Därför ska ni satsa på sociala medier
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Därför ska ni satsa på sociala medier

on

 • 1,838 views

Varför och hur man ska jobba med sociala medier. Hur man startar. Fallgropar. Effekter.

Varför och hur man ska jobba med sociala medier. Hur man startar. Fallgropar. Effekter.

Statistics

Views

Total Views
1,838
Views on SlideShare
1,163
Embed Views
675

Actions

Likes
1
Downloads
7
Comments
0

4 Embeds 675

http://blog.lib.chalmers.se 655
http://paper.li 18
http://us-w1.rockmelt.com 1
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Varförskullenågonviljalyssnapåetthotell I socialamedier?(Underlättaförberedelsernainförettbesök, ordna transporter, bokamötesrum, ge information omlokaltrafik, väderprognoser, tillgängligatjänstero.s.v1.Hotellethar en historiaattberätta.Intressantochunderhållandeföralla. Han beskriver Hilton Stockholm somettlitetsamhälle; gästerna, maten, kärleken, mötena, minnena, tempot, hushållet,kretsloppet. Med hotelletsomröstvill man berättaomlivetidetlillasamhället – ommedarbetarna, inredningen, utmaningarna, miljöarbetet, erbjudandena, gästerna, miljöarbetetochomsådantsomhänderistaden, påSlussen.2.Hilton villatt du prataromdemisocialamedierförattdela med dig avdinaupplevelser – med dinavännerodirekt med Hilton. Feedback om din vistelse.Facebook - boka ett rum. Foursquare: synslista med incheckade ”Members of the Staff”. Gowalla: platspresentation. Delarut en belöning till den mesttrognabesökaren.Sammanflätadekanaler.Personliga. Bilderpåhotellreceptionisterna, påuthyrning-cyklarnaochpåkockenskanelbullarvarvas med inläggomnyrumsinredning, förändratkonferensutbudoch med info omdagens lunch. Såvadsaknar Hilton förattbliinternetgeeksensfavorithotell?Datorirummet med förinställdabokmärken: sightseeing, SL-reseplaneraren, restaurangkartam.mSkype headset och Skype Out credits somingåripriset.Ljudsystem med premium SpotifykontoförinstalleratStreamad video ochljudböckerpårummetIntern hotellchattförgäster, typYammer. Vadrekommenderarandraattutforskai Stockholm, ärgymmet bra, villnågondela taxi?Recensionerfrångästerpåhotelletshemsida
 • Svararpåfrågor etc.Twitter – TwitpicRSS:etgermöjligheter.
 • 41 638 fans
 • Företagstartaroftabloggarförattkommunicera med kunderochnåut.Tidningarharoftafleraolika.Blogga tar TID.KommentarfunktionenblivitstriktareefterUtöya.
 • Länkar till bloggen.BerättarvadsomhänderpåSaltåKvarn,stortochsmått.
 • Profilsidaförattkunnasökauppgrupperavanställdaochpatientföreningar.218 vänner.De tyckerintedet tar särskiltlångtid. Kollarfbnångångomdagen o läggeruppevangemang, filmvisning etc.Man måsteaktivtarbeta med fbsådetintebarablir en mötesplatsförbibliotekarier. Börja med attaddavännerochsprida sin fb-info påsjukhuset bland anställdaochpatienterinnan man sprider den vidare.
 • Dethärärsocialamedier. Ex….Olikamaterialtyperi resp. kanal. Film, foton, text, jobb, privat, support, dialog, positionerings, dejting, musikdelning…De passarförolikasyften.
 • Attge sig in I det…RÄDD?VÄRDET?VEM?
 • Vi har:blogg, Twitter, Fb, YT, Spotify, Gowalla, (Foursquare), Flickr.YT: Aktiveringavvärdebevis: 194 visningarpå 5 månader. Påwebbplaten: http://www.lib.chalmers.se/librarypremises/copy/Högt & lågt. Planer framåt. Pratalättsvenska, Mattesupport, videoblogg.Chalmerslåtar: 111 prenumeranter I aug 2011.Tankebakomvalavkanaler?
 • Gowalla: Andracheckar in hos oss. 200incheckningartotalt I augusti. Berättelser, vad de tycker, info omutbud, tillfällig info (föredragetc).Foursquare: Vi checkar in själva. Personalenbörjachecka in påresor.Google Places: bilder, extra infoFÖRETAG: erbjuderrabatt vid incheckning, presentutdelning,
 • Chalmers bibliotekpå Twitter: 325 följare Start aug 2010Driftinfo #eresVetenskapliganyheterBloggartiklarSmåsaker vi görochhändelser
 • Ökaanvändningenavvåratjänster, attfåvetaatt de finns, marknadsföra social kanalernaSök – Summon, Chans, LibrisVårakanalerBloggenNyaböckerKartaKontaktForskarbloggarChalmers AlumnibloggCPLMarknadsförspåbiblioteketsutbildningar, intron, affisch, på Twitter ochFb.STATISTIK användningappen: runt 300 besök/månad.Varieratfrån 1 800 I mars till 117 I juni.Mestkollat: sök, öppettider, twitter, forskarbloggar, vårblogg, nyaböcker.
 • Undersidor med Ny student-info, Kataloger.
 • Webbgrupp: 4 pers. Totaltmedverkar ca15 pers. Merellermindre. Flestbloggar.Allavälkomna delta.
 • http://issuu.com/StadsbiblioteketGoteborg/docs/ifla2010/1På SB: Allavälkomna delta.Redaktion.Bloggutvecklad I samarbete med Daddy/CPB Europe.Utbildningar
 • Vara ORÄDDA, våga PROVA, tillåtande o förlåtande mot varandra, våga ta plats, INTE TA SIG PÅ SÅ STORT ALLVAR, göringetomdetintebirså bra, inte ha panik – detärsåntflödeom du intefår likes sågördetinget, vissaärså KORREKTA I socmedier - man måstetänkapåattändrasitt TONLÄGE Merpersonlig o fridär, urtråkigtannars… såntattbli ÖVERRASKAD av. Sombiblär man redanetablerad folk harförtroendeföross, mångamskormedverkar: blirstorspridningnär MÅNGA SKRIVER.FÖRUTSÄTTNINGAR:Positiv chefIntresserad personalPersonal med kunskapIntressant materialNågonsomhålleridet
 • För MYCKET lust!!Man kanbliberoende.
 • Goteborg.seHur vitänkte…Stängning, om-ochtillbyggnadBloggen – hjärtatFinns duktiginformatör/marknadsförare (grafik)
 • PåFbsen 2007.4 500 fans I sept.Allakommentarer! KulHistorier, berättelser, kunskapsprids, lästips….
 • Vadvillnige? SYFTETHotel Hilton: berättelserfrånhotellet. Stadsbiblioteket: dialog med göteborgarna, komplement till statiskwebbplats, visa att de ärroliga, intressanta…Chalmers: Marknadsföra e-resurser & öka användningen. Sprida kunskap om biblioteket och bibliotekets olika projekt. Locka till det fysiska biblioteket som mötesplats. Sprida kunskap om vetenskaplig kommunikationKANALVALTänkpåattvissakanalerkannianvbarasomkomplement (YT, Flickr, blogg) – förattläggasnånannanstans.Hur jag resoneratkringvalavkanalVilkentypav material har vi?Vilkaär de storakanalerna?Vadkan man göra med kanalerna, beroendepåkontotyp?Enkeltattanvända?Vem? Behövs en ansvarig.Fångauppeldsjälarna. Låt de plöjavägen.Fördelauppgifter. Återkommandesaker.
 • flödet
 • SKL undersökningvisarattlandstingmestanv:1. RSS – anvföregenomvärldsbevakning?2. Wiki3. AnpassadestartsidoriGoogle4. BloggarKÖRA KURS?RecyclakurserHa roligtNyttaförverksamhetenGruppträffarAnpassaefterönskemål
 • FARORSB: när man ärsåmångakanskeinteallagörsom man tänkt sig el postarngtopassande. Hur man bemöterkritik I pressen t ex. Börja med EN KANAL I taget, intestartaalltpå en gång o ha uppdateringar, intevaratomt. Ha tålamod. Fallgrop: attinte ha ett MÅL, vad man skagöra I sinakanaler. Verktygenförändrasinom fem år, detviktigaäratt man vet vad man gördär, vad man vill. RÄDSLA: attintevaratillåtande mot varandra, perfektionskrav, tillåtetmisslyckas.Värdeord: hur man villuppfattas? Rolig, intressant, (Malmö gjort personas)
 • Uppmärksamhet – I media, föreläsningsuppdrag tack varebloggenoch Twitter. Uppmärksamhetpå Chalmers.Samarbeteinformationsavd.Verkarge en lättaremeravslappnadstämning.Effekternamåstemätas! (dåkan vi ävmätamjukasakersom “roligarepåjobbet”)Min bloggartikel – hur vi mäter, policy, mål…dokument.
 • Detblirettbibl.nätverk. Man blirstoltöverandrabiblockså, gemensamstolthet o nyakontakter.Roligt med all feedback man får. De skriveratt de älskarbiblioteket– görattdetkännsmeningsfullt. Jättebrasättattlära sig nyteknik. Man tar ävfoton... Lär sig kringteknik.Fårutloppför sin kreativitet o leklust.SB:GP- den kult.instsomjobbarbäst m twitter I Gbg.Bloggen: intejättemktkommentarer. Ombyggnadenharengageratsmest.Kollegornatyckerdetärroligt (de somhållerpå). Prioriteringsfrågan. Perfektionskrav dock…spec filmklipp. Stolthet. Kollegorgillarflödet I fb, skapargruppkänsla. Bilder med personal äromtyckt. Identitesskapande- tydligarevilka vi ärförallmänheten. Vi ärmeränbarahusetinförstängningen.
 • Tid till personalen. Chefersstödviktigt.Integeupp. Ihärdighet.Mångainblandade – kanspretaåtolikahåll.Kundevarasvårt I börjanattförståvarför de skulleskriva/jobba med det…
 • Engageraanv: Foton: Karin Boye-statyn. Filmklipp o fotonärlättattfå folk attgilla. Måsteintevaraegna.Avsluta med en fråga. ÖppenspellistapåSpotify. Bjuda in!
 • Senasteidén: Chalmers bibl. tagruppfoto – parafraspåettskivomslag.

Därför ska ni satsa på sociala medier Därför ska ni satsa på sociala medier Presentation Transcript

 • Därförskanisatsapåsocialamedier
  Region Skåne 8 september 2011 Linnéa Sjögren, Chalmers bibliotek
 • Hotel Hilton Stockholm
  “One of Metro's journalists trying out Hilton's own homemade honey. Keep your eyes open for the upcoming article regarding our beloved bees.” (Facebook)
 • Kopplaihopkanaler
  YouTube-klipppå Facebook-sidan
 • 10 405 gillarSaltåKvarn
  Stort & småttpåföretaget
 • Ettsjukhusbibliotek
  somvill ha en kommunikationskanalut till allmänheten
 • Halva Sverigesbefolkninganvänder Facebook.
 • Chalmers bibliotekpåSpotify & YouTube
 • Platstjänster
  Gowalla
  Google Places
 • @chalmerslibrary
 • Visit this link on your smartphone http://wbxapp.com/chalmerslibrary
 • Facebook
  Biblioteketpåstora Chalmers
  Sök
  Sök CPL – publikationerfrån Chalmers
  Ny student-info
  Kontaktinfo
  Presentationsfilm
 • Chalmers Library
  Händelserpåbiblioteket
  Campuskuriosa
  Vetenskapsnyheter
  Undersidor
  Bloggartiklar
 • Organisation
  Ledning
  Webb-
  grupp
  Funktions-ansvarig
  All personal
  Fördeladeuppgifter
 • Framgångsfaktorer
  Rödtråd (syftet)
  Annattonläge
  Varinterädd
  Uppdatera
  Tålamod
 • Framgångsfaktorer
  Bjud in
  Tillåtande mot varandra
  Tillåtetleka lite
  Våga ta plats
  LUST
  - några till
 • “Facebook is more addictive than sex and cigarettes”
  Beware!
 • StadsbiblioteketGöteborg
 • StadsbiblioteketpåFejjan
  MAGasinet-en mytomspunnen plats
  Göteborg Library Style
 • Start
  Vadvillnigeisocialamedier?
  Vilkenärer passion?
  Vilkakanal/er?
  Tidattlägga?
  Vem?
  Eldsjälarsom driver påochärförebilder
 • Ingetattförlora
  Redskapenäroftast gratis.
  Ocheventuellamisstagärfaktisktbortglömdaom en vecka
 • Kompetens?
 • Se upp!
  mållöshet
  förmångakanaler
  perfektionskrav
  rädsla
 • Effekter
  Image
  Ökadsynligt
  Uppmärksamhet
  “Vi ärmeränhuset”
  Ökadanvändning
  Statistik:
  http://blog.lib.chalmers.se/2011/06/21/mitt-forsta-ar-pa-chalmers-bibliotek/

 • kreativitet
  nyakontakter
  glädje!
  nyteknik
  meningsfullt
  stolthet
  grupp-
  känsla
 • Svårasaker…
  Tidtidtid…
  Strävaåtsammahåll
  Iblandbehöver du engagerakollegornaomochomigen
 • Skapaaktivitetochengagemang
  Foton
  Filmklipp
  Frågor
  Bjud in
  Gissalåten/gissaboken
  “Vilkenbokser du mestframemotattläsaihöst?”
  “Vilkalåtartentaläser du till?”
 • INSPIRATION
  - tillåterattinspirerasavheltandrasakerännitänkt!
 • You can find inspiration in everything
  (and if you can't, look again)
  Paul Smith
 • Linnéa Sjögren
  Funktionsansvarig e-kanaler
  Chalmers bibliotek
  slideshare.net/linneas
  linnea.sjogren@chalmers.se
  031-772 37 56
  @linneasj
  http://biblioteksnytta.wordpress.com
  Nyttovärderingavbibliotek / An Evaluation of the Benefits and
  Value of Libraries