamuoju tirpalu. Pavojingas liglf iidinys privalo buti lokalizuotas. ZiUrovai, nenorintys uisikresti virusais, turetlf uisideti respiratorius". Jvertinus patikslinimo metu surinkus duomenis darytina isvada, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudziamojo nusizengimo pozymi4, todel atsisakytina pradeti ikiteismini tyrimq. Lietuvos Respublikos baudziamo kodekso (toliau- BK) 170 str. 2 d. draudzia tyciotis, niekinti, skatinti neapykantq ar kurstyti diskriminuoti zmoni4 gruP(( ar jai priklausanti asmeni del lyties, seksualines orientacijos, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinim4 ar paziur4. BK 170 str. 2 d. itvirtintas diskriminacijos, neapykantos ir nesantaikos kurstymo draudimas kildinamas is LR Konstitucijos 25 str. 4 d., kur numatyta, kad "Iaisve reiksti isitikinimus ir skleisti informacijq nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautines, rasines, religines ar socialines neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, smeiztu ir dezinformacija." BK 170 str. 2 d. numatytq veikq sudaro alternatyvus pozymiai: tyCiojimasis is tam tikros grupes ar jai priklausancio asmens; j4 niekinimas; neapykantos jiems skatinimas; kurstymas juos diskriminuoti. Tyciojimasis suprantamas kaip garbes ir orumo zeminimas, zmogaus ar zmoni4 grupes vaizdavimas kaip pajuokos objekto. Niekinimas - tai labai neigiamas nepagarbus atsiliepimas apie zmog4 ar zmoni4 gruP((, dziugavimas del juos istikusios nelaimes arba j4 atzvilgiu padaryt4 nusikaltim4 ir pan. Neapykantos skatinimas - tai primetimas zmogui ar j4 grupei nebut4 dalyk4, kurie juos neigiamai charakterizuoja visuomenes akyse, pikt4 jausm4 j4 atzvilgiu atsiradimo
  3. 3. provokacija. Kurstymas diskriminuoti - tai kvietimas arba skatinimas riboti zmogaus teises Ir laisves palyginus su kitais zmonemis ar j4 grupemis. Analizuojant pranesimo "Lietuvai kyla gresme uisikresti homoseksuall! nesamais virusais, todel Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba privalo saugoti ne tik Lietuvos gyvulius, bet ir imones: patiesti speciall! dezinfekuojantj kilime!j "Eitynil! ui Lygyb?" dalyviams, per kurj jie privales pereiti. Policija liepos 27d. pastatys apsaugines tvoras, todel veterinarijos specialistams beliktl! viruso nesiotojus apipurkSti dezinfekuojamuoju tirpalu. Pavojingas ligl! iidinys privalo bitti lokalizuotas. ZWrovai, nenorintys uisikresti virusais, turetl! uisideti respiratorius" turini matyti, kad sis pasisakymas konkreciu atveju negali buti vertinamas kaip viesas tyciojimasis, niekinimas, skatinimas neapykantos ar kurstymas diskriminuoti homoseksualines orientacijos asmenis. Be to, BK 170 str. 2 d. numatytas kurstymas visada turi buti konkretus, kuomet lenkiama, skatinama padaryti konkreci~ baudziamajame istatyme numatyt~ nusikalstam~ veik~. BK 170 str. 2 d. numatyta nusikalstama veika gali buti padaroma tik tiesiogine tyCia, t.y. kaltininkas turi suvokti, kad jis viesai tyciojasi, niekina, skatina neapykantil ar kursto diskriminuoti zmoni4 grupy ar jai priklausancius asmeniu del lyties, seksualines orientacijos, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinim4 ar paziUr4 ir nori taip veikti. Nurodytame pranesime nera zodzi4 ar frazi4, is kuri4 but4 galima sprysti, kad juo tiesiogiai ir nedviprasmiskai viesai tyciojamasi, niekinama, skatinama neapykantil ar kurstoma diskriminuoti homoseksualios orientacijos asmenis. Pranesimas nelaikytinas skatinamuoju, nes busimas adresato veiksmas reiskiamas veiksmaiodzio tariam<!ia nuosaka ("belikt4, turet4"). Be to, apie konkret4 koki nors diskriminavim~, jo bud~ pranesejas nekalba. Konstatuotina, kad vien pranesimo: "Lietuvai kyla gresme uisikresti homoseksuall! nesamais virusais, tode! Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba privalo saugoti ne tik Lietuvos gyvulius, bet ir imones: patiesti speciall! dezinfekuojantj kilimelj "Eitynil! ui Lygyb?" dalyviams, per kurj jie privales pereiti. Policija liepos 27d. pastatys apsaugines tvoras, todel veterinarijos specialistams beliktl! viruso nesiotojus apipurkSti dezinfekuojamuoju tirpalu. Pavojingas ligl! iidinys privalo bitti lokalizuotas. Ziitrovai, nenorintys uisikresti virusais, turetl! uisideti respiratorius", parasymas dar negali buti laikomas kurstymu diskriminuoti homoseksualines orientacijos asmenis ir uitraukti baudziam<!i~ atsakomyby pagal BK 170 str. 2 d. Nusikalstama veika yra pavojinga, priesinga teisei veika, numatyta baudziamajame istatyme. Pavojingum~ lemia objektyvus ir subjektyvus nusikalstamos veikos pozymiai. Norint konstatuoti pavojingos veikos buvim~ butina nustatyti, kad nesantaik~ kurstantis asmuo nedviprasmiSkai ir visiems suprantamai isskyre vien~ ar kelias istatyme apibreztas zmoni4 grupes, asmeni ar asmenis del lyties, seksualines orientacijos, rases, tautybes, kalbos, kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinim4 ar paziur4 ir isreiske j4 atzvilgiu savo neigiam~, niekinanti ar zeminanti nusistatym~. Kaip matyti, pranesime nera isreiskiamas akivaizdus niekinantis ar zeminantis nusistatymas homoseksualines orientacijos asmen4 atzvilgiu. Nagrinejamu atveju toks pranesimas nelaikytinas realiai pavojingu, siurksCiai paieidzianciu baudziamojo istatymo saugomas vertybes, todel jo autoriui negali kilti baudziamoji atsakomybe pagal BK 170 str. 2 d. Paiymetina, kad Konstitucinis Teismas ne kart~ yra pasisakys, kad nusikaltimai - tai teises paieidimai, kuriais itin siurksciai pazeidziamos konstitucines zmogaus teises ir laisves, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybes (Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodzio 29 d. nutarimai). Veikos pavojingumo nebuvimas - pagrindas konstatuoti, kad nusikalstama veika nebuvo padaryta, todel atsisakytina pradeti ikiteismini tyrim~. Remdamasis isdestytu ir vadovaudamasis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p. ir 168 str. nut a ria u: 1. Atsisakyti pradeti ikiteismini tyrim~. 2. Apie priimt~ sprendim~ pranesti Liutaurui Uleviciui. 3. Medziag~ patikrinimui issi4sti Vilniaus apygardos prokuraturos Vilniaus apylinkes prokuraturai. 4. Nutarimas atsisakyti pradeti ikiteismini tyrim~ per septynias dienas nuo nutarimo nuoraSo gavimo dienos gali buti skundziamas Vilniaus apygardos prokuraturos Vilniaus apylinkes prokuraturos prokurorui. Vidmantas UleckasTyrejas

×