Role elektronického publikování

829 views

Published on

Přednáška pro kurz Informace pro 21. století. Role moderních knihoven a informačních institucí (19. 3. 2010, ÚISK FF UK, Praha)

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
829
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Role elektronického publikování

 1. 1. Role elektronického publikování Linda Jansová ( [email_address] ) Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Kurz Informace pro 21. století. Role moderních knihoven a informačních institucí Praha, 19. 3. 2010
 2. 2. <ul><li>Co je elektronické publikování? </li></ul><ul><li>Vydávání a šíření dokumentů elektronickými prostředky, a to buď offline (zejména na optických discích) anebo online v prostředí počítačových sítí.
 3. 3. Produktem elektronického publikování je elektronický dokument (elektronická kniha, elektronické periodikum, databáze apod.).
 4. 4. Výhoda elektronického publikování oproti publikování v tištěné podobě spočívá především v neexistenci prostorových a časových bariér a v úspoře financí na vydávání dokumentů.
 5. 5. Zdroj: TDKIV ( http://sigma.nkp.cz/cze/ktd , http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/ ), heslo elektronické publikování </li></ul>
 6. 6. Elektronický, digitální, online... <ul><li>elektronický = digitální + analogový (způsob zaznamenání dat)
 7. 7. podrobnější přehled – např. heslo Digital ve Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital
 8. 8. v praxi v našem oboru a v oborech příbuzných často užíváno synonymicky (elektronický = digitální)
 9. 9. online a offline – forma zpřístupnění
 10. 10. born-digital (vznik v digitální podobě) a digitalizovaný – způsob vzniku </li></ul>
 11. 11. Dokument, informační objekt <ul><li>digitální dokument má řadu jiných vlastností než klasický či tradiční (papírový) dokument, např.: </li><ul><li>kopie nemají oproti originálu zhoršenou kvalitu
 12. 12. ne vždy jsou zřejmé hranice dokumentu (odkazy na jiné uzly sítě) </li></ul><li>úvahy o (ne)vhodnosti užívání termínu dokument (změna obsahu a rozsahu pojmu)
 13. 13. pro inspiraci: příspěvek J. Schwarze o nedokumentových informačních pramenech a informačních objektech: http://www.ikaros.cz/node/402 </li></ul>
 14. 14. Komunikace vědeckých informací <ul><li>novověk – dopisy mezi vědci
 15. 15. 60. léta 17. století – první vědecké časopisy (Journal de S ç avants a Philosophical Transactions) </li><ul><li>projekt Trailblazing (The Royal Society): http://trailblazing.royalsociety.org/ </li></ul><li>rozvoj vědy a techniky, výraznější specializace, vznik mnoha časopisů
 16. 16. informační (dokumentová) exploze
 17. 17. (oborové) referátové časopisy -> bibliografické a abstraktové databáze </li></ul>
 18. 18. Formální a neformální komunikace informací <ul><li>dlouhá doba mezi zasláním článku do časopisu a jeho publikováním -> neformální výměna preprintů, separátů apod. (návrat k novověkým kořenům?) -> různé návrhy na centralizaci výměny (např. J. D. Bernal)
 19. 19. vznik neviditelných univerzit (invisible colleges)
 20. 20. setkávání na konferencích, kongresech a dalších odborných akcích </li></ul>
 21. 21. Změny s příchodem elektronického publikování <ul><li>časopisy vycházejí často hybridně (tištěně a elektronicky), nebo pouze elektronicky (online, dostupné za úplatu či zdarma, rovněž forma tzv. otevřeného přístupu)
 22. 22. celý proces od vzniku článku ve formě rukopisu (přes proces recenzování) až po publikaci může probíhat elektronicky
 23. 23. možnost rychlé výměny informací, publikování nejenom textů a obrázků, ale např. také datových sad (formou příloh) </li></ul>
 24. 24. Digitální knihovny <ul><li>digitální knihovny vydavatelů (časopisů, sborníků, monografií atd.)
 25. 25. SpringerLink: </li><ul><li>http://springerlink.com/ </li></ul><li>ScienceDirect (Elsevier): </li><ul><li>http://www.sciencedirect.com/ </li></ul><li>Vydavatelství VŠCHT </li><ul><li>http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/eprodukce/ </li></ul></ul>
 26. 26. Institucionální repozitáře <ul><li>repozitář UK: </li><ul><li>zejm. kvalifikační práce
 27. 27. http://repozitar.cuni.cz/ </li></ul><li>repozitář Harvardovy univerzity: </li><ul><li>http://dash.harvard.edu/ </li></ul><li>repozitář MIT: </li><ul><li>http://dspace.mit.edu/ </li></ul></ul>
 28. 28. E-printové archivy <ul><li>arXiv.org: </li><ul><li>http://arxiv.org/ </li></ul><li>E-LIS: </li><ul><li>http://eprints.rclis.org/ </li></ul><li>Nature Preceedings: </li><ul><li>http://precedings.nature.com/ </li></ul></ul>
 29. 29. Výstupy digitalizačních projektů <ul><li>Manuscriptorium: </li><ul><li>http://manuscriptorium.com/ </li></ul><li>digitální knihovna Městské knihovny v Praze: </li><ul><li>http://e-knihovna.cz/ </li></ul><li>Google Books: </li><ul><li>http://books.google.cz/ </li></ul></ul>
 30. 30. Další zdroje <ul><li>repozitář příspěvků z konferencí ELPUB: http://elpub.scix.net/
 31. 31. Open Archives:
 32. 32. http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites
 33. 33. Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org/
 34. 34. Registry of Open Access Repositories: http://roar.eprints.org/ </li></ul>
 35. 35. Zákulisí aneb redakční a publikační systémy <ul><li>software pro tvorbu, vkládání, správu a zpřístupňování obsahu
 36. 36. praktický příklad: elektronický časopis Ikaros </li><ul><li>http://www.ikaros.cz/ </li></ul><li>redakční a publikační systém Drupal (zejm. modul e-journal) </li><ul><li>s otevřeným zdrojovým kódem
 37. 37. http://www.drupal.cz/ </li></ul></ul>
 38. 38. Měnící se role knihoven <ul><li>knihovna jako poskytovatel přístupu k internetu
 39. 39. knihovna jako předplatitel komerčně dostupných elektronických informačních zdrojů (databází)
 40. 40. knihovna jako propagátor elektronického obsahu
 41. 41. knihovna jako vydavatel
 42. 42. ... </li></ul>
 43. 43. Děkuji za pozornost!

×