Your SlideShare is downloading. ×
0
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Därför ska ni satsa på sociala medier

1,680

Published on

Varför och hur man ska jobba med sociala medier. Hur man startar. Fallgropar. Effekter.

Varför och hur man ska jobba med sociala medier. Hur man startar. Fallgropar. Effekter.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,680
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Varförskullenågonviljalyssnapåetthotell I socialamedier?(Underlättaförberedelsernainförettbesök, ordna transporter, bokamötesrum, ge information omlokaltrafik, väderprognoser, tillgängligatjänstero.s.v1.Hotellethar en historiaattberätta.Intressantochunderhållandeföralla. Han beskriver Hilton Stockholm somettlitetsamhälle; gästerna, maten, kärleken, mötena, minnena, tempot, hushållet,kretsloppet. Med hotelletsomröstvill man berättaomlivetidetlillasamhället – ommedarbetarna, inredningen, utmaningarna, miljöarbetet, erbjudandena, gästerna, miljöarbetetochomsådantsomhänderistaden, påSlussen.2.Hilton villatt du prataromdemisocialamedierförattdela med dig avdinaupplevelser – med dinavännerodirekt med Hilton. Feedback om din vistelse.Facebook - boka ett rum. Foursquare: synslista med incheckade ”Members of the Staff”. Gowalla: platspresentation. Delarut en belöning till den mesttrognabesökaren.Sammanflätadekanaler.Personliga. Bilderpåhotellreceptionisterna, påuthyrning-cyklarnaochpåkockenskanelbullarvarvas med inläggomnyrumsinredning, förändratkonferensutbudoch med info omdagens lunch. Såvadsaknar Hilton förattbliinternetgeeksensfavorithotell?Datorirummet med förinställdabokmärken: sightseeing, SL-reseplaneraren, restaurangkartam.mSkype headset och Skype Out credits somingåripriset.Ljudsystem med premium SpotifykontoförinstalleratStreamad video ochljudböckerpårummetIntern hotellchattförgäster, typYammer. Vadrekommenderarandraattutforskai Stockholm, ärgymmet bra, villnågondela taxi?Recensionerfrångästerpåhotelletshemsida
 • Svararpåfrågor etc.Twitter – TwitpicRSS:etgermöjligheter.
 • 41 638 fans
 • Företagstartaroftabloggarförattkommunicera med kunderochnåut.Tidningarharoftafleraolika.Blogga tar TID.KommentarfunktionenblivitstriktareefterUtöya.
 • Länkar till bloggen.BerättarvadsomhänderpåSaltåKvarn,stortochsmått.
 • Profilsidaförattkunnasökauppgrupperavanställdaochpatientföreningar.218 vänner.De tyckerintedet tar särskiltlångtid. Kollarfbnångångomdagen o läggeruppevangemang, filmvisning etc.Man måsteaktivtarbeta med fbsådetintebarablir en mötesplatsförbibliotekarier. Börja med attaddavännerochsprida sin fb-info påsjukhuset bland anställdaochpatienterinnan man sprider den vidare.
 • Dethärärsocialamedier. Ex….Olikamaterialtyperi resp. kanal. Film, foton, text, jobb, privat, support, dialog, positionerings, dejting, musikdelning…De passarförolikasyften.
 • Attge sig in I det…RÄDD?VÄRDET?VEM?
 • Vi har:blogg, Twitter, Fb, YT, Spotify, Gowalla, (Foursquare), Flickr.YT: Aktiveringavvärdebevis: 194 visningarpå 5 månader. Påwebbplaten: http://www.lib.chalmers.se/librarypremises/copy/Högt & lågt. Planer framåt. Pratalättsvenska, Mattesupport, videoblogg.Chalmerslåtar: 111 prenumeranter I aug 2011.Tankebakomvalavkanaler?
 • Gowalla: Andracheckar in hos oss. 200incheckningartotalt I augusti. Berättelser, vad de tycker, info omutbud, tillfällig info (föredragetc).Foursquare: Vi checkar in själva. Personalenbörjachecka in påresor.Google Places: bilder, extra infoFÖRETAG: erbjuderrabatt vid incheckning, presentutdelning,
 • Chalmers bibliotekpå Twitter: 325 följare Start aug 2010Driftinfo #eresVetenskapliganyheterBloggartiklarSmåsaker vi görochhändelser
 • Ökaanvändningenavvåratjänster, attfåvetaatt de finns, marknadsföra social kanalernaSök – Summon, Chans, LibrisVårakanalerBloggenNyaböckerKartaKontaktForskarbloggarChalmers AlumnibloggCPLMarknadsförspåbiblioteketsutbildningar, intron, affisch, på Twitter ochFb.STATISTIK användningappen: runt 300 besök/månad.Varieratfrån 1 800 I mars till 117 I juni.Mestkollat: sök, öppettider, twitter, forskarbloggar, vårblogg, nyaböcker.
 • Undersidor med Ny student-info, Kataloger.
 • Webbgrupp: 4 pers. Totaltmedverkar ca15 pers. Merellermindre. Flestbloggar.Allavälkomna delta.
 • http://issuu.com/StadsbiblioteketGoteborg/docs/ifla2010/1På SB: Allavälkomna delta.Redaktion.Bloggutvecklad I samarbete med Daddy/CPB Europe.Utbildningar
 • Vara ORÄDDA, våga PROVA, tillåtande o förlåtande mot varandra, våga ta plats, INTE TA SIG PÅ SÅ STORT ALLVAR, göringetomdetintebirså bra, inte ha panik – detärsåntflödeom du intefår likes sågördetinget, vissaärså KORREKTA I socmedier - man måstetänkapåattändrasitt TONLÄGE Merpersonlig o fridär, urtråkigtannars… såntattbli ÖVERRASKAD av. Sombiblär man redanetablerad folk harförtroendeföross, mångamskormedverkar: blirstorspridningnär MÅNGA SKRIVER.FÖRUTSÄTTNINGAR:Positiv chefIntresserad personalPersonal med kunskapIntressant materialNågonsomhålleridet
 • För MYCKET lust!!Man kanbliberoende.
 • Goteborg.seHur vitänkte…Stängning, om-ochtillbyggnadBloggen – hjärtatFinns duktiginformatör/marknadsförare (grafik)
 • PåFbsen 2007.4 500 fans I sept.Allakommentarer! KulHistorier, berättelser, kunskapsprids, lästips….
 • Vadvillnige? SYFTETHotel Hilton: berättelserfrånhotellet. Stadsbiblioteket: dialog med göteborgarna, komplement till statiskwebbplats, visa att de ärroliga, intressanta…Chalmers: Marknadsföra e-resurser & öka användningen. Sprida kunskap om biblioteket och bibliotekets olika projekt. Locka till det fysiska biblioteket som mötesplats. Sprida kunskap om vetenskaplig kommunikationKANALVALTänkpåattvissakanalerkannianvbarasomkomplement (YT, Flickr, blogg) – förattläggasnånannanstans.Hur jag resoneratkringvalavkanalVilkentypav material har vi?Vilkaär de storakanalerna?Vadkan man göra med kanalerna, beroendepåkontotyp?Enkeltattanvända?Vem? Behövs en ansvarig.Fångauppeldsjälarna. Låt de plöjavägen.Fördelauppgifter. Återkommandesaker.
 • flödet
 • SKL undersökningvisarattlandstingmestanv:1. RSS – anvföregenomvärldsbevakning?2. Wiki3. AnpassadestartsidoriGoogle4. BloggarKÖRA KURS?RecyclakurserHa roligtNyttaförverksamhetenGruppträffarAnpassaefterönskemål
 • FARORSB: när man ärsåmångakanskeinteallagörsom man tänkt sig el postarngtopassande. Hur man bemöterkritik I pressen t ex. Börja med EN KANAL I taget, intestartaalltpå en gång o ha uppdateringar, intevaratomt. Ha tålamod. Fallgrop: attinte ha ett MÅL, vad man skagöra I sinakanaler. Verktygenförändrasinom fem år, detviktigaäratt man vet vad man gördär, vad man vill. RÄDSLA: attintevaratillåtande mot varandra, perfektionskrav, tillåtetmisslyckas.Värdeord: hur man villuppfattas? Rolig, intressant, (Malmö gjort personas)
 • Uppmärksamhet – I media, föreläsningsuppdrag tack varebloggenoch Twitter. Uppmärksamhetpå Chalmers.Samarbeteinformationsavd.Verkarge en lättaremeravslappnadstämning.Effekternamåstemätas! (dåkan vi ävmätamjukasakersom “roligarepåjobbet”)Min bloggartikel – hur vi mäter, policy, mål…dokument.
 • Detblirettbibl.nätverk. Man blirstoltöverandrabiblockså, gemensamstolthet o nyakontakter.Roligt med all feedback man får. De skriveratt de älskarbiblioteket– görattdetkännsmeningsfullt. Jättebrasättattlära sig nyteknik. Man tar ävfoton... Lär sig kringteknik.Fårutloppför sin kreativitet o leklust.SB:GP- den kult.instsomjobbarbäst m twitter I Gbg.Bloggen: intejättemktkommentarer. Ombyggnadenharengageratsmest.Kollegornatyckerdetärroligt (de somhållerpå). Prioriteringsfrågan. Perfektionskrav dock…spec filmklipp. Stolthet. Kollegorgillarflödet I fb, skapargruppkänsla. Bilder med personal äromtyckt. Identitesskapande- tydligarevilka vi ärförallmänheten. Vi ärmeränbarahusetinförstängningen.
 • Tid till personalen. Chefersstödviktigt.Integeupp. Ihärdighet.Mångainblandade – kanspretaåtolikahåll.Kundevarasvårt I börjanattförståvarför de skulleskriva/jobba med det…
 • Engageraanv: Foton: Karin Boye-statyn. Filmklipp o fotonärlättattfå folk attgilla. Måsteintevaraegna.Avsluta med en fråga. ÖppenspellistapåSpotify. Bjuda in!
 • Senasteidén: Chalmers bibl. tagruppfoto – parafraspåettskivomslag.
 • Transcript

  • 1. Därförskanisatsapåsocialamedier
   Region Skåne 8 september 2011 Linnéa Sjögren, Chalmers bibliotek
  • 2. Hotel Hilton Stockholm
   “One of Metro's journalists trying out Hilton's own homemade honey. Keep your eyes open for the upcoming article regarding our beloved bees.” (Facebook)
  • 3.
  • 4. Kopplaihopkanaler
   YouTube-klipppå Facebook-sidan
  • 5.
  • 6.
  • 7. 10 405 gillarSaltåKvarn
   Stort & småttpåföretaget
  • 8. Ettsjukhusbibliotek
   somvill ha en kommunikationskanalut till allmänheten
  • 9. Halva Sverigesbefolkninganvänder Facebook.
  • 10.
  • 11. Chalmers bibliotekpåSpotify & YouTube
  • 12. Platstjänster
   Gowalla
   Google Places
  • 13. @chalmerslibrary
  • 14. Visit this link on your smartphone http://wbxapp.com/chalmerslibrary
  • 15. Facebook
   Biblioteketpåstora Chalmers
   Sök
   Sök CPL – publikationerfrån Chalmers
   Ny student-info
   Kontaktinfo
   Presentationsfilm
  • 16. Chalmers Library
   Händelserpåbiblioteket
   Campuskuriosa
   Vetenskapsnyheter
   Undersidor
   Bloggartiklar
  • 17. Organisation
   Ledning
   Webb-
   grupp
   Funktions-ansvarig
   All personal
   Fördeladeuppgifter
  • 18.
  • 19. Framgångsfaktorer
   Rödtråd (syftet)
   Annattonläge
   Varinterädd
   Uppdatera
   Tålamod
  • 20. Framgångsfaktorer
   Bjud in
   Tillåtande mot varandra
   Tillåtetleka lite
   Våga ta plats
   LUST
   - några till
  • 21. “Facebook is more addictive than sex and cigarettes”
   Beware!
  • 22. StadsbiblioteketGöteborg
  • 23. StadsbiblioteketpåFejjan
   MAGasinet-en mytomspunnen plats
   Göteborg Library Style
  • 24. Start
   Vadvillnigeisocialamedier?
   Vilkenärer passion?
   Vilkakanal/er?
   Tidattlägga?
   Vem?
   Eldsjälarsom driver påochärförebilder
  • 25. Ingetattförlora
   Redskapenäroftast gratis.
   Ocheventuellamisstagärfaktisktbortglömdaom en vecka
  • 26. Kompetens?
  • 27. Se upp!
   mållöshet
   förmångakanaler
   perfektionskrav
   rädsla
  • 28. Effekter
   Image
   Ökadsynligt
   Uppmärksamhet
   “Vi ärmeränhuset”
   Ökadanvändning
   Statistik:
   http://blog.lib.chalmers.se/2011/06/21/mitt-forsta-ar-pa-chalmers-bibliotek/
  • 29.
   kreativitet
   nyakontakter
   glädje!
   nyteknik
   meningsfullt
   stolthet
   grupp-
   känsla
  • 30. Svårasaker…
   Tidtidtid…
   Strävaåtsammahåll
   Iblandbehöver du engagerakollegornaomochomigen
  • 31. Skapaaktivitetochengagemang
   Foton
   Filmklipp
   Frågor
   Bjud in
   Gissalåten/gissaboken
   “Vilkenbokser du mestframemotattläsaihöst?”
   “Vilkalåtartentaläser du till?”
  • 32. INSPIRATION
   - tillåterattinspirerasavheltandrasakerännitänkt!
  • 33. You can find inspiration in everything
   (and if you can't, look again)
   Paul Smith
  • 34. Linnéa Sjögren
   Funktionsansvarig e-kanaler
   Chalmers bibliotek
   slideshare.net/linneas
   linnea.sjogren@chalmers.se
   031-772 37 56
   @linneasj
   http://biblioteksnytta.wordpress.com
   Nyttovärderingavbibliotek / An Evaluation of the Benefits and
   Value of Libraries

  ×