Your SlideShare is downloading. ×

South East Asia Recruiting Trends Infographic 2013 | Malay

1,158
views

Published on

5 trend terbaik bagi perekrutan di asia tenggara. …

5 trend terbaik bagi perekrutan di asia tenggara.
The top 5 recruitment trends in South East Asia.

Pelajari lebih lanjut tentang Solusi Talent LinkedIn: http://linkd.in/1bgERGj
Berlangganan Blog LinkedIn Talent: http://linkd.in/18yp4Cg
Solusi halaman LinkedIn Ikuti Talent: http://linkd.in/1cNvIFT
Tweet dengan kami: http://bit.ly/HireOnLinkedIn

Published in: Business

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,158
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. TalentSolutions KajianTrendPerekrutanSejagatbagiTahun2013yangterdiridaripada3,379orangprofesional dalamPerekrutanKorporatdari19buahnegara Ketahuilebihlanjuttentang5TrendTerbaiksertaLaporanTrendPerekrutanSejagatdanNegara di:http://lnkd.in/GlobalRecruitingTrends talent.linkedin.com 1 2 3 4 5 Melaburdidalamrangkaiansosialprofesionaluntukjangka masapanjang Kenalpastidatayangandabolehmanfaatkanuntukmembuat keputusandanjugajenamamajikan Berfikirsepertimerekayangberadadidalambidang pemasaran:Tentukansaluranyangpalingefektifbagistrategi penjenamaanmajikananda Fahamikelebihanpengambilanpekerjasecaradalamandan gunakandatauntukmenarikminatdanmeningkatkan kesedaran Ambillangkahkeatasstrategimudahalihandauntuk meluaskanhimpunanbakatdanmeningkatkankesedaran kepadacalon-calonyangpasif Dahuluidenganmenggabungkantrend berkenaankedalamstrategianda #5PerekrutanSecaraMobile Yakinbahawamereka tidakmelabursecukupnya untukmenjadikanproses perekrutanmerekamesra mudahalih 86% #4PengambilanPekerjaDalaman Pengambilan/pertukaranpekerjadalamantelahmeningkatdalam tahun2013berbandingtahunsebelumnya Meningkat Sama Menurun 9% 56% 35% 46% 46% 8% Global #3Data Yakinbahawaorganisasimemanfaatkan datasepenuhnyadalammembuat keputusanbagipengambilanpekerja PURATA N ordic Jerm an B elanda Itali P eranc is C hina A m erik a S yarik at B razil S epanyolK anada A sia T enggara India United K ingdom A ustralia 14% 15% 15% 15% 15% 16% 19% 22% 22% 23% 27% 27% 29% 37% 52% Yakinbahawapenjenamaanmajikan mempunyaiimpakyangbesardiatas keupayaanuntukmemperolehibakatyang terbaik #2JenamaMajikan 88% #1SumberbagiPengambilanPekerjaBerkualiti RangkaianSosialProfesionaladalah merupakansumberpengambilan pekerjaberkualitiyangsedang berkembangpesat 38% 2013 Trend2013yangakanmembentuk pemerolehan bakatdanpekerjaananda 5TrendTerbaikBagiPerekrutan DiAsiaTenggara