REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU
Realizam lucrari de licenta, proiecte, referate,disertatii cat si alte
documente. Lucra...
Aspecte medico-sociale ale expertizei medicale a vitalităţii în îngrijirea
bolnavilor.
Calitatea asistenţei medicale spita...
Tabloul de bord –subsistem informaţional în gestiunea costurilor în societăţile
de turism
Informaţia costurilor în procesu...
Comunicarea eficientă- premisă a succesului organizaţional
Comunicarea de marketing a organizaţiei
Tehnici şi instrumente ...
Valorificarea potentialului turistic al judeţului…
Promovarea şi comercializarea produsului turistic printr-o agenţie de t...
Studiu cu privire la evolutia activitatii comerciale cu amanuntul la societatea
comerciala ………
Studiu cu privire la evolut...
Profilul psihologic al vânzătorului. Studiu de caz la…………
Tehnologia amenajării depozitelor. Studiu de caz la…………
Atribute...
Rolul evaluării performanţelor în managementul resurselor umane- studiu de caz
Influenţa mediului ambiant asupra managemen...
Emisiunea de actiuni – modalitate de dezvoltare a surselor de finantare pe
termen lung ale firmelor. Studiu de caz la SC.....
Beneficiari ai competiției în domeniul prețurilor cu amănuntul.
Impactul crizei financiare asupra implementării politicilo...
Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Modelarea econometrică a rentabilității acțiunilor. Stud...
Consideraţii privind tratamentele contabile naţionale şi internaţionale privind
elaborarea situaţiilor financiare.
Reflect...
Metode cantitative in evaluarea entitatii economice…...Diagnostic financiar si
evaluare la ……..
Analiza valorii de piata p...
Directii strategice de actiune asupra pietei la
Evaluarea mediului de marketing si a conjucturilor de piata la S.C.
Evolut...
Tipuri de concurentă pe piata produsului (întreprinderii)
Utilizarea metodelor cantitative în cercetările de piată.
Cercet...
a_________(produse de uz curent, produse de lux
Influentele culturale asupra comportamentului consumatorilor.
Perceptii al...
Comunicatia prin eveniment in activitatea promotionala a întreprinderii
Consideratii privind lansarea pe piata a unui prod...
Fundamentarea strategiei de piata la
Implementarea programelor promotionale la întreprinderea
Implicatiile ciclului de via...
Proiectarea unei campanii de direct mail/telemarketing/vânzare prin
corespondentă la firma
Proiectarea unei campanii de ma...
Tehnici de promovare a exporturilor
Tehnici moderne de distributie a produselor
Tehnici promotionale la nivelul magazinulu...
Marketing direct
Comunicarea directa o modalitate de a face distributie
Dezvoltarea Marketingului direct la nivel national...
Recrutarea, evaluarea si selectia vânzătorilor la …
Structura fortei de vânzare la …
Motivarea reprezentantilor la …
Contr...
WEB marketing
Istoricul si evolutia mediului internet
Impactul Internetului asupra mediului de afaceri al firmei …………..
Co...
culegerea informatiilor, prelucrarea si analiza informatiilor, elaborarea strategiei
de marketing. Studiu de caz
Analiza î...
Servicii PR oferite de agentia de relatii publice .................................
Lobby & Advocacy în strategiile de rel...
Teoria generală a marketingului
Analiza mixului de marketing in cadrul S.C.
Concurenta si elaborarea strategiilor de piata...
Preocupări pe plan mondial privind protecTia consumatorilor.
Relatiile cu clientii, componenta a mediului de marketing in ...
Chestionarul -instrument de cercetare in marketing. Studiu de caz .
Criterii de alegere utilizate de consumatorii la cumpă...
Utilizarea unor metode cantitative în previziunea _______
Politici si strategii de marketing
Agentia de publicitate - pres...
Evaluarea eficienTei promovării vânzărilor la _____
Evaluarea eficienTei relaTiilor publice si forTelor de vânzare la într...
Posibilitati de aplicare a marketingului direct de catre întreprinderea_____
PoziTionarea (repoziTionarea) firmei ______
P...
Strategii promoTionale în cadrul agenTiei de publicitate______.
Studiile de audienTă a mijloacelor de comunicare în masa s...
Program de marketing pentru organizarea unei campanii de direct mail.
Program de marketing pentru organizarea unei campani...
Marketingul direct
Studiul gamei de produs la …
Analiza ofertei de credite la …
Analiza ofertei de produse la ...
Studiu p...
Marketingul electronic. Studiu de caz la …
Studiul privind satisfacTia clienTilor la …
Rolul companiilor publicitare în ma...
Organizarea campaniei de advertising pe Internet la firma ...
Vânzarea de publicitate pe Internet
ReTele de advertising pe...
Managementul costurilor calităTii la firma …..
Strategii de îmbunătăTire continuă a calităTii la firma ...
Orientări europ...
Factori de influenTă în realizarea calităTii la S.C. …
Noncalitatea si costurile ei la …
Garantarea calităTii produselor s...
Cererea si oferta privind transportul de calatori la __________
Comportamentul consumatorului de _________
Comportamentul ...
Procesul de creare a marcii de tara
ProtecTia consumatorilor – obiectiv principal al protecTiei sociale.
Realizarea unui m...
Studiu privind reTeaua comercială cu amănuntul
ComerTul românesc de proximitate – evoluTii, tendinTe
Rolul hipermagazinelo...
Fidelizarea clienTilor – sursă de profit la SC...
ParticularităTi în relaTiile cu clienTii în cadrul SC...
Evaluarea calit...
Managementul recompenselor cu aplicaTie la….........................................
Studiu privind motivaTia în muncă a a...
Servicii PR oferite de agenTia de relaTii publice .................................
Lobby & Advocacy în strategiile de rel...
Monitorizarea si Controlul proiectelor si Depasirea discontinuitatilor
Schimbari ce apar pe parcursul derularii proiectelo...
Principalele probleme de rezolvat pentru organizarea sistemului
informational impus de studiul de marketing la nivelul une...
Fundamentarea unor decizii de marketing pe baza informatiilor oferite de
unele repere cantitative determinate în cadrul co...
Modele folosite pentru ierarhizarea primilor trei factori de care credeti că
depinde valoarea desfacerilor de bunuri consi...
Constituirea de standuri expozitionale interioare/exterioare
Selectarea marcilor in procesul de cumparare
Tehnici si mijlo...
Participarea la evenimente externe cu finantare de la bugetul de stat prin
Sistemul
National de sustinere si Promovare a E...
Trenduri în marketingul si organizarea de evenimente promotionale
Târgurile si expoziTiile internaTionale : rol, dinamica,...
Piata manifestărilor expozitionale în România – Euroregiunea “Dunăre – Cris
Mures – Tisa”
Piata manifestărilor expozitiona...
Evaluarea procedurilor de elaborare şi aprobare a planurilor de evacuare.
Evaluarea procedurilor de elaborare şi aprobare ...
Identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu la un pavilion de spital etajat.
Analiza documentelor de organizare şi f...
Eficientizarea sistemului de raportare/informare operativă în cazul producerii
situaţiilor de urgenţă
Asigurarea interoper...
Conceptele de ingineria securităţii la incendiu şi de management a securităţii
la incendiu.
Implicarea Comisiei Europene ş...
Importanta activitătii de marketing în acivitatea bancara.
Locul si rolul marketingului strategic in Romania
Locul si rolu...
Atitudinea consumatorilor privind publicitatea prin
________televiziune/radio/presa.
Cercetare de marketing a pietei indus...
Influenta veniturilor si a preturilor in procesele decizionale de cumpărare
a_________(produse de uz curent, produse de lu...
Căi de promovare în consum a produsului/serviciului__________
Comunicarea în marketingul direct _______.
Comunicatia prin ...
Fundamentarea planului de desfacere si modernizarea organizarii activitatii
de marketing la ____________
Fundamentarea pol...
Program de marketing privind distributia produsului/serviciului _____pe
piata (internă/externă).
Program de marketing priv...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, man...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, managementul proiectelor, marketing in turism,finanta banci,contabilitate,id licentieftina

993 views
838 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
993
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lucrari de licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept, managementul resurselor umane, marketing bancar, managementul proiectelor, marketing in turism,finanta banci,contabilitate,id licentieftina

 1. 1. REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU Realizam lucrari de licenta, proiecte, referate,disertatii cat si alte documente. Lucrarile sunt redactate cu profesionalism si respectarea tuturor normelor stiintifice, fiind originale si personalizate pentru fiecare client in parte. Noi mizam pe respect si incredere reciproca.Drept urmare nu percepem plata in avans ci doar dupa realizarea unui capitol pe care il trimitem clientului.Aceasta metoda elimina riscul oricaror fraude la care sunteti supusi.Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar. Email;licentieftina@yahoo.com Aspecte medico-sociale ale populaţiei vîrstnice. Impactul medical, social şi ecomomic al populaţiei vîrstnice. Particularităţile managementului serviciului spitalicesc pentru populaţia vîrstnică. Patologia copilului si adultului in cabinetul medicului de familie. Tabacismul, implicaţii medico-sociale. Aspecte medico-sociale ale morbidităţii prin maladii ale aparatului circulator în Republica Moldova. Aspecte medico-sociale ale mortalităţii cauzate de maladiile aparatului circulator în Republica Moldova. Aspecte medico-sociale ale invalidităţii cauzate de maladiile aparatului circulator în Republica Moldova. Cancerul o problemă de sănătate publică. Aspecte medico-sociale ale mortalităţii în vîrsta aptă de muncă. Calitatea asistenţei medicale primare prin prisma satisfacţiei pacientului. Reabilitarea şi reîntegrarea persoanelor cu handicap în societate şi activitate profesională. Expertiza medicală a vitalităţii în bolile profesionale şi accidente de muncă.
 2. 2. Aspecte medico-sociale ale expertizei medicale a vitalităţii în îngrijirea bolnavilor. Calitatea asistenţei medicale spitaliceşti prin prisma satisfacţiei pacientului. Organizarea serviciului de asistenţă medicală spitalicească. Managementul calităţii în medicină. Caracteristica indicatorilor de performanţă în sistemul spitalicesc. Analiza indicatorilor asistenţei medicale spitaliceşti. Aspecte medico-sociale ale sarcinii şi naşterii la adolescente în Republica Moldova. Aspecte medico-sociale ale mortalităţii populaţiei urbane de vîrstă matură în Republica Moldova. Consecinţe de sănătate a populaţiei în accidentele nucleare din lume. Aspecte medico-sociale, organizatorice şi de reabilitare a copiilor cu infirmitate motorie cerebrală. Diagnosticul resurselor umane Asigurarea cu resurse umane a firmei Încadrarea şi salarizarea resurselor umane Studiu privind motivarea şi recompensarea resurselor umane Evaluarea şi promovarea personalului Analiza economico-financiară a indicatorilor privind cheltuielile unei societăţi comerciale Diagnosticul profitului şi ratelor de rentabilitate în comerţ Analiza diagnostic a cheltuielilor cu personalul în turism Analiza profitului şi riscului în managementul turistic Analiza performanţelor firmei pe baza sistemului de rate Clasic şi modern în sistemul informaţional al costurilor
 3. 3. Tabloul de bord –subsistem informaţional în gestiunea costurilor în societăţile de turism Informaţia costurilor în procesul managerial la o societate comercială din turism Subsistemul informaţional al costurilor şi rolul lui în asigurarea performanţelor firmei prestatoare de servicii Dimensiunea cognitivă a contabilităţii de gestiune în decizia managerială la o societate de comerţ Studiul comportamentului consumatorului de produse turistice Studiul comportamentului consumatorului de produse de folosinţă îndelungată Studiul comportamentului consumatorului de produse culturale Studiul comportamentului consumatorului de produse şi servicii de asigurări de sănătate Analiza factorilor care influenţează comportamentul consumatorului de produse şi servicii turistice Industria ospitalităţii şi modernizarea tehnologiei hoteliere Particularităţi ale tehnologiei hoteliere în raport cu clasificarea structurilor de primire turistice Rezervarea serviciilor de cazare Studiu privind tehnologia cathering-ului Strategii şi tehnologii ale unităţilor de alimentaţie cu servire rapidă Funcţiunea comercială. Studiu de caz la SC…. Aspecte privind organizarea şi desfăşurarea activităţii comerciale Aspecte privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de aprovizionare Managementul desfacerii producţiei Managementul aprovizionării firmelor Cultura organizaţională şi impactul asupra comunicării Rolul comunicării organizaţionale în asigurarea succesului întreprinderii
 4. 4. Comunicarea eficientă- premisă a succesului organizaţional Comunicarea de marketing a organizaţiei Tehnici şi instrumente utilizate în activitatea de vânzare Diagnosticul global strategic al societăţii comerciale Diagnosticul intern în fundamentarea strategiei organizaţiei Diagnosticul extern în fundamentarea strategiei organizaţiei Procesul elaborării strategiilor organizaţionale/funcţionale Fundamentarea deciziilor strategice Studiul cererii produselor pe piaţa externă Studiul imaginii unui produs Rolul anchetelor în cercetarea pieţei firmei Studiul pieţei în vederea lansării de produse noi Particularităţile marketingului în domeniul serviciilor Creşterea eficienţei turismului românesc prin dezvoltarea şi modernizarea agroturismului din zona... Gestiunea arealelor naturale protejate din judeţul... Creşterea eficienţei turismului românesc prin dezvoltarea şi modernizarea agroturismului din zona.... Dezvoltarea şi promovarea turismului în ariile protejate. Studiu de caz Analiza mixului de marketing la o pensiune agro-turistică. Sudiu de caz la .... Dezvoltarea ıi promovarea turismului rural în zona....... Organizarea activităţilor întreprinderii de turism si servicii. Studiu de caz Turismul balnear în România (judeţul, zona etc.) Promovarea turismului balnear (montan, de afaceri, cultural, de weekend) românesc pe piaţa ... Tradiţiile şi cultura-coordonate majore în fenomenul turistic din judeţul….
 5. 5. Valorificarea potentialului turistic al judeţului… Promovarea şi comercializarea produsului turistic printr-o agenţie de turism. Studiu de caz Valorificarea potenţialului turistic al zonei….. Analiza bazei materiale turistice a judeţului…… Oferta turistică a judeţului…… Serviciile turistice de cazare şi alimentaţie în judeţul…… Serviciile de tratament în staţiunea balneoclimaterică…… Ciclul Calitate -Produs-Piaţă Promovarea consumatorilor în economia de piaţă Managementul calităţii mărfurilor alimentare Impactul asigurării protecţiei consumatorilor asupra producţiei şi comercializării produselor alimentare Managementul şi protecţia mediului Analiza echilibrului financiar Analiza diagnostic a poziţiei financiare a firmei pe baza bilanţului Diagnosticul profitului şi ratelor de rentabilitate în comerţ Analiza economico-financiară a lichidităţii şi solvabilităţii privind activitatea unei societăţi comerciale Analiza riscului de faliment a întreprinderii utilizând metoda scoring Promovarea vânzărilor la SC ... Târgurile şi expoziţiile - instrumente de promovare Relaţiile publice - componente ale mixului promoţional Internetul - spaţiul virtual de implementare a mixului promoţional Promovarea afacerilor pe Internet Stadiul actual si evolutia comertului cu amanuntul in Romania
 6. 6. Studiu cu privire la evolutia activitatii comerciale cu amanuntul la societatea comerciala ……… Studiu cu privire la evolutia activitatii comerciale cu ridicata la societatea comerciala ……… Influenta extinderii supermarketingurilor/hipermarketingurilor asupra producatorilor. Leasingul – tehnica moderna de vanzare. Studiu de caz la societatea comerciala………… Franciza si importanta acesteia in domeniul comercial Analiza activitatii comerciale a unei game de produse la o societate comerciala prin intermediul magazinului virtual. Studiu cu privire la extinderea activitatii comerciale prin e-commerce la o sociatate comerciala. Rolul comertului electronic in dezvoltarea unei afaceri. Studiu de caz la societatea comerciala ……… Studiu de caz cu privire la servicii bancare online. Studiu de caz cu privire la servicii turistice online. Funcţiunea comercială. Studiu de caz la SC…. Aspecte privind organizarea şi desfăşurarea activităţii comerciale Aspecte privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de aprovizionare Managementul desfacerii producţiei Managementul aprovizionării firmelor Eficienţa economică şi socială a activităţilor turistice la……………. Contribuţii la innoirea şi diversificarea gamei sortimentale de produse alimentare dietetice prin utilizarea unor tehnici calimetrice la……….. Cererea de mărfuri în cadrul pieţei industriale la………… Politica de preţ a firmei industriale….. Dimensionarea ofertei turistice în condiţii de profitabilitate a cererii la…
 7. 7. Profilul psihologic al vânzătorului. Studiu de caz la………… Tehnologia amenajării depozitelor. Studiu de caz la………… Atributele unui punct de vânzare. Studiu de caz la….. Comerţul cu ridicata practicat la… Forţele de vânzare la…. Principiile fundamentale ale vânzării practicate la………… Gestiunea calităţii serviciilor turistice………… Sistemul serviciilor turistice aplicat la…………….. Voucherul turtistic. Stidiu de caz la….. Intermediarii pe piaţa turistică. Studiu de caz la………. Rolul managerilor în dezvoltarea unei culturi organizaţionale puternice - studiu de caz. Climatul organizaţional şi impactul asupra performanţei. Studiu de caz. Utilitatea fişelor de post . Rolul lor în politica de resurse umane- studiu de caz Creşterea performanţelor organizaţiei prin motivarea resurselor umane- studiu de caz Instruirea profesionala – obiectiv prioritar al managemenului organizatiilorstudiu de caz Procesul de recrutare şi selecţie în companii multinaţionale- studiu de caz Percepţii şi atitudini ale managerilor în legătură cu performanţele scăzute-studiu de caz. Managementul resurselor umane in imm-uri- studiu de caz Recompense şi sancţiuni- efecte motivaţionale. Studiu de caz. Metode actuale de evaluare a angajaţilor- studiu de caz Munca în echipă, element generator de perfomanţe în organizaţii- studiu de caz. Managementul stresului.in organizatii- studiu de caz Managementul schimbării in organizaţii- studiu de caz Politici de salarizare şi satisfacţia în muncă - studiu de caz
 8. 8. Rolul evaluării performanţelor în managementul resurselor umane- studiu de caz Influenţa mediului ambiant asupra managementului intreprinderii- studiu de caz Managementul protectiei muncii la sc..studiu de caz Rolul departamentului de resurse umane la sc..studiu de caz Creşterea performanţelor sistemului de management la SC..... Metoda managementului prin obiective la SC....... Creşterea performanţelor manageriale la SC..... prin aplicarea metodelor moderne de management. Raţionalizarea proceselor de asigurare şi gestiune a resurselor materiale la SC….. Metode, tehnici şi instrumente manageriale la SC..... Organizarea activităţii de aprovizionare la SC........ Sisteme de aprovizionare la SC............. Proiectarea sistemului de management la SC................ Perfecţionarea managementului asigurării cu resurse materiale la SC........ Analiza strategică a furnizorilor la SC................. Reproiectarea structurii organizatorice şi îmbunătăţirea sistemului de management privind activitatea comercială a SC............ Importanţa funcţiilor managementului la SC.............. Impactul culturii organizaţionale asupra performanţelor la SC...... Perfecţionarea managementului activitaţii comerciale la SC.... Analiza exercitării factorilor de mediu la SC.......... Studiu comparativ al performantelor financiare ale firmelor din domeniul..... Dezvoltarea strategiei financiare a unei firme din domeniul...... Studiu de caz la SC... Elaborarea politicii financiare pe termen scurt a unei firme. Studiu de caz la SC....
 9. 9. Emisiunea de actiuni – modalitate de dezvoltare a surselor de finantare pe termen lung ale firmelor. Studiu de caz la SC... Emisiunea de obligatiuni - modalitate de dezvoltare a surselor de finantare pe termen lung ale firmelor. Studiu de caz la SC... Studiu privind emisiunile de titluri financiare pe termen lung pe piata financiara din Romania Evolutia pietei de capital in Romania in conditiile crizei financiare si implicatiile sale asupra firmelor din domeniul.... Analiza structurii capitalurilor firmelor cotate la BVB Managementul activitatii de fuziune a doua firme. Studiu de caz ... Managementul lichidarii unei firme. Studiu de caz la SC... Managementul activitatii de alocare a resurselor financiare. Studiu de caz la SC… Politici de dividend dezvoltate de firmele romanesti cotate la bursa Analiza modalităţilor de atragere a surselor de finantare pe termen lung de catre societatile romanesti cotate la bursa Bugetele firmei – modalitate de eficientizare a activitatii economice Modalitati de dezvoltare a afacerilor in afara granitelor nationale. Studiu de caz la SC... Influența reducerii venitului asupra comportamentului de consum. Politici de preț în raport de timpul de consum al bunurilor. Consecințele creșterii ratei șomajului în rândul tinerilor asupra consumului. Politici de preț ale cluburilor sportive. Discriminarea prin preț. Maximizarea utilității intertemporale a consumatorului. Politici de preț în condițiile informației asimetrice. Politici de preț în condițiile incertitudinii asupra preferințelor consumatorilor. Prețul în condițiile existenței unor externalitățile pozitive.
 10. 10. Beneficiari ai competiției în domeniul prețurilor cu amănuntul. Impactul crizei financiare asupra implementării politicilor economice europene Integrarea economică europeană în Tratatul de la Roma Arhitectura instituţională a Uniunii Europene Mecanismul decizional la nivelul UE Analiza uniunii vamale europene Sistemul monetar european Uniunea Monetară Europeană şi zonele monetare optime Rolul Tratatului de la Maastricht în construcţia europeană Politica fiscală a UE şi Pactul de stabilitate Politica industrială a UE Politica agricolă a UE Politica europeană în domeniul transporturilor Modelul social european Politica comercială a UE Teorii cu privire la integrarea europeană şi aplicarea lor la evoluţiile recente din UE Analiza titlurilor mobiliare cotate la Bursa Română de valori. Studiu de caz pentru acţiunile ……(numele societăţii cotate la bursă) Managementul riscului în analiza eficienţei unui portofoliu/fond de investiţii Analiza eficienţei activităţii de comerţ exterior la SC. …….. (numele firmei care efectuează schimburi externe) Analiza riscului în tranzacţiile economice externe. Studiu de caz la ... /pentru ….<ramura economică> Analiza eficienţei investiţiilor financiare ...... Studiu de caz la ……… Asigurarea transporturilor de marfuri. Studiu de caz la S.C. ……… 7. Segmentarea pieței și poziționarea în marketingul bancar. Studiu de caz la <banca…> Dezvoltarea online a tranzacțiilor bancare
 11. 11. Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Modelarea econometrică a rentabilității acțiunilor. Studiu de caz … Studiu comparativ privind evoluția rentabilității Studiu comparativ privind evoluția valorii firmelor Studiu privind evoluția performanțelor economico-financiare ale firmei Studiu comparativ privind evoluția performanțelor economico-financiare ale firmelor Studiu privind evoluția eficienței economice a firmei Studiu comparativ privind evoluția eficienței economice Studiu comparativ privind costul capitalului Studiu privind evoluția situației financiare a firmei Studiu comparativ privind evoluția situației financiare Studiu privind managementul surselor de finanțare a firmei Studiu privind managementul capitalului circulant Diagnosticul corelației rentabilitate-risc Diagnosticul riscului de faliment Utilizarea indicatorilor managementului orientat spre crearea de valoare pentru analiza performanțelor firmei Impactul crizei financiare asupra creșterii economice mondiale. Aspecte regionale Aspecte critice privind sustenabilitatea modelului social european Configurarea unui portofoliu de titluri financiare optim în perioade de recesiune economica Analiza evolutiilor bursiere ale unei companii multinationale pe mai multe piete internationale. Studiu de caz: Coca Cola/ Google/ Apple Gestionarea optima a raportului risc-rentabilitate. Studiu de caz: Compania X listata la BVB Analiza evoluției sinuoase a companiei Facebook pe piața internațională de capital Analiza performantelor financiare si bursiere ale sectorului petrolier in Romania si pe plan international, in contextul crizei financiare Alcatuirea unui portofoliu eficient de titluri financiare la BVB Fundamentarea deciziei de investitii pe baza analizei tehnice si fundamentale. Studiu de caz: Compania X listata la BVB Aspecte critice privind sustenabilitatea monedei Euro abordare comparativă a dinamicii și factorilor de influență ai indicilor bursieri internaționali Consideraţii privind calitatea producţiei de informaţii contabile. Studiu de caz la SC... . Piaţa informaţiei financiar-contabile; producătorii şi necesităţile consumatorilor de informaţie contabilă. Măsurarea performanţelor unei societăţi comerciale. Studiu de caz la SC... .
 12. 12. Consideraţii privind tratamentele contabile naţionale şi internaţionale privind elaborarea situaţiilor financiare. Reflectarea rolului principiilor contabile în procesul de evaluare. Consideraţii privind evaluarea la costul istoric. Studiu de caz la SC.... Politicile contabile şi rezultatul contabil prin prisma Standardelor internaţionale de contabilitate. Studiu de caz la SC... Politici contabile şi fiscale referitoare la impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată. Conciliere între contabilitate şi fiscalitate la nivelul entităţii economice. Studiu de caz la SC ... Elaborarea situatiilor financiare previzionate în contextul proiectelor cu finanţare nerambursabilă. Studiu de caz...Aspecte teoretice privind evaluarea întreprinderilor aflate în dificultate. Analiza cauzelor dificultăţilor întâmpinate de SC .... Politici contabile privind plata TVA la încasarea facturii. Studiu de caz... Aspecte teoretice privind evaluarea întreprinderilor aflate în dificultate. Analiza cauzelor dificultăţilor întâmpinate de SC .... Analiza metodei de evaluare bazată pe combinarea unei valori patrimoniale cu una de rentabilitate. Studiu de caz la SC.... Controlul intern – funcţie a managementului, mijloc de cunoaştere a realităţii şi de corectare a erorilor activităţii. Studiu de caz la SC... Relaţia dintre auditul extern şi auditul intern al entităţilor economice. Consideraţii privind colaborarea dintre auditul extern şi cel intern Consideraţii privind metodologia derulării misiunilor de audit. Studiu de caz la SC ... . Identificarea şi analiza riscurilor pentru elaborarea planului de audit. Studiu de caz la SC... Bilantul contabil – mijloc de fundamentare si control a functiei decizionale Bilantul contabil si sistemul informatic in modele de calcul si analiza Contabilitatea leasingului intre economic si juridic Studiu privind lucrarile contabile periodice potrivit legislatiei din tara noastra Implementarea unui sistem informatic pentru calculul si inregistrarea salariilor la o societate comerciala Studiu privind sistemul de inregistrare in contabilitate si de raportare financiara potrivit legislatiei din Romania Instrumentarea contabila privind calculul si contabilizarea impozitelor si taxelor datorate de o societate comerciala bugetului de stat si gestiunea costului fiscal al firmei Studiu comparativ privind produsele software utilizate in realizarea contabilitatii firmelor Comertul pe internet si abordarea lui din punct de vedere contabil Intocmirea si analiza conturilor anuale in studii comparative Evaluarea firmei – metode clasice…….Studiu aplicativ la…………………… Metoda randamentului in evaluarea entitatii. Studiu de caz la………………..
 13. 13. Metode cantitative in evaluarea entitatii economice…...Diagnostic financiar si evaluare la …….. Analiza valorii de piata pentru entitatile cotate la Bursa. Studiu aplicativ la …. Analiza şi evaluarea întreprinderii pe baza situaţiilor financiare. Studiu de caz la Politici si strategii de rentabilizare a activitatii in sectorul….. Studiu aplicativ la…. Strategii de salvgardare in cazul entitatilor aflate in stare de insolvabilitate. Diagnostic de caz la…. Diagnostic de risc la nivelul entitatii. Studiu aplicativ la…….. Strategii de reorientare a activitatii firmei. Studiu aplicativ la….. Managementul si evaluarea resurselor umane. Strategii de ameliorare a utilizarii factorului uman. Studiu de caz la….. Diagnosticul resurselor externe in sectorul…Studiu de caz la….. Diagnosticul strategic al firmei. Studiu aplicativ la….. Politici si strategii de eficientizare a activitatii entitatii. Studiu aplicativ la…. Studiu comparativ privind dezvoltarea e-bankingului la băncile comerciale româneşti faţă de cele europene Instituţii financiare nebancare pe piaţa din România. Studiu de caz Creditarea firmelor: forme, instrumente, riscuri. Creditarea pe termen lung si importanta acesteia. Situatia în România. Creditarea consumului: forme, institutii, instrumente, costuri. Creditarea ipotecara: institutii, instrumente, administrare. Analiză comparativă privind riscul în creditarea bancară şi manifestări specifice Situațiilor de criză. Convergenta sistemelor financiar-bancare europene. Integrarea României în UEM si adoptarea monedei unice (euro). Sistemele de decontare şi implicaţiile lor asupra stării de lichiditate Operaţiunile cu carduri în practica bancară. Studiu de caz la.. Urmărirea şi recuperarea creditelor bancare neperformante (studiu de caz) Instrumente de plată utilizate în practica bancară şi eficienţa lor în accelerarea circulaţiei monetare Metode şi tehnici de gestionare a riscurilor bancare Teoria generală a marketingului Analiza mixului de marketing in cadrul S.C Concurenta si elaborarea strategiilor de piata Dezvoltarea mixului de marketing la întreprinderea Dimensiunile pietei întreprinderii la S.C. Dimensiunile pietei produsului
 14. 14. Directii strategice de actiune asupra pietei la Evaluarea mediului de marketing si a conjucturilor de piata la S.C. Evolutia marketingului în România Impactul concurentei asupra pietei produsului, întreprinderii). Importanta activitătii de marketing în acivitatea bancara. Locul si rolul marketingului strategic in Romania Locul si rolul marketingului în economia românească Locul si rolul marketingului în procesul tranzitiei(la nivel macro sau microeconomic). Mediul extern al firmei Particularităti ale aplicării marketingului în întreprinderile mici si mijlocii. Particularităti ale aplicării marketingului la nivel macroeconomic (macromarketing). Particularităti ale mediului concurential în economia României. Particularităti ale mediului extern în economia de piata. Pătrunderea unui produs pe o piată internatională Perspectivele pietei în domeniul Piata magazinului dimensiuni si factori de influentă. Piata produselor agroalimentare Piata, componentă esentială a mediului extern. Pozitionarea firmeipe piata in Romania Preocupări pe plan mondial privind protectia consumatorilor. Relatiile cu clientii, componenta a mediului de marketing in cadrul S.C Rolul si locul marketingului direct in cadrul mixului promotional Specializarea marketingului în economia românească. Strategii de patrundere pe pietele internationale Tendinte în evolutia distributiei bunurilor de larg consum.
 15. 15. Tipuri de concurentă pe piata produsului (întreprinderii) Utilizarea metodelor cantitative în cercetările de piată. Cercetari de marketing Atitudinea consumatorilor privind publicitatea prin televiziune/radio/presa. Cercetare de marketing a pietei industriale Cercetare marketing pentru exportul unui produs Cercetarea atitudinilor cumpărătorilor potentiali fata de lansarea unui produs sau serviciu nou/introducerea unei forme de distributie s.a.). Cercetarea comportamentului de cumpărare la produsele Cercetarea dimensiunilor pietei întreprinderii produsului. Cercetarea dinamicii si structurii ofertei privind valorificarea Cercetarea factorilor pietei întreprinderii produsului. Cercetarea intentiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul/serviciul Cercetarea intentiilor de cumpărare asupra produselor Cercetarea intentiilor de cumpărare asupra serviciilor Cercetarea motivelor de cumpărare si necumpărare pentru grupa de mărfuri Cercetarea ofertei la firma Cercetarea preferintelor consumatorilor la grupa de produse/servicii Cercetarea preturilor la (firma / produsul Cercetarea satisfactiei clientului în cazul întreprinderii Chestionarul -instrument de cercetare in marketing. Studiu de caz . Criterii de alegere utilizate de consumatorii la cumpărarea de Diferentierea procesului de informare a consumatorilor, la nivelul unor segmente de populatie (persoane de sex barbatesc/femeiesc, consumatori din mediul urban/rural Impactul pretului asupra comportamentului de cumpărare, in cazul produsului/serviciului Influenta veniturilor si a preturilor in procesele decizionale de cumpărare
 16. 16. a_________(produse de uz curent, produse de lux Influentele culturale asupra comportamentului consumatorilor. Perceptii ale consumatorilor referitoare la spoturile TV pentru Previziunea pietei (la firma, produsul). Studierea conjuncturii pietei Studierea obiceiurilor de cumpărare a produsului___in municipiul/judetul Studierea surselor de informare ale consumatorilor cu privire la ___(produsele electronice, produsele zaharoase Studiu de piata privind producerea si comercializarea Studiu privind piata asigurarilor. Studiu privind publicitatea ca factor de crestere a vânzarilor la Studiul imaginii firmei Studiul imaginii hotelului în rândul clientilor Studiul imaginii magazinului Studiul imaginii marcii Studiul imaginii produsului / serviciului / mărcii / întreprinderii în rândul consumatorilor. Studiul pietei de spatii imobiliare Utilizarea cercetărilor de marketing în dezvoltarea noilor produse/servicii Utilizarea unor metode calitative în previziunea Utilizarea unor metode cantitative în previziunea Politici si strategii de marketing Agentia de publicitate - prestator de servicii promotionale. Alegerea mediilor de comunicatie promotională Analiza pietei românesti a publicitătii. Căi de promovare în consum a produsului/serviciului Comunicarea în marketingul direct
 17. 17. Comunicatia prin eveniment in activitatea promotionala a întreprinderii Consideratii privind lansarea pe piata a unui produs la S.C. Decizii strategice promotionale la Distributia fizică la întreprinderea Distributia inversă în contextul integrării României în Uniunea Europeană Distributia produselor turistice pe Internet Elaborarea politicii de distributie a produsului în cazul întreprinderii Elaborarea politicii de marcă a întreprinderii – (pe exemplul uniei întreprinderi producătoare, comerciale sau prestatoare de servicii). Elaborarea politicii de marketing a întreprinderii Elaborarea politicii de pret a întreprinderii Elaborarea politicii de produs la întreprinderea Elaborarea politicii de promovare a vanzarilor la întreprindere Elaborarea politicii in domeniul sponsorizarii in cadrul întreprinderii Elaborarea strategiei de comunicatie promotională a întreprinderii Elaborarea strategiei de marcă pentru noul produs ____.al întreprinderii Elaborarea strategiei de marketing a întreprinderii prestatoare de servicii Elaborarea strategiei de marketing a organizatiei nonprofit Elaborarea strategiei de marketing la Evaluarea eficacitătii activitătii promotionale la Evaluarea eficientei promovării vânzărilor la Evaluarea eficientei relatiilor publice si fortelor de vânzare la întreprinderea Fundamentarea dimensiunilor gamei de produse/servicii a întreprinderii Fundamentarea planului de desfacere si modernizarea organizarii activitatii de marketing la Fundamentarea politicii sortimentale a unei întreprinderi de comert. Fundamentarea strategiei de distributie la întreprinderea
 18. 18. Fundamentarea strategiei de piata la Implementarea programelor promotionale la întreprinderea Implicatiile ciclului de viată al produsului asupra politicii de marketing a întreprinderii Integrarea comunicatiei de marketing în cadrul planului de afaceri al întreprinderii Interactiuni ale componentelor promotionale in cadrul mixului de marketing. Interconditionarea componentelor marketingului mix în cadrul politicii de marketing a întreprinderii Locul pretului în cadrul mixului de marketing al firmei ___/ produsului Marketing direct-mijloc de comunicare promotionala a firmei Metode de evaluare a eficientei activitatii publicitare Obiective si strategii de pret le firma ___/ pentru produsul Organizarea fortelor de vânzare la întreprinderea Particularităti ale politicii de produs la înteprinderea Perfectionarea proceselor logistice în distributia produsului/produselor întreprinderii Perfectionarea sistemului de distributie al firmei Perspective ale dezvoltarii marketingului direct in Romania. Politica de produs si analiza profitabilitătii la Politica si strategia de pret la S.C. Politici si strategii de produs si de marca in cadrul S.C. Posibilitati de aplicare a marketingului direct de catre întreprinderea Pozitionarea (repozitionarea) firmei Program de marketing privind distributia produsului/serviciului _____pe piata (internă/externă). Program de marketing privind introducerea în fabricasie si lansarea pe piată (internă, externă) a unui produs/serviciu
 19. 19. Proiectarea unei campanii de direct mail/telemarketing/vânzare prin corespondentă la firma Proiectarea unei campanii de marketing direct pentru întreprinderea Promovarea exportului romanesc de pe piata Uniunii Europene Promovarea turismului rural ecologic si cultural in judetul Relatiile publice si rolul lor in adoptarea deciziilor întreprinderii Rolul cercetărilor de marketing în politica de comunicare a întreprinderii Rolul comunicatiei prin eveniment in promovarea marcii întreprinderii Rolul politicii promotionale în cadrul mixului de marketing la Rolul programelor de marketing în cadrul comunicatiei integrate de marketing la întreprinderea Simbolismul produselor – componenta comunicationala a marketingului modern. Sistemul comunicational de marketing în cadrul întreprinderii Strategia de imagine a Strategia de piată a întreprinderii Strategia pentru promovarea economiei digitale si implementarea societatii informatice. Strategia pentru promovarea economiei digitale si implementarea societatii informatice. Strategia produsului la întreprinderea Strategii de patrundere pe pietele internationale. Strategii promotionale în cadrul agentiei de publicitate Studiile de audientă a mijloacelor de comunicare în masa si rolul lor în cresterea eficientei activitătii agentiei Studiu de marketing pentru perfectionarea retelei de distributie a întreprinderii Studiu privind rolul marcii si al pretului de vanzare asupra comportamentului de cumparare si de consum. Targuri si expozitii internationale
 20. 20. Tehnici de promovare a exporturilor Tehnici moderne de distributie a produselor Tehnici promotionale la nivelul magazinului Universul limbajului publicitar. Utilizarea mijloacelor promotionale in cadrul firmelor de servicii Utilizarea tehnicilor de merchandsing in actiunile promotionale ale întreprinderii Managementul activitătii de marketing Auditul de marketing la S.C. Conducerea activitatii de marketing la Managementul activitatii de marketing în I.M.M Organizarea (reorganizarea) activității comerciale al întreprinderii Organizarea activitatii de marketing la Plan de marketing pentru realizarea unui obiectiv de investitii la Planul de marketing – instrument pentru eficientizarea activitatii de piata a firmei Program de marketing de organizare a campaniei promotionale la întreprinderea… Program de marketing de organizarea unei agentii de publicitate. Program de marketing de organizarea unei campanii de vânzare prin corespondenta. Program de marketing pentru organizarea unei campanii de direct mail. Program de marketing pentru organizarea unei campanii de telemarketing. Program de marketing pentru participarea întreprinderii_______ la manifestarea expozitional/targul international Program de marketing privind campania promotionala pentru Proiectarea sistemului decizional de marketing la întreprinderea Proiectarea sistemului informational de marketing la întreprinderea Urmărirea comportării în consum /utilzare a produsului/produselor
 21. 21. Marketing direct Comunicarea directa o modalitate de a face distributie Dezvoltarea Marketingului direct la nivel national Dezvoltarea mijloacelor moderne de plata la o societate comerciala Cadrul institutional al dezvoltarii Marketingului direct Oferta in cadrul Marketingului direct la o societate comerciala Mediile si comunicarea in Marketingul direct Rolul logisticii in Marketingul direct Integrarea Marketingului direct in organizatie Strategiile de Marketing direct la o societate comerciala Planul de marketing la o societate comerciala Externalizarea activitatii de Marketing direct Tehnici si instrumente ale marketingului direct utilizate de catre o societate comerciala Perspective ale dezvoltarii Marketingului on-line la nivelul unei societati comerciale Utilizarea internetului in campanile de Marketing direct ale organizatiei Evolutiile de ordin social si cultural si impactul acestora asupra Marketingului direct. Marketingul direct Studiul gamei de produs la … Analiza ofertei de credite la … Analiza ofertei de produse la ... Studiu procesului decizional de cumpărare a produselor. Studiu de caz la … Strategii de dezvoltare a produselor noi la ... Politica de preturi si tarife în turism. Studiu de caz la … Forta de vânzare la … Organizarea fortei de vânzare la …
 22. 22. Recrutarea, evaluarea si selectia vânzătorilor la … Structura fortei de vânzare la … Motivarea reprezentantilor la … Controlul si evaluarea reprezentantilor la … Gestiunea punctului de vânzare. Studiu de caz la … Organizarea suprafetei de vânzare la … Gestionarea suprafetei de vânzare la … Promovarea vânzărilor la … Promovarea produselor bancare la … Elaborarea panului actiunilor promotionale la … Elaborarea unei strategii promotionale la … Evaluarea eficientei operatiunilor promotionale. Studiu de caz la … Utilizarea mijloacelor promotionale la … Publicitatea – mijloc de comunicare. Studiu de caz la … Marketinul direct. Studiu de caz la … Analiza costurilor, randamentelor si rentabilitătii operatiunilor de marketing direct … Eficienta actiunilor de marketing la … Marketingul electronic. Studiu de caz la … Studiul privind satisfactia clientilor la … Rolul companiilor publicitare în marketing. Studiu de caz la … Fundamentarea empirică a unei strategii de marketing la … Evaluarea mediului de marketing. Studiu de caz la … Sistemul informational de marketing la … Caracterizarea pietei firmei la … Cercetarea pietei la … Elaborarea strategiei de marketing la …
 23. 23. WEB marketing Istoricul si evolutia mediului internet Impactul Internetului asupra mediului de afaceri al firmei ………….. Comertul pe Internet Comertul electronic Modalităti de utilizare a Internetului la firma ... Tipuri de tranzactii comerciale ce se desfăsoară pe piata virtuală Prezentarea diferentelor web marketingului comparativ cu marketingul clasic Planul strategic de dezvoltare a unui site web Planul strategic de marketing la firma ... Strategii de promovare pe Internet Construirea site-ului firmei ... Analiza traficului pe site-ul firmei ... Partenerii prezenti pe piata web advertising-ului în România Dezvoltarea campaniei de advertising pe Internet la firma ... Advertising pe e-mail Advertising pe Web Organizarea campaniei de advertising pe Internet la firma ... Vânzarea de publicitate pe Internet Retele de advertising pe Internet Promovarea mărcii X online Construirea mărcii X on-line Analiza si studierea pietei Studiu de caz : Caracterizarea pietei unui anumit produs. Analiza conjuncturii pietei europene. Elaborarea unui sondaj de piată: esantionare, elaborarea chestionarului,
 24. 24. culegerea informatiilor, prelucrarea si analiza informatiilor, elaborarea strategiei de marketing. Studiu de caz Analiza în functie de pragul de rentabilitate. Studiu de caz Segmentarea pietei si analiza comportamentului consumatorilor. Studiu de caz Studiu privind previzionarea cererii. Comunicarea in vanzari Limbaj non-verbal si limbaj verbal în afaceri Tehnici de comunicare în vânzări Persuasiunea si manipularea în comunicarea de afaceri Limbajul publicitătii Firme de comunicare si relatii publice. Expertul în comunicare si relatii publice (în general, activităti economice care au ca obiect comunicarea) Relatii publice în afaceri Tehnici specifice relatiilor publice cu mass-media. Studiu de caz: Lansarea comunicatului de presă privind ..................... Tehnici specifice relatiilor publice cu consumatorii. Studiu de caz: Lansarea buletinului informativ ..................... al companiei ....................... Relatiile publice si organizarea evenimentelor. Studiu de caz: Inaugurarea sau Studiu de caz: Organizarea concursului .................... sau Studiu de caz: Redeschiderea oficială a ............................... sau Studiu de caz: Ziua portilor deschise la Campania de relatii publice. Studiu de caz: Planificarea strategică a campaniei de relatii publice Evaluarea campaniei de relatii publice. Studiu de caz: Aplicarea tehnicii de evaluare Analiza continutului mass – media” în cazul campaniei de relatii publice Serviciile complexe de relatii publice si agentiile de relatii publice. Studiu de caz:
 25. 25. Servicii PR oferite de agentia de relatii publice ................................. Lobby & Advocacy în strategiile de relatii publice. Studiu de caz: Campania de lobby privind Sisteme expert in marketing Realizati un studiu privind elemente generale în utilizarea sistemelor expert în marketing. Realizati un studiu privind regulile de productie utilizate în reprezentarea cunostintelor din sistemele expert dedicate domeniului economic. Alegeti-vă domeniul particular pentru implementare. Realizati un studiu privind strategiile de control într-un sistem expert cu reguli de productie. Realizati un studiu privind modul de evaluare a clauzelor Prolog. Prezentati procedurile de căutare DF (depth first) si backtracking. Exemplificati. Definiti si implementati în Prolog o metodă de determinare a duratei optime de functionare a utilajelor si instalatiilor prin minimizarea costului mediu al utilajului. Realizati un stuidu privind indexarea bazelor de date externe în mediul Turbo Prolog. Exemplificati printr-un studiu de caz. Realizati un studiu privind un generator de sisteme expert la alegere. Realizati un“mini-sistem expert” cu reguli de productie pentru asistarea deciziei în cadrul firmei în care lucrati utilizând generatorul descris. Realizati un studiu privind algoritmii genetici. Realizati un “mini-sistem expert” cu reguli de productie pentru asistarea deciziei încadrul firmei în care lucrati. Descrieti sistemul expert SALESMAN. Sisteme hibrid. Reprezentarea cunostintelor pe baza logicii formale Reprezentari succesorale ale cunostintelor Reprezentari ale cunostintelor utilizand retele neuronale. Metode si tehnici moderne de promovare prin targuri si expozitii
 26. 26. Teoria generală a marketingului Analiza mixului de marketing in cadrul S.C. Concurenta si elaborarea strategiilor de piata Dezvoltarea mixului de marketing la întreprinderea Dimensiunile pietei întreprinderii la S.C. Dimensiunile pietei produsului Directii strategice de actiune asupra pieTei la Evaluarea mediului de marketing si a conjucturilor de piata la S.C. EvoluTia marketingului în România Impactul concurenTei asupra pieTei _______(produsului, întreprinderii). ImportanTa activităTii de marketing în acivitatea bancara. Locul si rolul marketingului strategic in Romania Locul si rolul marketingului în economia românească Locul si rolul marketingului în procesul tranziTiei(la nivel macro sau microeconomic). Mediul extern al firmei ParticularităTi ale aplicării marketingului în întreprinderile mici si mijlocii. ParticularităTi ale aplicării marketingului la nivel macroeconomic (macromarketing). ParticularităTi ale mediului concurenTial în economia României. ParticularităTi ale mediului extern în economia de piata. Pătrunderea unui produs pe o piaTă internaTională Perspectivele pieTei în domeniul ________ PiaTa magazinului dimensiuni si factori de influenTă. Piata produselor agroalimentare PiaTa, componentă esenTială a mediului extern. Pozitionarea firmei ________ pe piata ________ in Romania
 27. 27. Preocupări pe plan mondial privind protecTia consumatorilor. Relatiile cu clientii, componenta a mediului de marketing in cadrul S.C Rolul si locul marketingului direct in cadrul mixului promotional Specializarea marketingului în economia românească. Strategii de patrundere pe pietele internationale TendinTe în evoluTia distribuTiei bunurilor de larg consum. Tipuri de concurenTă pe piaTa produsului (întreprinderii)__________ Utilizarea metodelor cantitative în cercetările de piaTă. Cercetari de marketing Atitudinea consumatorilor privind publicitatea prin televiziune/radio/presa. Cercetare de marketing a pieTei industriale Cercetare marketing pentru exportul unui produs_____________ Cercetarea atitudinilor cumpărătorilor potenTiali fata de ______(lansarea unui produs sau serviciu nou/introducerea unei forme de distribuTie s.a.). Cercetarea comportamentului de cumpărare la produsele _________ Cercetarea dimensiunilor pieTei ____întreprinderii___________ produsului. Cercetarea dinamicii si structurii ofertei privind valorificarea ________ Cercetarea factorilor pieTei ______ întreprinderii _____________produsului. Cercetarea intenTiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul/serviciul Cercetarea intenTiilor de cumpărare asupra produselor Cercetarea intenTiilor de cumpărare asupra serviciilor ______ Cercetarea motivelor de cumpărare si necumpărare pentru grupa de mărfuri Cercetarea ofertei la firma ________ Cercetarea preferinTelor consumatorilor la grupa de produse/servicii_______ Cercetarea preTurilor la ________ (firma / produsul_____________) Cercetarea satisfacTiei clientului în cazul întreprinderii_______
 28. 28. Chestionarul -instrument de cercetare in marketing. Studiu de caz . Criterii de alegere utilizate de consumatorii la cumpărarea de________ DiferenTierea procesului de informare a consumatorilor, la nivelul unor segmente de populaTie (persoane de sex barbatesc/femeiesc, consumatori din mediul urban/rural___). Impactul preTului asupra comportamentului de cumpărare, in cazul produsului/serviciului ____ Influenta veniturilor si a preTurilor in procesele decizionale de cumpărare a_________(produse de uz curent, produse de lux_______________). Influentele culturale asupra comportamentului consumatorilor. PercepTii ale consumatorilor referitoare la spoturile TV pentru _________ Previziunea pieTei____ (la firma, produsul). Studierea conjuncturii pieTei ______ Studierea obiceiurilor de cumpărare a produsului___in municipiul/judetul________ Studierea surselor de informare ale consumatorilor cu privire la ___(produsele electronice, produsele zaharoase Studiu de piata privind producerea si comercializarea __________ Studiu privind piata asigurarilor. Studiu privind publicitatea ca factor de crestere a vânzarilor la _________ Studiul imaginii firmei ___________ Studiul imaginii hotelului ____________ în rândul clientilor Studiul imaginii magazinului__________ Studiul imaginii marcii ___________ Studiul imaginii produsului / serviciului / mărcii / întreprinderii ______în rândul consumatorilor. Studiul pietei de spatii imobiliare Utilizarea cercetărilor de marketing în dezvoltarea noilor produse/servicii Utilizarea unor metode calitative în previziunea _______
 29. 29. Utilizarea unor metode cantitative în previziunea _______ Politici si strategii de marketing Agentia de publicitate - prestator de servicii promotionale. Alegerea mediilor de comunicaTie promoTională ______________ Analiza pieTei românesti a publicităTii. Căi de promovare în consum a produsului/serviciului__________ Comunicarea în marketingul direct _______. Comunicatia prin eveniment in activitatea promotionala a întreprinderii_____ Consideratii privind lansarea pe piata a unui produs la S.C. __________ Decizii strategice promotionale la __________ DistribuTia fizică la întreprinderea _______ DistribuTia inversă în contextul integrării României în Uniunea Europeană Distributia produselor turistice pe Internet Elaborarea politicii de distribuTie a produsului _____ în cazul întreprinderii Elaborarea politicii de marcă a întreprinderii – (pe exemplul uniei întreprinderi producătoare, comerciale sau prestatoare de servicii). Elaborarea politicii de marketing a întreprinderii ______ Elaborarea politicii de preT a întreprinderii ________ Elaborarea politicii de produs la întreprinderea _______ Elaborarea politicii de promovare a vanzarilor la întreprindere________ Elaborarea politicii in domeniul sponsorizarii in cadrul întreprinderii_____ Elaborarea strategiei de comunicaTie promoTională a întreprinderii Elaborarea strategiei de marcă pentru noul produs ____.al întreprinderii Elaborarea strategiei de marketing a întreprinderii prestatoare de servicii Elaborarea strategiei de marketing a organizaTiei nonprofit ___________ Elaborarea strategiei de marketing la _________ Evaluarea eficacităTii activităTii promoTionale la ______
 30. 30. Evaluarea eficienTei promovării vânzărilor la _____ Evaluarea eficienTei relaTiilor publice si forTelor de vânzare la întreprinderea Fundamentarea dimensiunilor gamei de produse/servicii a întreprinderii Fundamentarea planului de desfacere si modernizarea organizarii activitatii de marketing la Fundamentarea politicii sortimentale a unei întreprinderi de comerT. Fundamentarea strategiei de distribuTie la întreprinderea ______ Fundamentarea strategiei de piata la Implementarea programelor promoTionale la întreprinderea ______ ImplicaTiile ciclului de viaTă al produsului asupra politicii de marketing a întreprinderii Integrarea comunicaTiei de marketing în cadrul planului de afaceri al întreprinderii __ Interactiuni ale componentelor promotionale in cadrul mixului de marketing. IntercondiTionarea componentelor marketingului mix în cadrul politicii de marketing a întreprinderii ______ Locul preTului în cadrul mixului de marketing al firmei ___/ produsului Marketing direct-mijloc de comunicare promotionala a firmei __________ Metode de evaluare a eficientei activitatii publicitare ____________ Obiective si strategii de preT le firma ___/ pentru produsul _____ Organizarea fortelor de vânzare la întreprinderea_________ ParticularităTi ale politicii de produs la înteprinderea________ perfecTionarea proceselor logistice în distribuTia produsului/produselor întreprinderii______ Perfectionarea sistemului de distributie al firmei __________ Perspective ale dezvoltarii marketingului direct in Romania Politica de produs si analiza profitabilităTii la ________ Politica si strategia de pret la S.C. __________ Politici si strategii de produs si de marca in cadrul S.C.__________
 31. 31. Posibilitati de aplicare a marketingului direct de catre întreprinderea_____ PoziTionarea (repoziTionarea) firmei ______ Program de marketing privind distribuTia produsului/serviciului _____pe piaTa (internă/externă). Program de marketing privind introducerea în fabricasie si lansarea pe piaTă (internă, externă) ______ a unui produs/serviciu Proiectarea unei campanii de direct mail/telemarketing/vânzare prin corespondenTă la firma __ Proiectarea unei campanii de marketing direct pentru întreprinderea _______ Promovarea exportului romanesc de _________ pe piata Uniunii Europene Promovarea turismului rural ecologic si cultural in judetul __________ Relatiile publice si rolul lor in adoptarea deciziilor întreprinderii______ Rolul cercetărilor de marketing în politica de comunicare a întreprinderii Rolul comunicatiei prin eveniment in promovarea marcii întreprinderii______ Rolul politicii promoTionale în cadrul mixului de marketing la ________ Rolul programelor de marketing în cadrul comunicaTiei integrate de marketing la întreprinderea Simbolismul produselor – componenta comunicationala a marketingului modern. Sistemul comunicaTional de marketing în cadrul întreprinderii __________ Strategia de imagine a _______ Strategia de piaTă a întreprinderii ________ Strategia pentru promovarea economiei digitale si implementarea societatii informatice Strategia pentru promovarea economiei digitale si implementarea societatii informatice Strategia produsului la întreprinderea ____ Strategii de patrundere pe pietele internationale
 32. 32. Strategii promoTionale în cadrul agenTiei de publicitate______. Studiile de audienTă a mijloacelor de comunicare în masa si rolul lor în cresterea eficienTei activităTii agenTiei__________ Studiu de marketing pentru perfecTionarea reTelei de distribuTie a întreprinderii_____ Studiu privind rolul marcii si al pretului de vanzare asupra comportamentului de cumparare si de consum Targuri si expozitii internationale Tehnici de promovare a exporturilor Tehnici moderne de distribuTie a produselor _______ Tehnici promotionale la nivelul magazinului ________ Universul limbajului publicitar. Utilizarea mijloacelor promotionale in cadrul firmelor de servicii Utilizarea tehnicilor de merchandsing in actiunile promotionale ale întreprinderii ___ Managementul activităTii de marketing Auditul de marketing la S.C. _________ Conducerea activitatii de marketing la_________ Managementul activitatii de marketing în I.M.M Organizarea (reorganizarea) activităTii comerciale al întreprinderii Organizarea activitatii de marketing la __________ Plan de marketing pentru realizarea unui obiectiv de investitii la _________ Planul de marketing – instrument pentru eficientizarea activitatii de piata a firmei ___ Program de marketing de organizare a campaniei promotionale la întreprinderea… Program de marketing de organizarea unei agentii de publicitate. Program de marketing de organizarea unei campanii de vânzare prin corespondenta.
 33. 33. Program de marketing pentru organizarea unei campanii de direct mail. Program de marketing pentru organizarea unei campanii de telemarketing. Program de marketing pentru participarea întreprinderii_______ la manifestarea expozitional/targul international _________ Program de marketing privind campania promotionala pentru __________ Proiectarea sistemului decizional de marketing la întreprinderea ________ Proiectarea sistemului informaTional de marketing la întreprinderea ______ Urmărirea comportării în consum /utilzare a produsului/produselor Marketing direct Comunicarea directa o modalitate de a face distributie Dezvoltarea Marketingului direct la nivel national Dezvoltarea mijloacelor moderne de plata la o societate comerciala Cadrul institutional al dezvoltarii Marketingului direct Oferta in cadrul Marketingului direct la o societate comerciala Mediile si comunicarea in Marketingul direct Rolul logisticii in Marketingul direct Integrarea Marketingului direct in organizatie Strategiile de Marketing direct la o societate comerciala Planul de marketing la o societate comerciala Externalizarea activitatii de Marketing direct Tehnici si instrumente ale marketingului direct utilizate de catre o societate comerciala .Perspective ale dezvoltarii Marketingului on-line la nivelul unei societati comerciale Utilizarea internetului in campanile de Marketing direct ale organizatiei .Evolutiile de ordin social si cultural si impactul acestora asupra Marketingului direct
 34. 34. Marketingul direct Studiul gamei de produs la … Analiza ofertei de credite la … Analiza ofertei de produse la ... Studiu procesului decizional de cumpărare a produselor. Studiu de caz la … Strategii de dezvoltare a produselor noi la ... Politica de preTuri si tarife în turism. Studiu de caz la … ForTa de vânzare la … Organizarea forTei de vânzare la … Recrutarea, evaluarea si selecTia vânzătorilor la … Structura forTei de vânzare la … Motivarea reprezentanTilor la … Controlul si evaluarea reprezentanTilor la … Gestiunea punctului de vânzare. Studiu de caz la … Organizarea suprafeTei de vânzare la … Gestionarea suprafeTei de vânzare la … Promovarea vânzărilor la … Promovarea produselor bancare la … Elaborarea panului acTiunilor promoTionale la … Elaborarea unei strategii promoTionale la … Evaluarea eficienTei operaTiunilor promoTionale. Studiu de caz la … Utilizarea mijloacelor promoTionale la … Publicitatea – mijloc de comunicare. Studiu de caz la … Marketinul direct. Studiu de caz la … Analiza costurilor, randamentelor si rentabilităTii operaTiunilor de marketing direct … EficienTa acTiunilor de marketing la …
 35. 35. Marketingul electronic. Studiu de caz la … Studiul privind satisfacTia clienTilor la … Rolul companiilor publicitare în marketing. Studiu de caz la … Fundamentarea empirică a unei strategii de marketing la … Evaluarea mediului de marketing. Studiu de caz la … Sistemul informaTional de marketing la … Caracterizarea pieTei firmei la … Cercetarea pieTei la … Elaborarea strategiei de marketing la … WEB marketing Istoricul si evoluTia mediului internet Impactul Internetului asupra mediului de afaceri al firmei ………….. ComerTul pe Internet ComerTul electronic ModalităTi de utilizare a Internetului la firma ... Tipuri de tranzacTii comerciale ce se desfăsoară pe piaTa virtuală Prezentarea diferenTelor web marketingului comparativ cu marketingul clasic Planul strategic de dezvoltare a unui site web Planul strategic de marketing la firma ... Strategii de promovare pe Internet Construirea site-ului firmei ... Analiza traficului pe site-ul firmei ... Partenerii prezenTi pe piaTa web advertising-ului în România Dezvoltarea campaniei de advertising pe Internet la firma ... Advertising pe e-mail Advertising pe Web
 36. 36. Organizarea campaniei de advertising pe Internet la firma ... Vânzarea de publicitate pe Internet ReTele de advertising pe Internet Promovarea mărcii X online Construirea mărcii X on-line Managementul mărcii si imaginii de marcă Impactul promovarii asupra imagini mărcii X Evaluarea valorii financiare a mărcii X Studierea impactului social al mărcii X Dezvoltarea unor metode de fidelizare a clienTilor mărcii X Cercetare de marketing privind poziTia mărcii X pe piaTă Strategii ale mărcii producătorului X Dezvoltarea strategiilor de marcă ale distribuitorului X Reglementarea protecTiei mărcilor în UE Caracteristici ale globalizării si impactul specific asupra politicii de marcă a organizaTiei ________________ Analiza procesului de creare a unei mărci de Tară______________ Identificarea componentelor mărcii si tipologia mărcilor Matode de analiză a valorii economice a mărcii PoziTionarea sau repoziTionarea pe piaTă a unei mărci Campanii de fidelizare a consumatorilor mărcii X Cercetare de marketing privind imaginea unei mărci în rândul consumatorilor din România Metode de promovare a unei mărci Cadrul legislativ naTional si internaTional privind regimul juridic al mărcilor Promovarea mărcii X Managementul calităTii
 37. 37. Managementul costurilor calităTii la firma ….. Strategii de îmbunătăTire continuă a calităTii la firma ... Orientări europene privind definirea calităTi produselor si serviciilor Analiza calităTii în industria high-tech Analiza stadiului de implementare a standardelor din familia ISO 9000 în industria ...din România Analiza stadiului privind asigurarea calităTii produselor si serviciilor bancare Analiza comparativă a calităTii produsului/serviciului ... Utilizarea proiectării si analizei experimentelor în scopul îmbunătăTirii calităTii produselor/serviciilor la firma ... Metode si tehnici privind motivarea personalului la firma ... Managementul de proiect si dezvoltarea produselor la firma ... EvoluTia conceptelor privind calitatea Metode si tehnici de evaluare a nivelului calitativ al produsului …/ al serviciului … Tehnici si instrumente utilizate în managementul calităTii Analiza costurilor referitoare la calitate Proiectarea unui sistem de managementul calităTii la firma Analiza certificării sistemului calităTii la firma Metode si tehnici specifice strategiei îmbunătăTirii continue a calităTii Auditul calitaTii la firma................................. Managementul calitatii Asigurarea calităTii la societatea comercială … Calitatea serviciilor la … Sistemul de asigurare si control al calităTii produselor si serviciilor cu particularizare la … Realizarea si garantarea calităTii produselor, condiTie de bază pentru integrarea în C.E. Calitatea produselor si serviciilor – problemă a tuturor angajaTilor.
 38. 38. Factori de influenTă în realizarea calităTii la S.C. … Noncalitatea si costurile ei la … Garantarea calităTii produselor si serviciilor cu ISO-9000. Marca – element de publicitate si de garantare a calităTii produselor si serviciilor. Managementul calităTii. Calimetria – stiinTa măsurării si estimarea calităTii. Elemente favorizante ale cresterii importanTei calităTii, ca factor al complexităTii unităTii economice. Tehnici si instrumente ale managementului calităTii. Controlul calităTii loturilor de produse. Planificarea calităTii, element de bază al managementului calităTii. Planificarea afacerilor Consideratii privind managementul marketingului unei firme in vederea depasirii unei situatii de criza (economica, financiara) Analiza conexiunilor dintre functiile managementului si marketing intr-o organizatie. Efectuarea unui studiu de marketing in vederea planificarii strategice a firmelor. Relatii economice si comerciale internationale Activitatile comerciale si regimul marfurilor in relatiile de comert international in Zona Libera ___ Analiza comparativa a calitatii marfurilor la S.C. __________ Analiza fortei de vanzare la S.C. _______ Analiza mediului concurential pentru desfasurarea activitatii de desfacere Analiza unui fapt social politic sau cultural din perspectiva teoriilor comunicarii Asigurarea calitatii marfurilor alimentare în corelatie cu cerintele comertului international
 39. 39. Cererea si oferta privind transportul de calatori la __________ Comportamentul consumatorului de _________ Comportamentul consumatorului si procesul de cumparare Consumul si comportamentul de consum. Determinarea gradului de cunoastere a ____românesc produs de S C ___pe piata Efectele advertaisingului asupra culturii si societatii Elasticitatea cererii si ofertei de servicii la S.C. ______ Email marketing Estetica unui magazin Experienta Camerei de Comert si Industrie ______ în promovarea relatiilor economice internationale Implementarea unor concepte de e-Business în agentia de turism ________ Influenta mediului cultural asupra comportamentului cunsumatorilor din judetul Jocurile brandului de tara Marketing electronic.pagina Web pentru _________ Marketingul de tara si dezvoltarea turismului Marketingul expeditiilior maritime la _________ Marketingul expeditiilor si transporturilor ______ internationale de marfuri la______ Modelarea elasticităTii cererii si ofertei în condiTiile economiei de piaTă. Negocierea – formă principală de comunicare în relaTiile interumane. Parghia psihologica a deciziei de cumparare Permission marketing in industria de retail Permission marketing in industria de training Prelucrarea rezultatelor de marketing cu ajutorul Microsoft Excel
 40. 40. Procesul de creare a marcii de tara ProtecTia consumatorilor – obiectiv principal al protecTiei sociale. Realizarea unui magazin virtual pentru produse ________ Rolul negocierii în cadrul mixului distribuTiei. Rolul si importanTa managementului comercial în economia concurenTială. Sisteme de organizare a activitatii comerciale la S.C. ___________ Sisteme de protecTie a consumatorilor în viziunea macromarketingului. Sistemul logistic al întreprinderii Comertul electronic/E-commerce Sistem informatic pentru o societate comercială on-line Reclama pe Internet PlăTi electronice Utilizarea Internetului în cercetările de marketing Soft-uri utilizate în activitatea de marketing Utilizarea e-learning-ului în instruirea personalului din activitatea de marketing ComerT electronic Sisteme informatice colaborative în economia globalã Securitatea datelor în comerTul electronic Afaceri on-line Managementul calitatii serviciilor Impactul strategic al inovării asupra eficienTei activităTii firmei Impactul strategic al calităTii asupra eficienTei activităTii firmei Diagnosticarea mediului extern al firmei cu aplicaTie la S.C...... Diagnosticarea mediului intern al firmei cu aplicaTie la S.C...... Strategii si politici organizaTionale utilizate în cadrul firmelor Fidelitatea faTă de marcă versus fidelitatea faTă de punctul de vînzare
 41. 41. Studiu privind reTeaua comercială cu amănuntul ComerTul românesc de proximitate – evoluTii, tendinTe Rolul hipermagazinelor în comerTul românesc Locul si rolul centrelor comerciale în distribuTia produselor ImplicaTiile noilor forme de comerT asupra comportamentului de cumpărare a cumpărătorilor persoane fizice SoluTii moderne de promovare a vânzărilor la punctele de desfacere Analiza unui magazin în cadrul comerTului cu produse ................ Forme moderne de comerT prezente pe piaTa din România Tehnologia comercială a marilor suprafeTe comerciale din retailul românesc Studiu privind implantarea structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaTă mare Analiză comparativă a hipermagazinelor/supermagazinelor din România PosibilităTi de îmbunătăTire a etalării produselor la SC..... Managementul calităTii în sectorul serviciilor ForTa de muncă în servicii – tendinTe si căi de crestere a productivităTii muncii ContribuTia serviciilor la cresterea calităTii vieTii Măsurarea gradului de satisfacTie a clienTilor firmei.... Cultura organizaTională în firmele prestatoare de servicii Dezvoltarea serviciilor pentru IMM-uri în România Planul de afaceri al unei firme prestatoare de servicii InfluenTele mediului extern asupra unei firme prestatoare de servicii. Studiu de caz la... Analiza strategică a concurenTilor firmei prestatoare de servicii... Innoirea si diversificarea ofertei de servicii la firma... Managementul relaTiilor cu clienTii în cadrul SC... Orientarea spre clienTi în cadrul SC....
 42. 42. Fidelizarea clienTilor – sursă de profit la SC... ParticularităTi în relaTiile cu clienTii în cadrul SC... Evaluarea calităTii de către clienTi – cazul ....... Consumatorul si instrumentele managementului calităTii. Studiu de caz la SC... Dezvoltarea fidelităTii consumatorului prin modelarea calităTii serviciilor. Cazul.... Atragerea consumatorilor în programele de fidelitate faTă de brand. Studiu de caz la SC... Analiza si studierea pietei Studiu de caz : Caracterizarea pietei unui anumit produs. Analiza conjuncturii pietei europene. Elaborarea unui sondaj de piată: esantionare, elaborarea chestionarului, culegerea informatiilor, prelucrarea si analiza informatiilor, elaborarea strategiei de marketing. Studiu de caz Analiza în functie de pragul de rentabilitate. Studiu de caz Segmentarea pietei si analiza comportamentului consumatorilor. Studiu de caz Studiu privind previzionarea cererii. Managementul resurselor umane Resursele umane ale organizaTiei cu referire la…....................................... Analiza posturilor si planificarea resurselor umane cu referire la………... Recrutarea, selecTia si încadrarea în muncă a resurselor umane....cu referire la........... Managementul carierei cu referire la……………….................................. Formarea profesională si promovarea în muncă cu referire la.................... Evaluarea performanTelor profesionale cu referire la................................. Salarizarea resurselor umane cu aplicaTie la…...........................................
 43. 43. Managementul recompenselor cu aplicaTie la…......................................... Studiu privind motivaTia în muncă a angajaTilor cu referire la................... MotivaTia si salarizarea angajaTilor cu referire la............... Comunicarea in vanzari Limbaj non-verbal si limbaj verbal în afaceri Tehnici de comunicare în vânzări Persuasiunea si manipularea în comunicarea de afaceri Limbajul publicităTii Firme de comunicare si rela]ii publice; Expertul în comunicare si relaTii publice (în general, activităTi economice care au ca obiect comunicarea) RelaTii publice în afaceri Tehnici specifice relaTiilor publice cu mass-media. Studiu de caz: Lansarea comunicatului de presă privind ..................... Tehnici specifice relaTiilor publice cu consumatorii. Studiu de caz: Lansarea buletinului informativ ..................... al companiei ....................... RelaTiile publice si organizarea evenimentelor. Studiu de caz: Inaugurarea ..................... sau Studiu de caz: Organizarea concursului .................... sau Studiu de caz: Redeschiderea oficială a ............................... sau Studiu de caz: Ziua porTilor deschise la ............................... Campania de relaTii publice. Studiu de caz: Planificarea strategică a campaniei de relaTii publice ............................ Evaluarea campaniei de relaTii publice. Studiu de caz: Aplicarea tehnicii de evaluare „Analiza conTinutului mass – media” în cazul campaniei de relaTii publice Serviciile complexe de relaTii publice si agenTiile de relaTii publice. Studiu de caz:
 44. 44. Servicii PR oferite de agenTia de relaTii publice ................................. Lobby & Advocacy în strategiile de relaTii publice. Studiu de caz: Campania de lobby privind ....................... Managementul proiectelor Conducerea prin proiecte – strategie manageriala a unei organizatii Modele de organizare a proiectelor. Roluri individuale si de echipa in cadrul proiectelor Manager sau Leader de Proiect? Leadership in proiecte.Cultura proiectelor Metode de Managementul Proiectelor pentru demararea, coordonarea, controlarea, depasirea discontinuitatilor si incheierea proiectelor Asigurarea calitatii in proiecte.Consultanta si Auditare Managementul portofoliilor de proiecte Conceperea si proiectarea unei organiztii orientate pe proiecte Ciclul de viata al unui proiect si al echipei de proiect in cadrul organizatiei Grupele de procese ale Managementului de Proiect si interactiunea dintre ele Responsabilitatile si conduita Managerului de Proiect din punct de vedere al profesiei, clientului, comunitatii Studiul de fezabilitate – Subproiect in cadrul unui Proiect ? Evaluarea fezabilitatii unui proiect. Analiza financiara, economica, sociala a unui proiect. Analiza Cost – Beneficiu Managementul Achizitiilor in cadrul unui proiect. Achizitiile Publice in procesul implementarii unui proiect cu finantare europeana nerambursabila Stabilirea unui obiectiv viabil al unui proiect, de tip SMART, in urma unei analize SWOT ( ASOA ) Planificarea (preliminara si detaliata) in cadrul unui proeict si Evaluarea riscurilor Managemntul Riscurilor in proiecte. Prevenirea si Evitarea discontinuitatilor
 45. 45. Monitorizarea si Controlul proiectelor si Depasirea discontinuitatilor Schimbari ce apar pe parcursul derularii proiectelor si reactii la schimbari. Instrumente si tehnici de Control al Schimbarii in cadrul proiectelor Managementul Resurselor Umane in cadrul organizatiilor orientate pe proiecte. Roluri si cariere, Organizare, Evaluare performante si Stimulare Managementul Timpului in Proiect. Instrumente si Metode de lucru in definirea si proiectarea implementarii activitatilor si in actualizarea realizarii lor Metode si modele in marketing Metode de obtinere a informatiilor necesare fundamentării unor decizii de marketing la nivelul unei societăti comerciale cu activitate de producere a bunurilor de consum alimentar. Metode de obtinere a informatiilor necesare fundamentării unor decizii de marketing la nivelul unei societăti comerciale cu activitate de producere a bunurilor de consum nealimentar. Metode de obtinere a informatiilor necesare fundamentării unor decizii de marketing la nivelul unei societăti comerciale prestatoare de servicii pentru persoane juridice (sau fizice). Metode de obtinere a informatiilor necesare fundamentării unor decizii de marketing la nivelul unei unităti bancare. Proiectarea unui program de marketing la nivelul unei firme cu activitate industrială. Proiectarea unui program de marketing la nivelul unei firme cu activitate in comert. Proiectarea unui program de marketing la nivelul unei firme cu activitate în turism. Proiectarea unui program de marketing la nivelul unei firme cu activitate în transporturi. Organizarea anchetelor de opinie în vederea ofertei de bunuri alimentare (nealimentare ) populatiei unei zone, localităti, unui cluster, unui judet etc..
 46. 46. Principalele probleme de rezolvat pentru organizarea sistemului informational impus de studiul de marketing la nivelul unei mari societăti comerciale. Probleme metodologice si organizatorice de rezolvat pentru reusita unui sondaj impus de programul de marketing al unei mari socităti comerciale. Posibilităti de folosire a unor modele privind comportamentul consumatorului la nivelul unei societăti comerciale. Posibilităti de folosire a unor modele privind comportamentul consumatorului la nivelul societătii comerciale, ce oferă bunuri de folosintă curentă . Posibilităti de folosire a unor modele privind comportamentul consumatorului la nivelul unei societăti comerciale ce oferă bunuri de strictă necesitate. Posibilităti de folosire a unor modele privind comportamentul consumatorului la nivelul unei societăti comerciale ce oferă bunuri ,,de lux,, . Posibilităti de folosire a unor modele privind comportamentul consumatorului la nivelul unei societăti comerciale ce oferă servicii ,, curente,, . Posibilităti de folosire a unor modele privind comportamentul consumatorului la nivelul unei societăti comerciale ce oferă servicii ,, de lux Fundamentarea unor decizii de marketing pe baza informatiilor oferite de unele repere cantitative determinate în cadrul consumatorilor, în functie de numărul acestora . Fundamentarea unor decizii de marketing pe baza informatiilor oferite de unele repere cantitative determinate în cadrul consumatorilor, în functie de venituri . Fundamentarea unor decizii de marketing pe baza informatiilor oferite de unele repere cantitative determinate în cadrul consumatorilor, în functie de numărul de familii ale unei zone ( judet, localităti, sector etc. ) . Fundamentarea unor decizii de marketing pe baza informatiilor oferite de unele repere cantitative determinate în cadrul consumatorilor, în functie de valoarea consumului . Fundamentarea unor decizii de marketing pe baza informatiilor oferite de unele repere cantitative determinate în cadrul consumatorilor, în functie de distributia consumatorilor după venituri .
 47. 47. Fundamentarea unor decizii de marketing pe baza informatiilor oferite de unele repere cantitative determinate în cadrul consumatorilor, în functie de mărimea consumului unei familii . Modele folosite pentru evidentierea legăturii dintre consumul de bunuri alimentare si principalii factori ce actionează la nivelul persoanelor de sex masculine ( feminin ) ale unei zone. Modele folosite pentru evidentierea legăturii dintre consumul de bunuri alimentare si principalii factori ce actionează la nivelul persoanelor de o anumită vârstă ( o anumită grupă de vârstă ). Modele folosite pentru evidentierea legăturii dintre consumul de bunuri alimentare si principalii factori ce actionează la nivelul familiilor cu venituri mici (mari, medii ), ale unei zone. Modele folosite pentru evidentierea legăturii dintre consumul de bunuri alimentare si principalii factori ce actionează la nivelul familiilor cu venituri mici ( mari, medii ), ale unei zone. Modele folosite pentru evidentierea legăturii dintre consumul de bunuri nealimentare ( de un anumit tip )si principalii factori ce actionează la nivelul persoanelor de sex masculin ( feminin ) ale unei zone. Modele folosite pentru evidentierea legăturii dintre consumul de bunuri nealimentare ( de un anumit tip )si principalii factori ce actionează la nivelul familiilor cu venituri mici (medii, mari ) ale unei zone. Modele folosite pentru evidentierea legăturii dintre consumul de bunuri nealimentare si principalii factori ce actionează la nivelul persoanelor de o anumită vârstă ( o anumită grupă de vârstă ). Modele folosite pentru evidentierea legăturii dintre consumul diferitelor tipuri de servicii si principalii factori ce actionează la nivelul familiilor cu venituri mici ( mijlocii, mari ) ale unei zone. Modele folosite pentru evidentierea legăturii dintre consumul diferitelor tipuri de servicii si principalii factori ce actionează la nivelul persoanelor de o anumită vârstă ( grupă de vârstă , grupă de venituri ) ale unei zone. Modele folosite pentru ierarhizarea primilor trei factori de care credeti că depinde valoarea desfacerilor de bunuri de primă necesitate ( la nivelul unei colectivităti sau componentă structurală ). Modele folosite pentru ierarhizarea primilor trei factori de care credeti că depinde valoarea desfacerilor de bunuri de folosintă curentă ( la nivelul unei colectivităti sau componentă structurală ).
 48. 48. Modele folosite pentru ierarhizarea primilor trei factori de care credeti că depinde valoarea desfacerilor de bunuri considerate ,,de lux,, ( la nivelul unei colectivităti sau componentă structurală ). Studiul de marketing si formalizarea previziunilor privind vânzarea bunurilor alimentare ( la nivel de zonă, piată specifică, grup de familii etc. ). Studiul de marketing si formalizarea previziunilor privind vânzarea bunurilor nealimentare ( la nivel de zonă, piată specifică, grup de familii etc. ). Studiul de marketing si formalizarea previziunilor privind consumul unor ( unui tip de ) servicii la nivel de zonă, piată specifică, grup de familii etc. Proiectarea si organizarea targurilor si expozitiilor Scopurile si costurile participarii la targuri si expozitii Metode si mecanisme de expunere la targuri si expozitii Metode de generare si crestere a rezultatelor participarii la un targ/expozitie Elaborarea de planuri de participare la manifestari expozitionale Utilizarea eficienta a obiectivelor promotionale Sisteme profesionale de expunere la targuri/expozitii Standuri expozitionale personalizate Muzica in tirguri si expozitii Promovarea prin internet a participarii la tirguri si expozitii Spionaj economic la tirguri si expozitii Cum se organizeaza un stand expozitional la tirgurii si expozitii Etapele elaborarii campaniei publicitare Impactul produsului asupra consumatorului Creativitatea in participarea la tirguri si expozitii Utilizarea marketingului direct in tirguri si expozitii Tehnici de Mobile Marketing Metode de generare a interactivitatii si cresterea rezultatelor participarii la targuri/expozitii
 49. 49. Constituirea de standuri expozitionale interioare/exterioare Selectarea marcilor in procesul de cumparare Tehnici si mijloace de publicitate Strategii promotionale specifice targurilor si expozitiilor Factorii psihosociali ai impactului publicitar Conceptul “blue jeans” Documentele necesare participarii la tirguri si expozitii Legatura intre estetica industriala (design) si marketing Modificarile economice si demografice in tirguri si expozitii Realizarea evenimentelor conexe la tirguri si expozitii Gestionarea informatiilor colectate la tirguri si expozitii Promovarea pre si post-eveniment la tirguri si expozitii Relationarea la tirguri si expozitii Politici promotionale Tehnici moderne de promovare la targuri si expozitii Reglementarea publicitatii pe plan intern si international. Studiu de caz. Metode si tehnici folosite in creatia publicitara Planul de marketing publicitar. Studiu de caz. Tehnici de promovare a vanzarilor sustinute de produs Planificarea activitatilor de promovare stimulenta Obiectivele manifestarilor internationale. Studiu de caz. Etapele programului de participare a firmelor la targuri si expozitii Optimizarea mixului de marketing Determinarea bugetelor in promovare Evaluarea activitatii si retribuirea fortelor de vanzare la targuri si expozitii Publicitatea la targuri si expozitii. Studiu de caz. Organizarea de evenimente promotionale
 50. 50. Participarea la evenimente externe cu finantare de la bugetul de stat prin Sistemul National de sustinere si Promovare a Exportului Romania, prezenta activa la EPI. Modalitati de eficientizare a activitatii Managementul activitatii de prospectare a pietei si incheiere de afaceri în calitate de client-cumparator sau vizitator. Mijloace de reclama pentru vizitatori in cadrul targurilor/expozitiilor Mijloace de reclama ale organizatorului puse la dispozitia expozantului Reclama organizatorului de targ/expozitie Publicitatea si informarea presei de catre organizatorul de targuri/expozitii Reclama si relatiile cu publicul Activitatile de inchidere a standului in urma participarii la un targ/expozitie Ospitalitatea fata de vizitator si deservirea in cadrul participarii cu un stand la un targ/expozitie Organizarea si functionarea standului expozitional Purtarea discutiilor si calificarea personalului de stand Arhitectura standului: compatibilitatea standului cu mediul inconjurator; dotarea tehnica; cromatica standului; mijloacele audiovizuale; grafica ; fotografiile si diapozitivele; iluminarea; montarea si demontarea standului. Constructia proprie a unui stand versus constructia prin contract Alegerea exponatelor si a programului expozitional Reclama adecvata si relatia cu publicul in participarea la un targ/expozitie Prelucrarea atenta a datelor la incheierea targului Participarea cu stand la un targ/expozitie. Studiu de caz Pregatirea si participarea la un targ/expozitie. Costuri de participare . Participarea la târg în cadrul mix-ului de marketing. Managementul activitatii de participare la EPI în calitate de ofertant Managmentul activitatii de organizare a EPI
 51. 51. Trenduri în marketingul si organizarea de evenimente promotionale Târgurile si expoziTiile internaTionale : rol, dinamica, tipologie si tendinte în noua economie Scopurile participarii la târguri/expozitii Targurile/expozitiile in mix-ul de produs Targurile/expozitiile in mix-ul de distributie Targurile/expozitiile in mix-ul conditiilor de pret Etapele si formele specifice de promovare în cadrul targurilor si expozitiilor internaTionale Etapele si forme specifice de promovare în cadrul targurilor si expozitiilor nationale EPI - punctele nodale ale activităTilor de promovare Promovarea ofertei fimei, ca parte a activitatii de marketing Tehnici moderne de vanzare Practici pentru o participare eficienta la targuri si expozitii. Tipuri de standuri expozitionale folosite la targuri si expozitii. Practici care conduc la o colaborare de success a expozantilor cu firmele prestatoare de servicii expozitionale. Functiile standurilor expozitionale pentru targuri si expozitii. Formele moderne de vanzare. Marketingul spatiilor de vanzare. Tehnicile de vanzare la distanta. Tehnicile de vanzare B2B. Tehnicile de negociere in afaceri. Tehnicile de negociere in vanzari. Manifestari expozitionale Piata manifestărilor expozitionale în România – Euroregiunea „Carpatica”
 52. 52. Piata manifestărilor expozitionale în România – Euroregiunea “Dunăre – Cris Mures – Tisa” Piata manifestărilor expozitionale în România – Euroregiunea “Dunărea de Sud” Piata manifestărilor expozitionale în România - Euroregiunile “Giurgiu – Ruse”, “Danubius”, “Dunărea de Jos”, “Prutul de Sus”, “Siret-Prut-Nistru”, „Dunărea de Mijloc – Portile de Fier” si „Dunărea Inferioară” Piata spatiilor destinate manifestărilor expozitionale în România Piata summer time - oportunităti de petrecere a timpului liber Piata serviciilor de educatie din România Piata remediilor naturiste (feng shui) Trăsăturile caracteristice de organizare şi funcţionare ale serviciilor de urgenţă. Exercitarea rolului şi atribuţiilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă privind reglementarea în domeniile de competenţă. Exercitarea rolului şi atribuţiilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă privind cooperarea şi colaborarea cu alte instituţii şi organisme. Exercitarea rolului şi atribuţiilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă privind asistenţa , îndrumarea şi coordonarea tehnico – operaţională de specialitate. Exercitarea rolului şi atribuţiilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă privind controlul şi evaluarea în domeniile de competenţă. Evaluarea aplicării criteriilor de performanţă în organizarea şi dotarea cu resurse specifice a unui serviciu profesionist pentru situaţii de urgenţă. Evaluarea aplicării criteriilor de performanţă în organizarea şi dotarea cu resurse specifice a unui serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă. Eficientizarea managementului pregătirii profesionale de specialitate a personalului serviciilor de urgenţă. Studiu de caz. Evaluarea procedurilor de elaborare şi aprobare a planurilor de alarmare.
 53. 53. Evaluarea procedurilor de elaborare şi aprobare a planurilor de evacuare. Evaluarea procedurilor de elaborare şi aprobare a planurilor operative de intervenţie. Evaluarea procedurilor de elaborare şi aprobare a planurilor de acţiune. Analiza comparativă a schemei cu riscurile în profil teritorial şi a planului de analiză şi acoperire a riscurilor întocmite la nivelul judeţului. Studiu de caz judeţul … Analiza comparativă a schemei cu riscurile în profil teritorial şi a planului de analiză şi acoperire a riscurilor întocmite la nivelul judeţului. Studiu de caz judeţul … Studiu privind subsistemul regional sau judeţean de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat. Studiu de caz 2… Studiu privind subsistemul regional sau judeţean de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat. Studiu de caz 4… Concept de organizare şi funcţionare a unui dispecerat ( centru) integrat de urgenţă şi management operaţional. Studiu de caz 2… Tehnici şi mijloace noi pentru asigurarea securităţii persoanelor pe timpul situaţiilor de urgenţă. Calculul forţelor şi mijloacelor de intervenţie pentru stingerea unui incendiu produs la cvartal de locuinţe. Calculul forţelor şi mijloacelor de intervenţie pentru stingerea unui incendiu produs la hipermarket. Analiza comparativă a conceptelor securitatea civilă, urgenţe civile şi situaţii de urgenţă. Analiza comparativă a conceptelor apărarea pasivă, apărarea civilă, protecţia civilă şi apărarea împotriva dezastrelor. Analiza comparativă a conceptelor apărarea împotriva incendiilor, prevenirea şi stingerea incendiilor, securitatea la incendiu şi protecţia ( paza ) contra incendiilor. Analiza comparativă a conceptelor capacitate operativă, capacitate de apărare, capacitate de rezistenţă naţională în faţa unor posibile situaţii de urgenţă. Identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu la un mare magazin comercial.
 54. 54. Identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu la un pavilion de spital etajat. Analiza documentelor de organizare şi funcţionare a comitetului pentru situaţii de urgenţă constituit la o comună. Analiza documentelor de organizare şi funcţionare a comitetului pentru situaţii de urgenţă constituit la un oraş. Analiza documentelor de organizare şi funcţionare a comitetului pentru situaţii de urgenţă constituit la un municipiu. Evaluarea riscului de inundaţii şi a măsurilor de apărare într-o localitate. Studiu de caz … Căi şi modalităţi de îndeplinire a funcţiilor specifice de către un centru operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă. Studiu de caz… Rolul şi sarcinile comandantului acţiunii în câmpul operaţional urban şi proceduri specifice aplicabile în caz de inundaţii catastrofale. Rolul şi sarcinile comandantului acţiunii în câmpul operaţional urban şi proceduri specifice aplicabile în caz de urgenţă radiologică. Rolul şi sarcinile comandantului acţiunii în câmpul operaţional urban şi proceduri specifice aplicabile în caz de accident major implicând substanţe periculoase. Analiza organizării, funcţionării şi procedurilor Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. Studiu de caz. Analiza comparativă a conceptelor: stare potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, stare de alertă, stare de urgenţă, stare de calamitate. Aplicarea principiilor sinergiei, solidarităţii şi precauţiunii în monitorizarea pericolelor şi riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă. Studiu de caz. Aplicarea principiilor sinergiei, solidarităţii şi precauţiunii în îndeplinirea funcţiilor de sprijin pentru asigurarea supravieţuirii populaţiei evacuate şi relocate în caz de dezastru. Studiu de caz.. Identificarea şi evaluarea obligaţiilor, sarcinilor şi răspunderilor ce revin comandantului subunităţii specializate de intervenţie în calitate de manager al situaţiei de urgenţă. Studiu de caz 1 ... Identificarea şi evaluarea obligaţiilor, sarcinilor şi răspunderilor ce revin comandantului subunităţii specializate de intervenţie în calitate de manager al situaţiei de urgenţă. Studiu de caz 2...
 55. 55. Eficientizarea sistemului de raportare/informare operativă în cazul producerii situaţiilor de urgenţă Asigurarea interoperabilităţii şi capabilităţii în caz de dezastre. Analiza unui incendiu foarte grav sau catastrofal, din punct de vedere preventiv şi operaţional. Studiu de caz... Examinarea şi îmbunătăţirea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri incendii de pădure. Examinarea şi îmbunătăţirea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri cutremure de pământ şi alunecări de teren. Examinarea şi îmbunătăţirea Raportului de securitate. Concepţia Planului de acţiune la un stadion de fotbal de mare capacitate. Studiu de caz.. Acţiuni şi măsuri pentru respectarea drepturilor omului pe timpul inundaţiilor catastrofale şi postdezastru. Studiu de caz... Aspecte conceptuale şi elemente structurale şi procedurale pentru implementarea Strategiei şi programelor de acţiune ale Naţiunilor Unite privind prevenirea catastrofelor. Oportunitatea armonizării legislaţiei naţionale cu cea a UE şi /sau a Statelor membre privind reglementările şi procedurile referitoare la pregătirea pentru răspuns la dezastre. Tematica actelor normative le UE, organisme şi modalităţi de aplicare în Statele membre, referitoare la protecţia civilă. Tematica actelor normative le UE, organisme şi modalităţi de aplicare în Statele membre, referitoare la protecţia infrastructurilor critice. Tematica actelor normative le UE, organisme şi modalităţi de aplicare în Statele membre, referitoare la protecţia antiexplozivă ATEX. Suportul asigurărilor şi reasigurărilor în domeniul situaţiilor de urgenţă Oportunităţi şi modalităţi de aplicare în managementul situaţiilor de urgenţă a tehnicilor brainstorming, în activitatea preventivă . Oportunităţi şi modalităţi de aplicare în managementul situaţiilor de urgenţă a tehnicilor SWOT, în analiza unei situaţii.
 56. 56. Conceptele de ingineria securităţii la incendiu şi de management a securităţii la incendiu. Implicarea Comisiei Europene şi a organismelor sale în managementul protecţiei civile. Modalităţi practice de implementare a Strategiei de comunicare în situaţii de urgenţă. Aspecte privind implementarea politicii de gestiune a riscurilor adoptate de Consiliul Europei. Politici, reglementări şi recomandări ale Uniunii Europene privind protecţia civilă. Politici, reglementări şi recomandări ale Uniunii Europene privind operaţiunile de gestionare a crizelor. Politici, reglementări şi recomandări ale Uniunii Europene privind protecţia infrastructurilor critice. Implicarea OSCE în prevenirea şi pregătirea intervenţiei la dezastre. Aspecte privind cazuistica CEDO referitoare la urgenţe civile. Studiu de caz Rolul punctului naţional de contact în domeniul situaţiilor de urgenţă şi conlucrarea acestuia cu celelalte puncte de contact sectoriale (locale), naţionale - vecine , ale UE, NATO şi ONU. Fundamentarea conceptului de management integrat al crizelor şi propuneri organizatorice şi procedurale. Managementul si marketingul operatiunilor logistice Analiza mixului de marketing in cadrul S.C. ________ Concurenta si elaborarea strategiilor de piata Dezvoltarea mixului de marketing la întreprinderea ______ Dimensiunile pietei întreprinderii la S.C.___________ Dimensiunile pietei produsului ________ Directii strategice de actiune asupra pietei la _________ Evaluarea mediului de marketing si a conjucturilor de piata la S.C. Evolutia marketingului în România Impactul concurentei asupra pietei _______(produsului, întreprinderii).
 57. 57. Importanta activitătii de marketing în acivitatea bancara. Locul si rolul marketingului strategic in Romania Locul si rolul marketingului în economia românească Locul si rolul marketingului în procesul tranzitiei(la nivel macro sau microeconomic). Mediul extern al firmei _______ Particularităti ale aplicării marketingului în întreprinderile mici si mijlocii. Particularităti ale aplicării marketingului la nivel macroeconomic (macromarketing). Particularităti ale mediului concurential în economia României. Particularităti ale mediului extern în economia de piata. Pătrunderea unui produs pe o piată internatională Perspectivele pietei în domeniul ________ Piata magazinului _____ dimensiuni si factori de influentă. Piata produselor agroalimentare Piata, componentă esentială a mediului extern. Pozitionarea firmei ________ pe piata ________ in Romania Preocupări pe plan mondial privind protectia consumatorilor. Relatiile cu clientii, componenta a mediului de marketing in cadrul S.C.__________ Rolul si locul marketingului direct in cadrul mixului promotional Specializarea marketingului în economia românească. Strategii de patrundere pe pietele internationale Tendinte în evolutia distributiei bunurilor de larg consum. Tipuri de concurentă pe piata produsului (întreprinderii)__________ Utilizarea metodelor cantitative în cercetările de piată. Cercetari de marketing
 58. 58. Atitudinea consumatorilor privind publicitatea prin ________televiziune/radio/presa. Cercetare de marketing a pietei industriale ______ Cercetare marketing pentru exportul unui produs_____________ Cercetarea atitudinilor cumpărătorilor potentiali fata de ______(lansarea unui produs sau serviciu nou/introducerea unei forme de distributie s.a.). Cercetarea comportamentului de cumpărare la produsele _________ Cercetarea dimensiunilor pietei ____întreprinderii___________ produsului. Cercetarea dinamicii si structurii ofertei privind valorificarea ________ Cercetarea factorilor pietei ______ întreprinderii _____________produsului. Cercetarea intentiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul/serviciul ____ Cercetarea intentiilor de cumpărare asupra produselor ____________ Cercetarea intentiilor de cumpărare asupra serviciilor ______ Cercetarea motivelor de cumpărare si necumpărare pentru grupa de mărfuri________ Cercetarea ofertei la firma ________ Cercetarea preferintelor consumatorilor la grupa de produse/servicii_______ Cercetarea preturilor la ________ (firma / produsul_____________) Cercetarea satisfactiei clientului în cazul întreprinderii_______ Chestionarul -instrument de cercetare in marketing. Studiu de caz . Criterii de alegere utilizate de consumatorii la cumpărarea de________ Diferentierea procesului de informare a consumatorilor, la nivelul unor segmente de populatie (persoane de sex barbatesc/femeiesc, consumatori din mediul urban/rural___). Impactul pretului asupra comportamentului de cumpărare, in cazul produsului/serviciului ____
 59. 59. Influenta veniturilor si a preturilor in procesele decizionale de cumpărare a_________(produse de uz curent, produse de lux_______________). Influentele culturale asupra comportamentului consumatorilor. Perceptii ale consumatorilor referitoare la spoturile TV pentru _________ Previziunea pietei____ (la firma, produsul). Studierea conjuncturii pietei ______ Studierea obiceiurilor de cumpărare a produsului___in municipiul/judetul________ Studierea surselor de informare ale consumatorilor cu privire la _(produsele electronice, produsele zaharoase_______________). Studiu de piata privind producerea si comercializarea __________ Studiu privind piata asigurarilor. Studiu privind publicitatea ca factor de crestere a vânzarilor la _________ Studiul imaginii firmei ___________ Studiul imaginii hotelului ____________ în rândul clientilor Studiul imaginii magazinului__________ Studiul imaginii marcii ___________ Studiul imaginii produsului / serviciului / mărcii / întreprinderii ______în rândul consumatorilor. Studiul pietei de spatii imobiliare Utilizarea cercetărilor de marketing în dezvoltarea noilor produse/servicii Utilizarea unor metode calitative în previziunea _______ Utilizarea unor metode cantitative în previziunea _______ Politici si strategii de marketing Agentia de publicitate - prestator de servicii promotionale. Alegerea mediilor de comunicatie promotională ______________ Analiza pietei românesti a publicitătii.
 60. 60. Căi de promovare în consum a produsului/serviciului__________ Comunicarea în marketingul direct _______. Comunicatia prin eveniment in activitatea promotionala a întreprinderii_____ Consideratii privind lansarea pe piata a unui produs la S.C. __________ Decizii strategice promotionale la __________ Distributia fizică la întreprinderea _______ Distributia inversă în contextul integrării României în Uniunea Europeană Distributia produselor turistice pe Internet Elaborarea politicii de distributie a produsului _____ în cazul întreprinderii Elaborarea politicii de marcă a întreprinderii – (pe exemplul uniei întreprinderi producătoare, comerciale sau prestatoare de servicii). Elaborarea politicii de marketing a întreprinderii ______ Elaborarea politicii de pret a întreprinderii ________ Elaborarea politicii de produs la întreprinderea _______ Elaborarea politicii de promovare a vanzarilor la întreprindere________ Elaborarea politicii in domeniul sponsorizarii in cadrul întreprinderii_____ Elaborarea strategiei de comunicatie promotională a întreprinderii Elaborarea strategiei de marcă pentru noul produs ____.al întreprinderii Elaborarea strategiei de marketing a întreprinderii prestatoare de servicii Elaborarea strategiei de marketing a organizatiei nonprofit ___________ Elaborarea strategiei de marketing la _________ Evaluarea eficacitătii activitătii promotionale la ______ Evaluarea eficientei promovării vânzărilor la _____ Evaluarea eficientei relatiilor publice si fortelor de vânzare la întreprinderea Fundamentarea dimensiunilor gamei de produse/servicii a întreprinderii
 61. 61. Fundamentarea planului de desfacere si modernizarea organizarii activitatii de marketing la ____________ Fundamentarea politicii sortimentale a unei întreprinderi de comert. Fundamentarea strategiei de distributie la întreprinderea ______ Fundamentarea strategiei de piata la _________ Implementarea programelor promotionale la întreprinderea ______ Implicatiile ciclului de viată al produsului asupra politicii de marketing a întreprinderii _____ Integrarea comunicatiei de marketing în cadrul planului de afaceri al întreprinderii __ Interactiuni ale componentelor promotionale in cadrul mixului de marketing. Interconditionarea componentelor marketingului mix în cadrul politicii de marketing a întreprinderii ______ Locul pretului în cadrul mixului de marketing al firmei ___/ produsului ____ Marketing direct-mijloc de comunicare promotionala a firmei __________ Metode de evaluare a eficientei activitatii publicitare ____________ Obiective si strategii de pret le firma ___/ pentru produsul _____ Organizarea fortelor de vânzare la întreprinderea_________ Particularităti ale politicii de produs la înteprinderea________ perfectionarea proceselor logistice în distributia produsului/produselor întreprinderii______ Perfectionarea sistemului de distributie al firmei __________ Perspective ale dezvoltarii marketingului direct in Romania Politica de produs si analiza profitabilitătii la ________ Politica si strategia de pret la S.C. __________ Politici si strategii de produs si de marca in cadrul S.C.__________ Posibilitati de aplicare a marketingului direct de catre întreprinderea_____ Pozitionarea (repozitionarea) firmei ______
 62. 62. Program de marketing privind distributia produsului/serviciului _____pe piata (internă/externă). Program de marketing privind introducerea în fabricasie si lansarea pe piată (internă, externă) ______ a unui produs/serviciu Proiectarea unei campanii de direct mail/telemarketing/vânzare prin corespondentă lafirma Proiectarea unei campanii de marketing direct pentru întreprinderea _______ Promovarea exportului romanesc de _________ pe piata Uniunii Europene Promovarea turismului rural ecologic si cultural in judetul __________ Relatiile publice si rolul lor in adoptarea deciziilor întreprinderii______ Rolul cercetărilor de marketing în politica de comunicare a întreprinderii Rolul comunicatiei prin eveniment in promovarea marcii întreprinderii_ Rolul politicii promotionale în cadrul mixului de marketing la ________ Rolul programelor de marketing în cadrul comunicatiei integrate de marketing la întreprinderea _______. Simbolismul produselor – componenta comunicationala a marketingului modern. Sistemul comunicational de marketing în cadrul întreprinderii __________ Strategia de imagine a _______ Strategia de piată a întreprinderii ________ Strategia pentru promovarea economiei digitale si implementarea societatii informatice Strategia pentru promovarea economiei digitale si implementarea societatii informatice Strategia produsului la întreprinderea ____ Strategii de patrundere pe pietele internationale Strategii promotionale în cadrul agentiei de publicitate______. Studiile de audientă a mijloacelor de comunicare în masa si rolul lor în cresterea eficientei activitătii agentiei__________

×