Your SlideShare is downloading. ×

Ky nang quan li thoi gian

215

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
215
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 K năng Qu n lý Th i gian Tâm Vi t Group
 • 2. 2
 • 3. 3 Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian
 • 4. 4 Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian
 • 5. 5 Giá tr c a th i gian Th i gian là tương ñ i Th i gian là t do Th i gian là ngu n l c không th tái t o
 • 6. 6 Th i gian là Vàng. Th i gian là cu c s ng.
 • 7. 7 70 Tu i X 365 Ngày 24 Gi 60 Phút 36,792,000 Phút
 • 8. 8 70 Tu i X 365 Ngày 24 Gi 60 Phút 60 Giây 2,207,520,000 Giây
 • 9. 9 Ta ñi ch , b gì mua n y?
 • 10. 10 Hai cách ti p c n ð nh hư ng ho t ñ ng Làm b t c cái gì có th ho c ñ n v i mình ð nh hư ng hi u qu Làm nh ng gì c n làm theo th t quan tr ng
 • 11. 11 Nguyên nhân lãng phí th i gian 1. Làm vi c không có k ho ch 2. Các m c ñích không rõ ràng 3. ð t quá nhi u m c tiêu 4. Giám sát quá ch t ch 5. Lo l ng thái quá
 • 12. 12 Lo l ng gi ng như ng i xích ñu. Ta r t n l c nhưng không ñưa ta ñ n ñâu c .
 • 13. 13 Nguyên nhân lãng phí th i gian 6. Có quá nhi u công vi c gi y t 7. Theo ch nghĩa hoàn h o 8. Vòng vo 9. S a sai 10.Trì hoãn công vi c
 • 14. 14 Treo vi c là Treo c
 • 15. 15 Không làm cũng ñư c Không làm Không làm không ñư c Làm ngay t c thì
 • 16. 16 M t ch m
 • 17. 17 Nguyên nhân lãng phí th i gian 11.M t th i gian ch ñ i 12.D các cu c h p vô b 13.Ngh s m 14.T c gi n 15.Có quá nhi u giao ti p xã h i
 • 18. 18 Không ai mu n ch u m t mát m t mình, h luôn kéo ngư i khác cùng lãng phí th i gian.
 • 19. 19 Ta có ñ ng tình v i nh ng ngư i móc ví c a ta?
 • 20. 20 H i ch ng... v i Ý tư ng r t hay, nhưng tôi chưa có th i gian D o này anh b n, ph i v mu n Ngày mai nhé, mai.... l i mai Tôi không có th i gian ñ làm h t m i vi c Giá 1 ngày có 25 ti ng Giá có thêm 1 ngày ñ làm vi c này thì t t bi t m y
 • 21. 21 Ngư i cán b quan tr ng! B nh n chìm trong công vi c Dư ng như lúc nào cũng b n b u v i m t cái gì ñó V i ch y ñ n và r i cu c h p không ñúng gi Ng c a ti p khách, nhưng không bao gi có m t H n g p khách, nhưng khi h ñ n l i không nh
 • 22. 22 B n ñ n hay không thì máy bay v n c t cánh
 • 23. 23 Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian
 • 24. 24 Thói quen dùng th i gian Làm cái thích trư c, cái không thích sau Làm cái bi t cách làm trư c Làm cái d làm trư c Làm cái t n nhi u th i gian trư c Làm cái mà ngu n l c s n có trư c
 • 25. 25 Thói quen dùng th i gian Ph n ng l i yêu c u c a ngư i khác Làm vi c g p trư c vi c quan tr ng Ch ñ n h n cu i cùng m i làm Làm vi c nh trư c khi làm vi c l n Cái gì ñ n trư c làm trư c
 • 26. 26 Qu n lý th i gian – Th h 1 Cơ s : Nh c vi c Khuynh hư ng: Theo dòng ch y S d ng s tay li t kê ñ u vi c hàng ngày K t qu : Không quên ñ u vi c D n vi c sang ngày hôm sau Vi c quan tr ng là nh ng vi c trư c m t
 • 27. 27 Qu n lý th i gian – Th h 2 Cơ s : L p k ho ch và chu n b Khuynh hư ng: Trù ho ch tương lai Dùng công c hi n ñ i hơn ñ QL ñ u vi c K t qu : Không quên ñ u vi c Có th i h n b t ñ u và k t thúc cho m i vi c Vi c quan tr ng là vi c n m trong l ch trình
 • 28. 28 Qu n lý th i gian – Th h 3 Cơ s : L p k ho ch, ưu tiên hoá, ki m soát Khuynh hư ng: Xác ñ nh giá tr , ưu tiên Dùng công c l p k ho ch, t ch c ngày K t qu : Vi c ưu tiên v th i gian ñư c th c hi n L m d ng ch “Kh n” Vi c quan tr ng xác ñ nh b i giá tr và kh n
 • 29. 29 Nh n xét 3 th h Làm ñư c nhi u vi c hơn v i th i gian ít hơn Vi c quan tr ng chưa ñư c dành th i gian Th h th 4?
 • 30. 30 Hai thu c tính c a s ki n: Quan tr ng & Kh n c p
 • 31. 31 I II III IV Kh n c p Không kh n c p Không quan tr ng Quan tr ng Ma tr n qu n lý th i gian
 • 32. 32 I II III IV Kh n c p Không kh n c p Không quan tr ng Quan tr ng Ma tr n qu n lý th i gian •Kh ng ho ng •Các v n ñ c p bách •Các d án ñ n h n •Công vi c t n ñ ng •Các vi c ñ t xu t •Thư t , e-mail •H p hành •Các v n ñ c p bách •Các công vi c vô b •ði n tho i •Tán g u •Ho t ñ ng “gi i trí” •Làm vi c trong C/ lư c •Xây d ng quan h •Tìm ki m cơ h i •L p k ho ch
 • 33. 33 I II III IV Kh n c p Không kh n c p Không quan tr ng Quan tr ng Ma tr n qu n lý th i gian Làm ngay Giao cho ngư i khác Ch làm n u có th i gian Làm sau, nhưng kiên quy t
 • 34. 34 I II III IV K t qu : - Căng th ng (stress) - Ki t s c - Luôn trong tình tr ng kh ng ho ng - Làm vi c ngoài ph m vi ch c năng
 • 35. 35
 • 36. 36 Vi c gì cũng g p thì hi u qu th p Vi c gì cũng v i thì m t h t cơ h i
 • 37. 37 I II III IV K t qu : - T p trung vào ng n h n - Công vi c v n v t - Không coi tr ng m c tiêu, k ho ch - C m giác là n n nhân, th ñ ng - Quan h h i h t
 • 38. 38 I II III IV K t qu : - Vô trách nhi m - Tách r i công vi c - Ph thu c vào ngư i khác
 • 39. 39 I II K t qu : - T m nhìn, tri n v ng - Cân b ng - S ng có k lu t - Ch ñ ng - Ít kh ng ho ng III IV
 • 40. 40 Có th qu n lý th i gian? Qu n lý th i gian là vi c khó Nhưng có th n u có quy t tâm
 • 41. 41 Năng l c lãnh ñ o Phát tri n t m nhìn, s m nh, m c tiêu Phát tri n k năng nh n bi t và QL b n thân Phát tri n kh năng ñ ng viên khuy n khích Phát tri n các k năng quan h
 • 42. 42 Nh ng v n ñ cơ b n T m quan tr ng c a qu n lý th i gian Nh n th c v nh ng cách lãng phí th i gian Quan ñi m m i v qu n lý th i gian Nh n th c v thiên hư ng s d ng th i gian
 • 43. 43 Nh ng v n ñ cơ b n Ma tr n qu n lý th i gian Ưu tiên hoá Giao vi c T ng k t các nguyên t c qu n lý th i gian
 • 44. 44 Nguyên t c qu n lý th i gian 1. ð c có ch n l c 2. Li t kê công vi c c n th c hi n trong ngày 3. Ưu tiên hoá các công vi c 4. Ngăn n p 5. Làm nhi u vi c không quan tr ng m t lúc
 • 45. 45 Nguyên t c qu n lý th i gian 6.Có các công vi c nh nhàng xen k 7.Chia nh các công vi c l n 8.Xác ñ nh 20% công vi c quan tr ng 9.Dành th i gian t t cho công vi c quan tr ng 10.Dành m t th i gian không b qu y r y
 • 46. 46 Nguyên t c qu n lý th i gian 11.Không trì hoãn công vi c 12.ð t ra h n cu i cùng 13.Luôn ñ ý th i gian 14.Làm gì ñó lúc ch ñ i 15.Làm vi c b n r n vào m t th i ñi m
 • 47. 47 Tàu ho hay Xe c u ho ?
 • 48. 48 Làm vi c hay B n vi c?
 • 49. 49 Qu n lý th i gian – Th h 4 Vi c quan tr ng nh t v trí s m t (t ch c vùng II)
 • 50. 50 Vi c quan tr ng nh t ph i ñư c hoàn thành t t nh t
 • 51. 51 L p ưu tiên cho các vi c trong l ch L p l ch cho các vi c ưu tiên
 • 52. 52 Vi n c nh tương lai
 • 53. 53 Lãnh ñ o hay qu n lý?
 • 54. 54
 • 55. 55 ð nh hư ng
 • 56. 56 Thang d a vào ñâu?
 • 57. 57 N u không có t m nhìn Ch n nh ng gì trư c m t Làm nh ng vi c c p bách Ch u s h i thúc c a th i gian Ch n theo c m tính B cu n theo s c p bách c a ngư i khác
 • 58. 58 M c ñích Hành ñ ng K t qu+ = M c ñích M ng mơ+ = Hành ñ ng Qua ngày+ = M c ñích Hành ñ ng S ng ñ p + =
 • 59. 59 Mu n phóng nhanh thì ph i
 • 60. 60 T m nhìn giúp ta Hành ñ ng nhi t tình ñ ñ t m c tiêu Nói “không” m t cách t tin và thanh th n Vư t qua s hãi, hèn nhát, các tr ng i khác
 • 61. 61 ði u gì t o nên s khác bi t gi a m t ngư i chán ñ i và v n ñ ng viên Paragames?
 • 62. 62 S l a ch n c a chúng ta xu t phát t ñâu? Ti n b c, công danh, hay trái tim!
 • 63. 63 B¹n bÌKÎ thï T©m linh C¸ nh©n Gia ®×nh Hä h ng TiÒn b¹c C«ng viÖc Së h÷u Thó vui Nguyên t c
 • 64. 64 Chúng ta nh n ra ch không ph i t o ra s m nh c a mình
 • 65. 65 Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu B n ph m ch t thiên phú Nh n th c v b n thân Lương tâm B n lĩnh t quy t S hình dung sáng t o
 • 66. 66 Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu B n nhu c u con ngư i Lý tư ng Tinh th n Xã h i V t ch t
 • 67. 67 H nh phúc hay Khoái c m?
 • 68. 68 ð lương tâm tr l i Cái gì? T i sao? B ng cách nào?
 • 69. 69
 • 70. 70 S M A R T pecific easurable chievable esult-oriented ime bound
 • 71. 71 Vi t t o nên suy nghĩ Suy nghĩ t o ra hình nh Hình nh t o nên c m nh n C m nh n d n ñ n hành ñ ng Hành ñ ng t o ra k t qu
 • 72. 72 T m nhìn S m nh Vai trò M c tiêu Lâu dài Vài trò M c tiêu K ho ch L ch tu n Giao vi c Hàng tu n
 • 73. 73 Phát tri n Cá nhân Gia ñình/ V ch ng Ph trách SP m i Ph trách Nghiên c u M r ng m ng lư i (12) Tác ñ ng ký k t (11) Nghiên c u k t qu cu i cùng (10) Nghiên c u th hi u (9) Ph ng v n tuy n tr lý (8) Kh o sát th trư ng (7) Bàn v v n ñ chi tiêu (6) T p xe cho con (5) ð t vé ñi xem phim (4) Thăm b n m (3) ðăng ký d h i th o (2) So n m c tiêu cá nhân (1)
 • 74. 74 Ph trách Hành chính Ph trách Công ñoàn Ph trách Nhân s So n k ho ch năm t i (19) Thăm h i nhân viên (18) Chu n b ñ i h i (17) Báo cáo lương (16) Báo cáo cu i tháng (15) Thăm h i nhân viên (14) Xem xét l i trách nhi m (13)
 • 75. 75 LÞch tuÇn TuÇn: Vai trß Môc tiªu Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5Chñ nhËt Thø 6 Thø 7 C¸c −u tiªn tuÇn C¸c −u tiªn h ng ng y LÞch c«ng viÖc 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Tíi: Ho¹t ®éng ch©n tay Ho¹t ®éng XH, t×nh c¶m Ho¹t ®éng trÝ ãc Ho¹t ®éng tinh thÇn C©n b»ng cuéc sèng
 • 76. 76 M c tiêu tháng Quan h S c kho Phát tri n cá nhân Th nghi m Tài chính Cá tính (suy nghĩ, c m nh n, cách s ng) Thói quen: thêm t t, b x u
 • 77. 77 Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian
 • 78. 78 Các công c Gi y và bút Ph thu c ít D s d ng Linh ñ ng Không oai Công c hi n ñ i Ph thu c nhi u Khó s d ng Không linh ñ ng R t oai
 • 79. 79 Công c hi n ñ i Công c qu n lý th i gian, ghi chép: Paml ði n tho i di ñ ng Máy vi tính: ñ bàn, xách tay, b túi... Ph n m m: Microsoft Outlook Các ph n m m qu n lý th i gian khác
 • 80. 80
 • 81. 81
 • 82. 82
 • 83. 83 Công c ñơn gi n M t chi c bút M t quy n s nh
 • 84. 84 Cách nghi s Vi t ra m i m c tiêu c n ñ t Li t kê t t c các công vi c c n làm S p x p theo th t ưu tiên G ch ñi nh ng vi c ñã làm Hãy nghĩ ñ n vi c hi n t i
 • 85. 85 Present – Hi n t i Present – Món quà Present – Th hi n
 • 86. 86 Cách nghi s Có kho ng tr ng ñ ghi vi c quan tr ng Chia s làm hai ph n Ghi nh ng vi c c n làm phía bên ph i Ghi th i gian cho m i vi c phía bên trái ðánh d u ho c g ch ñi nh ng vi c hoàn t t
 • 87. 87 M u bút chì hơn Trí nh t t
 • 88. 88 Trí nh ñ m không b ng nét m c m
 • 89. 89 B ng kê ñ u vi c B ng kê ñ u vi c: Không c u trúc Không gi i h n th i gian Không có th t ưu tiên Không chi ti t
 • 90. 90 Th i gian bi u Th i gian bi u: C u trúc theo th i gian Th i gian hoàn thành Th t ưu tiên Chi ti t, c th
 • 91. 91 Ba lo i th i gian bi u L c quan t u Quá ít th i gian ñ th c hi n công vi c Bi quan Quá nhi u th i gian dành cho m t vi c Th c t Dành v a ñ th i gian cho vi c c th
 • 92. 92 Th i gian bi u th c t ð nh th i gian cho ho t ñ ng thông thư ng Hình dung ra các chi ti t K t h p các ho t ñ ng ð t h n ch th i gian L p l ch m i vi c L p l ch cho vi c ñ t xu t
 • 93. 93 K năng l p th i gian bi u Gi quan tr ng nh t C t b t ñi m t vi c Thêm m t gi bu i sáng ð ng v t l n v i chó con Ch ch p nh n nh ng tin ng n Không ki m tra kép
 • 94. 94 Lúc thi u ti n ta tiêu pha r t chi ly. N u ta s d ng th i gian như tiêu ti n ch c không bao gi ta nghèo.
 • 95. 95 K năng l p th i gian bi u S p x p thư t ưu tiên Làm cho quy n l ch quan tr ng như ñ ng h Ho ch ñ nh ngày th tư trư c ngày th ba Tuân th l ch
 • 96. 96 Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian
 • 97. 97 Thành công l n v i bư c nh hơn là thành công nh v i bư c l n.
 • 98. 98 Hãy tôn tr ng th i gian c a ngư i khác
 • 99. 99 K lu t là t do.
 • 100. 100 Ai cũng có cùng m t tài s n: 1440 phút/ngày Cách s d ng tài s n ñó làm nên s khác bi t gi a ngư i giàu và k nghèo, ngư i thành công và k th t b i.
 • 101. 101 Chu n m c Hành vi Thói quen Tính cách SS PHPH NN Suy nghĩ
 • 102. 102 Thói quen tích c c là: s c b t cu c ñ i.
 • 103. 103 H chu n Hành vi Thói quen Văn hoá SS NGHINGHI PP Suy nghĩ
 • 104. 104 3 ñi u ư c! (Sau m t năm n a tôi chuy n sang th gi i m i)
 • 105. 105 Chân lý bi t th i ñi m c a mình.
 • 106. 106
 • 107. 107 p 21 ngày Tăng nhi t ñ cao lên ñ ñ y nhanh ti n ñ Ung
 • 108. 108 M i th ñ u ñư c t o ra hai l n
 • 109. 109 M i th ñ u xu t phát t suy nghĩ.
 • 110. 110 Trung th c Có th ti n b Cái gì làm ñư c Th c hi n ngay

×