Uploaded on

Power Point que explica els aspectes principals dels PEE.

Power Point que explica els aspectes principals dels PEE.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
373
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • DESTINATARIS El destinatari del PEE és tot l’alumnat, amb una especial cura per aquells que més ho necessiten. En els PEE s’atenen les necessitats de l’alumnat i de les seves famílies d’una manera global; per això es vol donar una resposta integral i no parcel·lada a partir d’una proposta educativa coherent.
 • Els Plans Educatius d’Entorn es desenvolupen a partir d’un seguit d’actuacions. Unes actuacions que no es dibuixen al marge del Projecte Educatiu de Ciutat, ans al contrari, en formen part. El PEE aprofita totes les iniciatives i totes les sinergies creades i les potencia amb una acció de cooperació. Es tracta de crear un context de col·laboració en què els diferents agents socioeducatius que hi estan implicats duguin a terme accions conjuntes per a la resolució de problemes entesos com a compartits per la integració escolar i social del nostre alumnat i de les seves famílies.

Transcript

 • 1. PLANS EDUCATUS D’ENTORN Equip LIC Vallès Occidental 2010
 • 2. Mai vaig creure que poguéssim transformar el món, però crec que tots els dies es poden transformar les coses. Françoise Giroud ( 1916-2003)
 • 3. Fases d’expansió Iniciació (any 2005) • Foment de treball en xarxa a totes les localitat • Pilotatge: 25 Plans d’entorn 04-05. Extensió Increment progressiu en funció de les necessitats i de la maduresa del treball en xarxa. Actualment hi ha 95 PEE a tot Catalunya repartits en 80 municipis.
 • 4.  
 • 5. ELS PEE: PER A QUI? Per a tot l’alumnat ESTRATÈGIES UNIVERSALS I FOCALITZADES Etapa 0-18 Alumnat amb risc de marginació Alumnat nouvingut Alumnat adolescent
 • 6. La continuïtat educativa entre els diferents temps de l’alumne/a ha de potenciar l’èxit escolar, el desenvolupament de la personalitat i l’aprenentatge de la vida social Espai escolar Temps no-escolar Temps escolar Temps lectiu Temps extraescolar ELS PEE: Quan?
 • 7. Conseller d’Educació Alcalde/essa Departament d’Educació Ajuntament Conveni ELS PEE: COM?
 • 8. ELS PEE: QUI? Ajuntament Regidor d’Educació Tècnic d’Educació Director/a dels SSTT Inspector/a Alcalde/essa Conseller d’Educació Departament d’Educació Pressupost econòmic Conveni 30% 70% Lideratge Institucional Lideratge Educatiu LIC SE ( EAP,CRP) Dinamitzador/a
 • 9. Regidor/a Educació Representants Serveis Educatius Assessor/a LIC Tècnic/a Representants dels directors de centres Departament d’Educació Ajuntamen t Regidor/a d’Educació o persona que delegui Inspector/a - Assessor/a LIC – Representant/s Serveis educatius Representant/s Direcció Centres Altres components designats per l’Ajuntament i la Comissió local representativa Representants associacions i entitats Inspector/a Representants Municipals Tècnic/a COMISSIÓ LOCAL REPRESENTATIVA COMISSIÓ OPERATIVA ELS PEE: COM ENS ORGANITZEM?
 • 10. Representació institucional per part del Departament d’Educació, col·laboració en la dinamització i avaluació del Pla, participació en les comissions. Participació en el Pla i col·laboració en les comissions i/o grups de treball . Participació en el Pla i col·laboració en la difusió. Participació en les comissions i/o grups de treball . Detecció de necessitats, desplegament d’actuacions i gestió. Participació en comissions i/o grups de treball Inspecció LIC EAP CRP Centres educatius Dinamització, organització i avaluació del Pla i seguiment de les actuacions als centres. Assessorament i participació en les comissions i/o grups de treball.
 • 11. ELS PEE: Recursos Serveis Educatius i Inspecció Centres educatius Regidoria d’educació i altres Entitats i associacions PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT
 • 12.
  • 1. Incentivació i suport: promoció de l'èxit escolar de tot l'alumnat
  • 2. Orientació i seguiment acadèmicoprofessional
  • 3. Prevenció de l'absentisme
  • 4. Promoció de tota la xarxa educativa sostinguda amb fons públics d'una zona
  • 5. Acollida de l'alumnat i de les famílies que s'incorporen a la zona/localitat
  • 6. Afavoriment de la participació de tot l'alumnat a les diferents activitats aula/centre/entorn
  • 7. Sensibilització específica respecte a l'adopció de la llengua catalana com a llengua comuna i respecte a la diversitat lingüística
  • 8. Promoció de l'ús de la llengua catalana
  • 9. Promoció de l'accés a les llengües d'origen
  • 10.Promoció de línies d’actuació per a l'educació en valors per i en la ciutadania a l'aula/centre/entorn
  LÍNIES D’INTERVENCIÓ
 • 13.
  • 11. Promoció de l'educació més enllà de l'escola
  • 12. Creació d'espais de trobada i convivència
  • 13. Promoció de l'associacionisme infantil i juvenil
  • 14. Promoció de l'educació en el lleure
  • 15. Formació i sensibilització
  • 16. Promoció de les xarxes
  • 17. Grups de treball multidisciplinar
  • 18. Enfortiment dels vincles família – centre educatiu – entorn
  • 19. Optimització de recursos
  • 20. Recerca de noves fonts de finançament
  LÍNIES D’INTERVENCIÓ
 • 14. Avaluació del Pla Avaluació final i propostes de millora Avaluació del procés Diagnosi
 • 15. AL VALLÈS OCCIDENTAL: PLANS EDUCATIUS D’ENTORN A 8 MUNICIPIS TERRASSA SABADELL RIPOLLET RUBÍ BADIA CERDANYOLA BARBERÀ SANT CUGAT
 • 16.
  • U na acció positiva que vol proporcionar a l’alumnat que viu en un entorn socioculturalment desafavorit unes condicions que l’ajudin a seguir el currículum escolar, a adquirir hàbits d’organització i d’estudi, a planificar el treball escolar i a aprofitar totes les oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal .
  • Es tracta de: reforç dels hàbits escolars, desenvolupament de tècniques d’estudi, aportació d’estratègies de col·laboració, desenvolupament d’actituds positives envers l’aprenentatge, ús dels recursos del centre (biblioteca, equipaments informàtics, etc.), ajuda per als deures escolars, foment del gust per la lectura, activitats lúdiques i cooperatives per afavorir la integració de l’alumnat nouvingut, accés als recursos de l’entorn (biblioteca del barri o poble, ludoteques, centres de lleure, etc.).
  • E l monitor /a ha de ser una persona que l’alumnat pugui prendre de referent en el seu procés d’aprenentatge, que li faci valorar l’esforç i que el faci sentir a gust a l’escola .  
  TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT
 • 17.
  • Les activitats esportives del PEE estan organitzades pel Pla Català de l’Esport Escolar.
  • Les activitats esportives s’organitzen mitjançant les associacions esportives de cada centre, que estan formades per pares i mares, mestres o professors i el director/a.
  • A cada centre hi ha un coordinador/a d’esports amb remuneració econòmica i hores de dedicació .
  ACTIVITATS ESPORTIVES
 • 18.
  • A ctuacions de promoció de la lectura més enllà de l'àmbit escolar i l'establiment de xarxes de suport a les blibioteques escolar s.
  ACTIVITATS DE SUPORT A LA LECTURA