Kysmustik

1,236 views
1,090 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kysmustik

 1. 1. Õpimotivatsiooni küsimustik õpetajale Koostaja Ülle Alev
 2. 2. Õpilase õpimotivatsioon ja seda mõjutavad tegurid <ul><li>Õpilased on motiveeritud: Jah 4; Vahete-vahel 3 </li></ul><ul><li>Eesmärgi püstitamine aines aitab motiveerida õppimist (ei 1, jah 6) </li></ul><ul><li>Turvalisus koolis ja kooliteel (jah3, ei 4) </li></ul><ul><li>Erinevate õppevahendite/meetodite kasutamine (7) </li></ul>
 3. 3. Mis on ebaturvaline? <ul><li>Koolikiusamine 6 </li></ul><ul><li>Õpilaste käitumine 3 </li></ul><ul><li>Liiklus kooliteel 3 </li></ul><ul><li>Vanemate poolne hoolimatus </li></ul>
 4. 4. Õpimotivatsiooni mõjutavad… <ul><li>Lapsele koduse toetuse puudumine (5) </li></ul><ul><li>Lapsevanema suhtumine kooli personali (4) </li></ul><ul><li>Kooli ja kodu vahelise koostöö puudumine (4) </li></ul><ul><li>Õpilaste individuaalsete võimete, oskuste, teadmiste kasutamine õppetöös (3) </li></ul><ul><li>Õpilase isiksuseomadused (3) </li></ul>
 5. 5. Õpimotivatsiooni mõjutavad… <ul><li>Õpilaste individuaalsete eripäradega arvestamine (2) </li></ul><ul><li>Õpetaja tööga rahulolu </li></ul><ul><li>Õpilaste suhtumine õpetajatesse </li></ul><ul><li>Õpilase vähene kiitmine kodus </li></ul><ul><li>Õpilase vähene kiitmine koolis </li></ul><ul><li>Klassijuhataja tähelepanelikkus iga õpilase suhtes </li></ul>
 6. 6. Õpimotivatsiooni mõjutavad… <ul><li>Õpetaja koostöövalmidus iga õpilasega </li></ul><ul><li>Õpetaja õpetamise stiil </li></ul><ul><li>Probleemilahenduse võimalused koolis </li></ul><ul><li>Tugisüsteemide olemasolu </li></ul><ul><li>Õppeprogrammide keerukus </li></ul><ul><li>Õpetaja eelarvamused </li></ul><ul><li>Õpetaja väärtushinnangud </li></ul>
 7. 7. Õpimotivatsiooni mõjutavad… <ul><li>Õpilaste omavahelised suhted </li></ul><ul><li>Õpilase suhtumine kooli </li></ul><ul><li>Õpetaja stress </li></ul><ul><li>Õpetaja vähene motiveeritus õpetada </li></ul><ul><li>Õpetaja kitsas silmaring </li></ul><ul><li>Lapse/õpilase käitumise õigustamine </li></ul><ul><li>Koolisisesed üritused </li></ul><ul><li>Tugisüsteemide tegevus </li></ul>
 8. 8. Õpimotivatsiooni mõjutavad… <ul><li>Õpilase stress </li></ul><ul><li>Koolitoidu kättesaadavus ja kvaliteet </li></ul><ul><li>Kooli sisekorraeeskirjade järgimine </li></ul><ul><li>Koolis toimuva kohta informatsiooni kättesaadavus </li></ul><ul><li>Õppeprogrammide eale mittevastavus </li></ul><ul><li>Lapse enda kujunenud hoiak </li></ul><ul><li>Suhted sõpradega </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Meie koolis on loodud võimalused õpimotivatsiooni toetamiseks. </li></ul><ul><li>Võimalused on olemas ka väga nadides tingimustes. Võimalusi tuleb kasutada. Selleks peab tahe olema. </li></ul>
 10. 10. Õpimotivatsiooniküsimustik lapsevanemale Koostaja: Ülle Alev
 11. 11. Lapsevanema toetus lapse õpimotivatsioonile (7 vastajat) <ul><li>Laps õpib iseseisvalt(4) </li></ul><ul><li>Küsib vajadusel õppimisel abi (3) </li></ul><ul><li>Vahel küsib õppimisel abi (3) </li></ul><ul><li>Lapsel ei ole võimalust tegeleda huvitegevusega (5) </li></ul><ul><li>Lapsel on võimalus tegeleda huvitegevusega (2) </li></ul><ul><li>Koolis õpitu on lapsele vajalik (6) </li></ul><ul><li>Koolis õpitav on osaliselt lapsele vajalik (1) </li></ul>
 12. 12. Lapsevanema toetus lapse õpimotivatsioonile <ul><li>Lapsega on aega iga päev tegeleda (5) </li></ul><ul><li>Lapsega ei ole aega iga päev tegeleda (2) </li></ul><ul><li>Lapsel on vanema teada sõpru (5) </li></ul><ul><li>Lapsel on mõned sõbrad (1) </li></ul><ul><li>Lapsel ei ole sõpru (1) </li></ul><ul><li>Lapsevanem laidab oma last päevas korra (4) </li></ul>
 13. 13. Lapsevanema toetus lapse õpimotivatsioonile <ul><li>Lapsevanem ei laidagi oma last (1) </li></ul><ul><li>Lapsevanem laidab oma last päevas mitu korda (2) </li></ul><ul><li>Lapsevanem kiidab oma last päevas korra (4) </li></ul><ul><li>Lapsevanem kiidab oma last iga päev mitu korda (2) </li></ul><ul><li>Lapsevanem kiidab oma last päevas korra </li></ul>
 14. 14. Toetuse puudumise põhjused <ul><li>Ei ole sobilikku huviringi (5) </li></ul><ul><li>Pere rahalised võimalused (1) </li></ul><ul><li>Lapsel puudub huvi kusagil ringis käia (1) </li></ul><ul><li>Lapsevanem on tööalaselt liiga hõivatud (3) </li></ul><ul><li>Probleemid aja planeerimisega (2) </li></ul>
 15. 15. Toetuse puudumise põhjused <ul><li>Peresisesed suhted (2) </li></ul><ul><li>Laps ei vaja sõpru (1) </li></ul><ul><li>Kodused probleemid takistavad lapsel sõprade leidmist (1) </li></ul><ul><li>Laps on endassesulgunud (1) </li></ul>
 16. 16. Kooli ja kodu vaheline suhtlemine <ul><li>Õpetajate üldine tase on hea (4) </li></ul><ul><li>Õpetajate üldine tase on keskmine (3) </li></ul><ul><li>Probleemide tekkimisel saadakse koolist abi ja toetust (4) </li></ul><ul><li>Probleemide tekkimisel saadakse koolist abi vahete-vahel (2) </li></ul><ul><li>Koolist ei saada abi probleemide tekkimisel </li></ul>
 17. 17. Kooli ja kodu vaheline suhtlemine <ul><li>Abi saadakse klassijuhatajalt (6), direktorilt (2), õppealajuhatajalt (2), koolipsühholoogilt (2), aineõpetajalt, kooli medõelt </li></ul><ul><li>Kooli poole pöördutakse siis, kui laps on haigestunud (4); koolis on toimunud kaklus (3); laps sai koolis “2” (3); lapsel on haigus, millest peab koolitöötaja teadma (2); </li></ul>
 18. 18. Kooli ja kodu vaheline suhtlemine <ul><li>laps sai koolis kiita; laps nutab õhtuti koolis tekkinud mure pärast; koolipoolse eksimus korral </li></ul><ul><li>Lapse haigusest teatatakse õpetajale </li></ul><ul><li>Info kooli kohta on kättesaadav (4) </li></ul><ul><li>Info kooli kohta on kättesaadav vahete-vahel (3) </li></ul>
 19. 19. Kooli ja kodu vaheline suhtlemine <ul><li>Info võiks üleval olla nii kodulehel kui ka e-koolis </li></ul><ul><li>Kooliga suhtlemisel kasutatakse e-kooli (5), kooli kodulehekülge (3), kooli külastamine (2), helistamine (2) </li></ul><ul><li>Kooliga suhtlemist takistab kooli kaugus kodust; loodetakse probleemide iseeneslikule lahenemisele; ei tea vajalikke tel. numbreid; </li></ul>
 20. 20. Kooli ja kodu vaheline suhtlemine <ul><li>endal ei ole aega probleemidega tegeleda; kooli töötajal ei ole aega probleemiga tegeleda; puudub usaldus inimese / ste suhtes, kelle abi on vaja probleemi lahendamisel </li></ul><ul><li>Puudub võimalus võtta ühendust õpetajatega meili teel </li></ul>
 21. 21. Lapse turvalisus <ul><li>Koolitee ei ole turvaline (4) </li></ul><ul><li>Koolitee on turvaline (1) </li></ul><ul><li>Koolitee on turvaline vahete-vahel (2) </li></ul><ul><li>Koolis on lapsel turvaline (2) </li></ul><ul><li>Koolis ei ole lapsel turvaline (2) </li></ul><ul><li>Lapsel on koolis vahete-vahel turvaline (3) </li></ul>
 22. 22. Lapse turvalisus <ul><li>Ebaturvaline on kooliteel liiklus (4); kiusamine koridoris (3); kiusamine poiste WC; klassi sisustus; tunnis toimuv vaimne vägivald; õpetajatepoolne kiusamine </li></ul>
 23. 23. Õpimotivatsiooniküsimustik õpilasele Koostaja Ülle Alev õ/a 2007/08
 24. 24. Motiveeritus (83 vastajat) <ul><li>Õpin, kuna peab (41) </li></ul><ul><li>Vahete-vahel õpin, kuna peab (22) </li></ul><ul><li>Koolis õpitavad ained ei ole eluks vajalikud (6) </li></ul><ul><li>Osad ained on vajalikud (37 </li></ul><ul><li>Ei lähe õpetajalt abi küsima (14) </li></ul><ul><li>Enamus õpilasi läheb vajadusel abi küsima </li></ul>
 25. 25. Motiveeritus <ul><li>Koolis õpitav on väga raske (5) </li></ul><ul><li>Kooliskäimine on mittevajalik (3) </li></ul><ul><li>Kooliskäimine on sunniviisiline (14) </li></ul>
 26. 26. Õpitavad ained <ul><li>Kõige vajalikumad: Matemaatika (41), eesti keel (38), inglise keel (37), vene keel (28), ajalugu (12), geograafia (10), informaatika (8), keemia (8), füüsika (7), kõik ained on omal kohal (6), ühiskonnaõpetus (6), loodusõpetus (6), tööõpetus (4), bioloogia (3), kirjandus (3), kehaline kasvatus (3), kunstiajalugu, psühholoogia, filosoofia </li></ul>
 27. 27. Õpitavad ained <ul><li>Raskemad ained: matemaatika (31), vene keel (30), füüsika (14), bioloogia (9), keemia (8), eesti keel (5) </li></ul>
 28. 28. Rahulolu <ul><li>Ei tunne ennast koolis rahuliku ja rõõmsana (15) </li></ul><ul><li>Vahete-vahel ei tunne ennast koolis rõõmsana (31) </li></ul><ul><li>Tunnen koolis iga päev hirmu (6) </li></ul><ul><li>Vahete-vahel tunnen koolis hirmu (14) </li></ul>
 29. 29. Rahulolu <ul><li>Olen iga päev koolipäeva lõpuks väsinud (52) </li></ul><ul><li>Olen vahetevahel väsinud (34) </li></ul><ul><li>Mures pöördutakse ema poole (48) </li></ul><ul><li>Mures pöördutakse sõbranna poole (19) </li></ul><ul><li>Mures pöördutakse sõbra poole (7) </li></ul><ul><li>Mures pöördutakse isa poole (7) </li></ul><ul><li>Mures pöördutakse koolipsühholoogi poole (4) </li></ul><ul><li>Mures pöördutakse jumala poole (2) </li></ul>
 30. 30. Kodune toetus <ul><li>Vanemad ei tunne lapse õppimise vastu huvi (5) </li></ul><ul><li>Vahete-vahel tunnevad vanemad lapse õppimise vastu huvi (23) </li></ul><ul><li>Kodus saadakse abi emalt (40) </li></ul><ul><li>Kodus saadakse abi isalt (14) </li></ul><ul><li>Kodus ei saa kelleltki abi (39) </li></ul>
 31. 31. Kodune toetus <ul><li>Kodus kiidetakse last (30) </li></ul><ul><li>Kodus kiidetakse last sageli (19) </li></ul><ul><li>Kodus kiidetakse harva (24) </li></ul><ul><li>Kodus ei kiideta mitte kunagi (10) </li></ul>
 32. 32. Suhted <ul><li>Koolis ega väljaspool kooli ei ole sõpru (4) </li></ul><ul><li>Koolis kiidetakse (17) </li></ul><ul><li>Koolis kiidetakse sageli (13) </li></ul><ul><li>Koolis kiidetakse harva (32) </li></ul><ul><li>Koolis ei kiideta (16) </li></ul><ul><li>Koolis kiusatakse kaasõpilaste poolt (9) </li></ul><ul><li>Koolis kiusatakse kaasõpilaste poolt vahete-vahel (17) </li></ul>
 33. 33. Suhted <ul><li>Kaasõpilastega ei saada läbi (5) </li></ul><ul><li>Vahete-vahel ei saada kaasõpilastega läbi (10) </li></ul><ul><li>Õpetajatega saadakse hästi läbi (36) </li></ul><ul><li>Osade õpetajatega saadakse hästi läbi (31) </li></ul><ul><li>Õpetajatega ei saada üldse läbi (6) </li></ul>
 34. 34. Õpitingimused <ul><li>Õpitingimustega ollakse väga rahul (9) </li></ul><ul><li>Õpitingimused on head (47) </li></ul><ul><li>Õpitingimused on rahuldavad (19) </li></ul><ul><li>Õpitingimused on väga halvad (6) </li></ul><ul><li>Õpitingimused on halvad (2) </li></ul><ul><li>Enamusel on olemas koolivahendid </li></ul>
 35. 35. Õpitingimused <ul><li>Osa koolivahendeid on puudu (8) </li></ul><ul><li>Puudu on: sisejalanõud, mall, kalkulaator, joonlaud, koolikott, päevik, joonestusblokk </li></ul><ul><li>Tunnikorraga ollakse rahul (26) </li></ul><ul><li>Osade tundide korraga ollakse rahul (26) </li></ul><ul><li>Tunnikorraga ei olda rahul (10) </li></ul>
 36. 36. Õpitingimused <ul><li>Segan tundi (34) </li></ul><ul><li>Aeg-ajalt ja osades tundides segan tundi (46) </li></ul><ul><li>Ei sega mitte kunagi tundi (25) </li></ul><ul><li>Tundi segan juttu ajades (55), magan (9), ei allu õpetaja korraldustele (8), jalutan klassis ringi (8), karjun (2) </li></ul>
 37. 37. Õpitingimused <ul><li>Ei kuula õpsi ja teen omi asju (1) </li></ul><ul><li>Ajan lolli juttu (1) </li></ul><ul><li>Sosistan ja õpetaja hakkab karjuma (1) </li></ul><ul><li>Ei võta tunnist osa (1) </li></ul><ul><li>Vaidlen (1) </li></ul><ul><li>Tegelen muuga (1) </li></ul><ul><li>Teen muu tunni tööd (harva) (1) </li></ul><ul><li>Ropendan (2) </li></ul>
 38. 38. Õppimise otsene kasu <ul><li>Koolis õpitud teadmisi ja oskusi saab rakendada igapäevases elus (52), õppimisel (32), olümpiaadidel (24), </li></ul><ul><li>sportimisel (14), ürituste korraldamisel (12), suhtlemisel teiste koolide õpilastega (11), elus, internetis ringiliikumisel </li></ul>
 39. 39. Tundidevälised üritused <ul><li>Ürituste sagedusega ollakse rahul (35) </li></ul><ul><li>Ürituste sagedusega ei olda rahul (48) </li></ul>
 40. 40. Õpilastele meeldivad õppimise/õpetamise meetodid <ul><li>Praktiline tegevus (katsed, looduses käimine) (28) </li></ul><ul><li>Töötegemine arvutiga (26) </li></ul><ul><li>Õues õppimine (21) </li></ul><ul><li>Vestlus-arutelud (20) </li></ul><ul><li>Filmide vaatamine (19) </li></ul><ul><li>Ettelugemine (17) </li></ul><ul><li>Ise õpikust/raamatust lugemine (16) </li></ul>
 41. 41. Õpilastele meeldivad õppimise/õpetamise meetodid <ul><li>Grupitööd (15) </li></ul><ul><li>Analüüs (13) </li></ul><ul><li>Rollimängud (9) </li></ul><ul><li>Plaadilt kuulamine (8) </li></ul><ul><li>Kirjalik töö (8) </li></ul><ul><li>Dataprojektoriga valmistatud õppematerjalid (7) </li></ul><ul><li>Grafoprojektoriga näidatud materjalid (6) </li></ul><ul><li>Päheõppimine (6) </li></ul><ul><li>Iseseisev töö (5) </li></ul>
 42. 42. Meie koolis kasutatavad õppimise/õpetamise meetodid (56-16) <ul><li>Ise õpikust/raamatust lugemine (56) </li></ul><ul><li>Kirjalik töö (49) </li></ul><ul><li>Ettelugemine (47) </li></ul><ul><li>Päheõppimine (45) </li></ul><ul><li>Grupitööd (44) </li></ul><ul><li>Iseseisev töö (41) </li></ul><ul><li>Vestlus-arutelud (36) </li></ul>
 43. 43. Meie koolis kasutatavad õppimise/õpetamise meetodid (56-16) <ul><li>Filmide vaatamine (31) </li></ul><ul><li>Töötegemine arvutiga (29) </li></ul><ul><li>Praktiline tegevus (katsed, looduses käimine) (28) </li></ul><ul><li>Analüüs (25) </li></ul><ul><li>Dataprojektoriga näidatavad materjalid (24) </li></ul>
 44. 44. Meie koolis kasutatavad õppimise/õpetamise meetodid (56-16) <ul><li>Grafoprojektoriga näidatavad materjalid (23) </li></ul><ul><li>Plaadilt kuulamine (22) </li></ul><ul><li>Rollimängud (17) </li></ul><ul><li>Õues õppimine (16) </li></ul>
 45. 45. Kooli söök <ul><li>Kooli söögiga ollakse rahul (51) </li></ul><ul><li>Kooli söögiga ollakse rahul vahete-vahel (26) </li></ul><ul><li>Kooli söögiga ei olda üldse rahul (6) </li></ul>
 46. 46. Õppimise teeb meie koolis meeldivaks: <ul><li>Sõbrad (46) </li></ul><ul><li>Vahetunni pikkus (16) </li></ul><ul><li>Et ei ole kiusamist (15) </li></ul><ul><li>Kooli söök (13) </li></ul><ul><li>Õpitingimused (12) </li></ul><ul><li>Sisejalanõud (10) </li></ul><ul><li>Õpetajad (6) </li></ul>
 47. 47. Õppimise teeb meie koolis meeldivaks: <ul><li>Tundide arv (6) </li></ul><ul><li>Kord vahetunnis (5) </li></ul><ul><li>Kord tunnis (5) </li></ul><ul><li>Õpetajatega läbisaamine </li></ul><ul><li>See, kui keegi ei karju </li></ul><ul><li>Kaaslastega läbisaamine </li></ul><ul><li>Saab suhelda </li></ul>

×