Infosessie IWT onderzoeksmandaten

6,667
-1

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,667
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infosessie IWT onderzoeksmandaten

 1. 1. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
 2. 2. IWT-Onderzoeksmandaten: Aangepast Reglement Infosessie IWT Veerle Cauwenberg 1 december 2009
 3. 3. Overzicht presentatie <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Onderzoeksmandaten: </li></ul><ul><ul><li>Algemene principes </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende types </li></ul></ul><ul><li>Behandeling van een aanvraag </li></ul><ul><li>Timing calls 2010 </li></ul><ul><li>Vragen? </li></ul>
 4. 4. Inleiding: <ul><li>Waarom een aangepast reglement? </li></ul><ul><li>Stijgend aantal aanvragen in 2009, individuele behandeling niet efficiënt, (risico op) langere behandelingstermijn </li></ul><ul><li>Synergie met Baekeland-mandaten, operationeel sinds 2009 </li></ul>
 5. 5. Inleiding: <ul><li>Wat verandert er? </li></ul><ul><li>Inhoudelijk geen wijzigingen ten gronde </li></ul><ul><li>Procedurele wijzigingen: </li></ul><ul><ul><li>3 calls per jaar, gegroepeerde behandeling van aanvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen gesprek meer tussen IWT-adviseur en kandidaat voorafgaand aan het expertencollege </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvraagtemplate </li></ul></ul><ul><ul><li>Infosessies/voorbesprekingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vroegst mogelijke startdatum </li></ul></ul><ul><ul><li>Verlenging! </li></ul></ul><ul><ul><li>Vereenvoudigde verslaggeving </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Onderzoeksmandaten: </li></ul><ul><li>Algemene principes </li></ul><ul><li>Verschillende types </li></ul>
 7. 7. Doel <ul><li>Onderzoeksmandaten bieden mature toponderzoekers de kans een belangrijke bijdrage te leveren tot de valorisatie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar bedrijven toe. </li></ul><ul><li>Vernieuwend onderzoek met vooruitzicht op utilisatie </li></ul><ul><li>Persoonsgebonden mandaten: verder bekwamen in het toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis en verworven resultaten, m.a.w. opleiding vorsers vanuit toepassingsgerichtheid </li></ul><ul><li>Brugfunctie tussen academische wereld en bedrijfswereld; onder begeleiding van een wetenschappelijke en een industriële promotor </li></ul><ul><li>Geen O&O-bedrijfsproject </li></ul>
 8. 8. Verschillende types <ul><li>Type 1 : OZM gericht op de voorbereiding van een spin-off onderneming. </li></ul><ul><li>Type 2 : OZM gericht op de transfer van basisonderzoek vanuit een onderzoeksinstelling naar een bestaande onderneming (incl. bestaande spin-offs) met het oog op een latere effectieve valorisatie/implementatie door het bedrijf. Activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats binnen de onderneming van de industriële promotor. </li></ul><ul><li>Type 3 : OZM gericht op de valorisatie of voorbereiding tot valorisatie van onderzoeksresultaten bekomen binnen een onderzoeksinstelling , waar ook de OZM-activiteiten grotendeels plaatsvinden. </li></ul>
 9. 9. Types 1 & 2: <ul><ul><li>bewust georiënteerd op de economische valorisatie van onderzoeksresultaten </li></ul></ul><ul><ul><li>beogen bovendien het faciliteren van de mobiliteit van de onderzoeker weg van de universiteit of de onderzoeksinstelling van oorsprong </li></ul></ul><ul><ul><li>de ondersteunde activiteiten van de onderzoeksmandataris in deze twee types zijn bijgevolg ruimer te omschrijven: </li></ul></ul><ul><ul><li>- activiteiten die zich richten op de vertaling van onderzoeksresultaten naar meer praktische toepassingen (proof of concept/principle) ≠ activiteiten via O&O-bedrijfssteun </li></ul></ul><ul><ul><li>- vorming en opleiding m.b.t. ondernemersvaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>- bijdragen tot het opstellen van een bedrijfsplan </li></ul></ul><ul><ul><li>- voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de oprichting van een nieuwe onderneming </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoofdmoot = onderzoeksactiviteiten! </li></ul></ul>
 10. 10. Type 3 <ul><ul><li>nadruk ligt op de verdere uitdieping van het basisonderzoek met een duidelijk valorisatiepotentieel in Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>kan tevens benut worden ter wetenschappelijke “herbronning” na een periode van tewerkstelling in een bedrijf, een overheids-organisatie, een social-profit instelling of een onderwijsinstelling (“sabbatical”) </li></ul></ul>
 11. 11.
 12. 12. Kenmerken <ul><li>Toegekend als een beurs: </li></ul><ul><ul><li>geen personenbelasting, noch bedrijfsvoorheffing </li></ul></ul><ul><ul><li>geen andere tewerkstelling, ook niet deeltijds </li></ul></ul><ul><ul><li>niet in het kader van wetenschappelijke dienstverlening van de onderzoeksinstelling aan bedrijven. </li></ul></ul><ul><li>Publicaties! </li></ul>
 13. 13. Modaliteiten/aandachtspunten relatie bedrijf - OZI <ul><li>Selectiefase: </li></ul><ul><ul><li>Vooruitzicht voor utilisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Primair aandachtspunt: haalbaarheid transfer & valorisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij evaluatie: voorrang voor projecten met nut voor meerdere bedrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>Zekere onafhankelijkheid kandidaat t.o.v. bedrijfspartner </li></ul></ul><ul><ul><li>Spin-off: eerst haalbaarheid, dan : voorrang voordeel meerdere bedrijven </li></ul></ul><ul><li>Uitvoeringsfase: </li></ul><ul><li>Kennisinstelling is eigenaar van de resultaten: </li></ul><ul><ul><li>Overdracht van resultaten aan marktconforme condities </li></ul></ul><ul><ul><li>Exclusiviteit / “First right of refusal” kan wel </li></ul></ul>
 14. 14. Duur/Einde van het mandaat <ul><li>In principe 2 jaar, uitzonderlijk verlenging met maximum 1 jaar </li></ul><ul><li>Bij omzetting van het project in een O&O bedrijfsproject </li></ul><ul><li>Voor OZM Type 1: op moment van oprichting van het bedrijf </li></ul><ul><li>Onderbreking: door overmacht (bv. medische arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 dagen) </li></ul>
 15. 15. Basisprincipes <ul><ul><li>Mandataris </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbonden aan een universiteit/SOC </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactie tussen bedrijf en kennisinstelling </li></ul></ul><ul><li>Wetenschappelijke promotor </li></ul><ul><ul><li>staat in voor de technisch-wetenschappelijke begeleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>waakt over de wetenschappelijke kwaliteit en continuïteit </li></ul></ul><ul><ul><li>is geen werkgever </li></ul></ul><ul><li>Industriële promotor </li></ul><ul><ul><li>advies inzake de toepassingsgerichte oriëntatie, potentiële commerciële finaliteit van het project </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorisatietraject </li></ul></ul><ul><ul><li>Is geen werkgever, geen wetenschappelijke begeleider </li></ul></ul><ul><li>Interageer bij het uitwerken van uw projectvoorstel </li></ul>
 16. 16. Partijen <ul><li>Vijf partijen </li></ul><ul><ul><li>Kandidaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Wetenschappelijke promotor verbonden aan een Vlaamse universiteit/SOC </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijf </li></ul></ul><ul><ul><li>Evt. kennisinstelling waar activiteiten plaatsvinden </li></ul></ul><ul><ul><li>IWT (niet als werkgever, wel als financier) </li></ul></ul><ul><ul><li>Intentieverklaring tot samenwerking + samenwerkingsovereenkomst </li></ul></ul>
 17. 17. Kandidaat-onderzoeksmandataris <ul><ul><li>Op ogenblik dat onderzoeksmandaat zal aanvangen: </li></ul></ul><ul><ul><li>Houder van de academische graad van: </li></ul></ul><ul><ul><li>Doctor in de Wetenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Doctor in de Toegepaste Wetenschappen of ingenieurswetenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen of Bio-ingenieurswetenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Doctor in de Farmaceutische Wetenschappen, of in de Tandheelkunde, de Medische Wetenschappen, de Biomedische Wetenschappen en de Diergeneeskundige Wetenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, arts of dierenarts. Voor deze diploma’s, waarvoor geen doctoraatsvereiste wordt gesteld, is weliswaar een relevante onderzoekservaring vereist van tenminste vier jaar + onderscheiding of gelijkwaardig masterdiploma </li></ul></ul><ul><ul><li>OZM niet bedoeld om doctoraatsproefschrift te voltooien </li></ul></ul><ul><ul><li> </li></ul></ul>
 18. 18. Kandidaat-onderzoeksmandataris <ul><li>Maximaal 2 x aanvrager </li></ul><ul><li>Niet tegelijkertijd aanvrager zijn binnen een ander IWT-steunkanaal (bv. Baekeland-mandaat) </li></ul><ul><li>Verlenging: slechts 1 x </li></ul>
 19. 19. Vlaamse universiteit/SOC <ul><li>Wetenschappelijke promotor staat in voor de wetenschappelijke begeleiding </li></ul><ul><li>Bepaling over het promotorschap volgens de richtlijnen van de eigen instelling </li></ul><ul><li>Bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit van het project (wetenschappelijke uitdagingen, aanpak) </li></ul><ul><li>Publicaties </li></ul>
 20. 20. Bedrijf <ul><li>Onafhankelijke uitvoering van het project! </li></ul><ul><li>Industriële promotor: heeft brede kijk op het valorisatietraject en op toepassingsmogelijkheden binnen het bedrijf, maar ook ruimer </li></ul><ul><li>Meer dan 1 bedrijf complementariteit, toegevoegde waarde </li></ul><ul><li>Bij indiening: intentieverklaring vereist </li></ul><ul><li>Aanbeveling: werk samenwerkingsovereenkomst zo vroeg mogelijk uit: activiteitsvoorwaarden, financiering van activiteiten door industriële promotor, intellectuele eigendom, mogelijkheid tot publicatie </li></ul><ul><li>Bij verlenging: projectkosten ten laste van het bedrijf </li></ul>
 21. 21. IWT- Steun <ul><li>Geen werkgever: </li></ul><ul><ul><li>Staat niet in voor de dagelijkse leiding of organisatie van het onderzoeksproject </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwerft geen voordelen of wordt geen eigenaar van de projectresultaten </li></ul></ul><ul><li>Financier: </li></ul><ul><ul><li>Recht op controle </li></ul></ul><ul><ul><li>Moet in kennis gesteld worden van omstandigheden en gebeurtenissen met gevolgen op het vlak van sociale zekerheid en/of de fiscaliteit </li></ul></ul><ul><li>In publicaties verwijzen naar de steun van het IWT </li></ul><ul><li>IWT publiceert gegevens over het OZM </li></ul>
 22. 22. Begroting en steun <ul><li>Bedrag wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgesteld (cfr. gemiddeld nettobedrag toegekend aan doctor-assistenten, decreet van 12 juni 1991, aangepast vanaf 1 januari van elk jaar) </li></ul><ul><li>Projectkostenvergoeding = 20% van het bruto beursbedrag </li></ul><ul><ul><li>Gestort op rekeningnummer van universiteit of kennisinstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet voor derde beursjaar </li></ul></ul>
 23. 23. Kalenderjaar 2009 <ul><li>Netto-beursbedrag onderzoeksmandaat (€) </li></ul><ul><li>Projectkostenvergoeding (€) </li></ul>2009 2010 Jaartotaal 28.909,56 29.255,82 Maandbedrag 2.409,13 2.437,99 2009 2010 Jaartotaal 8.859,42 8.965,55 Maandbedrag 738,29 747,13
 24. 24. Behandeling van een aanvraag
 25. 25. Tips bij het opstellen van een aanvraag <ul><li>Lees eerst het OZM-reglement en ondersteunende documenten. </li></ul><ul><li>Vang tijdig aan met het goed voorbereiden van uw projectvoorstel. Pak dit projectmatig aan ! </li></ul><ul><li>Interageer vroeg, grondig en planmatig met wetenschappelijke en industriële promotor. </li></ul><ul><li>Besteed aandacht aan de goede coherentie tussen uw wetenschappelijk en uw valorisatieverhaal. </li></ul><ul><li>Maak nuttig gebruik van voorhanden ondersteuning (vb. Universitaire interfacedienst). </li></ul>
 26. 26. Van aanvraag tot start van het mandaat <ul><li>NIEUW: </li></ul><ul><li>Aanvraag volgens aanvraagtemplate </li></ul><ul><li>Schriftelijke en electronische indiening </li></ul><ul><li>Uiterste indieningsdata 3 x per jaar </li></ul><ul><li>Ontvankelijkheidsanalyse </li></ul><ul><li>Mondelinge verdediging door de kandidaat voor een expertencollege </li></ul><ul><li>Advies van experten aan de Raad van Bestuur </li></ul><ul><li>Beslissing door de Raad van Bestuur </li></ul><ul><li>Start: 1 ste van de maand na beslissing RvB, uiterlijk 6 maanden na beslissing </li></ul>
 27. 27. Inhoud van de aanvraag: zie aanvraagtemplate <ul><li>Probleemstelling/opportuniteit, concrete aanleiding; Positioneer het project ten opzichte van de stand der techniek + inpassing binnen de huidige innovatie-activiteiten en –strategieën van de industriële promotor </li></ul><ul><li>Preciseer de doelstellingen: kwantitatieve streefwaarden, criteria. Formuleer zo concreet mogelijke valorisatiedoelstellingen </li></ul><ul><li>Werk het onderzoeksplan uit: motivatie voor de gekozen aanpak, mijlpalen WAT, WAAROM, HOE </li></ul><ul><li>Grafische voorstelling van het verloop </li></ul><ul><li>Omkadering </li></ul>
 28. 28. Inhoud van de aanvraag: zie aanvraagtemplate <ul><li>Besteed voldoende aandacht aan de beoogde toepassingen en de valorisatie-aspecten: </li></ul><ul><li>Kernvragen zijn: </li></ul><ul><li>- Wat wens ik te valoriseren? </li></ul><ul><li>- Welke bedrijven komen in aanmerking voor transfer? </li></ul><ul><li>- Hoe pak ik de valorisatie aan? </li></ul><ul><li>Leidraad: </li></ul><ul><li>Type 2 & 3 : </li></ul><ul><li>- som kort de belangrijkste producten/ diensten op van het bedrijf (relevant voor het voorgestelde onderzoek) </li></ul>
 29. 29. Inhoud van de aanvraag: zie aanvraagtemplate <ul><li>Toepassingspotentieel: geef een omschrijving van de mogelijke economische toepassingen, bij voorkeur zowel kwalitatief als kwantitatief. Welke bedrijven/ sectoren vormen de doelgroep, en waarom? Hoe groot is de markt? Wat is de impact van mogelijke toepassingen voor Vlaanderen? </li></ul><ul><li>Behandel ook de omgevingsfactoren: wetgeving, IPR, freedom-to-operate, .... Geef aan hoe met eventuele risico´s wordt omgegaan. </li></ul><ul><li>Hoe draagt uw project bij tot het bereiken van toepassingen? Welk natraject is nodig? </li></ul><ul><li>Publicaties en octrooien </li></ul>
 30. 30. Inhoud van de aanvraag: zie aanvraagtemplate <ul><li>Type 1: </li></ul><ul><li>- Wat is het beoogde product/dienst? </li></ul><ul><li>- Beschrijf de markt, concurrentie </li></ul><ul><li>- Welk Businessmodel? </li></ul><ul><li>- Eerste kwantitatieve raming kosten/baten, kapitaalsbehoefte, tewerkstelling </li></ul><ul><li>- Behandel ook de omgevingsfactoren: wetgeving, IPR, freedom-to-operate, .... Geef aan hoe met eventuele risico´s wordt omgegaan. </li></ul><ul><li>- Hoe draagt uw project bij tot het bereiken van toepassingen? Welk natraject is nodig? </li></ul><ul><li>- Publicaties en octrooien </li></ul>
 31. 31. Ontvankelijkheid <ul><li>Volledige aanvraag, inclusief overzicht van wetenschappelijke publicaties van de kandidaat en inclusief bijlagen: </li></ul><ul><li>- Ondertekende verklaring </li></ul><ul><li>- Persoonlijke steekkaart </li></ul><ul><li>- Nationaliteitsbewijs </li></ul><ul><li>- Kopie van diploma´s </li></ul><ul><li>- intentieverklaring van samenwerking* </li></ul><ul><li>Zorg dat elke verklaring (intentieverklaring, samenwerkingsovereenkomst) getekend is door de gemachtigden van de kennisinstelling(en) en van het bedrijf. </li></ul><ul><li>* kan op uitdrukkelijke vraag uitgesteld worden : behandeling wordt reeds opgestart: indien niet ontvangen 5 dagen voor college = NIET ontvankelijk, stop. </li></ul>
 32. 32. Behandeling: timing <ul><li>Ontvankelijkheid: binnen 14 werkdagen </li></ul><ul><li>Indien ONT > 14 d: verschuift naar volgende ronde met info naar aanvrager </li></ul><ul><li>Kandidaat stelt project voor in een mondeling college: nadruk ligt op interactieve discussie </li></ul><ul><li>Mondeling college ± 2 maanden na indiening </li></ul><ul><li>Beslissing formeel < 75 dagen na ONT </li></ul><ul><li>Geen instructie, geen iteratie </li></ul><ul><li>Indicatief: </li></ul><ul><li>- indiening begin januari </li></ul><ul><li>- ontvankelijkheid 26 januari </li></ul><ul><li>- expertencolleges in maart </li></ul><ul><li>- Beslissing RvB april </li></ul>
 33. 33. Behandeling en beslissing <ul><li>Experts: 70/30 tot 50/50 academisch/toepassingsgebied </li></ul><ul><li>Aanvraag: Engels of Nederlands: verdediging in zelfde taal als aanvraag </li></ul><ul><li>Herziening & klacht mogelijk </li></ul>
 34. 34. Criteria <ul><li>Analoog aan O&O-projectevaluaties, maar opgedeeld in vier kwadranten: </li></ul><ul><ul><li>Wetenschappelijk vs valorisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Kandidaat vs project </li></ul></ul><ul><li>Steeds: uitmuntend–goed–middelmatig-zwak (kritisch) </li></ul><ul><li>College: score per criterium en per set (=kwadrant), dan appreciatie door RvB op 2 assen </li></ul>
 35. 35. Criteria - inhoudelijk I.Wetenschappelijke kwaliteit. A.Kandidaat <ul><li>Wetenschappelijk curriculum • opleiding, graden, publicaties </li></ul><ul><li>Wetenschappelijke kennis en inzicht project • De kandidaat beheerst de wetenschappelijk kennis in het domein van het project en heeft een goed inzicht in het doel en de aanpak van het project, hij weet exact wat hij wil doen en waarom. Hij heeft een goede wetenschappelijke basiskennis </li></ul><ul><li>Redeneervermogen en kritische geest </li></ul><ul><ul><li>De kandidaat geeft blijk van een goed redeneervermogen, is wetenschappelijk kritisch ingesteld en is in staat om zelf vernieuwende originele concepten voor te stellen op een onderbouwde manier. </li></ul></ul>
 36. 36. Criteria. Inhoudelijk I.Wetenschappelijke kwaliteit. B. Project <ul><li>1. Wetenschappelijke kwaliteit </li></ul><ul><ul><li>Het project is wetenschappelijk kwaliteitsvol en biedt belangrijke wetenschappelijke uitdagingen. Het beoogde resultaat is voldoende innovatief en inventief (i.h.b. Type 3) . </li></ul></ul><ul><li>2. Aanpak en haalbaarheid </li></ul><ul><ul><li>De aanpak van de uitvoering is adequaat om de beoogde doelstellingen te bereiken, de planning van de uitvoering is klaar en helder. De vooropgestelde projectuitvoering is haalbaar binnen het vooropgesteld tijdsbestek. </li></ul></ul><ul><ul><li>De omkadering door zowel de wetenschappelijke als de industriële promotor biedt een solide basis. </li></ul></ul>
 37. 37. Criteria inhoudelijk. II. Valorisatie. A. Kandidaat <ul><li>  1. Kennis inzake valorisatietraject </li></ul><ul><ul><li>De kandidaat heeft een goed inzicht inzake implementatie basisonderzoek in een bedrijf. Hij heeft inzicht in mogelijke knelpunten, oplossingen hiervoor, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>De kandidaat heeft inzicht in o.m. bedrijfspolitiek, IPR, ... </li></ul></ul><ul><li>2. Specifiek voor Type 1: potentieel persoonlijkheid </li></ul><ul><li>• assertiviteit, ondernemerszin, .... </li></ul><ul><li>3. Voor Type 2 & 3: </li></ul><ul><li> potentieel onafhankelijke houding t.o.v. industriële partner </li></ul>
 38. 38. Criteria inhoudelijk. II. Valorisatie. B. Project. <ul><li>  1. Economisch valorisatiepotentieel </li></ul><ul><ul><li>Bij wetenschappelijk succes is er een hoge waarschijnlijkheid dat toepassingen zullen gerealiseerd worden. Goede omvang/waarschijnlijkheid ratio van mogelijke valorisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>In geval van succesvolle valorisatie is er gunstige kostenbaten ratio voor Vlaanderen </li></ul></ul><ul><li>    2. Maatschappelijk belang </li></ul><ul><li>3. Kwaliteit begeleiding door industriële promotor </li></ul>
 39. 39. Overeenkomst <ul><li>Samenwerkingsovereenkomst </li></ul><ul><ul><li>Mandaathouder - de wetenschappelijke en de industriële promotoren – rechtsgeldige vertegenwoordigers van onderzoeksinstelling en van het bedrijf </li></ul></ul><ul><li>Steunovereenkomst </li></ul><ul><ul><li>IWT- onderzoeksmandataris - de wetenschappelijke en de industriële promotoren – rechtsgeldige vertegenwoordigers van onderzoeksinstelling en van het bedrijf </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschrijving van het project </li></ul></ul><ul><ul><li>Doel van het onderzoeksmandaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifieke kenmerken van duur en continuïteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheden/gevolgen van voortijdige beëindiging </li></ul></ul><ul><ul><li>Vereiste verslaggeving </li></ul></ul>
 40. 40. Startdatum uitvoering <ul><li>Startdatum </li></ul><ul><ul><li>Ten vroegste eerste dag van de maand volgend op beslissing Raad van Bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Uiterlijk zes maand na beslissing dient uitvoering opgestart te zijn </li></ul></ul><ul><li>Verlenging: aansluitend op eerste mandaat, dit betekent dat aanvraag moet ingediend worden 4 à 6 maanden voor einde van eerste mandaat. </li></ul><ul><li>Opgelet: Verlengingen blijven uitzonderlijk!! </li></ul><ul><ul><li>Alleen met het oog op een verder doorgedreven valorisatie van de onderzoeksresultaten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nog meer nadruk op de effectieve valorisatie of implementatie in de Vlaamse bedrijfswereld. </li></ul></ul>
 41. 41. Uitvoering/Verslaggeving <ul><li>Op einde van 1 ste jaar: opvolgingsfiche; kort belangrijkste resulaten weergeven en planning 2 de jaar (max. 5 pagina´s) </li></ul><ul><li>Einde projectuitvoering: eindverslag + financieel verslag (projectkostenvergoeding): </li></ul><ul><li>resultaten/verslag van de activiteiten + toelichting valorisatiemogelijkheden </li></ul><ul><li>Meldingsplicht </li></ul>
 42. 42. Calls 2010
 43. 43. Indicatieve timing <ul><li>Eerstvolgende deadline voor indiening: </li></ul><ul><li>8 januari 2010 om 12.00 u </li></ul><ul><ul><li>Aanvraag per mail naar ozm @iwt.be of op CD-rom </li></ul></ul><ul><ul><li>1 ondertekende versie met bijlagen </li></ul></ul>Oproep Colleges Beslissing Begin januari maart RvB april Medio maart mei-juni RvB juli Begin september november RvB december
 44. 44. Vragen?
 45. 45. Contactpersonen <ul><li>Programma: Veerle Cauwenberg (vc@iwt.be) </li></ul><ul><li>Secretariaat: Ann Joris (aj@iwt.be) </li></ul><ul><li>Input vanuit disciplines: </li></ul><ul><ul><li>Life Sciences: Mia Callens, </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT-mechatronica: Carine Lucas, </li></ul></ul><ul><ul><li>Materialen-chemie-procestechnologie: Veerle Cauwenberg </li></ul></ul><ul><li>Directie: Maarten Sileghem </li></ul><ul><li>Vragen: mail naar [email_address] </li></ul>
 46. 46. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 209 09 00 Fax.: +32 (0)2 223 11 81 E-mail: info@iwt.be www.iwt.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×