Sfis Sb 20081111

626 views

Published on

Heldag för SFIS om mätmetoder och nyttovärdering, nov 2008.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
626
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Sfis Sb 20081111

  1. 1. SFIS seminarium om nyttovärdering <ul><li>Linnéa Sjögren & Viveca Nyström </li></ul><ul><li>Stadsbiblioteket i Göteborg 2008-11-11 </li></ul>
  2. 2. Viveca & Linnéa : The Story <ul><li>  </li></ul>Varför står vi här?
  3. 3. Vad är nytto- värdering? Genererar vår verksamhet en ”avkastning” och ett värde som är acceptabelt i förhållande till dess kostnader? Utvärdering av måluppfyllelse
  4. 4. Nyttiga mål RESURSER AKTIVITETER PRESTATION MÅL EFFEKT Yttre effektivitet Inre effektivitet (produktivitet)
  5. 5. Tradition, rutin och vana… resurser aktiviteter prestationer effekter Resultat Prestationer och aktiviteter kan mätas med statistik Effekter kan visas med en nyttovärdering Prestationsmått: nyckeltal, styrtal, mätetal Budget
  6. 6. Nyttiga mål RESURSER AKTIVITETER PRESTATION MÅL EFFEKT Yttre effektivitet Inre effektivitet (produktivitet)
  7. 7. Exempel på biblioteksnytta /positiva effekter?
  8. 8. Vilka värden är ”nytta”? <ul><ul><li>Pengar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Värderingar / åsikter? </li></ul></ul><ul><ul><li>Beteenden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tid? </li></ul></ul><ul><ul><li>Trivsel? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunskap? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetens? </li></ul></ul><ul><ul><li>Anständighetsnytta: miljö, rättvisemärkt kaffe, kläder tillverkade utan barnarbete etc </li></ul></ul>
  9. 9. Bilder av nyttovärdering Bruttonytta Årsnytta Årskostnad Nettonytta Samhällsnytta enligt ägardirektiv Vinst Vinst Resultatuppfyllelse Kommunägda företag Privat Peng KFS
  10. 10. Direkt resultatpåverkande nytta <ul><ul><li>CBA (kostnads-/intäktsanalys) för enstaka investering eller marknadspriser för tjänster </li></ul></ul><ul><ul><li>Effektmätningar (biblioteket underlättar studentgenomströmning, bidrar till inkomster från fonder, stipendier etc) </li></ul></ul><ul><ul><li>ROI-kalkylator </li></ul></ul>
  11. 11. Estimated cost per question $7.00 Reference Questions Minimum Cost for Monthly Access to Sample Online Database $20.00 Other Database Searching - Number of Months Used Average cost per article $1.00 Maine Newspapers Online Articles Viewed Sample hourly rate at a copy center $12.00 Computer Use, e.g., Internet and MS Word per hour Estimate $6.00 Program Attended - Children Estimate $10.00 Program/Class Attended - Adult Estimate $250.00 Auditorium Use per Hour Estimate $50.00 Meeting Room Use per Hour Average cost for loans in Maine $25.00 Interlibrary Loan Estimated cost to purchase a popular periodical issue $2.00 Magazine Use in Library Sample museum admission for two $20.00 Museum Pass Borrowed Introductory Rental Price at booksontape.com $10.00 Audio Books Borrowed Sample Video Rental at Video Store $4.00 Video Borrowed (e.g., local national chain) Estimated cost to purchase a popular periodical issue $2.00 Magazine Borrowed Estimated average discount cost of hardcover & paperback $15.00 Book Borrowed Values Explained Estimated Retail Value Item
  12. 12. Har bibliotekstjänster ett marknadsvärde? Värdering av offentliga tjänster, utifrån Atkinsonkommissionens rapport: &quot; I de fall privat producerad likvärdig verksamhet finns kan priset för denna användas som approximation för den icke marknads-producerade tjänsten eller varan.” (s. 48, Mått på välfärdens tjänster)
  13. 13. Marknadspriser <ul><ul><li>Böcker: vårt inköpspris </li></ul></ul><ul><ul><li>Artiklar och databaser: leverantörens pris enstaka abonnemang och nedladdningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Tid: timkostnad à 350:- </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidskrifter: kostnad för prenumeration </li></ul></ul>
  14. 14. Cost benefit Uppskattad tidsbesparing: intervjukartläggning! 350:- /arbetstimma Kundens tidsbesparing övrig infosökning och omvärldsbevakning 350 x 8.400 artiklar och böcker x 1 h (uppskattning!) = 2.940.000:- 350:- / arbetstimma Kundens tidsbesparing: böcker + artiklar 2.400 lästa artiklar x (195/5) = 93.600:- 195:- / 5 artiklar i Mediearkivet Artiklar: Mediearkivet + tidskrifter 247 x 6.000 utlån/år = 1.482.000:- 247:- /bok (ej inkl. OH) Böcker 15.795 x 110 användare = 1.737.450:- 15.795:- /abonnemang Juridisk databas ” Förbrukning ” , värde Marknadsvärde Tjänst
  15. 15. -688 - 688 Administration och utvecklingsarbete 1353 1470 117 Informationssökning och utbildning 1331 1906 575 Databaser -181,5 - 181,5 Tidskrifter 753 1564 811 Litteratur Nytta Alternativkostnad Självkostnad Process Genererad nytta per process
  16. 16. Ekonomisk nytta, förslag: <ul><ul><li>Samordningsvinster: alternativkostnad om tjänsterna köpts på annat håll (personal, forskare, låntagare) </li></ul></ul><ul><ul><li>Besparing: vad kostar den information studenterna behöver på marknaden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Prestationsgrad: kan biblioteket bidra till ökad genomströmning av studenter (=mer intäkter till lärosätet)? </li></ul></ul>
  17. 17. Ratingmodell för indirekt nytta/ mjuka faktorer
  18. 18. Att värdera något ovärderligt kräver andra metoder… <ul><ul><li>Imagemätning </li></ul></ul><ul><ul><li>Undersöka tjänsternas långsiktiga konsekvenser på individuell eller organisatorisk nivå (C. Bray: Reading a difference) </li></ul></ul><ul><ul><li>WTA: Willingness to accept: kompensationskrav – vad accepterar man för att ge upp en tillgång? </li></ul></ul><ul><ul><li>WTP: Willingness to pay: hur mycket är kunden beredd att betala? </li></ul></ul><ul><ul><li>Storytelling </li></ul></ul>
  19. 19. Libraries Inspire Learning (effektmätning) <ul><li>Questions: Did the book…..  </li></ul><ul><ul><li>Knowledge and Understanding </li></ul></ul><ul><li>Provide you with insight? </li></ul><ul><li>Help you learn new facts? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Activity behaviour and progression </li></ul></ul><ul><li>Change your daily life? </li></ul><ul><li>Benefit you personally? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Skills </li></ul></ul><ul><li>Help develop your skills? </li></ul><ul><ul><li>Enjoyment, inspiration, creativity </li></ul></ul><ul><ul><li>Entertain you? </li></ul></ul><ul><li>Motivate or inspire you? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Attitudes and values </li></ul></ul><ul><ul><li>Change your attitudes? </li></ul></ul><ul><li>Change your opinions? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
  20. 20. Survey results for Health related books (effektmätning) <ul><ul><li>55.3% of books borrowed resulted in new insight (skönlitteratur: 50,2%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>82.7% of books borrowed helped learn new facts (49,8%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>54.7% of books borrowed helped develop skills (14,9%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>34.5% of books borrowed challenged attitudes (19,6%) </li></ul></ul><ul><ul><li>29.7% of books borrowed changed opinions (13,2%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>36.1% of books borrowed entertained the reader (81,4%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>63.1% of books borrowed inspired the reader (28,7%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>27.6% of books borrowed changed the lives of those that borrowed them (4,2%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
  21. 21. UK local government shared priorities <ul><ul><li>Improving the </li></ul></ul><ul><ul><li>quality of life of </li></ul></ul><ul><ul><li>children, young </li></ul></ul><ul><ul><li>people, families at </li></ul></ul><ul><ul><li>risk and older </li></ul></ul><ul><ul><li>people </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Promoting healthier </li></ul></ul><ul><ul><li>communities by </li></ul></ul><ul><ul><li>targeting key local </li></ul></ul><ul><ul><li>services, such as </li></ul></ul><ul><ul><li>health and housing </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
  22. 22. The bigger picture - effekt <ul><li>Räknat på antalet lån i hela landet: </li></ul><ul><li>Om hälften av alla lånade böcker leder till att läsaren lär sig nya saker, innebär det att 165,1 miljoner tillfällen ges till ökad kunskap genom att låna en bok från biblioteket! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>If 49.8% of those books lead to the </li></ul><ul><li>&quot;learning new facts&quot; we get 165,1 million </li></ul><ul><li>occasions that an individual has gained </li></ul><ul><li>this learning outcome from borrowing a </li></ul><ul><li>library book. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
  23. 23. &quot;Gennem arbejdet med fremstillingen er jeg blevet mere og mere overbevist om, at der [---], også er behov for fortællinger. [---] at man i forbindelse med insamling også får interessenter til at udtrykke sig verbalt om værdi, forbedringsmuligheter, irritationsmomenter og åbenbaringer.&quot; ‘ Niels Ole Pors   “ The story which a user tells is a rich source of information about their library experience and thus helps answer the question - is this service fit for purpose? (Fitness for purpose being a widely accepted definition of quality).” Peter Brophy
  24. 24. Storytelling <ul><ul><li>Narrativ metod </li></ul></ul><ul><ul><li>Etnografi = vetenskapen att beskriva en grupp eller en kultur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan användas som: </li></ul></ul><ul><ul><li>insamlingsmetod </li></ul></ul><ul><ul><li>för att skapa stämningar  (ex.skapa företagskultur, känsla kring en produkt) </li></ul></ul><ul><ul><li>som mått på kvalitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Fördelar </li></ul></ul><ul><ul><li>Vikten av trovärdighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Värdet av nostalgi </li></ul></ul>
  25. 25. Frågor som mäter legitmitet: Angeläget? Överflödigt? Mötesplats? Viktigt för integration och mångfald? Nödvändigt? Viktigt för demokratin? Frågor som mäter image: Töntigt? Modernt? Gammaldags? Solidariskt? Kreativt? Byråkratiskt?
  26. 26. Är nyttorna mätbara? Med vilka metoder?
  27. 27. Vad går att mäta? <ul><ul><li>Tid & pengar: observation </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetenshöjning: intervju </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitet: stickprov, publikationsanalys/ bibliometri </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomisk nytta: Cost benefit </li></ul></ul><ul><ul><li>Nöjd kund: enkäter </li></ul></ul><ul><ul><li>Image: attitydundersökningar (SOM-institutet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Läsupplevelse, friskvård etc: läsarundersökningar </li></ul></ul>
  28. 28. Nytta för vem? <ul><ul><li>Låntagaren (studenten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Huvudmannen / bidragsgivare </li></ul></ul><ul><ul><li>Samhällsnytta ( t ex lokalsamhällets) </li></ul></ul><ul><ul><li>Universitetets personal: bibliotekarier, lärare, forskare </li></ul></ul><ul><ul><li>Staten (uppdragsgivaren) </li></ul></ul><ul><li>… någon annan intressent? </li></ul>
  29. 29. Nyttovärde ur kundperspektiv: ” Det är brukarna som ytterst bedömer den upplevda tjänstekvaliteten och i sista hand ger alla aktiviteter ett värde” Organisationsanpassning för utveckling av 24-timmarsmyndigheten /Statskontoret, 2005
  30. 30. Intressentmodell, exempel bibliotek Traktörens förvaltningsbibliotek Brukare: Låntagare Kunder: Förvaltningar Leverantörer: Bokus, Axiell m fl Huvudman Anställda: bibliotekspersonal Kapital Billiga info.tjänster Bidrag Verksamhet Varor Betalning Arbete Lön Bra utbud och tillgänglighet Efterfrågan Koncern: Göteborgs stad Status Trygghet Kostnadseffektiv informationsresurs/ Intellektuellt kapital?
  31. 31. Mätbara målformuleringar <ul><ul><li>Koppla ihop uppdrag och intressent </li></ul></ul><ul><ul><li>Undvik ”allmänheten”, ”medborgarna”, ”samhället”, ”göteborgarna” </li></ul></ul><ul><ul><li>Går måluppfyllelsen att verifiera? </li></ul></ul><ul><ul><li>Är målet möjligt att uppnå? </li></ul></ul>
  32. 32. Specialbibliotek ” All special libraries (libraries in corporate, government agency and other non-academic institutional settings) exist for only one reason – to provide information faster, better and/or cheaper than customers can do so for themselves.” Jerry Baldwin, Library Director, Mn/DOT Library, Minnesota
  33. 33. Vems uppdrag? Google, lokala bokhandeln eller biblioteket: ” increase access to information, disseminate culture and knowledge, contribute to a meaningful and informative leisure time, [---] and a social meeting place .” Aabö, S. The value of public libraries : a methodological discussion and empirical study applying the contingent valuation method. - University of Oslo, 2005. – s. 32
  34. 34. SMARTA mål <ul><ul><li>Specifika </li></ul></ul><ul><ul><li>Mätbara </li></ul></ul><ul><ul><li>Accepterade </li></ul></ul><ul><ul><li>Realistiska </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidssatta </li></ul></ul><ul><ul><li>Ansvarsfördelade </li></ul></ul><ul><li>… . och kräva en ansträngning </li></ul>
  35. 35. Hur hittar vi nyttor? <ul><ul><li>Vad levererar vi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vad tycker kunderna att vi gör? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka mål har vi? </li></ul></ul>
  36. 36. Fokus vid nyttovärdering <ul><ul><li>Processer & mätningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunder & intressenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Uppdrag & mål </li></ul></ul>

  ×