Infosessie VIS-trajecten voor innovatievolgers

 • 7,577 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
7,577
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
23
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie VIS-trajecten voor innovatievolgers VIS-trajectenIV Infosessie september 2014 Ria Bruynseels 1
 • 2. VIS-trajectenIV Documenten Presentatie aanvullend aan info/documenten op http://www.iwt.be/subsidies/vis-trajecten  Handleiding  Oproepdocument  Aanvraagtemplate voor het indienen van een projectvoorstel  Toelichtingsdocumenten  IWT-kostenmodel  gebruik van projectresultaten  de-minimis  uitvoering en opvolging  DO-handleiding  FAQ’s 2
 • 3. VIS-trajectenIV Agenda  Doelstelling & Doelgroep  Wat is een VIS-trajectIV?  Projectconsortium  Modaliteiten  Evaluatieprocedure  Na de beslissing  Praktisch  VIS-trajecten vs VIS-trajectenIV  Info 3
 • 4. VIS-trajectenIV Agenda Doelstelling & Doelgroep  Wat is een VIS-trajectIV?  Projectconsortium  Modaliteiten  Evaluatieprocedure  Na de beslissing  Praktisch  VIS-trajecten vs VIS-trajectenIV  Info 4
 • 5. VIS-trajectenIV Doelstelling & Doelgroep Doelstelling het versnellen van de doorstroming van innovatie naar de markt door het aanreiken van bruikbare innovaties, technologieën of kennis over recente producten, processen of diensten en het ondersteunen van de eerste implementatiestappen Doelgroep Innovatievolgers  niet proactief bezig met innovatie  ontwikkelen zelf geen nieuwe producten/processen/diensten/concepten  implementeren/gebruiken nieuwe dingen  bewust maken van het belang van innovatie  overtuigen dat innovatie zinvol is (voor onderneming)  grote groep, economisch belangrijke groep  grote impact van een (beperkte) innovatie 5
 • 6. VIS-trajectenIV Agenda  Inleiding  Doelstelling & Doelgroep  Wat is een VIS-trajectIV?  Projectconsortium  Modaliteiten  Evaluatieprocedure  Na de beslissing  Praktisch  VIS-trajecten vs VIS-trajectenIV  Info 6
 • 7. VIS-trajectenIV Wat is een VIS-trajectIV ? “Project dat de doorstroming van innovatie naar de markt versnelt door het aanreiken van bruikbare innovaties, technologieën of kennis over recente producten, processen of diensten en dat de eerste implementatiestappen ondersteunt” Vernieuwing/verandering bij innovatievolgers  focus op introduceren en ondersteunen van de implementatie van recente kennis/technologieën/innovaties bij innovatievolgers  specifiek op innovatievolgers gericht, duidelijk potentieel voor doelgroep  gericht op versnelling innovatieproces, waarbij meeste innovatievolgers binnen de projectduur de stap naar vernieuwing zetten  aantal bedrijven dat uiteindelijk de ‘innovatie, kennis of technologie’ succesvol gebruikt of implementeert is belangrijkste succesindicator (KPI) Collectief karakter (versus coöperatief)  gericht naar zeer ruime doelgroep innovatievolgers (typisch 100-den bedrijven)  goede verhouding tussen de omvang project en doelgroep 7
 • 8. VIS-trajectenIV Wat is een VIS-trajectIV ? (Economische) impact bij de doelgroep  Versnelde introductie recente kennis/technologieën bij doelgroep → verhoogde competitiviteit van de doelgroepbedrijven  Behoud/groei bedrijfsactiviteiten, tewerkstelling of investeringen Ruimere meerwaarde  complementair met andere projecten die gesubsidieerd worden in Vlaanderen  complementair met bestaande instrumenten (kmo-portefeuille, LED)  Additioneel aan de markt (niet marktverstorend)  meerwaarde op het vlak van duurzame ontwikkeling of andere maatschappelijke uitdagingen 8
 • 9. VIS-trajectenIV Wat is een VIS-trajectIV ? Multisectoriële trajecten  samenwerking tussen verschillende sectoren of tussen aanbieders en gebruikers kan helpen om de innovatie sneller ingang te doen vinden  innovatievolgers kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de marktintroductie van nieuwe kennis en/of nieuwe technologieën 9
 • 10. VIS-trajectenIV Wat is een VIS-trajectIV niet ? Wat komt niet in aanmerking ?  Verderzettingen of vervolgprojecten van VIS-trajecten  Projecten gericht op bedrijven uit de ganse innovatieketen (innovatietrekkers, vroege gebruikers, vroege en late volgers) → ‘gewoon’ VIS-traject  Projecten gericht op noden van beperkt aantal of individuele bedrijven (coöperatief onderzoek) → O&O-bedrijfsprojecten of kmo-programma  (Onderzoeks)projecten niet gericht op innovatievolgers  Projecten gericht op (in hoofdzaak) bedrijven uit de primaire sector  Projecten gericht op in hoofdzaak innovatiestimulering of individuele dienstverlening 10
 • 11. VIS-trajectenIV Agenda  Inleiding  Doelstelling & Doelgroep  Wat is een VIS-trajectIV?  Projectconsortium  Modaliteiten  Evaluatieprocedure  Na de beslissing  Praktisch  VIS-trajecten vs VIS-trajectenIV  Info 11
 • 12. VIS-trajectenIV Projectconsortium Doelgroep innovatievolgers alle sectoren, behalve de primaire land- en tuinbouwsector Aanvrager(s) Indiening door federaties of sectororganisaties  kennen noden van de doelgroep goed  vertrouwd met manier van werken van innovatievolgers  contacten met deze groep  weten welke instrumenten/kennis het best geschikt zijn voor deze bedrijven Collectieve/gelijkgestelde centra mede-aanvrager 12
 • 13. VIS-trajectenIV Projectconsortium Uitvoerder(s) Uitvoering door kenniscentra en kennisaanbieders  VIS (Federaties/sectororganisaties, …)  Collectieve/gelijkgestelde centra  Universitaire onderzoeksgroep  Onderzoeksinstelling  Hogeschool  Lichte structuren Onderaannemer(s) Inkopen van commercieel beschikbare diensten tegen vergoeding  Leveranciers van specifieke (commercieel beschikbare) diensten: individuele bedrijven, consulenten, kennisinstellingen, …  Kostenraming vanaf € 8.500  Regels openbare aanbesteding 13
 • 14. VIS-trajectenIV Agenda  Inleiding  Doelstelling & Doelgroep  Wat is een VIS-trajectIV?  Projectconsortium  Modaliteiten  Evaluatieprocedure  Na de beslissing  Praktisch  VIS-trajecten vs VIS-trajectenIV  Info 14
 • 15. VIS-trajectenIV Modaliteiten Duur/omvang  typisch 2 jaar (maximaal 4 jaar mogelijk)  tussentijdse evaluatie om de 2 jaar (indien > 2 jaar)  maximaal 2 VTE’s Kostenmodel  personeelskosten (directe loonkost uitvoerders)  overige kosten (directe kosten voor werkingsmiddelen & uitrustingsgoederen en indirecte kosten) → berekend als standaardkost per VTE (max. € 40.000/VTE)  grote onderaannemingen Steunpercentage/cofinanciering  80 % van de aanvaardbare begroting  20 % cofinanciering  aanvragers staan in voor cofinanciering (ook van de kennisinstellingen) 15
 • 16. VIS-trajectenIV Modaliteiten Activiteiten  (recente) innovaties/technologieën/kennis ingang doen vinden → bewezen technologieën die bij innovatietrekkers en early adopters reeds ingeburgerd zijn, maar nog niet bij de ruimere doelgroep (vroege en late volgers)  geen thematische beperking  project definiëren rond een specifiek thema of een bepaalde technologie  collectieve aanpak (groot # bedrijven)  informatieverspreiding, sensibilisering en beperkte praktische ondersteuning, kennisdeling aanbieders-gebruikers  geen onderzoeksactiviteiten, trouble shooting, ad hoc dienstverlening, commerciële dienstverlening Interactie met de doelgroep  interactie met innovatievolgers ingebed in de activiteiten  stuurgroep (met onafhankelijke sectorvertegenwoordigers) voor opvolging  oprichting van een gebruikersgroep (met vertegenwoordiging van innovatievolgers) niet verplicht 16
 • 17. VIS-trajectenIV Agenda  Inleiding  Doel van het programma  Wat is een VIS-trajectIV ?  Projectconsortium  Modaliteiten  Evaluatieprocedure  Na de beslissing  Praktisch  Info 17
 • 18. VIS-trajectenIV Evaluatieprocedure 18  Ontvankelijkheid/criteria  tijdige indiening  hoofdaanvrager is federatie/sectororganisatie en representatief  aanvraagtemplate/verklaringen/excel projectbegroting  niet gericht op primaire sector  indieningsregels  Instructiegesprek aanvragers/uitvoerder(s) met IWT  periode december 2014 – januari 2015  mogelijkheid tot (beperkte) aanvullingen/verduidelijkingen (annex)  Beoordeling in groep, met inschakeling externe experten  Beslissing Raad van Bestuur IWT (maart 2015)
 • 19. VIS-trajectenIV Evaluatieprocedure Selectiecriteria & selectiemethodiek Selectiecriteria - 2 dimensies :  Impact van het project  Kwaliteit van de projectuitvoering Selectiemethodiek Impact van het project  4 criteria  waardering ‘zeer goed’, ‘goed/neutraal’, ‘minpunt’ en ‘kritisch’ Kwaliteit van de projectuitvoering  2 criteria  minimum kwaliteitseisen (steunbaar/niet steunbaar) 19
 • 20. VIS-trajectenIV Evaluatieprocedure Selectiecriteria Impact van het project  Projectdoelstellingen (vernieuwing/verandering bij innovatievolgers)  Collectief bereik  Economische impact  Ruimere meerwaarde Kwaliteit van de projectuitvoering  Aanpak  Expertise en middelen 20
 • 21. VIS-trajectenIV Evaluatieprocedure Impact van het project Projectdoelstellingen (vernieuwing/verandering bij de innovatievolgers)  focus op introduceren/ondersteunen van implementatie van recente kennis/technologieën/innovaties  duidelijk gericht op ‘innovatievolgers’  concrete doelstellingen – ambitieus streefcijfer KPI  gericht op versnelling van het innovatieproces  innovatievolgers zetten binnen projectduur stap naar vernieuwing  Onderzoeksprojecten, projecten gericht op primaire sector niet steunbaar Collectief bereik  zeer ruime doelgroep innovatievolgers (typisch 100-den bedrijven)  goede verhouding tussen omvang project en doelgroep  projecten gericht op beperkt aantal/individuele bedrijven of voor bedrijven uit ganse innovatieketen niet steunbaar 21
 • 22. VIS-trajectenIV Evaluatieprocedure Impact van het project Economische impact  Verhoogde competitiviteit  Behoud/groei van bedrijfsactiviteiten, tewerkstelling of investeringen.  Indien geen/onduidelijke economische meerwaarde – niet steunbaar Ruimere meerwaarde  complementariteit met gesubsidieerde projecten  additioneel aan marktaanbod  duidelijke (gemotiveerde) meerwaarde op vlak van duurzame ontwikkeling of andere maatschappelijke uitdagingen 22
 • 23. VIS-trajectenIV Evaluatieprocedure Kwaliteit van het projectvoorstel Aanpak/werkplan  aanpak duidelijk/haalbaar  geschikt voor realisatie collectieve doelstellingen  activiteiten in lijn met noden, goed gemotiveerd  duurtijd adequaat  degelijke projectopvolging - stuurgroep  interactie met de doelgroepbedrijven is voorzien Expertise en middelen  aanvrager(s) vertrouwd met noden doelgroep, aanspreekpunt  competentie bij uitvoerder(s), track record  inzet middelen in lijn met het projectplan  kwaliteit samenwerking (indien van toepassing)  invulling cofinanciering  track record 23
 • 24. VIS-trajectenIV Agenda  Inleiding  Doelstelling & Doelgroep  Wat is een VIS-trajectIV?  Projectconsortium  Modaliteiten  Evaluatieprocedure  Na de beslissing  Praktisch  VIS-trajecten vs VIS-trajectenIV  Info 24
 • 25. VIS-trajectenIV Na de beslissing Projectfiche met besluitvorming Overeenkomst  algemene voorwaarden  projectspecifieke voorwaarden (contractanten)  samenwerkingsovereenkomsten  tussen begunstigden onderling  tussen begunstigden en kennisinstellingen Opvolging  gericht op het bereik van de doelstellingen en de resultaten  beperkte administratieve belasting  tevredenheidsanalyses bij tussentijdse evaluaties (na 2 jaar) 25
 • 26. VIS-trajectenIV Na de beslissing Uitvoering & opvolging  projectbarometer om de 6 maanden (statusverslag)  jaarlijks aangevuld met een prestatietabel, de status van de KPI(’s) en een overzicht van de collectieve en individuele acties, aantal bereikte ondernemingen (op basis van het ondernemingsnummer), rapportering over de interactie met de doelgroepbedrijven  tussentijdse evaluatie (voor projecten > 2 jaar) - ingeval van onvoldoende tussentijdse resultaten → stopzetting  eindverslag, financieel verslag  Via e-rapporteringstool IWT zal de vorderingen van de goedgekeurde projecten opvolgen 26
 • 27. VIS-trajectenIV Agenda  Inleiding  Doelstelling & Doelgroep  Wat is een VIS-trajectIV?  Projectconsortium  Modaliteiten  Evaluatieprocedure  Na de beslissing  Praktisch  VIS-trajecten vs VIS-trajectenIV  Info 27
 • 28. VIS-trajectenIV Praktisch  Indiening  2de oproep VIS-trajectenIV opengesteld juli 2014  alle sectoren, behalve primaire sector  Uiterste indiendatum 27 november 2014 (12:00 uur)  indiening elektronisch, 1 exemplaar met de vereiste bijlagen 28
 • 29. VIS-trajectenIV Praktisch - aanvaagtemplate Deel 1: Projectidentificatie  Innovatiedoel  Administratieve gegevens en intentieverklaring van de hoofd- en medeaanvrager(s)  Administratieve gegevens en intentieverklaring van de (mede)-uitvoerder(s) Deel 2: Projectbeschrijving  Innovatiedoel (vernieuwing/verandering bij innovatievolgers)  Collectief bereik  Economische impact  Aanpak  Expertise en middelen  Ruimere meerwaarde van het project Deel 3: Projectbegroting  Projectbegroting per partner (Excel template)  Totale projectbegroting Deel 4: Bijlagen  Bij onderaannemingen vanaf 8.500 EUR: offertes 29
 • 30. VIS-trajectenIV Praktisch – nieuw ! Projectidentificatie - Innovatiedoel  Voorheen ‘projectsamenvatting’  Max. 1 pagina  In IWT-overeenkomst  3 delen:  Algemeen doel: probleemstelling, algemene doelstelling, doelgroep  Concrete doelen: beoogde resultaten, KPI’/streefcijfer  Verwachte resultaten en impact: verwachte economische en maatschappelijke impact 30
 • 31. VIS-trajectenIV Agenda  Inleiding  Doelstelling & Doelgroep  Wat is een VIS-trajectIV?  Projectconsortium  Modaliteiten  Evaluatieprocedure  Na de beslissing  Praktisch  VIS-trajecten vs VIS-trajectenIV  Info 31
 • 32. VIS-trajectenIV VIS-trajecten vs VIS-trajectenIV 32 VIS-traject VIS-traject voor innovatievolgers Doel Aanbieden van innovatieve oplossingen die op korte termijn toegepast worden en zichtbare verandering teweeg brengen Aanreiken van bewezen technologieën/innovaties/kennis en ondersteunen van implementatie Doelgroep Ganse spectrum: innovatietrekkers, aanbieders, implementators, vroege en late volgers Focus op (late) innovatievolgers Hoofdaanvrager Ad hoc VIS, federatie/sectororganisatie, collectief/gelijkgesteld centrum, lichte structuur/competentiepool of andere organisaties erkend door de Vlaamse Regering Federatie of sectororganisatie Collectieve en gelijkgestelde centra kunnen medeaanvrager zijn Uitvoerder Federatie/sectororganisatie, collectief/gelijkgesteld centrum, lichte structuur/competentiepool, al dan niet in samenwerking met andere kenniscentra Federatie/sectororganisatie, collectief/gelijkgesteld centrum, lichte structuur/competentiepool, al dan niet in samenwerking met andere kenniscentra Max # VTE 8/jaar 2/jaar Duur Typisch 4 jaar, 2-6 jaar mogelijk Typisch 2 jaar, max. 2x2 jaar Subsidie % 80%, cofinancieringsplan voor saldo 20% (via bijdragen van de doelgroepbedrijven) Max. 80%, saldo 20% kan via de aanvragers Kostenmodel IWT-kostenmodel, grote onderaanneming mogelijk (uitzonderlijk grote kost) IWT kostenmodel, grote onderaanneming mogelijk Soorten activiteiten Brede invulling activiteiten (cf. VIS-besluit) Beperkte set van activiteiten specifiek gericht op innovatievolgers
 • 33. VIS-trajectenIV Agenda  Inleiding  Doelstelling & Doelgroep  Wat is een VIS-trajectIV?  Projectconsortium  Modaliteiten  Evaluatieprocedure  Na de beslissing  Praktisch  VIS-trajecten vs VIS-trajectenIV  Info 33
 • 34. VIS-trajectenIV Verdere info en andere IWT-steunformules…. Voorbesprekingen VIS-trajecten 5de oproep staat open Communicatie/vragen:  Luc De Buyser (ldb@iwt.be of 02/432 43 13)  Ria Bruynseels (mbr@iwt.be of 02/432 42 76)  Mailbox (vis@iwt.be) www.iwt.be 34
 • 35. agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Koning Albert II-laan 35, bus 16 B-1030 Brussel Tel.: +32 (0)2 432 42 00 Fax.: +32 (0)2 432 43 99 E-mail: info@iwt.be www.iwt.be