Cristian Elena, Costiucenco Natalia:  Colecţia de publicaţii periodice moldoveneşti – parte a patrimoniului naţional

412 views
346 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cristian Elena, Costiucenco Natalia:  Colecţia de publicaţii periodice moldoveneşti – parte a patrimoniului naţional

 1. 1. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Conferinţa Ştiinţifică anualăCercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice Direcția de cercetare nr.3: Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe / efecte Colecţia de publicaţii periodice moldoveneşti – parte a patrimoniului naţional Cristian Elena, şef serviciu OCC Costiucenco Natalia, şef oficiu CC – DLU, Fond de Carte veche şi rară.
 2. 2. Biblioteca Universităţii dezvoltă colecţii depublicaţii periodice cu caracter ştiinţific deînaltă valoare culturală. În prezent numărulpublicaţiilor periodice este de 154 464volume. Colecţia face parte din fondul debază al Bibliotecii, fiind destinat consultării încondiţiile sălilor de lectură şi comunicării prinsălile de împrumut. Publicaţiile periodice, încadrul sistemului informaţional bibliograficconstituie un instrument util în cercetareacomplexă a unor probleme de ştiinţă, politică,artă, cultură.
 3. 3. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice suntconsemnate, mai întîi, de regulă, în reviste, şinu în monografii. Astfel publicaţiile periodiceau mai multe funcţii, cele mai importante fiind:socială - diseminarea informaţiilor pentrutoţi cei care le citesc şi ştiinţifică –prezentarea progresului economic, tehnic,ştiinţific al societăţii. Mai sunt şi manageri aidiverselor activităţi – oferă date şi materialeactuale, atractive pentru utilizatori.
 4. 4. Publicaţiile periodice posedă unelecaracteristici specifice: sunt determinateadesea de instabilitatea lor, multe dinelementele bibliografice se pot schimba îndecursul existenţei unei reviste: o revistă îşipoate schimba denumirea ori poate fi preluatăde alţi editori, se poate diviza în două saumai multe publicaţii, se poate separa saupoate fi absorbită de altcineva. Organizareaşi completarea colecţiilor de publicţii periodices-a desfaşurat prin achiziţionarea lorsistematica pe calea abonării ce datează dinanii 1950 ai secolului XX.
 5. 5. În continuare este propusă o structurare petitluri, ani de ediţii, disponibilitate,plenitudine şi localizare a celor maireprezentative documente periodicemoldoveneşti deţinute. În colecţiileBibliotecii există peste 200 titluri de revisteeditate în Moldova. Ele păstrează variateinformaţii despre situaţia social-politică,economică, culturală de atunci, despreschimbările ce s-au produs în timp. Suntprezente reviste chiar din anul înfiinţăriilor. (Tab. nr.1)
 6. 6. Tabela nr.1: Cele mai vechi publicaţii moldoveneştiN Titlul revistei Disponibili anii Donaţii Pleni- Localiza-rer. de ediţie /Abonamen tudine t1 Ынвэцэторул советик. Ревистэ лунарэ 1951 – 1981 abonament 100% 1951 – 1991 а М. Ынвэцэмынтулуй дин РССМ. Red. – SOCC şef C. Andreev 1992 – 1995 * din 1982 - Педагогул советик. Rev. 1982 - 1989 SL3 lunară a M. Învăţământului Superior şi mediu de specialitate a RSSM. Red. – şef Ion Guţu 1990 – 1991 * din 1990 Pedagogul. Rev. lunară şt.- metod. a M.Ştiinţei şi a Învăţământului public al RSSM. Red. – şef, Ion Guţu 1991 – 1995 * din luna mai 1991 – Revista de pedagogie şi psihologie. Rev. lunară şt.- met. a M. Ştiinţei şi Învăţământului al RM. Red.- şef Ion Bradu2 Нистру. Ревистэ лунарэ ши политико- 1957 – 1990 abonament/ 100% 1957 – 1990 сочиалэ. Орган ал Униуний donaţie SOCC Скрииторилор дин РССМ. Red. – şef 1990-2008 :George Meniuc, Ion Ciobanu, Bogdan SL2 Istru, Arhip Cibotaru, Em. Bucov, Dm. 1990 - 2003 Matcovschi * din 1990 nr.9 – Basarabia. Rev. literară şi social politică a Uniunii scriitorilor din 2002 – 2008 R.S.S. Moldova, red. – şef Dumitru Matcovschi *din 2002 - Viaţa Basarabiei. Rev. ed. de Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor din România. Red. – şef Serafim Belicov3 Лимба ши литература молдовеняскэ. 1958 – 1988 abonament 100% 1958 – 1990 Ревистэ филоложикэ триместриалэ а SOCC Академия де Штиинце а РССМ. 1990 – 2010 Институтул де лимбэ ши литературэ. SL2 Red. – şef Silviu Berejan 1989 – nr.1-4 * din 1989 - Лимба ши литература молдовеняскэ ын шкоалэ. Ревистэ
 7. 7. 4 Кроника пресей РССМ. Орган ал 1963 – 1992 abonament 100% 1963 – 2010 библиографией де стат ал РССМ. SDIB Red. – şef N. Micherina * din 1990 - Cronica Presei= Лето- 1993 – 1999 пись печати : Indice bibliogr. de Stat al RM. Red. – şef V. Chitoroagă 1999 – 2010 * din 1999 - Bibliografia Naţională a Moldovei : Cărţi. Autoref. Teze. Art. din rev. şi ziare. M. Culturii al RM. Red. – şef V. Chitoroagă5 Кодры. Литературно – худож. и 1968 – 1995 abonament 100% 1968 – 2005 общественно – полит. журнал SOCC Союза писателей Mолдовы. Red. – 2005 – 2008 şef N. Şcrob 1996 –2008 SL2 * din 1996 - Кодры: Молдова литературная : ежемес. лит. журн. Red. – şef Iurii Grecov6 Молдова. Ревистэ илустратэ 1975 –1990 Abonament/d 100% 1975 – 1996 сочиал- политикэ ши артистик- onaţie SOCC литерарэ пуб. а ед. КЧ ал ПК ал 2004 – 2010 Молдовей. Red. – şef Leo Butnaru, SL2 A. Rusu-Haraba 1991 –1996 * din 1991 – Moldova: rev. il. de atitudine civică. M. Culturii al RM. Red. – şef M. Cibotaru 2004 – 2010 * din 2004 - Moldova: Rev. de cultură şi dialog social a M. Culturii al RM – Ed. trilingvă: română, rusă, engleză. Red. – şef N. Roşca
 8. 8. 7 Фемея Молдовей. Ревистэ сочиал- 1978 – 1990 abonament 100% 1978- 1998 политикэ ши артистик-литерарэ ши SOCC литерар-артистикэ пуб. а ед. КЧ ал ПК ал Молдовей. Red. – şef E. Jmereneţcaia * din 1991 - Femea Moldovei: rev. il. de 1991 – 1998 atitudine civică a M. Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei. Red.–şef M. Saha-rneanu8 Электронная обработка материалов. 1965 –1996 abonament 100% 1965 – 1996 Науч. и производственно – технический 2000 – 2010 SOCC журн./ А.Н. МССР, Институт прикладной 2000 – 2010 физик. Red. – şef S. Ciumacenco; M. Bologa SL39 Трибуна. Журнал отдела пропаганды и 1979 – 1990 abonament 100% 1979 – 1990 агитации ЦК Молдавии. Red. – şef V. SOCC Şlegun; L. Arseni.10 Русский язык в молдавской школе : 1980 –1989 abonament 100% 1980 – 1993 Учеб. – метод. журнал. M. народ. SOCC Образования МССР. Red. – şef M. Ionco * din 1990- Русское слово : Rev. metodică 1990 –1991 a M. Ştiinţei şi Învăţământului al RM. Red. – şef M. Ionco 1992 –1993 * din 1992 - Словесник Молдовы : Rev. metodică a M. Ştiinţei şi Învăţământului al RM. Red. – şef M. Ionco
 9. 9. La 27 august 1991 a fost făcut un pasextrem de important spre renaştere naţională,spre identitatea naţională, spre demnitate şiintegrare în comunitatea ţărilor democraticelibere şi prospere. Biblioteca îşi îmbogăţeştecolecţiile cu noi titluri de reviste, apărute peparcursul anilor 1991 - 2010 la editurile dinţară. Remarcam revistele ce au fost o sursădiversă de informare, documentare în cadrulactivităţilor de studii şi cercetare (Tab.nr.2).
 10. 10. Tabela nr.2 Publicaţiile periodice din anii 1991-2010 Structurate pe domenii Cultură. BiblioteconomieNr Titlul revistei Disponibili Donaţii Plenitu-dine Localizare. anii de ediţii /Abonament1 Akademos: Rev. de Şt., Inovare, 2005 - 2010 donaţie 100% SL1 Cultură şi Artă a Academiei de Şt. a RM. Red. – şef Viorica Cucereanu2 AXA: Rev. de politică, cultură şi 2008 – 2010 donaţie 90% SL1; SÎ1 spiritualitate. Apare cu susţinerea Fundaţiei Konrat Adenomer. Red. – şef Valeriu Harabara3 Biblio Polis: Rev. de biblioteconomie şi 2003 – 2010 donaţie 100% CAS şt. ale informarii. Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” din Ch.. Red. – şef Vlad Pohilă4 Buletinul ABRM: publ. Periodică / 2005 - 2010 donaţie 100% CAS Asociaţia Bibliotecarilor din RM. Red. – şef Tatiana Coşeri5 Imaginea Republicii Moldova în 2002; 2007; donaţie 40% CAS străinătate: Almanah / Bibl. Naţ. A RM. 2009 - 2010 Director general Alexei Rău
 11. 11. 6 Magazin bibliologic / bibl. 1991 - 2010 donaţie 100% SOCC; CAS Naţ. : Soc. bibl.: Asoc. bibl... Red. – şef Alexe Rău7 Sud – est: Artă, cultură, 1991-2010 donaţie/ 100% SOCC; Sl2 civilizaţie / Min. Culturii al abonament RM. Red. – şef Valentina Tăzlăuanu8 VIP Magazin. Revista 2004 - 2010 donaţie 100% SL3 Oamenilor Celebri/Produs media premium din RM. Red. – şef Sergiu Gavriliţă
 12. 12. Ştiinţe sociale. DreptNr. Titlul revistei Disponibili Donaţii Plenitudine Localizare anii de ediţii /Abonament1 AGEPI consultă / Agenţia de 1997 – 2000 abonament 100% SL3 Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a RM, supliment la rev. Intelectus. Red. – şef E. Staşcov2 AGEPI Info: presa scrisă şi 1997 – 2009 abonament 100% SL3 electronică despre protecţia proprietăţii industriale. Agenţia de St. Protecţia Intelectuală. Red. – şef D. Chiroşca3 Administrarea Publică: rev. 1998 – 2010 abonament/ 100% 1998-1999 trim. metodico-şt., M. Justiţiei a donaţie SOCC RM. Red. – şef Mariana Vasile 2000-2010 SL14 Avocatul poporului: rev. şt. – 1998 abonament/donaţi 70% 1998 SOCC; practică şi informativă de drept / 2003 - 2010 e 2003-2010 SL1 pul. a Colegiului Avocaţiilor din RM. Red. – şef Maria Hadîrcă5 Buletinul Curţii Supreme de 1997 - 2010 donaţie/aboname 100% 1997-1999 Justiţie a RM : rev. lunară a nt SOCC; 2000- Curţii Supreme de Justiţie a 2010 SL1 RM. Red. – şef L. Arsene6 Cugetul: rev. social-politică şi 1991 - 1995 abonament/donaţi 70% SL1 metodico-şt., de istorie şi 1998 - 2007 e cultură din RM. Red. – şef Ion Negrei7 Curier Parlamentar: Buletinul 2006 - 2007 donaţie 70% ONU; SL1 informativ al Parlamentului RM.
 13. 13. 8 Intellectus: revistă de proprietate intelectuală /Agenţia de 1995 - 2010 abonament / 100% SL3 Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a RM. Red. – donaţie şef Şt. Novac, L. Bolocan9 Legea şi viaţa: rev. şt.- populară, publ. Periodică / Min. 1991 - 2000 abonament 80% 1991-2000 Justiţiei al RM. Red. – şef L. Arsene 2003 – 2010 SOCC 2003-2010 SL11 Legislaţia muncii = Трудовое законодательство: 2006 abonament 100% SL10 Rev. şt. – practică şi informativă de drept / pub. a M. 2007 – 2010 Economiei şi Comerţului al RM. Red. – şef L. Arsene *din 2006 nr.9 în Dreptul muncii = Трудовое право: rev. şt. – practică şi informativă de drept / pub. a M. Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei; Confederaţia Naţ. a Patronatului; Confederaţia Naţ. a Sindicatelor din Moldova; Institutul Muncii. Red. – şef Leonte Arsene1 Monitorul oficial al Republicii Moldova: Legislaţia 2003 – 2010 abonament 100% SRB1 Moldovei în lb. de stat şi rusă. Red. – şef Simion Ropot1 Revista de ştiinţe penale / Inst. de Reforme Penale / 2005 – 2010 abonament 100% SL12 sprijinul fondaţiei Soros Moldova. Red. – şef Tamara Osmochescu1 Revista naţională de drept=Национальный правовой 2000 – 2010 abonament/don 100% SL13 журнал: publ. periodică şt.-practică, Universit. de St. din aţie Moldova, Universit. De Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere” din Moldova, Uniunea Juriştilor din Moldova. Red. – şef Gh. Avornic1 Vama: Publ. periodică a Serviciului Vamal/Întreprinderea 2008 – 2010 abonament/don 100% SL14 de Stat „Vamservinform”. Red. – şef Tatiana Smeşnaia aţie1 Закон и жизнь: науч.-попул. журнал. / М-во юстиции 1992 - 2010 abonament 100% 1992-19995 РМ. Red. – şef L.Arsene SOCC 2000-2010 SL11 Парламентский адвокат: информ. бюллетень Центра 2005 - 2008 abonament 80% ONU6 по Правам Человека Молдовы. Red. – şef Raisa
 14. 14. EconomieNr. Titlul revistei Disponibil anii de Donaţii Plenitudin Localizare ediţii /Aboname e nt1 Bursa de valori a Moldovei = Фондовая 2007 - 2010 abonament 100% SL1 биржа Молдовы: Buletinul invormativ. Red. – /donaţie şef C. Dodu, L. Moraru, V. Gaina2 Cadastrul /publ. a Agenţiei de Stat Relaţii 2003 - 2009 donaţie 100% SL1 Funciare şi Cadastru. Red. – şef Al. Şchendrea3 Contabilitate şi audit = Бухгалтерский учет и 1996 - 2010 donaţie 100% SL1 аудит: Acte normative, comentarii, răspunsuri la întrebări. Rev. pract.-şt. pentru contabili, manageri, funcţionari fiscali, auditori. Red. – şef Pavel Tostogan4 Fin-Consultant: rev. lunară de consultanţă în 2006 - 2010 abonament 100% SL1; SÎ1 management. Red. – şef Ion Prisăcaru /donaţie5 Profit: rev. lunară economico-financiară, a 2001 - 2010 abonament 100% SL1 oamenilor de afaceri/Asociaţia Auditorilor şi /donaţie Consultanţilor în management din RM. Red. – şef Al. Tănase6 Revista economică. / Centru Internaţional de 1999 - 2009 abonament 90% SL1 Cercetare a Reformelor Economice ULBS. Red. /donaţie – şef Dan Popescu7 Studii economice: rev. şt. / ULIM. Red. – şef E. 2007- 2008 donaţie 80% SL1 Balan
 15. 15. 8 Бизнес – право: ежем. 1996 – 1998 abonament 50% 1996 – 1998 журнал экон. нормат. 2005 - 2010 SOCC докуменков. Red. – şef P. 2005 – 2010 SL1 Leicenco10 Бухгалтерские и 1997 – 2010 donaţie/abonamen 100% 1997 – 1999 налоговые консультации: t SOCC ежем. науч. – практ. журнал. 2000 – 2010 SL1 Red. – şef S. Temrin11 Документ: Прилож. к 1999 - 2010 abonament/donaţi 100% 1999 SOCC „Экономическому обозрению” e 2000 – 2010 SL1 / Информационно – комерческая компания „Логос – Пресс”. Red. – şef S. Mişin12 Кадры и заработная плата: 2007 - 2010 abonament/donaţi 100% SL1 практ. журн. по кадровой e работе. Red. – şef E. Tomogaeva13 Profit: Финансово – эконом. 2000 - 2010 donaţie/abonamen 100% SL1 ежемес. журн. Red. – şef Al. t Tănase
 16. 16. Educaţie. ÎnvăţământNr. Titlul revistei Disponibili Donaţii Plenitu Localizare anii de ediţii /Abonament dine1 „a” Mic: magazin il. pentru copii şi adolescenţi/ Min. 1993 – 2010 abonament 100% 1993-1996 învăţămîntului al RM. Red. – şef Alexandrina Rusu SOCC 1994-2010 SL32 Alunelul: rev. pentru copii de vărstă preşcolară şi 1990 – 2010 abonament/d 100% 1990-1995 elevi din cl. primare/ Min. învăţămîntului al RM. Red. – onaţie SOCC şef Şt. Melnic 1996-2010 SL33 Clipa siderală: rev. de cultură şi creaţie literară a 1997 - 2001 Donaţie 80% SL2 Tinerii Gereraţii/ Institurul Cultural Român. Red. – şef 2003-2006 Aurelia Borzin4 Didactica Pro... :Buletin de teorie şi practică 2000 – 2010 donaţie 100% SL3; SL2; educaţională. Apare cu sprijinul Fondaţii Soros SÎ1 Moldova. Red. – şef Nadia Cristea, Mariana Vatamanu-Ciocanu5 Eco Univers Pedagogic: Publ. şt. – metodică la 2005 - 2010 abonament/d 30% SL3 chimie, biologie, geografie, ecologie şi educaţia onaţie pentru sănatate. M. Educaţiei, Tineretului şi Sportului. Red. – şef Nina Artin6 Învăţătorul modern : rev. şt.-metodică. Partenerii : 2009 - 2010 donaţie 100% SL3 M. Educaţiei al Rm; Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România; Cartier; Pas cu pas.Red. – şef Mariana Marin
 17. 17. 7 Level: creating life standarts for you. Учеред. „Brodsky 2007 - 2008 donaţie 80% SL3 pybl.” Red. – şef Valentina Toporivscaia8 Odoraş: rev. pentru părinţi. Parteneri: Fundaţia Est- 2007-2010 abonament/don 100% SL3 Europeană; Nestle; Reţeaua de librării Pro Noi. Red. – aţie şef Veronica Boboc9 Noi: rev. pentru copii şi adoliscenţi / Min. educaţiei şi 1991 -2010 abonament 100% 1991- tineretului. Red. – şef Valerie Volontir 1999 SOCC; 2000- 2010 SL310 Psihologie; Pedagogie specială; Asistenţă socială / 2007-2010 donaţie/abonam 100% SL3 Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, fac. de ent Psihologie şi Psihopedagogie specială. Red. – şef Igor Racu11 Univers Pedagogic / rev. a Min. Educaţiei şi 2003-2010 abonament/don 100% SL3 Tineretului. Red. – şef Zinaida Lipcanu aţie12 Viaţa ta: rev. pentru cei cu inima tînără. „Simbol-N.-P.” 2005-2010 abonament/don 100% SL3 SRL. Red. – şef Iurie Postolachi aţie
 18. 18. Ştiinţe naturale. Ştiinţe aplicateNr. Titlul revistei Disponibili Donaţii Plenitudine Localizare anii de ediţii /Abonament1 Agricultura Moldovei:Rev. de şt. şi practică 1991 –1994 abonament/don 60% 1991-1994 trilingvă/fondator Min. Agriculturii şi Industriei 2003 - 2010 aţie SOCC Alimentare al RM. Red. – şef Emilian Dimitrenco 2003-2010 SL32 Computer scence journal of Moldova / Acad. of 2000 - 2010 abonament 100% SL3 Sciences of Moldova. Red. – şef C. Gaindric3 Mediul ambiant: rev. şt. de inf. şi cultură ecologică. 2002 - 2010 donaţie/abona 100% SOCC M. Mediului Institutul de Ecologie şi Geografie al ment SL3 AŞM; Gradina Botanică a AŞM; ...Red. – şef Gh. Duca, Gh. Şalaru4 Revista apelor: Publ. trimestrială dedicată protecţiei 2007 - 2009 donaţii 90% SL3 şi utilizării raţionale a resurselor acvatice. Agenţia Elveţiană Dezvoltarea şi Cooperarea; M. Mediului al RM. Red. – şef Vladimir Garaba5 Ştiinţa agricolă=Agriarian Science / fondatori: 2005 - 2010 donaţii 90% SL3 Univ. agrară de stat din Moldova. Red. – şef Simion Toma6 Viticultura şi Vinificaţia în Moldova: Publ. şt.- 2006 - 2010 donaţii 90% SL3 practică, analitică şi de informaţie. Fondatori : Agenţia Agroind. „Moldova – Vin”; Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Teh. Alimentare; Înt. De stat Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”... Red. – şef Vasile Odoleanu
 19. 19. Limbă. LiteraturăNr. Titlul revistei Disponibili Donaţii Plenitudin Localizare anii de ediţii /Abonament e1 Buletinul Institutului de Lingvistică / Ac. de şt. a 2004 - 2007 donaţii 60% SL2 Moldovei. Red. – şef Ion Bărbuţă 2008 - 2009 *din 2008 - Buletin de lingvistică / Ac. de şt. a Moldovei. Red. – şef Vasile Bahnaru2 Contrafort: rev. a tinerilor scriitori din RM / 1996 – 2010 abonament 100% 1996 – Fondaţia Culturală Română. Red. – şef Vitalie 2010 SL2; Ciobanu SOCC3 Glasul Naţiunii: rev. reîntregirii neamului. Duplex 1996 - 2008 abonament 100% 1996-2000 Chişinău-Bucureşti. Fondator onorific : Leonida 2008 martie – SOCC; Lari. Red. – şef Ion Proca 2008 2000-2009 *din 2008 Glasul: rev. reîntregirii neamului. Duplex noiembrie Sl2 Chişinău-Bucureşti. Fondator onorific : Leonida Lari. Red. – şef Ion Proca4 Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară / Acad. de 1990 –1999 abonament 100% SOCC; Şt. a Moldovei. Red. – şef Al. Burlacu 2002 - 2010 SL2; SÎ15 Наше поколение: Ежемес. лит. – худож 2009 - 2010 donaţii 100% SL2 общественно – полит. журн. / Меж. сообщество писат. ССПР. Red. – şef Gh. Kaiurov
 20. 20. IstorieNr. Titlul revistei Disponibili Donaţii Plenitudine Localizare anii de ediţii /Abonament1 Revista de istorie a 1990 - 2000 abonament/dona 60% 1990-1995 Moldovei: rev. şt. / Ac. Şt. 2004 - 2007 ţie SOCC a RM, Inst. de istorie. Red. 2009 - 2010 1996 – 2010 SL1 – şef Ion Jarchuţchi
 21. 21. Publicaţiile periodice locale, integrate în patrimoniul naţional, îşi aduc aportul la completarea imaginii intelectuale şi spirituiale a Universităţii, au rolul de a valorifica activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, descriu activităţi ce au avut loc în viaţa ştiinţifică şi culturală a comunităţii universitare.( Tab.nr.3 )
 22. 22. Tabela nr.3 Reviste universitare bălţeneNr. Titlul revistei Disponibili Donaţii Plenitu-dine Localizare anii de /Aboname ediţii nt1 Artă şi educaţie artistică : rev. de cultură, şt. şi practică educaţională. 2006 - Donaţie 100% SÎ3 Fondator: Universitatea de St. „A.Russo” Bălţi; Co-fondator: Academia de 2010 Muzică, Teatru şi Arte plastice din Ch.. Red. – şef Ion Gagim2 Buletinul rectoratului / Min. Educaţiei al PM ; Univ. de Stat „A. Russo”. 2003 –2009 Donaţie 100% SL2; SL1; Red. – şef Valeriu Cabac Dir.; SRB; Med.; SL4; SL33. Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. informării. 2005- 2010 Donaţie 100% CAS; SL2; Biblioteca Ştiinţifică a Univ. de Stat „A.Russo” Bălţi.Red. – şef Anatol Dir.; SRB; Moraru SDIB; SL4; Med.4 Crenguţa : Rev. de creativitate pentru profesori şi elevi / LT „Ion Creangă”. 2006 –2007 Donaţie 100% SL3 Red. – şef Elena Harpailă5 Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente : rev. şt. a profilului de 2006 - Donaţie 100% SL3; SOCC cercetare „Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări”. Univ. de Stat 2009 „A. Russo”.Red. – şef Nicolae Filip6 Glotodidactica: Rev. semistrială. Univ. de Stat „A. Russo”. Asociaţia 2010 Donaţie 100% SL4 Prof. de Limbă Fraceză din RM.Red. – şef Angela Coşciu7 Limbaj şi context = Speech and Context : Rev. de lingvistică, 2009 - Donaţie 100% SL4; SL2; semiotică şi şt. literară. Univ. de Stat „A. Russo” RM. Red. – şef 2010 SOCC; DLU Angela Coşciug8 NRF - Noua Revistă Filologică. Rev. de ştiinţă, cultură şi civilizaţie. 2010 Donaţie 100% SL2 Univ. de Stat „A. Russo” RM. Co-fondator : Ed. Cartier.Red. – şef Maria Şleahtiţchi9 Semn : Rev. literară. Arate cu sprijinul Institutul Cultural Român. Red. 1995 – Donaţie 100% SL 2 – şef Nicolae Leahu 1998 2000 - 2010
 23. 23. Colecţia de publicaţii periodice deţine exemplare provenite din donaţii ocazionale, într- un singur sau 2-3 numere. Aceste reviste sunt colsultate din interes de utilizatori, pentru a descoperi noi informaţii: Agenda: Buletin informativ al organizaţiilor negurvernamentale de tineret / ed. Fundaţia de Tineret Secolul XXI. 1998; Agrobusiness: pub. pentru producătorii agricoli / Uniunea Republicană a Asoc. Producătorilor. 2004; Agora: trimestrial de cultură şi dialog interdisciplinar. 2003; Capital magazin : rev. publică munic. 2004; Mass Media. Buletin analitic. 2000; Melos / Uniunea compozitorilor şi muzicologilor. 1992; Ocrotirea sănătăţii: rev. şt. – practică / Min. Sănătăţii a RSSM. 1991; Eco Magazin: revista ed. de Fundaţia Europeană de Educaţie şi Cultură Ecologică. 1992;
 24. 24.  VIP Fashion: O rev. de 5 plus. 2008; Nunta / ed.: „Ocazie ” SRL. 2006, 2007, 2008; Caravela: rev. ce descoperă Moldova. 2007, 2008; Marketing / fondatori: Ac. de şt. a RM. 2006, 2007; Idei pentru afaceri / ed.: Publ. Periodică rev. „Idei pentru afaceri”.2008; Obiectiv AV / fondator Consiliului Coord. al Audiovizualului. 2006; Convorbiri didactice: Rev. şt. – metodică a Liceului „Spiru Haret”. 2006; NooSfera: rev. şt. de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologica. 2008; Valori: rev. de educaţi spirituală, familie şi sănătate. 2007, 2008; etc.
 25. 25. Varietatea revistelor, este diversă,noi ne-am referit doar la cele maisolicitate de utilizatori, cele maiactuale după conţinut şi profilul destudiu al Universităţii. Prin valoareacolecţiilor de publicaţii pe care ledeţine Biblioteca este parte amoştenirii culturale pentru generaţiileviitoare.
 26. 26. Abrevieri utilizate: SOCC = Serviciul Organizarea Conservarea Colecţiilor Dir. = Director CAS = Cercetare.Asistenţă de specialitate Med. = Mediateca SRB = Serviciul Referinţe Bibliografice DLU = Depozitul Legal Universitar Sl 1 = Ştiinţe socio-umaniste şi economice Sl2 = Ştiinţe filologice Sl3 = Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte. Sl4 = Literatură şi Limbi Străine Sî1 = Documente ştiinţifice / beletristică Sî3 = Oficiul Documente Muzicale ONU = Centru de Documentare ONU

×