• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Infosessie Landbouw (LA) - trajecten
 

Infosessie Landbouw (LA) - trajecten

on

 • 8,204 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,204
Views on SlideShare
1,823
Embed Views
6,381

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

4 Embeds 6,381

http://www.iwt.be 6370
http://iwt.staging.calibrate.be 7
http://translate.googleusercontent.com 3
http://www.google.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Infosessie Landbouw (LA) - trajecten Infosessie Landbouw (LA) - trajecten Presentation Transcript

  • agentschap voor Innovatiedoor Wetenschap en Technologie
  • agentschap voor Innovatiedoor Wetenschap en TechnologieLANDBOUW (LA)-trajectenInfosessies augustus-september 2012Ferdi Soors
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 3
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 4
  • LA-trajectenInleiding – Situeringvan LandbouwOnderzoek naar LA-trajecten…  LA-trajecten vervangen het vroegere LandbouwOnderzoek• Aanleiding is het wegvallen van de TIS/TD-projecten ingevolge de hervorming van het VIS-programma: - activiteiten complementair met landbouwonderzoek - verzorgen van kennisoverdracht naar de praktijk  niche ontstaan op vlak van kennisverspreiding en toepassing van die kennis bij de bedrijven 5
  • LA-trajectenInleiding – Situering VIS-programma VIS-collectief Landbouw TD-projecten TIS-projecten onderzoek Onderzoek LA-trajecten VIS-trajecten (primaire sector) 6
  • LA-trajectenInleiding – Situering• Studie ‘LO: portfolioanalyse, resultaten en effecten’ - bevraging van de projectuitvoerders/gebruikers resultaten• Uitgangspunten/basisprincipes zijn nog steeds waardevol: - projecten gericht op innovatie in de primaire sector - collectief karakter - opvolging door een gebruikersgroep - economisch en maatschappelijk relevant• Nieuwe uitdagingen/opportuniteiten gericht op transitie: - focus op kennisoverdracht en concrete innovaties/toepassingen - verhogen van de betrokkenheid van de doelgroepbedrijven - samenwerking met bedrijven uit de agrovoedingsketen - meer flexibele projectduur van 2 tot 6 jaar 7
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 8
  • LA-trajectenDoel van het programmaDe doelstelling van LA-trajecten is om vanuit eenconcrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteitvan een collectief van bedrijven uit de primaire sector,innovatieve oplossingen aan te biedendie op relatief korte termijn toepasbaar zijn enresulteren in zichtbare veranderingenmet een duidelijke (economische) meerwaardevoor de ruime doelgroep. 9
  • LA-trajectenWat is een LA-traject (niet)?Basiskenmerken van LA-trajecten:- Vraaggedreven karakter- Collectief karakter- Innovatief karakter- Focus op een veranderingstraject bij de doelgroep- Economische impact voor de doelgroep- Maatschappelijke meerwaarde 10
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 11
  • LA-trajectenWat is een LA-traject ?• Subsidiemaatregel voor collectief onderzoek en kennisdiffusie voor de primaire sector• Integratie van onderzoek met activiteiten gericht op kennis- overdracht en het concreet toepassen van kennis bij bedrijven• Een LA-traject dient modulair samengesteld te worden in functie van de behoeften/noden• Actieve betrokkenheid van de doelgroepbedrijven bij: - voorbereiding en opmaak van projectvoorstellen - aansturing en uitvoering van het project - kennisdoorstroming en valorisatie van de resultaten 12
  • Kennis- Kennisopbouw Bundelen en Concrete Zichtbare Primaireinstellingen vertalen van innovaties/ veranderingen/ land- en kennis toepassingen transitie tuinbouw sector LANDBOUW-traject
  • LA-trajectenWat is een LA-traject ?Modules/bouwstenen voor de invulling van een LA-traject:- Kennisopbouw- Bundelen en vertalen van kennis- Kennisverspreiding- Toepassen van kennis bij de doelgroepbedrijven- Platform- en netwerking Volgorde/omvang activiteiten afhankelijk van de noden Voldoende onderlinge samenhang (geïntegreerde aanpak) Focus op die activiteiten die het meest kans bieden op concrete innovaties en zichtbare veranderingen binnen de projectduur 14
  • LA-trajectenWat is een LA-traject niet?Wat komt niet in aanmerking?- strategisch basisonderzoek met een lange termijn valorisatieperspectief (SB of SBO)- technologietransfer vanuit hogescholen naar bedrijven in de keten (TETRA)- innovatietrajecten gericht op de specifieke noden van individuele of een beperkt aantal bedrijven (O&O)- trajecten gericht op een collectief van bedrijven uit de toeleverings- en/of de verwerkende industrie (VIS-trajecten)- aparte, niet-geïntegreerde LO/TIS/TD-projecten 15
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 16
  • LA-trajectenProjectconsortium & stakeholdersAanvrager(s)/Uitvoerder(s)- Vlaamse instellingen van hoger onderwijs- Onderzoeksorganisaties (Europese richtlijnen)- Praktijkcentra Zelfstandig of in een samenwerkingsverband Belang van evenwichtige samenstelling projectconsortium: - goede mix van competenties/expertise - in functie van de noden en de aard van de activiteiten - niet aantal partners is belangrijk, wél de juiste partners 17
  • LA-trajectenProjectconsortium & stakeholdersOnderaanneming- Inkopen van commercieel beschikbare diensten tegen vergoeding (analyses, testen, softwareontwikkeling, IE- en marktonderzoek, …)- Kosten vervat in de werkingskosten- Trajecten die quasi volledig uitbesteed worden, zijn niet steunbaar- Kostenraming vanaf € 5.500- Regels openbare aanbestedingNiet-Vlaamse partner(s)- Kunnen ingeschakeld worden indien relevant voor de uitvoering- Enkel als onderaannemer(s) van een LA-traject 18
  • LA-trajectenProjectconsortium & stakeholdersFunctionele gebruikersgroep- Goede interactie met de doelgroepbedrijven is essentieel- Actieve betrokkenheid bij voorbereiding, bij aansturing/uitvoering en bij kennisdoorstroming en valorisatie van de resultaten- Oprichting functionele gebruikersgroep of evenwaardig overlegorgaan: * representatieve vertegenwoordiging van de doelgroep * komt op regelmatige tijdstippen samen- Rol: opvolgen, bijsturen, bewaken realisatie doelstellingen,…- De frequentie van de interactie met de gebruikersgroep dient aangepast aan de opzet van het project/doelstellingen- Belangrijke afspraken worden vastgelegd in een reglement van orde- IWT wordt als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen 19
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 20
  • LA-trajectenProjectduur/omvang/begrotingProjectduur/omvang- Volledige projectduur bedraagt typisch 4 jaar (minimaal 2 tot maximaal 6 jaar mogelijk)- Tussentijdse evaluatie om de 2 jaar (> 4 jaar met externe deskundigen)- Uitbreiding mogelijk, mits verruiming van het innovatiedoel (max. 2 jaar; in competitie met nieuwe projectvoorstellen) 21
  • LA-trajectenProjectduur/omvang/begrotingKostenmodel- Personeelskosten (directe loonkost uitvoerders)- Overige kosten (werkingskosten + overhead)  standaardkost per VTE per jaar  onderaannemingen- Projectomvang/budget dient in verhouding te staan met de doelstellingen, de omvang van de doelgroep en de te verwachten (economische) meerwaarde- Personeelsinzet  vermijden van versnippering 22
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 23
  • LA-trajectenSubsidie en cofinanciering- Subsidie bedraagt 90% van de aanvaarde projectkosten- Bijdrage van de doelgroepbedrijven (agrovoedingsketen) * bijdrage van leden van de gebruikersgroep * inkomsten uit deelname aan studiedagen/workshops * tarifering van activiteiten voor individuele bedrijven- Financiële bijdrage; maar onkosten voor geleverde goederen en diensten mogen in rekening gebracht, indien: * vervat in de werkingskosten * nodige bewijsstukken kunnen voorgelegd worden- Invulling cofinanciering ~maat voor betrokkenheid doelgroep 24
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 25
  • LA-trajectenSamenwerking in de agrovoedingsketen• Samenwerking met bedrijven uit de toeleverings- en/of de verwerkende industrie wordt sterk aangemoedigd• Verschillende vormen van samenwerking en innovatie in de keten zijn mogelijk: * gemeenschappelijk project  symbiose * apart project  spillover effect• Samenwerking met één of een beperkt aantal bedrijven, of met een collectief van bedrijven (VIS) 26
  • LA-trajectenSamenwerking in de agrovoedingsketenGemeenschappelijk project  symbiose- Bedrijven/organisaties treden op als medeaanvrager- Gestructureerde samenwerking/interactie met bedrijven- Activiteiten dienen duidelijk en correct afgelijnd te worden * werkplan * projectbegroting (aandeel moet evenwel beperkt blijven)- Goede afspraken/regeling inzake valorisatie van de resultaten en de eigendomsrechten- Wordt beoordeeld binnen de oproep LA-trajecten, en zal in zijn geheel gesteund worden of helemaal niet 27
  • LA-trajectenSamenwerking in de agrovoedingsketenGemeenschappelijk project  symbiose- Samenwerking met één of een beperkt aantal bedrijven: * modaliteiten O&O-steunregeling (25 – 55%) * elk ‘Vlaams’ bedrijf komt in aanmerking- Samenwerking met een collectief van bedrijven (=VIS): * modaliteiten steunregeling VIS-trajecten (80%) * VIS ~representatief voor de ruime doelgroep * bij voorkeur geen nieuwe juridische structuren 28
  • Samenwerking met bedrijven uit de toeleveringKennis- Kennisopbouw Bundelen en Concrete Zichtbare Primaireinstellingen vertalen van innovaties/ veranderingen/ land- en kennis toepassingen transitie tuinbouw sector LANDBOUW-traject Samenwerking met bedrijven uit de verwerkende industrie
  • LA-trajectenSamenwerking in de agrovoedingsketenApart project  spillover effect- Gebruik van resultaten (valorisatie) door bedrijven uit de keten- Aparte aanvraag na afloop van, of in parallel met LA-traject * één of een beperkt aantal bedrijven: O&O-steunregeling * collectief van bedrijven: steunregeling VIS-trajecten- Goede afspraken/regeling inzake kennis/technologie transfer 30
  • Symbiose (gemeenschappelijk project) - Steunregeling O&O - Steunregeling VIS-trajecten - Evaluatieprocedure LA-trajecten - Evaluatieprocedure LA-trajecten Een collectief Een beperkt van bedrijvenaantal bedrijven (VIS) - Steunregeling O&O - Steunregeling VIS-trajecten - Evaluatieprocedure O&O - Evaluatieprocedure VIS-trajecten Spillover (apart project)
  • LA-trajectenSamenwerking in de agrovoedingsketenEnkele voorbeelden van samenwerking met aanverwantesectoren en kennis/technologiedomeinen: - kwaliteit van de grondstoffen  (dier)voeding - nieuwe/verbeterde levensmiddelen/additieven - automatisatie en klimaatsturing in de (glas)tuinbouw - teelt/veredeling van gewassen voor biobased economy - mestverwerking en (co)vergisting  biogas/groene stroom - valorisatie van rest- en nevenstromen in de landbouw - participatieve technologie-ontwikkeling (water/energie) - ontwikkeling van software-applicaties/ diagnostische tests - beperken van luchtemissies in de veehouderij 32
  • LA-trajectenSamenwerking in de agrovoedingsketen• De finaliteit van een LA-traject moet steeds gericht zijn op duurzamer en competitiever maken van de primaire secor• Om in aanmerking te komen voor een LA-traject moet aan elk van de volgende voorwaarden voldaan zijn: * vraaggedreven; vraag gaat uit van de primaire sector * kennisoverdracht en realisatie van concrete innovaties/ toepassingen op land- en tuinbouwbedrijven * resultaten moeten primair een belangrijk (economisch) voordeel opleveren voor de Vlaamse land- en tuinbouw 33
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 34
  • LA-trajectenEvaluatieprocedure/criteria 35
  • LA-trajectenEvaluatieprocedure/criteriaOntvankelijkheid- Tijdige indiening- Hoofdaanvrager = unief/hogeschool/ozi/praktijkcentrum- Aanvraagtemplate/verklaringen ingevuld en ondertekend- Max. aantal bladzijden wordt niet overschredenInstructiegesprek- Mogelijkheid tot verduidelijkingen/aanvullingen- Telefonisch afspraak- 10 werkdagen om gevraagde info over te maken- Annex van max. 5 bladzijden 36
  • LA-trajectenEvaluatieprocedure/criteriaBeoordeling- In groep per thema, kennis- of technologiedomein- Advies van externe deskundigen- Mondeling college zonder interactie met de aanvrager(s)- Evaluatierooster = ijking over de collegesEvaluatiecriteria – 2 dimensies- Projectkenmerken (8 criteria)- Kwaliteit van de projectuitvoering (6 criteria) Projectkenmerken meer gewicht in finale rangschikking 37
  • LA-trajectenEvaluatieprocedure/criteriaProjectkenmerken (‘wat en waarom’)- Vraaggedreven karakter van het project- Doelstellingen van het project- Collectief karakter van het project- Innovatief karakter van het project- Focus op een veranderingstraject bij de doelgroep- Economische impact voor de doelgroep- Maatschappelijke meerwaarde van het project- Aansluiting bij beleidsprioriteiten 38
  • LA-trajectenEvaluatieprocedure/criteriaProjectkenmerken (‘wat en waarom’) Vraaggedreven karakter van het project - concrete en relevante probleemstelling/uitdaging bij de doelgroep - is er een breed draagvlak bij de Vlaamse land- en tuinbouw? Doelstellingen van het project - doelstellingen ~realistisch, kwantitatief en haalbaar - focus, coherentie en aflijning van het traject - betreft het een sectoroverschrijdend innovatietraject? Collectief karakter van het project - ruime doelgroep die rechtstreeks baat heeft bij het project - omvang project in verhouding met omvang doelgroep - is er voldoende absorptiecapaciteit bij de doelgroepbedrijven? 39
  • LA-trajectenEvaluatieprocedure/criteria Projectkenmerken (‘wat en waarom’)  Innovatief karakter van het project - beoogde innovaties ~concreet, toepasbaar en vernieuwend - loopt voor op wat op de markt beschikbaar is of zal komen - kennis/competentieverhoging bij de doelgroepbedrijven?  Focus op een veranderingstraject bij de doelgroep - realisatie van concrete toepassingen/cases bij een aantal bedrijven - zichtbare veranderingen bij de doelgroep; binnen de projectduur  Economische impact voor de doelgroep - economische meerwaarde (nieuwe toegevoegde waarde?) - verhoging van de competitiviteit/internationale concurrentiekracht - spillover effect naar bedrijven in de agrovoedingsketen? 40
  • LA-trajectenEvaluatieprocedure/criteriaProjectkenmerken (‘wat en waarom’) Maatschappelijke meerwaarde van het project - meerwaarde t.a.v. milieu- en sociale aspecten van duurzame landbouw - duidelijk, gemotiveerd en/of voldoende gekwantificeerd Aansluiting bij beleidsprioriteiten <advies van de Vlaamse landbouwadministratie> - relevantie voor de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen - prioriteiten Witboek Landbouwonderzoek 41
  • LA-trajectenEvaluatieprocedure/criteriaKwaliteit van de projectuitvoering (‘hoe en wie’)- Consortium van uitvoerder(s)/medeaanvrager(s) <kwaliteit van de samenwerking indien van toepassing>- Betrokkenheid van de doelgroep- Kwaliteit van de aanpak/werkplan en de haalbaarheid- Budget/duurtijd in relatie tot de doelstellingen- Kwaliteit van de valorisatie-aanpak en de projectopvolging- Complementariteit 42
  • LA-trajectenEvaluatieprocedure/criteriaKwaliteit van de projectuitvoering (‘hoe en wie’) Consortium van uitvoerder(s)/medeaanvrager(s) - competentie/expertise van uitvoerder(s) – track record - samenwerking relevant/noodzakelijk - samenwerking met bedrijven in de agrovoedingsketen? Betrokkenheid van de doelgroep - actieve betrokkenheid ~voor, tijdens én na afloop - functionele gebruikersgroep representatief voor de doelgroep - financieel engagement inzake cofinanciering Kwaliteit van de aanpak/werkplan en de haalbaarheid - aanpak/werkplan ~duidelijk, relevant en haalbaar - moet bijdragen tot realisatie van de doelstellingen - evenwichtige keuze van activiteiten in functie van de noden 43
  • LA-trajectenEvaluatieprocedure/criteriaKwaliteit van de projectuitvoering (‘hoe en wie’) Budget/duurtijd in relatie tot de doelstellingen - personeelsinzet/duurtijd in verhouding met geplande activiteiten - verantwoording budget (incl. kosten voor onderaanneming)  in lijn met de doelstellingen en de beoogde resultaten Kwaliteit van de valorisatie-aanpak en de projectopvolging - ruime verspreiding van de kennis - concreet valorisatieplan (incl. kennisborging na afloop) - projectopvolging ~set van relevante indicatoren en streefwaarden Complementariteit - positionering t.o.v. gelijkaardige projecten – mogelijke overlap? - aansluiting bij/synergie met andere activiteiten - risico op marktverstoring/belangenvermenging? 44
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 45
  • LA-trajectenUitvoering en opvolging• Toelichtingsdocument ‘Uitvoering en opvolging’• Belangrijkste principes: - projectbarometer: zesmaandelijkse rapportering * status van het projectverloop (checklist) - voortgangsverslag: jaarlijkse rapportering * status van leverbaarheden en kpi’s (streefwaarden) * bereik en directe resultaten (registratie) * prestatietabel - tussentijds verslag na 24 (en 42) maanden: go/no-go - eind- en financieel verslag - valorisatiefiche: één jaar na afloop van het project 46
  • Leverbaarheden en performantie-indicatoren (kpi’s)- Worden opgenomen in bijlage bij de IWT-overeenkomst- Belangrijk om verloop/succes van het project te meten- Focus op concrete innovaties/veranderingen gerealiseerd bij de doelgroepbedrijven- Rapportering in de vorm van een statustabel- Streefwaarden moeten getuigen van een voldoende ambitieniveau; in verhouding tot gevraagde subsidie- Sterke afwijkingen dienen toegelicht te worden 47
  • Leverbaarheden - Leverbaarheden + voorziene timing (mijlpalen) - Indeling in categorieën (typologie): *projectspecifieke kennisontwikkeling de beoogde wetenschappelijke en/of technologische output volgend uit onderzoek/ontwikkelingsactiviteiten van het project *generieke/collectieve kennisoverdracht de wijze waarop de projectresultaten collectief (op grotere schaal) verspreid zullen worden naar de brede doelgroep 48
  • Performantie-indicatoren (kpi’s) + streefwaarden- Beperkte set van meest relevante kpi’s- Indeling in volgende blokken (zie toelichtingsdoc): *Innovativiteit: projectspecifieke kenniscreatie voor het realiseren van de beoogde resultaten bij de doelgroep *Bedrijfsbereik: aantal (aandeel van) doelgroepbedrijven die bereikt worden; aantal waar effectief innovatie- en/of veranderingstrajecten opgestart worden *Implementatie: type innovatie- en/of veranderingstrajecten die opstarten *Andere projectspecifieke kpi’s: belangrijk voor het bereiken van de projectdoelstellingen 49
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 50
  • LA-trajectenModaliteiten indiening projectaanvraagTiming oproep 2012-2013- De oproep voor projectaanvragen is opengesteld- De uiterste datum voor indiening is 29 november (om 12 uur)- Een projectaanvraag wordt elektronisch ingediend: * in pdf of als word-document * via e-mail: la-trajecten@iwt.be * of op cd-rom- Ontvankelijkheidsanalyse- Instructiegesprek met aanvragers: tussen 10 en 24 december- Colleges van deskundigen: januari-februari 2013- Beslissing raad van bestuur: maart 2013 51
  • LA-trajectenModaliteiten indiening projectaanvraag Aanvraagtemplate Deel 1: Projectidentificatie  Projectsamenvatting  Administratieve gegevens en intentieverklaring(en) van de aanvrager(s) Deel 2: Projectbeschrijving  Aanleiding en situering van het project (vraaggedreven karakter)  Projectdoelstellingen  Collectief karakter  Innovativiteit en kennisbijdrage  Focus op een veranderingstraject bij de doelgroep  Economische impact  Maatschappelijke meerwaarde/aansluiting bij beleidsprioriteiten  Positionering van uitvoerder(s) en medeaanvrager(s) – inclusief de samenwerking  Interactie met/betrokkenheid van de doelgroep  Aanpak/werkplan  Valorisatie-aanpak en projectopvolging  Complementariteit Deel 3: Projectbegroting Deel 4: Bijlagen 52
  • Nieuw IWT kostenmodel- Nieuw generiek kostenmodel van toepassing op alle IWT- programma’s in overleg met stakeholders- Mogelijke wijzigingen voor LA-trajecten: *standaardkost per VTE per jaar *specifieke regeling voor grote onderaannemingen (>5.500 €)- Beslissing voorzien voor RvB van september/oktober- Praktische modaliteiten -voor opmaak projectbegroting- zullen uiterlijk begin november op website gepubliceerd worden 53
  • LA-trajectenModaliteiten indiening projectaanvraagPraktische tips bij het opstellen van een aanvraag-Betrek de doelgroepbedrijven actief bij de voorbereiding van projectvoorstellen, maar ook bij de uitvoering en valorisatie van de resultaten-Ga na of de doelstellingen en de activiteiten passen binnen het programma-Indien wordt samengewerkt met andere kennisinstellingen, of bedrijven uit de agrovoedingsketen, maak dan duidelijke afspraken omtrent de valorisatie/ eigendomsrechten ( samenwerkingsovereenkomst)-Geef duidelijk aan op welke wijze de cofinanciering zal ingevuld worden-Beschrijf de concrete innovaties/toepassingen die verwacht kunnen worden (illustreer dit aan de hand van een aantal voorbeelden/cases)-Definieer een set van relevante indicatoren (met bijhorende streefcijfers) om het succes/verloop van het project te meten-Motiveer de gevraagde middelen (VTE’s, kosten) en de voorziene duurtijd-Een totale projectbeschrijving omvat max. 40-50 bladzijden (leesbare format) 54
  • LA-trajectenOutline presentatie  Inleiding – Situering  Doel van het programma  Wat is een LA-traject (niet)?  Projectconsortium en stakeholders  Projectduur/omvang/begroting  Subsidie en cofinanciering  Samenwerking in de agrovoedingsketen  Evaluatieprocedure/criteria  Uitvoering en opvolging  Modaliteiten indiening projectaanvraag  Meer info 55
  • LA-trajectenMeer infoWebsite http://www.iwt.be/subsidies/LA-trajectenDocumentenoverzicht- Handleiding- Oproepdocument- Aanvraagtemplate- Toelichtingsdocumenten: • uitvoering en opvolging • opstellen van performantie-indicatoren • gebruik van projectresultatenFAQ’sVoorbespreking 56
  • LA-trajectenMeer infoContact:Ferdi Soors (coördinator)02/432 42 14Ann Voets (secretariaat)02/432 42 27e-mail: la-trajecten@iwt.be 57
  • agentschap voor Innovatie door Wetenschap en TechnologieKoning Albert II-laan 35, bus 16B-1030 BrusselTel.: +32 (0)2 432 42 00Fax.: +32 (0)2 432 43 99E-mail: info@iwt.bewww.iwt.be